Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Михея

 
 • И рече́тъ: слы́шите у́бо сiя́, вла́сти до́му Иа́ковля и оста́в­шiи до́му Изра́илева: не ва́мъ ли е́сть е́же разумѣ́ти су́дъ?
 • Ненави́дящiи добра́, а и́щущiи зла́, похища́ющiи ко́жы и́хъ съ ни́хъ и пло́ти и́хъ от­ косте́й и́хъ:
 • я́коже объядо́ша пло́ти люді́й мо­и́хъ, и ко́жы и́хъ от­ косте́й и́хъ одра́ша, и ко́сти и́хъ столко́ша и содроби́ша я́ко пло́ти въ коно́бъ и я́ко мяса́ въ горне́цъ:
 • та́ко возопiю́тъ ко Го́споду, и не послу́шаетъ и́хъ и от­врати́тъ лице́ свое́ от­ ни́хъ въ то́ вре́мя, поне́же слука́вноваша въ начина́нiихъ сво­и́хъ на ня́.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь на проро́ки льстя́щыя люді́й мо­и́хъ, угрыза́ющыя зубы́ сво­и́ми и проповѣ́да­ю­щыя ми́ръ на ни́хъ, и не вда́ся во уста́ и́хъ, воз­ста́виша на ни́хъ ра́ть:
 • сего́ ра́ди но́щь бу́детъ ва́мъ от­ видѣ́нiя, и тма́ бу́детъ ва́мъ от­ волхвова́нiя, и за́йдетъ со́лнце на проро́ки, и поме́ркнетъ на ня́ де́нь:
 • и усрамя́т­ся ви́дящiи со́нiя, и посмѣя́ни бу́дутъ волсви́, и воз­глаго́лютъ на ни́хъ вси́ сі́и, зане́ не бу́детъ послу́шаяй и́хъ.
 • А́ще а́зъ не напо́лню си́лы Ду́хомъ Госпо́днимъ и судо́мъ и си́лою, е́же воз­вѣсти́ти Иа́кову нече́стiя его́ и Изра́илеви грѣхи́ его́.
 • Слы́шите сiя́, старѣ́йшины до́му Иа́ковля и оста́в­шiи до́му Изра́илева, гнуша́ющiися судо́мъ и вся́ пра́вая развраща́ющiи,
 • созида́ющiи Сiо́на кровьми́ и Иерусали́ма непра́вдами:
 • старѣ́йшины его́ на да́рѣхъ сужда́ху, и жерцы́ его́ на мздѣ́ от­вѣщава́ху, и проро́цы его́ на сребрѣ́ волхвова́ху, и на Го́сподѣ почива́ху, глаго́люще: не Госпо́дь ли въ на́съ е́сть? не прiи́дутъ на ны́ зла́я.
 • Сего́ ра́ди ва́съ дѣ́ла Сiо́нъ я́коже ни́ва изоре́т­ся, и Иерусали́мъ я́ко ово́щное храни́лище бу́детъ, и гора́ до́му я́коже лу́гъ дубра́вный.
 • ВА ман гуфтам: бишнавед, эй сарварони Яъқуб ва доварони хонадони Исроил! Шумо, охир, вазифадор ҳастед, ки адлу инсофро бидонед.
 • Аммо шумо аз некӣ нафрат мекунед ва бадиро дӯст медоред; пӯсти онҳоро аз баданашон ва гӯшти онҳоро аз устухонҳошон меканед.
 • Ҳамон касоне ҳастед, ки гӯшти қавми Маро хӯрдаанд, ва пӯсти онҳоро аз баданашон кандаанд, ва устухонҳои онҳоро шикастаанд, ва гӯё ки ба дег меандохта бошанд, яъне мисли гӯште ки андаруни потила мепазанд, пора-пора кардаанд.
 • Он гоҳ сӯи Парвардигор истиғоса хоҳанд бурд, вале Ӯ онҳоро иҷобат нахоҳад кард, ва рӯи Худро дар он замон аз онҳо хоҳад пӯшонид, чунки ба аъмоли бад дода шудаанд.
 • Парвардигор дар бораи анбиёе ки қавми маро дар иштибоҳ меандозанд, яъне вақте ки бо дандонҳои худ чизе мехоянд, – сулҳу осоиштагиро мехонанд, вале вақте ки касе ба даҳони онҳо чизе намегузорад, – бар зидди вай ҷанг эълон мекунанд, чунин мегӯяд:
 • «Бинобар ин шаб барои шумо ба ҷои рӯъё, ва торикӣ барои шумо ба ҷои фолгирӣ хоҳад буд; ва офтоб бар анбиё ғуруб хоҳад кард, ва рӯз барояшон торик хоҳад шуд.
 • Ва пешгӯйҳо расво, ва фолгирҳо хиҷил гардида, ҳамаашон ришу мӯйлаби худро хоҳанд пӯшонид, чунки аз ҷониби Парвардигор ҷавобе нахоҳад буд».
 • Валекин ман ба воситаи Рӯҳи Парвардигор аз қувват ва инсоф ва мардонагӣ пур шудаам, то ки ба Яъқуб дар бораи ҷинояташ ва ба Исроил дар бораи гуноҳаш сухан ронам.
 • Пас инро бишнавед, эй сарварони хонадони Яъқуб ва эй доварони хонадони Исроил, ки аз инсоф нафрат доред ва ҳар чизи ростро каҷ мекунед,
 • Сионро бо хун ва Ерусалимро бо ноинсофӣ бино мекунед!
 • Сарваронаш ба бадали ришва доварӣ менамоянд, ва коҳинонаш ба бадали музд таълим медиҳанд, ва анбиёяш ба бадали нуқра фол мегиранд, ва ба Парвардигор таваккал намуда, мегӯянд: «Парвардигор, охир, андаруни мост, – мусибате бар мо нахоҳад омад!»
 • Бинобар ин, аз боиси шумо, Сион мисли саҳро шудгор хоҳад шуд, ва Ерусалим ба харобазор, ва кӯҳи Хона ба баландиҳои ҷангалзор мубаддал хоҳад гардид.

 • И сказал я: слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева: не вам ли должно знать правду?
 • А вы ненавидите доброе и любите злое; сдираете с них кожу их и плоть с костей их,
 • едите плоть народа Моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть – как бы в котел.
 • И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лице Свое от них на то время, как они злодействуют.
 • Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, которые грызут зубами своими – и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну.
 • Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма – вместо предвещаний; зайдет солнце над пророками и потемнеет день над ними.
 • И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога.
 • А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его.
 • Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое,
 • созидающие Сион кровью и Иерусалим – неправдою!
 • Главы его судят за подарки и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!»
 • Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом.