Скрыть
Церковнославянский (рус)
Въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь, соберу́ сокруше́н­ную, и от­ринове́н­ную прiиму́, и и́хже от­ри́нухъ:
и положу́ сокруше́н­ную во оста́нокъ и от­ринове́н­ную въ язы́къ крѣ́покъ, и воцари́т­ся Госпо́дь надъ ни́ми въ горѣ́ Сiо́нѣ от­ны́нѣ и до вѣ́ка.
И ты́, сто́лпе па́­ст­вы мгля́ный, дщи́ Сiо́ня, къ тебѣ́ прiи́детъ и вни́детъ вла́сть пе́рвая, ца́р­ст­во изъ Вавило́на дще́ри Иерусали́мли.
И ны́нѣ вску́ю позна́ла еси́ зло́? не бѣ́ ли тебѣ́ царя́? или́ совѣ́тъ тво́й поги́бе, я́ко обыдо́ша тя́ болѣ́зни, а́ки ражда́ющiя?
Болѣ́знуй и мужа́йся и при­­ближа́йся, дщи́ Сiо́ня, я́ко ражда́ющая: зане́ ны́нѣ изы́деши изъ гра́да и всели́шися на по́ли и до́йдеши Вавило́на: от­ту́ду изъи́метъ тя́ и от­ту́ду изба́витъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ руки́ вра́гъ тво­и́хъ.
И ны́нѣ собра́шася на тя́ язы́цы мно́зи глаго́лющiи: пора́дуемся: и воз­зря́тъ на Сiо́нъ о́чи на́ши.
Сі́и же не разумѣ́ша помышле́нiя Госпо́дня и не домы́слишася совѣ́та его́, я́ко собра́ и́хъ а́ки снопы́ гуме́н­ныя.
Воста́ни и измлати́ и́хъ, дщи́ Сiо́ня, я́ко ро́ги твоя́ положу́ желѣ́зны и па́знокти твоя́ положу́ мѣ́дяны, и истончи́ши лю́ди мно́ги, и воз­ложи́ши Го́сподеви мно́же­с­т­во и́хъ и крѣ́пость и́хъ Го́сподеви всея́ земли́.
И ты́, Виѳлее́ме, до́ме Ефра́ѳовъ, еда́ ма́лъ еси́, е́же бы́ти въ ты́сящахъ Иу́диныхъ? изъ тебе́ бо мнѣ́ изы́детъ старѣ́йшина, е́же бы́ти въ кня́зя во Изра́или, исхо́ди же его́ изъ нача́ла от­ дні́й вѣ́ка.
Сего́ ра́ди да́стъ я́, до вре́мене ражда́ющiя породи́тъ, и про́чiи от­ бра́тiи и́хъ обратя́т­ся къ сыно́мъ Изра́илевымъ.
И ста́нетъ, и у́зритъ, и упасе́тъ па́­ст­ву свою́ крѣ́постiю Госпо́дь, и въ сла́вѣ и́мене Го́спода Бо́га сво­его́ пребу́дутъ: зане́ ны́нѣ воз­вели́чит­ся да́же до коне́цъ земли́.
И бу́детъ се́й ми́ръ, егда́ Ассу́ръ прiи́детъ на зе́млю ва́шу, и егда́ взы́детъ на страну́ ва́шу, и воста́нутъ на́нь се́дмь па́стырей и о́смь я́звъ человѣ́ческихъ,
и упасу́тъ Ассу́ра ору́жiемъ и зе́млю Невро́дову ко́пiями ея́, и изба́витъ от­ Ассу́ра, егда́ прiи́детъ на зе́млю ва́шу и егда́ всту́питъ на предѣ́лы ва́шя.
И бу́детъ оста́нокъ Иа́ковль въ язы́цѣхъ средѣ́ люді́й мно́гихъ, а́ки роса́ от­ Го́спода па́да­ю­щи и я́ко а́гнцы на зла́цѣ, я́ко да не собере́т­ся ни еди́нъ, ниже́ посто­и́тъ въ сынѣ́хъ человѣ́ческихъ.
И бу́детъ оста́нокъ Иа́ковль въ язы́цѣхъ средѣ́ люді́й мно́гихъ, а́ки ле́въ въ скотѣ́хъ въ дубра́вѣ и я́ко льви́чищь въ ста́дѣхъ о́вчихъ, я́коже егда́ про́йдетъ, и от­лучи́въ восхи́титъ, и не бу́детъ изъима́ющаго.
Вознесе́т­ся рука́ твоя́ на оскорбля́ющыя тя́, и вси́ врази́ тво­и́ потребя́т­ся.
И бу́детъ въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь, потреблю́ ко́ни твоя́ изъ среды́ тво­ея́ и погублю́ колесни́цы твоя́,
и потреблю́ гра́ды земли́ тво­ея́ и разве́ргу вся́ тверды́ни твоя́,
и от­ве́ргу волхвова́нiя твоя́ от­ руку́ твое́ю, и волхву́ющiи не бу́дутъ въ тебѣ́:
и потреблю́ изва́ян­ная твоя́ и кумíры твоя́ изъ среды́ тебе́, и посе́мъ да не поклони́шися дѣло́мъ ру́къ тво­и́хъ:
и посѣку́ дубра́вы от­ среды́ тебе́ и погублю́ гра́ды твоя́:
и сотворю́ со гнѣ́вомъ и съ я́ростiю ме́сть язы́комъ, поне́же не послу́шаша мене́.
В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого Я навел бедствие.
И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века.
А ты, башня стада, холм дщери Сиона! к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство – к дщерям Иерусалима.
Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую?
Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона: там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих.
А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: «да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион!»
Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их как снопы на гумно.
Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо Я сделаю рог твой железным и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатства их Владыке всей земли.
И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных.
Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их.
И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли.
И будет Он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей.
И будут они пасти землю Ассура мечом и землю Немврода в самых воротах ее, и Он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши.
И будет остаток Иакова среди многих народов как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых.
И будет остаток Иакова между народами, среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него.
Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены.
И будет в тот день, говорит Господь: истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои,
истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои,
исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя;
истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих.
Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои.
И совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов