Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • Егда́ же сконча́ вся́ глаго́лы своя́ въ слу́хи лю́демъ, [Зач. 29.] вни́де въ капернау́мъ.
 • Со́тнику же нѣ́ко­ему ра́бъ боля́ злѣ́, хотя́ше {имѣ́яше} умре́ти, и́же бѣ́ ему́ че́стенъ.
 • Слы́шавъ же о Иису́сѣ, посла́ къ нему́ ста́рцы иуде́йскiя, моля́ его́, я́ко да при­­ше́дъ спасе́тъ раба́ его́.
 • Они́ же при­­ше́дше ко Иису́сови, моля́ху его́ то́щно, глаго́люще, я́ко досто́инъ е́сть, ему́же да́си сiе́:
 • лю́битъ бо язы́къ на́шъ, и со́нмище то́й созда́ на́мъ.
 • Иису́съ же идя́ше съ ни́ми. И уже́ ему́ не дале́че су́щу от­ хра́мины, посла́ къ нему́ со́тникъ дру́ги, глаго́ля ему́: Го́споди, не дви́жися: нѣ́смь бо досто́инъ, да подъ кро́въ мо́й вни́деши:
 • тѣ́мже ни себе́ досто́йна сотвори́хъ прiити́ къ тебѣ́: но рцы́ сло́во, и исцѣлѣ́етъ о́трокъ мо́й:
 • и́бо и а́зъ человѣ́къ е́смь подъ влады́кою учине́нъ, имѣ́я подъ собо́ю во́ины: и глаго́лю сему́: иди́, и иде́тъ: и друго́му: прiиди́, и прiи́детъ: и рабу́ мо­ему́: сотвори́ сiе́, и сотвори́тъ.
 • Слы́шавъ же сiя́ Иису́съ, чуди́ся ему́, и обра́щься иду́щему по не́мъ наро́ду рече́: глаго́лю ва́мъ, ни во Изра́или толи́ки вѣ́ры обрѣто́хъ.
 • И воз­вра́щшеся по́сланiи обрѣто́ша боля́щаго раба́ исцѣлѣ́в­ша.
 • [Зач. 30.] И бы́сть посе́мъ, идя́ше во гра́дъ, нарица́емый наи́нъ: и съ ни́мъ идя́ху ученицы́ его́ мно́зи и наро́дъ мно́гъ.
 • Я́коже при­­бли́жися ко врато́мъ гра́да, и се́ изноша́ху уме́рша, сы́на единоро́дна ма́тери сво­е́й, и та́ бѣ́ вдова́: и наро́дъ от­ гра́да мно́гъ съ не́ю.
 • И ви́дѣвъ ю́ Госпо́дь, милосе́рдова о не́й, и рече́ е́й: не пла́чи.
 • И при­­сту́пль косну́ся во о́дръ: нося́щiи же ста́ша: и рече́: ю́ноше, тебѣ́ глаго́лю, воста́ни.
 • И сѣ́де ме́ртвый, и нача́тъ глаго́лати: и даде́ его́ ма́тери его́.
 • Прiя́тъ же стра́хъ всѣ́хъ, и сла́вляху Бо́га, глаго́люще: я́ко проро́къ ве́лiй воста́ въ на́съ, и я́ко посѣти́ Бо́гъ люде́й сво­и́хъ.
 • [Зач. 31.] И изы́де сло́во сiе́ по все́й Иуде́и о не́мъ, и по все́й странѣ́.
 • И воз­вѣсти́ша Иоа́н­ну ученицы́ его́ о всѣ́хъ си́хъ.
 • И при­­зва́въ два́ нѣ́кая от­ учени́къ сво­и́хъ Иоа́н­нъ, посла́ ко Иису́су, глаго́ля: ты́ ли еси́ гряды́й, или́ ино́го ча́емъ?
 • Прише́дша же къ нему́ му́жа рѣ́ста: Иоа́н­нъ крести́тель посла́ на́съ къ тебѣ́, глаго́ля: ты́ ли еси́ гряды́й, или́ ино́го ча́емъ?
 • Въ то́й же ча́съ исцѣли́ мно́ги от­ неду́гъ и ра́нъ и ду́хъ злы́хъ, и мно́гимъ слѣпы́мъ дарова́ прозрѣ́нiе.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ и́ма: ше́дша воз­вѣсти́та Иоа́н­ну, я́же ви́дѣста и слы́шаста: я́ко слѣпі́и прозира́ютъ, хро́мiи хо́дятъ, прокаже́н­нiи очища́ют­ся, глусі́и слы́шатъ, ме́ртвiи востаю́тъ, ни́щiи благовѣ­ст­ву́ютъ:
 • и блаже́нъ е́сть, и́же а́ще не соблазни́т­ся о мнѣ́.
 • Отше́дшема же ученико́ма Иоа́н­новома, нача́тъ глаго́лати къ наро́домъ о Иоа́н­нѣ: чесо́ изыдо́сте въ пусты́ню ви́дѣти, тро́сть ли вѣ́тромъ коле́блему?
 • Но чесо́ изыдо́сте ви́дѣти? человѣ́ка ли въ мя́гки ри́зы одѣ́яна? Се́, и́же во оде́жди сла́внѣй и пи́щи су́щiи, во ца́р­ст­вiи {во дво́рѣхъ ца́рскихъ} су́ть.
 • Но чесо́ изыдо́сте ви́дѣти? проро́ка ли? Е́й, глаго́лю ва́мъ, и ли́шше проро́ка.
 • Се́й [бо] е́сть, о не́мже пи́сано е́сть: се́ а́зъ послю́ а́нгела мо­его́ предъ лице́мъ тво­и́мъ, и́же устро́итъ пу́ть тво́й предъ тобо́ю.
 • Глаго́лю бо ва́мъ: бо́лiй въ рожде́н­ныхъ жена́ми проро́ка Иоа́н­на крести́теля никто́же е́сть: мні́й же во ца́р­ст­вiи Бо́жiи, бо́лiи его́ е́сть.
 • И вси́ лю́дiе слы́шав­ше и мы́тарiе, оправди́ша Бо́га, кре́щшеся креще́нiемъ Иоа́н­новымъ:
 • фарисе́е же и зако́н­ницы совѣ́тъ Бо́жiй от­верго́ша о себѣ́, не кре́щшеся от­ него́.
 • [Зач. 32.] Рече́ же Госпо́дь: кому́ у́бо уподо́блю человѣ́ки ро́да сего́, и кому́ су́ть подо́бни?
 • Подо́бни су́ть о́трочищемъ сѣдя́щымъ на то́ржищихъ и при­­глаша́ющымъ дру́гъ дру́га, и глаго́лющымъ: писка́хомъ ва́мъ, и не пляса́сте: рыда́хомъ ва́мъ, и не пла́касте.
 • Прiи́де бо Иоа́н­нъ крести́тель ни хлѣ́ба яды́й, ни вина́ пiя́, и глаго́лете: бѣ́ся и́мать.
 • Прiи́де Сы́нъ человѣ́ческiй яды́й и пiя́, и глаго́лете: се́й человѣ́къ я́дца и винопі́йца, дру́гъ мытаре́мъ и грѣ́шникомъ.
 • И оправди́ся прему́дрость от­ ча́дъ сво­и́хъ всѣ́хъ.
 • [Зач. 33.] Моля́ше же его́ нѣ́кiй от­ фарисе́й, да бы я́лъ съ ни́мъ: и в­ше́дъ въ до́мъ фарисе́овъ, воз­леже́.
 • И се́ жена́ во гра́дѣ, я́же бѣ́ грѣ́шница, и увѣ́дѣв­ши, я́ко воз­лежи́тъ во хра́минѣ фарисе́овѣ, при­­не́сши алава́стръ ми́ра,
 • и ста́в­ши при­­ ногу́ его́ созади́, пла́чущися, нача́тъ умыва́ти но́зѣ его́ слеза́ми, и власы́ главы́ сво­ея́ отира́­ше, и облобыза́­ше но́зѣ его́, и ма́заше ми́ромъ.
 • Ви́дѣвъ же фарисе́й воз­зва́вый его́, рече́ въ себѣ́, глаго́ля се́й а́ще бы бы́лъ проро́къ, вѣ́дѣлъ бы кто́ и какова́ жена́ при­­каса́ет­ся ему́: я́ко грѣ́шница е́сть.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ къ нему́: Си́моне, и́мамъ ти́ нѣ́что рещи́. О́нъ же рече́: учи́телю, рцы́.
 • Иису́съ же рече́: два́ должника́ бѣ́ста заимода́вцу нѣ́ко­ему: еди́нъ бѣ́ до́лженъ пятiю́сотъ дина́рiи, другі́й же пятiю́десятъ:
 • не иму́щема же и́ма воз­да́ти, обѣ́ма от­да́ {оста́ви}. Кото́рый у́бо ею́, рцы́, па́че воз­лю́битъ его́?
 • Отвѣща́въ же Си́монъ рече́: мню́, я́ко ему́же вя́щше от­да́ {оста́ви}. О́нъ же рече́ ему́: пра́во суди́лъ еси́.
 • И обра́щься къ женѣ́, Си́монови рече́: ви́диши ли сiю́ жену́? Внидо́хъ въ до́мъ тво́й, воды́ на но́зѣ мо­и́ не да́лъ еси́: сiя́ же слеза́ми облiя́ ми́ но́зѣ и власы́ главы́ сво­ея́ отре́.
 • Лобза́нiя ми́ не да́лъ еси́: сiя́ же, от­не́лиже внидо́хъ, не преста́ облобыза́ющи ми́ но́зѣ.
 • Ма́сломъ главы́ мо­ея́ не пома́залъ еси́: сiя́ же ми́ромъ пома́за ми́ но́зѣ.
 • Его́же ра́ди, глаго́лю ти́: от­пуща́ют­ся грѣси́ ея́ мно́зи, я́ко воз­люби́ мно́го: а ему́же ма́ло оставля́ет­ся, ме́нше лю́битъ.
 • Рече́ же е́й: от­пуща́ют­ся тебѣ́ грѣси́.
 • И нача́ша воз­лежа́щiи съ ни́мъ глаго́лати въ себѣ́: кто́ се́й е́сть, и́же и грѣхи́ от­пуща́етъ?
 • Рече́ же къ женѣ́: вѣ́ра твоя́ спасе́ тя: иди́ въ ми́рѣ.
 • Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то || [Зач. 29.] вошел в Капернаум.
 • У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти.
 • Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его.
 • И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это,
 • ибо он любит народ наш и построил нам синагогу.
 • Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой;
 • потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой.
 • Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то́, и делает.
 • Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры.
 • Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.
 • [Зач. 30.] После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа.
 • Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.
 • Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
 • И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!
 • Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
 • И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.
 • [Зач. 31.] Такое мнение о Нём распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.
 • И возвестили Иоанну ученики его о всём том.
 • Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?
 • Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно прийти, или другого ожидать нам?
 • А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение.
 • И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что́ вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют;
 • и блажен, кто не соблазнится о Мне!
 • По отшествии же посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне: что́ смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую?
 • Что́ же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских.
 • Что́ же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка.
 • Сей есть, о котором написано: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.
 • Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием больше его.
 • И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым;
 • а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него.
 • [Зач. 32.] Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? и кому они подобны?
 • Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали.
 • Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес.
 • Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.
 • И оправдана премудрость всеми чадами ее.
 • [Зач. 33.] Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег.
 • И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром
 • и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром.
 • Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница.
 • Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель.
 • Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят,
 • но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?
 • Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил.
 • И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла;
 • ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги;
 • ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги.
 • А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит.
 • Ей же сказал: прощаются тебе грехи.
 • И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает?
 • Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром.
 • Cum autem implesset omnia verba sua in aures plebis, intra vit Capharnaum.
 • Centurionis autem cuiusdam servus male habens erat moriturus, qui illi erat pretiosus.
 • Et cum audisset de Iesu, misit ad eum seniores Iudaeorum rogans eum, ut veniret et salvaret servum eius.
 • At illi cum venissent ad Iesum, rogabant eum sollicite dicentes: «Dignus est, ut hoc illi praestes:
 • diligit enim gentem nostram et synagogam ipse aedificavit nobis».
 • Iesus autem ibat cum illis. At cum iam non longe esset a domo, misit centurio amicos dicens ei: «Domine, noli vexari; non enim dignus sum, ut sub tectum meum intres,
 • propter quod et meipsum non sum dignum arbitratus, ut venirem ad te; sed dic verbo, et sanetur puer meus.
 • Nam et ego homo sum sub potestate constitutus, habens sub me milites, et dico huic: "Vade", et vadit; et alii: "Veni", et venit; et servo meo: "Fac hoc", et facit».
 • Quo audito, Iesus miratus est eum et conversus sequentibus se turbis dixit: «Dico vobis, nec in Israel tantam fidem inveni!».
 • Et reversi, qui missi fuerant, domum, invenerunt servum sanum.
 • Et factum est, deinceps ivit in civitatem, quae vocatur Naim, et ibant cum illo discipuli eius et turba copiosa.
 • Cum autem appropinquaret portae civitatis, et ecce defunctus efferebatur filius unicus matri suae; et haec vidua erat, et turba civitatis multa cum illa.
 • Quam cum vidisset Dominus, misericordia motus super ea dixit illi: «Noli flere!».
 • Et accessit et tetigit loculum; hi autem, qui portabant, steterunt. Et ait: «Adulescens, tibi dico: Surge!».
 • Et resedit, qui erat mortuus, et coepit loqui; et dedit illum matri suae.
 • Accepit autem omnes timor, et magnificabant Deum dicentes: «Propheta magnus surrexit in nobis» et: «Deus visitavit plebem suam».
 • Et exiit hic sermo in universam Iudaeam de eo et omnem circa regionem.
 • Et nuntiaverunt Ioanni discipuli eius de omnibus his.
 • Et convocavit duos de discipulis suis Ioannes et misit ad Dominum dicens: «Tu es qui venturus es, an alium exspectamus?».
 • Cum autem venissent ad eum viri, dixerunt: «Ioannes Baptista misit nos ad te dicens: "Tu es qui venturus es, an alium exspectamus?"».
 • In ipsa hora curavit multos a languoribus et plagis et spiritibus malis et caecis multis donavit visum.
 • Et respondens dixit illis: «Euntes nuntiate Ioanni, quae vidistis et audistis: caeci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur et surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur;
 • et beatus est, quicumque non fuerit scandalizatus in me».
 • Et cum discessissent nuntii Ioannis, coepit dicere de Ioanne ad turbas: «Quid existis in desertum videre? Arundinem vento moveri?
 • Sed quid existis videre? Hominem mollibus vestimentis indutum? Ecce, qui in veste pretiosa sunt et deliciis, in domibus regum sunt.
 • Sed quid existis videre? Prophetam? Utique, dico vobis, et plus quam prophetam.
 • Hic est, de quo scriptum est: "Ecce mitto angelum meum ante faciem tuam, qui praeparabit viam tuam ante te".
 • Dico vobis: Maior inter natos mulierum Ioanne nemo est; qui autem minor est in regno Dei, maior est illo.
 • Et omnis populus audiens et publicani iustificaverunt Deum, baptizati baptismo Ioannis;
 • pharisaei autem et legis periti consilium Dei spreverunt in semetipsos, non baptizati ab eo.
 • Cui ergo similes dicam homines generationis huius, et cui similes sunt?
 • Similes sunt pueris sedentibus in foro et loquentibus ad invicem, quod dicit: "Cantavimus vobis tibiis, et non saltastis; lamentavimus, et non plorastis!".
 • Venit enim Ioannes Baptista neque manducans panem neque bibens vinum, et dicitis: "Daemonium habet!";
 • venit Filius hominis manducans et bibens, et dicitis: "Ecce homo devorator et bibens vinum, amicus publicanorum et peccatorum!".
 • Et iustificata est sapientia ab omnibus filiis suis».
 • Rogabat autem illum quidam de pharisaeis, ut manducaret cum illo; et ingressus domum pharisaei discubuit.
 • Et ecce mulier, quae erat in civitate peccatrix, ut cognovit quod accubuit in domo pharisaei, attulit alabastrum unguenti;
 • et stans retro secus pedes eius flens lacrimis coepit rigare pedes eius et capillis capitis sui tergebat, et osculabatur pedes eius et unguento ungebat.
 • Videns autem pharisaeus, qui vocaverat eum, ait intra se dicens: «Hic si esset propheta, sciret utique quae et qualis mulier, quae tangit eum, quia peccatrix est».
 • Et respondens Iesus dixit ad illum: «Simon, habeo tibi aliquid dicere». At ille ait: «Magister, dic».
 • «Duo debitores erant cuidam feneratori: unus debebat denarios quingentos, alius quinquaginta.
 • Non habentibus illis, unde redderent, donavit utrisque. Quis ergo eorum plus diliget eum?».
 • Respondens Simon dixit: «Aestimo quia is, cui plus donavit». At ille dixit ei: «Recte iudicasti».
 • Et conversus ad mulierem, dixit Simoni: «Vides hanc mulierem? Intravi in domum tuam: aquam pedibus meis non dedisti; haec autem lacrimis rigavit pedes meos et capillis suis tersit.
 • Osculum mihi non dedisti; haec autem, ex quo intravi, non cessavit osculari pedes meos.
 • Oleo caput meum non unxisti; haec autem unguento unxit pedes meos.
 • Propter quod dico tibi: Remissa sunt peccata eius multa, quoniam dilexit multum; cui autem minus dimittitur, minus diligit».
 • Dixit autem ad illam: «Remissa sunt peccata tua».
 • Et coeperunt, qui simul accumbebant, dicere intra se: «Quis est hic, qui etiam peccata dimittit?".
 • Dixit autem ad mulierem: «Fides tua te salvam fecit; vade in pace!».
 • Калі ж Ён скончыў усе сло́вы Свае да народу, які слухаў, то ўвайшоў у Капернау́м.
 • У аднаго сотніка раб, якім ён даражы́ў, быў хворы пры смерці.
 • Пачуўшы ж пра Іісуса, ён паслаў да Яго старэйшын іудзейскіх, про́сячы Яго, каб прыйшоў ацалíць раба яго.
 • І яны, прыйшоўшы да Іісуса, настойліва прасілі Яго, гаворачы: ён ва́рты, каб Ты зрабіў для яго гэта,
 • бо ён лю́біць народ наш і сінагогу збудаваў для нас.
 • Іісус пайшоў з імі. І калі ўжо Ён быў недалёка ад дома, паслаў да Яго сотнік сяброў сказаць Яму: Госпадзі! не турбуйся, бо я не ва́рты, каб Ты ўвайшоў пад мой дах;
 • таму і сябе само́га я не палічыў годным, каб прыйсцí да Цябе; але скажы слова, і вы́здаравее слуга мой.
 • Бо і я, чалавек, падпарадкава́ны ўла́дзе, але, ма́ючы паднача́леных мне воінаў, кажу аднаму: “ідзі”, і ідзе; і другому: “прыйдзí”, і прыходзіць; і рабу майму: “зрабі гэта”, і робіць.
 • Пачуўшы гэта, Іісус здзівіўся яму і, павярну́ўшыся, сказаў народу, які ішоў за Ім: кажу вам, што і ў Ізра́ілі не знайшоў Я такой веры.
 • І, вярнуўшыся ў дом, пасла́ныя знайшлі хворага раба здаровым.
 • І ста́лася пасля гэтага: пайшоў Іісус у горад, які называўся Наíн; і з Ім ішлі многія вучні Яго і мноства народу.
 • Калі ж Ён наблізіўся да гарадской бра́мы, якраз выно́сілі паме́рлага, адзінага сы́на ў маці сваёй, а яна была́ ўдава; і шмат людзей з горада было з ёю.
 • Убачыўшы яе, Гасподзь злíтаваўся над ёю і сказаў ёй: не плач.
 • І, падышоўшы, дакрану́ўся да насілак; тыя, што не́слі, спынíліся; і сказаў: юнак! табе кажу, устань.
 • І сеў мёртвы, і пачаў гаварыць; і аддаў яго Іісус маці яго.
 • І ахапíў усіх страх, і сла́вілі Бога, ка́жучы: вялікі прарок паўстаў сярод нас, і наведаў Бог народ Свой.
 • І гэтае слова пра Яго разышло́ся па ўсёй Іудзеі і па ўсім наваколлі.
 • І паве́дамілі Іаану вучні яго пра ўсё гэта.
 • І, паклíкаўшы дваіх з вучняў сваіх, Іаан паслаў іх да Іісуса спытаць: ці Той Ты, Які ма́е прыйсці, ці чакаць нам другога?
 • Прыйшо́ўшы да Яго, гэтыя мужы́ сказалі: Іаан Хрысцíцель паслаў нас да Цябе спытаць: ці Той Ты, Які ма́е прыйсці, ці чакаць нам другога?
 • А ў гэты час Ён многіх ацалíў ад хвароб і не́мачаў і злых духаў і многім сляпым падарава́ў зрок.
 • І сказаў ім Іісус у адказ: пайдзíце, паве́даміце Іаану, што́ вы бачылі і чулі: як сляпыя робяцца віду́шчымі, кульга́выя ходзяць, пракажо́ныя ачышча́юцца, глухія чу́юць, мёртвыя ўваскраса́юць, убогія дабраве́сцяць;
 • і блажэ́нны, хто не ўсумнíцца ўва Мне.
 • А калі адышлі пасланцы́ Іаанавы, пачаў Ён гаварыць народу пра Іаана: што́ глядзець хадзілі вы ў пусты́ню? трысцíну, ве́трам калыха́ную?
 • Што́ ж глядзець хадзілі вы? чалавека, убра́нага ў мяккае адзе́нне? Але хто ў пышных уборах і ў раскошы жыве́, тыя ў царскіх палацах.
 • Што́ ж глядзець хадзілі вы? прарока? Так, кажу вам, і больш, чым прарока.
 • Гэта той, пра каго напíсана: “вось, Я пасыла́ю Ангела Майго перад аблíччам Тваім, які падрыхту́е шлях Твой перад Табою”.
 • Бо кажу вам: з наро́джаных жанчынамі няма ніводнага прарока, бо́льшага за Іаана Хрысцíцеля; але меншы ў Царстве Божым бо́льшы за яго.
 • І ўвесь народ, што слухаў, і мы́тнікі прызна́лі правату́ Бога, хрысцíўшыся хрышчэ́ннем Іаанавым;
 • а фарысеі і законнікі адкінулі волю Божую наконт сябе, не хрысцíўшыся ад яго.
 • І сказаў Гасподзь: з кім жа параўнаю людзей роду гэтага? і да каго яны падобныя?
 • Яны падобныя да дзяцей, якія сядзяць на рынку і акліка́юць адны другіх і гавораць: мы ігралі вам на дудцы, а вы не танцавалі, мы спявалі вам жало́бнае, а вы не плакалі.
 • Бо прыйшоў Іаан Хрысцíцель: ні хлеба не есць, ні віна не п’е; і вы ка́жаце: у ім дэман.
 • Прыйшоў Сын Чалавечы: есць і п’е; і вы ка́жаце: вось чалавек, які лю́біць есці і віно піць, пры́яцель мы́тнікам і грэшнікам.
 • І апраўда́на мудрасць усімі дзе́цьмі яе.
 • Нехта з фарысеяў прасіў Яго пае́сці ра́зам з ім, і Ён, увайшо́ўшы ў дом фарысея, узлёг.
 • І вось, жанчына з таго горада, якая была́ грэшніцай, даве́даўшыся, што Ён узляжы́ць у доме фарысея, прыне́сла алеба́стравую пасу́дзіну мíра
 • і, стаўшы ззаду каля́ ног Яго, пла́чучы, пачала́ абліва́ць слязьмí но́гі Яго і валаса́мі галавы сваёй выціра́ла, і цалава́ла но́гі Яго, і ма́зала мíрам.
 • Убачыўшы гэта, фарысей, які запрасіў Яго, сказаў сам сабе: калі б Ён быў прарокам, то ведаў бы, хто і якая гэта жанчына дакрана́ецца да Яго, бо яна грэшніца.
 • І, адка́зваючы, Іісус сказаў яму: Сíмане! Я ма́ю нешта сказаць табе. Той прамовіў: скажы, Настаўнік.
 • Іісус сказаў: у аднаго пазыкада́ўцы было́ два даўжнікі: адзін быў павінен пяцьсот дынарыяў, а другі — пяцьдзесят;
 • але, паколькі яны не ме́лі чым заплацíць, ён дарава́ў або́двум. Каторы з іх, скажы, больш узлю́біць яго?
 • І сказаў Сíман у адказ: думаю, той, якому больш дарава́ў. Ён жа сказаў яму: правільна ты рассудзíў.
 • І, павярнуўшыся да жанчыны, сказаў Сíману: бачыш гэтую жанчыну? Я ўвайшоў у дом твой, і ты вады́ Мне на но́гі не даў; а яна сляза́мі абліла́ Мне но́гі і валаса́мі галавы́ сваёй вы́церла.
 • Ты цалава́ння мне не даў; а яна з таго часу, як Я ўвайшоў, не перастава́ла цалава́ць Мне но́гі.
 • Ты галавы́ Маёй алеем не памазаў, яна ж мíрам пама́зала Мне но́гі.
 • А таму кажу табе: адпускаюцца грахі яе многія, бо яна ўзлюбíла многа; а каму ма́ла адпуска́ецца, той ма́ла лю́біць.
 • І ёй сказаў: адпуска́юцца табе грахі.
 • І пачалí тыя, што ўзляжа́лі з Ім, гаварыць самі сабе: хто Ён, што і грахі адпускае?
 • Ён жа сказаў жанчыне: вера твая ўратава́ла цябе; ідзі з мíрам.