Скрыть
1:1
1:3
1:4
1:6
1:7
1:8
1:10
1:11
1:12
1:13
1:15
1:16
1:18
1:19
1:20
1:21
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26
1:28
1:29
1:30
1:34
1:36
1:37
1:38
1:39
1:40
1:41
1:42
1:43
1:44
1:45
1:47
1:48
1:49
1:56
1:57
1:58
1:59
1:60
1:61
1:62
1:63
1:64
1:65
1:66
1:67
1:71
1:77
1:79
1:80
2:1
2:2
2:3
2:5
2:6
2:7
см.: Мф.2:1;
2:8
2:9
2:10
2:11
2:12
2:13
2:15
2:16
2:17
2:18
2:19
2:20
2:22
2:26
2:27
2:28
2:29
2:31
2:33
2:36
2:38
2:39
2:42
2:43
2:44
2:45
2:46
2:48
2:51
Церковнославянский (рус)
[Зач. 1.] Поне́же у́бо мно́зи нача́ша чини́ти по́вѣсть о извѣ́­ст­вован­ныхъ въ на́съ веще́хъ,
я́коже преда́ша на́мъ, и́же испе́рва самови́дцы и слу́ги бы́в­шiи словесе́:
изво́лися и мнѣ́ послѣ́довав­шу вы́ше вся́ испы́тно, поря́ду писа́ти тебѣ́, держа́вный Ѳеофи́ле,
да разумѣ́еши, о ни́хже научи́л­ся еси́ словесѣ́хъ утвержде́нiе.
[Зач. 2.] Бы́сть во дни́ И́рода царя́ Иуде́йска, иере́й нѣ́кiй, и́менемъ заха́рiа, от­ дневны́я чреды́ Авiа́ни: и жена́ его́ от­ дще́рей Ааро́новѣхъ, и и́мя е́й Елисаве́тъ.
Бѣ́ста же пра́ведна о́ба предъ Бо́гомъ, ходя́ща во всѣ́хъ за́повѣдехъ и оправда́нiихъ Госпо́днихъ безпоро́чна.
И не бѣ́ и́ма ча́да, поне́же Елисаве́тъ бѣ́ непло́ды, и о́ба заматорѣ́в­ша во дне́хъ сво­и́хъ бѣ́ста.
Бы́сть же служа́щу ему́ въ чину́ чреды́ сво­ея́ предъ Бо́гомъ,
по обы́чаю свяще́н­ниче­ст­ва ключи́ся ему́ покади́ти, в­ше́дшу въ це́рковь Госпо́дню:
и все́ мно́же­с­т­во люде́й бѣ́ моли́тву дѣ́я внѣ́, въ го́дъ {во вре́мя} ѳимiа́ма:
яви́ся же ему́ а́нгелъ Госпо́день, стоя́ одесну́ю олтаря́ кади́лнаго:
и смути́ся заха́рiа ви́дѣвъ, и стра́хъ нападе́ на́нь.
Рече́ же къ нему́ а́нгелъ: не бо́йся, заха́рiе: зане́ услы́шана бы́сть моли́тва твоя́, и жена́ твоя́ Елисаве́ть роди́тъ сы́на тебѣ́, и нарече́ши и́мя ему́ Иоа́н­нъ.
И бу́детъ тебѣ́ ра́дость и весе́лiе, и мно́зи о рожде­ст­вѣ́ его́ воз­ра́дуют­ся.
Бу́детъ бо ве́лiй предъ Го́сподемъ: и вина́ и Сике́ра не и́мать пи́ти, и Ду́ха свята́го испо́лнит­ся еще́ изъ чре́ва ма́тере сво­ея́:
и мно́гихъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ обрати́тъ ко Го́споду Бо́гу и́хъ.
И то́й предъи́детъ предъ ни́мъ ду́хомъ и си́лою илiино́ю, обрати́ти сердца́ отце́мъ на ча́да, и проти́вныя въ му́дрости пра́ведныхъ, угото́вати Го́сподеви лю́ди соверше́ны.
И рече́ заха́рiа ко а́нгелу: по чесому́ разумѣ́ю сiе́? а́зъ бо е́смь ста́ръ, и жена́ моя́ заматорѣ́в­ши во дне́хъ сво­и́хъ.
И от­вѣща́въ а́нгелъ рече́ ему́: а́зъ е́смь гаврiи́лъ предстоя́й предъ Бо́гомъ, и по́сланъ е́смь глаго́лати къ тебѣ́ и благовѣсти́ти тебѣ́ сiя́:
и се́ бу́деши молчя́ и не могі́й проглаго́лати, до него́же дне́ бу́дутъ сiя́: зане́ не вѣ́ровалъ еси́ словесе́мъ мо­и́мъ, я́же сбу́дут­ся во вре́мя свое́.
И бѣ́ша лю́дiе жду́ще заха́рiю: и чудя́хуся косня́щу ему́ въ це́ркви.
Изше́дъ же не можа́­ше глаго́лати къ ни́мъ: и разумѣ́ша, я́ко видѣ́нiе ви́дѣ въ це́ркви: и то́й бѣ́ помава́я и́мъ, и пребыва́­ше нѣ́мъ.
И бы́сть я́ко испо́лнишася дні́е слу́жбы его́, и́де въ до́мъ сво́й.
[Зач. 3.] По си́хъ же дне́хъ зача́тъ Елисаве́тъ жена́ его́, и тая́шеся мѣ́сяцъ пя́ть, глаго́лющи:
я́ко та́ко мнѣ́ сотвори́ Госпо́дь во дни́, въ ня́же при­­зрѣ́ отъ­я́ти поноше́нiе мое́ въ человѣ́цѣхъ.
Въ мѣ́сяцъ же шесты́й по́сланъ бы́сть а́нгелъ гаврiи́лъ от­ Бо́га во гра́дъ Галиле́йскiй, ему́же и́мя назаре́тъ,
къ Дѣ́вѣ обруче́н­нѣй му́жеви, ему́же и́мя Ио́сифъ, от­ до́му Дави́дова: и и́мя Дѣ́вѣ Марiа́мь.
И в­ше́дъ къ не́й а́нгелъ рече́: ра́дуйся, благода́тная: Госпо́дь съ тобо́ю: благослове́на ты́ въ жена́хъ.
Она́ же ви́дѣв­ши смути́ся о словеси́ его́ и помышля́ше, каково́ бу́детъ цѣлова́нiе сiе́.
И рече́ а́нгелъ е́й: не бо́йся, Марiа́мь: обрѣла́ бо еси́ благода́ть у Бо́га.
И се́ зачне́ши во чре́вѣ, и роди́ши Сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Иису́съ.
Се́й бу́детъ ве́лiй, и Сы́нъ вы́шняго нарече́т­ся: и да́стъ ему́ Госпо́дь Бо́гъ престо́лъ Дави́да отца́ его́:
и воцари́т­ся въ дому́ Иа́ковли во вѣ́ки, и ца́р­ст­вiю его́ не бу́детъ конца́.
Рече́ же Марiа́мь ко а́нгелу: ка́ко бу́детъ сiе́, идѣ́же му́жа не зна́ю?
И от­вѣща́въ а́нгелъ рече́ е́й: Ду́хъ святы́й на́йдетъ на тя́, и си́ла вы́шняго осѣни́тъ тя́: тѣ́мже и ражда́емое свято нарече́т­ся Сы́нъ Бо́жiй:
и се́, Елисаве́тъ ю́жика твоя́, и та́ зача́тъ сы́на въ ста́рости сво­е́й: и се́й мѣ́сяцъ шесты́й е́сть е́й нарица́емѣй непло́ды:
я́ко не изнемо́жетъ у Бо́га вся́къ глаго́лъ.
Рече́ же Марiа́мь: се́ раба́ Госпо́дня: бу́ди мнѣ́ по глаго́лу тво­ему́. И отъи́де от­ нея́ а́нгелъ.
[Зач. 4.] Воста́в­ши же Марiа́мь во дни́ ты́я, и́де въ го́рняя со тща́нiемъ, во гра́дъ Иу́довъ:
и вни́де въ до́мъ заха́рiинъ, и цѣлова́ Елисаве́тъ.
И бы́сть я́ко услы́ша Елисаве́тъ цѣлова́нiе Марі́ино, взыгра́ся младе́нецъ во чре́вѣ ея́: и испо́лнися Ду́ха свя́та Елисаве́тъ,
и возопи́ гла́сомъ ве́лiимъ, и рече́: благослове́на ты́ въ жена́хъ, и благослове́нъ пло́дъ чре́ва тво­его́:
и от­ку́ду мнѣ́ сiе́, да прiи́детъ Ма́ти Го́спода мо­его́ ко мнѣ́?
се́ бо, я́ко бы́сть гла́съ цѣлова́нiя тво­его́ во у́шiю мое́ю, взыгра́ся младе́нецъ ра́дощами во чре́вѣ мо­е́мъ.
И блаже́н­на вѣ́ровав­шая, я́ко бу́детъ соверше́нiе глаго́лан­нымъ е́й от­ Го́спода.
И рече́ Марiа́мь: вели́читъ душа́ моя́ Го́спода,
и воз­ра́довася Ду́хъ мо́й о Бо́зѣ Спа́сѣ мо­е́мъ:
я́ко при­­зрѣ́ на смире́нiе рабы́ сво­ея́: се́ бо, от­ны́нѣ ублажа́тъ мя́ вси́ ро́ди:
я́ко сотвори́ мнѣ́ вели́чiе си́льный, и свято и́мя его́:
и ми́лость его́ въ ро́ды родо́въ боя́щымся его́:
сотвори́ держа́ву мы́шцею сво­е́ю: расточи́ го́рдыя мы́слiю се́рдца и́хъ:
низложи́ си́льныя со престо́лъ, и воз­несе́ смире́н­ныя:
а́лчущыя испо́лни бла́гъ, и богатя́щыяся от­пусти́ тщы́.
Воспрiя́тъ Изра́иля о́трока сво­его́, помяну́ти ми́лости,
я́коже глаго́ла ко отце́мъ на́шымъ, Авраа́му и сѣ́мени его́ до вѣ́ка.
Пребы́сть же Марiа́мь съ не́ю я́ко три́ мѣ́сяцы и воз­врати́ся въ до́мъ сво́й.
Елисаве́ти же испо́лнися вре́мя роди́ти е́й, и роди́ сы́на.
И слы́шаша о́крестъ живу́щiи и у́жики ея́, я́ко воз­вели́чилъ е́сть Госпо́дь ми́лость свою́ съ не́ю: и ра́довахуся съ не́ю.
И бы́сть во осмы́й де́нь, прiидо́ша обрѣ́зати отроча́, и нарица́ху е́ и́менемъ отца́ его́, заха́рiю.
И от­вѣща́в­ши ма́ти его́ рече́: ни́, но да нарече́т­ся Иоа́н­нъ.
И рѣ́ша къ не́й, я́ко никто́же е́сть въ род­ст­вѣ́ тво­е́мъ, и́же нарица́ет­ся и́менемъ тѣ́мъ.
И помава́ху отцу́ его́, е́же ка́ко бы хотѣ́лъ нарещи́ е́.
И испро́шь дщи́цу, написа́, глаго́ля: Иоа́н­нъ бу́детъ и́мя ему́. И чудя́хуся вси́.
Отверзо́шася же уста́ его́ а́бiе и язы́къ его́, и глаго́лаше, благословя́ Бо́га.
И бы́сть на всѣ́хъ стра́хъ живу́щихъ о́крестъ и́хъ: и во все́й странѣ́ Иуде́йстѣй повѣ́даеми бя́ху вси́ глаго́ли сі́и.
И положи́ша вси́ слы́шав­шiи въ се́рдцѣ сво­е́мъ, глаго́люще: что́ у́бо отроча́ сiе́ бу́детъ? И рука́ Госпо́дня бѣ́ съ ни́мъ.
И заха́рiа оте́цъ его́ испо́лнися Ду́ха свя́та, и проро́че­с­т­вова, глаго́ля:
благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ, я́ко посѣти́ и сотвори́ избавле́нiе лю́демъ сво­и́мъ:
и воз­дви́же ро́гъ спасе́нiя на́мъ, въ дому́ Дави́да о́трока сво­его́:
я́коже глаго́ла усты́ святы́хъ су́щихъ от­ вѣ́ка проро́къ его́,
спасе́нiе от­ вра́гъ на́шихъ и изъ руки́ всѣ́хъ ненави́дящихъ на́съ:
сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими и помяну́ти завѣ́тъ святы́й сво́й,
кля́тву, е́юже кля́т­ся ко Авраа́му отцу́ на́­шему, да́ти на́мъ,
безъ стра́ха, изъ руки́ вра́гъ на́шихъ изба́вльшымся,
служи́ти ему́ преподо́бiемъ и пра́вдою предъ ни́мъ вся́ дни́ живота́ на́­шего.
И ты́, отроча́, проро́къ вы́шняго нарече́шися: предъи́деши бо предъ лице́мъ Госпо́днимъ, угото́вати пути́ его́,
да́ти ра́зумъ спасе́нiя лю́демъ его́, во оставле́нiе грѣ́хъ и́хъ,
милосе́рдiя ра́ди ми́лости Бо́га на́­шего, въ ни́хже посѣти́лъ е́сть на́съ восто́къ свы́ше,
просвѣти́ти во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй сѣдя́щыя, напра́вити но́ги на́шя на пу́ть ми́ренъ.
Отроча́ же растя́ше и крѣпля́шеся ду́хомъ: и бѣ́ въ пусты́нехъ до дне́ явле́нiя сво­его́ ко Изра́илю.
[Зач. 5.] Бы́сть же во дни́ ты́я, изы́де повелѣ́нiе от­ ке́саря а́вгуста написа́ти всю́ вселе́н­ную.
Сiе́ написа́нiе пе́рвое бы́сть владя́щу сирі́ею кирині́ю.
И идя́ху вси́ написа́тися, ко́ждо во сво́й гра́дъ.
Взы́де же и Ио́сифъ от­ Галиле́и, изъ гра́да назаре́та, во Иуде́ю, во гра́дъ Дави́довъ, и́же нарица́ет­ся Виѳлее́мъ, зане́ бы́ти ему́ от­ до́му и оте́че­ст­ва Дави́дова,
написа́тися съ Марі́ею обруче́ною ему́ жено́ю, су́щею непра́здною.
Бы́сть же, егда́ бы́ста та́мо, испо́лнишася дні́е роди́ти е́й:
и роди́ Сы́на сво­его́ пе́рвенца, и пови́тъ его́, и положи́ его́ въ я́слехъ: зане́ не бѣ́ и́мъ мѣ́ста во оби́тели.
И па́стырiе бѣ́ху въ то́йже странѣ́, бдя́ще и стрегу́ще стра́жу нощну́ю о ста́дѣ сво­е́мъ.
И се́ а́нгелъ Госпо́день ста́ въ ни́хъ, и сла́ва Госпо́дня осiя́ и́хъ: и убоя́шася стра́хомъ ве́лiимъ.
И рече́ и́мъ а́нгелъ: не бо́йтеся: се́ бо благовѣ­ст­ву́ю ва́мъ ра́дость ве́лiю, я́же бу́детъ всѣ́мъ лю́демъ:
я́ко роди́ся ва́мъ дне́сь Спа́съ, и́же е́сть Христо́съ Госпо́дь, во гра́дѣ Дави́довѣ:
и се́ ва́мъ зна́менiе: обря́щете младе́нца пови́та, лежа́ща въ я́слехъ.
И внеза́пу бы́сть со а́нгеломъ мно́же­с­т­во во́й небе́сныхъ, хва́лящихъ Бо́га и глаго́лющихъ:
сла́ва въ вы́шнихъ Бо́гу, и на земли́ ми́ръ, во человѣ́цѣхъ благоволе́нiе.
И бы́сть, я́ко от­идо́ша от­ ни́хъ на не́бо а́нгели, и человѣ́цы па́стырiе рѣ́ша дру́гъ ко дру́гу: пре́йдемъ до Виѳлее́ма и ви́димъ глаго́лъ се́й бы́в­шiй, его́же Госпо́дь сказа́ на́мъ.
И прiидо́ша поспѣ́шшеся, и обрѣто́ша Марiа́мь же и Ио́сифа, и младе́нца лежа́ща во я́слехъ.
Ви́дѣв­ше же сказа́ша о глаго́лѣ глаго́лан­нѣмъ и́мъ о отроча́ти се́мъ.
И вси́ слы́шав­шiи диви́шася о глаго́лан­ныхъ от­ па́стырей къ ни́мъ.
Марiа́мь же соблюда́­ше вся́ глаго́лы сiя́, слага́ющи въ се́рдцы сво­е́мъ.
[Зач. 6.] И воз­врати́шася па́стырiе, сла́вяще и хва́ляще Бо́га о всѣ́хъ, я́же слы́шаша и ви́дѣша, я́коже глаго́лано бы́сть къ ни́мъ.
И егда́ испо́лнишася о́смь дні́й, да обрѣ́жутъ его́, и нареко́ша и́мя ему́ Иису́съ, нарече́н­ное а́нгеломъ пре́жде да́же не зача́т­ся во чре́вѣ.
И егда́ испо́лнишася дні́е очище́нiя ею́, по зако́ну Моисе́ову, [Зач. 7.] воз­несо́ста его́ во Иерусали́мъ, поста́вити его́ предъ Го́сподемъ,
я́коже е́сть пи́сано въ зако́нѣ Госпо́дни: я́ко вся́къ младе́нецъ му́жеска по́лу, разверза́я ложесна́, свято Го́сподеви нарече́т­ся:
и е́же да́ти же́ртву, по рече́н­ному въ зако́нѣ Госпо́дни, два́ го́рличища или́ два́ птенца́ голуби́на.
[Зач. 8.] И се́, бѣ́ человѣ́къ во Иерусали́мѣ, ему́же и́мя Симео́нъ: и человѣ́къ се́й пра́веденъ и благо­че́сти́въ, ча́я утѣ́хи Изра́илевы: и Ду́хъ бѣ́ свя́тъ въ не́мъ.
И бѣ́ ему́ обѣ́щано Ду́хомъ святы́мъ, не ви́дѣти сме́рти, пре́жде да́же не ви́дитъ Христа́ Госпо́дня.
И прiи́де ду́хомъ въ це́рковь. И егда́ введо́ста роди́теля отроча́ Иису́са, сотвори́ти и́ма по обы́чаю зако́н­ному о не́мъ,
и то́й прiе́мъ его́ на руку́ свое́ю, и благослови́ Бо́га, и рече́:
ны́нѣ от­пуща́еши раба́ тво­его́, Влады́ко, по глаго́лу тво­ему́, съ ми́ромъ:
я́ко ви́дѣстѣ о́чи мо­и́ спасе́нiе твое́,
е́же еси́ уго́товалъ предъ лице́мъ всѣ́хъ люде́й:
свѣ́тъ во от­крове́нiе язы́комъ, и сла́ву люде́й тво­и́хъ Изра́иля.
И бѣ́ Ио́сифъ и Ма́ти его́ чудя́щася о глаго́лемыхъ о не́мъ.
И благослови́ я́ Симео́нъ, и рече́ къ Марі́и Ма́тери его́: се́ лежи́тъ се́й на паде́нiе и на воста́нiе мно́гимъ во Изра́или, и въ зна́менiе пререка́емо:
и тебѣ́ же само́й ду́шу про́йдетъ ору́жiе: я́ко да от­кры́ют­ся от­ мно́гихъ серде́цъ помышле́нiя.
И бѣ́ а́н­на проро́чица, дщи́ фану́илева, от­ колѣ́на Аси́рова: сiя́ заматорѣ́в­ши во дне́хъ мно́зѣхъ, жи́в­ши съ му́жемъ се́дмь лѣ́тъ от­ дѣ́в­ст­ва сво­его́:
и та́ вдова́ я́ко лѣ́тъ о́смьдесятъ и четы́ре, я́же не от­хожда́­ше от­ це́ркве, посто́мъ и моли́твами служа́щи де́нь и но́щь.
И та́ въ то́й ча́съ при­­ста́в­ши исповѣ́дашеся Го́сподеви, и глаго́лаше о не́мъ всѣ́мъ ча́ющымъ избавле́нiя во Иерусали́мѣ.
И я́ко сконча́шася вся́ по зако́ну Госпо́дню, воз­врати́шася въ Галиле́ю, во гра́дъ сво́й назаре́тъ.
Отроча́ же растя́ше и крѣпля́шеся ду́хомъ, исполня́яся прему́дрости: и благода́ть Бо́жiя бѣ́ на не́мъ.
И хожда́ста роди́теля его́ на вся́ко лѣ́то во Иерусали́мъ въ пра́здникъ па́схи.
И егда́ бы́сть двою­на́­де­ся­ти лѣ́ту, восходя́щымъ и́мъ во Иерусали́мъ по обы́чаю пра́здника,
и сконча́в­шымъ дни́, и воз­враща́ющымся и́мъ, оста́ о́трокъ Иису́съ во Иерусали́мѣ: и не разумѣ́ Ио́сифъ и Ма́ти его́:
мнѣ́в­ша же его́ въ дружи́нѣ су́ща, преидо́ста дне́ пу́ть, и иска́ста его́ во сро́дницѣхъ и въ зна́емыхъ:
и не обрѣ́тша его́, воз­врати́стася во Иерусали́мъ, взыска́юща его́.
И бы́сть по трiе́хъ дне́хъ, обрѣто́ста его́ въ це́ркви, сѣдя́щаго посредѣ́ учи́телей, и послу́ша­ю­щаго и́хъ, и вопроша́ющаго и́хъ:
ужаса́хуся же вси́ послу́ша­ю­щiи его́ о ра́зумѣ и о от­вѣ́тѣхъ его́.
И ви́дѣв­ша его́, диви́стася: и къ нему́ Ма́ти его́ рече́: ча́до, что́ сотвори́ на́ма та́ко? се́ оте́цъ тво́й и а́зъ боля́ща иска́хома тебе́.
И рече́ къ ни́ма: что́ я́ко иска́ста мене́? не вѣ́ста ли, я́ко въ тѣ́хъ, я́же Отца́ мо­его́, досто́итъ бы́ти ми́?
И та́ не разумѣ́ста глаго́ла, его́же глаго́ла и́ма.
И сни́де съ ни́ма, и прiи́де въ назаре́тъ: и бѣ́ повину́яся и́ма. И Ма́ти его́ соблюда́­ше вся́ глаго́лы сiя́ въ се́рдцы сво­е́мъ.
И Иису́съ преспѣва́­ше прему́дростiю и во́зрастомъ и благода́тiю у Бо́га и человѣ́къ.
[Зач. 1.] Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях,
как передали нам то́ бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова,
то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил,
чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен.
[Зач. 2.] Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета.
Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно.
У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных.
Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом,
по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения,
а всё множество народа молилось вне во время каждения, –
тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного.
Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него.
Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн;
и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются,
ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей;
и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их;
и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ пригото