Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • Егда́ же сконча́ вся́ глаго́лы своя́ въ слу́хи лю́демъ, [Зач. 29.] вни́де въ капернау́мъ.
 • Со́тнику же нѣ́ко­ему ра́бъ боля́ злѣ́, хотя́ше {имѣ́яше} умре́ти, и́же бѣ́ ему́ че́стенъ.
 • Слы́шавъ же о Иису́сѣ, посла́ къ нему́ ста́рцы иуде́йскiя, моля́ его́, я́ко да при­­ше́дъ спасе́тъ раба́ его́.
 • Они́ же при­­ше́дше ко Иису́сови, моля́ху его́ то́щно, глаго́люще, я́ко досто́инъ е́сть, ему́же да́си сiе́:
 • лю́битъ бо язы́къ на́шъ, и со́нмище то́й созда́ на́мъ.
 • Иису́съ же идя́ше съ ни́ми. И уже́ ему́ не дале́че су́щу от­ хра́мины, посла́ къ нему́ со́тникъ дру́ги, глаго́ля ему́: Го́споди, не дви́жися: нѣ́смь бо досто́инъ, да подъ кро́въ мо́й вни́деши:
 • тѣ́мже ни себе́ досто́йна сотвори́хъ прiити́ къ тебѣ́: но рцы́ сло́во, и исцѣлѣ́етъ о́трокъ мо́й:
 • и́бо и а́зъ человѣ́къ е́смь подъ влады́кою учине́нъ, имѣ́я подъ собо́ю во́ины: и глаго́лю сему́: иди́, и иде́тъ: и друго́му: прiиди́, и прiи́детъ: и рабу́ мо­ему́: сотвори́ сiе́, и сотвори́тъ.
 • Слы́шавъ же сiя́ Иису́съ, чуди́ся ему́, и обра́щься иду́щему по не́мъ наро́ду рече́: глаго́лю ва́мъ, ни во Изра́или толи́ки вѣ́ры обрѣто́хъ.
 • И воз­вра́щшеся по́сланiи обрѣто́ша боля́щаго раба́ исцѣлѣ́в­ша.
 • [Зач. 30.] И бы́сть посе́мъ, идя́ше во гра́дъ, нарица́емый наи́нъ: и съ ни́мъ идя́ху ученицы́ его́ мно́зи и наро́дъ мно́гъ.
 • Я́коже при­­бли́жися ко врато́мъ гра́да, и се́ изноша́ху уме́рша, сы́на единоро́дна ма́тери сво­е́й, и та́ бѣ́ вдова́: и наро́дъ от­ гра́да мно́гъ съ не́ю.
 • И ви́дѣвъ ю́ Госпо́дь, милосе́рдова о не́й, и рече́ е́й: не пла́чи.
 • И при­­сту́пль косну́ся во о́дръ: нося́щiи же ста́ша: и рече́: ю́ноше, тебѣ́ глаго́лю, воста́ни.
 • И сѣ́де ме́ртвый, и нача́тъ глаго́лати: и даде́ его́ ма́тери его́.
 • Прiя́тъ же стра́хъ всѣ́хъ, и сла́вляху Бо́га, глаго́люще: я́ко проро́къ ве́лiй воста́ въ на́съ, и я́ко посѣти́ Бо́гъ люде́й сво­и́хъ.
 • [Зач. 31.] И изы́де сло́во сiе́ по все́й Иуде́и о не́мъ, и по все́й странѣ́.
 • И воз­вѣсти́ша Иоа́н­ну ученицы́ его́ о всѣ́хъ си́хъ.
 • И при­­зва́въ два́ нѣ́кая от­ учени́къ сво­и́хъ Иоа́н­нъ, посла́ ко Иису́су, глаго́ля: ты́ ли еси́ гряды́й, или́ ино́го ча́емъ?
 • Прише́дша же къ нему́ му́жа рѣ́ста: Иоа́н­нъ крести́тель посла́ на́съ къ тебѣ́, глаго́ля: ты́ ли еси́ гряды́й, или́ ино́го ча́емъ?
 • Въ то́й же ча́съ исцѣли́ мно́ги от­ неду́гъ и ра́нъ и ду́хъ злы́хъ, и мно́гимъ слѣпы́мъ дарова́ прозрѣ́нiе.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ и́ма: ше́дша воз­вѣсти́та Иоа́н­ну, я́же ви́дѣста и слы́шаста: я́ко слѣпі́и прозира́ютъ, хро́мiи хо́дятъ, прокаже́н­нiи очища́ют­ся, глусі́и слы́шатъ, ме́ртвiи востаю́тъ, ни́щiи благовѣ­ст­ву́ютъ:
 • и блаже́нъ е́сть, и́же а́ще не соблазни́т­ся о мнѣ́.
 • Отше́дшема же ученико́ма Иоа́н­новома, нача́тъ глаго́лати къ наро́домъ о Иоа́н­нѣ: чесо́ изыдо́сте въ пусты́ню ви́дѣти, тро́сть ли вѣ́тромъ коле́блему?
 • Но чесо́ изыдо́сте ви́дѣти? человѣ́ка ли въ мя́гки ри́зы одѣ́яна? Се́, и́же во оде́жди сла́внѣй и пи́щи су́щiи, во ца́р­ст­вiи {во дво́рѣхъ ца́рскихъ} су́ть.
 • Но чесо́ изыдо́сте ви́дѣти? проро́ка ли? Е́й, глаго́лю ва́мъ, и ли́шше проро́ка.
 • Се́й [бо] е́сть, о не́мже пи́сано е́сть: се́ а́зъ послю́ а́нгела мо­его́ предъ лице́мъ тво­и́мъ, и́же устро́итъ пу́ть тво́й предъ тобо́ю.
 • Глаго́лю бо ва́мъ: бо́лiй въ рожде́н­ныхъ жена́ми проро́ка Иоа́н­на крести́теля никто́же е́сть: мні́й же во ца́р­ст­вiи Бо́жiи, бо́лiи его́ е́сть.
 • И вси́ лю́дiе слы́шав­ше и мы́тарiе, оправди́ша Бо́га, кре́щшеся креще́нiемъ Иоа́н­новымъ:
 • фарисе́е же и зако́н­ницы совѣ́тъ Бо́жiй от­верго́ша о себѣ́, не кре́щшеся от­ него́.
 • [Зач. 32.] Рече́ же Госпо́дь: кому́ у́бо уподо́блю человѣ́ки ро́да сего́, и кому́ су́ть подо́бни?
 • Подо́бни су́ть о́трочищемъ сѣдя́щымъ на то́ржищихъ и при­­глаша́ющымъ дру́гъ дру́га, и глаго́лющымъ: писка́хомъ ва́мъ, и не пляса́сте: рыда́хомъ ва́мъ, и не пла́касте.
 • Прiи́де бо Иоа́н­нъ крести́тель ни хлѣ́ба яды́й, ни вина́ пiя́, и глаго́лете: бѣ́ся и́мать.
 • Прiи́де Сы́нъ человѣ́ческiй яды́й и пiя́, и глаго́лете: се́й человѣ́къ я́дца и винопі́йца, дру́гъ мытаре́мъ и грѣ́шникомъ.
 • И оправди́ся прему́дрость от­ ча́дъ сво­и́хъ всѣ́хъ.
 • [Зач. 33.] Моля́ше же его́ нѣ́кiй от­ фарисе́й, да бы я́лъ съ ни́мъ: и в­ше́дъ въ до́мъ фарисе́овъ, воз­леже́.
 • И се́ жена́ во гра́дѣ, я́же бѣ́ грѣ́шница, и увѣ́дѣв­ши, я́ко воз­лежи́тъ во хра́минѣ фарисе́овѣ, при­­не́сши алава́стръ ми́ра,
 • и ста́в­ши при­­ ногу́ его́ созади́, пла́чущися, нача́тъ умыва́ти но́зѣ его́ слеза́ми, и власы́ главы́ сво­ея́ отира́­ше, и облобыза́­ше но́зѣ его́, и ма́заше ми́ромъ.
 • Ви́дѣвъ же фарисе́й воз­зва́вый его́, рече́ въ себѣ́, глаго́ля се́й а́ще бы бы́лъ проро́къ, вѣ́дѣлъ бы кто́ и какова́ жена́ при­­каса́ет­ся ему́: я́ко грѣ́шница е́сть.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ къ нему́: Си́моне, и́мамъ ти́ нѣ́что рещи́. О́нъ же рече́: учи́телю, рцы́.
 • Иису́съ же рече́: два́ должника́ бѣ́ста заимода́вцу нѣ́ко­ему: еди́нъ бѣ́ до́лженъ пятiю́сотъ дина́рiи, другі́й же пятiю́десятъ:
 • не иму́щема же и́ма воз­да́ти, обѣ́ма от­да́ {оста́ви}. Кото́рый у́бо ею́, рцы́, па́че воз­лю́битъ его́?
 • Отвѣща́въ же Си́монъ рече́: мню́, я́ко ему́же вя́щше от­да́ {оста́ви}. О́нъ же рече́ ему́: пра́во суди́лъ еси́.
 • И обра́щься къ женѣ́, Си́монови рече́: ви́диши ли сiю́ жену́? Внидо́хъ въ до́мъ тво́й, воды́ на но́зѣ мо­и́ не да́лъ еси́: сiя́ же слеза́ми облiя́ ми́ но́зѣ и власы́ главы́ сво­ея́ отре́.
 • Лобза́нiя ми́ не да́лъ еси́: сiя́ же, от­не́лиже внидо́хъ, не преста́ облобыза́ющи ми́ но́зѣ.
 • Ма́сломъ главы́ мо­ея́ не пома́залъ еси́: сiя́ же ми́ромъ пома́за ми́ но́зѣ.
 • Его́же ра́ди, глаго́лю ти́: от­пуща́ют­ся грѣси́ ея́ мно́зи, я́ко воз­люби́ мно́го: а ему́же ма́ло оставля́ет­ся, ме́нше лю́битъ.
 • Рече́ же е́й: от­пуща́ют­ся тебѣ́ грѣси́.
 • И нача́ша воз­лежа́щiи съ ни́мъ глаго́лати въ себѣ́: кто́ се́й е́сть, и́же и грѣхи́ от­пуща́етъ?
 • Рече́ же къ женѣ́: вѣ́ра твоя́ спасе́ тя: иди́ въ ми́рѣ.
 • Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то || [Зач. 29.] вошел в Капернаум.
 • У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти.
 • Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его.
 • И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это,
 • ибо он любит народ наш и построил нам синагогу.
 • Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой;
 • потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой.
 • Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то́, и делает.
 • Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры.
 • Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.
 • [Зач. 30.] После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа.
 • Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.
 • Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
 • И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!
 • Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
 • И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.
 • [Зач. 31.] Такое мнение о Нём распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.
 • И возвестили Иоанну ученики его о всём том.
 • Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?
 • Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно прийти, или другого ожидать нам?
 • А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение.
 • И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что́ вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют;
 • и блажен, кто не соблазнится о Мне!
 • По отшествии же посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне: что́ смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую?
 • Что́ же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских.
 • Что́ же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка.
 • Сей есть, о котором написано: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.
 • Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием больше его.
 • И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым;
 • а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него.
 • [Зач. 32.] Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? и кому они подобны?
 • Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали.
 • Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес.
 • Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.
 • И оправдана премудрость всеми чадами ее.
 • [Зач. 33.] Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег.
 • И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром
 • и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром.
 • Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница.
 • Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель.
 • Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят,
 • но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?
 • Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил.
 • И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла;
 • ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги;
 • ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги.
 • А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит.
 • Ей же сказал: прощаются тебе грехи.
 • И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает?
 • Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром.
 • 耶 稣 对 百 姓 讲 完 了 这 一 切 的 话 , 就 进 了 迦 百 农 。
 • 有 一 个 百 夫 长 所 宝 贵 的 仆 人 , 害 病 快 要 死 了 。
 • 百 夫 长 风 闻 耶 稣 的 事 , 就 托 犹 太 人 的 几 个 长 老 , 去 求 耶 稣 来 救 他 的 仆 人 。
 • 他 们 到 了 耶 稣 那 里 , 就 切 切 的 求 他 说 , 你 给 他 行 这 事 , 是 他 所 配 得 的 。
 • 因 为 他 爱 我 们 的 百 姓 , 给 我 们 建 造 会 堂 。
 • 耶 稣 就 和 他 们 同 去 。 离 那 家 不 远 , 百 夫 长 托 几 个 朋 友 去 见 耶 稣 , 对 他 说 , 主 阿 , 不 要 劳 动 。 因 你 到 我 舍 下 , 我 不 敢 当 。
 • 我 也 自 以 为 不 配 去 见 你 , 只 要 你 说 一 句 话 , 我 的 仆 人 就 必 好 了 。
 • 因 为 我 在 人 的 权 下 , 也 有 兵 在 我 以 下 , 对 这 个 说 去 , 他 就 去 。 对 那 个 说 来 , 他 就 来 。 对 我 的 仆 人 说 , 你 作 这 事 , 他 就 去 作 。
 • 耶 稣 听 见 这 话 , 就 希 奇 他 , 转 身 对 跟 随 的 众 人 说 , 我 告 诉 你 们 , 这 麽 大 的 信 心 , 就 是 在 以 色 列 中 我 也 没 有 遇 见 过 。
 • 那 托 来 的 人 回 到 百 夫 长 家 里 , 看 见 仆 人 已 经 好 了 。
 • 过 不 了 多 时 , 有 古 卷 作 次 日 耶 稣 往 一 座 城 去 , 这 城 名 叫 拿 因 , 他 的 门 徒 和 极 多 的 人 与 他 同 行 。
 • 将 近 城 门 , 有 一 个 死 人 被 抬 出 来 。 这 人 是 他 母 亲 独 生 的 儿 子 , 他 母 亲 又 是 寡 妇 。 有 城 里 的 许 多 人 同 着 寡 妇 送 殡 。
 • 主 看 见 那 寡 妇 就 怜 悯 他 , 对 他 说 , 不 要 哭 。
 • 于 是 进 前 按 着 杠 , 抬 的 人 就 站 住 了 。 耶 稣 说 , 少 年 人 , 我 吩 咐 你 起 来 。
 • 那 死 人 就 坐 起 , 并 且 说 话 。 耶 稣 便 把 他 交 给 他 母 亲 。
 • 众 人 都 惊 奇 , 归 荣 耀 与 神 说 , 有 大 先 知 在 我 们 中 间 兴 起 来 了 。 又 说 , 神 眷 顾 了 他 的 百 姓 。
 • 他 这 事 的 风 声 就 传 遍 了 犹 太 , 和 周 围 地 方 。
 • 约 翰 的 门 徒 把 这 些 事 都 告 诉 约 翰 。
 • 他 便 叫 了 两 个 门 徒 来 , 打 发 他 们 到 主 那 里 去 , 说 , 那 将 要 来 的 是 你 麽 , 还 是 我 们 等 候 别 人 呢 。
 • 那 两 个 人 来 到 耶 稣 那 里 , 说 , 施 洗 的 约 翰 打 发 我 们 来 问 你 , 那 将 要 来 的 是 你 麽 , 还 是 我 们 等 候 别 人 呢 。
 • 正 当 那 时 候 , 耶 稣 治 好 了 许 多 有 疾 病 的 , 受 灾 患 的 , 被 恶 鬼 附 着 的 。 又 开 恩 叫 好 些 瞎 子 能 看 见 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 你 们 去 把 所 看 见 所 听 见 的 事 告 诉 约 翰 。 就 是 瞎 子 看 见 , 瘸 子 行 走 , 长 大 麻 疯 的 洁 净 , 聋 子 听 见 , 死 人 复 活 , 穷 人 有 福 音 传 给 他 们 。
 • 凡 不 因 我 跌 倒 的 , 就 有 福 了 。
 • 约 翰 所 差 来 的 人 既 走 了 , 耶 稣 就 对 众 人 讲 论 约 翰 说 , 你 们 从 前 出 去 到 旷 野 , 是 要 看 什 么 呢 。 要 看 风 吹 动 的 芦 苇 麽 。
 • 你 们 出 去 到 底 是 要 看 什 么 。 要 看 穿 细 软 衣 服 的 人 麽 。 那 穿 华 丽 衣 服 宴 乐 度 日 的 人 , 是 在 王 宫 里 。
 • 你 们 出 去 究 竟 是 要 看 什 么 。 要 看 先 知 麽 。 我 告 诉 你 们 , 是 的 , 他 比 先 知 大 多 了 。
 • 经 上 记 着 说 , 我 要 差 遣 我 的 使 者 在 你 前 面 , 豫 备 道 路 。 所 说 的 就 是 这 个 人 。
 • 我 告 诉 你 们 , 凡 妇 人 所 生 的 , 没 有 一 个 大 过 约 翰 的 。 然 而 神 国 里 最 小 的 比 他 还 大 。
 • 众 百 姓 和 税 吏 , 既 受 过 约 翰 的 洗 , 听 见 这 话 , 就 以 神 为 义 。
 • 但 法 利 赛 人 和 律 法 师 , 没 有 受 过 约 翰 的 洗 , 竟 为 自 己 废 弃 了 神 的 旨 意 。 二 十 九 三 十 两 节 或 作 众 百 姓 和 税 吏 听 见 了 约 翰 的 话 就 受 了 他 的 洗 便 以 神 为 义 但 法 利 赛 人 和 律 法 师 不 受 约 翰 的 洗 , 竟 为 自 己 废 弃 了 神 的 旨 意 。
 • 主 又 说 , 这 样 , 我 可 用 什 么 比 这 世 代 的 人 呢 。 他 们 好 像 什 么 呢 。
 • 好 像 孩 童 坐 在 街 市 上 , 彼 此 呼 叫 说 , 我 们 向 你 们 吹 笛 , 你 们 不 跳 舞 , 我 们 向 你 们 举 哀 , 你 们 不 啼 哭 。
 • 施 洗 的 约 翰 来 , 不 吃 饼 , 不 喝 酒 。 你 们 说 他 是 被 鬼 附 着 的 。
 • 人 子 来 , 也 吃 也 喝 。 你 们 说 他 是 贪 食 好 酒 的 人 , 是 税 吏 和 罪 人 的 朋 友 。
 • 但 智 慧 之 子 , 都 以 智 慧 为 是 。
 • 有 一 个 法 利 赛 人 , 请 耶 稣 和 他 吃 饭 。 耶 稣 就 到 法 利 赛 人 家 里 去 坐 席 。
 • 那 城 里 有 一 个 女 人 , 是 个 罪 人 。 知 道 耶 稣 在 法 利 赛 人 家 里 坐 席 , 就 拿 着 盛 香 膏 的 玉 瓶 ,
 • 站 在 耶 稣 背 后 , 挨 着 他 的 脚 哭 , 眼 泪 湿 了 耶 稣 的 脚 , 就 用 自 己 的 头 发 擦 乾 , 又 用 嘴 连 连 亲 他 的 脚 , 把 香 膏 抹 上 。
 • 请 耶 稣 的 法 利 赛 人 看 见 这 事 , 心 里 说 , 这 人 若 是 先 知 , 必 知 道 摸 他 的 是 谁 , 是 个 怎 样 的 女 人 , 乃 是 个 罪 人 。
 • 耶 稣 对 他 说 , 西 门 , 我 有 句 话 要 对 你 说 。 西 门 说 , 夫 子 , 请 说 。
 • 耶 稣 说 , 一 个 债 主 , 有 两 个 人 欠 他 的 债 。 一 个 欠 他 五 十 两 银 子 , 一 个 欠 五 两 银 子 。
 • 因 为 他 们 无 力 偿 还 , 债 主 就 开 恩 免 了 他 们 两 个 人 的 债 。 这 两 个 人 那 一 个 更 爱 他 呢 。
 • 西 门 回 答 说 , 我 想 是 那 多 得 恩 免 的 人 。 耶 稣 说 , 你 断 的 不 错 。
 • 于 是 转 过 来 向 着 那 女 人 , 便 对 西 门 说 , 你 看 见 这 女 人 麽 。 我 进 了 你 的 家 , 你 没 有 给 我 水 洗 脚 。 但 这 女 人 用 眼 泪 湿 了 我 的 脚 , 用 头 发 擦 乾 。
 • 你 没 有 与 我 亲 嘴 , 但 这 女 人 从 我 进 来 的 时 候 , 就 不 住 的 用 嘴 亲 我 的 脚 。
 • 你 没 有 用 油 抹 我 的 头 , 但 这 女 人 用 香 膏 抹 我 的 脚 。
 • 所 以 我 告 诉 你 , 他 许 多 的 罪 都 赦 免 了 。 因 为 他 的 爱 多 。 但 那 赦 免 少 的 , 他 的 爱 就 少 。
 • 于 是 对 那 女 人 说 , 你 的 罪 赦 免 了 。
 • 同 席 的 人 心 里 说 , 这 是 什 么 人 , 竟 赦 免 人 的 罪 呢 。
 • 耶 稣 对 那 女 人 说 , 你 的 信 救 了 你 , 平 平 安 安 的 回 去 吧 。