Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • Егда́ же сконча́ вся́ глаго́лы своя́ въ слу́хи лю́демъ, [Зач. 29.] вни́де въ капернау́мъ.
 • Со́тнику же нѣ́ко­ему ра́бъ боля́ злѣ́, хотя́ше {имѣ́яше} умре́ти, и́же бѣ́ ему́ че́стенъ.
 • Слы́шавъ же о Иису́сѣ, посла́ къ нему́ ста́рцы иуде́йскiя, моля́ его́, я́ко да при­­ше́дъ спасе́тъ раба́ его́.
 • Они́ же при­­ше́дше ко Иису́сови, моля́ху его́ то́щно, глаго́люще, я́ко досто́инъ е́сть, ему́же да́си сiе́:
 • лю́битъ бо язы́къ на́шъ, и со́нмище то́й созда́ на́мъ.
 • Иису́съ же идя́ше съ ни́ми. И уже́ ему́ не дале́че су́щу от­ хра́мины, посла́ къ нему́ со́тникъ дру́ги, глаго́ля ему́: Го́споди, не дви́жися: нѣ́смь бо досто́инъ, да подъ кро́въ мо́й вни́деши:
 • тѣ́мже ни себе́ досто́йна сотвори́хъ прiити́ къ тебѣ́: но рцы́ сло́во, и исцѣлѣ́етъ о́трокъ мо́й:
 • и́бо и а́зъ человѣ́къ е́смь подъ влады́кою учине́нъ, имѣ́я подъ собо́ю во́ины: и глаго́лю сему́: иди́, и иде́тъ: и друго́му: прiиди́, и прiи́детъ: и рабу́ мо­ему́: сотвори́ сiе́, и сотвори́тъ.
 • Слы́шавъ же сiя́ Иису́съ, чуди́ся ему́, и обра́щься иду́щему по не́мъ наро́ду рече́: глаго́лю ва́мъ, ни во Изра́или толи́ки вѣ́ры обрѣто́хъ.
 • И воз­вра́щшеся по́сланiи обрѣто́ша боля́щаго раба́ исцѣлѣ́в­ша.
 • [Зач. 30.] И бы́сть посе́мъ, идя́ше во гра́дъ, нарица́емый наи́нъ: и съ ни́мъ идя́ху ученицы́ его́ мно́зи и наро́дъ мно́гъ.
 • Я́коже при­­бли́жися ко врато́мъ гра́да, и се́ изноша́ху уме́рша, сы́на единоро́дна ма́тери сво­е́й, и та́ бѣ́ вдова́: и наро́дъ от­ гра́да мно́гъ съ не́ю.
 • И ви́дѣвъ ю́ Госпо́дь, милосе́рдова о не́й, и рече́ е́й: не пла́чи.
 • И при­­сту́пль косну́ся во о́дръ: нося́щiи же ста́ша: и рече́: ю́ноше, тебѣ́ глаго́лю, воста́ни.
 • И сѣ́де ме́ртвый, и нача́тъ глаго́лати: и даде́ его́ ма́тери его́.
 • Прiя́тъ же стра́хъ всѣ́хъ, и сла́вляху Бо́га, глаго́люще: я́ко проро́къ ве́лiй воста́ въ на́съ, и я́ко посѣти́ Бо́гъ люде́й сво­и́хъ.
 • [Зач. 31.] И изы́де сло́во сiе́ по все́й Иуде́и о не́мъ, и по все́й странѣ́.
 • И воз­вѣсти́ша Иоа́н­ну ученицы́ его́ о всѣ́хъ си́хъ.
 • И при­­зва́въ два́ нѣ́кая от­ учени́къ сво­и́хъ Иоа́н­нъ, посла́ ко Иису́су, глаго́ля: ты́ ли еси́ гряды́й, или́ ино́го ча́емъ?
 • Прише́дша же къ нему́ му́жа рѣ́ста: Иоа́н­нъ крести́тель посла́ на́съ къ тебѣ́, глаго́ля: ты́ ли еси́ гряды́й, или́ ино́го ча́емъ?
 • Въ то́й же ча́съ исцѣли́ мно́ги от­ неду́гъ и ра́нъ и ду́хъ злы́хъ, и мно́гимъ слѣпы́мъ дарова́ прозрѣ́нiе.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ и́ма: ше́дша воз­вѣсти́та Иоа́н­ну, я́же ви́дѣста и слы́шаста: я́ко слѣпі́и прозира́ютъ, хро́мiи хо́дятъ, прокаже́н­нiи очища́ют­ся, глусі́и слы́шатъ, ме́ртвiи востаю́тъ, ни́щiи благовѣ­ст­ву́ютъ:
 • и блаже́нъ е́сть, и́же а́ще не соблазни́т­ся о мнѣ́.
 • Отше́дшема же ученико́ма Иоа́н­новома, нача́тъ глаго́лати къ наро́домъ о Иоа́н­нѣ: чесо́ изыдо́сте въ пусты́ню ви́дѣти, тро́сть ли вѣ́тромъ коле́блему?
 • Но чесо́ изыдо́сте ви́дѣти? человѣ́ка ли въ мя́гки ри́зы одѣ́яна? Се́, и́же во оде́жди сла́внѣй и пи́щи су́щiи, во ца́р­ст­вiи {во дво́рѣхъ ца́рскихъ} су́ть.
 • Но чесо́ изыдо́сте ви́дѣти? проро́ка ли? Е́й, глаго́лю ва́мъ, и ли́шше проро́ка.
 • Се́й [бо] е́сть, о не́мже пи́сано е́сть: се́ а́зъ послю́ а́нгела мо­его́ предъ лице́мъ тво­и́мъ, и́же устро́итъ пу́ть тво́й предъ тобо́ю.
 • Глаго́лю бо ва́мъ: бо́лiй въ рожде́н­ныхъ жена́ми проро́ка Иоа́н­на крести́теля никто́же е́сть: мні́й же во ца́р­ст­вiи Бо́жiи, бо́лiи его́ е́сть.
 • И вси́ лю́дiе слы́шав­ше и мы́тарiе, оправди́ша Бо́га, кре́щшеся креще́нiемъ Иоа́н­новымъ:
 • фарисе́е же и зако́н­ницы совѣ́тъ Бо́жiй от­верго́ша о себѣ́, не кре́щшеся от­ него́.
 • [Зач. 32.] Рече́ же Госпо́дь: кому́ у́бо уподо́блю человѣ́ки ро́да сего́, и кому́ су́ть подо́бни?
 • Подо́бни су́ть о́трочищемъ сѣдя́щымъ на то́ржищихъ и при­­глаша́ющымъ дру́гъ дру́га, и глаго́лющымъ: писка́хомъ ва́мъ, и не пляса́сте: рыда́хомъ ва́мъ, и не пла́касте.
 • Прiи́де бо Иоа́н­нъ крести́тель ни хлѣ́ба яды́й, ни вина́ пiя́, и глаго́лете: бѣ́ся и́мать.
 • Прiи́де Сы́нъ человѣ́ческiй яды́й и пiя́, и глаго́лете: се́й человѣ́къ я́дца и винопі́йца, дру́гъ мытаре́мъ и грѣ́шникомъ.
 • И оправди́ся прему́дрость от­ ча́дъ сво­и́хъ всѣ́хъ.
 • [Зач. 33.] Моля́ше же его́ нѣ́кiй от­ фарисе́й, да бы я́лъ съ ни́мъ: и в­ше́дъ въ до́мъ фарисе́овъ, воз­леже́.
 • И се́ жена́ во гра́дѣ, я́же бѣ́ грѣ́шница, и увѣ́дѣв­ши, я́ко воз­лежи́тъ во хра́минѣ фарисе́овѣ, при­­не́сши алава́стръ ми́ра,
 • и ста́в­ши при­­ ногу́ его́ созади́, пла́чущися, нача́тъ умыва́ти но́зѣ его́ слеза́ми, и власы́ главы́ сво­ея́ отира́­ше, и облобыза́­ше но́зѣ его́, и ма́заше ми́ромъ.
 • Ви́дѣвъ же фарисе́й воз­зва́вый его́, рече́ въ себѣ́, глаго́ля се́й а́ще бы бы́лъ проро́къ, вѣ́дѣлъ бы кто́ и какова́ жена́ при­­каса́ет­ся ему́: я́ко грѣ́шница е́сть.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ къ нему́: Си́моне, и́мамъ ти́ нѣ́что рещи́. О́нъ же рече́: учи́телю, рцы́.
 • Иису́съ же рече́: два́ должника́ бѣ́ста заимода́вцу нѣ́ко­ему: еди́нъ бѣ́ до́лженъ пятiю́сотъ дина́рiи, другі́й же пятiю́десятъ:
 • не иму́щема же и́ма воз­да́ти, обѣ́ма от­да́ {оста́ви}. Кото́рый у́бо ею́, рцы́, па́че воз­лю́битъ его́?
 • Отвѣща́въ же Си́монъ рече́: мню́, я́ко ему́же вя́щше от­да́ {оста́ви}. О́нъ же рече́ ему́: пра́во суди́лъ еси́.
 • И обра́щься къ женѣ́, Си́монови рече́: ви́диши ли сiю́ жену́? Внидо́хъ въ до́мъ тво́й, воды́ на но́зѣ мо­и́ не да́лъ еси́: сiя́ же слеза́ми облiя́ ми́ но́зѣ и власы́ главы́ сво­ея́ отре́.
 • Лобза́нiя ми́ не да́лъ еси́: сiя́ же, от­не́лиже внидо́хъ, не преста́ облобыза́ющи ми́ но́зѣ.
 • Ма́сломъ главы́ мо­ея́ не пома́залъ еси́: сiя́ же ми́ромъ пома́за ми́ но́зѣ.
 • Его́же ра́ди, глаго́лю ти́: от­пуща́ют­ся грѣси́ ея́ мно́зи, я́ко воз­люби́ мно́го: а ему́же ма́ло оставля́ет­ся, ме́нше лю́битъ.
 • Рече́ же е́й: от­пуща́ют­ся тебѣ́ грѣси́.
 • И нача́ша воз­лежа́щiи съ ни́мъ глаго́лати въ себѣ́: кто́ се́й е́сть, и́же и грѣхи́ от­пуща́етъ?
 • Рече́ же къ женѣ́: вѣ́ра твоя́ спасе́ тя: иди́ въ ми́рѣ.
 • Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то || [Зач. 29.] вошел в Капернаум.
 • У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти.
 • Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его.
 • И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это,
 • ибо он любит народ наш и построил нам синагогу.
 • Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой;
 • потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой.
 • Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то́, и делает.
 • Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры.
 • Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.
 • [Зач. 30.] После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа.
 • Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.
 • Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
 • И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!
 • Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
 • И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.
 • [Зач. 31.] Такое мнение о Нём распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.
 • И возвестили Иоанну ученики его о всём том.
 • Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?
 • Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно прийти, или другого ожидать нам?
 • А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение.
 • И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что́ вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют;
 • и блажен, кто не соблазнится о Мне!
 • По отшествии же посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне: что́ смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую?
 • Что́ же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских.
 • Что́ же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка.
 • Сей есть, о котором написано: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.
 • Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием больше его.
 • И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым;
 • а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него.
 • [Зач. 32.] Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? и кому они подобны?
 • Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали.
 • Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес.
 • Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.
 • И оправдана премудрость всеми чадами ее.
 • [Зач. 33.] Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег.
 • И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром
 • и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром.
 • Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница.
 • Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель.
 • Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят,
 • но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?
 • Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил.
 • И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла;
 • ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги;
 • ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги.
 • А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит.
 • Ей же сказал: прощаются тебе грехи.
 • И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает?
 • Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром.
 • После того, как окончил Он все Свои слова перед слушавшим народом, Он вошел в Капернаум.
 • И был там у одного центуриона слуга, который тяжело хворал и находился при смерти; а был он своему хозяину дорог.
 • И тот, прослышав о Иисусе, послал к Нему иудейских старейшин с просьбой, чтобы Он пришел и спас его слугу.
 • Они, придя к Иисусу, настоятельно просили Его, говоря:
  »Человек этот заслужил, чтобы Ты это для него сделал:
 • он любит наш народ, и это он построил нам синагогу».
 • Иисус пошел с ними, и когда Он был уже недалеко от дома центуриона, тот послал друзей сказать Ему от него:
  »Господин мой, не утруждай Себя; я недостоин, чтобы Ты вошел ко мне под кров.
 • Потому я и не дерзнул сам пойти к Тебе. Но скажи слово, и мой слуга будет здоров.
 • Ведь вот и я, хотя сам человек подначальный, имею у себя в подчинении воинов: этому скажу: «Ступай!», – и он уходит; тому скажу: «Ко мне!», – и он приходит; моему слуге велю: «Сделай то-то!», – и он делает».
 • Услышав это, Иисус подивился ему, обернулся к толпе, шедшей вслед, и сказал:
  »Говорю вам, что даже и в Израиле не нашел Я такой веры!»
 • И когда посланные вернулись в дом, они нашли слугу в добром здравии.
 • И после этого пошел Он в город, называемый Наин, и вместе с Ним шли ученики Его и множество народа.
 • А когда подошел Он к городским воротам, как раз выносили покойника, который был у своей матери единственный сын, а она была вдова; и немало народа из города шло с ней.
 • Увидев ее, Господь над ней сжалился и сказал ей:
  »Не плачь!»
 • И Он подошел и прикоснулся к одру; те, кто несли, остановились. И сказал Он:
  »Юноша, говорю тебе, встань!»
 • И умерший сел и начал говорить; и отдал его Иисус матери его.
 • Всех объял страх, и стали они славить Бога, говоря:
  »Великий пророк явился среди нас, и Бог вспомнил о народе Своем!»
 • И весть эта прошла по всей Иудее и по окрестным землям.
 • И рассказали Иоанну его ученики обо всем этом.
 • Призвав к себе двоих из числа своих учеников, Иоанн послал их к Господу спросить:
  »Ты ли – Тот, Кто должен прийти, или ожидать нам другого?»
 • И придя к Нему, эти люди сказали:
  »Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли – Тот, Кто должен прийти, или ожидать нам другого?»
 • В этот самый час Он исцелил многих от недугов, и немощей, и злых духов, и многим слепым даровал зрение.
 • И сказал Он им в ответ:
  »Пойдите, расскажите Иоанну, что вы слышали и видели: слепые прозревают, расслабленные ходят, прокаженные становятся чисты и глухие слышат, мертвые воскресают, нищие слышат Благовестие;
 • и блажен, кто не усомнится во Мне».
 • А когда посланцы Иоанна ушли, начал Он говорить к народу об Иоанне:
  »Что желали вы увидеть, когда ходили в пустыню? Тростник, колеблемый ветром?
 • На что вы пошли посмотреть? На человека, облаченного в тонкие одежды? Но те, кто роскошно наряжаются и живут в неге, обретаются при дворах царей.
 • Так кого же вы ходили посмотреть? Пророка? Да, говорю вам, и более, нежели пророка.
 • Он тот, о ком написано:
  [Вот, Я посылаю Вестника Моего пред лицом Твоим,
  чтобы он шел впереди и уготовлял Тебе путь.
 • Говорю вам: нет среди рожденных женщинами никого более великого, нежели Иоанн; но наименьший в Царстве Божием больше, нежели он.
 • Весь народ, и даже мытари, услышав его, признали правоту Божию, приняв крещение Иоанна;
 • но фарисеи и законоучители отвергли волю Божию о них и не приняли у него крещения. Итак, с кем Я сравню людей этого поколения, и на кого они похожи?
 • Они похожи на детей, которые сидят на площади и кричат одни другим:
  »Мы играли вам на флейте, а вы не плясали!»
  »Мы причитали, а вы не рыдали!»
 • Ибо пришел Иоанн Креститель, хлеба не ест и вина не пьет, и вы говорите: «Это бесноватый».
 • Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и вы говорите: «Вот чревоугодник и винопийца, друг мытарей и грешников».
 • Но оправдана Премудрость всеми детьми ее».
 • И пригласил Его один фарисей разделить с ним трапезу; и Он, войдя к этому фарисею в дом, возлег за столом.
 • И вот женщина, известная в городе как грешница, узнав, что Он за столом в доме фарисея, принесла алебастровый сосуд с миром;
 • ставши позади у ног Его и плача, она начала своими слезами орошать ноги Его, а волосами головы своей отирала ноги Его, целовала их и умащала миром.
 • Увидев это, тот фарисей, что позвал Его, про себя подумал:
  »Если бы Он был пророк, так знал бы, что за женщина к Нему прикасается, и какова она; она же грешница!»
 • И сказал Иисус ему в ответ:
  »Симон, Я хочу тебе нечто сказать».
  А тот:
  »Говори, Учитель».
 • «У одного заимодавца было два должника: один задолжал пятьсот динариев, а другой пятьдесят.
 • Им не было чем заплатить, и он обоим простил долг. Так кто из них будет любить его больше?»
 • Симон сказал Ему в ответ:
  »Думаю, тот, кому он больше простил».
  А Он сказал:
  »Ты рассудил правильно».
 • И, повернувшись к женщине, сказал Симону:
  »Видишь эту женщину? Я пришел в твой дом: ты воды Мне не Дал омыть ноги, а она оросила Мне ноги слезами и отерла своими волосами.
 • Ты не приветствовал Меня поцелуем, а она, с тех пор, как Я здесь, не перестает целовать Мне ноги.
 • Ты не умастил мне елеем голову, а она умастила ноги Мои миром.
 • Поэтому, говорю Я тебе, ее грехи, столь многие, прощены ей, потому что любовь ее велика. А кому мало прощается, тот мало любит».
 • И Он сказал ей:
  »Прощены твои грехи».
 • И те, кто возлежали с Ним, начали думать про себя: «Кто же Он, если Он и грехи прощает?»
 • А Он сказал той женщине:
  »Твоя вера спасла тебя. Иди с миром!»
 • Іисусъ тыҥнаган калыкка шул сюзлярен барында äйтеб бетергяч, Капернаумга кергян.
 • Бер сотникнын бик жараткан кызмятчесе чирляб, ÿлярлек булыб жата икян.
 • Іисусъ турысында эшетеб, ул Аҥар кызмятчесен килеб тöзятсен эйе диб, Аны чакырырга Іудейлярнен калык башлыкларын жибяргян.
 • Алар Іисусъ катына килеб, Аҥар бик ÿтенеб äйткянняр: Син аҥар мыны кыларга ул тейешле,
 • Ул безнен калыкны сöя шул, безгя синагога да салыб бирде, дигянняр.
 • Іисусъ алар белян киткян. Öйгя барыб житяргя бер аз калгач, сотникъ Аҥар дусларын жибяреб äйттергян: эй Ходай! килеб борчолма, Син минем öйöмя керергя мин тейешле тöгöл шул.
 • Шуҥар кюря мин ÿземне ÿзем Синеҥ катына барырга тейешле кюрмядем. Äммя Син сюз гня äйт, кызмятчем сауыгыр.
 • Мин шу ÿзем кеше кул астындагы кеше булсам да, ÿз кулымда салдатлар тотам; берсеня: бар дисям, бара; икенчесеня: кил дисям, киля; кызмятчемя: мыны кыл дисям, ул кыладыр, дигян.
 • Іисусъ мыны эшетеб, Аҥар исе киткян; Ӱз артыннан килгян калыкка боролоб äйткян: сезгя äйтямен, Израилдя дя Мин бу хатле ышаныуны очратмадым, дигян.
 • Жибяргян кешеляр öйгя кайткач, чирле кызмятчене сау очратканнар.
 • Шуннан суҥ Іисусъ Наинъ дигян калага барган; Анын белян бергя öйрянеÿчеляреҥен дя кюбесе, калыкнын да кюбесе барганнар.
 • Ул кала кабкасына жакыннашкан чагында, бер ÿлекне, ананын бердян бер улын кютяреб чыгыб киляляр икян; ул катын тол икян; анын белян бергя каладан кюб калык килгян.
 • Катынны кюреб, Ходай аны кызганыб, анар: син жылама дигян.
 • Аннары жакын килеб, ÿлекне итя торган урынга тейенгян; кютяреб барыучылар туктаганнар. Іисусъ äйткян: эй жегет, сиҥа äйтямен, тор! дигян.
 • Ӱлек тороб утырган да сöйляшя башлаган; Іисусъ аны анасына биргян.
 • Барысынада куркыныч тöшкян; Алланы даннаб äйткянняр: безнен арада оло пагамбяр кюренде, Алла Ӱз калкына изгелек итте, дигянняр.
 • Іисусъ турысында былай дейеÿ бöтöн Іудеяга, буган жяняшя тирягя жяйелгян.
 • Быларнын барысында öйрянеÿчеляре Іоаннга кайтыб белдергянняр.
 • Іоаннъ ÿз öйрянеÿчеляреҥен икесен чакырыб, Іисуска жибяреб, сораткан: Килясе дигян Син ме, äлля бютянне кöтöйöк ме? диб.
 • Алар Іисуска килеб äйткянняр: Чумылдырыучы Іоаннъ безне Сиҥа: Килясе дигян Син ме, äлля бютянне кöтöйöк ме? диб сорарга жибярде, дигянняр.
 • Шул чакта Іисусъ кюб кешелярне чирляреннян, жараларыннан, жаман тыннарыннан тöзяткян, кюб сукырларны да кюря торган иткян.
 • Іисусъ аларга жауаб биреб äйткян: барыгыз, кайтыб, Іоаннга ней кюргянегезне, ней эшеткянегезне äйтегез: сукырлар кюря торган булалар, аксаклар (тöзöк) жöрöйляр, кутырлы тяннеляр тазаралар, санраулар эшетяляр, ÿлекляр тереляляр, жарлылар изге хабяр сöйлöйляр диб.
 • Äммя Минем турда шиклянмягян кеше бахетле, дигян.
 • Аннары Іоаннын жибяргян кешеляре киткяч, Іисусъ калыкка Іоаннъ турысында äйтя башлаган: сез буш кырга ней кюрергя бардыгыз? жилдян тирбянгян камышны мы?
 • Суҥ ней кюрергя бардыгыз? жомошак кейем кейгян кешене ме? асыл кейем кейеб, кубшы тороучылар падша жортонда торалар ич.
 • Суҥ ней кюрергя бардыгыз? пагамбярне ме? Эйе, сезгя äйтямен: пагамбярдян дя олоно.
 • Мына Мин Синен алдыҥнан Ӱз пяриштямне жибярямен, ул Синеҥ алдыҥнан жулыҥны äзерляб куяр диб жазылган ÿзе шушы.
 • Мин сезгя äйтямен: катыннардантыуганнар арасында Чумылдырыучы Іоаннан оло пагамбяр беряÿ дя жук, äммя Алла падшалыгындагыларнын ин кечесе аннан оло, дигян.
 • Тыҥнаб торган бар калык та, мытарлар да Іоаннъ чумылдырыуы белян чумылдырылыб, Алла иркен жиреня китергянняр.
 • Äммя фарисейляр, законъ белеучеляр Іоаннан чумылдырылмыйчы, ÿз турыларындагы Алла иркен кабыл алмаганнар.
 • Ходай äйткян: бу тыума кешелярен кемгя ошатыйым? алар кемгя ошаулы?
 • Алар урамда утырыб, бер берсеня кычкырыучы балаларга ошой; алар äйтяляр: без сезгя сыбызгы уйнадык, сез бейемядегез; без сезгя жыларлык жырыулар жырладык, сез жыламадыгыз дейляр.
 • Чумылдырыучы Іоаннъ килде, икмяк тя ашамый, аракы да эчмей; сез анда жен бар дейсез.
 • Äдям Улы килде, ашый да, эчя дя; сез äйтясез: мына ашауны, эчемнек эчеÿне жарата торган кеше, мытарларнын, жазыклы кешелярнен дусы, дейсез.
 • Белемнекне ÿз оланнары барысыда дöрöсляделяр, дигян.
 • Фарисейлярнен берсе Іисусны ÿзе белян бергя аш ашарга чакырган. Ул фарисей öйöня кереб утырган.
 • Мына шул каладагы бер жазыклы катын, Анын фарисей öйöня кереб утырганын белеб, алавастръ сауыт белян мѵро алыб килгян;
 • Килгяч, Анын артында аягы катында тороб, жылый-жылый кюз жяшен Анын аякларына койоб, чяче белян сöрткян, сöрткяч, аякларын ÿбеб, мѵро белян майлаган.
 • Іисусны чакырыучы фарисей мыны кюреб, эченнян гня äйткян: äгяр Бу пагамбяр булса, Аҥар кем тейенгянне, нейдей катын тейенгянне белер эйе, ул жазыклы катынна баса, дигян.
 • Іисусь Аҥар боролоб äйткян: Симонъ! Минем сиҥа бер нястя äйтясем бар, дигян. Ул äйткян: эй Öйрятеуче, äйт, дигян.
 • Іисусъ äйткян: бер бурычка биреÿченен бурычлы ике кешесе бар икян: берсенен биш жöз динарій бирясе бар икян, äммя икенчесенен илле динарій.
 • Аларнын тюляр нястяляре булмагач, ул икесеня дя кичергян. Инде äйтче, аны кайсысы кюберяк сöяр? дигян.
 • Симонъ жауаб биргян: кюберяк кичергяне диб уйлыймын дигян. Ул аҥар äйткян: син дöрöс äйттеҥ, дигян.
 • Аннары катынга таба боролоб, Симонга äйткян: син шушы катынны кюрямесен? Мин синеҥ öйöҥя килдем, син Мина аягымны жыуарга сыу да бирмяден, äммя ул Минем аякларыма кюз жяшен койоб, чяче белян сöрттö.
 • Син Мине ÿбмяден, äммя ул Мин килгяннян бирле аякларымны туктаусыз ÿбя.
 • Син Минем башымны май белян дя майламадын, äммя ул Минем аякларымны мѵро белян майлады.
 • Шуҥар кюря сиҥа äйтямен: кюб сöйгяненя кюря, анын кюб жазыклары да кичереля; äз кичерелгян кеше, сöйöуендя äз сöя, дигян.
 • Катынга äйткян: сина жазыкларыҥ кичереля, дигян.
 • Шунда Анын белян бергя утырыучылар ÿз аралый сöйляшя башлаганнар: бу кем, жазыкларны да кичеря? диб.
 • Äммя Ул катынга äйткян: сине ышаныуыҥ коткарды; тынычлык белян кайт, дигян.