Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке
 

 
 • [Зач. 112.] Во еди́ну же от­ суббо́тъ зѣло́ ра́но прiидо́ша на гро́бъ, нося́щя я́же угото́ваша арома́ты: и другі́я съ ни́ми:
 • обрѣто́ша же ка́мень от­вале́нъ от­ гро́ба,
 • и в­ше́дшя не обрѣто́ша тѣлесе́ Го́спода Иису́са.
 • И бы́сть не домышля́ющымся и́мъ о се́мъ, и се́ му́жа два́ ста́ста предъ ни́ми въ ри́захъ блеща́щихся.
 • Пристра́шнымъ же бы́в­шымъ и́мъ и покло́ншымъ ли́ца на зе́млю, реко́ста къ ни́мъ: что́ и́щете жива́го съ ме́ртвыми?
 • нѣ́сть здѣ́, но воста́: помяни́те, я́коже глаго́ла ва́мъ, еще́ сы́й въ Галиле́и,
 • глаго́ля, я́ко подоба́етъ Сы́ну человѣ́ческому пре́дану бы́ти въ ру́цѣ человѣ́къ грѣ́шникъ, и пропя́ту бы́ти, и въ тре́тiй де́нь воскре́снути.
 • И помяну́ша глаго́лы его́:
 • и воз­вра́щшяся от­ гро́ба, воз­вѣсти́ша вся́ сiя́ единому­на́­де­ся­те и всѣ́мъ про́чымъ.
 • Бя́ше же Магдали́на Марі́а и Иоа́н­на и Марі́а Иа́ковля, и про́чыя съ ни́ми, я́же глаго́лаху ко апо́столомъ сiя́.
 • И яви́шася предъ ни́ми я́ко лжа́ глаго́лы и́хъ, и не вѣ́роваху и́мъ.
 • [Зач. 113.] Пе́тръ же воста́въ тече́ ко гро́бу, и при­­ни́къ ви́дѣ ри́зы еди́ны лежа́щя: и отъи́де, въ себѣ́ дивя́ся бы́в­шему.
 • И се́ два́ от­ ни́хъ бѣ́ста иду́ща въ то́йже де́нь въ ве́сь, от­стоя́щу ста́дiй шестьдеся́тъ от­ Иерусали́ма, е́йже и́мя Еммау́съ:
 • и та́ бесѣ́доваста къ себѣ́ о всѣ́хъ си́хъ при­­клю́чшихся.
 • И бы́сть бесѣ́ду­ю­щема и́ма и совопроша́ющемася, и са́мъ Иису́съ при­­бли́жився идя́ше съ ни́ма:
 • о́чи же ею́ держа́стѣся, да его́ не позна́ета.
 • Рече́ же къ ни́ма: что́ су́ть словеса́ сiя́, о ни́хже стяза́етася къ себѣ́ иду́ща, и еста́ дря́хла?
 • Отвѣща́въ же еди́нъ, ему́же и́мя клео́па, рече́ къ нему́: ты́ ли еди́нъ при­­шле́цъ еси́ во Иерусали́мъ, и не увѣ́дѣлъ еси́ бы́в­шихъ въ не́мъ во дни́ сiя́?
 • И рече́ и́ма: кі́ихъ? О́на же рѣ́ста ему́: я́же о Иису́сѣ назаряни́нѣ, и́же бы́сть му́жъ проро́къ, си́ленъ дѣ́ломъ и сло́вомъ предъ Бо́гомъ и всѣ́ми людьми́:
 • ка́ко преда́ша его́ архiере́и и кня́зи на́ши на осужде́нiе сме́рти, и распя́ша его́:
 • мы́ же надѣ́яхомся, я́ко се́й е́сть хотя́ изба́вити Изра́иля: но и надъ всѣ́ми си́ми, тре́тiй се́й де́нь е́сть дне́сь, от­не́лиже сiя́ бы́ша.
 • Но и жены́ нѣ́кiя от­ на́съ ужаси́ша ны́, бы́в­шыя ра́но у гро́ба:
 • и не обрѣ́тшя тѣлесе́ его́, прiидо́ша, глаго́лющя, я́ко и явле́нiе а́нгелъ ви́дѣша, и́же глаго́лютъ его́ жи́ва.
 • И идо́ша нѣ́цыи от­ на́съ ко гро́бу, и обрѣто́ша та́ко, я́коже и жены́ рѣ́ша: самаго́ же не ви́дѣша.
 • И то́й рече́ къ ни́ма: о несмы́слен­ная и ко́сная се́рдцемъ, е́же вѣ́ровати о всѣ́хъ, я́же глаго́лаша проро́цы:
 • не сiя́ ли подоба́­ше пострада́ти Христу́ и вни́ти въ сла́ву свою́?
 • И наче́нъ от­ Моисе́а и от­ всѣ́хъ проро́къ, сказа́­ше и́ма от­ всѣ́хъ писа́нiй я́же о не́мъ.
 • И при­­бли́жишася въ ве́сь, въ ню́же идя́ста: и то́й творя́шеся далеча́йше ити́.
 • И ну́ждаста его́, глаго́люща: обля́зи съ на́ма, я́ко къ ве́черу е́сть, и при­­клони́л­ся е́сть де́нь. И вни́де съ ни́ма облещи́.
 • И бы́сть я́ко воз­леже́ съ ни́ма, и прiи́мъ хлѣ́бъ благослови́, и преломи́въ дая́ше и́ма:
 • о́нѣма же от­верзо́стѣся о́чи, и позна́ста его́: и то́й неви́димь бы́сть и́ма.
 • И реко́ста къ себѣ́: не се́рдце ли на́ю горя́ бѣ́ въ на́ю, егда́ глаго́лаше на́ма на пути́ и егда́ ска́зоваше на́ма писа́нiя?
 • И воста́в­ша въ то́й ча́съ, воз­врати́стася во Иерусали́мъ, и обрѣто́ста совоку́плен­ныхъ едино­на́­де­ся­те и и́же бя́ху съ ни́ми,
 • глаго́лющихъ, я́ко во­и́стин­ну воста́ Госпо́дь и яви́ся Си́мону.
 • И та́ повѣ́даста, я́же бы́ша на пути́, и я́ко позна́ся и́ма въ преломле́нiи хлѣ́ба.
 • [Зач. 114.] Сiя́ же и́мъ глаго́лющымъ, [и] са́мъ Иису́съ ста́ посредѣ́ и́хъ, и глаго́ла и́мъ: ми́ръ ва́мъ.
 • Убоя́в­шеся же и при­­стра́шни бы́в­ше, мня́ху ду́хъ ви́дѣти:
 • и рече́ и́мъ: что́ смуще́ни есте́? и почто́ помышле́нiя вхо́дятъ въ сердца́ ва́ша?
 • ви́дите ру́цѣ мо­и́ и но́зѣ мо­и́, я́ко са́мъ а́зъ е́смь: осяжи́те мя́ и ви́дите: я́ко ду́хъ пло́ти и ко́сти не и́мать, я́коже мене́ ви́дите иму́ща.
 • И сiе́ ре́къ, показа́ и́мъ ру́цѣ и но́зѣ.
 • Еще́ же невѣ́ру­ю­щымъ и́мъ от­ ра́дости и чудя́щымся, рече́ и́мъ: и́мате ли что́ снѣ́дно здѣ́?
 • Они́ же да́ша ему́ ры́бы пече́ны ча́сть и от­ пче́лъ со́тъ.
 • И взе́мъ предъ ни́ми яде́,
 • рече́ же и́мъ: сiя́ су́ть словеса́, я́же глаго́лахъ къ ва́мъ еще́ сы́й съ ва́ми, я́ко подоба́етъ сконча́тися всѣ́мъ напи́сан­нымъ въ зако́нѣ Моисе́овѣ и проро́цѣхъ и псалмѣ́хъ о мнѣ́.
 • Тогда́ от­ве́рзе и́мъ у́мъ разумѣ́ти писа́нiя
 • и рече́ и́мъ, я́ко та́ко пи́сано е́сть, и та́ко подоба́­ше пострада́ти Христу́ и воскре́снути от­ ме́ртвыхъ въ тре́тiй де́нь,
 • и проповѣ́датися во и́мя его́ покая́нiю и от­пуще́нiю грѣхо́въ во всѣ́хъ язы́цѣхъ, наче́нше от­ Иерусали́ма:
 • вы́ же есте́ свидѣ́телiе си́мъ:
 • и се́, а́зъ послю́ обѣтова́нiе Отца́ мо­его́ на вы́: вы́ же сѣди́те во гра́дѣ Иерусали́мстѣ, до́ндеже облече́теся си́лою свы́ше.
 • Изве́дъ же и́хъ во́нъ до Виѳа́нiи и воз­дви́гъ ру́цѣ сво­и́, [и] благослови́ и́хъ.
 • И бы́сть егда́ благословля́ше и́хъ, от­ступи́ от­ ни́хъ и воз­ноша́­шеся на не́бо.
 • И ті́и поклони́шася ему́ и воз­врати́шася во Иерусали́мъ съ ра́достiю вели́кою:
 • и бя́ху вы́ну въ це́ркви, хва́ляще и благословя́ще Бо́га. Ами́нь.

  Коне́цъ е́же от­ луки́ свята́го ева́нгелiа: и́мать въ себѣ́ главы́ 24, зача́лъ же церко́вныхъ 114.
 • [Зач. 112.] В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие;
 • но нашли камень отваленным от гроба.
 • И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса.
 • Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих.
 • И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми?
 • Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее,
 • сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть.
 • И вспомнили они слова Его;
 • и, возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим.
 • То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем Апостолам.
 • И показались им слова их пустыми, и не поверили им.
 • [Зач. 113.] Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему.
 • В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус;
 • и разговаривали между собою о всех сих событиях.
 • И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними.
 • Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его.
 • Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?
 • Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?
 • И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом;
 • как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его.
 • А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло.
 • Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба
 • и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив.
 • И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели.
 • Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!
 • Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?
 • И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании.
 • И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что хочет идти далее.
 • Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними.
 • И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им.
 • Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.
 • И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?
 • И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними,
 • которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону.
 • И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба.
 • [Зач. 114.] Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам.
 • Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа.
 • Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?
 • Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотри́те; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня.
 • И, сказав это, показал им руки и ноги.
 • Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?
 • Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.
 • И, взяв, ел пред ними.
 • И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах.
 • Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
 • И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день,
 • и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.
 • Вы же свидетели сему.
 • И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше.
 • И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их.
 • И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо.
 • Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью.
 • И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
 • Атнанын элекенче кöнöндя иртюк шул катыннар, äзерлягян эйесле майларын алыб, кабер жанына килгянняр, алар белян бергя тагы бютян бер-ауык катыннар да килгянняр;
 • Килгяч, кабер ауызындагы таш аударылыб жатканны кюргянняр.
 • Алар кабергя кергяч, Ходай Іисуснын тянен табмаганнар.
 • Алар мыҥар абтырашыб торган чакта, кинят аларга жалтраб торган кейем кейенгян ике ир кюренгянняр.
 • Катыннар куркышыб, жöзлярен жиргя таба каратыб торган чагында, (шул ирляр) аларга äйткянняр: ник сез терене ÿлгянняр арасыннан эзлейсез?
 • Ул мында жук: Ул терелеб тордо; Анын сезгя Галилеядя чагында äйткянен:
 • Адям Улы жазыклы кешеляр кулына табшырыласы, кадакланыласы, öчöнчö кöнöндя терелеб торасы дигянен исегезгя тöшöрöгöз, дигянняр.
 • Катыннар Анын сюзлярен исляреня тöшöргянняр дя
 • Кабер жаныннан кайтыб, ун бер (öйрянеÿчегя) дя, бютянняренен барысына да мынын барысын да белдергянняр.
 • Былар Магдалина Марія, Іоанна, Іаковъ анасы Марія, алар белян тагы бютян катыннар булганнар, апостолларга да мыны алар äйткянняр.
 • Апостоллар аларнын сюзлярен жалганга куйганнар, аларга ышанмаганнар.
 • Äммя Петръ тороб, кабер, жанына жöгöрöб килеб, эйелеб карагач, анда жаткан кипеннярне гня кюреб, шул эшкя ÿз кюнелендя исе китеб кайткан.
 • Шул кöннюк алар арасыннан икяÿ Іерусалимнян алтмыш стадія чамасы жирдяге Эммаусъ дигян ауылга баралар икян.
 • Шунда бар булган эшляр турысында алар ÿз аралый сöйляшеб барганнар.
 • Алар ÿз аралый сöйляшеб, уйлашыб барган чагында, Іисусъ Ӱзе аларга жакыннашыб, алар белян бергя бара башлаган.
 • Аларнын кюзляре тотлоккан, шунныктан алар Аны танымаганнар.
 • Ул аларга äйткян: сез ÿз арагызда ней турысында сöйляшеб барасыз? сез нейлектян кайгылы? дигян.
 • Аларнын берсе Клеопа атлысы Аҥар жауаб биреб äйткян: Іерусалимдя шушы кöннярдя ней булганны анда килгян кешеляр арасыннан äлля бер Син гня белмейсеҥ ме? дигян. Ул аларга: нейне? дигян.
 • Алар Аҥар äйткянняр: Назорей Іисуска ней булганны: Ул Алла алдында, бöтöн калык алдында сюзе белян дя, эше белян дя кыуатлы пагамбяр эйе,
 • Безнен архіерейляр, башлыклар Аны ÿтерергя тейешле итеб айыбларга тотоб биргянне. Аны кадаклатканны, дигянняр.
 • Äммя без Израилне коткарасы кеше Улдыр диб öмöтлянгян эйек, алай булса да шул эш булганга инде öчöнчö кöн.
 • Безнен арадагы катыннарнын кайсылары безнен исебезне китерделяр: алар иртюк кабер жанына барганнар ыйы,
 • Анда Анын тянен табмыйчы кайтыб, аларга Іисусъ тере диб äйтеÿче пяриштяляр кюренгянне äйттеляр.
 • Аннары кайсыларыбыз кабер жанына барыб, катыннар äйткянчя гел шулай очоратканнар, тик Узен кюрмягянняр, дигянняр.
 • Шунда Іисусъ аларга äйткян: эй ансызлар, пагамбярляр алдан äйткяннен барысына да ышанырга озаклаучы кюнеллеляр!
 • Христосъ гел шулай азабланыб, Ӱз олологына керергя тейеш эйе тöгöл ме? дигян.
 • Моисейдян, бар пагамбярлярдян башлаб, бар жазыуда Христосъ турысында äйтелгянне аларга аҥнаткан.
 • Аннары алар бара торган ауылларына жакыннашканнар; Іисусъ тагы да арырак барасы кюк булыб торган.
 • Äммя алар безнен белян калсана диб, Аны туктатыб торганнар, кöн дя инде кичкя ауышты дигянняр. Ул кереб, алар белян калган.
 • Алар белян бергя утырган чагында, Ул икмяк алыб, аны бахиллягян дя сындырыб, аларга биргян.
 • Шунда алар кюзляре ачылыб, Аны таныганнар; äммя Ул аларга кюренмяс булган.
 • Алар бер-берсеня äйткянняр: Ул безнен белян сöйляшеб, жазыудагы сюзлярне безгя аҥнатыб килгян чагында, эчебездя кюҥелебез эреб барды тöгöл ме? дигянняр дя
 • Шул сяттюк тороб, Іерусалимгя кайтыб, ун бер апостолны, алар белян бергя булганнарны да бергя очоратканнар.
 • Апостоллар аларга: Ходай чыннаб терелеб торган, Симонга да кюренгян, дигянняр.
 • Былар да аларга жулда ней булганны да, Іисусны икмяк сындырган чагында таныганнарын да äйткянняр.
 • Алар бу турыда сöйляшеб торган чагында, Іисусъ Ӱзе (кинят) алар уртасында тороб, аларга äйткян: тынычлык сезгя, дигян.
 • Алар каушаб китеб, куркынышыб, тын кюря торганбыз диб уйлаганнар;
 • Äммя Ул аларга äйткян: ник куркасыз? шундый уйларны кюнелегезгя ник кертясез?
 • Минем кулларыма, аякларыма карагыз; бу Мин Ӱзем; Мине кул тейереб караб, жакшылаб кюрегез, тыннын Миндя кюргянегез кюк, ите, сöякляре булмый ич, дигян.
 • Мыны äйткяч, аларга кулларын да аякларын да кюрсяткян.
 • Алар сöйöнöчляреннян але дя ышанмыйчын, исляре китеб торганда, Ул аларга äйткян: сезнен мында бер-бер ашамныгыгыз бар мы? дигян.
 • Алар Аҥар бер кисяк пешергян балык, бер кисяк кярязле бал китереб биргянняр.
 • Ул алыб, алар алдында ашаган.
 • Аннары аларга äйткян: Мин сезнен белян бергя чагында, Моисей законында, пагамбярляр жазыуларында, псаломнарда Минем турыда жазылган барысы да жиреня килер диб сезгя äйткянемнен дöрöс булыуы шушы, дигян.
 • Шул чакта Ул жазыудагын аҥнарга аларнын уйларын ачылдырган.
 • Аннары аларга äйткян: шушлай жазылган, Христосъ шулай азабланыб, ÿлгян жиреннян öчöнчö кöнöндя терелеб торорга тейеш эйе,
 • Аннары Іерусалимнян башлаб, бар калыкларга да Минем исемемя тяÿбя итеб, жазыклар кичерелеÿе сöйлянергя тейеш эйе, дигян.
 • Сез шуҥар таныкчылар.
 • Мына сезгя Атам бирясе булганны жибярермен, äммя сез жугартын кыуатка кейенгенче, Іерусалимъ каласында тора торогоз, дигян.
 • Аннары аларны каладан Виѳаніяга чаклы алыб чыккан; шунда кулларын кютяреб, аларны бахиллягян.
 • Аларны бахиллягян чагында, алардан китя-китя, кюккя кютяреля башлаган.
 • Алар Аҥар башырганнар, аннары бик сöйöнöшöб, Іерусалимгя кайтканнар.
 • Кайткач, жалан чиркяÿдя Алланы даннаб, ололаб торганнар. Аминь.