Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 9.] Въ пя́тое же ­на́­де­ся­те лѣ́то влады́че­ст­ва тиве́рiа ке́саря, облада́ющу понті́йскому пила́ту Иуде́ею, и четвертовла́­ст­ву­ю­щу Галиле́ею И́роду, Фили́ппу же бра́ту его́ четвертовла́­ст­ву­ю­щу итуре́ею и трахони́тскою страно́ю, и лиса́нiю Авилині́ею четвертовла́­ст­ву­ю­щу,
 • при­­ архiере́и а́н­нѣ и каiа́фѣ, бы́сть глаго́лъ Бо́жiй ко Иоа́н­ну заха́рiину сы́ну въ пусты́ни.
 • И прiи́де во всю́ страну́ Иорда́нскую, проповѣ́дая креще́нiе покая́нiя во оставле́нiе грѣхо́въ:
 • я́коже е́сть пи́сано въ кни́зѣ слове́съ Иса́iи проро́ка, глаго́люща: гла́съ вопiю́щаго въ пусты́ни: угото́вайте пу́ть Госпо́день: пра́вы твори́те стези́ его́:
 • вся́ка де́брь испо́лнит­ся, и вся́ка гора́ и хо́лмъ смири́т­ся: и бу́дутъ стро́потная въ пра́вая, и о́стрiи въ пути́ гла́дки:
 • и у́зритъ вся́ка пло́ть спасе́нiе Бо́жiе.
 • Глаго́лаше же исходя́щымъ наро́домъ крести́тися от­ него́: порожде́нiя ехи́днова, кто́ сказа́ ва́мъ бѣжа́ти от­ гряду́щаго гнѣ́ва?
 • Сотвори́те у́бо плоды́ досто́ины покая́нiя: и не начина́йте глаго́лати въ себѣ́: отца́ и́мамы Авраа́ма: глаго́лю бо ва́мъ, я́ко мо́жетъ Бо́гъ от­ ка́менiя сего́ воз­дви́гнути ча́да Авраа́му.
 • Уже́ бо и сѣки́ра при­­ ко́рени дре́ва лежи́тъ: вся́ко у́бо дре́во, не творя́щее плода́ добра́, посѣка́ет­ся и во о́гнь вмета́ет­ся.
 • И вопроша́ху его́ наро́ди, глаго́люще: что́ у́бо сотвори́мъ?
 • Отвѣща́въ же глаго́ла и́мъ: имѣ́яй двѣ́ ри́зѣ, да пода́стъ не иму́щему: и имѣ́яй бра́шна, та́кожде да твори́тъ.
 • Прiидо́ша же и мы́тари крести́тися от­ него́, и рѣ́ша къ нему́: учи́телю, что́ сотвори́мъ?
 • О́нъ же рече́ къ ни́мъ: ничто́же бо́лѣе от­ повелѣ́н­наго ва́мъ твори́те.
 • Вопроша́ху же его́ и во́ини, глаго́люще: и мы́ что́ сотвори́мъ? И рече́ къ ни́мъ: ни кого́же оби́дите, ни оклеветава́йте: и дово́лни бу́дите обро́ки ва́шими.
 • Ча́ющымъ же лю́демъ, и помышля́ющымъ всѣ́мъ въ сердца́хъ сво­и́хъ о Иоа́н­нѣ, еда́ то́й е́сть Христо́съ,
 • от­вѣщава́­ше Иоа́н­нъ всѣ́мъ, глаго́ля: а́зъ у́бо водо́ю креща́ю вы́: гряде́тъ же крѣ́плiй мене́, ему́же нѣ́смь досто́инъ от­рѣши́ти реме́нь сапогу́ его́: то́й вы́ крести́тъ Ду́хомъ святы́мъ и огне́мъ:
 • ему́же лопа́та въ руку́ его́, и отреби́тъ гумно́ свое́, и собере́тъ пшени́цу въ жи́тницу свою́, пле́вы же сожже́тъ огне́мъ негаса́ющимъ.
 • Мно́га же у́бо и и́на, утѣша́я благовѣ­ст­вова́­ше лю́демъ.
 • [Зач. 10.] И́родъ же четвертовла́ст­никъ, облича́емъ от­ него́ о Иродiа́дѣ женѣ́ бра́та сво­его́, и о всѣ́хъ, я́же сотвори́ зла́я И́родъ,
 • при­­ложи́ и сiе́ надъ всѣ́ми, и затвори́ Иоа́н­на въ темни́цѣ.
 • Бы́сть же егда́ крести́шася вси́ лю́дiе, и Иису́су кре́щшуся и моля́щуся, от­ве́рзеся не́бо,
 • и сни́де Ду́хъ святы́й тѣле́снымъ о́бразомъ, я́ко го́лубь, на́нь: и гла́съ съ небесе́ бы́сть, глаго́ля: ты́ еси́ Сы́нъ мо́й воз­лю́блен­ный, о тебѣ́ благоволи́хъ.
 • [Зач. 11.] И то́й бѣ́ Иису́съ я́ко лѣ́тъ три́десять начина́я, сы́й, я́ко мни́мь, Сы́нъ Ио́сифовъ, илі́евъ,
 • Матѳа́товъ, Леві́инъ, Мелхі́инъ, Иан­на́евъ, Ио́сифовъ,
 • маттаѳі́евъ, Амо́совъ, нау́мовъ, если́мовъ, нагге́овъ,
 • маа́ѳовъ, маттаѳі́евъ, семеі́евъ, Ио́сифовъ, Иу́динъ,
 • Иоа́н­нановъ, риса́евъ, зорова́велевъ, Салаѳiи́левъ, нирі́евъ,
 • Мелхі́евъ, Адді́евъ, коса́мовъ, Елмода́мовъ, И́ровъ,
 • Иосі́евъ, Елiезе́ровъ, Иори́мовъ, Матѳа́товъ, Леві́инъ,
 • Симео́новъ, Иу́динъ, Ио́сифовъ, Иона́новъ, Елiаки́мовъ,
 • мелеа́евъ, маина́новъ, маттаѳа́евъ, наѳа́новъ, Дави́довъ,
 • Иессе́овъ, ови́довъ, воо́зовъ, Салмо́новъ, Наассо́новъ,
 • Аминада́вовъ, Ара́мовъ, Есро́мовъ, Фаре́совъ, Иу́динъ,
 • Иа́ковль, Исаа́ковъ, Авраа́мовъ, Ѳа́ринъ, Нахо́ровъ,
 • Серу́ховъ, Рага́вовъ, Фале́ковъ, Еве́ровъ, Сала́новъ,
 • Каина́новъ, Арфакса́довъ, Си́мовъ, Но́евъ, ла́меховъ,
 • Маѳуса́левъ, Ено́ховъ, Иа́редовъ, Малелеи́ловъ, Каина́новъ,
 • Ено́совъ, Си́ѳовъ, Ада́мовъ, Бо́жiй.
 • [Зач. 9.] В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее,
 • при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.
 • И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов,
 • как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему;
 • всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими;
 • и узрит всякая плоть спасение Божие.
 • Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?
 • Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.
 • Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
 • И спрашивал его народ: что же нам делать?
 • Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же.
 • Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать?
 • Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам.
 • Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем.
 • Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, –
 • Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
 • Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
 • Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.
 • [Зач. 10.] Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за всё, что сделал Ирод худого,
 • прибавил ко всему прочему и то́, что заключил Иоанна в темницу.
 • Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо,
 • и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!
 • [Зач. 11.] Иисус, начиная Своё служение, был лет тридцати, и был, как думали, Сын Иосифов, Илиев,
 • Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев, Иосифов,
 • Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев,
 • Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин,
 • Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, Салафиилев, Нириев,
 • Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров,
 • Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин,
 • Симеонов, Иудин, Иосифов, Ионанов, Елиакимов,
 • Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов,
 • Иессеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наассонов,
 • Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин,
 • Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров,
 • Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин,
 • Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов,
 • Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каинанов,
 • Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
 • 该 撒 提 庇 留 在 位 第 十 五 年 , 本 丢 彼 拉 多 作 犹 太 巡 抚 , 希 律 作 加 利 利 分 封 的 王 , 他 兄 弟 腓 力 作 以 土 利 亚 和 特 拉 可 尼 地 方 分 封 的 王 , 吕 撒 聂 作 亚 比 利 尼 分 封 的 王 ,
 • 亚 那 和 该 亚 法 作 大 祭 司 , 那 时 , 撒 迦 利 亚 的 儿 子 约 翰 在 旷 野 里 , 神 的 话 临 到 他 。
 • 他 就 来 到 约 但 河 一 带 地 方 , 宣 讲 悔 改 的 洗 礼 , 使 罪 得 赦 。
 • 正 如 先 知 以 赛 亚 书 上 所 记 的 话 , 说 , 在 旷 野 有 人 声 喊 着 说 , 豫 备 主 的 道 , 修 直 他 的 路 。
 • 一 切 山 洼 都 要 填 满 , 大 小 山 冈 都 要 削 平 。 弯 弯 曲 曲 的 地 方 要 改 为 正 直 , 高 高 低 低 的 道 路 要 改 为 平 坦 。
 • 凡 是 血 气 的 , 都 要 见 神 的 救 恩 。
 • 约 翰 对 那 出 来 要 受 他 洗 的 众 人 说 , 毒 蛇 的 种 类 , 谁 指 示 你 们 逃 避 将 来 的 忿 怒 呢 。
 • 你 们 要 结 出 果 子 来 , 与 悔 改 的 心 向 称 , 不 要 自 己 心 里 说 , 有 亚 伯 拉 罕 为 我 们 的 祖 宗 。 我 告 诉 你 们 , 神 能 从 这 些 石 头 中 , 给 亚 伯 拉 罕 兴 起 子 孙 来 。
 • 现 在 斧 子 已 经 放 在 树 根 上 , 凡 不 结 好 果 子 的 树 , 就 砍 下 来 丢 在 火 里 。
 • 众 人 问 他 说 , 这 样 我 们 当 作 什 么 呢 。
 • 约 翰 回 答 说 , 有 两 件 衣 裳 的 , 就 分 给 那 没 有 的 。 有 食 物 的 也 当 这 样 行 。
 • 又 有 税 吏 来 受 洗 , 问 他 说 , 夫 子 , 我 们 当 作 什 么 呢 。
 • 约 翰 说 , 除 了 例 定 的 数 目 , 不 要 多 取 。
 • 又 有 兵 丁 问 他 说 , 我 们 当 作 什 么 呢 。 约 翰 说 , 不 要 以 强 暴 待 人 , 也 不 要 讹 诈 人 , 自 己 有 钱 粮 就 当 知 足 。
 • 百 姓 指 望 基 督 来 的 时 候 , 人 都 心 猜 疑 , 或 者 约 翰 是 基 督 。
 • 约 翰 说 , 我 是 用 水 给 你 们 施 洗 , 但 有 一 位 能 力 比 我 更 大 的 要 来 , 我 就 是 给 他 解 鞋 带 也 不 配 。 他 要 用 圣 灵 与 火 给 你 们 施 洗 。
 • 他 手 里 拿 着 簸 箕 , 要 扬 净 他 的 场 , 把 麦 子 收 在 仓 里 , 把 糠 用 不 灭 的 火 烧 尽 了 。
 • 约 翰 又 用 许 多 别 的 话 劝 百 姓 , 向 他 们 传 福 音 。
 • 只 是 分 封 的 王 希 律 , 因 他 兄 弟 之 妻 希 罗 底 的 缘 故 , 并 因 他 所 行 的 一 切 恶 事 , 受 了 约 翰 的 责 备 ,
 • 又 另 外 添 了 一 件 , 就 是 把 约 翰 收 在 监 里 。
 • 众 百 姓 都 受 了 洗 , 耶 稣 也 受 了 洗 , 正 祷 告 的 时 候 , 天 就 开 了 ,
 • 圣 灵 降 临 在 他 身 上 , 形 状 妨 佛 鸽 子 。 又 有 声 音 从 天 上 来 , 说 , 你 是 我 的 爱 子 , 我 喜 悦 你 。
 • 耶 稣 开 头 传 道 , 年 纪 约 有 三 十 岁 , 依 人 看 来 , 他 是 约 瑟 的 儿 子 , 约 瑟 是 希 里 的 儿 子 ,
 • 希 里 是 玛 塔 的 儿 子 , 玛 塔 是 利 未 的 儿 子 , 利 未 是 麦 基 的 儿 子 , 麦 基 是 雅 拿 的 儿 子 , 雅 拿 是 约 瑟 的 儿 子 。
 • 约 瑟 是 玛 他 提 亚 的 儿 子 , 玛 他 提 亚 是 亚 摩 斯 的 儿 子 , 亚 摩 斯 是 拿 鸿 的 儿 子 , 拿 鸿 是 以 斯 利 的 儿 子 , 以 斯 利 是 拿 该 的 儿 子 ,
 • 拿 该 是 玛 押 的 儿 子 , 玛 押 是 玛 他 提 亚 的 儿 子 , 玛 他 提 亚 是 西 美 的 儿 子 , 西 美 是 约 瑟 的 儿 子 , 约 瑟 是 犹 大 的 儿 子 , 犹 大 是 约 亚 拿 的 儿 子 ,
 • 约 亚 拿 是 利 撒 的 儿 子 , 利 撒 是 所 罗 巴 伯 的 儿 子 , 所 罗 巴 伯 是 撒 拉 铁 的 儿 子 , 撒 拉 铁 是 尼 利 的 儿 子 , 尼 利 是 麦 基 的 儿 子 ,
 • 麦 基 是 亚 底 的 儿 子 , 亚 底 是 哥 桑 的 儿 子 , 哥 桑 是 以 摩 当 的 儿 子 , 以 摩 当 是 珥 的 儿 子 , 珥 是 约 细 的 儿 子 ,
 • 约 细 是 以 利 以 谢 的 儿 子 , 以 利 以 谢 是 约 令 的 儿 子 , 约 令 是 玛 塔 的 儿 子 , 玛 塔 是 利 未 的 儿 子 ,
 • 利 未 是 西 缅 的 儿 子 , 西 缅 是 犹 大 的 儿 子 , 犹 大 是 约 瑟 的 儿 子 , 约 瑟 是 约 南 的 儿 子 , 约 南 是 以 利 亚 敬 的 儿 子 ,
 • 以 利 亚 敬 是 米 利 亚 的 儿 子 , 米 利 亚 是 买 南 的 儿 子 , 买 南 是 玛 达 他 的 儿 子 , 玛 达 他 是 拿 单 的 儿 子 , 拿 单 是 大 卫 的 儿 子 ,
 • 大 卫 是 耶 西 的 儿 子 , 耶 西 是 俄 备 得 的 儿 子 , 俄 备 得 是 波 阿 斯 的 儿 子 , 波 阿 斯 是 撒 门 的 儿 子 , 撒 门 是 拿 顺 的 儿 子 ,
 • 拿 顺 是 亚 米 拿 达 的 儿 子 , 亚 米 拿 达 是 亚 兰 的 儿 子 , 亚 兰 是 希 斯 仑 的 儿 子 , 希 斯 仑 是 法 勒 斯 的 儿 子 , 法 勒 斯 是 犹 大 的 儿 子 ,
 • 犹 大 是 雅 各 的 儿 子 , 雅 各 是 以 撒 的 儿 子 , 以 撒 是 亚 伯 拉 罕 的 儿 子 , 亚 伯 拉 罕 是 他 拉 的 儿 子 , 他 拉 是 拿 鹤 的 儿 子 ,
 • 拿 鹤 是 西 鹿 的 儿 子 , 西 鹿 是 拉 吴 的 儿 子 , 拉 吴 是 法 勒 的 儿 子 , 法 勒 是 希 伯 的 儿 子 , 希 伯 是 沙 拉 的 儿 子 ,
 • 沙 拉 是 该 南 的 儿 子 , 该 南 是 亚 法 撒 的 儿 子 , 亚 法 撒 是 闪 的 儿 子 , 闪 是 挪 亚 的 儿 子 , 挪 亚 是 拉 麦 的 儿 子 ,
 • 拉 麦 是 玛 土 撒 拉 的 儿 子 , 玛 土 撒 拉 是 以 诺 的 儿 子 , 以 诺 是 雅 列 的 儿 子 , 雅 列 是 玛 勒 列 的 儿 子 , 玛 勒 列 是 该 南 的 儿 子 , 该 南 是 以 挪 士 的 儿 子 ,
 • 以 挪 士 是 塞 特 的 儿 子 , 塞 特 是 亚 当 的 儿 子 , 亚 当 是 神 的 儿 子 。