Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 34.] И бы́сть посе́мъ, и то́й прохожда́­ше сквоз­ѣ́ гра́ды и ве́си, проповѣ́дуя и благовѣ­ст­ву́я ца́р­ст­вiе Бо́жiе: и оба­на́­де­ся­те съ ни́мъ,
 • и жены́ нѣ́кiя, я́же бя́ху исцѣ́лены от­ духо́въ злы́хъ и неду́гъ: Марі́а нарица́емая Магдали́на, изъ нея́же бѣсо́въ се́дмь изы́де,
 • и Иоа́н­на жена́ хуза́ня, при­­ста́вника И́родова, и суса́н­на, и и́ны мно́ги, я́же служа́ху ему́ от­ имѣ́нiй сво­и́хъ.
 • Разумѣва́ющу же наро́ду мно́гу, и от­ всѣ́хъ градо́въ гряду́щымъ къ нему́, рече́ при́тчу:
 • [Зач. 35.] изы́де сѣ́яй сѣ́яти сѣ́мене сво­его́: и егда́ сѣ́яше, о́во паде́ при­­ пути́, и попра́но бы́сть, и пти́цы небе́сныя позоба́ша е́:
 • а друго́е паде́ на ка́мени, и прозя́бъ у́сше, зане́ не имѣ́яше вла́ги:
 • и друго́е паде́ посредѣ́ те́рнiя, и воз­расте́ те́рнiе, и подави́ е́:
 • друго́е же паде́ на земли́ бла́зѣ, и прозя́бъ сотвори́ пло́дъ стори́цею. Сiя́ глаго́ля, воз­гласи́: имѣ́яй у́шы слы́шати, да слы́шитъ.
 • Вопроша́ху же его́ ученицы́ его́, глаго́люще: что́ е́сть при́тча сiя́?
 • О́нъ же рече́: ва́мъ е́сть дано́ вѣ́дати та́йны ца́р­ст­вiя Бо́жiя, про́чымъ же въ при́тчахъ, да ви́дяще не ви́дятъ и слы́шаще не разумѣ́ютъ.
 • Е́сть же сiя́ при́тча: сѣ́мя е́сть сло́во Бо́жiе:
 • а и́же при­­ пути́, су́ть слы́шащiи, пото́мъ же при­­хо́дитъ дiа́волъ и взе́млетъ сло́во от­ се́рдца и́хъ, да не вѣ́ровав­ше спасу́т­ся:
 • а и́же на ка́мени, и́же егда́ услы́шатъ, съ ра́достiю прiе́млютъ сло́во: и Сiи́ ко́рене не и́мутъ, и́же во вре́мя вѣ́руютъ, и во вре́мя напа́сти от­пада́ютъ:
 • а е́же въ те́рнiи па́дшее, сі́и су́ть слы́шав­шiи, и от­ печа́ли и бога́т­ст­ва и сластьми́ жите́йскими ходя́ще подавля́ют­ся, и не соверша́ютъ плода́:
 • а и́же на до́брѣй земли́, сі́и су́ть, и́же до́брымъ се́рдцемъ и благи́мъ слы́шав­ше сло́во, держа́тъ и пло́дъ творя́тъ въ терпѣ́нiи. Сiя́ глаго́ля, воз­гласи́: имѣ́яй у́шы слы́шати да слы́шитъ.
 • [Зач. 36.] Никто́же [у́бо] свѣти́лника вже́гъ, покрыва́етъ его́ сосу́домъ, или́ подъ о́дръ подлага́етъ: но на свѣ́щникъ воз­лага́етъ, да входя́щiи ви́дятъ свѣ́тъ.
 • Нѣ́сть бо та́йно, е́же не я́влено бу́детъ: ниже́ утае́но, е́же не позна́ет­ся и въ явле́нiе прiи́детъ.
 • Блюди́теся у́бо, ка́ко слы́шите: и́же бо и́мать, да́ст­ся ему́: и и́же а́ще не и́мать, и е́же мни́т­ся имѣ́я, во́змет­ся от­ него́.
 • Прiидо́ша же къ нему́ Ма́ти и бра́тiя его́, и не можа́ху бесѣ́довати къ нему́ наро́да ра́ди.
 • И воз­вѣсти́ша ему́, глаго́люще: Ма́ти твоя́ и бра́тiя твоя́ внѣ́ стоя́тъ, ви́дѣти тя́ хотя́ще.
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ къ ни́мъ: ма́ти моя́ и бра́тiя моя́ сі́и су́ть, слы́шащiи сло́во Бо́жiе, и творя́щiи е́.
 • [Зач. 37.] И бы́сть во еди́нъ от­ дні́й, то́й влѣ́зе въ кора́бль и ученицы́ его́: и рече́ къ ни́мъ: пре́йдемъ на о́нъ по́лъ е́зера. И по­идо́ша.
 • Иду́щымъ же и́мъ, у́спе. И сни́де бу́ря вѣ́треная въ е́зеро, и скончава́хуся, и въ бѣдѣ́ бѣ́ху.
 • И при­­сту́пльше воз­двиго́ша его́, глаго́люще: наста́вниче, наста́вниче, погиба́емъ. О́нъ же воста́въ запрети́ вѣ́тру и волне́нiю во́дному: и улего́ста, и бы́сть тишина́.
 • Рече́ же и́мъ: гдѣ́ е́сть вѣ́ра ва́ша? Убоя́в­шеся же чуди́шася, глаго́люще дру́гъ ко дру́гу: кто́ у́бо се́й е́сть, я́ко и вѣ́тромъ повелѣва́етъ и водѣ́, и послу́шаютъ его́?
 • [Зач. 38.] И преидо́ша во страну́ гадари́нску, я́же е́сть объ о́нъ по́лъ Галиле́и.
 • Изше́дшу же ему́ на зе́млю, срѣ́те его́ му́жъ нѣ́кiй от­ гра́да, и́же имя́ше бѣ́сы от­ лѣ́тъ мно́гихъ, и въ ри́зу не облача́­шеся, и во хра́мѣ не живя́ше, но во гробѣ́хъ.
 • Узрѣ́въ же Иису́са и возопи́въ, при­­паде́ къ нему́, и гла́сомъ ве́лiимъ рече́: что́ мнѣ́ и тебѣ́, Иису́се Сы́не Бо́га вы́шняго? молю́ся ти́, не му́чи мене́.
 • Повелѣ́ бо ду́хови нечи́стому изы́ти от­ человѣ́ка: от­ мно́гихъ бо лѣ́тъ восхища́­ше его́: и вя́заху его́ у́зы [желѣ́зны] и пу́ты, стрегу́ще его́: и растерза́я у́зы, гони́мь быва́­ше бѣ́сомъ сквоз­ѣ́ пусты́ни.
 • Вопроси́ же его́ Иису́съ, глаго́ля: что́ ти́ е́сть и́мя? О́нъ же рече́: легео́нъ: я́ко бѣ́си мно́зи внидо́ша во́нь.
 • И моля́ху его́, да не повели́тъ и́мъ въ бе́здну ити́.
 • Бѣ́ же ту́ ста́до свине́й мно́го пасо́мо въ горѣ́: и моля́ху его́, да повели́тъ и́мъ въ ты́ вни́ти. И повелѣ́ и́мъ.
 • Изше́дше же бѣ́си от­ человѣ́ка, внидо́ша во свинiя́: и устреми́ся ста́до по бре́гу въ е́зеро, и истопе́.
 • Ви́дѣв­ше же пасу́щiи бы́в­шее, бѣжа́ша, и воз­вѣсти́ша во гра́дѣ и въ се́лѣхъ.
 • Изыдо́ша же ви́дѣти бы́в­шее: и прiидо́ша ко Иису́сови и обрѣто́ша человѣ́ка сѣдя́ща, изъ него́же бѣ́си изыдо́ша, оболче́на и смы́сляща, при­­ ногу́ Иису́сову: и убоя́шася.
 • Возвѣсти́ша же и́мъ ви́дѣв­шiи, ка́ко спасе́ся бѣснова́выйся.
 • И моли́ его́ ве́сь наро́дъ страны́ гадари́нскiя от­ити́ от­ ни́хъ, я́ко стра́хомъ ве́лiимъ одержи́ми бѣ́ху. О́нъ же влѣ́зъ въ кора́бль, воз­врати́ся.
 • Моля́шеся же ему́ му́жъ, изъ него́же изыдо́ша бѣ́си, да бы́ съ ни́мъ бы́лъ. Отпусти́ же его́ Иису́съ, глаго́ля:
 • воз­врати́ся въ до́мъ тво́й и повѣ́дай, ели́ка ти́ сотвори́ Бо́гъ. И и́де, по всему́ гра́ду проповѣ́дая, ели́ка сотвори́ ему́ Иису́съ.
 • [Зач. 39.] Бы́сть же егда́ воз­врати́ся Иису́съ, прiя́тъ его́ наро́дъ: бѣ́ху бо вси́ ча́юще его́.
 • И се́ прiи́де му́жъ, ему́же и́мя Иаи́ръ, и то́й кня́зь со́нмищу бѣ́. И па́дъ при­­ ногу́ Иису́сову, моля́ше его́ вни́ти въ до́мъ сво́й:
 • я́ко дщи́ единоро́дна бѣ́ ему́, я́ко лѣ́тъ двою­на́­де­ся­те, и та́ умира́­ше. Егда́ же идя́ше, наро́ди угнѣта́ху его́.
 • И жена́ су́щи въ точе́нiи кро́ве от­ двою­на́­де­ся­те лѣ́ту, я́же враче́мъ изда́в­ши все́ имѣ́нiе, [и] не воз­мо́же ни от­ еди́наго исцѣлѣ́ти:
 • [и] при­­сту́пльши созади́, косну́ся кра́я ри́зъ его́: и а́бiе ста́ то́къ кро́ве ея́.
 • И рече́ Иису́съ: кто́ е́сть косну́выйся мнѣ́? Отмета́ющымся же всѣ́мъ, рече́ пе́тръ и и́же съ ни́мъ: наста́вниче, наро́ди одержа́тъ тя́ и гнѣту́тъ, и глаго́леши: кто́ е́сть косну́выйся мнѣ́?
 • Иису́съ же рече́: при­­косну́ся мнѣ́ нѣ́кто: а́зъ бо чу́хъ си́лу изше́дшую изъ мене́.
 • Ви́дѣв­ши же жена́, я́ко не утаи́ся, трепе́щущи прiи́де, и па́дши предъ ни́мъ, ея́же ра́ди вины́ при­­косну́ся ему́, повѣ́да ему́ предъ всѣ́ми людьми́, и я́ко исцѣлѣ́ а́бiе.
 • О́нъ же рече́ е́й: дерза́й дщи́, вѣ́ра твоя́ спасе́ тя: иди́ въ ми́рѣ.
 • Еще́ ему́ глаго́лющу, прiи́де нѣ́кiй от­ архисинаго́га, глаго́ля ему́, я́ко у́мре дщи́ твоя́: не дви́жи учи́теля.
 • Иису́съ же слы́шавъ от­вѣща́ ему́, глаго́ля: не бо́йся, то́кмо вѣ́руй, и спасе́на бу́детъ.
 • Прише́дъ же въ до́мъ, не оста́ви ни еди́наго вни́ти, то́кмо Петра́ и Иоа́н­на и Иа́кова, и отца́ отрокови́цы, и ма́тере.
 • Пла́кахуся же вси́ и рыда́ху ея́. О́нъ же рече́: не пла́читеся: не у́мре [бо], но спи́тъ.
 • И руга́хуся ему́, вѣ́дяще, я́ко у́мре.
 • О́нъ же изгна́въ во́нъ всѣ́хъ, и е́мъ за ру́ку ея́, воз­гласи́, глаго́ля: отрокови́це, воста́ни.
 • И воз­врати́ся ду́хъ ея́, и воскре́се а́бiе: и повелѣ́ да́ти е́й я́сти.
 • И диви́стася роди́теля ея́. О́нъ же повелѣ́ и́ма никому́же повѣ́дати бы́в­шаго.
 • [Зач. 34.] После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать,
 • и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов,
 • и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим.
 • Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он начал говорить притчею:
 • [Зач. 35.] вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его;
 • а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги;
 • а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его;
 • а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
 • Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия?
 • Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют.
 • Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие;
 • а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым пото́м приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись;
 • а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают;
 • а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода;
 • а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
 • [Зач. 36.] Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет.
 • Ибо нет ничего тайного, что́ не сделалось бы явным, ни сокровенного, что́ не сделалось бы известным и не обнаружилось бы.
 • Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то́, что́ он думает иметь.
 • И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не могли подойти к Нему по причине народа.
 • И дали знать Ему: Матерь и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя.
 • Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его.
 • [Зач. 37.] В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону озера. И отправились.
 • Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности.
 • И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник! погибаем. Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды; и перестали, и сделалась тишина.
 • Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?
 • [Зач. 38.] И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи.
 • Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах.
 • Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: что́ Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня.
 • Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни.
 • Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, – потому что много бесов вошло в него.
 • И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну.
 • Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им.
 • Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло.
 • Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях.
 • И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись.
 • Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.
 • И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился.
 • Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
 • возвратись в дом твой и расскажи, что́ сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус.
 • [Зач. 39.] Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его.
 • И вот, пришел человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом,
 • потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его.
 • И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё имение, ни одним не могла быть вылечена,
 • подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови у ней остановилось.
 • И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, – и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?
 • Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня.
 • Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась.
 • Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром.
 • Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя.
 • Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет.
 • Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери.
 • Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит.
 • И смеялись над Ним, зная, что она умерла.
 • Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань.
 • И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть.
 • И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
 • 过 了 不 多 日 , 耶 稣 周 游 各 城 各 乡 传 道 , 宣 讲 神 国 的 福 音 。 和 他 同 去 的 有 十 二 个 门 徒 ,
 • 还 有 被 恶 鬼 所 附 , 被 疾 病 所 累 , 已 经 治 好 的 几 个 妇 女 , 内 中 有 称 为 抹 大 拉 的 马 利 亚 , 曾 有 七 个 鬼 从 他 身 上 赶 出 来 。
 • 又 有 希 律 的 家 宰 苦 撒 的 妻 子 约 亚 拿 , 并 苏 撒 拿 , 和 好 些 别 的 妇 女 , 都 是 用 自 己 的 财 物 供 给 耶 稣 和 门 徒 。
 • 当 许 多 人 聚 集 , 又 有 人 从 各 城 里 出 来 见 耶 稣 的 时 候 , 耶 稣 就 用 比 喻 说 ,
 • 有 一 个 撒 种 的 出 去 撒 种 。 撒 的 时 候 , 有 落 在 路 旁 的 , 被 人 践 踏 , 天 上 的 飞 鸟 又 来 吃 尽 了 。
 • 有 落 在 磐 石 上 的 , 一 出 来 就 枯 乾 了 , 因 为 得 不 着 滋 润 。
 • 有 落 在 荆 棘 里 的 , 荆 棘 一 同 生 长 , 把 他 挤 住 了 。
 • 又 有 落 在 好 土 里 的 , 生 长 起 来 , 结 实 百 倍 。 耶 稣 说 了 这 些 话 , 就 大 声 说 , 有 耳 可 听 的 , 就 应 当 听 。
 • 门 徒 问 耶 稣 说 , 这 比 喻 是 什 么 意 思 呢 。
 • 他 说 , 神 国 的 奥 秘 , 只 叫 你 们 知 道 。 至 于 别 人 , 就 用 比 喻 , 叫 他 们 看 也 看 不 见 , 听 也 听 不 明 。
 • 这 比 喻 乃 是 这 样 。 种 子 就 是 神 的 道 。
 • 那 些 在 路 旁 的 , 就 是 人 听 了 道 , 随 后 魔 鬼 来 , 从 他 们 心 里 把 道 夺 去 , 恐 怕 他 们 信 了 得 救 。
 • 那 些 在 磐 石 上 的 , 就 是 人 听 道 , 喜 欢 领 受 , 但 心 中 没 有 根 , 不 过 暂 时 相 信 , 及 至 遇 见 试 炼 就 后 退 了 。
 • 那 落 在 荆 棘 里 的 , 就 是 人 听 了 道 , 走 开 以 后 , 被 今 生 的 思 虑 钱 财 宴 乐 挤 住 了 , 便 结 不 出 成 熟 的 子 粒 来 。
 • 那 落 在 好 土 里 的 , 就 是 人 听 了 道 , 持 守 在 诚 实 善 良 的 心 里 , 并 且 忍 耐 着 结 实 。
 • 没 有 人 点 灯 用 器 皿 盖 上 , 或 放 在 床 底 下 , 乃 是 放 在 灯 台 上 , 叫 进 来 的 人 看 见 亮 光 。
 • 因 为 掩 藏 的 事 , 没 有 不 显 出 来 的 。 隐 瞒 的 事 , 没 有 不 露 出 来 被 人 知 道 的 。
 • 所 以 你 们 应 当 小 心 怎 样 听 。 因 为 凡 有 的 , 还 要 加 给 他 。 凡 没 有 的 , 连 他 自 以 为 有 的 , 也 要 夺 去 。
 • 耶 稣 的 母 亲 和 他 弟 兄 来 了 , 因 为 人 多 , 不 得 到 他 跟 前 。
 • 有 人 告 诉 他 说 , 你 母 亲 和 你 弟 兄 , 站 在 外 边 , 要 见 你 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 听 了 神 之 道 而 遵 行 的 人 , 就 是 我 的 母 亲 , 我 的 弟 兄 了 。
 • 有 一 天 耶 稣 和 门 徒 上 了 船 , 对 门 徒 说 , 我 们 可 以 渡 到 湖 那 边 去 。 他 们 就 开 了 船 。
 • 正 行 的 时 候 , 耶 稣 睡 着 了 。 湖 上 忽 然 起 了 暴 风 , 船 将 满 了 水 , 甚 是 危 险 。
 • 门 徒 来 叫 醒 了 他 , 说 , 夫 子 , 我 们 丧 命 喇 。 耶 稣 醒 了 , 斥 责 那 狂 风 大 浪 。 风 浪 就 止 住 , 平 静 了 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 你 们 的 信 心 在 那 里 呢 。 他 们 又 惧 怕 , 又 希 奇 , 彼 此 说 , 这 到 底 是 谁 , 他 吩 咐 风 和 水 , 连 风 和 水 也 听 从 他 了 。
 • 他 们 到 了 格 拉 森 有 古 卷 作 加 大 拉 人 的 地 方 , 就 是 加 利 利 的 对 面 。
 • 耶 稣 上 了 岸 , 就 有 城 里 一 个 被 鬼 附 着 的 人 , 迎 面 而 来 , 这 个 人 许 久 不 穿 衣 服 , 不 住 房 子 , 只 住 在 坟 茔 里 。
 • 他 见 了 耶 稣 , 就 俯 伏 在 他 面 前 , 大 声 喊 叫 , 说 , 至 高 神 的 儿 子 耶 稣 , 我 与 你 有 什 么 相 干 。 求 你 不 要 叫 我 受 苦 。
 • 是 因 耶 稣 曾 吩 咐 污 鬼 从 那 人 身 上 出 来 。 原 来 这 鬼 屡 次 抓 住 他 , 他 常 被 人 看 守 , 又 被 铁 链 和 脚 镣 捆 锁 , 他 竟 把 锁 链 挣 断 , 被 鬼 赶 到 旷 野 去 。
 • 耶 稣 问 他 说 , 你 名 叫 什 么 。 他 说 , 我 名 叫 群 。 这 是 因 为 附 着 他 的 鬼 多 。
 • 鬼 就 央 求 耶 稣 , 不 要 吩 咐 他 们 到 无 底 坑 里 去 。
 • 那 里 有 一 大 群 猪 , 在 山 上 吃 食 。 鬼 央 求 耶 稣 , 准 他 们 进 入 猪 里 去 。 耶 稣 准 了 他 们 。
 • 鬼 就 从 那 人 出 来 , 进 入 猪 里 去 。 于 是 那 群 猪 闯 下 山 崖 , 投 在 湖 里 淹 死 了 。
 • 放 猪 的 看 见 这 事 就 逃 跑 了 , 去 告 诉 城 里 和 乡 下 的 人 。
 • 众 人 出 来 要 看 是 什 么 事 。 到 了 耶 稣 那 里 , 看 见 鬼 所 离 开 的 那 人 , 坐 在 耶 稣 脚 前 , 穿 着 衣 服 , 心 里 明 白 过 来 , 他 们 就 害 怕 。
 • 看 见 这 事 的 , 便 将 被 鬼 附 着 的 人 怎 麽 得 救 , 告 诉 他 们 。
 • 格 拉 森 周 围 的 人 , 因 为 害 怕 得 很 , 都 求 耶 稣 离 开 他 们 。 耶 稣 就 上 船 回 去 了 。
 • 鬼 所 离 开 的 那 人 , 恳 求 和 耶 稣 同 在 。 耶 稣 却 打 发 他 回 去 ,
 • 说 , 你 回 家 去 , 传 说 神 为 你 作 了 何 等 大 的 事 。 他 就 去 满 城 传 扬 耶 稣 为 他 作 了 何 等 大 的 事 。
 • 耶 稣 回 来 的 时 候 , 众 人 迎 接 他 , 因 为 他 们 都 等 候 他 。
 • 有 一 个 管 会 堂 的 , 名 叫 睚 鲁 , 来 俯 伏 在 耶 稣 脚 前 , 求 耶 稣 到 他 家 里 去 。
 • 因 为 他 有 一 个 独 生 女 儿 , 约 有 十 二 岁 , 快 要 死 了 。 耶 稣 去 的 时 候 , 众 人 拥 挤 他 。
 • 有 一 个 女 人 , 患 了 十 二 年 的 血 漏 , 在 医 生 手 里 花 尽 了 他 一 切 养 生 的 , 并 没 有 一 人 能 医 好 他 。
 • 他 来 到 耶 稣 背 后 , 摸 他 的 衣 裳 ? ? 子 , 血 漏 立 刻 就 止 住 了 。
 • 耶 稣 说 , 摸 我 的 是 谁 。 众 人 都 不 承 认 , 彼 得 和 同 行 的 人 都 说 , 夫 子 , 众 人 拥 拥 挤 挤 紧 靠 着 你 。 有 古 卷 在 此 有 你 还 问 摸 我 的 是 谁 麽
 • 耶 稣 说 , 总 有 人 摸 我 。 因 我 觉 得 有 能 力 从 我 身 上 出 去 。
 • 那 女 人 知 道 不 能 隐 藏 , 就 战 战 兢 兢 的 来 俯 伏 在 耶 稣 脚 前 , 把 摸 他 的 缘 故 , 和 怎 样 立 刻 得 好 了 , 当 着 众 人 都 说 出 来 。
 • 耶 稣 对 他 说 , 女 儿 , 你 的 信 救 了 你 , 平 平 安 安 的 去 吧 。
 • 还 说 话 的 时 候 , 有 人 从 管 会 堂 的 家 里 来 说 , 你 的 女 儿 死 了 , 不 要 劳 动 夫 子 。
 • 耶 稣 听 见 就 对 他 说 , 不 要 怕 , 只 要 信 , 你 的 女 儿 就 必 得 救 。
 • 耶 稣 到 了 他 的 家 , 除 了 彼 得 , 约 翰 , 雅 各 , 和 女 儿 的 父 母 , 不 许 别 人 同 他 进 去 。
 • 众 人 都 为 这 女 儿 哀 哭 捶 胸 。 耶 稣 说 , 不 要 哭 , 他 不 是 死 了 , 是 睡 着 了 。
 • 他 们 晓 得 女 儿 已 经 死 了 , 就 嗤 笑 耶 稣 。
 • 耶 稣 拉 着 他 的 手 , 呼 叫 说 , 女 儿 , 起 来 吧 。
 • 他 的 灵 魂 便 回 来 , 他 立 刻 起 来 了 。 耶 稣 吩 咐 给 他 东 西 吃 。
 • 他 的 父 母 惊 奇 得 很 。 耶 稣 嘱 咐 他 们 , 不 要 把 所 作 的 事 告 诉 人 。