Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 22.] Бы́сть же въ суббо́ту второпе́рвую ити́ ему́ сквоз­ѣ́ сѣ́янiя: и восторга́ху ученицы́ его́ кла́сы, и ядя́ху, стира́юще рука́ми.
 • Нѣ́цыи же от­ фарисе́й рѣ́ша и́мъ: что́ творите́, его́же не досто́итъ твори́ти въ суббо́ты?
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ къ ни́мъ: ни ли́ сего́ чли́ есте́, е́же сотвори́ Дави́дъ, егда́ взалка́ся са́мъ и и́же съ ни́мъ бя́ху?
 • ка́ко вни́де въ до́мъ Бо́жiй, и хлѣ́бы предложе́нiя взе́мъ, и яде́, и даде́ и су́щымъ съ ни́мъ, и́хже не досто́яше я́сти, то́кмо еди́нымъ иере́емъ?
 • И глаго́лаше и́мъ, я́ко госпо́дь е́сть Сы́нъ человѣ́ческiй и суббо́тѣ.
 • Бы́сть же и въ другу́ю суббо́ту вни́ти ему́ въ со́нмище и учи́ти: и бѣ́ та́мо человѣ́къ, и рука́ ему́ десна́я бѣ́ суха́.
 • Назира́ху же кни́жницы и фарисе́и, а́ще въ суббо́ту исцѣли́тъ, да обря́щутъ рѣ́чь на́нь.
 • О́нъ же вѣ́дяше помышле́нiя и́хъ, и рече́ человѣ́ку иму́щему су́ху ру́ку: воста́ни и ста́ни посредѣ́. О́нъ же воста́въ ста́.
 • Рече́ же Иису́съ къ ни́мъ: вопрошу́ вы́: что́ досто́итъ въ суббо́ты, добро́ твори́ти, или́ зло́ твори́ти? ду́шу спасти́, или́ погуби́ти? Они́ же умолча́ша.
 • И воз­зрѣ́въ на всѣ́хъ и́хъ, рече́ ему́: простри́ ру́ку твою́. О́нъ же сотвори́ та́ко: и утверди́ся рука́ его́ здра́ва я́ко друга́я.
 • Они́ же испо́лнишася безу́мiя, и глаго́лаху дру́гъ ко дру́гу, что́ бы́ша сотвори́ли Иису́сови.
 • [Зач. 23.] Бы́сть же во дни́ ты́я, изы́де въ го́ру помоли́тися: и бѣ́ объ но́щь въ моли́твѣ Бо́жiи.
 • И егда́ бы́сть де́нь, при­­зва́ ученики́ своя́: и избра́ от­ ни́хъ два­на́­де­ся­те, и́хже и апо́столы нарече́:
 • Си́мона, его́же именова́ Петра́, и Андре́а бра́та его́, Иа́кова и Иоа́н­на, Фили́ппа и Варѳоломе́а,
 • Матѳе́а и Ѳому́, Иа́кова алфе́ева и Симо́на нарица́емаго зило́та,
 • Иу́ду Иа́ковля, и Иу́ду Искарiо́тскаго, и́же и бы́сть преда́тель.
 • [Зач. 24.] Изше́дъ съ ни́ми, ста́ на мѣ́стѣ ра́внѣ: и наро́дъ учени́къ его́, и мно́же­с­т­во мно́го люде́й от­ всея́ Иуде́и и Иерусали́ма и помо́рiя ти́рска и Сидо́нска,
 • и́же прiидо́ша послу́шати его́ и исцѣли́тися от­ неду́гъ сво­и́хъ, и стра́ждущiи от­ ду́хъ нечи́стыхъ: и исцѣля́хуся.
 • И ве́сь наро́дъ иска́­ше при­­каса́тися ему́: я́ко си́ла от­ него́ исхожда́­ше и исцѣля́ше вся́.
 • И то́й воз­ве́дъ о́чи сво­и́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щiи ду́хомъ: я́ко ва́­ше е́сть ца́р­ст­вiе Бо́жiе.
 • Блаже́ни, а́лчущiи ны́нѣ: я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущiи ны́нѣ: я́ко воз­смѣе́теся.
 • Блаже́ни бу́дете, егда́ воз­ненави́дятъ ва́съ человѣ́цы, и егда́ разлуча́тъ вы́, и поно́сятъ, и пронесу́тъ и́мя ва́­ше я́ко зло́, Сы́на человѣ́ческаго ра́ди.
 • Возра́дуйтеся въ то́й де́нь и взыгра́йте: се́ бо мзда́ ва́ша мно́га на небеси́. По си́мъ бо творя́ху проро́комъ отцы́ и́хъ.
 • [Зач. 25.] Оба́че го́ре ва́мъ бога́тымъ: я́ко от­сто­ите́ утѣше́нiя ва́­шего {я́ко воспрiе́млете утѣше́нiе ва́­ше}.
 • Го́ре ва́мъ, насы́щен­нiи ны́нѣ: я́ко вза́лчете. Го́ре ва́мъ смѣю́щымся ны́нѣ: я́ко воз­рыда́ете и воспла́чете.
 • Го́ре, егда́ до́брѣ реку́тъ ва́мъ вси́ человѣ́цы: по си́мъ бо творя́ху лжепроро́комъ отцы́ и́хъ.
 • Но ва́мъ глаго́лю слы́шащымъ: люби́те враги́ ва́шя, добро́ твори́те ненави́дящымъ ва́съ,
 • благослови́те клену́щыя вы́, и моли́теся за творя́щихъ ва́мъ оби́ду.
 • Бiю́щему тя́ въ лани́ту, пода́ждь и другу́ю: и от­ взима́ющаго ти́ ри́зу, и срачи́цу не воз­брани́.
 • Вся́кому же прося́щему у тебе́, да́й: и от­ взима́ющаго твоя́, не истязу́й.
 • [Зач. 26.] И я́коже хо́щете да творя́тъ ва́мъ человѣ́цы, и вы́ твори́те и́мъ та́кожде.
 • И а́ще лю́бите лю́бящыя вы́, ка́я ва́мъ благода́ть е́сть? и́бо и грѣ́шницы лю́бящыя и́хъ лю́бятъ.
 • И а́ще благотворите́ благотворя́щымъ ва́мъ, ка́я ва́мъ благода́ть е́сть? и́бо и грѣ́шницы то́жде творя́тъ.
 • И а́ще взаи́мъ даете́, от­ ни́хже ча́ете воспрiя́ти, ка́я ва́мъ благода́ть е́сть, и́бо и грѣ́шницы грѣ́шникомъ взаи́мъ дава́ютъ, да воспрiи́мутъ ра́вная.
 • Оба́че люби́те враги́ ва́шя, и благотвори́те, и взаи́мъ да́йте, ничесо́же ча́юще: и бу́детъ мзда́ ва́ша мно́га, и бу́дете сы́нове вы́шняго: я́ко то́й бла́гъ е́сть на безблагода́тныя {неблагода́рныя} и злы́я.
 • Бу́дите у́бо милосе́рди, я́коже и Оте́цъ ва́шъ милосе́рдъ е́сть.
 • [Зач. 27.] И не суди́те, и не су́дятъ ва́мъ: [и] не осужда́йте, да не осужде́ни бу́дете: от­пуща́йте, и от­пу́стятъ ва́мъ:
 • да́йте, и да́ст­ся ва́мъ: мѣ́ру добру́, натка́ну и потря́сну и прелива́ющуся дадя́тъ на ло́но ва́­ше: то́ю бо мѣ́рою, е́юже мѣ́рите, воз­мѣ́рит­ся ва́мъ.
 • Рече́ же при́тчу и́мъ: еда́ мо́жетъ слѣпе́цъ слѣпца́ води́ти? не о́ба ли въ я́му впаде́тася?
 • Нѣ́сть учени́къ надъ учи́теля сво­его́: соверше́нъ же вся́къ бу́детъ, я́коже [и] учи́тель его́.
 • Что́ же ви́диши суче́цъ, и́же е́сть во очеси́ бра́та тво­его́, бервна́ же, е́же е́сть во очеси́ тво­е́мъ, не чу́еши?
 • Или́ ка́ко мо́жеши рещи́ бра́ту тво­ему́: бра́те, оста́ви, да изму́ суче́цъ, и́же е́сть во очеси́ тво­е́мъ, са́мъ су́щаго во очеси́ тво­е́мъ бервна́ не ви́дя? Лицемѣ́ре, изми́ пе́рвѣе бервно́ изъ очесе́ тво­его́, и тогда́ про́зриши изъя́ти суче́цъ изъ очесе́ бра́та тво­его́.
 • Нѣ́сть бо дре́во добро́, творя́ плода́ зла́: ниже́ дре́во зло́, творя́ плода́ добра́.
 • Вся́ко бо дре́во от­ плода́ сво­его́ познае́т­ся: не от­ те́рнiя бо че́шутъ смо́квы, ни от­ купины́ е́млютъ гро́здiя.
 • Благі́й человѣ́къ от­ блага́го сокро́вища се́рдца сво­его́ изно́ситъ благо́­е: и злы́й человѣ́къ от­ зла́го сокро́вища се́рдца сво­его́ изно́ситъ зло́­е: от­ избы́тка бо се́рдца глаго́лютъ уста́ его́.
 • [Зач. 28.] Что́ же мя́ зовете́: Го́споди, Го́споди, и не творите́, я́же глаго́лю?
 • Вся́къ гряды́й ко мнѣ́ и слы́шай словеса́ моя́ и творя́ я́, скажу́ ва́мъ, кому́ е́сть подо́бенъ:
 • подо́бенъ е́сть человѣ́ку зи́ждущу хра́мину, и́же ископа́ и углуби́, и положи́ основа́нiе на ка́мени: наводне́нiю же бы́в­шу, при­­паде́ рѣка́ ко хра́минѣ то́й, и не мо́же поколеба́ти ея́: основана́ бо бѣ́ на ка́мени.
 • Слы́шавый же и не сотвори́вый подо́бенъ е́сть человѣ́ку созда́в­шему хра́мину на земли́ безъ основа́нiя: къ не́йже при­­паде́ рѣка́, и а́бiе паде́ся, и бы́сть разруше́нiе хра́мины тоя́ ве́лiе.
 • [Зач. 22.] В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками.
 • Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?
 • Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?
 • Ка́к он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?
 • И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы.
 • Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая.
 • Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него.
 • Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи на средину. И он встал и выступил.
 • Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что́ должно делать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или погубить? Они молчали.
 • И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: протяни руку твою. Он так и сделал; и стала рука его здорова, как другая.
 • Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что́ бы им сделать с Иисусом.
 • [Зач. 23.] В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу.
 • Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами:
 • Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея,
 • Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом,
 • Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем.
 • [Зач. 24.] И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских,
 • которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись.
 • И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.
 • И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.
 • Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.
 • Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого.
 • Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их.
 • [Зач. 25.] Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение.
 • Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете.
 • Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их.
 • Но вам, слушающим, говорю: люби́те врагов ваших, благотворите ненавидящим вас,
 • благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.
 • Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку.
 • Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад.
 • [Зач. 26.] И ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы поступайте с ними.
 • И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят.
 • И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то́ же делают.
 • И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же.
 • Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.
 • Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
 • [Зач. 27.] Не суди́те, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете;
 • давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.
 • Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму?
 • Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его.
 • Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
 • Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
 • Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый,
 • ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника.
 • Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.
 • [Зач. 28.] Что́ вы зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что́ Я говорю?
 • Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен.
 • Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода напёрла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне.
 • А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда напёрла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое.
 • Пасханын икенче кöнöннян сунгы субботанын элекесендя, Іисусъ ашлык басыуыннан ÿтеб барган чагында, Анын öйрянеÿчеляре ашлык башларын öзöб, куллары белян ыуыб ашыйлар икян.
 • Фарисейлярнен кайсылары аларга äйткянняр: ник сез суббота кöннö кыларга тейеш тöгöлнö кыласыз? дигянняр.
 • Іисусъ аларга жауаб биреб äйткян: Давидъ ÿзе дя анын белян булган кешеляр дя ачыккач, ул ней кылганны укымадыгыз мы äлля?
 • Ничек ул Алла öйöня кереб, священниклярдян башка бютян бер кешегя дя ашарга тейеш тöгöл китереб куйылган икмяклярне алыб, ÿзе дя ашаб, анын белян булганнарга да биргян дигян.
 • Аннары аларга äйткян: Äдям Улы субботага да башлык, дигян.
 • Ул тагы ÿҥтя суббота кöннö синагогага кереб öйряткян. Анда уҥ кулы короган бер кеше бар икян.
 • Княгячеляр белян фарисейляр Іисуснын айыбын табар öчöн, Ул суббота кöннö тöзятмяс ме диб, Аны караб торганнар.
 • Äммя Ул аларнын уйларын белеб, кулы короган кешегя äйткян: тор да уртага чык, дигян. Ул торган да чыккан.
 • Шунда Іисусъ аларга äйткян: Мин сездян соройом: суббота кöннö ней кыларга тейеш: жакшылык мы, äлля усаллык мы? жанны сакларга тейеш ме, äлля äрям итяргя ме? дигян.
 • Алар дяшмягянняр. Аннары аларнын барысынада äйлянеб караган да ул кешегя äйткян: кулынны суз, дигян, ул шулай иткян, шундук кулы икенчесе кюк сау булган.
 • Аларнын бик каты ачыулары килеб, ÿз араларында Іисуска ней кылыйык икян дейешкянняр.
 • Шул кöннярдя Іисусъ теляк теляргя тау öстöня менеб, тöнö буйы Аллага теляк итеб уткязгян.
 • Кöн булгач, Ӱз öйрянеÿчеляреҥ чакырыб, алар арасыннан ун икене сайлаб, аларны апостолъ диб атаган:
 • Ӱзе Петръ диб атаган Симонны сайлаган, анын энесе Андрейне, Іаковны, Іоанны, Филиппны, Варѳоломейне,
 • Матѳейне, Ѳоманы, Алфей улы Іаковны, Зилотъ дигян Симонны,
 • Іаковъ улы Іуданы, Искаріотъ Іудасын, шушысы суҥыннан тотоб биреÿче булган.
 • Алар белян таудан тöшöб, Іисусъ бер тигез жирдя туктаб торган, анда öйрянеÿчеляреҥен дя кюбесе, тагы Бöтöн Іудеядан, Іерусалимнан, дингез жанындагы Тиръ белян Сидонъ жирляреннян килгян кюб калык та (туктаб торганнар).
 • Алар Аны тыннар öчöн, чирляреннян сауыгыр öчöн килгянняр, тагы шулай женняр азабландыра торган кешеляр дя (килгянняр); алар сауыкканнар.
 • Іисустан кыуат чыгыб, барысында тöзяткянгя кюря, бар калык та Аҥар тейенергя тырышкан.
 • Ул кюзлярен öйрянеÿчеляреҥя таба кютяреб караб, äйтя башлаган: жыуаш кюнеллеляр бахетле, Алда Падшалыгы сезнеке шул.
 • Äле ачыгыучылар бахетле, сез тукланырсыз шул. Äле жылаучылар бахетле, сез кюнеллелянерсез шул.
 • Äдям Улы öчöн сезне кешеляр кюрялмасалар, сезне айырыб жибярсяляр, сезне курласалар, исемегезне жаман итеб жяйелтсяляр, сез бахетле.
 • Шул кöннö сöйöнöгöз, кыуаныгыз, сезгя кюктя сауаб бик оло шул. Аларнын аталары пагамбярляргя шулай кылганнар.
 • Эй байлар, сезгя читен булыр, сез инде ÿзегезгя теясе жыуанычны алдыгыз шул.
 • Эй äле туйыныб беткянняр, сезгя читен булыр, сез ачыгырсыз шул. Эй äле кöлöучеляр, сезгя читен булыр, сез сулкылдаб жыларсыз шул.
 • Бар кешеляр дя сезне жакшы диб сöйляшсяляр, сезгя читен булыр, аларнын аталары жалган пагамбярляргя шулай иткянняр шул.
 • Äммя сез тыҥнаучыларга äйтямен: дошманнарыгызны сöйöгöз, сезне кюрялмый торганнарга жакшылык кылыгыз;
 • Сезне каргаучыларга арыулык телягез, сезне кыйырсытыучылар öчöн теляк итегез.
 • Жаҥагына суккан кешегя икенче жаҥагынны да бороб тот; ирексезляб синеҥ öст кейемеҥне алыучыга кюлмягеҥне алырга да ирек бир.
 • Синнян сораучыга äр-кемгя бир, äйберенне алган кешедян кайтарыб сорама.
 • Сезгя кешеляр ней кылганны телясягез, ÿзегез дя аларга шулай кылыгыз.
 • Äгяр сез ÿзегезне сöйгяннярне гня сöйсягез, сезгя анын öчöн нейдей сауаб булсын? ÿзлярен сöйгяннярне жазыклылар да сöяляр ич.
 • Äгяр ÿзегезгя жакшылык кылганнарга гна жакшылык кылсагыз, сезгя анын öчöн ничек сауаб булсын? жазыклылар да шулай кылалар ич.
 • Äгяр бурычны кире кайтарыб алырбыз диб ышаныб торган кешелярегезгя гня бирсягез, анын öчöн сезгя нейдей сауаб булсын? жазыклы кешеляр дя биргян бурычларын кире алыр öчöн жазыклы кешеляргя бурыч биряляр ич.
 • Äммя дошманнарыгызны сöйöгöз, жакшылык кылыгыз, бер нястя дя кöтмöйче бурычка бирегез, сезгя бик оло сауаб булыр. Жугарыгынын уллары булырсыз. Ул шу тау итмей торганнарга да, усалларга да изгелекле.
 • Инде айсаҥ Атагыз ничек изгелекле, сез дя шулай изгелекле булыгыз.
 • Тикшермягез, сезне дя тикшермясляр; айыбламагыз, сезне дя айыбламаслар; кичерегез, сезгя дя кичерелер.
 • Бирегез, сезгя дя бирелер: сезгя кайтарган чагында сауытыгызга ÿлчяÿне тутырыб, селкеб, тыгызлаб, тюбялямя итеб салырлар; сез ничек ÿлчяÿ белян ÿлчясягез, сезгя дя шундый белян ÿлчянер шул, дигян.
 • Аларга тагы мясял äйткян: сукыр сукырны житякляб жöртя алыр мы? икесе дя чокорга жыгылырлар тöгöл ме?
 • Öйрянеуче öйрятеÿчесеннян оло булмый, бöтöнняй öйрянеб житкяч тя, äр-кем тик öйрятеÿчесе кюк кня булыр.
 • Ник туганыҥ кюзеҥдяге ботакка карыйсын, äммя уз кюзеҥдяге бюряняне сизмейсен?
 • Жя ÿз кюзеҥдяге бюряняне кюрмягяч, син туганыҥа: эй туган! кая мин синен кюзеҥнян ботакны алыйым диб ничек äйтя алырсын? Эй кюз алдында гна кылыныучы! элеке ÿз кюзеҥдяге бюряняне ал, аннары туганыҥнын кюзеҥдяге ботакны алырга да кюрерсен.
 • Начар жимеш китеря торган жакшы агач жук, жакшы жимеш китеря торган начар агач та жук;
 • Äр-бер агач ÿз жимешеннян беленя шул. Чянечкеле агачтан смоква жыймыйлар, кыуактан да жöзöм жыймыйлар.
 • Жакшы кеше ÿзенен жакшы кюнел сауытыннан жакшыны чыгара, äммя жаман кеше ÿзенен жаман кюнел сауытыннан жаманны чыгара: анын ауызы кюҥел тулылыктан сöйлöй шул.
 • Ник Мине: Ходай, Ходай диб äйтясез, äммя ÿзегез Мин äйткянне кылмыйсыз?
 • Минем катка килеб, сюзляремне тыҥнаб, аларны кылыучы äркемнен кемгя ошаулы икянен сезгя айтейем:
 • Ул жир казыб, тирян итеб, таш нигез салыб, анын öстöня öй торгозган кешегя ошаулы; сыу ташыб, шул öйгя бярелгян икян, бярелся дя, нигезен таш öстöня корганга кюря, ул öйнö урныннан кузгата алмаган.
 • (Сюземне) тыҥнаб тороб, кылмаган кеше, öйнö нигезсез кöйö коро жиргя гня салган кешегя ошаулы; сыу ташыб, ул öйгя бярелгян икян, шул сяттюк ул öй ауыб, бöтöнняй жимерелеб беткян.
 • Il arriva, un jour de sabbat appelé second-premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains.
 • Quelques pharisiens leur dirent: Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat?
 • Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui;
 • comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea, et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger?
 • Et il leur dit: Le Fils de l'homme est maître même du sabbat.
 • Il arriva, un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue, et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche.
 • Les scribes et les pharisiens observaient Jésus, pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat: c'était afin d'avoir sujet de l'accuser.
 • Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche: Lève-toi, et tiens-toi là au milieu. Il se leva, et se tint debout.
 • Et Jésus leur dit: Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer.
 • Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme: Étends ta main. Il le fit, et sa main fut guérie.
 • Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus.
 • En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu.
 • Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtres:
 • Simon, qu'il nomma Pierre; André, son frère; Jacques; Jean; Philippe; Barthélemy;
 • Matthieu; Thomas; Jacques, fils d'Alphée; Simon, appelé le zélote;
 • Jude, fils de Jacques; et Judas Iscariot, qui devint traître.
 • Il descendit avec eux, et s'arrêta sur un plateau, où se trouvaient une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre, et pour être guéris de leurs maladies.
 • Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris.
 • Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.
 • Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous!
 • Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés! Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie!
 • Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme!
 • Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel; car c'est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes.
 • Mais, malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation!
 • Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim! Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes!
 • Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissaient leurs pères à l'égard des faux prophètes!
 • Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
 • bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent.
 • Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique.
 • Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare.
 • Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux.
 • Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment.
 • Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même.
 • Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille.
 • Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants.
 • Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.
 • Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés; absolvez, et vous serez absous.
 • Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis.
 • Il leur dit aussi cette parabole: Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse?
 • Le disciple n'est pas plus que le maître; mais tout disciple accompli sera comme son maître.
 • Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil?
 • Ou comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton oeil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'oeil de ton frère.
 • Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit.
 • Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces.
 • L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle.
 • Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis?
 • Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique.
 • Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie.
 • Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle: aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande.