Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 34.] И бы́сть посе́мъ, и то́й прохожда́­ше сквоз­ѣ́ гра́ды и ве́си, проповѣ́дуя и благовѣ­ст­ву́я ца́р­ст­вiе Бо́жiе: и оба­на́­де­ся­те съ ни́мъ,
 • и жены́ нѣ́кiя, я́же бя́ху исцѣ́лены от­ духо́въ злы́хъ и неду́гъ: Марі́а нарица́емая Магдали́на, изъ нея́же бѣсо́въ се́дмь изы́де,
 • и Иоа́н­на жена́ хуза́ня, при­­ста́вника И́родова, и суса́н­на, и и́ны мно́ги, я́же служа́ху ему́ от­ имѣ́нiй сво­и́хъ.
 • Разумѣва́ющу же наро́ду мно́гу, и от­ всѣ́хъ градо́въ гряду́щымъ къ нему́, рече́ при́тчу:
 • [Зач. 35.] изы́де сѣ́яй сѣ́яти сѣ́мене сво­его́: и егда́ сѣ́яше, о́во паде́ при­­ пути́, и попра́но бы́сть, и пти́цы небе́сныя позоба́ша е́:
 • а друго́е паде́ на ка́мени, и прозя́бъ у́сше, зане́ не имѣ́яше вла́ги:
 • и друго́е паде́ посредѣ́ те́рнiя, и воз­расте́ те́рнiе, и подави́ е́:
 • друго́е же паде́ на земли́ бла́зѣ, и прозя́бъ сотвори́ пло́дъ стори́цею. Сiя́ глаго́ля, воз­гласи́: имѣ́яй у́шы слы́шати, да слы́шитъ.
 • Вопроша́ху же его́ ученицы́ его́, глаго́люще: что́ е́сть при́тча сiя́?
 • О́нъ же рече́: ва́мъ е́сть дано́ вѣ́дати та́йны ца́р­ст­вiя Бо́жiя, про́чымъ же въ при́тчахъ, да ви́дяще не ви́дятъ и слы́шаще не разумѣ́ютъ.
 • Е́сть же сiя́ при́тча: сѣ́мя е́сть сло́во Бо́жiе:
 • а и́же при­­ пути́, су́ть слы́шащiи, пото́мъ же при­­хо́дитъ дiа́волъ и взе́млетъ сло́во от­ се́рдца и́хъ, да не вѣ́ровав­ше спасу́т­ся:
 • а и́же на ка́мени, и́же егда́ услы́шатъ, съ ра́достiю прiе́млютъ сло́во: и Сiи́ ко́рене не и́мутъ, и́же во вре́мя вѣ́руютъ, и во вре́мя напа́сти от­пада́ютъ:
 • а е́же въ те́рнiи па́дшее, сі́и су́ть слы́шав­шiи, и от­ печа́ли и бога́т­ст­ва и сластьми́ жите́йскими ходя́ще подавля́ют­ся, и не соверша́ютъ плода́:
 • а и́же на до́брѣй земли́, сі́и су́ть, и́же до́брымъ се́рдцемъ и благи́мъ слы́шав­ше сло́во, держа́тъ и пло́дъ творя́тъ въ терпѣ́нiи. Сiя́ глаго́ля, воз­гласи́: имѣ́яй у́шы слы́шати да слы́шитъ.
 • [Зач. 36.] Никто́же [у́бо] свѣти́лника вже́гъ, покрыва́етъ его́ сосу́домъ, или́ подъ о́дръ подлага́етъ: но на свѣ́щникъ воз­лага́етъ, да входя́щiи ви́дятъ свѣ́тъ.
 • Нѣ́сть бо та́йно, е́же не я́влено бу́детъ: ниже́ утае́но, е́же не позна́ет­ся и въ явле́нiе прiи́детъ.
 • Блюди́теся у́бо, ка́ко слы́шите: и́же бо и́мать, да́ст­ся ему́: и и́же а́ще не и́мать, и е́же мни́т­ся имѣ́я, во́змет­ся от­ него́.
 • Прiидо́ша же къ нему́ Ма́ти и бра́тiя его́, и не можа́ху бесѣ́довати къ нему́ наро́да ра́ди.
 • И воз­вѣсти́ша ему́, глаго́люще: Ма́ти твоя́ и бра́тiя твоя́ внѣ́ стоя́тъ, ви́дѣти тя́ хотя́ще.
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ къ ни́мъ: ма́ти моя́ и бра́тiя моя́ сі́и су́ть, слы́шащiи сло́во Бо́жiе, и творя́щiи е́.
 • [Зач. 37.] И бы́сть во еди́нъ от­ дні́й, то́й влѣ́зе въ кора́бль и ученицы́ его́: и рече́ къ ни́мъ: пре́йдемъ на о́нъ по́лъ е́зера. И по­идо́ша.
 • Иду́щымъ же и́мъ, у́спе. И сни́де бу́ря вѣ́треная въ е́зеро, и скончава́хуся, и въ бѣдѣ́ бѣ́ху.
 • И при­­сту́пльше воз­двиго́ша его́, глаго́люще: наста́вниче, наста́вниче, погиба́емъ. О́нъ же воста́въ запрети́ вѣ́тру и волне́нiю во́дному: и улего́ста, и бы́сть тишина́.
 • Рече́ же и́мъ: гдѣ́ е́сть вѣ́ра ва́ша? Убоя́в­шеся же чуди́шася, глаго́люще дру́гъ ко дру́гу: кто́ у́бо се́й е́сть, я́ко и вѣ́тромъ повелѣва́етъ и водѣ́, и послу́шаютъ его́?
 • [Зач. 38.] И преидо́ша во страну́ гадари́нску, я́же е́сть объ о́нъ по́лъ Галиле́и.
 • Изше́дшу же ему́ на зе́млю, срѣ́те его́ му́жъ нѣ́кiй от­ гра́да, и́же имя́ше бѣ́сы от­ лѣ́тъ мно́гихъ, и въ ри́зу не облача́­шеся, и во хра́мѣ не живя́ше, но во гробѣ́хъ.
 • Узрѣ́въ же Иису́са и возопи́въ, при­­паде́ къ нему́, и гла́сомъ ве́лiимъ рече́: что́ мнѣ́ и тебѣ́, Иису́се Сы́не Бо́га вы́шняго? молю́ся ти́, не му́чи мене́.
 • Повелѣ́ бо ду́хови нечи́стому изы́ти от­ человѣ́ка: от­ мно́гихъ бо лѣ́тъ восхища́­ше его́: и вя́заху его́ у́зы [желѣ́зны] и пу́ты, стрегу́ще его́: и растерза́я у́зы, гони́мь быва́­ше бѣ́сомъ сквоз­ѣ́ пусты́ни.
 • Вопроси́ же его́ Иису́съ, глаго́ля: что́ ти́ е́сть и́мя? О́нъ же рече́: легео́нъ: я́ко бѣ́си мно́зи внидо́ша во́нь.
 • И моля́ху его́, да не повели́тъ и́мъ въ бе́здну ити́.
 • Бѣ́ же ту́ ста́до свине́й мно́го пасо́мо въ горѣ́: и моля́ху его́, да повели́тъ и́мъ въ ты́ вни́ти. И повелѣ́ и́мъ.
 • Изше́дше же бѣ́си от­ человѣ́ка, внидо́ша во свинiя́: и устреми́ся ста́до по бре́гу въ е́зеро, и истопе́.
 • Ви́дѣв­ше же пасу́щiи бы́в­шее, бѣжа́ша, и воз­вѣсти́ша во гра́дѣ и въ се́лѣхъ.
 • Изыдо́ша же ви́дѣти бы́в­шее: и прiидо́ша ко Иису́сови и обрѣто́ша человѣ́ка сѣдя́ща, изъ него́же бѣ́си изыдо́ша, оболче́на и смы́сляща, при­­ ногу́ Иису́сову: и убоя́шася.
 • Возвѣсти́ша же и́мъ ви́дѣв­шiи, ка́ко спасе́ся бѣснова́выйся.
 • И моли́ его́ ве́сь наро́дъ страны́ гадари́нскiя от­ити́ от­ ни́хъ, я́ко стра́хомъ ве́лiимъ одержи́ми бѣ́ху. О́нъ же влѣ́зъ въ кора́бль, воз­врати́ся.
 • Моля́шеся же ему́ му́жъ, изъ него́же изыдо́ша бѣ́си, да бы́ съ ни́мъ бы́лъ. Отпусти́ же его́ Иису́съ, глаго́ля:
 • воз­врати́ся въ до́мъ тво́й и повѣ́дай, ели́ка ти́ сотвори́ Бо́гъ. И и́де, по всему́ гра́ду проповѣ́дая, ели́ка сотвори́ ему́ Иису́съ.
 • [Зач. 39.] Бы́сть же егда́ воз­врати́ся Иису́съ, прiя́тъ его́ наро́дъ: бѣ́ху бо вси́ ча́юще его́.
 • И се́ прiи́де му́жъ, ему́же и́мя Иаи́ръ, и то́й кня́зь со́нмищу бѣ́. И па́дъ при­­ ногу́ Иису́сову, моля́ше его́ вни́ти въ до́мъ сво́й:
 • я́ко дщи́ единоро́дна бѣ́ ему́, я́ко лѣ́тъ двою­на́­де­ся­те, и та́ умира́­ше. Егда́ же идя́ше, наро́ди угнѣта́ху его́.
 • И жена́ су́щи въ точе́нiи кро́ве от­ двою­на́­де­ся­те лѣ́ту, я́же враче́мъ изда́в­ши все́ имѣ́нiе, [и] не воз­мо́же ни от­ еди́наго исцѣлѣ́ти:
 • [и] при­­сту́пльши созади́, косну́ся кра́я ри́зъ его́: и а́бiе ста́ то́къ кро́ве ея́.
 • И рече́ Иису́съ: кто́ е́сть косну́выйся мнѣ́? Отмета́ющымся же всѣ́мъ, рече́ пе́тръ и и́же съ ни́мъ: наста́вниче, наро́ди одержа́тъ тя́ и гнѣту́тъ, и глаго́леши: кто́ е́сть косну́выйся мнѣ́?
 • Иису́съ же рече́: при­­косну́ся мнѣ́ нѣ́кто: а́зъ бо чу́хъ си́лу изше́дшую изъ мене́.
 • Ви́дѣв­ши же жена́, я́ко не утаи́ся, трепе́щущи прiи́де, и па́дши предъ ни́мъ, ея́же ра́ди вины́ при­­косну́ся ему́, повѣ́да ему́ предъ всѣ́ми людьми́, и я́ко исцѣлѣ́ а́бiе.
 • О́нъ же рече́ е́й: дерза́й дщи́, вѣ́ра твоя́ спасе́ тя: иди́ въ ми́рѣ.
 • Еще́ ему́ глаго́лющу, прiи́де нѣ́кiй от­ архисинаго́га, глаго́ля ему́, я́ко у́мре дщи́ твоя́: не дви́жи учи́теля.
 • Иису́съ же слы́шавъ от­вѣща́ ему́, глаго́ля: не бо́йся, то́кмо вѣ́руй, и спасе́на бу́детъ.
 • Прише́дъ же въ до́мъ, не оста́ви ни еди́наго вни́ти, то́кмо Петра́ и Иоа́н­на и Иа́кова, и отца́ отрокови́цы, и ма́тере.
 • Пла́кахуся же вси́ и рыда́ху ея́. О́нъ же рече́: не пла́читеся: не у́мре [бо], но спи́тъ.
 • И руга́хуся ему́, вѣ́дяще, я́ко у́мре.
 • О́нъ же изгна́въ во́нъ всѣ́хъ, и е́мъ за ру́ку ея́, воз­гласи́, глаго́ля: отрокови́це, воста́ни.
 • И воз­врати́ся ду́хъ ея́, и воскре́се а́бiе: и повелѣ́ да́ти е́й я́сти.
 • И диви́стася роди́теля ея́. О́нъ же повелѣ́ и́ма никому́же повѣ́дати бы́в­шаго.
 • [Зач. 34.] После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать,
 • и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов,
 • и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим.
 • Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он начал говорить притчею:
 • [Зач. 35.] вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его;
 • а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги;
 • а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его;
 • а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
 • Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия?
 • Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют.
 • Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие;
 • а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым пото́м приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись;
 • а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают;
 • а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода;
 • а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
 • [Зач. 36.] Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет.
 • Ибо нет ничего тайного, что́ не сделалось бы явным, ни сокровенного, что́ не сделалось бы известным и не обнаружилось бы.
 • Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то́, что́ он думает иметь.
 • И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не могли подойти к Нему по причине народа.
 • И дали знать Ему: Матерь и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя.
 • Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его.
 • [Зач. 37.] В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону озера. И отправились.
 • Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности.
 • И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник! погибаем. Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды; и перестали, и сделалась тишина.
 • Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?
 • [Зач. 38.] И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи.
 • Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах.
 • Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: что́ Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня.
 • Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни.
 • Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, – потому что много бесов вошло в него.
 • И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну.
 • Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им.
 • Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло.
 • Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях.
 • И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись.
 • Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.
 • И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился.
 • Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
 • возвратись в дом твой и расскажи, что́ сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус.
 • [Зач. 39.] Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его.
 • И вот, пришел человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом,
 • потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его.
 • И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё имение, ни одним не могла быть вылечена,
 • подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови у ней остановилось.
 • И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, – и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?
 • Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня.
 • Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась.
 • Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром.
 • Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя.
 • Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет.
 • Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери.
 • Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит.
 • И смеялись над Ним, зная, что она умерла.
 • Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань.
 • И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть.
 • И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
 • Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los doce
 • y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios,
 • Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes.

 • Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola:
 • «El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron.
 • Otra parte cayó sobre la piedra y, después de nacer, se secó, porque no tenía humedad.
 • Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron.
 • Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a ciento por uno.»

  Hablando estas cosas, decía con fuerte voz: «El que tiene oídos para oír, oiga.»

 • Sus discípulos le preguntaron:

  —¿Qué significa esta parábola?

 • Él dijo:

  —A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan.

 • »Ésta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios.
 • Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven.
 • Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces; creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan.
 • La que cayó entre espinos son los que oyen pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.
 • Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia.

 • »Nadie enciende una luz para después cubrirla con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz.
 • Así nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz.
 • Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará.

 • Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él; pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud.
 • Y se le avisó, diciendo:

  —Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.

 • Él entonces respondiendo, les dijo:

  —Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen.

 • Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo:

  —Pasemos al otro lado del lago.

  Y partieron.

 • Pero, mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban.
 • Vinieron a él y lo despertaron, diciendo:

  —¡Maestro, Maestro, que perecemos!

  Despertando él, reprendió al viento y a las olas; y cesaron y sobrevino la calma.

 • Y les dijo:

  —¿Dónde está vuestra fe?

  Atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros:

  —¿Quién es éste, que aun a los vientos y a las aguas manda, y lo obedecen?

 • Arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea.
 • Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo; no vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros.
 • Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz:

  —¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes.

 • (Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él; y lo ataban con cadenas y grillos, pero, rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos.)
 • Jesús le preguntó:

  —¿Cómo te llamas?

  Él dijo:

  —Legión.

  Muchos demonios habían entrado en él

 • y le rogaban que no los mandara al abismo.
 • Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte; y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso.
 • Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó.
 • Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos.
 • Y salieron a ver lo que había sucedido; vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio; y tuvieron miedo.
 • Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado.
 • Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Entró, pues, Jesús en la barca y se fue.
 • El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús lo despidió, diciendo:
 • —Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.

  Él, entonces, se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.

 • Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban.
 • Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga; postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa,
 • porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo.

  Y mientras iba, la multitud lo oprimía.

 • Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada,
 • se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre.
 • Entonces Jesús dijo:

  —¿Quién es el que me ha tocado?

  Todos lo negaban, y dijo Pedro y los que con él estaban:

  —Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas: “¿Quién es el que me ha tocado?”

 • Pero Jesús dijo:

  —Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí.

 • Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada.
 • Él le dijo:

  —Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz.

 • Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle:

  —Tu hija ha muerto; no molestes más al Maestro.

 • Oyéndolo Jesús, le respondió:

  —No temas; cree solamente y será salva.

 • Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña.
 • Todos lloraban y hacían lamentación por ella. Pero él dijo:

  —No lloréis; no está muerta, sino que duerme.

 • Y se burlaban de él, porque sabían que estaba muerta.
 • Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo:

  —¡Muchacha, levántate!

 • Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó; y él mandó que se le diera de comer.
 • Sus padres estaban atónitos; pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. • Ушундан кийин Ыйса шаарларды, айыл-кыштактарды аралап, Кудайдын Падышачылыгы жљнєндљгє Жакшы Кабарды таратып жєрдє. Аны он эки шакирти жана
 • кљптљгљн аялдар ээрчип жєрєштє. Ыйса ал аялдарды жин оорусунан жана башка ооруларынан айыктырган эле. Алар: ичинен жети жин чыккан магдалалык Мариям,
 • Ироддун сарай башчысы Хузанын аялы Жахана, Сузана жана башкалар. Алар Ага љз мєлктљрє менен кызмат кылып жатышты.
 • Бардык шаарлардын тургундары келип, кљп эл чогулуп калганда, Ыйса єлгє-насаат ањгеме менен сєйлљй баштады:
 • «Себєєчє љз єрљнєн себєє єчєн чыкты. Ал сээп жатканда, кээ бир єрљндљр жол боюна тєшєп, тапталып калды. Канаттуулар аларды терип жеп кетишти.
 • Кээ бир єрљндљр таштак жерге тєштє. Єрљн љнєп чыккандан кийин, нымдуулук жетишпей, куурап калды.
 • Кээ бир єрљндљр тикенектин арасына тєштє. Љсєп келе жатканда, аларды тикенек басып салды.
 • Кээ бир єрљндљр жакшы жерге тєштє. Љсєп чыгып, жєз эсе тєшєм берди». Ыйса муну айткандан кийин, єнєн бийик чыгарып: «Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун!» – деди.
 • Шакирттери Андан: «Бул єлгє-насаат ањгеменин мааниси кандай?» – деп сурашты.
 • Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Силерге Кудайдын Падышачылыгынын жашыруун сырларын таанып билєє мємкєнчєлєгє берилди, ал эми башкаларга єлгє-насаат ањгеме менен айтылат, алар карап турса да кљрєшпљйт, угуп турса да угушпайт.
 • Бул єлгє-насаат ањгеменин мааниси мындай: єрљн – Кудайдын Сљзє.
 • Жол боюна тєшкљн єрљндљр сљздє уккан адамдарды билдирет, бирок кийин шайтан келет да, алар ишенбесин, куткарылбасын деп, жєрљктљрєнљн сљздє алып кетет.
 • Таштак жерге тєшкљн єрљндљр сљздє угуп, кубанып кабыл алган адамдарды билдирет. Бирок алардын тамыры жок болгондуктан, убактылуу гана ишенип, сыноо убагында ишенимден четтеп кетишет.
 • Ал эми тикенектин арасына тєшкљн єрљндљр сљздє угуп, бирок жемиш бербеген адамдарды билдирет. Алар нары басары менен тєйшєккљ батып, байлыкка азгырылып, жашоонун ыракатына берилип кетишет.
 • Жакшы жерге тєшкљн єрљндљр болсо мындай адамдарды билдирет: алар сљздє угуп, жакшы, таза жєрљктљрєндљ сактап, чыдамдуулук менен жемиш беришет». Ыйса муну айткандан кийин, єнєн бийик чыгарып, мындай деди: «Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун!
 • Эч ким чыракты кєйгєзєп, аны идиш менен жаппайт, же керебеттин астына койбойт, тескерисинче, єйгљ киргендерге жарык берсин деп, чыракпаяга коёт.
 • Анткени ачыкка чыкпай турган жашыруун нерсе болбойт, билинбей, ачылбай кала турган сыр болбойт.
 • Ошондуктан кандай угуп жатканыњарга кљњєл бљлгєлљ! Анткени кимде бар болсо, ага дагы берилет, ал эми кимде жок болсо, бар деп ойлогону да тартылып алынат».
 • Ыйсанын энеси менен бир туугандары келип, элдин кљптєгєнљн Анын жанына бара албай коюшту.
 • Ошондо Ага: «Энењ менен бир туугандарыњ Сени кљрєєнє каалап, сыртта турушат», – деп билдиришти.
 • Ыйса аларга: «Кудай сљзєн угуп, аны аткаргандар – Менин энем жана бир туугандарым», – деп жооп берди.
 • Бир кєнє Ыйса шакирттери менен кайыкка тєшєп, аларга: «Кљлдєн наркы љйєзєнљ љтљлє», – деди. Ошентип, алар сєзєп кетишти.
 • Сєзєп бара жатышканда, Ыйса уктап калды. Кљлдљ катуу шамал болуп, толкун уруп, кайыкка суу кире баштады. Алар коркунучтуу абалда эле.
 • Шакирттери Ыйсаны: «Устат! Устат! Кыйрап калмай болдук», – деп ойготушту. Ал ордунан туруп, шамалга жана толкундап жаткан сууга тыюу салды. Шамал да, толкун да басылып, тынчтык орноду.
 • Ошондо Ыйса шакирттерине: «Ишенимињер кайда?» – деди. Алар коркуп, тањ калып, бири-бирине: «Шамал менен сууну баш ийдирген деги бул ким?» – дешти.
 • Ошентип, алар Галилеянын мањдайында жайгашкан Гадара аймагына сєзєп келишти.
 • Ыйса жээкке чыкканда, шаардан Аны кљптљн бери жин оорусу менен ооруган бир адам тосуп чыкты. Ал кийим кийчє эмес, єйдљ жашабай, мєрзљлљрдљ кєн љткљрчє.
 • Ал Ыйсаны кљргљндљ, кыйкырып жиберди да, Анын алдына жыгылып, катуу єн менен: «Ыйса, Бардыгынан Жогору Тургандын Уулу! Менде эмнењ бар? Суранам, мени кыйнай кљрбљ!» – деди.
 • Анткени Ыйса жинге: «Бул кишиден чык!» – деп буйрук берген эле. Себеби ал бул кишини кљптљн бери кыйнап жєргљн. Чынжыр менен байлап, кишендеп кайтарганга болбой, ал кишенди талкалап салчу. Жин аны ээн талаага айдап барчу.
 • Ыйса андан: «Атыњ ким?» – деп сурады. «Тємљн», – деди ал. Анткени анын ичине кљп жин кирген эле.
 • Алар Ыйсадан: «Бизди тєпсєздєккљ тєшєрљ кљрбљ», – деп љтєнєштє.
 • Ошол жерде, тоонун боорунда чочколор жайылып жєргљн эле. Жиндер Ыйсадан алардын ичине кирєєгљ уруксат берєєсєн љтєнєштє. Ыйса аларга уруксат берди.
 • Ошондо жиндер адамдын ичинен чыгып, чочколордун ичине киришти. Чочколор кљлдє карай бет алып, тик жардан кулап, чљгєп љлєштє.
 • Муну кљрєп турган чочко кайтаруучулар качып жљнљштє. Алар шаарларга жана айыл-кыштактарга барып, болгон окуяны айтып беришти.
 • Эмне болгонун кљрєє єчєн, уккандар Ыйсага келишти. Алар ичинен жиндери чыккан кишинин акыл-эсине келип, кийим кийип, Ыйсанын алдында отурганын кљрєп, коркуп кетишти.
 • Окуяны кљргљндљр болсо аларга жин оорулуунун кантип айыкканын айтып беришти.
 • Ошондо Гадара аймагынан келген бєт эл Ыйсадан: «Бизден кет», – деп љтєндє. Анткени аларды чоњ коркунуч баскан эле. Ыйса кайыкка тєшєп кетип калды.
 • Жиндерден кутулган адам Ыйсадан: «Сени менен бирге жєрљйєн», – деп суранды. Бирок Ыйса ага:
 • «Єйєњљ бар, Кудайдын сага эмне кылганын айтып бер», – деп, аны кетирип жиберди. Ал киши шаарларды кыдырып, Ыйсанын эмне кылганын айтып жєрдє.
 • Ыйса кљлдєн берки љйєзєнљ кайтып келгенде, Аны эл тосуп чыкты, анткени алар Аны кєтєп жатышкан эле.
 • Ошол учурда Жайыр деген киши келди. Ал синагоганын башчысы эле. Ыйсанын бутуна жыгылып, ал Андан љзєнєн єйєнљ кирєєсєн љтєндє.
 • Анткени анын он эки жашар жалгыз кызы љлєм алдында жаткан. Ээрчиген элдин кљптєгєнљн Ыйса кысылып бара жатты.
 • Топ элдин арасында он эки жылдан бери кан кетип, азап чегип жєргљн бир аял бар эле. Болгон мєлкєн дарыгерлерге жумшаган ал аялды эч бир дарыгер айыктыра алган эмес.
 • Аял арт жактан келип, Ыйсанын кийиминин четине колун тийгизди. Ошол замат андан кан кетпей калды.
 • Ошондо Ыйса: «Мага ким колун тийгизди?» – деди. Бардыгы: «Мен эмесмин», – дешкенден кийин, Петир жана Анын жанындагылар: «Устат! Эл Сени тегеректеп, кысып турса, “Мага ким колун тийгизди?” – дейсињ», – дешти.
 • Бирок Ыйса: «Кимдир бирљљ Мага колун тийгизди. Анткени Мен Љзємдљн кєч чыкканын сездим», – деди.
 • Аял болсо жашырынып кала албасын билип, калтырай басып келип, Ыйсанын бутуна жыгылды. Анан бєт элдин алдында Ага эмне себептен колун тийгизгенин жана ошол замат айыгып калганын айтты.
 • Ыйса ага: «Коркпо, кызым. Сени ишенимињ куткарды, тынчтык менен бара бер!» – деди.
 • Ал ушинтип айтып жатканда, синагога башчысынын єйєнљн бирљљ келип: «Кызыњ љлєп калды. Устатты убара кылбай эле кой», – деди.
 • Ыйса муну укканда, Жайырга: «Коркпо, бирок ишен. Ошондо кызыњ тирєє калат», – деди.
 • Ыйса єйгљ келгенде, Петир, Жакан, Жакып менен кыздын ата-энесинен башка эч кимдин єйгљ кирєєсєнљ уруксат бербеди.
 • Бардыгы кызды жоктоп, боздоп ыйлап жатышты. Ыйса аларга: «Ыйлабагыла, кыз љлгљн жок, уктап жатат», – деди.
 • Кыздын љлгљнєн билген алар Ыйсаны шылдыњдап кєлєштє.
 • Ыйса бардыгын сыртка чыгарып жиберди да, кызды колунан кармап: «Кыз, ордуњан тур!» – деди.
 • Ошондо кыздын жаны љзєнљ кайтып келди. Ал ошол замат ордунан турду. Ыйса кызга тамак берєєнє буйруду.
 • Кыздын ата-энеси тањ калды. Ыйса болсо аларга болгон окуя тууралуу эч кимге айтпоону буйруду.