Скрыть
1:1
1:5
1:12
1:13
2:1
2:8
2:12
3:2
3:4
3:5
3:8
3:9
3:11
Церковнославянский (рус)
Проро́че­с­т­во словесе́ Госпо́дня на Изра́иля руко́ю а́нгела его́: положи́те у́бо на сердца́хъ ва́шихъ.
Возлюби́хъ вы́, глаго́летъ Госпо́дь. И рѣ́сте: о че́мъ воз­люби́лъ еси́ ны́? Не бра́тъ ли бѣ́ Иса́въ Иа́кову? глаго́летъ Госпо́дь: и воз­люби́хъ Иа́кова, Иса́ва же воз­ненави́дѣхъ,
и учини́хъ предѣ́лы его́ во изчезнове́нiе и достоя́нiе его́ въ ны́рища пусты́н­на.
Зане́ а́ще рече́тъ: Идуме́а разори́ся, и обрати́мся и воз­сози́ждемъ опустѣ́в­шая ея́: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: ті́и сози́ждутъ, и а́зъ разорю́, и нареку́т­ся и́мъ предѣ́лѣ беззако́нiя, и лю́дiе, на ня́же ополчи́ся Госпо́дь до вѣ́ка.
И очеса́ ва́ша уви́дятъ, и вы́ рече́те: воз­вели́чися Госпо́дь превы́ше предѣ́лъ Изра́илевыхъ.
Сы́нъ сла́витъ отца́, и ра́бъ господи́на сво­его́ убо­и́т­ся: и а́ще Оте́цъ е́смь а́зъ, то́ гдѣ́ сла́ва моя́? и а́ще Госпо́дь е́смь а́зъ, то́ гдѣ́ е́сть стра́хъ мо́й? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель. Вы́ свяще́н­ницы презира́ющiи и́мя мое́. И рѣ́сте: о чесо́мъ презрѣ́хомъ и́мя твое́?
Принося́ще ко олтаре́ви мо­ему́ хлѣ́бы скве́рны. И рѣ́сте: о чесо́мъ оскверни́хомъ я́? Внегда́ глаго́лати ва́мъ: трапе́за Госпо́дня оскверне́на е́сть: и воз­ложе́н­ная бра́шна уничижи́ли есте́.
Зане́ а́ще при­­ведете́ слѣ́по на же́ртву, не зло́ ли? и а́ще при­­ведете́ хро́мо или́ неду́жно, то́ не зло́ ли? при­­веди́ е́ кня́зю тво­ему́, еда́ прiи́метъ е́? еда́ прiи́метъ лице́ твое́? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
И ны́нѣ уми́лостивите лице́ Бо́га ва́­шего и помоли́теся ему́, [да поми́луетъ вы́]. Въ рука́хъ ва́шихъ бы́ша сiя́, а́ще прiиму́ от­ ва́съ ли́ца ва́ша? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
Зане́ и въ ва́съ затворя́т­ся две́ри, и не воз­гнѣтите́ огня́ олтаре́ви мо­ему́ ту́не: нѣ́сть во́ля моя́ въ ва́съ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и же́ртвы не прiиму́ от­ ру́къ ва́шихъ.
Зане́ от­ восто́къ со́лнца и до за́падъ и́мя мое́ просла́вися во язы́цѣхъ, и на вся́цѣмъ мѣ́стѣ ѳимiа́мъ при­­но́сит­ся и́мени мо­ему́ и же́ртва чи́ста: зане́ ве́лiе и́мя мое́ во язы́цѣхъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
Вы́ же скверните́ е́ глаго́люще: трапе́за Госпо́дня оскверне́на е́сть, и воз­лага́емая бра́шна его́ уничтоже́на бы́ша.
И рѣ́сте: сiя́ от­ злострада́нiя су́ть. И от­ду́нухъ я́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель. И внесо́сте хище́нiя и хро́мая и неду́жная, и при­­ведете́ я́ на же́ртву, еда́ прiиму́ и́хъ от­ ру́къ ва́шихъ? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
И про́клятъ, и́же бѣ́ си́ленъ, и бѣ́ ему́ въ ста́дѣ его́ му́жескъ по́лъ, и обѣ́тъ его́ на не́мъ, и жре́тъ растлѣ́н­ное Го́сподеви: зане́ Ца́рь ве́лiй а́зъ е́смь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и и́мя мое́ свѣ́тло во язы́цѣхъ.
И ны́нѣ за́повѣдь сiя́ къ ва́мъ, свяще́н­ницы:
а́ще не услы́шите и а́ще не положите́ на сердца́хъ ва́шихъ, е́же да́ти сла́ву и́мени мо­ему́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, то́ послю́ на вы́ кля́тву и проклену́ благослове́нiе ва́­ше и оклену́ е́: и разорю́ благослове́нiе ва́­ше, и не бу́детъ въ ва́съ, зане́ вы́ не влага́ете въ сердца́ ва́ша.
Се́, а́зъ от­лучу́ ва́мъ ра́мо, и раскида́ю требухи́ на ли́ца ва́ша, требухи́ пра́здниковъ ва́шихъ, и прiиму́ вы́ вку́пѣ:
и уразумѣ́ете, я́ко а́зъ Госпо́дь посла́хъ къ ва́мъ за́повѣдь сiю́, е́же бы́ти завѣ́ту мо­ему́ къ леви́томъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
Завѣ́тъ мо́й бѣ́ съ ни́мъ жи́зни и ми́ра, и да́хъ ему́ боя́знiю боя́тися мене́ и от­ лица́ и́мене мо­его́ устраша́тися ему́.
Зако́нъ и́стины бѣ́ во устѣ́хъ его́, и непра́вда не обрѣ́теся во устна́хъ его́: въ ми́рѣ исправля́яй и́де со мно́ю и мно́ги обрати́ от­ непра́вды.
Поне́же устнѣ́ иере́овы сохраня́тъ ра́зумъ, и зако́на взы́щутъ от­ у́стъ его́: я́ко а́нгелъ Го́спода Вседержи́теля е́сть.
Вы́ же уклони́стеся от­ пути́ и изнемоще­с­т­ви́сте мно́гихъ въ зако́нѣ, растли́сте завѣ́тъ Леві́инъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
И а́зъ да́хъ вы́ уничиже́ны и от­ве́ржены во вся́ язы́ки, зане́ вы́ не сохрани́сте путі́й мо­и́хъ, но ли́цъ обину́стеся въ зако́нѣ.
Не Оте́цъ ли еди́нъ всѣ́мъ ва́мъ? не Бо́гъ ли еди́нъ созда́ ва́съ? что́ я́ко оста́висте кі́йждо бра́та сво­его́, оскверни́ти завѣ́тъ оте́цъ ва́шихъ?
Оста́вленъ бы́сть Иу́да, и ме́рзость бы́сть во Изра́или и во Иерусали́мѣ: зане́ оскверни́ Иу́да свята́я Госпо́дня, я́же воз­люби́, и пре́йде къ бого́мъ чужди́мъ.
Потреби́тъ Госпо́дь человѣ́ка творя́щаго сiя́, до́ндеже смири́т­ся от­ селе́нiй Иа́ковлихъ и от­ при­­нося́щихъ же́ртву Го́споду Вседержи́телю.
И сiя́, я́же ненави́дѣхъ, твори́сте: покрыва́сте слеза́ми олта́рь Госпо́день, и пла́чемъ и воз­дыха́нiемъ от­ трудо́въ: еще́ ли досто́йно при­­зрѣ́ти на же́ртву [ва́шу], или́ прiя́ти прiя́тно изъ ру́къ ва́шихъ?
И рѣ́сте: чесо́ ра́ди? Я́ко Госпо́дь засвидѣ́тел­ст­вова между́ тобо́ю и между́ жено́ю ю́ности тво­ея́, ю́же оста́вилъ еси́, и та́ о́бщница твоя́ и жена́ завѣ́та тво­его́:
и не добро́ ли сотвори́, и оста́нокъ ду́ха его́? И рѣ́сте: что́ и́но кромѣ́ сѣ́мене и́щетъ Бо́гъ? И сохрани́те ду́хомъ ва́шимъ и жены́ ю́ности тво­ея́ да не оста́виши:
но а́ще воз­ненави́дѣвъ от­пу́стиши ю́, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ, и покры́етъ нече́стiе помышле́нiя твоя́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: и сохрани́те ду́хомъ ва́шимъ и не оста́вите.
Прогнѣвля́ющiи Бо́га словесы́ ва́шими, и рѣ́сте: о чесо́мъ прогнѣ́вахомъ его́? Зане́ рѣ́сте: вся́къ творя́й зло́ до́бръ предъ Го́сподемъ, и въ ни́хъ са́мъ благоволи́: и гдѣ́ есть Бо́гъ пра́вды?
Се́, а́зъ посыла́ю а́нгела мо­его́, и при́зритъ на пу́ть предъ лице́мъ мо­и́мъ: и внеза́пу прiи́детъ въ це́рковь свою́ Госпо́дь, его́же вы́ и́щете, и а́нгелъ завѣ́та, его́же вы́ хо́щете: се́, гряде́тъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
И кто́ стерпи́тъ де́нь при­­ше́­ст­вiя его́? и кто́ посто­и́тъ въ видѣ́нiи его́? зане́ то́й вхо́дитъ я́ко о́гнь горни́ла и я́ко мы́ло перу́щихъ.
И ся́детъ разваря́я и очища́я я́ко сребро́ и я́ко зла́то, и очи́ститъ сы́ны Леві́ины, и прелiе́тъ я́ я́ко зла́то и я́ко сребро́: и бу́дутъ Го́сподеви при­­нося́ще же́ртву въ пра́вдѣ.
И уго́дна бу́детъ Го́сподеви же́ртва Иу́дова и Иерусали́мля, я́коже дні́е вѣ́ка и я́коже лѣ́та пре́ждняя.
И прiиду́ къ ва́мъ съ судо́мъ, и бу́ду свидѣ́тель ско́ръ на чародѣ́и и на прелюбо­дѣ́йцы, и на клену́щыяся и́менемъ мо­и́мъ во лжу́ и на лиша́ющыя мзды́ нае́мника, и на наси́ль­ству­ю­щыя вдови́цъ и пха́ющыя си́рыя, и на укланя́ющыя су́дъ при­­ше́лца и на небоя́щыяся мене́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
зане́ а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, и не измѣня́юся, и вы́ сы́нове Иа́ковли не удаля́етеся от­ грѣ́хъ оте́цъ ва́шихъ.
Уклони́стеся от­ зако́новъ мо­и́хъ и не сохрани́сте: обрати́теся ко мнѣ́, и обращу́ся къ ва́мъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель. И рѣ́сте: въ чесо́мъ обрати́мся?
Еда́ обольсти́тъ человѣ́къ Бо́га? зане́ вы́ обольща́ете мя́. И рѣ́сте: въ чесо́мъ обольсти́хомъ тя́? Я́ко десяти́ны и нача́тцы съ ва́ми су́ть.
И взира́юще вы́ взира́ете, и мене́ вы́ обольща́ете.
Лѣ́то сконча́ся, и внесо́сте вся́ плоды́ въ сокро́вища, и бу́детъ расхище́нiе его́ въ дому́ его́: обрати́теся у́бо о се́мъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: а́ще не от­ве́рзу ва́мъ хля́бiй небе́сныхъ и излiю́ ва́мъ благослове́нiе мое́, до́ндеже удовлите́ся:
и раздѣлю́ ва́мъ въ бра́шно, и не и́мамъ истли́ти ва́мъ плодо́въ земны́хъ, и не изнемо́жетъ ва́шъ виногра́дъ на селѣ́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
и ублажа́тъ вы́ вси́ язы́цы, зане́ бу́дете вы́ земля́ пожела́н­ная, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
Отяготи́сте на мя́ словеса́ ва́ша, глаго́летъ Госпо́дь [Вседержи́тель]. И рѣ́сте: о че́мъ клевета́хомъ на тя́?
Рѣ́сте: су́етенъ рабо́таяй Бо́гу, и что́ бо́лѣе, я́ко сохрани́хомъ хране́нiя его́ и я́ко идо́хомъ моли́твен­ницы предъ лице́мъ Го́спода Вседержи́теля?
и ны́нѣ мы́ блажи́мъ чужди́хъ, и созида́ют­ся вси́ творя́щiи беззако́н­ная, сопроти́вишася богови и спасо́шася.
Сiя́ реко́ша боя́щiися Го́спода, кі́йждо ко и́скрен­нему сво­ему́: и вня́тъ Госпо́дь, и услы́ша, и написа́ кни́гу па́мяти предъ собо́ю боя́щымся Го́спода и благоговѣ́ющымъ и́мя его́.
И бу́дутъ ми́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, въ де́нь, его́же а́зъ творю́ въ снабдѣ́нiе, и изберу́ я́, и́мже о́бразомъ избира́етъ человѣ́къ сы́на сво­его́ [до́брѣ] рабо́та­ю­ща ему́.
И обратите́ся и уви́дите между́ пра́веднымъ и между́ беззако́н­нымъ, и между́ служа́щимъ богови и не служа́щимъ ему́.
Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию.
Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: «в чем явил Ты любовь к нам?» – Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я возлюбил Иакова,
а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и владения его – шакалам пустыни.
Если Едом скажет: «мы разорены, но мы восстановим разрушенное», то Господь Саваоф говорит: они построят, а Я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда.
И увидят это глаза ваши, и вы скажете: «возвеличился Господь над пределами Израиля!»
Сын чтит отца и раб – господина своего; если Я Отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите: «чем мы бесславим имя Твое?»
Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, и говорите: «чем мы бесславим Тебя?» – Тем, что говорите: «трапеза Господня не стоит уважения».
И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф.
Итак молитесь Богу, чтобы помиловал нас; а когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас? говорит Господь Саваоф.
Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно Мне.
Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф.
А вы хулите его тем, что говорите: «трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная».
Притом говорите: «вот сколько труда!» и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар: могу ли с благоволением принимать это из рук ваших? говорит Господь.
Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное: ибо Я Царь великий, и имя Мое страшно у народов.
Итак для вас, священники, эта заповедь:
если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца.
Вот, Я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним.
И вы узнаете, что Я дал эту заповедь для сохранения завета Моего с Левием, говорит Господь Саваоф.
Завет Мой с ним был завет жизни и мира, и Я дал его ему для страха, и он боялся Меня и благоговел пред именем Моим.
Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его; в мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил от греха.
Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа.
Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф.
За то и Я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете в делах закона.
Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?
Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме; ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого бога.
У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу.
И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что Он уже не призирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших.
Вы скажете: «за что?» За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя и законная жена твоя.
Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? что же сделал этот один? он желал получить от Бога потомство. Итак берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей.
Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев; обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф; посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно.
Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: «чем прогневляем мы Его?» Тем, что говорите: «всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит», или: «где Бог правосудия?»
Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф.
И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он – как огонь расплавляющий и как щелок очищающий,
и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде.
Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние.
И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф.
Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились.
Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете: «как нам обратиться?»
Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и приношениями.
Проклятием вы прокляты, потому что вы – весь народ – обкрадываете Меня.
Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?
Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф.
И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф.
Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: «что мы говорим против Тебя?»
Вы говорите: «тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа?
И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы».
Но боящиеся Бога говорят друг другу: «внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его».
И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему.
И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов