Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Михея

 
 • И рече́тъ: слы́шите у́бо сiя́, вла́сти до́му Иа́ковля и оста́в­шiи до́му Изра́илева: не ва́мъ ли е́сть е́же разумѣ́ти су́дъ?
 • Ненави́дящiи добра́, а и́щущiи зла́, похища́ющiи ко́жы и́хъ съ ни́хъ и пло́ти и́хъ от­ косте́й и́хъ:
 • я́коже объядо́ша пло́ти люді́й мо­и́хъ, и ко́жы и́хъ от­ косте́й и́хъ одра́ша, и ко́сти и́хъ столко́ша и содроби́ша я́ко пло́ти въ коно́бъ и я́ко мяса́ въ горне́цъ:
 • та́ко возопiю́тъ ко Го́споду, и не послу́шаетъ и́хъ и от­врати́тъ лице́ свое́ от­ ни́хъ въ то́ вре́мя, поне́же слука́вноваша въ начина́нiихъ сво­и́хъ на ня́.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь на проро́ки льстя́щыя люді́й мо­и́хъ, угрыза́ющыя зубы́ сво­и́ми и проповѣ́да­ю­щыя ми́ръ на ни́хъ, и не вда́ся во уста́ и́хъ, воз­ста́виша на ни́хъ ра́ть:
 • сего́ ра́ди но́щь бу́детъ ва́мъ от­ видѣ́нiя, и тма́ бу́детъ ва́мъ от­ волхвова́нiя, и за́йдетъ со́лнце на проро́ки, и поме́ркнетъ на ня́ де́нь:
 • и усрамя́т­ся ви́дящiи со́нiя, и посмѣя́ни бу́дутъ волсви́, и воз­глаго́лютъ на ни́хъ вси́ сі́и, зане́ не бу́детъ послу́шаяй и́хъ.
 • А́ще а́зъ не напо́лню си́лы Ду́хомъ Госпо́днимъ и судо́мъ и си́лою, е́же воз­вѣсти́ти Иа́кову нече́стiя его́ и Изра́илеви грѣхи́ его́.
 • Слы́шите сiя́, старѣ́йшины до́му Иа́ковля и оста́в­шiи до́му Изра́илева, гнуша́ющiися судо́мъ и вся́ пра́вая развраща́ющiи,
 • созида́ющiи Сiо́на кровьми́ и Иерусали́ма непра́вдами:
 • старѣ́йшины его́ на да́рѣхъ сужда́ху, и жерцы́ его́ на мздѣ́ от­вѣщава́ху, и проро́цы его́ на сребрѣ́ волхвова́ху, и на Го́сподѣ почива́ху, глаго́люще: не Госпо́дь ли въ на́съ е́сть? не прiи́дутъ на ны́ зла́я.
 • Сего́ ра́ди ва́съ дѣ́ла Сiо́нъ я́коже ни́ва изоре́т­ся, и Иерусали́мъ я́ко ово́щное храни́лище бу́детъ, и гора́ до́му я́коже лу́гъ дубра́вный.
 • И сказал я: слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева: не вам ли должно знать правду?
 • А вы ненавидите доброе и любите злое; сдираете с них кожу их и плоть с костей их,
 • едите плоть народа Моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть – как бы в котел.
 • И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лице Свое от них на то время, как они злодействуют.
 • Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, которые грызут зубами своими – и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну.
 • Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма – вместо предвещаний; зайдет солнце над пророками и потемнеет день над ними.
 • И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога.
 • А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его.
 • Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое,
 • созидающие Сион кровью и Иерусалим – неправдою!
 • Главы его судят за подарки и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!»
 • Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом.
 • καὶ ἐρεῖ ἀκούσατε δὴ ταῦτα αἱ ἀρχαὶ οἴκου Ιακωβ καὶ οἱ κατα­́λοιποι οἴκου Ισραηλ οὐχ ὑμῖν ἐστιν τοῦ γνῶναι τὸ κρίμα
 • οἱ μισοῦν­τες τὰ καλὰ καὶ ζητοῦν­τες τὰ πονηρά ἁρπάζον­τες τὰ δέρματα αὐτῶν ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ τὰς σάρκας αὐτῶν ἀπο­̀ τῶν ὀστέων αὐτῶν
 • ὃν τρόπον κατέφαγον τὰς σάρκας τοῦ λαοῦ μου καὶ τὰ δέρματα αὐτῶν ἀπο­̀ τῶν ὀστέων αὐτῶν ἐξέδειραν καὶ τὰ ὀστέα αὐτῶν συν­έθλασαν καὶ ἐμέλισαν ὡς σάρκας εἰς λέβητα καὶ ὡς κρέα εἰς χύτραν
 • οὕτως κεκράξον­ται προ­̀ς κύριον καὶ οὐκ εἰσακού­σε­ται αὐτῶν καὶ ἀπο­στρέψει τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ ἀπ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνθ᾿ ὧν ἐπονηρεύ­σαν­το ἐν τοῖς ἐπι­τηδεύ­μασιν αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτούς
 • τάδε λέγει κύριος ἐπι­̀ τοὺς προ­φήτας τοὺς πλανῶν­τας τὸν λαόν μου τοὺς δάκνον­τας ἐν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν καὶ κηρύσ­σον­τας ἐπ᾿ αὐτὸν εἰρήνην καὶ οὐκ ἐδόθη εἰς τὸ στόμα αὐτῶν ἤγειραν ἐπ᾿ αὐτὸν πόλεμον
 • δια­̀ τοῦτο νὺξ ὑμῖν ἔσται ἐξ ὁράσεως καὶ σκοτία ὑμῖν ἔσται ἐκ μαν­τείας καὶ δύ­σε­ται ὁ ἥλιος ἐπι­̀ τοὺς προ­φήτας καὶ συσκοτάσει ἐπ᾿ αὐτοὺς ἡ ἡμέρα
 • καὶ κατα­ισχυνθήσον­ται οἱ ὁρῶν­τες τὰ ἐνύπνια καὶ κατα­γελασθήσον­ται οἱ μάν­τεις καὶ κατα­λαλήσουσιν κατ᾿ αὐτῶν πάν­τες αὐτοί διότι οὐκ ἔσται ὁ εἰσακούων αὐτῶν
 • ἐὰν μὴ ἐγὼ ἐμπλή­σω ἰσχὺν ἐν πνεύ­ματι κυρίου καὶ κρίμα­τος καὶ δυναστείας τοῦ ἀπαγγεῖλαι τῷ Ιακωβ ἀσεβείας αὐτοῦ καὶ τῷ Ισραηλ ἁμαρτίας αὐτοῦ
 • ἀκούσατε δὴ ταῦτα οἱ ἡγούμενοι οἴκου Ιακωβ καὶ οἱ κατα­́λοιποι οἴκου Ισραηλ οἱ βδελυσ­σόμενοι κρίμα καὶ πάν­τα τὰ ὀρθὰ δια­στρέφον­τες
 • οἱ οἰκοδομοῦν­τες Σιων ἐν αἵμασιν καὶ Ιερουσαλημ ἐν ἀδικίαις
 • οἱ ἡγούμενοι αὐτῆς μετὰ δώρων ἔκρινον καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῆς μετὰ μισθοῦ ἀπεκρίνον­το καὶ οἱ προ­φῆται αὐτῆς μετὰ ἀργυρίου ἐμαν­τεύ­ον­το καὶ ἐπι­̀ τὸν κύριον ἐπανεπαύον­το λέγον­τες οὐχὶ κύριος ἐν ἡμῖν ἐστιν οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐφ᾿ ἡμᾶς κακά
 • δια­̀ τοῦτο δι᾿ ὑμᾶς Σιων ὡς ἀγρὸς ἀροτριαθή­σε­ται καὶ Ιερουσαλημ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἔσται καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου ὡς ἄλσος δρυμοῦ
 • וָאֹמַר, שִׁמְעוּ־נָא רָאשֵׁי יַעֲקֹב, וּקְצִינֵי בֵּית יִשְׂרָאֵל; הֲלוֹא לָכֶם, לָדַעַת אֶת־הַמִּשְׁפָּט׃
 • שֹׂנְאֵי טוֹב וְאֹהֲבֵי רָעָה (רָע); גֹּזְלֵי עוֹרָם מֵעֲלֵיהֶם, וּשְׁאֵרָם מֵעַל עַצְמוֹתָם׃
 • וַאֲשֶׁר אָכְלוּ שְׁאֵר עַמִּי, וְעוֹרָם מֵעֲלֵיהֶם הִפְשִׁיטוּ, וְאֶת־עַצְמֹתֵיהֶם פִּצֵּחוּ; וּפָרְשׂוּ כַּאֲשֶׁר בַּסִּיר, וּכְבָשָׂר בְּתוֹךְ קַלָּחַת׃
 • אָז יִזְעֲקוּ אֶל־יְהוָה, וְלֹא יַעֲנֶה אוֹתָם; וְיַסְתֵּר פָּנָיו מֵהֶם בָּעֵת הַהִיא, כַּאֲשֶׁר הֵרֵעוּ מַעַלְלֵיהֶם׃ פ
 • כֹּה אָמַר יְהוָה, עַל־הַנְּבִיאִים הַמַּתְעִים אֶת־עַמִּי; הַנֹּשְׁכִים בְּשִׁנֵּיהֶם וְקָרְאוּ שָׁלוֹם, וַאֲשֶׁר לֹא־יִתֵּן עַל־פִּיהֶם, וְקִדְּשׁוּ עָלָיו מִלְחָמָה׃
 • לָכֵן לַיְלָה לָכֶם מֵחָזוֹן, וְחָשְׁכָה לָכֶם מִקְּסֹם; וּבָאָה הַשֶּׁמֶשׁ עַל־הַנְּבִיאִים, וְקָדַר עֲלֵיהֶם הַיּוֹם׃
 • וּבֹשׁוּ הַחֹזִים, וְחָפְרוּ הַקֹּסְמִים, וְעָטוּ עַל־שָׂפָם כֻּלָּם; כִּי אֵין מַעֲנֵה אֱלֹהִים׃
 • וְאוּלָם, אָנֹכִי מָלֵאתִי כֹחַ אֶת־רוּחַ יְהוָה, וּמִשְׁפָּט וּגְבוּרָה; לְהַגִּיד לְיַעֲקֹב פִּשְׁעוֹ, וּלְיִשְׂרָאֵל חַטָּאתוֹ׃ ס
 • שִׁמְעוּ־נָא זֹאת, רָאשֵׁי בֵּית יַעֲקֹב, וּקְצִינֵי בֵּית יִשְׂרָאֵל; הַמֲתַעֲבִים מִשְׁפָּט, וְאֵת כָּל־הַיְשָׁרָה יְעַקֵּשׁוּ׃
 • בֹּנֶה צִיּוֹן בְּדָמִים; וִירוּשָׁלִַם בְּעַוְלָה׃
 • רָאשֶׁיהָ בְּשֹׁחַד יִשְׁפֹּטוּ, וְכֹהֲנֶיהָ בִּמְחִיר יוֹרוּ, וּנְבִיאֶיהָ בְּכֶסֶף יִקְסֹמוּ; וְעַל־יְהוָה יִשָּׁעֵנוּ לֵאמֹר, הֲלוֹא יְהוָה בְּקִרְבֵּנוּ, לֹא־תָבוֹא עָלֵינוּ רָעָה׃
 • לָכֵן בִּגְלַלְכֶם, צִיּוֹן שָׂדֶה תֵחָרֵשׁ; וִירוּשָׁלִַם עִיִּין תִּהְיֶה, וְהַר הַבַּיִת לְבָמוֹת יָעַר׃ פ