Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке
 

 
 • [Зач. 112.] Во еди́ну же от­ суббо́тъ зѣло́ ра́но прiидо́ша на гро́бъ, нося́щя я́же угото́ваша арома́ты: и другі́я съ ни́ми:
 • обрѣто́ша же ка́мень от­вале́нъ от­ гро́ба,
 • и в­ше́дшя не обрѣто́ша тѣлесе́ Го́спода Иису́са.
 • И бы́сть не домышля́ющымся и́мъ о се́мъ, и се́ му́жа два́ ста́ста предъ ни́ми въ ри́захъ блеща́щихся.
 • Пристра́шнымъ же бы́в­шымъ и́мъ и покло́ншымъ ли́ца на зе́млю, реко́ста къ ни́мъ: что́ и́щете жива́го съ ме́ртвыми?
 • нѣ́сть здѣ́, но воста́: помяни́те, я́коже глаго́ла ва́мъ, еще́ сы́й въ Галиле́и,
 • глаго́ля, я́ко подоба́етъ Сы́ну человѣ́ческому пре́дану бы́ти въ ру́цѣ человѣ́къ грѣ́шникъ, и пропя́ту бы́ти, и въ тре́тiй де́нь воскре́снути.
 • И помяну́ша глаго́лы его́:
 • и воз­вра́щшяся от­ гро́ба, воз­вѣсти́ша вся́ сiя́ единому­на́­де­ся­те и всѣ́мъ про́чымъ.
 • Бя́ше же Магдали́на Марі́а и Иоа́н­на и Марі́а Иа́ковля, и про́чыя съ ни́ми, я́же глаго́лаху ко апо́столомъ сiя́.
 • И яви́шася предъ ни́ми я́ко лжа́ глаго́лы и́хъ, и не вѣ́роваху и́мъ.
 • [Зач. 113.] Пе́тръ же воста́въ тече́ ко гро́бу, и при­­ни́къ ви́дѣ ри́зы еди́ны лежа́щя: и отъи́де, въ себѣ́ дивя́ся бы́в­шему.
 • И се́ два́ от­ ни́хъ бѣ́ста иду́ща въ то́йже де́нь въ ве́сь, от­стоя́щу ста́дiй шестьдеся́тъ от­ Иерусали́ма, е́йже и́мя Еммау́съ:
 • и та́ бесѣ́доваста къ себѣ́ о всѣ́хъ си́хъ при­­клю́чшихся.
 • И бы́сть бесѣ́ду­ю­щема и́ма и совопроша́ющемася, и са́мъ Иису́съ при­­бли́жився идя́ше съ ни́ма:
 • о́чи же ею́ держа́стѣся, да его́ не позна́ета.
 • Рече́ же къ ни́ма: что́ су́ть словеса́ сiя́, о ни́хже стяза́етася къ себѣ́ иду́ща, и еста́ дря́хла?
 • Отвѣща́въ же еди́нъ, ему́же и́мя клео́па, рече́ къ нему́: ты́ ли еди́нъ при­­шле́цъ еси́ во Иерусали́мъ, и не увѣ́дѣлъ еси́ бы́в­шихъ въ не́мъ во дни́ сiя́?
 • И рече́ и́ма: кі́ихъ? О́на же рѣ́ста ему́: я́же о Иису́сѣ назаряни́нѣ, и́же бы́сть му́жъ проро́къ, си́ленъ дѣ́ломъ и сло́вомъ предъ Бо́гомъ и всѣ́ми людьми́:
 • ка́ко преда́ша его́ архiере́и и кня́зи на́ши на осужде́нiе сме́рти, и распя́ша его́:
 • мы́ же надѣ́яхомся, я́ко се́й е́сть хотя́ изба́вити Изра́иля: но и надъ всѣ́ми си́ми, тре́тiй се́й де́нь е́сть дне́сь, от­не́лиже сiя́ бы́ша.
 • Но и жены́ нѣ́кiя от­ на́съ ужаси́ша ны́, бы́в­шыя ра́но у гро́ба:
 • и не обрѣ́тшя тѣлесе́ его́, прiидо́ша, глаго́лющя, я́ко и явле́нiе а́нгелъ ви́дѣша, и́же глаго́лютъ его́ жи́ва.
 • И идо́ша нѣ́цыи от­ на́съ ко гро́бу, и обрѣто́ша та́ко, я́коже и жены́ рѣ́ша: самаго́ же не ви́дѣша.
 • И то́й рече́ къ ни́ма: о несмы́слен­ная и ко́сная се́рдцемъ, е́же вѣ́ровати о всѣ́хъ, я́же глаго́лаша проро́цы:
 • не сiя́ ли подоба́­ше пострада́ти Христу́ и вни́ти въ сла́ву свою́?
 • И наче́нъ от­ Моисе́а и от­ всѣ́хъ проро́къ, сказа́­ше и́ма от­ всѣ́хъ писа́нiй я́же о не́мъ.
 • И при­­бли́жишася въ ве́сь, въ ню́же идя́ста: и то́й творя́шеся далеча́йше ити́.
 • И ну́ждаста его́, глаго́люща: обля́зи съ на́ма, я́ко къ ве́черу е́сть, и при­­клони́л­ся е́сть де́нь. И вни́де съ ни́ма облещи́.
 • И бы́сть я́ко воз­леже́ съ ни́ма, и прiи́мъ хлѣ́бъ благослови́, и преломи́въ дая́ше и́ма:
 • о́нѣма же от­верзо́стѣся о́чи, и позна́ста его́: и то́й неви́димь бы́сть и́ма.
 • И реко́ста къ себѣ́: не се́рдце ли на́ю горя́ бѣ́ въ на́ю, егда́ глаго́лаше на́ма на пути́ и егда́ ска́зоваше на́ма писа́нiя?
 • И воста́в­ша въ то́й ча́съ, воз­врати́стася во Иерусали́мъ, и обрѣто́ста совоку́плен­ныхъ едино­на́­де­ся­те и и́же бя́ху съ ни́ми,
 • глаго́лющихъ, я́ко во­и́стин­ну воста́ Госпо́дь и яви́ся Си́мону.
 • И та́ повѣ́даста, я́же бы́ша на пути́, и я́ко позна́ся и́ма въ преломле́нiи хлѣ́ба.
 • [Зач. 114.] Сiя́ же и́мъ глаго́лющымъ, [и] са́мъ Иису́съ ста́ посредѣ́ и́хъ, и глаго́ла и́мъ: ми́ръ ва́мъ.
 • Убоя́в­шеся же и при­­стра́шни бы́в­ше, мня́ху ду́хъ ви́дѣти:
 • и рече́ и́мъ: что́ смуще́ни есте́? и почто́ помышле́нiя вхо́дятъ въ сердца́ ва́ша?
 • ви́дите ру́цѣ мо­и́ и но́зѣ мо­и́, я́ко са́мъ а́зъ е́смь: осяжи́те мя́ и ви́дите: я́ко ду́хъ пло́ти и ко́сти не и́мать, я́коже мене́ ви́дите иму́ща.
 • И сiе́ ре́къ, показа́ и́мъ ру́цѣ и но́зѣ.
 • Еще́ же невѣ́ру­ю­щымъ и́мъ от­ ра́дости и чудя́щымся, рече́ и́мъ: и́мате ли что́ снѣ́дно здѣ́?
 • Они́ же да́ша ему́ ры́бы пече́ны ча́сть и от­ пче́лъ со́тъ.
 • И взе́мъ предъ ни́ми яде́,
 • рече́ же и́мъ: сiя́ су́ть словеса́, я́же глаго́лахъ къ ва́мъ еще́ сы́й съ ва́ми, я́ко подоба́етъ сконча́тися всѣ́мъ напи́сан­нымъ въ зако́нѣ Моисе́овѣ и проро́цѣхъ и псалмѣ́хъ о мнѣ́.
 • Тогда́ от­ве́рзе и́мъ у́мъ разумѣ́ти писа́нiя
 • и рече́ и́мъ, я́ко та́ко пи́сано е́сть, и та́ко подоба́­ше пострада́ти Христу́ и воскре́снути от­ ме́ртвыхъ въ тре́тiй де́нь,
 • и проповѣ́датися во и́мя его́ покая́нiю и от­пуще́нiю грѣхо́въ во всѣ́хъ язы́цѣхъ, наче́нше от­ Иерусали́ма:
 • вы́ же есте́ свидѣ́телiе си́мъ:
 • и се́, а́зъ послю́ обѣтова́нiе Отца́ мо­его́ на вы́: вы́ же сѣди́те во гра́дѣ Иерусали́мстѣ, до́ндеже облече́теся си́лою свы́ше.
 • Изве́дъ же и́хъ во́нъ до Виѳа́нiи и воз­дви́гъ ру́цѣ сво­и́, [и] благослови́ и́хъ.
 • И бы́сть егда́ благословля́ше и́хъ, от­ступи́ от­ ни́хъ и воз­ноша́­шеся на не́бо.
 • И ті́и поклони́шася ему́ и воз­врати́шася во Иерусали́мъ съ ра́достiю вели́кою:
 • и бя́ху вы́ну въ це́ркви, хва́ляще и благословя́ще Бо́га. Ами́нь.

  Коне́цъ е́же от­ луки́ свята́го ева́нгелiа: и́мать въ себѣ́ главы́ 24, зача́лъ же церко́вныхъ 114.
 • [Зач. 112.] В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие;
 • но нашли камень отваленным от гроба.
 • И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса.
 • Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих.
 • И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми?
 • Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее,
 • сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть.
 • И вспомнили они слова Его;
 • и, возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим.
 • То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем Апостолам.
 • И показались им слова их пустыми, и не поверили им.
 • [Зач. 113.] Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему.
 • В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус;
 • и разговаривали между собою о всех сих событиях.
 • И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними.
 • Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его.
 • Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?
 • Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?
 • И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом;
 • как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его.
 • А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло.
 • Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба
 • и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив.
 • И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели.
 • Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!
 • Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?
 • И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании.
 • И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что хочет идти далее.
 • Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними.
 • И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им.
 • Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.
 • И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?
 • И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними,
 • которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону.
 • И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба.
 • [Зач. 114.] Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам.
 • Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа.
 • Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?
 • Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотри́те; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня.
 • И, сказав это, показал им руки и ноги.
 • Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?
 • Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.
 • И, взяв, ел пред ними.
 • И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах.
 • Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
 • И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день,
 • и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.
 • Вы же свидетели сему.
 • И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше.
 • И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их.
 • И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо.
 • Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью.
 • И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
 • Am Sonntagmorgen dann, in aller Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie sich beschafft hatten, und gingen zum Grab.
 • Da sahen sie, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt war.
 • Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nicht mehr da.
 • Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellem Gewand zu ihnen.
 • Die Frauen fürchteten sich und wagten sie nicht anzusehen; sie blickten zu Boden.

  Die beiden sagten zu ihnen: »Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?

 • Er ist nicht hier; Gott hat ihn vom Tod auferweckt! Erinnert euch an das, was er euch schon in Galiläa gesagt hat:
 • ́Der Menschensohn muss den Menschen, den Sündern, ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden und am dritten Tag vom Tod auferstehen.́«
 • Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte.
 • Sie verließen das Grab und gingen zu den Elf und allen Übrigen, die bei ihnen waren, und berichteten ihnen alles.
 • Es waren Maria aus Magdala und Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, sowie die anderen Frauen, die mit ihnen am Grab gewesen waren.

 • Als die Frauen den Aposteln sagten, was sie erlebt hatten,
 • hielten die es für leeres Gerede und wollten ihnen nicht glauben.
 • Nur Petrus stand auf und lief zum Grab. Er schaute hinein und sah dort nichts als die Leinenbinden liegen. Darauf ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war.
 • Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt lag.
 • Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war.
 • Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen.
 • Aber sie erkannten ihn nicht; sie waren wie mit Blindheit geschlagen.
 • Jesus fragte sie: »Worüber redet ihr denn so erregt unterwegs?«

  Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein,

 • und der eine – er hieß Kleopas – sagte: »Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?«
 • »Was denn?«, fragte Jesus.

  »Das mit Jesus von Nazaret«, sagten sie. »Er war ein Prophet; in Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen.

 • Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen.
 • Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll!

  Aber zu alledem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist!

 • Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen
 • und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die hätten ihnen gesagt, dass er lebt.
 • Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht.«
 • Da sagte Jesus zu ihnen: »Was seid ihr doch schwer von Begriff! Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben?
 • Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen?«
 • Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen durch die ganzen Heiligen Schriften.
 • Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen.
 • Aber sie ließen es nicht zu und sagten: »Bleib doch bei uns! Es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel!« Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen.
 • Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen.
 • Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen.
 • Sie sagten zueinander: »Brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schriften aufschloss?«
 • Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem.

  Als sie dort ankamen, waren die Elf mit allen Übrigen versammelt

 • und riefen ihnen zu: »Der Herr ist wirklich auferweckt worden! Er hat sich Simon gezeigt!«
 • Da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte.
 • Während die beiden noch erzählten, stand plötzlich der Herr selbst mitten unter ihnen. Er grüßte sie: »Frieden sei mit euch!«
 • Sie erschraken und fürchteten sich; denn sie meinten, einen Geist zu sehen.
 • Aber er sagte: »Warum seid ihr so erschrocken? Warum kommen euch solche Gedanken?
 • Schaut mich doch an, meine Hände, meine Füße, dann erkennt ihr, dass ich es wirklich bin! Fasst mich an und überzeugt euch; ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen wie ich!«
 • Während er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Füße.
 • Als sie es in ihrer Freude und Verwunderung noch immer nicht fassen konnten, fragte er: »Habt ihr etwas zu essen hier?«
 • Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch,
 • und er nahm es und aß es vor ihren Augen.
 • Dann sagte er zu ihnen: »Als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch gesagt: ́Alles, was im Gesetz, in den Schriften der Propheten und in den Psalmen über mich steht, muss in Erfüllung gehen.́«
 • Und er half ihnen, die Heiligen Schriften richtig zu verstehen.
 • »Hier steht es geschrieben«, erklärte er ihnen: »Der versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen.
 • Und den Menschen aller Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. In Jerusalem muss der Anfang gemacht werden.
 • Ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist, und sollt es überall bezeugen!
 • Ich aber werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt und ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet.«
 • Darauf führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Betanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen.
 • Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben.
 • Sie aber warfen sich vor ihm nieder. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück.
 • Sie verbrachten ihre ganze Zeit im Tempel und priesen Gott.
 • Атнанын элекенче кöнöндя иртюк шул катыннар, äзерлягян эйесле майларын алыб, кабер жанына килгянняр, алар белян бергя тагы бютян бер-ауык катыннар да килгянняр;
 • Килгяч, кабер ауызындагы таш аударылыб жатканны кюргянняр.
 • Алар кабергя кергяч, Ходай Іисуснын тянен табмаганнар.
 • Алар мыҥар абтырашыб торган чакта, кинят аларга жалтраб торган кейем кейенгян ике ир кюренгянняр.
 • Катыннар куркышыб, жöзлярен жиргя таба каратыб торган чагында, (шул ирляр) аларга äйткянняр: ник сез терене ÿлгянняр арасыннан эзлейсез?
 • Ул мында жук: Ул терелеб тордо; Анын сезгя Галилеядя чагында äйткянен:
 • Адям Улы жазыклы кешеляр кулына табшырыласы, кадакланыласы, öчöнчö кöнöндя терелеб торасы дигянен исегезгя тöшöрöгöз, дигянняр.
 • Катыннар Анын сюзлярен исляреня тöшöргянняр дя
 • Кабер жаныннан кайтыб, ун бер (öйрянеÿчегя) дя, бютянняренен барысына да мынын барысын да белдергянняр.
 • Былар Магдалина Марія, Іоанна, Іаковъ анасы Марія, алар белян тагы бютян катыннар булганнар, апостолларга да мыны алар äйткянняр.
 • Апостоллар аларнын сюзлярен жалганга куйганнар, аларга ышанмаганнар.
 • Äммя Петръ тороб, кабер, жанына жöгöрöб килеб, эйелеб карагач, анда жаткан кипеннярне гня кюреб, шул эшкя ÿз кюнелендя исе китеб кайткан.
 • Шул кöннюк алар арасыннан икяÿ Іерусалимнян алтмыш стадія чамасы жирдяге Эммаусъ дигян ауылга баралар икян.
 • Шунда бар булган эшляр турысында алар ÿз аралый сöйляшеб барганнар.
 • Алар ÿз аралый сöйляшеб, уйлашыб барган чагында, Іисусъ Ӱзе аларга жакыннашыб, алар белян бергя бара башлаган.
 • Аларнын кюзляре тотлоккан, шунныктан алар Аны танымаганнар.
 • Ул аларга äйткян: сез ÿз арагызда ней турысында сöйляшеб барасыз? сез нейлектян кайгылы? дигян.
 • Аларнын берсе Клеопа атлысы Аҥар жауаб биреб äйткян: Іерусалимдя шушы кöннярдя ней булганны анда килгян кешеляр арасыннан äлля бер Син гня белмейсеҥ ме? дигян. Ул аларга: нейне? дигян.
 • Алар Аҥар äйткянняр: Назорей Іисуска ней булганны: Ул Алла алдында, бöтöн калык алдында сюзе белян дя, эше белян дя кыуатлы пагамбяр эйе,
 • Безнен архіерейляр, башлыклар Аны ÿтерергя тейешле итеб айыбларга тотоб биргянне. Аны кадаклатканны, дигянняр.
 • Äммя без Израилне коткарасы кеше Улдыр диб öмöтлянгян эйек, алай булса да шул эш булганга инде öчöнчö кöн.
 • Безнен арадагы катыннарнын кайсылары безнен исебезне китерделяр: алар иртюк кабер жанына барганнар ыйы,
 • Анда Анын тянен табмыйчы кайтыб, аларга Іисусъ тере диб äйтеÿче пяриштяляр кюренгянне äйттеляр.
 • Аннары кайсыларыбыз кабер жанына барыб, катыннар äйткянчя гел шулай очоратканнар, тик Узен кюрмягянняр, дигянняр.
 • Шунда Іисусъ аларга äйткян: эй ансызлар, пагамбярляр алдан äйткяннен барысына да ышанырга озаклаучы кюнеллеляр!
 • Христосъ гел шулай азабланыб, Ӱз олологына керергя тейеш эйе тöгöл ме? дигян.
 • Моисейдян, бар пагамбярлярдян башлаб, бар жазыуда Христосъ турысында äйтелгянне аларга аҥнаткан.
 • Аннары алар бара торган ауылларына жакыннашканнар; Іисусъ тагы да арырак барасы кюк булыб торган.
 • Äммя алар безнен белян калсана диб, Аны туктатыб торганнар, кöн дя инде кичкя ауышты дигянняр. Ул кереб, алар белян калган.
 • Алар белян бергя утырган чагында, Ул икмяк алыб, аны бахиллягян дя сындырыб, аларга биргян.
 • Шунда алар кюзляре ачылыб, Аны таныганнар; äммя Ул аларга кюренмяс булган.
 • Алар бер-берсеня äйткянняр: Ул безнен белян сöйляшеб, жазыудагы сюзлярне безгя аҥнатыб килгян чагында, эчебездя кюҥелебез эреб барды тöгöл ме? дигянняр дя
 • Шул сяттюк тороб, Іерусалимгя кайтыб, ун бер апостолны, алар белян бергя булганнарны да бергя очоратканнар.
 • Апостоллар аларга: Ходай чыннаб терелеб торган, Симонга да кюренгян, дигянняр.
 • Былар да аларга жулда ней булганны да, Іисусны икмяк сындырган чагында таныганнарын да äйткянняр.
 • Алар бу турыда сöйляшеб торган чагында, Іисусъ Ӱзе (кинят) алар уртасында тороб, аларга äйткян: тынычлык сезгя, дигян.
 • Алар каушаб китеб, куркынышыб, тын кюря торганбыз диб уйлаганнар;
 • Äммя Ул аларга äйткян: ник куркасыз? шундый уйларны кюнелегезгя ник кертясез?
 • Минем кулларыма, аякларыма карагыз; бу Мин Ӱзем; Мине кул тейереб караб, жакшылаб кюрегез, тыннын Миндя кюргянегез кюк, ите, сöякляре булмый ич, дигян.
 • Мыны äйткяч, аларга кулларын да аякларын да кюрсяткян.
 • Алар сöйöнöчляреннян але дя ышанмыйчын, исляре китеб торганда, Ул аларга äйткян: сезнен мында бер-бер ашамныгыгыз бар мы? дигян.
 • Алар Аҥар бер кисяк пешергян балык, бер кисяк кярязле бал китереб биргянняр.
 • Ул алыб, алар алдында ашаган.
 • Аннары аларга äйткян: Мин сезнен белян бергя чагында, Моисей законында, пагамбярляр жазыуларында, псаломнарда Минем турыда жазылган барысы да жиреня килер диб сезгя äйткянемнен дöрöс булыуы шушы, дигян.
 • Шул чакта Ул жазыудагын аҥнарга аларнын уйларын ачылдырган.
 • Аннары аларга äйткян: шушлай жазылган, Христосъ шулай азабланыб, ÿлгян жиреннян öчöнчö кöнöндя терелеб торорга тейеш эйе,
 • Аннары Іерусалимнян башлаб, бар калыкларга да Минем исемемя тяÿбя итеб, жазыклар кичерелеÿе сöйлянергя тейеш эйе, дигян.
 • Сез шуҥар таныкчылар.
 • Мына сезгя Атам бирясе булганны жибярермен, äммя сез жугартын кыуатка кейенгенче, Іерусалимъ каласында тора торогоз, дигян.
 • Аннары аларны каладан Виѳаніяга чаклы алыб чыккан; шунда кулларын кютяреб, аларны бахиллягян.
 • Аларны бахиллягян чагында, алардан китя-китя, кюккя кютяреля башлаган.
 • Алар Аҥар башырганнар, аннары бик сöйöнöшöб, Іерусалимгя кайтканнар.
 • Кайткач, жалан чиркяÿдя Алланы даннаб, ололаб торганнар. Аминь.