Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 9.] Въ пя́тое же ­на́­де­ся­те лѣ́то влады́че­ст­ва тиве́рiа ке́саря, облада́ющу понті́йскому пила́ту Иуде́ею, и четвертовла́­ст­ву­ю­щу Галиле́ею И́роду, Фили́ппу же бра́ту его́ четвертовла́­ст­ву­ю­щу итуре́ею и трахони́тскою страно́ю, и лиса́нiю Авилині́ею четвертовла́­ст­ву­ю­щу,
 • при­­ архiере́и а́н­нѣ и каiа́фѣ, бы́сть глаго́лъ Бо́жiй ко Иоа́н­ну заха́рiину сы́ну въ пусты́ни.
 • И прiи́де во всю́ страну́ Иорда́нскую, проповѣ́дая креще́нiе покая́нiя во оставле́нiе грѣхо́въ:
 • я́коже е́сть пи́сано въ кни́зѣ слове́съ Иса́iи проро́ка, глаго́люща: гла́съ вопiю́щаго въ пусты́ни: угото́вайте пу́ть Госпо́день: пра́вы твори́те стези́ его́:
 • вся́ка де́брь испо́лнит­ся, и вся́ка гора́ и хо́лмъ смири́т­ся: и бу́дутъ стро́потная въ пра́вая, и о́стрiи въ пути́ гла́дки:
 • и у́зритъ вся́ка пло́ть спасе́нiе Бо́жiе.
 • Глаго́лаше же исходя́щымъ наро́домъ крести́тися от­ него́: порожде́нiя ехи́днова, кто́ сказа́ ва́мъ бѣжа́ти от­ гряду́щаго гнѣ́ва?
 • Сотвори́те у́бо плоды́ досто́ины покая́нiя: и не начина́йте глаго́лати въ себѣ́: отца́ и́мамы Авраа́ма: глаго́лю бо ва́мъ, я́ко мо́жетъ Бо́гъ от­ ка́менiя сего́ воз­дви́гнути ча́да Авраа́му.
 • Уже́ бо и сѣки́ра при­­ ко́рени дре́ва лежи́тъ: вся́ко у́бо дре́во, не творя́щее плода́ добра́, посѣка́ет­ся и во о́гнь вмета́ет­ся.
 • И вопроша́ху его́ наро́ди, глаго́люще: что́ у́бо сотвори́мъ?
 • Отвѣща́въ же глаго́ла и́мъ: имѣ́яй двѣ́ ри́зѣ, да пода́стъ не иму́щему: и имѣ́яй бра́шна, та́кожде да твори́тъ.
 • Прiидо́ша же и мы́тари крести́тися от­ него́, и рѣ́ша къ нему́: учи́телю, что́ сотвори́мъ?
 • О́нъ же рече́ къ ни́мъ: ничто́же бо́лѣе от­ повелѣ́н­наго ва́мъ твори́те.
 • Вопроша́ху же его́ и во́ини, глаго́люще: и мы́ что́ сотвори́мъ? И рече́ къ ни́мъ: ни кого́же оби́дите, ни оклеветава́йте: и дово́лни бу́дите обро́ки ва́шими.
 • Ча́ющымъ же лю́демъ, и помышля́ющымъ всѣ́мъ въ сердца́хъ сво­и́хъ о Иоа́н­нѣ, еда́ то́й е́сть Христо́съ,
 • от­вѣщава́­ше Иоа́н­нъ всѣ́мъ, глаго́ля: а́зъ у́бо водо́ю креща́ю вы́: гряде́тъ же крѣ́плiй мене́, ему́же нѣ́смь досто́инъ от­рѣши́ти реме́нь сапогу́ его́: то́й вы́ крести́тъ Ду́хомъ святы́мъ и огне́мъ:
 • ему́же лопа́та въ руку́ его́, и отреби́тъ гумно́ свое́, и собере́тъ пшени́цу въ жи́тницу свою́, пле́вы же сожже́тъ огне́мъ негаса́ющимъ.
 • Мно́га же у́бо и и́на, утѣша́я благовѣ­ст­вова́­ше лю́демъ.
 • [Зач. 10.] И́родъ же четвертовла́ст­никъ, облича́емъ от­ него́ о Иродiа́дѣ женѣ́ бра́та сво­его́, и о всѣ́хъ, я́же сотвори́ зла́я И́родъ,
 • при­­ложи́ и сiе́ надъ всѣ́ми, и затвори́ Иоа́н­на въ темни́цѣ.
 • Бы́сть же егда́ крести́шася вси́ лю́дiе, и Иису́су кре́щшуся и моля́щуся, от­ве́рзеся не́бо,
 • и сни́де Ду́хъ святы́й тѣле́снымъ о́бразомъ, я́ко го́лубь, на́нь: и гла́съ съ небесе́ бы́сть, глаго́ля: ты́ еси́ Сы́нъ мо́й воз­лю́блен­ный, о тебѣ́ благоволи́хъ.
 • [Зач. 11.] И то́й бѣ́ Иису́съ я́ко лѣ́тъ три́десять начина́я, сы́й, я́ко мни́мь, Сы́нъ Ио́сифовъ, илі́евъ,
 • Матѳа́товъ, Леві́инъ, Мелхі́инъ, Иан­на́евъ, Ио́сифовъ,
 • маттаѳі́евъ, Амо́совъ, нау́мовъ, если́мовъ, нагге́овъ,
 • маа́ѳовъ, маттаѳі́евъ, семеі́евъ, Ио́сифовъ, Иу́динъ,
 • Иоа́н­нановъ, риса́евъ, зорова́велевъ, Салаѳiи́левъ, нирі́евъ,
 • Мелхі́евъ, Адді́евъ, коса́мовъ, Елмода́мовъ, И́ровъ,
 • Иосі́евъ, Елiезе́ровъ, Иори́мовъ, Матѳа́товъ, Леві́инъ,
 • Симео́новъ, Иу́динъ, Ио́сифовъ, Иона́новъ, Елiаки́мовъ,
 • мелеа́евъ, маина́новъ, маттаѳа́евъ, наѳа́новъ, Дави́довъ,
 • Иессе́овъ, ови́довъ, воо́зовъ, Салмо́новъ, Наассо́новъ,
 • Аминада́вовъ, Ара́мовъ, Есро́мовъ, Фаре́совъ, Иу́динъ,
 • Иа́ковль, Исаа́ковъ, Авраа́мовъ, Ѳа́ринъ, Нахо́ровъ,
 • Серу́ховъ, Рага́вовъ, Фале́ковъ, Еве́ровъ, Сала́новъ,
 • Каина́новъ, Арфакса́довъ, Си́мовъ, Но́евъ, ла́меховъ,
 • Маѳуса́левъ, Ено́ховъ, Иа́редовъ, Малелеи́ловъ, Каина́новъ,
 • Ено́совъ, Си́ѳовъ, Ада́мовъ, Бо́жiй.
 • [Зач. 9.] В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее,
 • при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.
 • И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов,
 • как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему;
 • всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими;
 • и узрит всякая плоть спасение Божие.
 • Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?
 • Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.
 • Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
 • И спрашивал его народ: что же нам делать?
 • Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же.
 • Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать?
 • Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам.
 • Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем.
 • Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, –
 • Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
 • Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
 • Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.
 • [Зач. 10.] Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за всё, что сделал Ирод худого,
 • прибавил ко всему прочему и то́, что заключил Иоанна в темницу.
 • Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо,
 • и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!
 • [Зач. 11.] Иисус, начиная Своё служение, был лет тридцати, и был, как думали, Сын Иосифов, Илиев,
 • Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев, Иосифов,
 • Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев,
 • Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин,
 • Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, Салафиилев, Нириев,
 • Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров,
 • Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин,
 • Симеонов, Иудин, Иосифов, Ионанов, Елиакимов,
 • Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов,
 • Иессеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наассонов,
 • Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин,
 • Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров,
 • Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин,
 • Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов,
 • Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каинанов,
 • Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
 • ἐν ἔτει δὲ πεν­τεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος ἡγεμονεύ­ον­τος Пον­τίου Пιλάτου τῆς Ἰουδαίας καὶ τετρααρχοῦν­τος τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρχοῦν­τος τῆς Ἰτουραίας καὶ τραχωνίτιδος χώρας καὶ Λυσανίου τῆς Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦν­τος
 • ἐπι­̀ ἀρχιερέως Ἅννα καὶ Καϊάφα ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπι­̀ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ
 • καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου κηρύσ­σων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
 • ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προ­φήτου φωνὴ βοῶν­τος ἐν τῇ ἐρήμῳ ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ
 • πᾶσα φάραγξ πλη­ρωθή­σε­ται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθή­σε­ται καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας
 • καὶ ὄψ­σε­ται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ
 • ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευο­μέ­νοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ γεννήματα ἐχιδνῶν τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπο­̀ τῆς μελλούσης ὀργῆς
 • ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ
 • ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη προ­̀ς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποι­οῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται
 • καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγον­τες τί οὖν ποιήσωμεν
 • ἀπο­κριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχον­τι καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω
 • ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι καὶ εἶπαν προ­̀ς αὐτόν διδάσκαλε τί ποιήσωμεν
 • ὁ δὲ εἶπεν προ­̀ς αὐτούς μηδὲν πλέον παρα­̀ τὸ δια­τεταγμένον ὑμῖν πράσ­σετε
 • ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγον­τες τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς καὶ εἶπεν αὐτοῖς μηδένα δια­σείσητε μηδὲ συκοφαν­τήσητε καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν
 • προ­σδοκῶν­τος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ δια­λογιζομένων πάν­των ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός
 • ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάν­τα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύ­ματι ἁγίῳ καὶ πυρί
 • οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δια­καθᾶραι τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συν­αγαγεῖν τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀπο­θήκην αὐτοῦ τὸ δὲ ἄχυρον κατα­καύσει πυρὶ ἀσβέστῳ
 • πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρα­καλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν
 • ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης ἐλεγχό­με­νος ὑπ᾿ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδια­́δος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάν­των ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης
 • προ­σέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπι­̀ πᾶσιν καὶ κατέκλεισεν τὸν Ἰωάννην ἐν φυλακῇ
 • ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαν­τα τὸν λαὸν καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέν­τος καὶ προ­σευχο­μέ­νου ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν
 • καὶ κατα­βῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ᾿ αὐτόν καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν σοὶ εὐδόκησα
 • καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχό­με­νος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκον­τα ὢν υἱός ὡς ἐνομίζετο Ἰωσὴφ τοῦ Ἠλὶ
 • τοῦ Μαθθὰτ τοῦ Λευὶ τοῦ Μελχὶ τοῦ Ἰανναὶ τοῦ Ἰωσὴφ
 • τοῦ Ματταθίου τοῦ Ἀμὼς τοῦ Ναοὺμ τοῦ Ἑσλὶ τοῦ Ναγγαὶ
 • τοῦ Μάαθ τοῦ Ματταθίου τοῦ Σεμειῒν τοῦ Ἰωσὴχ τοῦ Ἰωδὰ
 • τοῦ Ἰωανὰν τοῦ Ῥησὰ τοῦ Ζοροβαβὲλ τοῦ Σαλαθιὴλ τοῦ Νηρὶ
 • τοῦ Μελχὶ τοῦ Ἀδδὶ τοῦ Κωσὰμ τοῦ Ἐλμαδὰμ τοῦ Ἢρ
 • τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ἐλιέζερ τοῦ Ἰωρὶμ τοῦ Μαθθὰτ τοῦ Λευὶ
 • τοῦ Συμεὼν τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἰωνὰμ τοῦ Ἐλιακὶμ
 • τοῦ Μελεὰ τοῦ Μεννὰ τοῦ Ματταθὰ τοῦ Ναθὰμ τοῦ Δαυὶδ
 • τοῦ Ἰεσ­σαὶ τοῦ Ἰωβὴδ τοῦ Βόος τοῦ Σαλὰ τοῦ Ναασ­σὼν
 • τοῦ Ἀμιναδὰβ τοῦ Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ τοῦ Ἑσρὼμ τοῦ Φάρες τοῦ Ἰούδα
 • τοῦ Ἰακὼβ τοῦ Ἰσαὰκ τοῦ Ἀβραὰμ τοῦ Θάρα τοῦ Ναχὼρ
 • τοῦ Σεροὺχ τοῦ Ῥαγαὺ τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλὰ
 • τοῦ Καϊνὰμ τοῦ Ἀρφαξὰδ τοῦ Σὴμ τοῦ Νῶε τοῦ Λάμεχ
 • τοῦ Μαθουσαλὰ τοῦ Ἑνὼχ τοῦ Ἰάρετ τοῦ Μαλελεὴλ τοῦ Καϊνὰμ
 • τοῦ Ἐνὼς τοῦ Σὴθ τοῦ Ἀδὰμ τοῦ θεοῦ