Скрыть
3:3
3:6
см.: Ам.8:9;
4:1
см.: Ис.2:2;
4:2
см.: Ис.2:3;
4:8
4:11
Церковнославянский (рус)
И рече́тъ: слы́шите у́бо сiя́, вла́сти до́му Иа́ковля и оста́в­шiи до́му Изра́илева: не ва́мъ ли е́сть е́же разумѣ́ти су́дъ?
Ненави́дящiи добра́, а и́щущiи зла́, похища́ющiи ко́жы и́хъ съ ни́хъ и пло́ти и́хъ от­ косте́й и́хъ:
я́коже объядо́ша пло́ти люді́й мо­и́хъ, и ко́жы и́хъ от­ косте́й и́хъ одра́ша, и ко́сти и́хъ столко́ша и содроби́ша я́ко пло́ти въ коно́бъ и я́ко мяса́ въ горне́цъ:
та́ко возопiю́тъ ко Го́споду, и не послу́шаетъ и́хъ и от­врати́тъ лице́ свое́ от­ ни́хъ въ то́ вре́мя, поне́же слука́вноваша въ начина́нiихъ сво­и́хъ на ня́.
Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь на проро́ки льстя́щыя люді́й мо­и́хъ, угрыза́ющыя зубы́ сво­и́ми и проповѣ́да­ю­щыя ми́ръ на ни́хъ, и не вда́ся во уста́ и́хъ, воз­ста́виша на ни́хъ ра́ть:
сего́ ра́ди но́щь бу́детъ ва́мъ от­ видѣ́нiя, и тма́ бу́детъ ва́мъ от­ волхвова́нiя, и за́йдетъ со́лнце на проро́ки, и поме́ркнетъ на ня́ де́нь:
и усрамя́т­ся ви́дящiи со́нiя, и посмѣя́ни бу́дутъ волсви́, и воз­глаго́лютъ на ни́хъ вси́ сі́и, зане́ не бу́детъ послу́шаяй и́хъ.
А́ще а́зъ не напо́лню си́лы Ду́хомъ Госпо́днимъ и судо́мъ и си́лою, е́же воз­вѣсти́ти Иа́кову нече́стiя его́ и Изра́илеви грѣхи́ его́.
Слы́шите сiя́, старѣ́йшины до́му Иа́ковля и оста́в­шiи до́му Изра́илева, гнуша́ющiися судо́мъ и вся́ пра́вая развраща́ющiи,
созида́ющiи Сiо́на кровьми́ и Иерусали́ма непра́вдами:
старѣ́йшины его́ на да́рѣхъ сужда́ху, и жерцы́ его́ на мздѣ́ от­вѣщава́ху, и проро́цы его́ на сребрѣ́ волхвова́ху, и на Го́сподѣ почива́ху, глаго́люще: не Госпо́дь ли въ на́съ е́сть? не прiи́дутъ на ны́ зла́я.
Сего́ ра́ди ва́съ дѣ́ла Сiо́нъ я́коже ни́ва изоре́т­ся, и Иерусали́мъ я́ко ово́щное храни́лище бу́детъ, и гора́ до́му я́коже лу́гъ дубра́вный.
И бу́детъ въ послѣ́днiя дни́ явле́на гора́ Госпо́дня, угото́вана надъ верхи́ го́ръ, и воз­несе́т­ся вы́ше холмо́въ, и потща́т­ся къ не́й лю́дiе,
и прiи́дутъ язы́цы мно́зи и реку́тъ: прiиди́те, взы́демъ на го́ру Госпо́дню и въ до́мъ Бо́га Иа́ковля: и пока́жутъ на́мъ пу́ть его́, и по́йдемъ по стезя́мъ его́: я́ко от­ Сiо́на изы́детъ зако́нъ, и сло́во Госпо́дне изъ Иерусали́ма,
и разсу́дитъ средѣ́ люді́й мно́гихъ и изобличи́тъ язы́ки крѣ́пки да́же до земли́ да́льнiя: и раскую́тъ мечы́ своя́ на ра́ла и су́лицы своя́ на серпы́, и не ктому́ во́зметъ язы́къ на язы́къ меча́, и не науча́т­ся ксему́ во­ева́ти.
И почі́етъ кі́йждо подъ лозо́ю сво­е́ю и кі́йждо подъ смоко́вницею сво­е́ю, и не бу́детъ устраша́ющаго, зане́ уста́ Го́спода Вседержи́теля глаго́лаша сiя́.
Я́ко вси́ лю́дiе по́йдутъ кі́йждо въ пу́ть сво́й, а мы́ по́йдемъ во и́мя Го́спода Бо́га на́­шего въ вѣ́къ и далеча́е.
Въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь, соберу́ сокруше́н­ную, и от­ринове́н­ную прiиму́, и и́хже от­ри́нухъ:
и положу́ сокруше́н­ную во оста́нокъ и от­ринове́н­ную въ язы́къ крѣ́покъ, и воцари́т­ся Госпо́дь надъ ни́ми въ горѣ́ Сiо́нѣ от­ны́нѣ и до вѣ́ка.
И ты́, сто́лпе па́­ст­вы мгля́ный, дщи́ Сiо́ня, къ тебѣ́ прiи́детъ и вни́детъ вла́сть пе́рвая, ца́р­ст­во изъ Вавило́на дще́ри Иерусали́мли.
И ны́нѣ вску́ю позна́ла еси́ зло́? не бѣ́ ли тебѣ́ царя́? или́ совѣ́тъ тво́й поги́бе, я́ко обыдо́ша тя́ болѣ́зни, а́ки ражда́ющiя?
Болѣ́знуй и мужа́йся и при­­ближа́йся, дщи́ Сiо́ня, я́ко ражда́ющая: зане́ ны́нѣ изы́деши изъ гра́да и всели́шися на по́ли и до́йдеши Вавило́на: от­ту́ду изъи́метъ тя́ и от­ту́ду изба́витъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ руки́ вра́гъ тво­и́хъ.
И ны́нѣ собра́шася на тя́ язы́цы мно́зи глаго́лющiи: пора́дуемся: и воз­зря́тъ на Сiо́нъ о́чи на́ши.
Сі́и же не разумѣ́ша помышле́нiя Госпо́дня и не домы́слишася совѣ́та его́, я́ко собра́ и́хъ а́ки снопы́ гуме́н­ныя.
Воста́ни и измлати́ и́хъ, дщи́ Сiо́ня, я́ко ро́ги твоя́ положу́ желѣ́зны и па́знокти твоя́ положу́ мѣ́дяны, и истончи́ши лю́ди мно́ги, и воз­ложи́ши Го́сподеви мно́же­с­т­во и́хъ и крѣ́пость и́хъ Го́сподеви всея́ земли́.
И сказал я: слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева: не вам ли должно знать правду?
А вы ненавидите доброе и любите злое; сдираете с них кожу их и плоть с костей их,
едите плоть народа Моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть – как бы в котел.
И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лице Свое от них на то время, как они злодействуют.
Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, которые грызут зубами своими – и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну.
Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма – вместо предвещаний; зайдет солнце над пророками и потемнеет день над ними.
И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога.
А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его.
Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое,
созидающие Сион кровью и Иерусалим – неправдою!
Главы его судят за подарки и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!»
Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом.
И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы.
И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне – из Иерусалима.
И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах; и перекуют они мечи свои на орала и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать.
Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это.
Ибо все народы ходят, каждый во имя своего бога; а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков.
В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого Я навел бедствие.
И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века.
А ты, башня стада, холм дщери Сиона! к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство – к дщерям Иерусалима.
Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую?
Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона: там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих.
А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: «да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион!»
Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их как снопы на гумно.
Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо Я сделаю рог твой железным и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатства их Владыке всей земли.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов