Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Михея

 
 • Ны́нѣ огради́т­ся дщи́ Ефре́мова огражде́нiемъ, ра́ть учини́ на вы́, жезло́мъ поразя́тъ о че́люсть племе́нъ Изра́илевыхъ.
 • И ты́, Виѳлее́ме, до́ме Ефра́ѳовъ, еда́ ма́лъ еси́, е́же бы́ти въ ты́сящахъ Иу́диныхъ? изъ тебе́ бо мнѣ́ изы́детъ старѣ́йшина, е́же бы́ти въ кня́зя во Изра́или, исхо́ди же его́ изъ нача́ла от­ дні́й вѣ́ка.
 • Сего́ ра́ди да́стъ я́, до вре́мене ражда́ющiя породи́тъ, и про́чiи от­ бра́тiи и́хъ обратя́т­ся къ сыно́мъ Изра́илевымъ.
 • И ста́нетъ, и у́зритъ, и упасе́тъ па́­ст­ву свою́ крѣ́постiю Госпо́дь, и въ сла́вѣ и́мене Го́спода Бо́га сво­его́ пребу́дутъ: зане́ ны́нѣ воз­вели́чит­ся да́же до коне́цъ земли́.
 • И бу́детъ се́й ми́ръ, егда́ Ассу́ръ прiи́детъ на зе́млю ва́шу, и егда́ взы́детъ на страну́ ва́шу, и воста́нутъ на́нь се́дмь па́стырей и о́смь я́звъ человѣ́ческихъ,
 • и упасу́тъ Ассу́ра ору́жiемъ и зе́млю Невро́дову ко́пiями ея́, и изба́витъ от­ Ассу́ра, егда́ прiи́детъ на зе́млю ва́шу и егда́ всту́питъ на предѣ́лы ва́шя.
 • И бу́детъ оста́нокъ Иа́ковль въ язы́цѣхъ средѣ́ люді́й мно́гихъ, а́ки роса́ от­ Го́спода па́да­ю­щи и я́ко а́гнцы на зла́цѣ, я́ко да не собере́т­ся ни еди́нъ, ниже́ посто­и́тъ въ сынѣ́хъ человѣ́ческихъ.
 • И бу́детъ оста́нокъ Иа́ковль въ язы́цѣхъ средѣ́ люді́й мно́гихъ, а́ки ле́въ въ скотѣ́хъ въ дубра́вѣ и я́ко льви́чищь въ ста́дѣхъ о́вчихъ, я́коже егда́ про́йдетъ, и от­лучи́въ восхи́титъ, и не бу́детъ изъима́ющаго.
 • Вознесе́т­ся рука́ твоя́ на оскорбля́ющыя тя́, и вси́ врази́ тво­и́ потребя́т­ся.
 • И бу́детъ въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь, потреблю́ ко́ни твоя́ изъ среды́ тво­ея́ и погублю́ колесни́цы твоя́,
 • и потреблю́ гра́ды земли́ тво­ея́ и разве́ргу вся́ тверды́ни твоя́,
 • и от­ве́ргу волхвова́нiя твоя́ от­ руку́ твое́ю, и волхву́ющiи не бу́дутъ въ тебѣ́:
 • и потреблю́ изва́ян­ная твоя́ и кумíры твоя́ изъ среды́ тебе́, и посе́мъ да не поклони́шися дѣло́мъ ру́къ тво­и́хъ:
 • и посѣку́ дубра́вы от­ среды́ тебе́ и погублю́ гра́ды твоя́:
 • и сотворю́ со гнѣ́вомъ и съ я́ростiю ме́сть язы́комъ, поне́же не послу́шаша мене́.
 • Теперь ополчись, дщерь полчищ; обложили нас осадою, тростью будут бить по ланите судью Израилева.
 • И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных.
 • Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их.
 • И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли.
 • И будет Он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей.
 • И будут они пасти землю Ассура мечом и землю Немврода в самых воротах ее, и Он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши.
 • И будет остаток Иакова среди многих народов как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых.
 • И будет остаток Иакова между народами, среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него.
 • Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены.
 • И будет в тот день, говорит Господь: истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои,
 • истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои,
 • исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя;
 • истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих.
 • Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои.
 • И совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны.
 • АЛҲОЛ дар фавҷҳо саф бибанд, эй духтари қӯшун! Моро муҳосира кардаанд; бари рӯи довари Исроилро бо асо хоҳанд зад.
 • Ва ту, эй Байт-Лаҳми Эфрот, ки дар миёни хонаводаҳои Яҳудо аз ҳама ҷавонтарӣ! Аз ту барои Ман Ҳокиме дар Исроил хоҳад баромад, ва баромади Ӯ аз қадим, аз айёми азал аст.
 • Бинобар ин Ӯ онҳоро то вақте ки зани ҳомила бизояд, таслим хоҳад кард; ва бақияи бародаронаш бо банӣ Исроил хоҳанд баргашт.
 • Ва Ӯ хоҳад истод ва бо қудрати Парвардигор, бо кибриёи номи Парвардигор Худои Худ хоҳад чаронид, ва онҳо сокин хоҳанд шуд, зеро ки алҳол Ӯ то ақсои замин бузург хоҳад шуд.
 • Ва ин сулҳу осоиштагӣ хоҳад буд. Вақте ки Ашшур ба замини мо омада, қасрҳои моро поймол кунад, ҳафт чӯпон ва ҳашт ҳокими қавмро бар зидди вай хоҳем бархезонид.
 • Ва онҳо замини Ашшурро бо шамшер хоҳанд чаронид, ва замини Нимрӯдро – андаруни дарвозаҳои он; ва Ӯ аз Ашшур раҳоӣ хоҳад дод, вақте ки вай ба замини мо омада, ҳудуди моро поймол кунад.
 • Ва бақияи Яъқуб дар миёни қавмҳои бисёр мисли шабнаме аз ҷониби Парвардигор, мисли борони фаровон бар алаф хоҳад буд, ва ба касе умедвор нахоҳад шуд, ва ба банӣ одам таваккал нахоҳад кард.
 • Ва бақияи Яъқуб дар миёни халқҳо, андаруни қавмҳои бисёр мисли шере дар миёни ҳайвоноти ҷангал, мисли шери ҷавоне андаруни рамаҳои гӯсфандон хоҳад буд, ки он, агар бигзарад, поймол карда медарад, ва касе нест, ки раҳоӣ диҳад.
 • Дасти ту бар душманонат боло хоҳад шуд, ва ҳамаи адуёнат нобуд хоҳанд гардид.
 • «Ва дар он рӯз чунин воқеъ хоҳад шуд, мегӯяд Парвардигор, ки аспони туро аз андарунат нобуд, ва аробаҳои туро нест хоҳам кард;
 • Ва шаҳрҳои мамлакати туро нобуд, ва ҳамаи қалъаҳои туро валангор хоҳам кард;
 • Ва ҷодуҳоро аз дасти ту нобуд хоҳам кард, ва онҳое ки аз рӯи намуди абрҳо фол мегиранд, дигар дар ту нахоҳанд буд;
 • Ва санамҳо ва сутунҳои туро аз андаруни ту нобуд хоҳам кард; ва дигар ба амали дастҳои худ саҷда нахоҳӣ кард;
 • Ва бутҳои Ашераи туро аз андаруни ту барҳам хоҳам дод, ва шаҳрҳои туро нест хоҳам кард.
 • Ва бо хашм ва ғазаб аз халқҳое ки намешунаванд, интиқом хоҳам гирифт».