Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Михея

 
 • Слы́шите, я́же глаго́ла Госпо́дь: воста́ни, суди́ся съ гора́ми, и да слы́шатъ хо́лми гла́съ тво́й.
 • Слы́шите, го́ры, су́дъ Госпо́день, и де́бри основа́нiя земли́, я́ко су́дъ Госпо́день къ лю́демъ его́, и со Изра́илемъ прѣ́тися и́мать.
 • Лю́дiе мо­и́, что́ сотвори́хъ ва́мъ, или́ чи́мъ оскорби́хъ ва́съ, или́ чи́мъ стужи́хъ ва́мъ? от­вѣща́йте ми́.
 • Зане́ изведо́хъ ва́съ изъ земли́ Еги́петскiя и изъ до́му рабо́ты изба́вихъ ва́съ, и посла́хъ предъ ва́ми Моисе́а и Ааро́на и Марiа́мъ.
 • Лю́дiе мо­и́, помяни́те у́бо, что́ совѣща́ на вы́ Вала́къ ца́рь Моави́тскiй, и что́ ему́ от­вѣща́ Валаа́мъ сы́нъ Вео́ровъ, от­ Ситі́я до Галга́лъ? я́ко да позна́ет­ся пра́вда Госпо́дня.
 • Въ че́мъ пости́гну Го́спода, сря́щу Бо́га мо­его́ вы́шняго? сря́щу ли его́ со всесожже́нiемъ, телцы́ единолѣ́тными?
 • еда́ прiи́метъ Госпо́дь въ ты́сящахъ овно́въ, или́ во тма́хъ ко́злищъ ту́чныхъ? да́мъ ли пе́рвенцы моя́ о нече́стiи мо­е́мъ, пло́дъ утро́бы мо­ея́, за грѣхи́ души́ мо­ея́?
 • Возвѣсти́ся бо тебѣ́, человѣ́че, что́ добро́, или́ чесого́ Госпо́дь и́щетъ от­ тебе́, ра́звѣ е́же твори́ти су́дъ и люби́ти ми́лость и гото́ву бы́ти е́же ходи́ти съ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ?
 • Гла́съ Госпо́день гра́ду при­­зове́т­ся, и спасе́тъ боя́щыяся и́мене его́: послу́шай, пле́мя, и кто́ украси́тъ гра́дъ?
 • Еда́ о́гнь и до́мъ беззако́н­наго собира́я имѣ́нiя беззако́н­ная и со укори́зною непра́вды?
 • Еда́ оправди́т­ся въ мѣ́рилѣ беззако́н­никъ и во вре́тищи мѣ́ры непра́выя,
 • от­ ни́хже бога́т­ст­во свое́ нече́стiя напо́лниша? и живу́щiи въ не́й глаго́лаху лжу́, и язы́къ и́хъ воз­несе́ся во устѣ́хъ и́хъ.
 • И а́зъ начну́ поража́ти тя́ и погублю́ тя́ во грѣсѣ́хъ тво­и́хъ.
 • Ты́ я́сти бу́деши и не насы́тишися, и поме́ркнетъ въ тебѣ́, и соврати́шися, и не спасе́шися: и ели́цы а́ще избу́дутъ, ору́жiю предадя́т­ся.
 • Ты́ посѣ́еши, но не по́жнеши: ты́ изгнете́ши ма́сличiе, но не пома́жешися ма́сломъ: и насадите́ вино́, и не испiете́: и поги́бнутъ зако́ны люді́й мо­и́хъ.
 • И храни́лъ еси́ оправда́нiя замврі́ина и вся́ дѣла́ до́му Ахаа́вля, и ходи́сте въ совѣ́тѣхъ и́хъ, я́ко да преда́мъ тя́ въ па́губу, и живу́щыя въ не́й во звизда́нiе, и укори́зны люді́й прiи́мете.
 • Слушайте, что говорит Господь: встань, судись перед горами, и холмы да слышат голос твой!
 • Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли: ибо у Господа суд с народом Своим, и с Израилем Он состязуется.
 • Народ Мой! что сделал Я тебе и чем отягощал тебя? отвечай Мне.
 • Я вывел тебя из земли Египетской и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам.
 • Народ Мой! вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Веоров, и что происходило от Ситтима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни.
 • «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними?
 • Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего – за грех души моей?»
 • О, человек! сказано тебе, что́ – добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.
 • Глас Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим: слушайте жезл и Того, Кто поставил его.
 • Не находятся ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера, отвратительная?
 • Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме?
 • Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их,
 • то и Я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои.
 • Ты будешь есть, и не будешь сыт; пустота будет внутри тебя; будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу.
 • Будешь сеять, а жать не будешь; будешь давить оливки, и не будешь умащаться елеем; выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь.
 • Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их; и предам Я тебя опустошению и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа Моего.
 • ОН чи Парвардигор мегӯяд, бишнавед: «Бархез, назди кӯҳҳо мубоҳиса намо, ва бигзор пуштаҳо овози туро бишнаванд».
 • Парвардигорро бишнавед, эй кӯҳҳо, ва шумо, эй асосҳои матини замин, зеро ки Парвардигор бо қавми Худ талош дорад, ва бо Исроил мубоҳиса хоҳад кард.
 • «Эй қавми Ман! Ба ту чӣ кардаам ва бар ту чӣ гароние овардаам? Ба зидди Ман шаҳодат бидеҳ.
 • Ман туро, охир, аз замини Миср баровардам, ва туро аз хонаи бандагӣ фидия дода гирифтам, ва пешопеши ту Мусо, Ҳорун ва Марямро фиристодам.
 • Эй қавми Ман, ба ёд овар, ки Болоқ подшоҳи Мӯоб чӣ машварате дод, ва Билъом ибни Баӯр ба вай чӣ ҷавобе дод, ва аз Шиттим то Ҷилҷол чиҳо ба вуқӯъ омад, то ки марҳаматҳои Парвардигорро бидонӣ».
 • «Бо чӣ чиз ба ҳузури Парвардигор биёям ва пеши Худои Таоло таъзим намоям? Оё бо қурбониҳои сӯхтанӣ, бо гӯсолаҳои яксола ба ҳузури Ӯ биёям?
 • Оё Парвардигор аз ҳазорҳо қӯчқор ва аз беварҳо наҳри равған розӣ хоҳад шуд? Оё писари нахустзодаи худро барои ҷиноятам, ва самари батни худро барои гуноҳи ҷонам бидиҳам?»
 • Ба ту, эй одамизод, гуфта шудааст, ки чӣ чиз некӯст, ва Парвардигор аз ту чӣ чизро талаб мекунад, яъне фақат инро, ки аз рӯи инсоф амал намоӣ, ва марҳаматро дӯст дорӣ, ва дар ҳузури Худои худ бо фурӯтанӣ роҳ равӣ.
 • Овози Парвардигор ба шаҳр нидо медиҳад, ва соҳибҳикмат номи Туро мӯҳтарам медорад: «Бишнавед, ки чӣ гуна асои мазаммат муҳайёст, ва кӣ онро таъин намудааст.
 • Оё ҳанӯз дар хонаи шарир ганҷҳои шарорат ва эфаи ноқиси нафратангез мавҷуд нест?
 • Оё бо тарозуи нодуруст ва бо халтаи сангҳои фиребгарона сафед шудани кас мумкин аст?
 • Азбаски сарватдоронаш пур аз ситам мебошанд, ва сокинонаш дурӯғгӯӣ мекунанд, ва забонашон дар даҳонашон аз фиреб иборат аст,
 • Ман низ туро зарбаи ҳалокатовар зада, барои гуноҳҳоят валангор хоҳам кард.
 • Ту хоҳӣ хӯрд, вале сер нахоҳӣ шуд, ва гуруснагии ту андаруни ту хоҳад монд; ва пинҳон хоҳӣ сохт, вале халос нахоҳӣ кард, ва он чиро, ки халос кунӣ, Ман ба шамшер хоҳам супурд.
 • Ту кишт хоҳӣ кард, вале нахоҳӣ даравид; ту зайтунро пахш хоҳӣ кард, вале ба баданат равған нахоҳӣ молид, ва шираи ангур ҳосил хоҳӣ кард, вале шароб нахоҳӣ нӯшид.
 • Ва фароизи Омрӣ ва тамоми аъмоли хонадони Аҳъоб нигоҳ дошта мешавад, ва шумо бар тибқи машваратҳои онҳо рафтор мекунед, то ки туро ба харобӣ, ва сокинонашро ба истеҳзо гирифтор намоям, ва нанги қавми Маро шумо хоҳед бардошт».