Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • Егда́ же сконча́ вся́ глаго́лы своя́ въ слу́хи лю́демъ, [Зач. 29.] вни́де въ капернау́мъ.
 • Со́тнику же нѣ́ко­ему ра́бъ боля́ злѣ́, хотя́ше {имѣ́яше} умре́ти, и́же бѣ́ ему́ че́стенъ.
 • Слы́шавъ же о Иису́сѣ, посла́ къ нему́ ста́рцы иуде́йскiя, моля́ его́, я́ко да при­­ше́дъ спасе́тъ раба́ его́.
 • Они́ же при­­ше́дше ко Иису́сови, моля́ху его́ то́щно, глаго́люще, я́ко досто́инъ е́сть, ему́же да́си сiе́:
 • лю́битъ бо язы́къ на́шъ, и со́нмище то́й созда́ на́мъ.
 • Иису́съ же идя́ше съ ни́ми. И уже́ ему́ не дале́че су́щу от­ хра́мины, посла́ къ нему́ со́тникъ дру́ги, глаго́ля ему́: Го́споди, не дви́жися: нѣ́смь бо досто́инъ, да подъ кро́въ мо́й вни́деши:
 • тѣ́мже ни себе́ досто́йна сотвори́хъ прiити́ къ тебѣ́: но рцы́ сло́во, и исцѣлѣ́етъ о́трокъ мо́й:
 • и́бо и а́зъ человѣ́къ е́смь подъ влады́кою учине́нъ, имѣ́я подъ собо́ю во́ины: и глаго́лю сему́: иди́, и иде́тъ: и друго́му: прiиди́, и прiи́детъ: и рабу́ мо­ему́: сотвори́ сiе́, и сотвори́тъ.
 • Слы́шавъ же сiя́ Иису́съ, чуди́ся ему́, и обра́щься иду́щему по не́мъ наро́ду рече́: глаго́лю ва́мъ, ни во Изра́или толи́ки вѣ́ры обрѣто́хъ.
 • И воз­вра́щшеся по́сланiи обрѣто́ша боля́щаго раба́ исцѣлѣ́в­ша.
 • [Зач. 30.] И бы́сть посе́мъ, идя́ше во гра́дъ, нарица́емый наи́нъ: и съ ни́мъ идя́ху ученицы́ его́ мно́зи и наро́дъ мно́гъ.
 • Я́коже при­­бли́жися ко врато́мъ гра́да, и се́ изноша́ху уме́рша, сы́на единоро́дна ма́тери сво­е́й, и та́ бѣ́ вдова́: и наро́дъ от­ гра́да мно́гъ съ не́ю.
 • И ви́дѣвъ ю́ Госпо́дь, милосе́рдова о не́й, и рече́ е́й: не пла́чи.
 • И при­­сту́пль косну́ся во о́дръ: нося́щiи же ста́ша: и рече́: ю́ноше, тебѣ́ глаго́лю, воста́ни.
 • И сѣ́де ме́ртвый, и нача́тъ глаго́лати: и даде́ его́ ма́тери его́.
 • Прiя́тъ же стра́хъ всѣ́хъ, и сла́вляху Бо́га, глаго́люще: я́ко проро́къ ве́лiй воста́ въ на́съ, и я́ко посѣти́ Бо́гъ люде́й сво­и́хъ.
 • [Зач. 31.] И изы́де сло́во сiе́ по все́й Иуде́и о не́мъ, и по все́й странѣ́.
 • И воз­вѣсти́ша Иоа́н­ну ученицы́ его́ о всѣ́хъ си́хъ.
 • И при­­зва́въ два́ нѣ́кая от­ учени́къ сво­и́хъ Иоа́н­нъ, посла́ ко Иису́су, глаго́ля: ты́ ли еси́ гряды́й, или́ ино́го ча́емъ?
 • Прише́дша же къ нему́ му́жа рѣ́ста: Иоа́н­нъ крести́тель посла́ на́съ къ тебѣ́, глаго́ля: ты́ ли еси́ гряды́й, или́ ино́го ча́емъ?
 • Въ то́й же ча́съ исцѣли́ мно́ги от­ неду́гъ и ра́нъ и ду́хъ злы́хъ, и мно́гимъ слѣпы́мъ дарова́ прозрѣ́нiе.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ и́ма: ше́дша воз­вѣсти́та Иоа́н­ну, я́же ви́дѣста и слы́шаста: я́ко слѣпі́и прозира́ютъ, хро́мiи хо́дятъ, прокаже́н­нiи очища́ют­ся, глусі́и слы́шатъ, ме́ртвiи востаю́тъ, ни́щiи благовѣ­ст­ву́ютъ:
 • и блаже́нъ е́сть, и́же а́ще не соблазни́т­ся о мнѣ́.
 • Отше́дшема же ученико́ма Иоа́н­новома, нача́тъ глаго́лати къ наро́домъ о Иоа́н­нѣ: чесо́ изыдо́сте въ пусты́ню ви́дѣти, тро́сть ли вѣ́тромъ коле́блему?
 • Но чесо́ изыдо́сте ви́дѣти? человѣ́ка ли въ мя́гки ри́зы одѣ́яна? Се́, и́же во оде́жди сла́внѣй и пи́щи су́щiи, во ца́р­ст­вiи {во дво́рѣхъ ца́рскихъ} су́ть.
 • Но чесо́ изыдо́сте ви́дѣти? проро́ка ли? Е́й, глаго́лю ва́мъ, и ли́шше проро́ка.
 • Се́й [бо] е́сть, о не́мже пи́сано е́сть: се́ а́зъ послю́ а́нгела мо­его́ предъ лице́мъ тво­и́мъ, и́же устро́итъ пу́ть тво́й предъ тобо́ю.
 • Глаго́лю бо ва́мъ: бо́лiй въ рожде́н­ныхъ жена́ми проро́ка Иоа́н­на крести́теля никто́же е́сть: мні́й же во ца́р­ст­вiи Бо́жiи, бо́лiи его́ е́сть.
 • И вси́ лю́дiе слы́шав­ше и мы́тарiе, оправди́ша Бо́га, кре́щшеся креще́нiемъ Иоа́н­новымъ:
 • фарисе́е же и зако́н­ницы совѣ́тъ Бо́жiй от­верго́ша о себѣ́, не кре́щшеся от­ него́.
 • [Зач. 32.] Рече́ же Госпо́дь: кому́ у́бо уподо́блю человѣ́ки ро́да сего́, и кому́ су́ть подо́бни?
 • Подо́бни су́ть о́трочищемъ сѣдя́щымъ на то́ржищихъ и при­­глаша́ющымъ дру́гъ дру́га, и глаго́лющымъ: писка́хомъ ва́мъ, и не пляса́сте: рыда́хомъ ва́мъ, и не пла́касте.
 • Прiи́де бо Иоа́н­нъ крести́тель ни хлѣ́ба яды́й, ни вина́ пiя́, и глаго́лете: бѣ́ся и́мать.
 • Прiи́де Сы́нъ человѣ́ческiй яды́й и пiя́, и глаго́лете: се́й человѣ́къ я́дца и винопі́йца, дру́гъ мытаре́мъ и грѣ́шникомъ.
 • И оправди́ся прему́дрость от­ ча́дъ сво­и́хъ всѣ́хъ.
 • [Зач. 33.] Моля́ше же его́ нѣ́кiй от­ фарисе́й, да бы я́лъ съ ни́мъ: и в­ше́дъ въ до́мъ фарисе́овъ, воз­леже́.
 • И се́ жена́ во гра́дѣ, я́же бѣ́ грѣ́шница, и увѣ́дѣв­ши, я́ко воз­лежи́тъ во хра́минѣ фарисе́овѣ, при­­не́сши алава́стръ ми́ра,
 • и ста́в­ши при­­ ногу́ его́ созади́, пла́чущися, нача́тъ умыва́ти но́зѣ его́ слеза́ми, и власы́ главы́ сво­ея́ отира́­ше, и облобыза́­ше но́зѣ его́, и ма́заше ми́ромъ.
 • Ви́дѣвъ же фарисе́й воз­зва́вый его́, рече́ въ себѣ́, глаго́ля се́й а́ще бы бы́лъ проро́къ, вѣ́дѣлъ бы кто́ и какова́ жена́ при­­каса́ет­ся ему́: я́ко грѣ́шница е́сть.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ къ нему́: Си́моне, и́мамъ ти́ нѣ́что рещи́. О́нъ же рече́: учи́телю, рцы́.
 • Иису́съ же рече́: два́ должника́ бѣ́ста заимода́вцу нѣ́ко­ему: еди́нъ бѣ́ до́лженъ пятiю́сотъ дина́рiи, другі́й же пятiю́десятъ:
 • не иму́щема же и́ма воз­да́ти, обѣ́ма от­да́ {оста́ви}. Кото́рый у́бо ею́, рцы́, па́че воз­лю́битъ его́?
 • Отвѣща́въ же Си́монъ рече́: мню́, я́ко ему́же вя́щше от­да́ {оста́ви}. О́нъ же рече́ ему́: пра́во суди́лъ еси́.
 • И обра́щься къ женѣ́, Си́монови рече́: ви́диши ли сiю́ жену́? Внидо́хъ въ до́мъ тво́й, воды́ на но́зѣ мо­и́ не да́лъ еси́: сiя́ же слеза́ми облiя́ ми́ но́зѣ и власы́ главы́ сво­ея́ отре́.
 • Лобза́нiя ми́ не да́лъ еси́: сiя́ же, от­не́лиже внидо́хъ, не преста́ облобыза́ющи ми́ но́зѣ.
 • Ма́сломъ главы́ мо­ея́ не пома́залъ еси́: сiя́ же ми́ромъ пома́за ми́ но́зѣ.
 • Его́же ра́ди, глаго́лю ти́: от­пуща́ют­ся грѣси́ ея́ мно́зи, я́ко воз­люби́ мно́го: а ему́же ма́ло оставля́ет­ся, ме́нше лю́битъ.
 • Рече́ же е́й: от­пуща́ют­ся тебѣ́ грѣси́.
 • И нача́ша воз­лежа́щiи съ ни́мъ глаго́лати въ себѣ́: кто́ се́й е́сть, и́же и грѣхи́ от­пуща́етъ?
 • Рече́ же къ женѣ́: вѣ́ра твоя́ спасе́ тя: иди́ въ ми́рѣ.
 • Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то || [Зач. 29.] вошел в Капернаум.
 • У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти.
 • Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его.
 • И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это,
 • ибо он любит народ наш и построил нам синагогу.
 • Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой;
 • потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой.
 • Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то́, и делает.
 • Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры.
 • Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.
 • [Зач. 30.] После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа.
 • Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.
 • Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
 • И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!
 • Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
 • И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.
 • [Зач. 31.] Такое мнение о Нём распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.
 • И возвестили Иоанну ученики его о всём том.
 • Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?
 • Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно прийти, или другого ожидать нам?
 • А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение.
 • И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что́ вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют;
 • и блажен, кто не соблазнится о Мне!
 • По отшествии же посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне: что́ смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую?
 • Что́ же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских.
 • Что́ же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка.
 • Сей есть, о котором написано: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.
 • Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием больше его.
 • И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым;
 • а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него.
 • [Зач. 32.] Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? и кому они подобны?
 • Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали.
 • Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес.
 • Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.
 • И оправдана премудрость всеми чадами ее.
 • [Зач. 33.] Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег.
 • И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром
 • и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром.
 • Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница.
 • Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель.
 • Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят,
 • но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?
 • Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил.
 • И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла;
 • ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги;
 • ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги.
 • А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит.
 • Ей же сказал: прощаются тебе грехи.
 • И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает?
 • Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром.
 • ἐπειδὴ ἐπλή­ρωσεν πάν­τα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ εἰσῆλθεν εἰς Καφαρναούμ
 • ἑκατον­τάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾶν ὃς ἦν αὐτῷ ἔν­τιμος
 • ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπέστειλεν προ­̀ς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν δια­σώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ
 • οἱ δὲ παρα­γενόμενοι προ­̀ς τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως λέγον­τες ὅτι ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξῃ τοῦτο
 • ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν συν­αγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν
 • ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύ­ετο σὺν αὐτοῖς ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχον­τος ἀπο­̀ τῆς οἰκίας ἔπεμψεν φίλους ὁ ἑκατον­τάρχης λέγων αὐτῷ κύριε μὴ σκύλλου οὐ γὰρ ἱκανός εἰμι ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς
 • διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα προ­̀ς σὲ ἐλθεῖν ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ καὶ ἰαθήτω ὁ παῖς μου
 • καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασ­σό­με­νος ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας καὶ λέγω τούτῳ πορεύ­θητι καὶ πορεύ­εται καὶ ἄλλῳ ἔρχου καὶ ἔρχεται καὶ τῷ δούλῳ μου ποίησον τοῦτο καὶ ποιεῖ
 • ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦν­τι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν λέγω ὑμῖν οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον
 • καὶ ὑποστρέψαν­τες εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέν­τες εὗρον τὸν δοῦλον ὑγιαίνον­τα
 • καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύ­θη εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν καὶ συν­επορεύ­ον­το αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὄχλος πολύς
 • ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ αὐτὴ ἦν χήρα καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ
 • καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ μὴ κλαῖε
 • καὶ προ­σελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ οἱ δὲ βαστάζον­τες ἔστησαν καὶ εἶπεν νεανίσκε σοὶ λέγω ἐγέρθητι
 • καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ
 • ἔλαβεν δὲ φόβος πάν­τας καὶ ἐδόξαζον τὸν θεὸν λέγον­τες ὅτι προ­φήτης μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ
 • καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ
 • καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάν­των τούτων καὶ προ­σκαλεσά­με­νος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης
 • ἔπεμψεν προ­̀ς τὸν κύριον λέγων σὺ εἶ ὁ ἐρχό­με­νος ἢ ἄλλον προ­σδοκῶμεν
 • παρα­γενόμενοι δὲ προ­̀ς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπαν Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς προ­̀ς σὲ λέγων σὺ εἶ ὁ ἐρχό­με­νος ἢ ἄλλον προ­σδοκῶμεν
 • ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπο­̀ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν
 • καὶ ἀπο­κριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς πορευθέν­τες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν χωλοὶ περιπατοῦσιν λεπρο­ὶ καθαρίζον­ται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν νεκροὶ ἐγείρον­ται πτωχοὶ εὐαγγελίζον­ται
 • καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί
 • ἀπελθόν­των δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν προ­̀ς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάννου τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον
 • ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον ἰδοὺ οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχον­τες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν
 • ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν προ­φήτην ναί λέγω ὑμῖν καὶ περισ­σότερον προ­φήτου
 • οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται ἰδοὺ ἀπο­στέλλω τὸν ἄγγελόν μου προ­̀ προ­σώπου σου ὃς κατα­σκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπρο­σθέν σου
 • λέγω ὑμῖν μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάννου οὐδείς ἐστιν ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστιν
 • καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν θεόν βαπτισθέν­τες τὸ βάπτισμα Ἰωάννου
 • οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς μὴ βαπτισθέν­τες ὑπ᾿ αὐτοῦ
 • τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοι­οι
 • ὅμοι­οί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθη­μέ­νοις καὶ προ­σφωνοῦσιν ἀλλήλοις ἃ λέγει ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκλαύσατε
 • ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς μὴ ἐσθίων ἄρτον μήτε πίνων οἶνον καὶ λέγετε δαιμόνιον ἔχει
 • ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων καὶ λέγετε ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
 • καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπο­̀ πάν­των τῶν τέκνων αὐτῆς
 • ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ᾿ αὐτοῦ καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φαρισαίου κατεκλίθη
 • καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ἦν ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλός καὶ ἐπι­γνοῦσα ὅτι κατα­́κειται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου
 • καὶ στᾶσα ὀπίσω παρα­̀ τοὺς πόδας αὐτοῦ κλαίουσα τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασ­σεν καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ
 • ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων οὗτος εἰ ἦν προ­φήτης ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν
 • καὶ ἀπο­κριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν προ­̀ς αὐτόν Σίμων ἔχω σοί τι εἰπεῖν ὁ δέ διδάσκαλε εἰπέ φησίν
 • δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ τινι ὁ εἷς ὤφειλεν δηνάρια πεν­τακόσια ὁ δὲ ἕτερος πεν­τήκον­τα
 • μὴ ἐχόν­των αὐτῶν ἀπο­δοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο τίς οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν
 • ἀπο­κριθεὶς Σίμων εἶπεν ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὀρθῶς ἔκρινας
 • καὶ στραφεὶς προ­̀ς τὴν γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν ὕδωρ μοι ἐπι­̀ πόδας οὐκ ἔδωκας αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς πόδας καὶ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν
 • φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας αὕτη δὲ ἀφ᾿ ἧς εἰσῆλθον οὐ διέλιπεν κατα­φιλοῦσά μου τοὺς πόδας
 • ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψεν τοὺς πόδας μου
 • οὗ χάριν λέγω σοι ἀφέων­ται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί ὅτι ἠγάπησεν πολύ ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται ὀλίγον ἀγαπᾷ
 • εἶπεν δὲ αὐτῇ ἀφέων­ταί σου αἱ ἁμαρτίαι
 • καὶ ἤρξαν­το οἱ συν­ανακείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς τίς οὗτός ἐστιν ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν
 • εἶπεν δὲ προ­̀ς τὴν γυναῖκα ἡ πίστις σου σέσωκέν σε πορεύ­ου εἰς εἰρήνην