Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 12.] Иису́съ же испо́лнь Ду́ха свя́та воз­врати́ся от­ Иорда́на: и ведя́шеся Ду́хомъ въ пусты́ню,
 • дні́й четы́ридесять искуша́емь от­ дiа́вола: и не я́стъ ничесо́же во дни́ ты́я: и сконча́в­шымся и́мъ, послѣди́ взалка́.
 • И рече́ ему́ дiа́волъ: а́ще Сы́нъ еси́ Бо́жiй, рцы́ ка́меневи сему́, да бу́детъ хлѣ́бъ.
 • И от­вѣща́ Иису́съ къ нему́, глаго́ля: пи́сано е́сть, я́ко не о хлѣ́бѣ еди́номъ жи́въ бу́детъ человѣ́къ, но о вся́комъ глаго́лѣ Бо́жiи.
 • И воз­ве́дъ его́ дiа́волъ на гору́ высоку́, показа́ ему́ вся́ ца́р­ст­вiя вселе́н­ныя въ ча́сѣ {чертѣ́} вре́мен­нѣ.
 • И рече́ ему́ дiа́волъ: тебѣ́ да́мъ вла́сть сiю́ всю́ и сла́ву и́хъ: я́ко мнѣ́ предана́ е́сть, и, ему́же а́ще хощу́, да́мъ ю́:
 • ты́ у́бо а́ще поклони́шися пре́до мно́ю, бу́дутъ тебѣ́ вся́.
 • И от­вѣща́въ рече́ ему́ Иису́съ: иди́ за мно́ю, сатано́ пи́сано е́сть: поклони́шися Го́споду Бо́гу тво­ему́, и тому́ еди́ному послу́жиши.
 • И веде́ его́ во Иерусали́мъ, и поста́ви его́ на крилѣ́ церко́внѣмъ, и рече́ ему́: а́ще Сы́нъ еси́ Бо́жiй, ве́рзися от­сю́ду до́лу:
 • пи́сано бо е́сть, я́ко а́нгеломъ сво­и́мъ заповѣ́сть о тебѣ́ сохрани́ти тя́:
 • и на рука́хъ во́змутъ тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́.
 • И от­вѣща́въ рече́ ему́ Иису́съ, я́ко рече́но е́сть: не иску́сиши Го́спода Бо́га тво­его́.
 • И сконча́въ все́ искуше́нiе дiа́волъ, отъи́де от­ него́ до вре́мене.
 • И воз­врати́ся Иису́съ въ си́лѣ духо́внѣй въ Галиле́ю: и вѣ́сть изы́де по все́й странѣ́ о не́мъ.
 • И то́й уча́­ше на со́нмищихъ и́хъ, сла́вимъ всѣ́ми.
 • [Зач. 13.] И прiи́де въ назаре́тъ, идѣ́же бѣ́ воспита́нъ: и вни́де, по обы́чаю сво­ему́, въ де́нь суббо́тный въ со́нмище, и воста́ чести́.
 • И да́ша ему́ кни́гу Иса́iи проро́ка: и разгну́въ кни́гу, обрѣ́те мѣ́сто, идѣ́же бѣ́ напи́сано:
 • Ду́хъ Госпо́день на мнѣ́: его́же ра́ди пома́за мя́ благовѣсти́ти ни́щымъ, посла́ мя исцѣли́ти сокруше́н­ныя се́рдцемъ, проповѣ́дати плѣне́н­нымъ от­пуще́нiе и слѣпы́мъ прозрѣ́нiе, от­пусти́ти сокруше́н­ныя во от­ра́ду,
 • проповѣ́дати лѣ́то Госпо́дне прiя́тно.
 • И согну́въ кни́гу, от­да́въ слузѣ́, сѣ́де: и всѣ́мъ въ со́нмищи о́чи бѣ́ху зря́ще на́нь.
 • И нача́тъ глаго́лати къ ни́мъ, я́ко дне́сь сбы́ст­ся писа́нiе сiе́ во у́шiю ва́шею.
 • И вси́ свидѣ́тел­ст­воваху ему́, [Зач. 14.] и дивля́хуся о словесѣ́хъ благода́ти, исходя́щихъ изъ у́стъ его́, и глаго́лаху: не се́й ли е́сть Сы́нъ Ио́сифовъ?
 • И рече́ къ ни́мъ: вся́ко рече́те ми́ при́тчу сiю́: врачу́, исцѣли́ся са́мъ: ели́ка слы́шахомъ бы́в­шая въ капернау́мѣ, сотвори́ и здѣ́ во оте́че­ст­вiи сво­е́мъ.
 • Рече́ же: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко ни кото́рый проро́къ прiя́тенъ е́сть во оте́че­ст­вiи сво­е́мъ:
 • по­и́стин­нѣ же глаго́лю ва́мъ: мно́ги вдови́цы бѣ́ша во дни́ илiины́ во Изра́или, егда́ заключи́ся не́бо три́ лѣ́та и ме́сяцъ ше́сть, я́ко бы́сть гла́дъ вели́къ по все́й земли́:
 • и ни ко еди́ной и́хъ по́сланъ бы́сть илiа́, то́кмо въ саре́пту Сидо́нскую къ женѣ́ вдови́цѣ.
 • И мно́зи прокаже́ни бѣ́ху при­­ Елиссе́и проро́цѣ во Изра́или: и ни еди́нъ же от­ ни́хъ очи́стися, то́кмо неема́нъ сирiани́нъ.
 • И испо́лнишася вси́ я́рости въ со́нмищи, слы́шав­шiи сiя́:
 • и воста́в­ше изгна́ша его́ во́нъ изъ гра́да, и ведо́ша его́ до верху́ горы́, на не́йже гра́дъ и́хъ со́зданъ бя́ше, да бы́ша его́ низри́нули:
 • о́нъ же проше́дъ посредѣ́ и́хъ, идя́ше.
 • [Зач. 15.] И сни́де въ капернау́мъ гра́дъ Галиле́йскiй: и бѣ́ учя́ и́хъ въ суббо́ты.
 • И ужаса́хуся о уче́нiи его́: я́ко со вла́стiю бѣ́ сло́во его́.
 • И въ со́нмищи бѣ́ человѣ́къ имы́й ду́ха бѣ́са нечи́ста, и возопи́ гла́сомъ ве́лiимъ,
 • глаго́ля: оста́ви, что́ на́мъ и тебѣ́, Иису́се назаря́нине, при­­ше́лъ еси́ погуби́ти на́съ: вѣ́мъ тя́, кто́ еси́, святы́й Бо́жiй.
 • И запрети́ ему́ Иису́съ, глаго́ля: премолчи́ и изы́ди изъ него́. И пове́ргъ его́ бѣ́съ посредѣ́, изы́де изъ него́, ника́коже вреди́въ его́.
 • И бы́сть у́жасъ на всѣ́хъ, и стяза́хуся, дру́гъ ко дру́гу глаго́люще: что́ сло́во сiе́, я́ко вла́стiю и си́лою вели́тъ нечи́стымъ духово́мъ, и исхо́дятъ?
 • [Зач. 16.] И исхожда́­ше гла́съ о не́мъ во вся́ко мѣ́сто страны́.
 • Воста́въ же изъ со́нмища, вни́де въ до́мъ Си́моновъ: те́ща же Си́монова бѣ́ одержи́ма огне́мъ ве́лiимъ: и моли́ша его́ о не́й.
 • И ста́въ надъ не́ю, запрети́ огню́, и оста́ви ю́: а́бiе же воста́в­ши служа́­ше и́мъ.
 • Заходя́щу же со́лнцу, вси́, ели́цы имѣ́яху боля́щыя неду́ги разли́чными, при­­вожда́ху и́хъ къ нему́: о́нъ же на еди́наго ко­его́ждо и́хъ ру́цѣ воз­ло́жь, исцѣля́ше и́хъ.
 • Исхожда́ху же и бѣ́си от­ мно́гихъ, вопiю́ще и глаго́люще, я́ко ты́ еси́ Христо́съ Сы́нъ Бо́жiй. И запреща́я не дая́ше и́мъ глаго́лати, я́ко вѣ́дяху Христа́ самаго́ су́ща.
 • Бы́в­шу же дни́, изше́дъ иде́ въ пу́сто мѣ́сто: и наро́ди иска́ху его́, и прiидо́ша къ нему́, и удержава́ху его́, да бы́ не от­ше́лъ от­ ни́хъ.
 • О́нъ же рече́ къ ни́мъ, я́ко и други́мъ градово́мъ благовѣсти́ти ми́ подоба́етъ ца́р­ст­вiе Бо́жiе: я́ко на се́ по́сланъ е́смь.
 • И бѣ́ проповѣ́дая на со́нмищихъ Галиле́йскихъ.
 • [Зач. 12.] Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню.
 • Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал.
 • И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом.
 • Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим.
 • И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени,
 • и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее;
 • итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое.
 • Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи.
 • И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз,
 • ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя;
 • и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.
 • Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога твоего.
 • И, окончив всё искушение, диавол отошел от Него до времени.
 • И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране.
 • Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
 • [Зач. 13.] И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать.
 • Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
 • Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
 • проповедовать лето Господне благоприятное.
 • И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него.
 • И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.
 • И все засвидетельствовали Ему это, [Зач. 14.] и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?
 • Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, то́, что́, мы слышали, было в Капернауме.
 • И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве.
 • Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле,
 • и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую;
 • много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина.
 • Услышав это, все в синагоге исполнились ярости
 • и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его;
 • но Он, пройдя посреди них, удалился.
 • [Зач. 15.] И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние.
 • И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью.
 • Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
 • оставь; что́ Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий.
 • Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, нимало не повредив ему.
 • И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они выходят?
 • [Зач. 16.] И разнесся слух о Нем по всем окрестным местам.
 • Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; тёща же Симонова была одержима сильною горячкою; и просили Его о ней.
 • Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. Она тотчас встала и служила им.
 • При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их.
 • Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос.
 • Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них.
 • Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан.
 • И проповедовал в синагогах галилейских.
 • Ва Исо пур аз Рўҳулқудс аз Ўрдун баргашт, ва Рўҳ Ўро ба биёбон бурд,
 • Ва чиҳил рўз Ўро иблис меозмуд, ва дар он рўзҳо Ў чизе нахўрд; ва баъд аз тамом шудани онҳо гурусна монд.
 • Ва иблис ба Ў гуфт: “Агар Ту Писаари Худо бошӣ, ба ин санг бигўй, ки нон шавад“
 • Исо ба вай ҷавоб дод: “Навишта шудааст, ки одамизод на танҳо бо нон зиндагӣ мекунад, балки бо ҳар каломи Худо“.
 • Ва Ўро ба кўҳи баланде бардошта бароварда, ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳонро дар лаҳзае ба Ў нишон дод,
 • Ва иблис ба Ў гуфт: “Тамоми салтанати ва ҷалоли онҳоро ба Ту медиҳам, зеро ки он ба дасти ман супурда шудааст, ва ман, ба ҳар кӣ хоҳам, онро медиҳам;
 • „Пас, агар Ту ба ман саҷда кунӣ, ҳамааш аз они Ту мешавад“.
 • Исо дар ҷавоби вай гуфт: “Аз Ман дур шав, эй шайтон; навишта шудааст, ки: ́Ба Худованд Худои худ саҷда кун ва танҳо Ўро ибодат намо́„
 • Ва Ўро ба Ерусалим бурда, бар кунгураи маъбад гузошт, ва ба Ў гуфт: “Агар Ту Писари Худо бошӣ, аз ин ҷо Худро ба зер андоз;
 • „Зеро ки навишта шудааст: “Ба фариштагони Худ дар бораи Ту амр хоҳад дод, ки Туро нигоҳдорӣ кунанд;
 • Ва Туро бар кафҳои худ бардошта хоҳанд бурд, ки мабодо пои Худро ба санге бизанӣ“
 • Исо дар ҷавоби вай гуфт: “Гуфта шудааст, ки: ́Худованд Худои хурдо наозмой́„
 • Ва иблис тамоми озмоишро ба итмом расонда, то муддате аз Ў дур шуд.
 • Ва Исо бо қуввати Рўҳ ба Ҷалил баргашт, ва овозаи Ў дар тамоми кишвар паҳн шуд.
 • Ва Ў дар куништҳои онҳо таълим медод, ва ҳама Ўро ситоиш мекарданд.
 • Ва ба Носира, ки дар он ҷо тарбия ёфта буд, омад ва аз рўи одати Худ, рўзи шанбе ба куништ даромад ва барои қироат бархост.
 • Ба Ў китоби Ишаъёи набиро доданд; ва Ў китобро кушода, ҷоеро ёфт, ки чунин навишта шуда буд:
 • ́Рўҳи Худованд бар Ман аст; зеро ки Ў Маро татҳин намудааст, то ки ба мискинон башорат диҳам, ва Маро фиристодааст, то ки шикастадилонро шифо бахшам, озодиро ба асирон ва биноиро ба кўрон мавъиза намоям, мазлумонро озод кунам́
 • ́Ва соли таваҷҷўҳи Худовандро мавъиза намоям́.
 • Ва китобро пўшонда, ба ходим дод ва нишаст; ва чашмони ҳама дар куништ ба Ў дўхта шуда буд.
 • Ва Ў ба сухан оғоз намуда, ба онҳо гуфт: “Имрўз ин навишта, ки шумо гўш кардед, ба иҷро расидааст“.
 • Ва ҳама ба Ў шаҳодат медоданд, ва аз суханони файзбахше ки аз даҳонаш мебаромад, мутааҷҷиб шуда, мегуфтанд: “Оё Ў писари Юсуф нест?“
 • Ба онҳо гуфт: “Албатта, шумо ба Ман ин мақолро хоҳед гуфт: ́Эй табиб! Худатро шифо бидеҳ; ҳар он чи шунидаем, ки дар Кафарнаҳум воқеъ шудааст, ин ҷо низ дар ватани Худ бикун́„.
 • Ва гуфт: “Ба ростӣ ба шумо мегўям, ки ҳеҷ пайғамбаре дар зодгоҳи худ мақбул нест“.
 • Аз рўи ҳақиқат ба шумо мегўям: бисьёр бевазанон дар Исроил дар айёми Ильёс буданд, ки он вақт осмон се солу шаш моҳ баста шуда буд, ба тавре ки дар тамоми рўи замин қаҳтии сахте рўй дод,
 • Вале Ильёс назди ҳеҷ яке аз онҳо фиристода нашуд, балки фақат назди бевазане ба Сорфатои Сидўн;
 • Ва бисьёр махавиён дар Исроил дар айёми Элишои набӣ буданд, вале ҳеҷ яке аз онҳо пок нашуд, балки фақат Наамони сурьёнӣ“;
 • Тамоми аҳли куништ инро шунида, пур аз ғазаб шуданд,
 • Ва бархоста, Ўро аз шаҳр бадар карданд ва бар қуллаи кўҳе ки шаҳрашон бар он сохта шуда буд, бурданд, то ки Ўро ба зер афкананд;
 • Аммо Ў аз миёни онҳо гузашта, ба роҳи Худ рафт.
 • Ва ба Кафарнаҳум, шаҳри Ҷалил, омад, ва дар рўзҳои шанбе онҳоро таълим медод.
 • Ва онҳо аз таълими Ў дар ҳайрат монданд, зеро ки каломи Ў боқудрат буд.
 • Дар куништ касе буд, ки рўҳи деви палид дошт, ва бо овози баланд фарьёд зада, гуфт:
 • „Туро бо мо чӣ кор аст, эй Исои Носирӣ? Ту барои нест кардани мо омадаӣ! Ман медонам, ки Ту кистӣ, эй Қудусси Худо!“
 • Исо вайро манъ карда, гуфт: “Хомўш шав ва аз вай берун ой!“ Ва дев ўро дар миёна афтонда, аз ў берун шуд, ва ҳеҷ осебе ба ў нарасонд.
 • Ҳама ба воҳима афтоданд, ва ба якдигар мегуфтанд: “Ин чӣ гапест, ки Ў бо қудрат ва қувват ба авроҳи палид амр мефармояд, ва онҳо берун меоянд?“
 • Ва овозаи Ў дар тамоми гирду атроф паҳн шуд.
 • Ў аз куништ баромада, ба хонаи Шимъўн омад; модарарўси Шимъўн ба табларзаи сахте гирифтор буд; ва дар хусуси вай аз Ў илтимос карданд.
 • Ва Ў наздики вай омада, табларзаро манъ кард; ва он нест шуд. Вай дарҳол бархоста, ба парастории онҳо машғул гашт.
 • Дар вақти фурў рафтани офтоб ҳамаи онҳое ки беморони гирифтори касалиҳои гуногун доштанд, онҳоро назди Ў меоварданд, ва Ў ба ҳар яке аз онҳо даст гузошта, онҳоро шифо медод.
 • Девҳо низ аз бисьёр касон берун омада, бо фарьёд мегуфтанд: “Ту Масеҳ Писари Худо ҳастӣ“. Аммо Ў онҳоро манъ карда, намегузошт сухан ронанд, зеро ки Масеҳ будани Ўро медонистанд.
 • Чун субҳ дамид, Ў берун омада, ба хилватгоҳе рафт, вале мардум Ўро кофта ёфтанд ва назди Ў омаданд, ва Ўро нигоҳ медоштанд, ки аз пешашон наравад.
 • Ба онҳо гуфт: “Ман бояд ба шаҳрҳои дигар низ аз Малакути Худо башорат диҳам, чунки барои ҳамин фиристода шудаам“.
 • Ва дар куништҳои Ҷалил мавъиза мекард.