Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 12.] Иису́съ же испо́лнь Ду́ха свя́та воз­врати́ся от­ Иорда́на: и ведя́шеся Ду́хомъ въ пусты́ню,
 • дні́й четы́ридесять искуша́емь от­ дiа́вола: и не я́стъ ничесо́же во дни́ ты́я: и сконча́в­шымся и́мъ, послѣди́ взалка́.
 • И рече́ ему́ дiа́волъ: а́ще Сы́нъ еси́ Бо́жiй, рцы́ ка́меневи сему́, да бу́детъ хлѣ́бъ.
 • И от­вѣща́ Иису́съ къ нему́, глаго́ля: пи́сано е́сть, я́ко не о хлѣ́бѣ еди́номъ жи́въ бу́детъ человѣ́къ, но о вся́комъ глаго́лѣ Бо́жiи.
 • И воз­ве́дъ его́ дiа́волъ на гору́ высоку́, показа́ ему́ вся́ ца́р­ст­вiя вселе́н­ныя въ ча́сѣ {чертѣ́} вре́мен­нѣ.
 • И рече́ ему́ дiа́волъ: тебѣ́ да́мъ вла́сть сiю́ всю́ и сла́ву и́хъ: я́ко мнѣ́ предана́ е́сть, и, ему́же а́ще хощу́, да́мъ ю́:
 • ты́ у́бо а́ще поклони́шися пре́до мно́ю, бу́дутъ тебѣ́ вся́.
 • И от­вѣща́въ рече́ ему́ Иису́съ: иди́ за мно́ю, сатано́ пи́сано е́сть: поклони́шися Го́споду Бо́гу тво­ему́, и тому́ еди́ному послу́жиши.
 • И веде́ его́ во Иерусали́мъ, и поста́ви его́ на крилѣ́ церко́внѣмъ, и рече́ ему́: а́ще Сы́нъ еси́ Бо́жiй, ве́рзися от­сю́ду до́лу:
 • пи́сано бо е́сть, я́ко а́нгеломъ сво­и́мъ заповѣ́сть о тебѣ́ сохрани́ти тя́:
 • и на рука́хъ во́змутъ тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́.
 • И от­вѣща́въ рече́ ему́ Иису́съ, я́ко рече́но е́сть: не иску́сиши Го́спода Бо́га тво­его́.
 • И сконча́въ все́ искуше́нiе дiа́волъ, отъи́де от­ него́ до вре́мене.
 • И воз­врати́ся Иису́съ въ си́лѣ духо́внѣй въ Галиле́ю: и вѣ́сть изы́де по все́й странѣ́ о не́мъ.
 • И то́й уча́­ше на со́нмищихъ и́хъ, сла́вимъ всѣ́ми.
 • [Зач. 13.] И прiи́де въ назаре́тъ, идѣ́же бѣ́ воспита́нъ: и вни́де, по обы́чаю сво­ему́, въ де́нь суббо́тный въ со́нмище, и воста́ чести́.
 • И да́ша ему́ кни́гу Иса́iи проро́ка: и разгну́въ кни́гу, обрѣ́те мѣ́сто, идѣ́же бѣ́ напи́сано:
 • Ду́хъ Госпо́день на мнѣ́: его́же ра́ди пома́за мя́ благовѣсти́ти ни́щымъ, посла́ мя исцѣли́ти сокруше́н­ныя се́рдцемъ, проповѣ́дати плѣне́н­нымъ от­пуще́нiе и слѣпы́мъ прозрѣ́нiе, от­пусти́ти сокруше́н­ныя во от­ра́ду,
 • проповѣ́дати лѣ́то Госпо́дне прiя́тно.
 • И согну́въ кни́гу, от­да́въ слузѣ́, сѣ́де: и всѣ́мъ въ со́нмищи о́чи бѣ́ху зря́ще на́нь.
 • И нача́тъ глаго́лати къ ни́мъ, я́ко дне́сь сбы́ст­ся писа́нiе сiе́ во у́шiю ва́шею.
 • И вси́ свидѣ́тел­ст­воваху ему́, [Зач. 14.] и дивля́хуся о словесѣ́хъ благода́ти, исходя́щихъ изъ у́стъ его́, и глаго́лаху: не се́й ли е́сть Сы́нъ Ио́сифовъ?
 • И рече́ къ ни́мъ: вся́ко рече́те ми́ при́тчу сiю́: врачу́, исцѣли́ся са́мъ: ели́ка слы́шахомъ бы́в­шая въ капернау́мѣ, сотвори́ и здѣ́ во оте́че­ст­вiи сво­е́мъ.
 • Рече́ же: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко ни кото́рый проро́къ прiя́тенъ е́сть во оте́че­ст­вiи сво­е́мъ:
 • по­и́стин­нѣ же глаго́лю ва́мъ: мно́ги вдови́цы бѣ́ша во дни́ илiины́ во Изра́или, егда́ заключи́ся не́бо три́ лѣ́та и ме́сяцъ ше́сть, я́ко бы́сть гла́дъ вели́къ по все́й земли́:
 • и ни ко еди́ной и́хъ по́сланъ бы́сть илiа́, то́кмо въ саре́пту Сидо́нскую къ женѣ́ вдови́цѣ.
 • И мно́зи прокаже́ни бѣ́ху при­­ Елиссе́и проро́цѣ во Изра́или: и ни еди́нъ же от­ ни́хъ очи́стися, то́кмо неема́нъ сирiани́нъ.
 • И испо́лнишася вси́ я́рости въ со́нмищи, слы́шав­шiи сiя́:
 • и воста́в­ше изгна́ша его́ во́нъ изъ гра́да, и ведо́ша его́ до верху́ горы́, на не́йже гра́дъ и́хъ со́зданъ бя́ше, да бы́ша его́ низри́нули:
 • о́нъ же проше́дъ посредѣ́ и́хъ, идя́ше.
 • [Зач. 15.] И сни́де въ капернау́мъ гра́дъ Галиле́йскiй: и бѣ́ учя́ и́хъ въ суббо́ты.
 • И ужаса́хуся о уче́нiи его́: я́ко со вла́стiю бѣ́ сло́во его́.
 • И въ со́нмищи бѣ́ человѣ́къ имы́й ду́ха бѣ́са нечи́ста, и возопи́ гла́сомъ ве́лiимъ,
 • глаго́ля: оста́ви, что́ на́мъ и тебѣ́, Иису́се назаря́нине, при­­ше́лъ еси́ погуби́ти на́съ: вѣ́мъ тя́, кто́ еси́, святы́й Бо́жiй.
 • И запрети́ ему́ Иису́съ, глаго́ля: премолчи́ и изы́ди изъ него́. И пове́ргъ его́ бѣ́съ посредѣ́, изы́де изъ него́, ника́коже вреди́въ его́.
 • И бы́сть у́жасъ на всѣ́хъ, и стяза́хуся, дру́гъ ко дру́гу глаго́люще: что́ сло́во сiе́, я́ко вла́стiю и си́лою вели́тъ нечи́стымъ духово́мъ, и исхо́дятъ?
 • [Зач. 16.] И исхожда́­ше гла́съ о не́мъ во вся́ко мѣ́сто страны́.
 • Воста́въ же изъ со́нмища, вни́де въ до́мъ Си́моновъ: те́ща же Си́монова бѣ́ одержи́ма огне́мъ ве́лiимъ: и моли́ша его́ о не́й.
 • И ста́въ надъ не́ю, запрети́ огню́, и оста́ви ю́: а́бiе же воста́в­ши служа́­ше и́мъ.
 • Заходя́щу же со́лнцу, вси́, ели́цы имѣ́яху боля́щыя неду́ги разли́чными, при­­вожда́ху и́хъ къ нему́: о́нъ же на еди́наго ко­его́ждо и́хъ ру́цѣ воз­ло́жь, исцѣля́ше и́хъ.
 • Исхожда́ху же и бѣ́си от­ мно́гихъ, вопiю́ще и глаго́люще, я́ко ты́ еси́ Христо́съ Сы́нъ Бо́жiй. И запреща́я не дая́ше и́мъ глаго́лати, я́ко вѣ́дяху Христа́ самаго́ су́ща.
 • Бы́в­шу же дни́, изше́дъ иде́ въ пу́сто мѣ́сто: и наро́ди иска́ху его́, и прiидо́ша къ нему́, и удержава́ху его́, да бы́ не от­ше́лъ от­ ни́хъ.
 • О́нъ же рече́ къ ни́мъ, я́ко и други́мъ градово́мъ благовѣсти́ти ми́ подоба́етъ ца́р­ст­вiе Бо́жiе: я́ко на се́ по́сланъ е́смь.
 • И бѣ́ проповѣ́дая на со́нмищихъ Галиле́йскихъ.
 • [Зач. 12.] Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню.
 • Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал.
 • И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом.
 • Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим.
 • И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени,
 • и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее;
 • итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое.
 • Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи.
 • И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз,
 • ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя;
 • и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.
 • Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога твоего.
 • И, окончив всё искушение, диавол отошел от Него до времени.
 • И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране.
 • Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
 • [Зач. 13.] И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать.
 • Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
 • Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
 • проповедовать лето Господне благоприятное.
 • И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него.
 • И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.
 • И все засвидетельствовали Ему это, [Зач. 14.] и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?
 • Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, то́, что́, мы слышали, было в Капернауме.
 • И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве.
 • Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле,
 • и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую;
 • много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина.
 • Услышав это, все в синагоге исполнились ярости
 • и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его;
 • но Он, пройдя посреди них, удалился.
 • [Зач. 15.] И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние.
 • И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью.
 • Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
 • оставь; что́ Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий.
 • Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, нимало не повредив ему.
 • И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они выходят?
 • [Зач. 16.] И разнесся слух о Нем по всем окрестным местам.
 • Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; тёща же Симонова была одержима сильною горячкою; и просили Его о ней.
 • Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. Она тотчас встала и служила им.
 • При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их.
 • Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос.
 • Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них.
 • Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан.
 • И проповедовал в синагогах галилейских.
 • Іисусъ Святый Тынга тулыланыб, Іорданнан кайткан; шуннан суҥ Аны Тын буш кырга алыб барган.
 • Шунда Аны шайтан кырык кöн сынаган; шул кöннярдя Ул бер нястя дя ашамаган, äммя ул кöнняр ÿткяч, калдыгында ачыккан.
 • Шунда шайтан Аҥар äйткян: äгяр Син Алла Улы булсаҥ, шушы ташка икмяк булырга куш, дигян.
 • Іисусъ Аҥар жауаб биреб äйткян: кеше икмяк белян гня тора алмас, äммя Алланын äр-бер сюзе белян торор диб жазылган, дигян.
 • Аннары Аны бейек тау öстöня менгереб, кюз ачыб кюз жомгончы, шайтан Аҥар дöньядяге бар падшалыкларны кюрсяткян.
 • Шунда шайтан Аҥар äйткян: шушыларнын барысында, аларнын эямен дя Синеҥ кулына бирем, алар мина бирелгян шул, аны телясям кемгя бирямен.
 • Алай булгач, Син мина башырсаҥ, барыда Синеке булыр, дигян.
 • Іисусъ аҥар жауаб биреб äйткян: кит Миннян, шайтан! жазылган ич: Ходай Аллана башыр, бер Аҥар гна кызмят ит диб, дигян.
 • Аннары шайтан Аны Іерусалимга алыб барган; анда чиркяÿ тюбясенен кырыйына бастырыб, Аҥар äйткян: äгяр Син Алла Улы булсан, мыннан тюбян сикер;
 • Жазылган ич: Сине Ӱз пяриштяляреня саклатыр;
 • Алар Сине кулларына кютяреб барырлар, аягыҥ ташка сöртöнмяс, диб.
 • Іисусъ аҥар жауаб биреб äйткян: тагы äйтелгян ич: Алла Ходайыҥны сынама диб, дигян.
 • Бöтöнняй сынаб бетергяч, шайтан Анын жаныннан бер-ауыкка чаклы киткян.
 • Аннары Іисусъ тын кыуатына тулыланыб, Галилеяга кайткан; Анын турысында хабяр шундагы бöтöн тирягя жяйелгян.
 • Ул аларны синагогаларында öйряткян; Аны барысыда даннаганнар.
 • Аннары Іисусъ асралган каласына Назаретка килгян; анда Ӱз гадятенчя, суббота кöннö синагогага кереб, укыр öчöн аяк öстöня торган.
 • Аҥар Исаія пагамбяр княгясен биргянняр; Ул, княгяне ачыб, блай диб жазылган тöшнö табкан:
 • Ходай Тыны Миндя; Ул Мине жарлыларга изге хабяр сöйляргя майлады, кайгылы кюнеллелярне тöзятергя, тоткондагыларга котоласыларын, сукырларга кюря торган буласыларын äйтергя, интеккяннярне иркенгя чыгарырга,
 • Ходайнын жакшы багытын сöйляргя Мине жибярде диб.
 • Аннары княгяне жабкан да, кызмятчегя биреб, утырган; синагогадагылар барысыда Аҥар тегяляб караб торганнар.
 • Шунда Ул аларга äйтя башлаган: княгядя сез эшеткян бу сюзляр бöгöн жиреня килде, дигян.
 • Барысыда Анар: эйе, дöрöс, дигянняр. Анын ауызыннан чыккан дяÿлятле сюзляргя исляре китеб äйтешкянняр: Бу Іосифъ улы тöгöл ме суҥ? дигянняр.
 • Ул аларга äйткян: сез Мина оҥгай äйтеля торган сюзне äйтерсез: тöзятеÿче! Ӱзеҥне Ӱзеҥ тöзят, мында да Ӱзеҥ ÿскян жирдя, Капернаумда кылганынны, без эшеткянне кыл диб äйтмей калмассыз, дигян.
 • Тагы äйткян: чыннаб äйтямен сезгя; ÿскян жирендя бер пагамбярне дя кабыл кюрмейляр.
 • Чыннаб äйтямен сезгя: Илія пагамбяр кöннярендя öч жыл да алты ай кюк биклянеб торгач, буган жирдя дя каты ачлык булган чакта, Израилдя тол катыннар кюб булган,
 • Булса да Илія аларнын берсеня дя жибярелмягян, тик Сидонъ Сарептасындагы тол катынга гна (жибярелгян).
 • Тагы шулай Елисей пагамбяр багытында да Израилдя кутырлы тяннеляр кюб булган, аларнын берсе дя тазартылмаган, тик Сирія кешесе Нееманъ гна (тазартылган), дигян.
 • Мыны эшетеб, синагогадагы кешелярнен барысынында бик ачыулары килгян.
 • Шундук тороб, Аны каладан кыуыб чыгарганнар; калалары салынган таунын тюбясеннян тöртöб тöшöрöйöк диб, Аны шул тау тюбясеня алыб барганнар,
 • Äммя Ул аларнын урталарыннан ÿтеб, читкя киткян.
 • Аннары Галилеядяге Капернаумъ каласына килеб, суббота кöннярдя калыкны öйряткян.
 • Анын öйрятеÿеня исляре киткян, Анын сöйляÿе кодрятле булган шул.
 • Синагогада шакшы тынны, женнянгян кеше бар икян; ул бик каты тауыш белян кычкырган:
 • Эй Іисусъ Назарянинъ! безгя теймя, бездя Синен ней эшеҥ бар? Син безне бетерергя килгян; Син кем икянне белямен: Син Алланын Изгесе, дигян.
 • Іисусъ аҥар кисятеб äйткян: дяшмя, анын эченнян чык! дигян. Жен шундук ул кешене синагога уртасында жыгыб, аҥар бер зыян да тейермейче, анын эченнян чыккан.
 • Барысына да куркыныч тöшкян; ÿз араларында äйтешкянняр: бу ней хал? Ул кодрят белян, кыуат белян шакшы тыннарга куша, алар шундук чыгыб китяляр? дигянняр.
 • Шуннан суҥ Анын хабяре бöтöн тиря жакка жяйелгян.
 • Синагогадан чыгыб, Іисусъ Симонъ öйöня кергян; Симонъ катынынын анасы тир кастасы белян бик азабланыб жата икян: шундук анын турысында Аҥар ÿтенгянняр.
 • Ул анын катына килеб, тир кастасын туктаткан, каста шундук беткян. Ул шул сяттюк тороб, аларга кызмят итеб жöргян.
 • Тöрлö чир белян чирле кешеляре бар кешеляр барысыда, кояш байыган чакта, аларны Анын катына алыб киля башлаганнар. Ул аркайсынын öстöня кулларын салыб, аларны тöзяткян.
 • Кюбесенен эченнян женняр дя кычкырыб чыгыб, äйткянняр. Син Алла Улы Христосъ, дигянняр. Äммя Ул аларга: Ул Христосъ икянне белгяннярен äйтергя кушмаган.
 • Кöн башлангач, Ул öйдян чыгыб, буш жиргя киткян. Калык Аны эзлей барган. Анын катына килгяч, бездян китмясяня диб, Аны жибярмей торганнар.
 • Äммя Ул аларга äйткян: Мин бютян каладагыларга да Алла Падшалыгынын изге хабярен сöйляргя тейеш, Мин шуҥар жибярелдем шул, дигян.
 • Аннары Галилеядяге синагогаларда сöйляб жöргян.