Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке
 

 
 • [Зач. 112.] Во еди́ну же от­ суббо́тъ зѣло́ ра́но прiидо́ша на гро́бъ, нося́щя я́же угото́ваша арома́ты: и другі́я съ ни́ми:
 • обрѣто́ша же ка́мень от­вале́нъ от­ гро́ба,
 • и в­ше́дшя не обрѣто́ша тѣлесе́ Го́спода Иису́са.
 • И бы́сть не домышля́ющымся и́мъ о се́мъ, и се́ му́жа два́ ста́ста предъ ни́ми въ ри́захъ блеща́щихся.
 • Пристра́шнымъ же бы́в­шымъ и́мъ и покло́ншымъ ли́ца на зе́млю, реко́ста къ ни́мъ: что́ и́щете жива́го съ ме́ртвыми?
 • нѣ́сть здѣ́, но воста́: помяни́те, я́коже глаго́ла ва́мъ, еще́ сы́й въ Галиле́и,
 • глаго́ля, я́ко подоба́етъ Сы́ну человѣ́ческому пре́дану бы́ти въ ру́цѣ человѣ́къ грѣ́шникъ, и пропя́ту бы́ти, и въ тре́тiй де́нь воскре́снути.
 • И помяну́ша глаго́лы его́:
 • и воз­вра́щшяся от­ гро́ба, воз­вѣсти́ша вся́ сiя́ единому­на́­де­ся­те и всѣ́мъ про́чымъ.
 • Бя́ше же Магдали́на Марі́а и Иоа́н­на и Марі́а Иа́ковля, и про́чыя съ ни́ми, я́же глаго́лаху ко апо́столомъ сiя́.
 • И яви́шася предъ ни́ми я́ко лжа́ глаго́лы и́хъ, и не вѣ́роваху и́мъ.
 • [Зач. 113.] Пе́тръ же воста́въ тече́ ко гро́бу, и при­­ни́къ ви́дѣ ри́зы еди́ны лежа́щя: и отъи́де, въ себѣ́ дивя́ся бы́в­шему.
 • И се́ два́ от­ ни́хъ бѣ́ста иду́ща въ то́йже де́нь въ ве́сь, от­стоя́щу ста́дiй шестьдеся́тъ от­ Иерусали́ма, е́йже и́мя Еммау́съ:
 • и та́ бесѣ́доваста къ себѣ́ о всѣ́хъ си́хъ при­­клю́чшихся.
 • И бы́сть бесѣ́ду­ю­щема и́ма и совопроша́ющемася, и са́мъ Иису́съ при­­бли́жився идя́ше съ ни́ма:
 • о́чи же ею́ держа́стѣся, да его́ не позна́ета.
 • Рече́ же къ ни́ма: что́ су́ть словеса́ сiя́, о ни́хже стяза́етася къ себѣ́ иду́ща, и еста́ дря́хла?
 • Отвѣща́въ же еди́нъ, ему́же и́мя клео́па, рече́ къ нему́: ты́ ли еди́нъ при­­шле́цъ еси́ во Иерусали́мъ, и не увѣ́дѣлъ еси́ бы́в­шихъ въ не́мъ во дни́ сiя́?
 • И рече́ и́ма: кі́ихъ? О́на же рѣ́ста ему́: я́же о Иису́сѣ назаряни́нѣ, и́же бы́сть му́жъ проро́къ, си́ленъ дѣ́ломъ и сло́вомъ предъ Бо́гомъ и всѣ́ми людьми́:
 • ка́ко преда́ша его́ архiере́и и кня́зи на́ши на осужде́нiе сме́рти, и распя́ша его́:
 • мы́ же надѣ́яхомся, я́ко се́й е́сть хотя́ изба́вити Изра́иля: но и надъ всѣ́ми си́ми, тре́тiй се́й де́нь е́сть дне́сь, от­не́лиже сiя́ бы́ша.
 • Но и жены́ нѣ́кiя от­ на́съ ужаси́ша ны́, бы́в­шыя ра́но у гро́ба:
 • и не обрѣ́тшя тѣлесе́ его́, прiидо́ша, глаго́лющя, я́ко и явле́нiе а́нгелъ ви́дѣша, и́же глаго́лютъ его́ жи́ва.
 • И идо́ша нѣ́цыи от­ на́съ ко гро́бу, и обрѣто́ша та́ко, я́коже и жены́ рѣ́ша: самаго́ же не ви́дѣша.
 • И то́й рече́ къ ни́ма: о несмы́слен­ная и ко́сная се́рдцемъ, е́же вѣ́ровати о всѣ́хъ, я́же глаго́лаша проро́цы:
 • не сiя́ ли подоба́­ше пострада́ти Христу́ и вни́ти въ сла́ву свою́?
 • И наче́нъ от­ Моисе́а и от­ всѣ́хъ проро́къ, сказа́­ше и́ма от­ всѣ́хъ писа́нiй я́же о не́мъ.
 • И при­­бли́жишася въ ве́сь, въ ню́же идя́ста: и то́й творя́шеся далеча́йше ити́.
 • И ну́ждаста его́, глаго́люща: обля́зи съ на́ма, я́ко къ ве́черу е́сть, и при­­клони́л­ся е́сть де́нь. И вни́де съ ни́ма облещи́.
 • И бы́сть я́ко воз­леже́ съ ни́ма, и прiи́мъ хлѣ́бъ благослови́, и преломи́въ дая́ше и́ма:
 • о́нѣма же от­верзо́стѣся о́чи, и позна́ста его́: и то́й неви́димь бы́сть и́ма.
 • И реко́ста къ себѣ́: не се́рдце ли на́ю горя́ бѣ́ въ на́ю, егда́ глаго́лаше на́ма на пути́ и егда́ ска́зоваше на́ма писа́нiя?
 • И воста́в­ша въ то́й ча́съ, воз­врати́стася во Иерусали́мъ, и обрѣто́ста совоку́плен­ныхъ едино­на́­де­ся­те и и́же бя́ху съ ни́ми,
 • глаго́лющихъ, я́ко во­и́стин­ну воста́ Госпо́дь и яви́ся Си́мону.
 • И та́ повѣ́даста, я́же бы́ша на пути́, и я́ко позна́ся и́ма въ преломле́нiи хлѣ́ба.
 • [Зач. 114.] Сiя́ же и́мъ глаго́лющымъ, [и] са́мъ Иису́съ ста́ посредѣ́ и́хъ, и глаго́ла и́мъ: ми́ръ ва́мъ.
 • Убоя́в­шеся же и при­­стра́шни бы́в­ше, мня́ху ду́хъ ви́дѣти:
 • и рече́ и́мъ: что́ смуще́ни есте́? и почто́ помышле́нiя вхо́дятъ въ сердца́ ва́ша?
 • ви́дите ру́цѣ мо­и́ и но́зѣ мо­и́, я́ко са́мъ а́зъ е́смь: осяжи́те мя́ и ви́дите: я́ко ду́хъ пло́ти и ко́сти не и́мать, я́коже мене́ ви́дите иму́ща.
 • И сiе́ ре́къ, показа́ и́мъ ру́цѣ и но́зѣ.
 • Еще́ же невѣ́ру­ю­щымъ и́мъ от­ ра́дости и чудя́щымся, рече́ и́мъ: и́мате ли что́ снѣ́дно здѣ́?
 • Они́ же да́ша ему́ ры́бы пече́ны ча́сть и от­ пче́лъ со́тъ.
 • И взе́мъ предъ ни́ми яде́,
 • рече́ же и́мъ: сiя́ су́ть словеса́, я́же глаго́лахъ къ ва́мъ еще́ сы́й съ ва́ми, я́ко подоба́етъ сконча́тися всѣ́мъ напи́сан­нымъ въ зако́нѣ Моисе́овѣ и проро́цѣхъ и псалмѣ́хъ о мнѣ́.
 • Тогда́ от­ве́рзе и́мъ у́мъ разумѣ́ти писа́нiя
 • и рече́ и́мъ, я́ко та́ко пи́сано е́сть, и та́ко подоба́­ше пострада́ти Христу́ и воскре́снути от­ ме́ртвыхъ въ тре́тiй де́нь,
 • и проповѣ́датися во и́мя его́ покая́нiю и от­пуще́нiю грѣхо́въ во всѣ́хъ язы́цѣхъ, наче́нше от­ Иерусали́ма:
 • вы́ же есте́ свидѣ́телiе си́мъ:
 • и се́, а́зъ послю́ обѣтова́нiе Отца́ мо­его́ на вы́: вы́ же сѣди́те во гра́дѣ Иерусали́мстѣ, до́ндеже облече́теся си́лою свы́ше.
 • Изве́дъ же и́хъ во́нъ до Виѳа́нiи и воз­дви́гъ ру́цѣ сво­и́, [и] благослови́ и́хъ.
 • И бы́сть егда́ благословля́ше и́хъ, от­ступи́ от­ ни́хъ и воз­ноша́­шеся на не́бо.
 • И ті́и поклони́шася ему́ и воз­врати́шася во Иерусали́мъ съ ра́достiю вели́кою:
 • и бя́ху вы́ну въ це́ркви, хва́ляще и благословя́ще Бо́га. Ами́нь.

  Коне́цъ е́же от­ луки́ свята́го ева́нгелiа: и́мать въ себѣ́ главы́ 24, зача́лъ же церко́вныхъ 114.
 • [Зач. 112.] В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие;
 • но нашли камень отваленным от гроба.
 • И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса.
 • Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих.
 • И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми?
 • Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее,
 • сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть.
 • И вспомнили они слова Его;
 • и, возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим.
 • То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем Апостолам.
 • И показались им слова их пустыми, и не поверили им.
 • [Зач. 113.] Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему.
 • В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус;
 • и разговаривали между собою о всех сих событиях.
 • И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними.
 • Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его.
 • Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?
 • Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?
 • И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом;
 • как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его.
 • А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло.
 • Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба
 • и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив.
 • И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели.
 • Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!
 • Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?
 • И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании.
 • И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что хочет идти далее.
 • Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними.
 • И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им.
 • Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.
 • И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?
 • И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними,
 • которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону.
 • И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба.
 • [Зач. 114.] Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам.
 • Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа.
 • Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?
 • Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотри́те; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня.
 • И, сказав это, показал им руки и ноги.
 • Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?
 • Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.
 • И, взяв, ел пред ними.
 • И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах.
 • Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
 • И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день,
 • и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.
 • Вы же свидетели сему.
 • И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше.
 • И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их.
 • И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо.
 • Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью.
 • И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
 • ثم في اول الاسبوع اول الفجر أتين الى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه ومعهنّ اناس .

 • فوجدن الحجر مدحرجا عن القبر .

 • فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع .

 • وفيما هنّ محتارات في ذلك اذا رجلان وقفا بهنّ بثياب براقة .

 • واذ كنّ خائفات ومنكسات وجوههنّ الى الارض قالا لهنّ .لماذا تطلبن الحي بين الاموات .

 • ليس هو ههنا لكنه قام .اذكرن كيف كلمكنّ وهو بعد في الجليل

 • قائلا انه ينبغي ان يسلّم ابن الانسان في ايدي اناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم .

 • فتذكرن كلامه .

 • ورجعن من القبر واخبرن الاحد عشر وجميع الباقين بهذا كله .

 • وكانت مريم المجدلية ويونّا ومريم ام يعقوب والباقيات معهنّ اللواتي قلن هذا للرسل .

 • فتراءى كلامهنّ لهم كالهذيان ولم يصدقوهنّ .

 • فقام بطرس وركض الى القبر فانحنى ونظر الاكفان موضوعة وحدها فمضى متعجبا في نفسه مما كان

 • واذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم الى قرية بعيدة عن اورشليم ستين غلوة اسمها عمواس .

 • وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث .

 • وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما .

 • ولكن أمسكت اعينهما عن معرفته .

 • فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وانتما ماشيان عابسين .

 • فاجاب احدهما الذي اسمه كليوباس وقال له هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الايام .

 • فقال لهما وما هي .فقالا المختصة بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب .

 • كيف اسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه .

 • ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل .ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة ايام منذ حدث ذلك .

 • بل بعض النساء منا حيرننا اذ كنّ باكرا عند القبر .

 • ولما لم يجدن جسده أتين قائلات انهنّ رأين منظر ملائكة قالوا انه حيّ .

 • ومضى قوم من الذين معنا الى القبر فوجدوا هكذا كما قالت ايضا النساء واما هو فلم يروه .

 • فقال لهما ايها الغبيان والبطيئا القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء .

 • أما كان ينبغي ان المسيح يتألم بهذا ويدخل الى مجده .

 • ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب

 • ثم اقتربوا الى القرية التي كانا منطلقين اليها وهو تظاهر كانه منطلق الى مكان ابعد .

 • فالزماه قائلين امكث معنا لانه نحو المساء وقد مال النهار .فدخل ليمكث معهما .

 • فلما اتكأ معهما اخذ خبزا وبارك وكسّر وناولهما .

 • فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما .

 • فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا اذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب .

 • فقاما في تلك الساعة ورجعا الى اورشليم ووجدا الاحد عشر مجتمعين هم والذين معهم

 • وهم يقولون ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان .

 • واما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز

 • وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم .

 • فجزعوا وخافوا وظنوا انهم نظروا روحا .

 • فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر افكار في قلوبكم .

 • انظروا يديّ ورجليّ اني انا هو .جسوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي .

 • وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه .

 • وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبين قال لهم أعندكم ههنا طعام .

 • فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل .

 • فأخذ وأكل قدامهم

 • وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم انه لا بد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير .

 • حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب .

 • وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتألم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث .

 • وان يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الامم مبتدأ من اورشليم .

 • وانتم شهود لذلك .

 • وها انا ارسل اليكم موعد ابي .فاقيموا في مدينة اورشليم الى ان تلبسوا قوة من الاعالي

 • واخرجهم خارجا الى بيت عنيا .ورفع يديه وباركهم .

 • وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد الى السماء .

 • فسجدوا له ورجعوا الى اورشليم بفرح عظيم .

 • وكانوا كل حين في الهيكل يسبّحون ويباركون الله آمين

 • 七 日 的 头 一 日 , 黎 明 的 时 候 , 那 些 妇 女 带 着 所 豫 备 的 香 料 , 来 到 坟 墓 前 。
 • 看 见 石 头 已 经 从 坟 墓 辊 开 了 。
 • 他 们 就 进 去 , 只 是 不 见 主 耶 稣 的 身 体 。
 • 正 在 猜 疑 之 间 , 忽 然 有 两 个 人 站 在 旁 边 。 衣 服 放 光 。
 • 妇 女 们 惊 怕 , 将 脸 伏 地 。 那 两 个 人 就 对 他 们 说 , 为 什 么 在 死 人 中 找 活 人 呢 。
 • 他 不 在 这 里 , 已 经 复 活 了 。 当 记 念 他 还 在 加 利 利 的 时 候 , 怎 样 告 诉 你 们 ,
 • 说 , 人 子 必 须 被 交 在 罪 人 手 里 , 钉 在 十 字 架 上 , 第 三 日 复 活 。
 • 他 们 就 想 起 耶 稣 的 话 来 ,
 • 便 从 坟 墓 那 里 回 去 , 把 这 一 切 事 告 诉 十 一 个 使 徒 和 其 馀 的 人 。
 • 那 告 诉 使 徒 的 , 就 是 抹 大 拉 的 马 利 亚 , 和 约 亚 拿 , 并 雅 各 的 母 亲 马 利 亚 , 还 有 与 他 们 在 一 处 的 妇 女 。
 • 他 们 这 些 话 , 使 徒 以 为 是 胡 言 , 就 不 相 信 。
 • 彼 得 起 来 , 跑 到 坟 墓 前 , 低 头 往 里 看 , 见 细 麻 布 独 在 一 处 , 就 回 去 了 , 心 里 希 奇 所 成 的 事 。
 • 正 当 那 日 , 门 徒 中 有 两 个 人 往 一 个 村 子 去 , 这 村 子 名 叫 以 马 忤 斯 , 离 耶 路 撒 冷 约 有 二 十 五 里 。
 • 他 们 彼 此 谈 论 所 遇 见 的 这 一 切 事 。
 • 正 谈 论 相 问 的 时 候 , 耶 稣 亲 自 就 近 他 们 , 和 他 们 同 行 。
 • 只 是 他 们 的 眼 睛 迷 糊 了 , 不 认 识 他 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 你 们 走 路 彼 此 谈 论 的 是 什 么 事 呢 。 他 们 就 站 住 , 脸 上 带 着 愁 容 。
 • 二 人 中 有 一 个 名 叫 革 流 巴 的 , 回 答 说 , 你 在 耶 路 撒 冷 作 客 , 还 不 知 道 这 几 天 在 那 里 所 出 的 事 麽 。
 • 耶 稣 说 , 什 么 事 呢 。 他 们 说 , 就 是 拿 撒 勒 人 耶 稣 的 事 。 他 是 个 先 知 , 在 神 和 众 百 姓 面 前 , 说 话 行 事 都 有 大 能 。
 • 祭 司 长 和 我 们 的 官 府 , 竟 把 他 解 去 定 了 死 罪 , 钉 在 十 字 架 上 。
 • 但 我 们 素 来 所 盼 望 要 赎 以 色 列 民 的 就 是 他 。 不 但 如 此 , 而 且 这 事 成 就 , 现 在 已 经 三 天 了 。
 • 再 者 , 我 们 中 间 有 几 个 妇 女 使 我 们 惊 奇 , 他 们 清 早 到 了 坟 墓 那 里 。
 • 不 见 他 的 身 体 , 就 回 来 告 诉 我 们 说 , 看 见 了 天 使 显 现 , 说 他 活 了 。
 • 又 有 我 们 的 几 个 人 , 往 坟 墓 那 里 去 , 所 遇 见 的 , 正 如 妇 女 们 所 说 的 , 只 是 没 有 看 见 他 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 无 知 的 人 哪 , 先 知 所 说 的 一 切 话 , 你 们 的 心 , 信 得 太 迟 钝 了 。
 • 基 督 这 样 受 害 , 又 进 入 他 的 荣 耀 , 岂 不 是 应 当 的 麽 。
 • 于 是 从 摩 西 和 众 先 知 起 , 凡 经 上 所 指 着 自 己 的 话 , 都 给 他 们 讲 解 明 白 了 。
 • 将 近 他 们 所 去 的 村 子 , 耶 稣 好 像 还 要 往 前 行
 • 他 们 却 强 留 他 说 , 时 候 晚 了 , 日 头 已 经 平 西 了 , 请 你 同 我 住 下 吧 。 耶 稣 就 进 去 , 要 同 他 们 住 下 。
 • 到 了 坐 席 的 时 候 , 耶 稣 拿 起 饼 来 , 祝 谢 了 , 擘 开 , 递 给 他 们 。
 • 他 们 的 眼 睛 明 亮 了 , 这 才 认 出 他 来 。 忽 然 耶 稣 不 见 了 。
 • 他 们 彼 此 说 , 在 路 上 , 他 和 我 们 说 话 , 给 我 们 讲 解 圣 经 的 时 候 , 我 们 的 心 岂 不 是 火 热 的 麽 。
 • 他 们 就 立 时 起 身 , 回 耶 路 撒 冷 去 , 正 遇 见 十 一 个 使 徒 , 和 他 们 的 同 人 , 聚 集 在 一 处 。
 • 说 , 主 果 然 复 活 , 已 经 现 给 西 门 看 了 。
 • 两 个 人 就 把 路 上 所 遇 见 , 和 擘 饼 的 时 候 怎 样 被 他 们 认 出 来 的 事 , 都 述 说 了 一 遍 。
 • 正 说 这 话 的 时 候 , 耶 稣 亲 自 站 在 他 们 当 中 , 说 , 愿 你 们 平 安 。
 • 他 们 却 惊 慌 害 怕 , 以 为 所 看 见 的 是 魂 。
 • 耶 稣 说 , 你 们 为 什 么 愁 烦 。 为 什 么 心 里 起 疑 念 呢 。
 • 你 们 看 我 的 手 , 我 的 脚 , 就 知 道 实 在 是 我 了 。 摸 我 看 看 。 魂 无 骨 无 肉 , 你 们 看 我 是 有 的 。
 • 说 了 这 话 , 就 把 手 和 脚 给 他 们 看 。
 • 他 们 正 喜 得 不 敢 信 , 并 且 希 奇 , 耶 稣 就 说 , 你 们 这 里 有 什 么 吃 的 没 有 。
 • 他 们 便 给 他 一 片 烧 鱼 。 有 古 卷 在 此 有 和 一 块 蜜 房
 • 他 接 过 来 , 在 他 们 面 前 吃 了 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 这 就 是 我 从 前 与 你 们 同 在 之 时 , 所 告 诉 你 们 的 话 , 说 , 摩 西 的 律 法 , 先 知 的 书 , 和 诗 篇 上 所 记 的 , 凡 指 着 我 的 话 , 都 必 须 应 验 。
 • 于 是 耶 稣 开 他 们 的 心 窍 , 使 他 们 能 明 白 圣 经 。
 • 又 对 他 们 说 , 照 经 上 所 写 的 , 基 督 必 受 害 , 第 三 日 从 死 里 复 活 。
 • 并 且 人 要 奉 他 的 名 传 悔 改 赦 罪 的 道 , 从 耶 路 撒 冷 起 直 传 到 万 邦 。
 • 你 们 就 是 这 些 事 的 见 证 。
 • 我 要 将 我 父 所 应 许 的 降 在 你 们 身 上 。 你 们 要 在 城 里 等 候 , 直 到 你 们 领 受 从 上 头 来 的 能 力 。
 • 耶 稣 领 他 们 到 伯 大 尼 的 对 面 , 就 举 手 给 他 们 祝 福 。
 • 正 祝 福 的 时 候 , 他 就 离 开 他 们 , 被 带 到 天 上 去 了 。
 • 他 们 就 拜 他 , 大 大 的 欢 喜 , 回 耶 路 撒 冷 去 。
 • 常 在 殿 里 称 颂 神 。