Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 12.] Иису́съ же испо́лнь Ду́ха свя́та воз­врати́ся от­ Иорда́на: и ведя́шеся Ду́хомъ въ пусты́ню,
 • дні́й четы́ридесять искуша́емь от­ дiа́вола: и не я́стъ ничесо́же во дни́ ты́я: и сконча́в­шымся и́мъ, послѣди́ взалка́.
 • И рече́ ему́ дiа́волъ: а́ще Сы́нъ еси́ Бо́жiй, рцы́ ка́меневи сему́, да бу́детъ хлѣ́бъ.
 • И от­вѣща́ Иису́съ къ нему́, глаго́ля: пи́сано е́сть, я́ко не о хлѣ́бѣ еди́номъ жи́въ бу́детъ человѣ́къ, но о вся́комъ глаго́лѣ Бо́жiи.
 • И воз­ве́дъ его́ дiа́волъ на гору́ высоку́, показа́ ему́ вся́ ца́р­ст­вiя вселе́н­ныя въ ча́сѣ {чертѣ́} вре́мен­нѣ.
 • И рече́ ему́ дiа́волъ: тебѣ́ да́мъ вла́сть сiю́ всю́ и сла́ву и́хъ: я́ко мнѣ́ предана́ е́сть, и, ему́же а́ще хощу́, да́мъ ю́:
 • ты́ у́бо а́ще поклони́шися пре́до мно́ю, бу́дутъ тебѣ́ вся́.
 • И от­вѣща́въ рече́ ему́ Иису́съ: иди́ за мно́ю, сатано́ пи́сано е́сть: поклони́шися Го́споду Бо́гу тво­ему́, и тому́ еди́ному послу́жиши.
 • И веде́ его́ во Иерусали́мъ, и поста́ви его́ на крилѣ́ церко́внѣмъ, и рече́ ему́: а́ще Сы́нъ еси́ Бо́жiй, ве́рзися от­сю́ду до́лу:
 • пи́сано бо е́сть, я́ко а́нгеломъ сво­и́мъ заповѣ́сть о тебѣ́ сохрани́ти тя́:
 • и на рука́хъ во́змутъ тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́.
 • И от­вѣща́въ рече́ ему́ Иису́съ, я́ко рече́но е́сть: не иску́сиши Го́спода Бо́га тво­его́.
 • И сконча́въ все́ искуше́нiе дiа́волъ, отъи́де от­ него́ до вре́мене.
 • И воз­врати́ся Иису́съ въ си́лѣ духо́внѣй въ Галиле́ю: и вѣ́сть изы́де по все́й странѣ́ о не́мъ.
 • И то́й уча́­ше на со́нмищихъ и́хъ, сла́вимъ всѣ́ми.
 • [Зач. 13.] И прiи́де въ назаре́тъ, идѣ́же бѣ́ воспита́нъ: и вни́де, по обы́чаю сво­ему́, въ де́нь суббо́тный въ со́нмище, и воста́ чести́.
 • И да́ша ему́ кни́гу Иса́iи проро́ка: и разгну́въ кни́гу, обрѣ́те мѣ́сто, идѣ́же бѣ́ напи́сано:
 • Ду́хъ Госпо́день на мнѣ́: его́же ра́ди пома́за мя́ благовѣсти́ти ни́щымъ, посла́ мя исцѣли́ти сокруше́н­ныя се́рдцемъ, проповѣ́дати плѣне́н­нымъ от­пуще́нiе и слѣпы́мъ прозрѣ́нiе, от­пусти́ти сокруше́н­ныя во от­ра́ду,
 • проповѣ́дати лѣ́то Госпо́дне прiя́тно.
 • И согну́въ кни́гу, от­да́въ слузѣ́, сѣ́де: и всѣ́мъ въ со́нмищи о́чи бѣ́ху зря́ще на́нь.
 • И нача́тъ глаго́лати къ ни́мъ, я́ко дне́сь сбы́ст­ся писа́нiе сiе́ во у́шiю ва́шею.
 • И вси́ свидѣ́тел­ст­воваху ему́, [Зач. 14.] и дивля́хуся о словесѣ́хъ благода́ти, исходя́щихъ изъ у́стъ его́, и глаго́лаху: не се́й ли е́сть Сы́нъ Ио́сифовъ?
 • И рече́ къ ни́мъ: вся́ко рече́те ми́ при́тчу сiю́: врачу́, исцѣли́ся са́мъ: ели́ка слы́шахомъ бы́в­шая въ капернау́мѣ, сотвори́ и здѣ́ во оте́че­ст­вiи сво­е́мъ.
 • Рече́ же: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко ни кото́рый проро́къ прiя́тенъ е́сть во оте́че­ст­вiи сво­е́мъ:
 • по­и́стин­нѣ же глаго́лю ва́мъ: мно́ги вдови́цы бѣ́ша во дни́ илiины́ во Изра́или, егда́ заключи́ся не́бо три́ лѣ́та и ме́сяцъ ше́сть, я́ко бы́сть гла́дъ вели́къ по все́й земли́:
 • и ни ко еди́ной и́хъ по́сланъ бы́сть илiа́, то́кмо въ саре́пту Сидо́нскую къ женѣ́ вдови́цѣ.
 • И мно́зи прокаже́ни бѣ́ху при­­ Елиссе́и проро́цѣ во Изра́или: и ни еди́нъ же от­ ни́хъ очи́стися, то́кмо неема́нъ сирiани́нъ.
 • И испо́лнишася вси́ я́рости въ со́нмищи, слы́шав­шiи сiя́:
 • и воста́в­ше изгна́ша его́ во́нъ изъ гра́да, и ведо́ша его́ до верху́ горы́, на не́йже гра́дъ и́хъ со́зданъ бя́ше, да бы́ша его́ низри́нули:
 • о́нъ же проше́дъ посредѣ́ и́хъ, идя́ше.
 • [Зач. 15.] И сни́де въ капернау́мъ гра́дъ Галиле́йскiй: и бѣ́ учя́ и́хъ въ суббо́ты.
 • И ужаса́хуся о уче́нiи его́: я́ко со вла́стiю бѣ́ сло́во его́.
 • И въ со́нмищи бѣ́ человѣ́къ имы́й ду́ха бѣ́са нечи́ста, и возопи́ гла́сомъ ве́лiимъ,
 • глаго́ля: оста́ви, что́ на́мъ и тебѣ́, Иису́се назаря́нине, при­­ше́лъ еси́ погуби́ти на́съ: вѣ́мъ тя́, кто́ еси́, святы́й Бо́жiй.
 • И запрети́ ему́ Иису́съ, глаго́ля: премолчи́ и изы́ди изъ него́. И пове́ргъ его́ бѣ́съ посредѣ́, изы́де изъ него́, ника́коже вреди́въ его́.
 • И бы́сть у́жасъ на всѣ́хъ, и стяза́хуся, дру́гъ ко дру́гу глаго́люще: что́ сло́во сiе́, я́ко вла́стiю и си́лою вели́тъ нечи́стымъ духово́мъ, и исхо́дятъ?
 • [Зач. 16.] И исхожда́­ше гла́съ о не́мъ во вся́ко мѣ́сто страны́.
 • Воста́въ же изъ со́нмища, вни́де въ до́мъ Си́моновъ: те́ща же Си́монова бѣ́ одержи́ма огне́мъ ве́лiимъ: и моли́ша его́ о не́й.
 • И ста́въ надъ не́ю, запрети́ огню́, и оста́ви ю́: а́бiе же воста́в­ши служа́­ше и́мъ.
 • Заходя́щу же со́лнцу, вси́, ели́цы имѣ́яху боля́щыя неду́ги разли́чными, при­­вожда́ху и́хъ къ нему́: о́нъ же на еди́наго ко­его́ждо и́хъ ру́цѣ воз­ло́жь, исцѣля́ше и́хъ.
 • Исхожда́ху же и бѣ́си от­ мно́гихъ, вопiю́ще и глаго́люще, я́ко ты́ еси́ Христо́съ Сы́нъ Бо́жiй. И запреща́я не дая́ше и́мъ глаго́лати, я́ко вѣ́дяху Христа́ самаго́ су́ща.
 • Бы́в­шу же дни́, изше́дъ иде́ въ пу́сто мѣ́сто: и наро́ди иска́ху его́, и прiидо́ша къ нему́, и удержава́ху его́, да бы́ не от­ше́лъ от­ ни́хъ.
 • О́нъ же рече́ къ ни́мъ, я́ко и други́мъ градово́мъ благовѣсти́ти ми́ подоба́етъ ца́р­ст­вiе Бо́жiе: я́ко на се́ по́сланъ е́смь.
 • И бѣ́ проповѣ́дая на со́нмищихъ Галиле́йскихъ.
 • [Зач. 12.] Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню.
 • Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал.
 • И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом.
 • Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим.
 • И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени,
 • и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее;
 • итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое.
 • Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи.
 • И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз,
 • ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя;
 • и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.
 • Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога твоего.
 • И, окончив всё искушение, диавол отошел от Него до времени.
 • И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране.
 • Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
 • [Зач. 13.] И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать.
 • Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
 • Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
 • проповедовать лето Господне благоприятное.
 • И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него.
 • И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.
 • И все засвидетельствовали Ему это, [Зач. 14.] и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?
 • Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, то́, что́, мы слышали, было в Капернауме.
 • И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве.
 • Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле,
 • и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую;
 • много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина.
 • Услышав это, все в синагоге исполнились ярости
 • и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его;
 • но Он, пройдя посреди них, удалился.
 • [Зач. 15.] И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние.
 • И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью.
 • Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
 • оставь; что́ Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий.
 • Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, нимало не повредив ему.
 • И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они выходят?
 • [Зач. 16.] И разнесся слух о Нем по всем окрестным местам.
 • Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; тёща же Симонова была одержима сильною горячкою; и просили Его о ней.
 • Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. Она тотчас встала и служила им.
 • При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их.
 • Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос.
 • Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них.
 • Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан.
 • И проповедовал в синагогах галилейских.
 • 耶 稣 被 圣 灵 充 满 , 从 约 但 河 回 来 , 圣 灵 将 他 引 到 旷 野 , 四 十 天 受 魔 鬼 的 试 探 。
 • 那 些 日 子 没 有 吃 什 麽 。 日 子 满 了 , 他 就 饿 了 。
 • 魔 鬼 对 他 说 , 你 若 是 神 的 儿 子 , 可 以 吩 咐 这 块 石 头 变 成 食 物 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 经 上 记 着 说 , 人 活 着 不 是 单 靠 食 物 , 乃 是 靠 神 口 里 所 出 的 一 切 话
 • 魔 鬼 又 领 他 上 了 高 山 , 霎 时 间 把 天 下 的 万 国 都 指 给 他 看 。
 • 对 他 说 , 这 一 切 权 柄 荣 华 , 我 都 要 给 你 。 因 为 这 原 是 交 付 我 的 , 我 愿 意 给 谁 就 给 谁 。
 • 你 若 在 我 面 前 下 拜 , 这 都 要 归 你 。
 • 耶 稣 说 , 经 上 记 着 说 , 当 拜 主 你 的 神 , 单 要 事 奉 他 。
 • 魔 鬼 又 领 他 到 耶 路 撒 冷 去 , 叫 他 站 在 殿 顶 上 , ( 顶 原 文 作 翅 ) 对 他 说 , 你 若 是 神 的 儿 子 , 可 以 从 这 里 跳 下 去 。
 • 因 为 经 上 记 着 说 , 主 要 为 你 吩 咐 他 的 使 者 保 护 你 。
 • 他 们 要 用 手 托 着 你 , 免 得 你 的 脚 碰 在 石 头 上 。
 • 耶 稣 对 他 说 , 经 上 说 , 不 可 试 探 主 你 的 神 。
 • 魔 鬼 用 完 了 各 样 的 试 探 , 就 暂 时 离 开 耶 稣 。
 • 耶 稣 满 有 圣 灵 的 能 力 回 到 加 利 利 , 他 的 名 声 就 传 遍 了 四 方 。
 • 他 在 各 会 堂 里 教 训 人 , 众 人 都 称 赞 他 。
 • 耶 稣 来 到 拿 撒 勒 , 就 是 他 长 大 的 地 方 。 在 安 息 日 , 照 他 平 常 的 规 矩 , 进 了 会 堂 , 站 起 来 要 念 圣 经 。
 • 有 人 把 先 知 以 赛 亚 的 书 交 给 他 , 他 就 打 开 , 找 到 一 处 写 着 说 ,
 • 主 的 灵 在 我 身 上 , 因 为 他 用 膏 膏 我 , 叫 我 传 福 音 给 贫 穷 的 人 。 差 遣 我 报 告 被 掳 的 得 释 放 , 瞎 眼 的 得 看 见 , 叫 那 受 压 制 的 得 自 由 ,
 • 报 告 神 悦 纳 人 的 禧 年 。
 • 于 是 把 书 卷 起 来 , 交 还 执 事 , 就 坐 下 。 会 堂 里 的 人 都 定 睛 看 他 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 今 天 这 经 应 验 在 你 们 耳 中 了 。
 • 众 人 都 称 赞 他 , 并 希 奇 他 口 中 所 出 的 恩 言 。 又 说 , 这 不 是 约 瑟 的 儿 子 麽 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 你 们 必 引 这 俗 语 向 我 说 , 医 生 , 你 医 治 自 己 吧 。 我 们 听 见 你 在 迦 百 农 所 行 的 事 , 也 当 行 在 你 自 己 家 乡 里 。
 • 又 说 , 我 实 在 告 诉 你 们 , 没 有 先 知 在 自 己 家 乡 被 人 悦 纳 的 。
 • 我 对 你 们 说 实 话 , 当 以 利 亚 的 时 候 , 天 闭 塞 了 三 年 零 六 个 月 , 偏 地 有 大 饥 荒 , 那 时 , 以 色 列 中 有 许 多 寡 妇 。
 • 以 利 亚 并 没 有 奉 差 往 他 们 一 个 人 那 里 去 , 只 奉 差 往 西 顿 的 撒 勒 法 , 一 个 寡 妇 那 里 去 。
 • 先 知 以 利 沙 的 时 候 , 以 色 列 中 有 许 多 长 大 麻 疯 的 。 但 内 中 除 了 叙 利 亚 国 的 乃 缦 , 没 有 一 个 得 洁 净 的 。
 • 会 堂 里 的 人 听 见 这 话 , 都 怒 气 满 胸 。
 • 就 起 来 撵 他 出 城 , 他 们 的 城 造 在 山 上 , 他 们 带 他 到 山 崖 , 要 把 他 推 下 去 。
 • 他 却 从 他 们 中 间 直 行 , 过 去 了 。
 • 耶 稣 下 到 迦 百 农 , 就 是 加 利 利 的 一 座 城 , 在 安 息 日 教 训 众 人 。
 • 他 们 很 希 奇 他 的 教 训 , 因 为 他 的 话 里 有 权 柄 。
 • 在 会 堂 里 有 一 个 人 , 被 污 鬼 的 精 气 附 着 , 大 声 喊 叫 说 ,
 • 唉 , 拿 撒 勒 的 耶 稣 , 我 们 与 你 有 什 麽 相 干 , 你 来 灭 我 们 麽 , 我 知 道 你 是 谁 , 乃 是 神 的 圣 者 。
 • 耶 稣 责 备 他 说 , 不 要 作 声 , 从 这 人 身 上 出 来 吧 。 鬼 把 那 人 摔 倒 在 众 人 中 间 , 就 出 来 了 , 却 也 没 有 害 他 。
 • 众 人 都 惊 讶 , 彼 此 对 问 说 , 这 是 什 麽 道 理 呢 。 因 为 他 用 权 柄 能 力 吩 咐 污 鬼 , 污 鬼 就 出 来 。
 • 于 是 耶 稣 的 名 声 传 遍 了 周 围 地 方 。
 • 耶 稣 出 了 会 堂 , 进 了 西 门 的 家 。 西 门 的 岳 母 害 热 病 甚 重 。 有 人 为 他 求 耶 稣 。
 • 耶 稣 站 在 他 旁 边 , 斥 责 那 热 病 , 热 就 退 了 。 他 立 刻 起 来 服 事 他 们 。
 • 日 落 的 时 候 , 凡 有 病 人 的 , 不 论 害 什 麽 病 , 都 带 到 耶 稣 那 里 。 耶 稣 按 手 在 他 们 各 人 身 上 , 医 好 他 们 。
 • 又 有 鬼 从 好 些 人 身 上 出 来 , 喊 着 说 , 你 是 神 的 儿 子 。 耶 稣 斥 责 他 们 , 不 许 他 们 说 话 , 因 为 他 们 知 道 他 是 基 督 。
 • 天 亮 的 时 候 , 耶 稣 出 来 , 走 到 旷 野 地 方 。 众 人 去 找 他 , 到 了 他 那 里 , 要 留 住 他 , 不 要 他 离 开 他 们 。
 • 但 耶 稣 对 他 们 说 , 我 也 必 须 在 别 城 传 神 国 的 福 音 。 因 我 奉 差 原 是 为 此 。
 • 于 是 耶 稣 在 加 利 利 的 各 会 堂 传 道 。