Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 22.] Бы́сть же въ суббо́ту второпе́рвую ити́ ему́ сквоз­ѣ́ сѣ́янiя: и восторга́ху ученицы́ его́ кла́сы, и ядя́ху, стира́юще рука́ми.
 • Нѣ́цыи же от­ фарисе́й рѣ́ша и́мъ: что́ творите́, его́же не досто́итъ твори́ти въ суббо́ты?
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ къ ни́мъ: ни ли́ сего́ чли́ есте́, е́же сотвори́ Дави́дъ, егда́ взалка́ся са́мъ и и́же съ ни́мъ бя́ху?
 • ка́ко вни́де въ до́мъ Бо́жiй, и хлѣ́бы предложе́нiя взе́мъ, и яде́, и даде́ и су́щымъ съ ни́мъ, и́хже не досто́яше я́сти, то́кмо еди́нымъ иере́емъ?
 • И глаго́лаше и́мъ, я́ко госпо́дь е́сть Сы́нъ человѣ́ческiй и суббо́тѣ.
 • Бы́сть же и въ другу́ю суббо́ту вни́ти ему́ въ со́нмище и учи́ти: и бѣ́ та́мо человѣ́къ, и рука́ ему́ десна́я бѣ́ суха́.
 • Назира́ху же кни́жницы и фарисе́и, а́ще въ суббо́ту исцѣли́тъ, да обря́щутъ рѣ́чь на́нь.
 • О́нъ же вѣ́дяше помышле́нiя и́хъ, и рече́ человѣ́ку иму́щему су́ху ру́ку: воста́ни и ста́ни посредѣ́. О́нъ же воста́въ ста́.
 • Рече́ же Иису́съ къ ни́мъ: вопрошу́ вы́: что́ досто́итъ въ суббо́ты, добро́ твори́ти, или́ зло́ твори́ти? ду́шу спасти́, или́ погуби́ти? Они́ же умолча́ша.
 • И воз­зрѣ́въ на всѣ́хъ и́хъ, рече́ ему́: простри́ ру́ку твою́. О́нъ же сотвори́ та́ко: и утверди́ся рука́ его́ здра́ва я́ко друга́я.
 • Они́ же испо́лнишася безу́мiя, и глаго́лаху дру́гъ ко дру́гу, что́ бы́ша сотвори́ли Иису́сови.
 • [Зач. 23.] Бы́сть же во дни́ ты́я, изы́де въ го́ру помоли́тися: и бѣ́ объ но́щь въ моли́твѣ Бо́жiи.
 • И егда́ бы́сть де́нь, при­­зва́ ученики́ своя́: и избра́ от­ ни́хъ два­на́­де­ся­те, и́хже и апо́столы нарече́:
 • Си́мона, его́же именова́ Петра́, и Андре́а бра́та его́, Иа́кова и Иоа́н­на, Фили́ппа и Варѳоломе́а,
 • Матѳе́а и Ѳому́, Иа́кова алфе́ева и Симо́на нарица́емаго зило́та,
 • Иу́ду Иа́ковля, и Иу́ду Искарiо́тскаго, и́же и бы́сть преда́тель.
 • [Зач. 24.] Изше́дъ съ ни́ми, ста́ на мѣ́стѣ ра́внѣ: и наро́дъ учени́къ его́, и мно́же­с­т­во мно́го люде́й от­ всея́ Иуде́и и Иерусали́ма и помо́рiя ти́рска и Сидо́нска,
 • и́же прiидо́ша послу́шати его́ и исцѣли́тися от­ неду́гъ сво­и́хъ, и стра́ждущiи от­ ду́хъ нечи́стыхъ: и исцѣля́хуся.
 • И ве́сь наро́дъ иска́­ше при­­каса́тися ему́: я́ко си́ла от­ него́ исхожда́­ше и исцѣля́ше вся́.
 • И то́й воз­ве́дъ о́чи сво­и́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щiи ду́хомъ: я́ко ва́­ше е́сть ца́р­ст­вiе Бо́жiе.
 • Блаже́ни, а́лчущiи ны́нѣ: я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущiи ны́нѣ: я́ко воз­смѣе́теся.
 • Блаже́ни бу́дете, егда́ воз­ненави́дятъ ва́съ человѣ́цы, и егда́ разлуча́тъ вы́, и поно́сятъ, и пронесу́тъ и́мя ва́­ше я́ко зло́, Сы́на человѣ́ческаго ра́ди.
 • Возра́дуйтеся въ то́й де́нь и взыгра́йте: се́ бо мзда́ ва́ша мно́га на небеси́. По си́мъ бо творя́ху проро́комъ отцы́ и́хъ.
 • [Зач. 25.] Оба́че го́ре ва́мъ бога́тымъ: я́ко от­сто­ите́ утѣше́нiя ва́­шего {я́ко воспрiе́млете утѣше́нiе ва́­ше}.
 • Го́ре ва́мъ, насы́щен­нiи ны́нѣ: я́ко вза́лчете. Го́ре ва́мъ смѣю́щымся ны́нѣ: я́ко воз­рыда́ете и воспла́чете.
 • Го́ре, егда́ до́брѣ реку́тъ ва́мъ вси́ человѣ́цы: по си́мъ бо творя́ху лжепроро́комъ отцы́ и́хъ.
 • Но ва́мъ глаго́лю слы́шащымъ: люби́те враги́ ва́шя, добро́ твори́те ненави́дящымъ ва́съ,
 • благослови́те клену́щыя вы́, и моли́теся за творя́щихъ ва́мъ оби́ду.
 • Бiю́щему тя́ въ лани́ту, пода́ждь и другу́ю: и от­ взима́ющаго ти́ ри́зу, и срачи́цу не воз­брани́.
 • Вся́кому же прося́щему у тебе́, да́й: и от­ взима́ющаго твоя́, не истязу́й.
 • [Зач. 26.] И я́коже хо́щете да творя́тъ ва́мъ человѣ́цы, и вы́ твори́те и́мъ та́кожде.
 • И а́ще лю́бите лю́бящыя вы́, ка́я ва́мъ благода́ть е́сть? и́бо и грѣ́шницы лю́бящыя и́хъ лю́бятъ.
 • И а́ще благотворите́ благотворя́щымъ ва́мъ, ка́я ва́мъ благода́ть е́сть? и́бо и грѣ́шницы то́жде творя́тъ.
 • И а́ще взаи́мъ даете́, от­ ни́хже ча́ете воспрiя́ти, ка́я ва́мъ благода́ть е́сть, и́бо и грѣ́шницы грѣ́шникомъ взаи́мъ дава́ютъ, да воспрiи́мутъ ра́вная.
 • Оба́че люби́те враги́ ва́шя, и благотвори́те, и взаи́мъ да́йте, ничесо́же ча́юще: и бу́детъ мзда́ ва́ша мно́га, и бу́дете сы́нове вы́шняго: я́ко то́й бла́гъ е́сть на безблагода́тныя {неблагода́рныя} и злы́я.
 • Бу́дите у́бо милосе́рди, я́коже и Оте́цъ ва́шъ милосе́рдъ е́сть.
 • [Зач. 27.] И не суди́те, и не су́дятъ ва́мъ: [и] не осужда́йте, да не осужде́ни бу́дете: от­пуща́йте, и от­пу́стятъ ва́мъ:
 • да́йте, и да́ст­ся ва́мъ: мѣ́ру добру́, натка́ну и потря́сну и прелива́ющуся дадя́тъ на ло́но ва́­ше: то́ю бо мѣ́рою, е́юже мѣ́рите, воз­мѣ́рит­ся ва́мъ.
 • Рече́ же при́тчу и́мъ: еда́ мо́жетъ слѣпе́цъ слѣпца́ води́ти? не о́ба ли въ я́му впаде́тася?
 • Нѣ́сть учени́къ надъ учи́теля сво­его́: соверше́нъ же вся́къ бу́детъ, я́коже [и] учи́тель его́.
 • Что́ же ви́диши суче́цъ, и́же е́сть во очеси́ бра́та тво­его́, бервна́ же, е́же е́сть во очеси́ тво­е́мъ, не чу́еши?
 • Или́ ка́ко мо́жеши рещи́ бра́ту тво­ему́: бра́те, оста́ви, да изму́ суче́цъ, и́же е́сть во очеси́ тво­е́мъ, са́мъ су́щаго во очеси́ тво­е́мъ бервна́ не ви́дя? Лицемѣ́ре, изми́ пе́рвѣе бервно́ изъ очесе́ тво­его́, и тогда́ про́зриши изъя́ти суче́цъ изъ очесе́ бра́та тво­его́.
 • Нѣ́сть бо дре́во добро́, творя́ плода́ зла́: ниже́ дре́во зло́, творя́ плода́ добра́.
 • Вся́ко бо дре́во от­ плода́ сво­его́ познае́т­ся: не от­ те́рнiя бо че́шутъ смо́квы, ни от­ купины́ е́млютъ гро́здiя.
 • Благі́й человѣ́къ от­ блага́го сокро́вища се́рдца сво­его́ изно́ситъ благо́­е: и злы́й человѣ́къ от­ зла́го сокро́вища се́рдца сво­его́ изно́ситъ зло́­е: от­ избы́тка бо се́рдца глаго́лютъ уста́ его́.
 • [Зач. 28.] Что́ же мя́ зовете́: Го́споди, Го́споди, и не творите́, я́же глаго́лю?
 • Вся́къ гряды́й ко мнѣ́ и слы́шай словеса́ моя́ и творя́ я́, скажу́ ва́мъ, кому́ е́сть подо́бенъ:
 • подо́бенъ е́сть человѣ́ку зи́ждущу хра́мину, и́же ископа́ и углуби́, и положи́ основа́нiе на ка́мени: наводне́нiю же бы́в­шу, при­­паде́ рѣка́ ко хра́минѣ то́й, и не мо́же поколеба́ти ея́: основана́ бо бѣ́ на ка́мени.
 • Слы́шавый же и не сотвори́вый подо́бенъ е́сть человѣ́ку созда́в­шему хра́мину на земли́ безъ основа́нiя: къ не́йже при­­паде́ рѣка́, и а́бiе паде́ся, и бы́сть разруше́нiе хра́мины тоя́ ве́лiе.
 • [Зач. 22.] В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками.
 • Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?
 • Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?
 • Ка́к он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?
 • И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы.
 • Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая.
 • Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него.
 • Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи на средину. И он встал и выступил.
 • Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что́ должно делать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или погубить? Они молчали.
 • И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: протяни руку твою. Он так и сделал; и стала рука его здорова, как другая.
 • Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что́ бы им сделать с Иисусом.
 • [Зач. 23.] В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу.
 • Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами:
 • Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея,
 • Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом,
 • Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем.
 • [Зач. 24.] И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских,
 • которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись.
 • И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.
 • И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.
 • Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.
 • Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого.
 • Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их.
 • [Зач. 25.] Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение.
 • Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете.
 • Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их.
 • Но вам, слушающим, говорю: люби́те врагов ваших, благотворите ненавидящим вас,
 • благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.
 • Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку.
 • Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад.
 • [Зач. 26.] И ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы поступайте с ними.
 • И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят.
 • И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то́ же делают.
 • И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же.
 • Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.
 • Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
 • [Зач. 27.] Не суди́те, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете;
 • давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.
 • Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму?
 • Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его.
 • Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
 • Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
 • Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый,
 • ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника.
 • Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.
 • [Зач. 28.] Что́ вы зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что́ Я говорю?
 • Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен.
 • Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода напёрла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне.
 • А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда напёрла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое.
 • Пасханын икенче кöнöннян сунгы субботанын элекесендя, Іисусъ ашлык басыуыннан ÿтеб барган чагында, Анын öйрянеÿчеляре ашлык башларын öзöб, куллары белян ыуыб ашыйлар икян.
 • Фарисейлярнен кайсылары аларга äйткянняр: ник сез суббота кöннö кыларга тейеш тöгöлнö кыласыз? дигянняр.
 • Іисусъ аларга жауаб биреб äйткян: Давидъ ÿзе дя анын белян булган кешеляр дя ачыккач, ул ней кылганны укымадыгыз мы äлля?
 • Ничек ул Алла öйöня кереб, священниклярдян башка бютян бер кешегя дя ашарга тейеш тöгöл китереб куйылган икмяклярне алыб, ÿзе дя ашаб, анын белян булганнарга да биргян дигян.
 • Аннары аларга äйткян: Äдям Улы субботага да башлык, дигян.
 • Ул тагы ÿҥтя суббота кöннö синагогага кереб öйряткян. Анда уҥ кулы короган бер кеше бар икян.
 • Княгячеляр белян фарисейляр Іисуснын айыбын табар öчöн, Ул суббота кöннö тöзятмяс ме диб, Аны караб торганнар.
 • Äммя Ул аларнын уйларын белеб, кулы короган кешегя äйткян: тор да уртага чык, дигян. Ул торган да чыккан.
 • Шунда Іисусъ аларга äйткян: Мин сездян соройом: суббота кöннö ней кыларга тейеш: жакшылык мы, äлля усаллык мы? жанны сакларга тейеш ме, äлля äрям итяргя ме? дигян.
 • Алар дяшмягянняр. Аннары аларнын барысынада äйлянеб караган да ул кешегя äйткян: кулынны суз, дигян, ул шулай иткян, шундук кулы икенчесе кюк сау булган.
 • Аларнын бик каты ачыулары килеб, ÿз араларында Іисуска ней кылыйык икян дейешкянняр.
 • Шул кöннярдя Іисусъ теляк теляргя тау öстöня менеб, тöнö буйы Аллага теляк итеб уткязгян.
 • Кöн булгач, Ӱз öйрянеÿчеляреҥ чакырыб, алар арасыннан ун икене сайлаб, аларны апостолъ диб атаган:
 • Ӱзе Петръ диб атаган Симонны сайлаган, анын энесе Андрейне, Іаковны, Іоанны, Филиппны, Варѳоломейне,
 • Матѳейне, Ѳоманы, Алфей улы Іаковны, Зилотъ дигян Симонны,
 • Іаковъ улы Іуданы, Искаріотъ Іудасын, шушысы суҥыннан тотоб биреÿче булган.
 • Алар белян таудан тöшöб, Іисусъ бер тигез жирдя туктаб торган, анда öйрянеÿчеляреҥен дя кюбесе, тагы Бöтöн Іудеядан, Іерусалимнан, дингез жанындагы Тиръ белян Сидонъ жирляреннян килгян кюб калык та (туктаб торганнар).
 • Алар Аны тыннар öчöн, чирляреннян сауыгыр öчöн килгянняр, тагы шулай женняр азабландыра торган кешеляр дя (килгянняр); алар сауыкканнар.
 • Іисустан кыуат чыгыб, барысында тöзяткянгя кюря, бар калык та Аҥар тейенергя тырышкан.
 • Ул кюзлярен öйрянеÿчеляреҥя таба кютяреб караб, äйтя башлаган: жыуаш кюнеллеляр бахетле, Алда Падшалыгы сезнеке шул.
 • Äле ачыгыучылар бахетле, сез тукланырсыз шул. Äле жылаучылар бахетле, сез кюнеллелянерсез шул.
 • Äдям Улы öчöн сезне кешеляр кюрялмасалар, сезне айырыб жибярсяляр, сезне курласалар, исемегезне жаман итеб жяйелтсяляр, сез бахетле.
 • Шул кöннö сöйöнöгöз, кыуаныгыз, сезгя кюктя сауаб бик оло шул. Аларнын аталары пагамбярляргя шулай кылганнар.
 • Эй байлар, сезгя читен булыр, сез инде ÿзегезгя теясе жыуанычны алдыгыз шул.
 • Эй äле туйыныб беткянняр, сезгя читен булыр, сез ачыгырсыз шул. Эй äле кöлöучеляр, сезгя читен булыр, сез сулкылдаб жыларсыз шул.
 • Бар кешеляр дя сезне жакшы диб сöйляшсяляр, сезгя читен булыр, аларнын аталары жалган пагамбярляргя шулай иткянняр шул.
 • Äммя сез тыҥнаучыларга äйтямен: дошманнарыгызны сöйöгöз, сезне кюрялмый торганнарга жакшылык кылыгыз;
 • Сезне каргаучыларга арыулык телягез, сезне кыйырсытыучылар öчöн теляк итегез.
 • Жаҥагына суккан кешегя икенче жаҥагынны да бороб тот; ирексезляб синеҥ öст кейемеҥне алыучыга кюлмягеҥне алырга да ирек бир.
 • Синнян сораучыга äр-кемгя бир, äйберенне алган кешедян кайтарыб сорама.
 • Сезгя кешеляр ней кылганны телясягез, ÿзегез дя аларга шулай кылыгыз.
 • Äгяр сез ÿзегезне сöйгяннярне гня сöйсягез, сезгя анын öчöн нейдей сауаб булсын? ÿзлярен сöйгяннярне жазыклылар да сöяляр ич.
 • Äгяр ÿзегезгя жакшылык кылганнарга гна жакшылык кылсагыз, сезгя анын öчöн ничек сауаб булсын? жазыклылар да шулай кылалар ич.
 • Äгяр бурычны кире кайтарыб алырбыз диб ышаныб торган кешелярегезгя гня бирсягез, анын öчöн сезгя нейдей сауаб булсын? жазыклы кешеляр дя биргян бурычларын кире алыр öчöн жазыклы кешеляргя бурыч биряляр ич.
 • Äммя дошманнарыгызны сöйöгöз, жакшылык кылыгыз, бер нястя дя кöтмöйче бурычка бирегез, сезгя бик оло сауаб булыр. Жугарыгынын уллары булырсыз. Ул шу тау итмей торганнарга да, усалларга да изгелекле.
 • Инде айсаҥ Атагыз ничек изгелекле, сез дя шулай изгелекле булыгыз.
 • Тикшермягез, сезне дя тикшермясляр; айыбламагыз, сезне дя айыбламаслар; кичерегез, сезгя дя кичерелер.
 • Бирегез, сезгя дя бирелер: сезгя кайтарган чагында сауытыгызга ÿлчяÿне тутырыб, селкеб, тыгызлаб, тюбялямя итеб салырлар; сез ничек ÿлчяÿ белян ÿлчясягез, сезгя дя шундый белян ÿлчянер шул, дигян.
 • Аларга тагы мясял äйткян: сукыр сукырны житякляб жöртя алыр мы? икесе дя чокорга жыгылырлар тöгöл ме?
 • Öйрянеуче öйрятеÿчесеннян оло булмый, бöтöнняй öйрянеб житкяч тя, äр-кем тик öйрятеÿчесе кюк кня булыр.
 • Ник туганыҥ кюзеҥдяге ботакка карыйсын, äммя уз кюзеҥдяге бюряняне сизмейсен?
 • Жя ÿз кюзеҥдяге бюряняне кюрмягяч, син туганыҥа: эй туган! кая мин синен кюзеҥнян ботакны алыйым диб ничек äйтя алырсын? Эй кюз алдында гна кылыныучы! элеке ÿз кюзеҥдяге бюряняне ал, аннары туганыҥнын кюзеҥдяге ботакны алырга да кюрерсен.
 • Начар жимеш китеря торган жакшы агач жук, жакшы жимеш китеря торган начар агач та жук;
 • Äр-бер агач ÿз жимешеннян беленя шул. Чянечкеле агачтан смоква жыймыйлар, кыуактан да жöзöм жыймыйлар.
 • Жакшы кеше ÿзенен жакшы кюнел сауытыннан жакшыны чыгара, äммя жаман кеше ÿзенен жаман кюнел сауытыннан жаманны чыгара: анын ауызы кюҥел тулылыктан сöйлöй шул.
 • Ник Мине: Ходай, Ходай диб äйтясез, äммя ÿзегез Мин äйткянне кылмыйсыз?
 • Минем катка килеб, сюзляремне тыҥнаб, аларны кылыучы äркемнен кемгя ошаулы икянен сезгя айтейем:
 • Ул жир казыб, тирян итеб, таш нигез салыб, анын öстöня öй торгозган кешегя ошаулы; сыу ташыб, шул öйгя бярелгян икян, бярелся дя, нигезен таш öстöня корганга кюря, ул öйнö урныннан кузгата алмаган.
 • (Сюземне) тыҥнаб тороб, кылмаган кеше, öйнö нигезсез кöйö коро жиргя гня салган кешегя ошаулы; сыу ташыб, ул öйгя бярелгян икян, шул сяттюк ул öй ауыб, бöтöнняй жимерелеб беткян.