Скрыть
1:1
1:5
1:12
1:13
2:1
2:8
2:12
Церковнославянский (рус)
Проро́че­с­т­во словесе́ Госпо́дня на Изра́иля руко́ю а́нгела его́: положи́те у́бо на сердца́хъ ва́шихъ.
Возлюби́хъ вы́, глаго́летъ Госпо́дь. И рѣ́сте: о че́мъ воз­люби́лъ еси́ ны́? Не бра́тъ ли бѣ́ Иса́въ Иа́кову? глаго́летъ Госпо́дь: и воз­люби́хъ Иа́кова, Иса́ва же воз­ненави́дѣхъ,
и учини́хъ предѣ́лы его́ во изчезнове́нiе и достоя́нiе его́ въ ны́рища пусты́н­на.
Зане́ а́ще рече́тъ: Идуме́а разори́ся, и обрати́мся и воз­сози́ждемъ опустѣ́в­шая ея́: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: ті́и сози́ждутъ, и а́зъ разорю́, и нареку́т­ся и́мъ предѣ́лѣ беззако́нiя, и лю́дiе, на ня́же ополчи́ся Госпо́дь до вѣ́ка.
И очеса́ ва́ша уви́дятъ, и вы́ рече́те: воз­вели́чися Госпо́дь превы́ше предѣ́лъ Изра́илевыхъ.
Сы́нъ сла́витъ отца́, и ра́бъ господи́на сво­его́ убо­и́т­ся: и а́ще Оте́цъ е́смь а́зъ, то́ гдѣ́ сла́ва моя́? и а́ще Госпо́дь е́смь а́зъ, то́ гдѣ́ е́сть стра́хъ мо́й? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель. Вы́ свяще́н­ницы презира́ющiи и́мя мое́. И рѣ́сте: о чесо́мъ презрѣ́хомъ и́мя твое́?
Принося́ще ко олтаре́ви мо­ему́ хлѣ́бы скве́рны. И рѣ́сте: о чесо́мъ оскверни́хомъ я́? Внегда́ глаго́лати ва́мъ: трапе́за Госпо́дня оскверне́на е́сть: и воз­ложе́н­ная бра́шна уничижи́ли есте́.
Зане́ а́ще при­­ведете́ слѣ́по на же́ртву, не зло́ ли? и а́ще при­­ведете́ хро́мо или́ неду́жно, то́ не зло́ ли? при­­веди́ е́ кня́зю тво­ему́, еда́ прiи́метъ е́? еда́ прiи́метъ лице́ твое́? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
И ны́нѣ уми́лостивите лице́ Бо́га ва́­шего и помоли́теся ему́, [да поми́луетъ вы́]. Въ рука́хъ ва́шихъ бы́ша сiя́, а́ще прiиму́ от­ ва́съ ли́ца ва́ша? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
Зане́ и въ ва́съ затворя́т­ся две́ри, и не воз­гнѣтите́ огня́ олтаре́ви мо­ему́ ту́не: нѣ́сть во́ля моя́ въ ва́съ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и же́ртвы не прiиму́ от­ ру́къ ва́шихъ.
Зане́ от­ восто́къ со́лнца и до за́падъ и́мя мое́ просла́вися во язы́цѣхъ, и на вся́цѣмъ мѣ́стѣ ѳимiа́мъ при­­но́сит­ся и́мени мо­ему́ и же́ртва чи́ста: зане́ ве́лiе и́мя мое́ во язы́цѣхъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
Вы́ же скверните́ е́ глаго́люще: трапе́за Госпо́дня оскверне́на е́сть, и воз­лага́емая бра́шна его́ уничтоже́на бы́ша.
И рѣ́сте: сiя́ от­ злострада́нiя су́ть. И от­ду́нухъ я́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель. И внесо́сте хище́нiя и хро́мая и неду́жная, и при­­ведете́ я́ на же́ртву, еда́ прiиму́ и́хъ от­ ру́къ ва́шихъ? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
И про́клятъ, и́же бѣ́ си́ленъ, и бѣ́ ему́ въ ста́дѣ его́ му́жескъ по́лъ, и обѣ́тъ его́ на не́мъ, и жре́тъ растлѣ́н­ное Го́сподеви: зане́ Ца́рь ве́лiй а́зъ е́смь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и и́мя мое́ свѣ́тло во язы́цѣхъ.
И ны́нѣ за́повѣдь сiя́ къ ва́мъ, свяще́н­ницы:
а́ще не услы́шите и а́ще не положите́ на сердца́хъ ва́шихъ, е́же да́ти сла́ву и́мени мо­ему́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, то́ послю́ на вы́ кля́тву и проклену́ благослове́нiе ва́­ше и оклену́ е́: и разорю́ благослове́нiе ва́­ше, и не бу́детъ въ ва́съ, зане́ вы́ не влага́ете въ сердца́ ва́ша.
Се́, а́зъ от­лучу́ ва́мъ ра́мо, и раскида́ю требухи́ на ли́ца ва́ша, требухи́ пра́здниковъ ва́шихъ, и прiиму́ вы́ вку́пѣ:
и уразумѣ́ете, я́ко а́зъ Госпо́дь посла́хъ къ ва́мъ за́повѣдь сiю́, е́же бы́ти завѣ́ту мо­ему́ къ леви́томъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
Завѣ́тъ мо́й бѣ́ съ ни́мъ жи́зни и ми́ра, и да́хъ ему́ боя́знiю боя́тися мене́ и от­ лица́ и́мене мо­его́ устраша́тися ему́.
Зако́нъ и́стины бѣ́ во устѣ́хъ его́, и непра́вда не обрѣ́теся во устна́хъ его́: въ ми́рѣ исправля́яй и́де со мно́ю и мно́ги обрати́ от­ непра́вды.
Поне́же устнѣ́ иере́овы сохраня́тъ ра́зумъ, и зако́на взы́щутъ от­ у́стъ его́: я́ко а́нгелъ Го́спода Вседержи́теля е́сть.
Вы́ же уклони́стеся от­ пути́ и изнемоще­с­т­ви́сте мно́гихъ въ зако́нѣ, растли́сте завѣ́тъ Леві́инъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
И а́зъ да́хъ вы́ уничиже́ны и от­ве́ржены во вся́ язы́ки, зане́ вы́ не сохрани́сте путі́й мо­и́хъ, но ли́цъ обину́стеся въ зако́нѣ.
Не Оте́цъ ли еди́нъ всѣ́мъ ва́мъ? не Бо́гъ ли еди́нъ созда́ ва́съ? что́ я́ко оста́висте кі́йждо бра́та сво­его́, оскверни́ти завѣ́тъ оте́цъ ва́шихъ?
Оста́вленъ бы́сть Иу́да, и ме́рзость бы́сть во Изра́или и во Иерусали́мѣ: зане́ оскверни́ Иу́да свята́я Госпо́дня, я́же воз­люби́, и пре́йде къ бого́мъ чужди́мъ.
Потреби́тъ Госпо́дь человѣ́ка творя́щаго сiя́, до́ндеже смири́т­ся от­ селе́нiй Иа́ковлихъ и от­ при­­нося́щихъ же́ртву Го́споду Вседержи́телю.
И сiя́, я́же ненави́дѣхъ, твори́сте: покрыва́сте слеза́ми олта́рь Госпо́день, и пла́чемъ и воз­дыха́нiемъ от­ трудо́въ: еще́ ли досто́йно при­­зрѣ́ти на же́ртву [ва́шу], или́ прiя́ти прiя́тно изъ ру́къ ва́шихъ?
И рѣ́сте: чесо́ ра́ди? Я́ко Госпо́дь засвидѣ́тел­ст­вова между́ тобо́ю и между́ жено́ю ю́ности тво­ея́, ю́же оста́вилъ еси́, и та́ о́бщница твоя́ и жена́ завѣ́та тво­его́:
и не добро́ ли сотвори́, и оста́нокъ ду́ха его́? И рѣ́сте: что́ и́но кромѣ́ сѣ́мене и́щетъ Бо́гъ? И сохрани́те ду́хомъ ва́шимъ и жены́ ю́ности тво­ея́ да не оста́виши:
но а́ще воз­ненави́дѣвъ от­пу́стиши ю́, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ, и покры́етъ нече́стiе помышле́нiя твоя́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: и сохрани́те ду́хомъ ва́шимъ и не оста́вите.
Прогнѣвля́ющiи Бо́га словесы́ ва́шими, и рѣ́сте: о чесо́мъ прогнѣ́вахомъ его́? Зане́ рѣ́сте: вся́къ творя́й зло́ до́бръ предъ Го́сподемъ, и въ ни́хъ са́мъ благоволи́: и гдѣ́ есть Бо́гъ пра́вды?
Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию.
Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: «в чем явил Ты любовь к нам?» – Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я возлюбил Иакова,
а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и владения его – шакалам пустыни.
Если Едом скажет: «мы разорены, но мы восстановим разрушенное», то Господь Саваоф говорит: они построят, а Я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда.
И увидят это глаза ваши, и вы скажете: «возвеличился Господь над пределами Израиля!»
Сын чтит отца и раб – господина своего; если Я Отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите: «чем мы бесславим имя Твое?»
Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, и говорите: «чем мы бесславим Тебя?» – Тем, что говорите: «трапеза Господня не стоит уважения».
И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф.
Итак молитесь Богу, чтобы помиловал нас; а когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас? говорит Господь Саваоф.
Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно Мне.
Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф.
А вы хулите его тем, что говорите: «трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная».
Притом говорите: «вот сколько труда!» и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар: могу ли с благоволением принимать это из рук ваших? говорит Господь.
Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное: ибо Я Царь великий, и имя Мое страшно у народов.
Итак для вас, священники, эта заповедь:
если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца.
Вот, Я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним.
И вы узнаете, что Я дал эту заповедь для сохранения завета Моего с Левием, говорит Господь Саваоф.
Завет Мой с ним был завет жизни и мира, и Я дал его ему для страха, и он боялся Меня и благоговел пред именем Моим.
Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его; в мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил от греха.
Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа.
Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф.
За то и Я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете в делах закона.
Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?
Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме; ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого бога.
У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу.
И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что Он уже не призирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших.
Вы скажете: «за что?» За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя и законная жена твоя.
Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? что же сделал этот один? он желал получить от Бога потомство. Итак берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей.
Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев; обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф; посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно.
Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: «чем прогневляем мы Его?» Тем, что говорите: «всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит», или: «где Бог правосудия?»
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов