Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • Егда́ же сконча́ вся́ глаго́лы своя́ въ слу́хи лю́демъ, [Зач. 29.] вни́де въ капернау́мъ.
 • Со́тнику же нѣ́ко­ему ра́бъ боля́ злѣ́, хотя́ше {имѣ́яше} умре́ти, и́же бѣ́ ему́ че́стенъ.
 • Слы́шавъ же о Иису́сѣ, посла́ къ нему́ ста́рцы иуде́йскiя, моля́ его́, я́ко да при­­ше́дъ спасе́тъ раба́ его́.
 • Они́ же при­­ше́дше ко Иису́сови, моля́ху его́ то́щно, глаго́люще, я́ко досто́инъ е́сть, ему́же да́си сiе́:
 • лю́битъ бо язы́къ на́шъ, и со́нмище то́й созда́ на́мъ.
 • Иису́съ же идя́ше съ ни́ми. И уже́ ему́ не дале́че су́щу от­ хра́мины, посла́ къ нему́ со́тникъ дру́ги, глаго́ля ему́: Го́споди, не дви́жися: нѣ́смь бо досто́инъ, да подъ кро́въ мо́й вни́деши:
 • тѣ́мже ни себе́ досто́йна сотвори́хъ прiити́ къ тебѣ́: но рцы́ сло́во, и исцѣлѣ́етъ о́трокъ мо́й:
 • и́бо и а́зъ человѣ́къ е́смь подъ влады́кою учине́нъ, имѣ́я подъ собо́ю во́ины: и глаго́лю сему́: иди́, и иде́тъ: и друго́му: прiиди́, и прiи́детъ: и рабу́ мо­ему́: сотвори́ сiе́, и сотвори́тъ.
 • Слы́шавъ же сiя́ Иису́съ, чуди́ся ему́, и обра́щься иду́щему по не́мъ наро́ду рече́: глаго́лю ва́мъ, ни во Изра́или толи́ки вѣ́ры обрѣто́хъ.
 • И воз­вра́щшеся по́сланiи обрѣто́ша боля́щаго раба́ исцѣлѣ́в­ша.
 • [Зач. 30.] И бы́сть посе́мъ, идя́ше во гра́дъ, нарица́емый наи́нъ: и съ ни́мъ идя́ху ученицы́ его́ мно́зи и наро́дъ мно́гъ.
 • Я́коже при­­бли́жися ко врато́мъ гра́да, и се́ изноша́ху уме́рша, сы́на единоро́дна ма́тери сво­е́й, и та́ бѣ́ вдова́: и наро́дъ от­ гра́да мно́гъ съ не́ю.
 • И ви́дѣвъ ю́ Госпо́дь, милосе́рдова о не́й, и рече́ е́й: не пла́чи.
 • И при­­сту́пль косну́ся во о́дръ: нося́щiи же ста́ша: и рече́: ю́ноше, тебѣ́ глаго́лю, воста́ни.
 • И сѣ́де ме́ртвый, и нача́тъ глаго́лати: и даде́ его́ ма́тери его́.
 • Прiя́тъ же стра́хъ всѣ́хъ, и сла́вляху Бо́га, глаго́люще: я́ко проро́къ ве́лiй воста́ въ на́съ, и я́ко посѣти́ Бо́гъ люде́й сво­и́хъ.
 • [Зач. 31.] И изы́де сло́во сiе́ по все́й Иуде́и о не́мъ, и по все́й странѣ́.
 • И воз­вѣсти́ша Иоа́н­ну ученицы́ его́ о всѣ́хъ си́хъ.
 • И при­­зва́въ два́ нѣ́кая от­ учени́къ сво­и́хъ Иоа́н­нъ, посла́ ко Иису́су, глаго́ля: ты́ ли еси́ гряды́й, или́ ино́го ча́емъ?
 • Прише́дша же къ нему́ му́жа рѣ́ста: Иоа́н­нъ крести́тель посла́ на́съ къ тебѣ́, глаго́ля: ты́ ли еси́ гряды́й, или́ ино́го ча́емъ?
 • Въ то́й же ча́съ исцѣли́ мно́ги от­ неду́гъ и ра́нъ и ду́хъ злы́хъ, и мно́гимъ слѣпы́мъ дарова́ прозрѣ́нiе.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ и́ма: ше́дша воз­вѣсти́та Иоа́н­ну, я́же ви́дѣста и слы́шаста: я́ко слѣпі́и прозира́ютъ, хро́мiи хо́дятъ, прокаже́н­нiи очища́ют­ся, глусі́и слы́шатъ, ме́ртвiи востаю́тъ, ни́щiи благовѣ­ст­ву́ютъ:
 • и блаже́нъ е́сть, и́же а́ще не соблазни́т­ся о мнѣ́.
 • Отше́дшема же ученико́ма Иоа́н­новома, нача́тъ глаго́лати къ наро́домъ о Иоа́н­нѣ: чесо́ изыдо́сте въ пусты́ню ви́дѣти, тро́сть ли вѣ́тромъ коле́блему?
 • Но чесо́ изыдо́сте ви́дѣти? человѣ́ка ли въ мя́гки ри́зы одѣ́яна? Се́, и́же во оде́жди сла́внѣй и пи́щи су́щiи, во ца́р­ст­вiи {во дво́рѣхъ ца́рскихъ} су́ть.
 • Но чесо́ изыдо́сте ви́дѣти? проро́ка ли? Е́й, глаго́лю ва́мъ, и ли́шше проро́ка.
 • Се́й [бо] е́сть, о не́мже пи́сано е́сть: се́ а́зъ послю́ а́нгела мо­его́ предъ лице́мъ тво­и́мъ, и́же устро́итъ пу́ть тво́й предъ тобо́ю.
 • Глаго́лю бо ва́мъ: бо́лiй въ рожде́н­ныхъ жена́ми проро́ка Иоа́н­на крести́теля никто́же е́сть: мні́й же во ца́р­ст­вiи Бо́жiи, бо́лiи его́ е́сть.
 • И вси́ лю́дiе слы́шав­ше и мы́тарiе, оправди́ша Бо́га, кре́щшеся креще́нiемъ Иоа́н­новымъ:
 • фарисе́е же и зако́н­ницы совѣ́тъ Бо́жiй от­верго́ша о себѣ́, не кре́щшеся от­ него́.
 • [Зач. 32.] Рече́ же Госпо́дь: кому́ у́бо уподо́блю человѣ́ки ро́да сего́, и кому́ су́ть подо́бни?
 • Подо́бни су́ть о́трочищемъ сѣдя́щымъ на то́ржищихъ и при­­глаша́ющымъ дру́гъ дру́га, и глаго́лющымъ: писка́хомъ ва́мъ, и не пляса́сте: рыда́хомъ ва́мъ, и не пла́касте.
 • Прiи́де бо Иоа́н­нъ крести́тель ни хлѣ́ба яды́й, ни вина́ пiя́, и глаго́лете: бѣ́ся и́мать.
 • Прiи́де Сы́нъ человѣ́ческiй яды́й и пiя́, и глаго́лете: се́й человѣ́къ я́дца и винопі́йца, дру́гъ мытаре́мъ и грѣ́шникомъ.
 • И оправди́ся прему́дрость от­ ча́дъ сво­и́хъ всѣ́хъ.
 • [Зач. 33.] Моля́ше же его́ нѣ́кiй от­ фарисе́й, да бы я́лъ съ ни́мъ: и в­ше́дъ въ до́мъ фарисе́овъ, воз­леже́.
 • И се́ жена́ во гра́дѣ, я́же бѣ́ грѣ́шница, и увѣ́дѣв­ши, я́ко воз­лежи́тъ во хра́минѣ фарисе́овѣ, при­­не́сши алава́стръ ми́ра,
 • и ста́в­ши при­­ ногу́ его́ созади́, пла́чущися, нача́тъ умыва́ти но́зѣ его́ слеза́ми, и власы́ главы́ сво­ея́ отира́­ше, и облобыза́­ше но́зѣ его́, и ма́заше ми́ромъ.
 • Ви́дѣвъ же фарисе́й воз­зва́вый его́, рече́ въ себѣ́, глаго́ля се́й а́ще бы бы́лъ проро́къ, вѣ́дѣлъ бы кто́ и какова́ жена́ при­­каса́ет­ся ему́: я́ко грѣ́шница е́сть.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ къ нему́: Си́моне, и́мамъ ти́ нѣ́что рещи́. О́нъ же рече́: учи́телю, рцы́.
 • Иису́съ же рече́: два́ должника́ бѣ́ста заимода́вцу нѣ́ко­ему: еди́нъ бѣ́ до́лженъ пятiю́сотъ дина́рiи, другі́й же пятiю́десятъ:
 • не иму́щема же и́ма воз­да́ти, обѣ́ма от­да́ {оста́ви}. Кото́рый у́бо ею́, рцы́, па́че воз­лю́битъ его́?
 • Отвѣща́въ же Си́монъ рече́: мню́, я́ко ему́же вя́щше от­да́ {оста́ви}. О́нъ же рече́ ему́: пра́во суди́лъ еси́.
 • И обра́щься къ женѣ́, Си́монови рече́: ви́диши ли сiю́ жену́? Внидо́хъ въ до́мъ тво́й, воды́ на но́зѣ мо­и́ не да́лъ еси́: сiя́ же слеза́ми облiя́ ми́ но́зѣ и власы́ главы́ сво­ея́ отре́.
 • Лобза́нiя ми́ не да́лъ еси́: сiя́ же, от­не́лиже внидо́хъ, не преста́ облобыза́ющи ми́ но́зѣ.
 • Ма́сломъ главы́ мо­ея́ не пома́залъ еси́: сiя́ же ми́ромъ пома́за ми́ но́зѣ.
 • Его́же ра́ди, глаго́лю ти́: от­пуща́ют­ся грѣси́ ея́ мно́зи, я́ко воз­люби́ мно́го: а ему́же ма́ло оставля́ет­ся, ме́нше лю́битъ.
 • Рече́ же е́й: от­пуща́ют­ся тебѣ́ грѣси́.
 • И нача́ша воз­лежа́щiи съ ни́мъ глаго́лати въ себѣ́: кто́ се́й е́сть, и́же и грѣхи́ от­пуща́етъ?
 • Рече́ же къ женѣ́: вѣ́ра твоя́ спасе́ тя: иди́ въ ми́рѣ.
 • Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то || [Зач. 29.] вошел в Капернаум.
 • У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти.
 • Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его.
 • И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это,
 • ибо он любит народ наш и построил нам синагогу.
 • Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой;
 • потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой.
 • Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то́, и делает.
 • Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры.
 • Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.
 • [Зач. 30.] После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа.
 • Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.
 • Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
 • И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!
 • Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
 • И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.
 • [Зач. 31.] Такое мнение о Нём распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.
 • И возвестили Иоанну ученики его о всём том.
 • Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?
 • Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно прийти, или другого ожидать нам?
 • А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение.
 • И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что́ вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют;
 • и блажен, кто не соблазнится о Мне!
 • По отшествии же посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне: что́ смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую?
 • Что́ же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских.
 • Что́ же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка.
 • Сей есть, о котором написано: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.
 • Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием больше его.
 • И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым;
 • а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него.
 • [Зач. 32.] Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? и кому они подобны?
 • Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали.
 • Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес.
 • Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.
 • И оправдана премудрость всеми чадами ее.
 • [Зач. 33.] Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег.
 • И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром
 • и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром.
 • Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница.
 • Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель.
 • Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят,
 • но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?
 • Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил.
 • И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла;
 • ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги;
 • ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги.
 • А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит.
 • Ей же сказал: прощаются тебе грехи.
 • И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает?
 • Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром.
 • Вақте ки Ў ҳамаи суханони худро ба самъи мардум расонда тамом кард, ба Кафарнаҳум ворид шуд.
 • Ғуломи як мирисад, ки барояш азиз буд, касал шуда, ба ҳолати назъ расида буд.
 • Вай овозаи Исоро шунида, пирони Яҳудиро назди Ў фиристод, то аз Ў илтимос кунанд, ки омада, ғуломи вайро шифо диҳад.
 • Ва онҳо назди Исо омаданд, ва аз ў бисьёр илтимос карда, гуфтанд: “Вай сазовори он аст, ки ин корро барояш бикунӣ,
 • Зеро ки вай қавми моро дўст медорад ва барои мо куништ иморат кард“.
 • Исо бо онҳо рафт. Ва ҳангоме ки ба наздикиҳои хона расид, мирисад дўстонашро назди Ў фиристод, то ки ба Ў гўянд: “Оғо! Ташвиш накаш, зеро ман лоиқи он нестам, ки Ту зери сақфи ман биёӣ;
 • Ба ин сабаб худамро низ лоиқ надонистам ки назди Ту биёям; балки сухане бигў, ва ғуломи ман шифо хоҳад ёфт;
 • Зеро ки ман ҳам як фармонбар ҳастам, ва дар зери итоати худ сарбозон дорам; ба яке мегўям : ́Бирав́, меравад; ба дигаре мегўям: ́Биё́,меояд, ва ба ғуломи худ мегўям: ́Фалон корро бикун́, мекунад“.
 • Исо ин суханонро шунида, дар тааҷҷуб монд, ва ба мардуме ки аз ақиби Ў мерафтанд, рў гардонда гуфт: “Ба шумо мегўям, ки Ман дар Исроил ҳам чунин имоне наёфтам“.
 • Ва фиристодагон ба хона баргашта, он ғуломи беморро тандуруст ёфтанд.
 • Баъд аз он Ў ба шаҳре рафт, ки Ноин ном дорад, ва бисьёр аз шогирдонаш ва шумораи зиёди мардум ҳамроҳи Ў мерафтанд.
 • Вақте ки Ў ба дарвозаи шаҳр наздик шуд, мурдаеро мебароварданд, ки писари ягонаи бевазане буд; ва мардуми бисьёре аз аҳли шаҳр бо вай равона буданд.
 • Ва Худованд вайро дида, дилаш ба вай сўхт ва ба вай гуфт: “Гирья накун“.
 • Ва наздик омада, тобутро ламс намуд; тобутбардорон бозистоданд; ва Ў гуфт: “Эй ҷавон! Ба ту мегўям, бархез“.
 • Мурда сар бардошта, нишаст ва ба сухан даромад; ва Ў вайро ба модараш супурд.
 • Ва ҳамаро тарсу ҳарос фаро гирифт, ва Худоро ҳамду сано хонда, мегуфтанд: “Пайғамбари бузурге дар миёни мо пайдо шудааст, ва Худо қавми Худро тафаққуд намудааст“.
 • Ин ақида дар бораи Ў дар тамоми Яҳудо ва дар тамоми гирду атроф паҳн шуд.
 • Ва шогирдони Яҳьё ҳамаи инро ба ў хабар доданд.
 • Ва Яҳьё ду нафарро аз шогирдони худ даъват намуда, назди Исо фиристод, то ки бипурсанд: “Оё Ту Ҳамон ҳастӣ, ки бояд биёяд, ё мунтазири дигаре бошем?“
 • Онҳо назди Ў омада, гуфтанд: “Яҳьёи Таъмиддиҳанда моро назди Ту фиристод, то ки бипурсем: ́Оё Ту Ҳамон ҳастӣ, ки бояд биёяд, ё мунтазири дигаре бошем?́„
 • Дар ҳамон вақт Ў бисьёр касонро аз касалиҳо ва дардҳо ва аз арвоҳи палид шифо дода ва кўрони бисьёрро биноӣ бахшида буд.
 • Ва Исо дар ҷавоби онҳо гуфт: “Биравед ва он чи дидед ва шунидед, ва Яҳьё бигўед: кўрҳо мебинанд, шалҳо роҳ мераванд, махавиён пок мешаванд, карҳо мешунаванд, мурдагон эҳьё мешаванд, ба мискинон башорат дода мешавад;
 • Ва хушо касе ки дар ҳаққи Ман ба васваса наафтанд“.
 • Ва ҳангоме ки фиристодагони Яҳьё баромада рафтанд, ба ҳама дар бораи Яҳьё ба сухан оғоз кард: “Барои дидани чӣ чиз ба биёбон рафта будед? Оё барои дидани қамише ки аз бод меларзад?
 • Пас барои дидани чӣ чиз рафта будед? Оё барои дидани марде ки сару либоси нарм дар бар дорад? Аммо онҳое ки сару либоси зебо дар бар доранд ва бо айшу нўш зиндагӣ мекунанд, дар қасрҳои подшоҳонанд.
 • Пас барои дидани чӣ чиз рафта будед? Оё барои дидани як набӣ? Оре, ба шумо мегўям, ки вай аз набӣ ҳам бузургтар аст“.
 • „Вай ҳамон аст, ки дар бораи вай навишта шудааст: ́Инак Ман қосиди Худро пешопеши Ту мефиристам, то роҳи Туро пеши Ту муҳайё кунад́.
 • Зеро ки ба шумо мегўям: аз миёни онҳое ки аз зан таваллуд ёфтаанд, ҳеҷ як набие бузургтар аз Яҳьёи Таъмиддиҳанда нест; лекин он ки дар Малакути Худо хурдтарин аст, аз вай бузургтар аст“.
 • Вақте ки тамоми мардум ва боҷгироне ки бо таъмиди Яҳьё таъмид гирфта буданд, шуниданд, Худоро ҳамду сано хонданд.
 • Аммо фарисиён ва шариатдонон иродаи Худоро дар ҳаққи худашон рад карданд, зеро аз вай таъмид нагирифтанд.
 • Ва Худованд гуфт: “Пас одамони ин наслро ба кӣ монанд кунам? Ва онҳо ба кӣ монандӣ доранд?“
 • „Онҳо ба кўдаконе монандӣ доранд, ки дар кўча нишаста ва якдигарро ҷеғ зада, мегўянд: ́Барои шумо най навохтем, рақс накардед; барои шумо навҳагарӣ кардем, нагиристед́„
 • Зеро ки Яҳьёи Таъмиддиҳанда омад, ки на нон мехўрад ва на шароб менўшад; ва шумо мегўед: ́Вай дев дорад́.
 • Писари Одам омад, ки мехўрад ва менўшад, ва шумо мегўед: “Инак Марди пурхўр ва майгусор, ки дўсти боҷгирон ва гуноҳкорон аст“.
 • Ва ҳикмат аз тарафи ҳамаи фарзандони он тасдиқ карда шуд.
 • Яке аз фарисиён аз Ў хоҳиш кард, ки бо вай хўрок хўрад; ва Ў ба хонаи фарисӣ даромада, назди суфра нишаст.
 • Ва инак, зане ки дар он шаҳр гуноҳкор буд, чун шунид, ки Ў дар хонаи фарисӣ назди суфра нишастааст, зарфи гаҷине бо равғани атрафшон овард;
 • Ва аз қафо назди пойҳои Ў истода, гирьякунон пойҳои Ўро бо ашки худ шуст ва бо мўйҳои сари худ хушконид, ва пойҳои Ўро бўсида, бо равғани атрафшон татҳин кард.
 • Фарисие ки Ўро таклиф карда буд, чун инро дид, дар дили худ гуфт: “Агар Ў нибӣ мебуд, медонист, ки вай кист ва чӣ гуна зан аст, ки Ўро ламс мекунад, зеро ки вай гуноҳкор аст“.
 • Исо ба ў рў оварда гуфт: “Эй Шимъўн! ба ту чизе гуфтанӣ ҳастам“ Гуфт: “Бигўй, эй Устод“.
 • Исо гуфт: “Аз қарзхоҳе ду кас қарздор буданд: яке панҷсад динор ва дигаре панҷоҳ динор қарз дошт.
 • Азбаски барои адо кардан чизе надоштанд, ў ҳар дуро бахшид. Бигў, ки кадоме аз онҳо ўро бештар дўст хоҳанд дошт?“
 • Шимъўн дар ҷавоб гуфт: “Ба гумони ман, ҳамон касе ки ба вай ў бештар бахшидааст“ . Ба ў гуфт: “Дуруст фукр кардӣ“.
 • Ва ба тарафи зан рў гардонда, ба Шимъўн гуфт: “Оё ин занро мебинӣ? Ман ба хонаи ту омадам, ва ту об барои пойҳоям надодӣ; аммо вай пойҳои Маро бо ашк шуста, бо мўйҳои сараш хушконид.
 • Ту Маро бўса накардӣ; аммо вай, аз вақти омаданам ин ҷониб, бўсидани пойҳои Маро бас намекунад.
 • Ту сари Маро бо равғани зайтун татҳин накардӣ; аммо вай пойҳои Маро бо равғани атрафшон татҳин кард.
 • Бинобар ин ба ту мегўям: гуноҳҳои бисьёри вай омурзида шудааст барои он ки вай муҳаббати бисьёре зоҳир намуд; вале касе ки кам омурзида шуда бошад, муҳаббати кам зоҳир намудааст“.
 • Ва Ў ба вай гуфт: “Гуноҳҳоят омурзида шудааст“.
 • Онҳое ки бо Ў назди суфра нишаста буданд, дар дили худ гуфтанд: “Ин кист, ки гуноҳҳоро низ меомурзад?“.
 • Ў ба зан гуфт: “Имонат туро наҷот дод; ба саломатӣ бирав“.