Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 9.] Въ пя́тое же ­на́­де­ся­те лѣ́то влады́че­ст­ва тиве́рiа ке́саря, облада́ющу понті́йскому пила́ту Иуде́ею, и четвертовла́­ст­ву­ю­щу Галиле́ею И́роду, Фили́ппу же бра́ту его́ четвертовла́­ст­ву­ю­щу итуре́ею и трахони́тскою страно́ю, и лиса́нiю Авилині́ею четвертовла́­ст­ву­ю­щу,
 • при­­ архiере́и а́н­нѣ и каiа́фѣ, бы́сть глаго́лъ Бо́жiй ко Иоа́н­ну заха́рiину сы́ну въ пусты́ни.
 • И прiи́де во всю́ страну́ Иорда́нскую, проповѣ́дая креще́нiе покая́нiя во оставле́нiе грѣхо́въ:
 • я́коже е́сть пи́сано въ кни́зѣ слове́съ Иса́iи проро́ка, глаго́люща: гла́съ вопiю́щаго въ пусты́ни: угото́вайте пу́ть Госпо́день: пра́вы твори́те стези́ его́:
 • вся́ка де́брь испо́лнит­ся, и вся́ка гора́ и хо́лмъ смири́т­ся: и бу́дутъ стро́потная въ пра́вая, и о́стрiи въ пути́ гла́дки:
 • и у́зритъ вся́ка пло́ть спасе́нiе Бо́жiе.
 • Глаго́лаше же исходя́щымъ наро́домъ крести́тися от­ него́: порожде́нiя ехи́днова, кто́ сказа́ ва́мъ бѣжа́ти от­ гряду́щаго гнѣ́ва?
 • Сотвори́те у́бо плоды́ досто́ины покая́нiя: и не начина́йте глаго́лати въ себѣ́: отца́ и́мамы Авраа́ма: глаго́лю бо ва́мъ, я́ко мо́жетъ Бо́гъ от­ ка́менiя сего́ воз­дви́гнути ча́да Авраа́му.
 • Уже́ бо и сѣки́ра при­­ ко́рени дре́ва лежи́тъ: вся́ко у́бо дре́во, не творя́щее плода́ добра́, посѣка́ет­ся и во о́гнь вмета́ет­ся.
 • И вопроша́ху его́ наро́ди, глаго́люще: что́ у́бо сотвори́мъ?
 • Отвѣща́въ же глаго́ла и́мъ: имѣ́яй двѣ́ ри́зѣ, да пода́стъ не иму́щему: и имѣ́яй бра́шна, та́кожде да твори́тъ.
 • Прiидо́ша же и мы́тари крести́тися от­ него́, и рѣ́ша къ нему́: учи́телю, что́ сотвори́мъ?
 • О́нъ же рече́ къ ни́мъ: ничто́же бо́лѣе от­ повелѣ́н­наго ва́мъ твори́те.
 • Вопроша́ху же его́ и во́ини, глаго́люще: и мы́ что́ сотвори́мъ? И рече́ къ ни́мъ: ни кого́же оби́дите, ни оклеветава́йте: и дово́лни бу́дите обро́ки ва́шими.
 • Ча́ющымъ же лю́демъ, и помышля́ющымъ всѣ́мъ въ сердца́хъ сво­и́хъ о Иоа́н­нѣ, еда́ то́й е́сть Христо́съ,
 • от­вѣщава́­ше Иоа́н­нъ всѣ́мъ, глаго́ля: а́зъ у́бо водо́ю креща́ю вы́: гряде́тъ же крѣ́плiй мене́, ему́же нѣ́смь досто́инъ от­рѣши́ти реме́нь сапогу́ его́: то́й вы́ крести́тъ Ду́хомъ святы́мъ и огне́мъ:
 • ему́же лопа́та въ руку́ его́, и отреби́тъ гумно́ свое́, и собере́тъ пшени́цу въ жи́тницу свою́, пле́вы же сожже́тъ огне́мъ негаса́ющимъ.
 • Мно́га же у́бо и и́на, утѣша́я благовѣ­ст­вова́­ше лю́демъ.
 • [Зач. 10.] И́родъ же четвертовла́ст­никъ, облича́емъ от­ него́ о Иродiа́дѣ женѣ́ бра́та сво­его́, и о всѣ́хъ, я́же сотвори́ зла́я И́родъ,
 • при­­ложи́ и сiе́ надъ всѣ́ми, и затвори́ Иоа́н­на въ темни́цѣ.
 • Бы́сть же егда́ крести́шася вси́ лю́дiе, и Иису́су кре́щшуся и моля́щуся, от­ве́рзеся не́бо,
 • и сни́де Ду́хъ святы́й тѣле́снымъ о́бразомъ, я́ко го́лубь, на́нь: и гла́съ съ небесе́ бы́сть, глаго́ля: ты́ еси́ Сы́нъ мо́й воз­лю́блен­ный, о тебѣ́ благоволи́хъ.
 • [Зач. 11.] И то́й бѣ́ Иису́съ я́ко лѣ́тъ три́десять начина́я, сы́й, я́ко мни́мь, Сы́нъ Ио́сифовъ, илі́евъ,
 • Матѳа́товъ, Леві́инъ, Мелхі́инъ, Иан­на́евъ, Ио́сифовъ,
 • маттаѳі́евъ, Амо́совъ, нау́мовъ, если́мовъ, нагге́овъ,
 • маа́ѳовъ, маттаѳі́евъ, семеі́евъ, Ио́сифовъ, Иу́динъ,
 • Иоа́н­нановъ, риса́евъ, зорова́велевъ, Салаѳiи́левъ, нирі́евъ,
 • Мелхі́евъ, Адді́евъ, коса́мовъ, Елмода́мовъ, И́ровъ,
 • Иосі́евъ, Елiезе́ровъ, Иори́мовъ, Матѳа́товъ, Леві́инъ,
 • Симео́новъ, Иу́динъ, Ио́сифовъ, Иона́новъ, Елiаки́мовъ,
 • мелеа́евъ, маина́новъ, маттаѳа́евъ, наѳа́новъ, Дави́довъ,
 • Иессе́овъ, ови́довъ, воо́зовъ, Салмо́новъ, Наассо́новъ,
 • Аминада́вовъ, Ара́мовъ, Есро́мовъ, Фаре́совъ, Иу́динъ,
 • Иа́ковль, Исаа́ковъ, Авраа́мовъ, Ѳа́ринъ, Нахо́ровъ,
 • Серу́ховъ, Рага́вовъ, Фале́ковъ, Еве́ровъ, Сала́новъ,
 • Каина́новъ, Арфакса́довъ, Си́мовъ, Но́евъ, ла́меховъ,
 • Маѳуса́левъ, Ено́ховъ, Иа́редовъ, Малелеи́ловъ, Каина́новъ,
 • Ено́совъ, Си́ѳовъ, Ада́мовъ, Бо́жiй.
 • [Зач. 9.] В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее,
 • при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.
 • И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов,
 • как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему;
 • всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими;
 • и узрит всякая плоть спасение Божие.
 • Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?
 • Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.
 • Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
 • И спрашивал его народ: что же нам делать?
 • Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же.
 • Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать?
 • Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам.
 • Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем.
 • Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, –
 • Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
 • Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
 • Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.
 • [Зач. 10.] Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за всё, что сделал Ирод худого,
 • прибавил ко всему прочему и то́, что заключил Иоанна в темницу.
 • Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо,
 • и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!
 • [Зач. 11.] Иисус, начиная Своё служение, был лет тридцати, и был, как думали, Сын Иосифов, Илиев,
 • Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев, Иосифов,
 • Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев,
 • Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин,
 • Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, Салафиилев, Нириев,
 • Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров,
 • Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин,
 • Симеонов, Иудин, Иосифов, Ионанов, Елиакимов,
 • Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов,
 • Иессеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наассонов,
 • Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин,
 • Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров,
 • Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин,
 • Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов,
 • Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каинанов,
 • Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
 • А в пятнадцатый год правления цезаря Тиберия, когда наместником Иудеи был Понтий Пилат, Ирод был тетрархом Галилеи, брат его Филипп – тетрархом Итуреи и Трахонитского края, а Лисаний – тетрархом Абилены,
 • при первосвященнике Анне и с ним Каиафе, было речение Божие к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.
 • И исходил он земли возле Иордана, возвещая крещение покаяния для отпущения грехов,
 • как написано в книге слов пророка Исаии:
  »Голос вопиющего в пустыне:
  »Уготовьте пути Господу,
  выпрямляйте тропы Его;
 • всякое ущелье да будет засыпано,
  всякая гора и холм да будут умалены,
  и станет кривой путь – прямым,
  и ухабы – тропою ровною,
 • и увидит всякая плоть спасение Божие»».
 • Народу, выходившему, чтобы у него креститься, он говорил:
  »Отродье змеиное, кто надоумил вас бежать от грядущего гнева?
 • Принесите достойные плоды покаяния, да не смейте говорить самим себе: «Отец у нас – Авраам»; говорю вам, что Бог может из этих камней создать сынов для Авраама.
 • Уже и топор лежит возле корня деревьев; всякое дерево, которое не приносит доброго плода, будет срублено и брошено в огонь».
 • И спрашивал его народ:
  »Что же нам делать?»
 • А он отвечал им:
  »У кого две рубахи, пусть поделится с тем, у кого нет; и у кого припасено съестное, пусть поступает так же».
 • Мытари тоже приходили креститься и спросили его:
  »Учитель, что делать нам?»
 • А он отвечал им:
  »Не взыскивайте больше того, что вам причитается».
 • И воины спрашивали его:
  »А нам что делать?»
  И отвечал он им:
  »Не творите насилий, не вымогайте и довольствуйтесь вашим жалованьем».
 • И пребывал народ в ожидании, и все раздумывали в сердцах своих об Иоанне, уж не Христос ли он?
 • И он сказал им в ответ:
  »Я водой крещу вас: но идет Тот, Кто сильнее меня, у Кого я не достоин развязать ремни сандалий, и Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
 • В руке Его лопата, чтобы веять зерно на току; и хлеб он соберет в закрома, а мякину пожжет огнем неугасимым».
 • Также и многое другое с увещанием благовествовал он народу.
 • Но тетрарх Ирод, обличаемый им за Иродиаду, жену своего брата, и за все, что сделал худого,
 • добавил к прочим своим злым делам еще и то, что бросил Иоанна в темницу.
 • И вот, когда все были крещены, и Иисус, приняв крещение, молился, небо отверзлось,
 • и Дух Святой сошел на Него в телесном образе, как горлица, и был голос с неба:
  »Ты – Сын Мой любимый, о Тебе – радость Моя!»
 • И было Иисусу, когда начинал Он Свое служение, лет тридцать; и был он, как думали, сын Иосифа,
 • сына Ели, сына Матфата, сына Левия, сына Мелхия, сына Ианная, сына Иосифа,
 • сына Маттафии, сына Амоса, сына Наума, сына Хесли, сына Наггея,
 • сына Маафа, сына Маттафии, сына Семеина, сына Иосиха, сына Иодая,
 • сына Иоанана, сына Рисая, сына Зоровавеля, сына Салафиела,
  сына Нирия,
 • сына Мелхия, сына Аддия, сына Косама, сына Елмадама, сына Ера,
 • сына Иисуса, сына Елиезера, сына Иорима, сына Матфата, сына Левия,
 • сына Симеона, сына Иуды, сына Иосифа, сына Ионама, сына Елиакима,
 • сына Мелеая, сына Менная, сына Маттафая, сына Нафана, сына Давида,
 • сына Иессея, сына Иоведа, сына Вооса, сына Салы, сына Наассона,
 • сына Аминадава, сына Админа, сына Арния, сына Хесрона, сына Фареса, сына Иуды,
 • сына Иакова, сына Исаака, сына Авраама,
  сына Фары, сына Нахора,
 • сына Серуха, сына Рагава, сына Фалека, сына Евера, сына Салы,
 • сына Каинама, сына Арфаксада, сына Сима, сына Ноя, сына Ламеха,
 • сына Матусалы, сына Еноха, сына Иарета, сына Малелеила, сына Каинама,
 • сына Еноса, сына Сифа, сына Адама, сына Божия.
 • Тиверій кесарнен падшалык итеÿенен ун бишенче жылында, Іудеяда Понтій Пилатъ башлык булыб торганда, Галилеяда дюртенче öлöш падшасы булыб Иродъ торганда, анын агасы Филиппъ Итурея белян Трахонитъ жирендя дюртенче öлöш падшасы булыб торган чакта, Лисаній Авилинея жирендя дюртенче öлöш падшасы булыб торган чакта,
 • Анна белян Каіафа архіерейляр багытында, Захарія улы Іоаннга буш кырда Алладан сюз булган.
 • Шул чакта Іоаннъ жазыклар кичелер öчöн тяÿбя итеÿ чумылдырыуын сöйляб, Іорданнын бöтöн тиря-жюнендя жöргян.
 • Бу турда Исаія пагамбяр сюзляренен княгясендя блай диб жазылган: Ходайга жул äзерлягез, Аҥар туры сукмаклар жасагыз диб буш кырда кычкырыучынын ауазы диб;
 • Äр-бер жылга тулыб торсон, äр-бер тау да, тюбя жир дя тябяняклянсен, кыйык тöшляр тöзлянсенняр, шома тöгöл жуллар шомарсыннар;
 • Аннары äр-бер тян Алланын коткарыуын кюрер, диб.
 • Іоаннъ ÿзеня чумылырга килгян калыкка äйткян: эй жылан тыумалары! буласы кыйыннан качарга сезгя кем äйтте?
 • Тяÿбягя тейешле жимеш булдырыгыз; безнен атабыз Авраамъ диб кюҥелегездя уйламагыз, мин сезгя äйтямен:шушы ташлардан Авраамга балалар булдырырга Алланын кыуатыннан киля дим.
 • Балта инде агач тöбöндя жата: жакшы жимеш китермей торган агачнын äр-кайсын кисяляр дя утка ташлыйлар, дигян.
 • Калык аннан: без суҥ ней кылыйык? диб сораган.
 • Ул аларга жауаб биреб äйткян: кемнен ике кейеме бар, ул аны кейемсезгя бирсен; кемнен ашамныгы бар, ул да шулай итсен, дигян.
 • Мытарлар да чумылдырылырга диб килеб, аҥар äйткянняр: эй öйрятеÿче, без ней кылыйык? дигянняр.
 • Ул аларга жауаб биргян: алырга куйылганнан артыгын алмагыз, дигян.
 • Салдатлар да шулай аннан: без ней кылыйык? диб сораганнар. Ул аларга äйткян: беряÿне дя рянжетмягез, äляклямягез, ала торган жалыгызга тук булыгыз, дигян.
 • Калык Мессіяны кöтöб торганныктан, барысыда ÿз кюҥеллярендя Іоанны: бу Христосъ тöгöл микян? диб уйлаганнар.
 • Іоаннъ барысынада äйткян: мин сезне сыуда чумылдырам, äммя миннян Кыуатлы киля, мин Анын башмагынын кайышын чишяргя дя тормоймын, Ул сезне Святый Тын белян, ут белян чумылдырыр.
 • Анын кöряге кулында: Ул ындырын äрчер, бодайын клятеня жыяр, äммя саламын сюнмяс утта жандырыр, дигян.
 • Калыкны öйрятеб, ул аларга бютян кюб сюзляр дя сöйлягян.
 • Іоаннъ дюртенче öлöшнö биляб тороучы Иродны, агасы катыны Иродіада сяятлей, тагы бютян тöрлö жаман эшляре öчöн дя оялтканга кюря,
 • Иродъ бар усал эшляреня öстяб, Іоанны öтöрмянгя жабтырган.
 • Бар калык та чумылдырылгач, Іисусъ та чумылдырылганнан суҥ теляк иткян чакта, кюк ачылган,
 • Святый Тын кюгярчен ряÿешле тянне булыб, Анын öстöня ингян, кюклярдян ауаз булган: Син Минем сöйöкло Улым, Синдя Минем ризалыгым! диб.
 • Іисусъ Ӱз кызмятен итя башлаган чагында, утыз жяшлярдя икян. Кешеляр уйлаганча, Ул Іосифъ, Илій,
 • Матѳатъ, Левій, Мелхій, Іаннай, Іосифъ,
 • Маттаѳій, Амосъ, Наумъ, Еслимъ, Наггей,
 • Мааѳъ, Маттаѳій, Семеій, Іосифъ, Іуда,
 • Іоаннанъ, Рисай, Зоровавель, Салаѳіиль, Нирій,
 • Мелхій, Аддій, Косамъ, Елмодамъ, Иръ,
 • Іосій, Еліезеръ, Іоримъ, Матѳатъ, Левій,
 • Симеонъ, Іуда, Іосифъ, Іонанъ, Еліакимъ,
 • Мелеай, Маинанъ, Маттаѳай, Наѳанъ, Давидъ,
 • Іессей, Овидъ, Воозъ, Салмонъ, Наассонъ,
 • Аминадавъ, Арамъ, Есромъ, Фаресъ, Іуда,
 • Іаковъ, Исаакъ, Авраамъ, Ѳара, Нахоръ,
 • Серухъ, Рагавъ, Фалекъ, Еверъ, Сала,
 • Каинанъ, Арфаксадъ, Симъ, Ной, Ламехъ,
 • Маѳусалъ, Енохъ, Іаредъ, Малелеилъ, Каинанъ,
 • Еносъ, Сиѳъ, Адамъ Улы, Алла Улы булган.