Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 12.] Иису́съ же испо́лнь Ду́ха свя́та воз­врати́ся от­ Иорда́на: и ведя́шеся Ду́хомъ въ пусты́ню,
 • дні́й четы́ридесять искуша́емь от­ дiа́вола: и не я́стъ ничесо́же во дни́ ты́я: и сконча́в­шымся и́мъ, послѣди́ взалка́.
 • И рече́ ему́ дiа́волъ: а́ще Сы́нъ еси́ Бо́жiй, рцы́ ка́меневи сему́, да бу́детъ хлѣ́бъ.
 • И от­вѣща́ Иису́съ къ нему́, глаго́ля: пи́сано е́сть, я́ко не о хлѣ́бѣ еди́номъ жи́въ бу́детъ человѣ́къ, но о вся́комъ глаго́лѣ Бо́жiи.
 • И воз­ве́дъ его́ дiа́волъ на гору́ высоку́, показа́ ему́ вся́ ца́р­ст­вiя вселе́н­ныя въ ча́сѣ {чертѣ́} вре́мен­нѣ.
 • И рече́ ему́ дiа́волъ: тебѣ́ да́мъ вла́сть сiю́ всю́ и сла́ву и́хъ: я́ко мнѣ́ предана́ е́сть, и, ему́же а́ще хощу́, да́мъ ю́:
 • ты́ у́бо а́ще поклони́шися пре́до мно́ю, бу́дутъ тебѣ́ вся́.
 • И от­вѣща́въ рече́ ему́ Иису́съ: иди́ за мно́ю, сатано́ пи́сано е́сть: поклони́шися Го́споду Бо́гу тво­ему́, и тому́ еди́ному послу́жиши.
 • И веде́ его́ во Иерусали́мъ, и поста́ви его́ на крилѣ́ церко́внѣмъ, и рече́ ему́: а́ще Сы́нъ еси́ Бо́жiй, ве́рзися от­сю́ду до́лу:
 • пи́сано бо е́сть, я́ко а́нгеломъ сво­и́мъ заповѣ́сть о тебѣ́ сохрани́ти тя́:
 • и на рука́хъ во́змутъ тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́.
 • И от­вѣща́въ рече́ ему́ Иису́съ, я́ко рече́но е́сть: не иску́сиши Го́спода Бо́га тво­его́.
 • И сконча́въ все́ искуше́нiе дiа́волъ, отъи́де от­ него́ до вре́мене.
 • И воз­врати́ся Иису́съ въ си́лѣ духо́внѣй въ Галиле́ю: и вѣ́сть изы́де по все́й странѣ́ о не́мъ.
 • И то́й уча́­ше на со́нмищихъ и́хъ, сла́вимъ всѣ́ми.
 • [Зач. 13.] И прiи́де въ назаре́тъ, идѣ́же бѣ́ воспита́нъ: и вни́де, по обы́чаю сво­ему́, въ де́нь суббо́тный въ со́нмище, и воста́ чести́.
 • И да́ша ему́ кни́гу Иса́iи проро́ка: и разгну́въ кни́гу, обрѣ́те мѣ́сто, идѣ́же бѣ́ напи́сано:
 • Ду́хъ Госпо́день на мнѣ́: его́же ра́ди пома́за мя́ благовѣсти́ти ни́щымъ, посла́ мя исцѣли́ти сокруше́н­ныя се́рдцемъ, проповѣ́дати плѣне́н­нымъ от­пуще́нiе и слѣпы́мъ прозрѣ́нiе, от­пусти́ти сокруше́н­ныя во от­ра́ду,
 • проповѣ́дати лѣ́то Госпо́дне прiя́тно.
 • И согну́въ кни́гу, от­да́въ слузѣ́, сѣ́де: и всѣ́мъ въ со́нмищи о́чи бѣ́ху зря́ще на́нь.
 • И нача́тъ глаго́лати къ ни́мъ, я́ко дне́сь сбы́ст­ся писа́нiе сiе́ во у́шiю ва́шею.
 • И вси́ свидѣ́тел­ст­воваху ему́, [Зач. 14.] и дивля́хуся о словесѣ́хъ благода́ти, исходя́щихъ изъ у́стъ его́, и глаго́лаху: не се́й ли е́сть Сы́нъ Ио́сифовъ?
 • И рече́ къ ни́мъ: вся́ко рече́те ми́ при́тчу сiю́: врачу́, исцѣли́ся са́мъ: ели́ка слы́шахомъ бы́в­шая въ капернау́мѣ, сотвори́ и здѣ́ во оте́че­ст­вiи сво­е́мъ.
 • Рече́ же: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко ни кото́рый проро́къ прiя́тенъ е́сть во оте́че­ст­вiи сво­е́мъ:
 • по­и́стин­нѣ же глаго́лю ва́мъ: мно́ги вдови́цы бѣ́ша во дни́ илiины́ во Изра́или, егда́ заключи́ся не́бо три́ лѣ́та и ме́сяцъ ше́сть, я́ко бы́сть гла́дъ вели́къ по все́й земли́:
 • и ни ко еди́ной и́хъ по́сланъ бы́сть илiа́, то́кмо въ саре́пту Сидо́нскую къ женѣ́ вдови́цѣ.
 • И мно́зи прокаже́ни бѣ́ху при­­ Елиссе́и проро́цѣ во Изра́или: и ни еди́нъ же от­ ни́хъ очи́стися, то́кмо неема́нъ сирiани́нъ.
 • И испо́лнишася вси́ я́рости въ со́нмищи, слы́шав­шiи сiя́:
 • и воста́в­ше изгна́ша его́ во́нъ изъ гра́да, и ведо́ша его́ до верху́ горы́, на не́йже гра́дъ и́хъ со́зданъ бя́ше, да бы́ша его́ низри́нули:
 • о́нъ же проше́дъ посредѣ́ и́хъ, идя́ше.
 • [Зач. 15.] И сни́де въ капернау́мъ гра́дъ Галиле́йскiй: и бѣ́ учя́ и́хъ въ суббо́ты.
 • И ужаса́хуся о уче́нiи его́: я́ко со вла́стiю бѣ́ сло́во его́.
 • И въ со́нмищи бѣ́ человѣ́къ имы́й ду́ха бѣ́са нечи́ста, и возопи́ гла́сомъ ве́лiимъ,
 • глаго́ля: оста́ви, что́ на́мъ и тебѣ́, Иису́се назаря́нине, при­­ше́лъ еси́ погуби́ти на́съ: вѣ́мъ тя́, кто́ еси́, святы́й Бо́жiй.
 • И запрети́ ему́ Иису́съ, глаго́ля: премолчи́ и изы́ди изъ него́. И пове́ргъ его́ бѣ́съ посредѣ́, изы́де изъ него́, ника́коже вреди́въ его́.
 • И бы́сть у́жасъ на всѣ́хъ, и стяза́хуся, дру́гъ ко дру́гу глаго́люще: что́ сло́во сiе́, я́ко вла́стiю и си́лою вели́тъ нечи́стымъ духово́мъ, и исхо́дятъ?
 • [Зач. 16.] И исхожда́­ше гла́съ о не́мъ во вся́ко мѣ́сто страны́.
 • Воста́въ же изъ со́нмища, вни́де въ до́мъ Си́моновъ: те́ща же Си́монова бѣ́ одержи́ма огне́мъ ве́лiимъ: и моли́ша его́ о не́й.
 • И ста́въ надъ не́ю, запрети́ огню́, и оста́ви ю́: а́бiе же воста́в­ши служа́­ше и́мъ.
 • Заходя́щу же со́лнцу, вси́, ели́цы имѣ́яху боля́щыя неду́ги разли́чными, при­­вожда́ху и́хъ къ нему́: о́нъ же на еди́наго ко­его́ждо и́хъ ру́цѣ воз­ло́жь, исцѣля́ше и́хъ.
 • Исхожда́ху же и бѣ́си от­ мно́гихъ, вопiю́ще и глаго́люще, я́ко ты́ еси́ Христо́съ Сы́нъ Бо́жiй. И запреща́я не дая́ше и́мъ глаго́лати, я́ко вѣ́дяху Христа́ самаго́ су́ща.
 • Бы́в­шу же дни́, изше́дъ иде́ въ пу́сто мѣ́сто: и наро́ди иска́ху его́, и прiидо́ша къ нему́, и удержава́ху его́, да бы́ не от­ше́лъ от­ ни́хъ.
 • О́нъ же рече́ къ ни́мъ, я́ко и други́мъ градово́мъ благовѣсти́ти ми́ подоба́етъ ца́р­ст­вiе Бо́жiе: я́ко на се́ по́сланъ е́смь.
 • И бѣ́ проповѣ́дая на со́нмищихъ Галиле́йскихъ.
 • [Зач. 12.] Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню.
 • Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал.
 • И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом.
 • Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим.
 • И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени,
 • и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее;
 • итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое.
 • Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи.
 • И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз,
 • ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя;
 • и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.
 • Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога твоего.
 • И, окончив всё искушение, диавол отошел от Него до времени.
 • И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране.
 • Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
 • [Зач. 13.] И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать.
 • Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
 • Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
 • проповедовать лето Господне благоприятное.
 • И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него.
 • И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.
 • И все засвидетельствовали Ему это, [Зач. 14.] и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?
 • Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, то́, что́, мы слышали, было в Капернауме.
 • И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве.
 • Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле,
 • и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую;
 • много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина.
 • Услышав это, все в синагоге исполнились ярости
 • и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его;
 • но Он, пройдя посреди них, удалился.
 • [Зач. 15.] И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние.
 • И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью.
 • Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
 • оставь; что́ Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий.
 • Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, нимало не повредив ему.
 • И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они выходят?
 • [Зач. 16.] И разнесся слух о Нем по всем окрестным местам.
 • Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; тёща же Симонова была одержима сильною горячкою; и просили Его о ней.
 • Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. Она тотчас встала и служила им.
 • При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их.
 • Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос.
 • Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них.
 • Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан.
 • И проповедовал в синагогах галилейских.
 • Іісус жа, поўны Духа Святога, вярнуўся ад Іардана; і паве́дзены быў Духам у пусты́ню,
 • дзе сорак дзён спакуша́ў Яго дыявал; і не еў нічога ў тыя дні; а як скончыліся яны, урэ́шце адчуў голад.
 • І сказаў Яму дыявал: калі Ты Сын Божы, скажы ка́меню гэтаму, каб стаў хле́бам.
 • І сказаў Іісус яму ў адказ: напíсана, што “не хлебам адным будзе жыць чалавек, а ўсякім словам Божым”.
 • І, узвёўшы Яго на высокую гару́, паказаў Яму дыявал усе царствы све́ту ў імгне́нне часу,
 • і сказаў Яму дыявал: Табе дам усю ўла́ду гэтую і славу іх, бо мне яна перада́дзена, і я, каму хачу, даю́ яе;
 • і вось, калі Ты пакло́нішся перада мною, будзе ўсё Тваё.
 • І ў адказ Іісус сказаў яму: адыдзí ад Мяне, сатана; бо напíсана: “Госпаду Богу твайму пакланя́йся і Яму аднаму служы́”.
 • І павёў Яго ў Іерусалім, і паставіў Яго на крыле́ храма, і сказаў Яму: калі Ты Сын Божы, кінься адсюль уніз;
 • бо напíсана: “Ангелам Сваім Ён нака́жа пра Цябе ахава́ць Цябе;
 • і на рука́х панясу́ць Цябе, каб не спатыкну́ўся Ты аб ка́мень нагою Тваёю”.
 • І ў адказ Іісус сказаў яму: ска́зана: “не спакуша́й Госпада Бога твайго”.
 • І, скончыўшы ўсё спакушэ́нне, дыявал адышоў ад Яго да пэўнага часу.
 • І вярнуўся Іісус у сіле Духа ў Галілею; і вестка пра Яго разышла́ся па ўсім навако́ллі.
 • І Ён вучыў у іх сінагогах, і ўсімі быў сла́ўлены.
 • І прыйшоў у Назарэт, дзе быў узгадава́ны, і ўвайшоў, па звы́чаю Свайму, у дзень суботні ў сінагогу, і ўстаў, каб чытаць.
 • І падалí Яму кнігу Іса́іі прарока; і, разгарну́ўшы кнігу, Ён знайшоў ме́сца, дзе было напíсана:
 • “Дух Гасподні на Мне, бо Ён пама́заў Мяне дабраве́сціць убогім, паслаў Мяне ацалíць скру́шаных у сэрцы, абвясцíць палонным вызвале́нне і сляпым віду́шчасць, адпусцíць прыгне́чаных на волю,
 • абвясцíць год Гасподні спрыя́льны”.
 • І, згарну́ўшы кнігу, аддаў служыцелю і сеў; і вочы ўсіх у сінагозе былі зве́рнуты да Яго.
 • І Ён пачаў гаварыць ім: сёння спо́ўнілася пісанне гэтае, пачутае вамі.
 • І ўсе засве́дчылі Яму гэта, і дзівíліся сло́вам благадаці, якія выхо́дзілі з вуснаў Яго, і гаварылі: ці не Іосіфаў гэта Сын?
 • Ён жа сказаў ім: вы, пэўна, скажаце Мне гэтае выслоўе: “ле́кару! ацалí само́га сябе”; тое, што, як мы чулі, адбыло́ся ў Капернау́ме, зрабі і тут, на ба́цькаўшчыне Тваёй.
 • І сказаў: праўду кажу вам, што ніякага прарока не прымаюць на ба́цькаўшчыне яго.
 • Па праўдзе кажу вам: многа было́ ўдоў у Ізраілі ў дні Іліí, калі зачы́нена было неба на тры гады і шэсць месяцаў, так што настаў голад вялікі па ўсёй зямлі;
 • і ні адной з іх не быў пасла́ны Ілія́, толькі ў Сарэ́пту Сідо́нскую, да жанчыны-ўдавы́;
 • і шмат было пракажо́ных у Ізра́ілі пры Елісе́і прароку, і ніводзін з іх не быў ачы́шчаны, акрамя Неема́на Сірыянíна.
 • І напоўніліся я́расцю ўсе ў сінагозе, пачуўшы гэта;
 • і, падняўшыся, вы́гналі Яго прэч з горада, і павялі Яго на верх гары́, на якой горад іх быў пабудаваны, каб скíнуць Яго;
 • Ён жа, прайшоўшы паміж імі, адышоў.
 • І спусціўся ў Капернау́м, горад Галілейскі; і вучыў іх па суботах.
 • І здзіўляліся вельмі вучэнню Яго, бо з ула́даю было́ слова Яго.
 • І быў у сінагозе чалавек, які меў духа дэмана нячыстага, і закрычаў моцным голасам,
 • ка́жучы: пакінь; што Табе да нас, Іісусе Назаранíне? Ты прыйшоў загубíць нас; ведаю Цябе, хто Ты, Святы́ Божы.
 • Але Іісус забаранíў яму, ка́жучы: змоўкні і выйдзі з яго. І дэман, кінуўшы яго на сярэ́дзіну, выйшаў з яго, зусім не пашкодзіўшы яму.
 • І жах ахапíў усіх, і размаўлялі паміж сабою, гаворачы: што́ гэта за слова, што Ён з ула́даю і сілаю зага́двае духам нячыстым, і яны выхо́дзяць?
 • І разне́слася по́галаска пра Яго па ўсіх навако́льных мясцíнах.
 • Вы́йшаўшы з сінагогі, Ён увайшоў у дом Сíмана; а це́шча Сíманава была́ ахо́плена моцнай гара́чкай; і прасілі Яго за яе.
 • І, стаўшы над ёю, Ён забаранíў гара́чцы; і пакінула яе; і адразу ўстаўшы, яна прыслу́жвала ім.
 • А як захо́дзіла сонца, усе, хто меў хворых на розныя хваробы, прыво́дзілі іх да Яго; Ён жа, усклада́ючы ру́кі на кожнага з іх, ацаля́ў іх.
 • Выходзілі таксама з многіх і дэманы, якія крычалі і казалі: Ты Хрыстос, Сын Божы. І, забараня́ючы, не дазваля́ў ім гаварыць, бо яны ведалі, што Ён Хрыстос.
 • А як настаў дзень, Ён, вы́йшаўшы, адправіўся ў пустэ́льнае ме́сца; і людзі шукалі Яго, і прыйшлі да Яго, і затры́млівалі Яго, каб не адыходзіў ад іх.
 • Але Ён сказаў ім: і іншым гарадам павінен дабраве́сціць Я Царства Божае, бо на тое Я пасла́ны.
 • І прапаве́даваў у сінагогах Галілейскіх.
 • Исполнясь Духа Святого, Иисус возвратился с Иордана и был уведен Духом в пустыню;
 • и там Он сорок дней ничего не ел, терпя искушение от диавола. И когда истекли они, ощутил Он голод.
 • И диавол сказал Ему:
  »Если Ты – Сын Божий, скажи этому камню, чтобы он сделался хлебом!»
 • И ответил ему Иисус: «Сказано в Писании:
  »Не одним только хлебом жив будет человек»».
 • И показал Ему диавол с высоты во мгновение ока все царства земли;
 • и сказал Ему диавол:
  »Я отдам Тебе всю власть и всю славу этих царств, ибо она вручена мне, и я даю ее, кому хочу;
 • так вот, если Ты преклонишься предо мной, все будет Твое».
 • И сказал Иисус ему в ответ: «Сказано в Писании:
  »Господу, Богу Твоему, поклоняйся,
  и Ему одному служи»».
 • И перенес он Иисуса в Иерусалим, и поставил на навершие Храма, и сказал:
  »Если Ты Сын Божий, кинься отсюда вниз:
 • ведь сказано же в Писании:
  »Ангелам Своим Он вверил Тебя, да сохранят Тебя»;
 • и еще:
  »на руках понесут Тебя,
  чтобы не преткнулся Ты о камень ногою Твоей».
 • И сказал Иисус ему в ответ:
  »И другое сказано:
  »Не искушай Господа, Бога твоего»».
 • И диавол, окончив все искушения, отступил от него до времени.
 • И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и молва о Нем прошла по всему краю;
 • и учил Он в местных синагогах, и все Его прославляли.
 • И пришел Он в Назарет, где был воспитан, и в день субботний пришел, как делал обычно, в синагогу, и встал, чтобы исполнять дело чтеца.
 • И подали Ему свиток пророка Исаии. И развернув свиток, нашел Он место, где написано:
 • «Дух Господа на Мне,
  ибо Он посвятил Меня помазанием Своим:
  благовестить убогим
  послал Он Меня,
 • возвещать плененным свободу
  и слепцам прозрение,
  отпускать на волю утесняемых,
  возвещать лето Господне благоприятное!»
 • И свернув свиток, Он отдал его служителю и сел; и взоры всех в синагоге устремились на Него.
 • И начал Он говорить им, что ныне исполняется перед ними это слово Писания.
 • И все это подтвердили и дивились тем словам благодати, которые Он говорил, и спрашивали:
  »Разве Он – не сын Иосифа?»
 • И сказал Он им:
  »Без сомнения, вы сейчас скажете Мне с присказкой: «Врач, исцели себя! Что Ты, как мы наслышаны, сделал в Капернауме, сделай, мол, здесь, у Тебя на родине!»».
 • И Он сказал:
  »Аминь, говорю вам: не бывает пророк принят на родине своей.
 • И еще говорю вам в согласии с истиной, что много было вдов в Израиле во дни пророка Илии, когда заключено было небо на три года и шесть месяцев, так что по всей земле сделался голод великий;
 • но ни к единой из них не был послан Илия, а был он послан к вдовице в Сарепту, в Сидонскую землю.
 • И много было в Израиле прокаженных при пророке Елисее, и ни один из них не был очищен, а только Нееман, сириец».
 • И все в синагоге, слыша это, исполнились ярости.
 • Они поднялись, и вывели Его вон из города, и повлекли к обрыву горы, на которой построен их город, чтобы сбросить Его с кручи;
 • а Он, пройдя посреди них, пошел Своим путем.
 • И спустился Он в галилейский город Капернаум; и в субботу наставлял Он их,
 • и дивились они тому, как Он учит, потому что слово Его было со властью.
 • И был в синагоге человек, одержимый нечистым духом бесовским, и он закричал громким голосом:
 • «Пусти! Чего Ты хочешь от нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю, кто Ты, Ты – Святой Божий!»
 • И пригрозил ему Иисус, говоря:
  »Замолчи и выйди из него!»
  И бес, повалив того человека посреди синагоги, вышел из него, не причинив ему никакого вреда.
 • И нашел на всех ужас, и они переговаривались между собой:
  »Что это значит, что Он со властью и силой приказывает нечистым духам, и те выходят?»
 • И молва о Нем расходилась по всей округе.
 • А выйдя из синагоги, Он пришел в дом Симона; а теща Симона лежала в жестоком жару, и Его попросили ей помочь.
 • И Он, наклонясь над ней, заклял жар, и он ее оставил. И она тотчас же встала и принялась исполнять долг гостеприимства.
 • А когда зашло солнце, все, у кого были больные разнообразными недугами, приводили их к Нему; а Он, возлагая на каждого руки, исцелял их.
 • И бесы с воплями выходили из многих и говорили:
  »Ты – Сын Божий!»
  А Он грозил им и не дозволял вещать, ибо они знали, что Он – Христос.
 • Когда же наступил день, Он вышел и удалился в пустынное место. А народ искал Его, и нашел, и Его пытались удержать, чтобы Он не уходил от них.
 • Но Он сказал им:
  »И по другим городам должен Я возвещать Благую Весть о Царстве Божием, потому что для этого Я послан».
 • И он продолжал проповедовать в синагогах Иудеи.