Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Михея

 
 • Бы́ша помышля́юще труды́ и дѣ́ла­ю­ще зла́я на ло́жахъ сво­и́хъ, и ку́пно со дне́мъ соверша́ху та́я, поне́же не воз­двиго́ша къ Бо́гу ру́къ сво­и́хъ:
 • и жела́ху се́лъ, и гра́бляху сиро́тъ, и до́мы от­има́ху, и расхища́ху му́жа и до́мъ его́, и му́жа и наслѣ́дiе его́.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ помышля́ю на пле́мя сiе́ зла́я, от­ ни́хже не подви́гнете вы́й ва́шихъ и не по́йдете про́сти внеза́пу, я́ко вре́мя зло́ е́сть.
 • Въ то́й де́нь прiи́мет­ся на вы́ при́тча, и воспла́чет­ся пла́чь съ пѣ́снiю, глаго́лющь: бѣ́д­ст­во пострада́хомъ: ча́сть люді́й мо­и́хъ измѣ́рися у́жемъ, и не бѣ́ воз­браня́яй его́, е́же от­врати́тися: се́ла ва́ша раздѣле́на бы́ша.
 • Сего́ ра́ди не бу́детъ тебѣ́ вме́щущь у́жа въ жре́бiи въ со́нмѣ Госпо́дни.
 • Не пла́читеся слеза́ми, ниже́ да слезя́тъ о си́хъ: не от­ве́ржетъ бо укори́зны
 • глаго́ляй: до́мъ Иа́ковль разгнѣ́ва Ду́хъ Госпо́день: не сiя́ ли су́ть начина́нiя его́? не словеса́ ли его́ су́ть добра́ съ ни́мъ, и пра́вiи ходи́ша?
 • И пре́жде лю́дiе мо­и́ во вражду́ сопроти́вишася, проти́ву ми́ру сво­ему́: ко́жу его́ одра́ша, е́же отъ­я́ти упова́нiе, сокруше́нiе ра́тно­е:
 • сего́ ра́ди старѣ́йшины люді́й мо­и́хъ изве́ргут­ся изъ домо́въ сла́дости сво­ея́, злы́хъ ра́ди начина́нiй сво­и́хъ от­ринове́ни бы́ша. Прибли́житеся гора́мъ вѣ́чнымъ:
 • воста́ни и пойди́, я́ко нѣ́сть тебѣ́ се́й поко́й: нечистоты́ ра́ди, истлѣ́сте тлѣ́нiемъ,
 • прогна́стеся ни ки́мже гони́ми: ду́хъ поста́ви лжу́, иска́па тебѣ́ въ вино́ и пiя́н­ство: и бу́детъ, от­ ка́пли люді́й си́хъ,
 • собира́емь собере́т­ся Иа́ковъ со всѣ́ми: прiе́мяй прiиму́ оста́в­шихъ Изра́илевыхъ, вку́пѣ положу́ воз­враще́нiе его́, а́ки о́вцы въ ско́рби, я́ко па́­ст­ву посредѣ́ ло́жа и́хъ: изско́чатъ от­ человѣ́къ.
 • Взы́ди просѣче́нiемъ предъ лице́мъ и́хъ: просѣко́ша, и про­идо́ша врата́, и изыдо́ша и́ми. И изы́де ца́рь и́хъ предъ лице́мъ и́хъ, Госпо́дь же во́ждь и́хъ бу́детъ.
 • И рече́тъ: слы́шите у́бо сiя́, вла́сти до́му Иа́ковля и оста́в­шiи до́му Изра́илева: не ва́мъ ли е́сть е́же разумѣ́ти су́дъ?
 • Ненави́дящiи добра́, а и́щущiи зла́, похища́ющiи ко́жы и́хъ съ ни́хъ и пло́ти и́хъ от­ косте́й и́хъ:
 • я́коже объядо́ша пло́ти люді́й мо­и́хъ, и ко́жы и́хъ от­ косте́й и́хъ одра́ша, и ко́сти и́хъ столко́ша и содроби́ша я́ко пло́ти въ коно́бъ и я́ко мяса́ въ горне́цъ:
 • та́ко возопiю́тъ ко Го́споду, и не послу́шаетъ и́хъ и от­врати́тъ лице́ свое́ от­ ни́хъ въ то́ вре́мя, поне́же слука́вноваша въ начина́нiихъ сво­и́хъ на ня́.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь на проро́ки льстя́щыя люді́й мо­и́хъ, угрыза́ющыя зубы́ сво­и́ми и проповѣ́да­ю­щыя ми́ръ на ни́хъ, и не вда́ся во уста́ и́хъ, воз­ста́виша на ни́хъ ра́ть:
 • сего́ ра́ди но́щь бу́детъ ва́мъ от­ видѣ́нiя, и тма́ бу́детъ ва́мъ от­ волхвова́нiя, и за́йдетъ со́лнце на проро́ки, и поме́ркнетъ на ня́ де́нь:
 • и усрамя́т­ся ви́дящiи со́нiя, и посмѣя́ни бу́дутъ волсви́, и воз­глаго́лютъ на ни́хъ вси́ сі́и, зане́ не бу́детъ послу́шаяй и́хъ.
 • А́ще а́зъ не напо́лню си́лы Ду́хомъ Госпо́днимъ и судо́мъ и си́лою, е́же воз­вѣсти́ти Иа́кову нече́стiя его́ и Изра́илеви грѣхи́ его́.
 • Слы́шите сiя́, старѣ́йшины до́му Иа́ковля и оста́в­шiи до́му Изра́илева, гнуша́ющiися судо́мъ и вся́ пра́вая развраща́ющiи,
 • созида́ющiи Сiо́на кровьми́ и Иерусали́ма непра́вдами:
 • старѣ́йшины его́ на да́рѣхъ сужда́ху, и жерцы́ его́ на мздѣ́ от­вѣщава́ху, и проро́цы его́ на сребрѣ́ волхвова́ху, и на Го́сподѣ почива́ху, глаго́люще: не Госпо́дь ли въ на́съ е́сть? не прiи́дутъ на ны́ зла́я.
 • Сего́ ра́ди ва́съ дѣ́ла Сiо́нъ я́коже ни́ва изоре́т­ся, и Иерусали́мъ я́ко ово́щное храни́лище бу́детъ, и гора́ до́му я́коже лу́гъ дубра́вный.
 • Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила!
 • Пожелают полей и берут их силою, домов, – и отнимают их; обирают человека и его дом, мужа и его наследие.
 • Посему так говорит Господь: вот, Я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей, и не будете ходить выпрямившись; ибо это время злое.
 • В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: «мы совершенно разорены! удел народа моего отдан другим; как возвратится ко мне! поля наши уже разделены иноплеменникам».
 • Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом.
 • Не пророчествуйте, пророки; не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие.
 • О, называющийся домом Иакова! разве умалился Дух Господень? таковы ли действия Его? не благотворны ли слова Мои для того, кто поступает справедливо?
 • Народ же, который был прежде Моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, отвращающихся войны.
 • Жен народа Моего вы изгоняете из приятных домов их; у детей их вы навсегда отнимаете украшение Мое.
 • Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя; за нечистоту она будет разорена и притом жестоким разорением.
 • Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: «я буду проповедовать тебе о вине и сикере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа.
 • Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в Восоре, как стадо в овечьем загоне; зашумят они от многолюдства.
 • Перед ними пойдет стенорушитель; они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими; и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь.
 • И сказал я: слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева: не вам ли должно знать правду?
 • А вы ненавидите доброе и любите злое; сдираете с них кожу их и плоть с костей их,
 • едите плоть народа Моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть – как бы в котел.
 • И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лице Свое от них на то время, как они злодействуют.
 • Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, которые грызут зубами своими – и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну.
 • Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма – вместо предвещаний; зайдет солнце над пророками и потемнеет день над ними.
 • И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога.
 • А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его.
 • Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое,
 • созидающие Сион кровью и Иерусалим – неправдою!
 • Главы его судят за подарки и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!»
 • Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом.