Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
  • [Зач. 112.] Во еди́ну же от­ суббо́тъ зѣло́ ра́но прiидо́ша на гро́бъ, нося́щя я́же угото́ваша арома́ты: и другі́я съ ни́ми:
  • обрѣто́ша же ка́мень от­вале́нъ от­ гро́ба,
  • и в­ше́дшя не обрѣто́ша тѣлесе́ Го́спода Иису́са.
  • И бы́сть не домышля́ющымся и́мъ о се́мъ, и се́ му́жа два́ ста́ста предъ ни́ми въ ри́захъ блеща́щихся.
  • Пристра́шнымъ же бы́в­шымъ и́мъ и покло́ншымъ ли́ца на зе́млю, реко́ста къ ни́мъ: что́ и́щете жива́го съ ме́ртвыми?
  • нѣ́сть здѣ́, но воста́: помяни́те, я́коже глаго́ла ва́мъ, еще́ сы́й въ Галиле́и,
  • глаго́ля, я́ко подоба́етъ Сы́ну человѣ́ческому пре́дану бы́ти въ ру́цѣ человѣ́къ грѣ́шникъ, и пропя́ту бы́ти, и въ тре́тiй де́нь воскре́снути.
  • И помяну́ша глаго́лы его́:
  • и воз­вра́щшяся от­ гро́ба, воз­вѣсти́ша вся́ сiя́ единому­на́­де­ся­те и всѣ́мъ про́чымъ.
  • Бя́ше же Магдали́на Марі́а и Иоа́н­на и Марі́а Иа́ковля, и про́чыя съ ни́ми, я́же глаго́лаху ко апо́столомъ сiя́.
  • И яви́шася предъ ни́ми я́ко лжа́ глаго́лы и́хъ, и не вѣ́роваху и́мъ.
  • [Зач. 113.] Пе́тръ же воста́въ тече́ ко гро́бу, и при­­ни́къ ви́дѣ ри́зы еди́ны лежа́щя: и отъи́де, въ себѣ́ дивя́ся бы́в­шему.
  • И се́ два́ от­ ни́хъ бѣ́ста иду́ща въ то́йже де́нь въ ве́сь, от­стоя́щу ста́дiй шестьдеся́тъ от­ Иерусали́ма, е́йже и́мя Еммау́съ:
  • и та́ бесѣ́доваста къ себѣ́ о всѣ́хъ си́хъ при­­клю́чшихся.
  • И бы́сть бесѣ́ду­ю­щема и́ма и совопроша́ющемася, и са́мъ Иису́съ при­­бли́жився идя́ше съ ни́ма:
  • о́чи же ею́ держа́стѣся, да его́ не позна́ета.
  • Рече́ же къ ни́ма: что́ су́ть словеса́ сiя́, о ни́хже стяза́етася къ себѣ́ иду́ща, и еста́ дря́хла?
  • Отвѣща́въ же еди́нъ, ему́же и́мя клео́па, рече́ къ нему́: ты́ ли еди́нъ при­­шле́цъ еси́ во Иерусали́мъ, и не увѣ́дѣлъ еси́ бы́в­шихъ въ не́мъ во дни́ сiя́?
  • И рече́ и́ма: кі́ихъ? О́на же рѣ́ста ему́: я́же о Иису́сѣ назаряни́нѣ, и́же бы́сть му́жъ проро́къ, си́ленъ дѣ́ломъ и сло́вомъ предъ Бо́гомъ и всѣ́ми людьми́:
  • ка́ко преда́ша его́ архiере́и и кня́зи на́ши на осужде́нiе сме́рти, и распя́ша его́:
  • мы́ же надѣ́яхомся, я́ко се́й е́сть хотя́ изба́вити Изра́иля: но и надъ всѣ́ми си́ми, тре́тiй се́й де́нь е́сть дне́сь, от­не́лиже сiя́ бы́ша.
  • Но и жены́ нѣ́кiя от­ на́съ ужаси́ша ны́, бы́в­шыя ра́но у гро́ба:
  • и не обрѣ́тшя тѣлесе́ его́, прiидо́ша, глаго́лющя, я́ко и явле́нiе а́нгелъ ви́дѣша, и́же глаго́лютъ его́ жи́ва.
  • И идо́ша нѣ́цыи от­ на́съ ко гро́бу, и обрѣто́ша та́ко, я́коже и жены́ рѣ́ша: самаго́ же не ви́дѣша.
  • И то́й рече́ къ ни́ма: о несмы́слен­ная и ко́сная се́рдцемъ, е́же вѣ́ровати о всѣ́хъ, я́же глаго́лаша проро́цы:
  • не сiя́ ли подоба́­ше пострада́ти Христу́ и вни́ти въ сла́ву свою́?
  • И наче́нъ от­ Моисе́а и от­ всѣ́хъ проро́къ, сказа́­ше и́ма от­ всѣ́хъ писа́нiй я́же о не́мъ.
  • И при­­бли́жишася въ ве́сь, въ ню́же идя́ста: и то́й творя́шеся далеча́йше ити́.
  • И ну́ждаста его́, глаго́люща: обля́зи съ на́ма, я́ко къ ве́черу е́сть, и при­­клони́л­ся е́сть де́нь. И вни́де съ ни́ма облещи́.
  • И бы́сть я́ко воз­леже́ съ ни́ма, и прiи́мъ хлѣ́бъ благослови́, и преломи́въ дая́ше и́ма:
  • о́нѣма же от­верзо́стѣся о́чи, и позна́ста его́: и то́й неви́димь бы́сть и́ма.
  • И реко́ста къ себѣ́: не се́рдце ли на́ю горя́ бѣ́ въ на́ю, егда́ глаго́лаше на́ма на пути́ и егда́ ска́зоваше на́ма писа́нiя?
  • И воста́в­ша въ то́й ча́съ, воз­врати́стася во Иерусали́мъ, и обрѣто́ста совоку́плен­ныхъ едино­на́­де­ся­те и и́же бя́ху съ ни́ми,
  • глаго́лющихъ, я́ко во­и́стин­ну воста́ Госпо́дь и яви́ся Си́мону.
  • И та́ повѣ́даста, я́же бы́ша на пути́, и я́ко позна́ся и́ма въ преломле́нiи хлѣ́ба.
  • [Зач. 114.] Сiя́ же и́мъ глаго́лющымъ, [и] са́мъ Иису́съ ста́ посредѣ́ и́хъ, и глаго́ла и́мъ: ми́ръ ва́мъ.
  • Убоя́в­шеся же и при­­стра́шни бы́в­ше, мня́ху ду́хъ ви́дѣти:
  • и рече́ и́мъ: что́ смуще́ни есте́? и почто́ помышле́нiя вхо́дятъ въ сердца́ ва́ша?
  • ви́дите ру́цѣ мо­и́ и но́зѣ мо­и́, я́ко са́мъ а́зъ е́смь: осяжи́те мя́ и ви́дите: я́ко ду́хъ пло́ти и ко́сти не и́мать, я́коже мене́ ви́дите иму́ща.
  • И сiе́ ре́къ, показа́ и́мъ ру́цѣ и но́зѣ.
  • Еще́ же невѣ́ру­ю­щымъ и́мъ от­ ра́дости и чудя́щымся, рече́ и́мъ: и́мате ли что́ снѣ́дно здѣ́?
  • Они́ же да́ша ему́ ры́бы пече́ны ча́сть и от­ пче́лъ со́тъ.
  • И взе́мъ предъ ни́ми яде́,
  • рече́ же и́мъ: сiя́ су́ть словеса́, я́же глаго́лахъ къ ва́мъ еще́ сы́й съ ва́ми, я́ко подоба́етъ сконча́тися всѣ́мъ напи́сан­нымъ въ зако́нѣ Моисе́овѣ и проро́цѣхъ и псалмѣ́хъ о мнѣ́.
  • Тогда́ от­ве́рзе и́мъ у́мъ разумѣ́ти писа́нiя
  • и рече́ и́мъ, я́ко та́ко пи́сано е́сть, и та́ко подоба́­ше пострада́ти Христу́ и воскре́снути от­ ме́ртвыхъ въ тре́тiй де́нь,
  • и проповѣ́датися во и́мя его́ покая́нiю и от­пуще́нiю грѣхо́въ во всѣ́хъ язы́цѣхъ, наче́нше от­ Иерусали́ма:
  • вы́ же есте́ свидѣ́телiе си́мъ:
  • и се́, а́зъ послю́ обѣтова́нiе Отца́ мо­его́ на вы́: вы́ же сѣди́те во гра́дѣ Иерусали́мстѣ, до́ндеже облече́теся си́лою свы́ше.
  • Изве́дъ же и́хъ во́нъ до Виѳа́нiи и воз­дви́гъ ру́цѣ сво­и́, [и] благослови́ и́хъ.
  • И бы́сть егда́ благословля́ше и́хъ, от­ступи́ от­ ни́хъ и воз­ноша́­шеся на не́бо.
  • И ті́и поклони́шася ему́ и воз­врати́шася во Иерусали́мъ съ ра́достiю вели́кою:
  • и бя́ху вы́ну въ це́ркви, хва́ляще и благословя́ще Бо́га. Ами́нь.

    Коне́цъ е́же от­ луки́ свята́го ева́нгелiа: и́мать въ себѣ́ главы́ 24, зача́лъ же церко́вныхъ 114.
  • [Зач. 112.] В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие;
  • но нашли камень отваленным от гроба.
  • И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса.
  • Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих.
  • И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми?
  • Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее,
  • сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть.
  • И вспомнили они слова Его;
  • и, возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим.
  • То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем Апостолам.
  • И показались им слова их пустыми, и не поверили им.
  • [Зач. 113.] Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему.
  • В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус;
  • и разговаривали между собою о всех сих событиях.
  • И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними.
  • Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его.
  • Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?
  • Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?
  • И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом;
  • как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его.
  • А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло.
  • Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба
  • и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив.
  • И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели.
  • Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!
  • Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?
  • И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании.
  • И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что хочет идти далее.
  • Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними.
  • И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им.
  • Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.
  • И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?
  • И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними,
  • которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону.
  • И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба.
  • [Зач. 114.] Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам.
  • Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа.
  • Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?
  • Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотри́те; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня.
  • И, сказав это, показал им руки и ноги.
  • Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?
  • Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.
  • И, взяв, ел пред ними.
  • И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах.
  • Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
  • И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день,
  • и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.
  • Вы же свидетели сему.
  • И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше.
  • И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их.
  • И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо.
  • Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью.
  • И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.