Скрыть
1:33
1:36
Церковнославянский (рус)
[Зач. 1.] Зача́ло ева́нгелiа Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жiя,
я́коже е́сть пи́сано во проро́цѣхъ: се́, а́зъ посыла́ю а́нгела мо­его́ предъ лице́мъ тво­и́мъ, и́же угото́витъ пу́ть тво́й предъ тобо́ю.
Гла́съ вопiю́щаго въ пусты́ни: угото́вайте пу́ть Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ его́.
Бы́сть Иоа́н­нъ крестя́й въ пусты́ни и проповѣ́дая креще́нiе покая́нiя во от­пуще́нiе грѣхо́въ.
И исхожда́­ше къ нему́ вся́ Иуде́йская страна́ и Иерусали́мляне: и креща́хуся вси́ во Иорда́нѣ рѣцѣ́ от­ него́, исповѣ́да­ю­ще грѣхи́ своя́.
Бѣ́ же Иоа́н­нъ оболче́нъ власы́ велблу́жди, и по́ясъ усме́нъ о чреслѣ́хъ его́, и яды́й акри́ды и ме́дъ ди́вiй.
И проповѣ́даше, глаго́ля: гряде́тъ крѣ́плiй мене́ вслѣ́дъ мене́, ему́же нѣ́смь досто́инъ прекло́нься разрѣши́ти реме́нь сапо́гъ его́:
а́зъ у́бо крести́хъ вы́ водо́ю: то́й же крести́тъ вы́ Ду́хомъ святы́мъ.
[Зач. 2.] И бы́сть во о́нѣхъ дне́хъ, прiи́де Иису́съ от­ назаре́та Галиле́йскаго и крести́ся от­ Иоа́н­на во Иорда́нѣ.
И а́бiе восходя́ от­ воды́, ви́дѣ разводя́щася небеса́ и Ду́ха я́ко го́лубя, сходя́ща на́нь.
И гла́съ бы́сть съ небесе́: ты́ еси́ Сы́нъ мо́й воз­лю́блен­ный, о не́мже благоволи́хъ.
И а́бiе Ду́хъ изведе́ его́ въ пусты́ню.
И бѣ́ ту́ въ пусты́ни дні́й четы́редесять, искуша́емь сатано́ю, и бѣ́ со звѣрьми́: и а́нгели служа́ху ему́.
По преда́нiи же Иоа́н­новѣ, прiи́де Иису́съ въ Галиле́ю, проповѣ́дая ева́нгелiе ца́р­ст­вiя Бо́жiя
и глаго́ля, я́ко испо́лнися вре́мя и при­­бли́жися ца́р­ст­вiе Бо́жiе: пока́йтеся и вѣ́руйте во ева́нгелiе.
[Зач. 3.] Ходя́ же при­­ мо́ри Галиле́йстѣмъ, ви́дѣ Си́мона и Андре́а бра́та [того́] Си́мона, вмета́юща мре́жи въ мо́ре: бѣ́ста бо ры́баря.
И рече́ и́ма Иису́съ: прiиди́та вслѣ́дъ мене́, и сотворю́ ва́съ бы́ти ловца́ человѣ́комъ.
И а́бiе оста́вльша мре́жи своя́, по не́мъ идо́ста.
И преше́дъ ма́ло от­ту́ду, узрѣ́ Иа́кова зеведе́ова и Иоа́н­на бра́та его́, и та́ въ корабли́ стро́яща мре́жа:
и а́бiе воз­зва́ я́. И оста́вльша отца́ сво­его́ зеведе́а въ корабли́ съ нае́мники, по не́мъ идо́ста.
И внидо́ша въ капернау́мъ: и а́бiе въ суббо́ты в­ше́дъ въ со́нмище, уча́­ше.
И дивля́хуся о уче́нiи его́: бѣ́ бо учя́ и́хъ я́ко вла́сть имы́й, и не я́ко кни́жницы.
[Зач. 4.] И бѣ́ въ со́нмищи и́хъ человѣ́къ въ ду́сѣ нечи́сте, и воз­зва́,
глаго́ля: оста́ви, что́ на́мъ и тебѣ́, Иису́се назаряни́не? при­­ше́лъ еси́ погуби́ти на́съ: вѣ́мъ тя́, кто́ еси́, святы́й Бо́жiй.
И запрети́ ему́ Иису́съ, глаго́ля: умолчи́ и изы́ди изъ него́.
И стрясе́ его́ ду́хъ нечи́стый, и возопи́ гла́сомъ вели́кимъ, и изы́де изъ него́.
И ужасо́шася вси́, я́коже стяза́тися и́мъ къ себѣ́, глаго́лющымъ: что́ е́сть сiе́? [и] что́ уче́нiе но́вое сiе́, я́ко по о́бласти и духово́мъ нечи́стымъ вели́тъ, и послу́шаютъ его́?
Изы́де же слу́хъ его́ а́бiе во всю́ страну́ Галиле́йску.
[Зач. 5.] И а́бiе изъ со́нмища изше́дше, прiидо́ша въ до́мъ Си́моновъ и Андре́овъ, со Иа́ковомъ и Иоа́н­номъ.
Те́ща же Си́монова лежа́­ше огне́мъ жего́ма: и а́бiе глаго́лаша ему́ о не́й.
И при­­сту́пль воз­дви́же ю́, е́мь за ру́ку ея́: и оста́ви ю́ о́гнь а́бiе, и служа́­ше и́мъ.
По́здѣ же бы́в­шу, егда́ захожда́­ше со́лнце, при­­ноша́ху къ нему́ вся́ неду́жныя и бѣсны́я.
И бѣ́ ве́сь гра́дъ собра́л­ся къ две́ремъ.
И исцѣли́ мно́ги злѣ́ стра́ждущыя разли́чными неду́ги: и бѣ́сы мно́ги изгна́, и не оставля́ше глаго́лати бѣ́сы, я́ко вѣ́дяху его́ Христа́ су́ща.
[Зач. 6.] И у́тро, но́щи су́щей зѣло́, воста́въ изы́де, и и́де въ пу́сто мѣ́сто, и ту́ моли́тву дѣ́яше.
И гна́ша его́ Си́монъ и и́же съ ни́мъ:
и обрѣ́тше его́, глаго́лаша ему́, я́ко вси́ тебе́ и́щутъ.
И глаго́ла и́мъ: и́демъ въ бли́жнiя ве́си и гра́ды, да и та́мо проповѣ́мъ: на сiе́ бо изыдо́хъ.
И бѣ́ проповѣ́дая на со́нмищихъ и́хъ, во все́й Галиле́и, и бѣ́сы изгоня́.
И прiи́де къ нему́ прокаже́нъ, моля́ его́ и на колѣ́ну при­­пада́я предъ ни́мъ, и глаго́ля ему́, я́ко, а́ще хо́щеши, мо́жеши мя́ очи́стити.
Иису́съ же милосе́рдовавъ, просте́ръ ру́ку, косну́ся его́, и глаго́ла ему́: хощу́, очи́стися.
И ре́кшу ему́, а́бiе отъи́де от­ него́ прокаже́нiе, и чи́стъ бы́сть.
И запре́щь ему́, а́бiе изгна́ его́:
и глаго́ла ему́: блюди́, никому́же ничесо́же рцы́: но ше́дъ покажи́ся иере́еви и при­­неси́ за очище́нiе твое́, я́же повелѣ́ Моисе́й, во свидѣ́тел­ст­во и́мъ.
О́нъ же изше́дъ нача́тъ проповѣ́дати мно́го и проноси́ти сло́во, я́коже ктому́ не мощи́ ему́ я́вѣ во гра́дъ вни́ти: но внѣ́ въ пусты́хъ мѣ́стѣхъ бѣ́. И при­­хожда́ху къ нему́ от­всю́ду.
Синодальный
[Зач. 1.] Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия,
как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.
Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.
Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов.
И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои.
Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед.
И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его;
я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым.
[Зач. 2.] И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане.
И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него.
И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню.
И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему.
После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия
и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие.
[Зач. 3.] Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы.
И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков.
И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним.
И, пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети;
и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним.
И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил.
И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники.
[Зач. 4.] В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий.
Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него.
Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него.
И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?
И скоро разошлась о Нем молва по всей окрестности в Галилее.
[Зач. 5.] Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном.
Теща же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней.
Подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку; и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им.
При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых.
И весь город собрался к дверям.
И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос.
[Зач. 6.] А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
Симон и бывшие с ним пошли за Ним
и, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя.
Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедовать, ибо Я для того пришел.
И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов.
Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь меня очистить.
Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистись.
После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист.
И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его
и сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им.
А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И приходили к Нему отовсюду.
Сербский
Почетак јеванђеља Исуса Христа Сина Божјег.
Као што стоји у пророку: Ево ја шаљем анђела свог пред лицем Твојим, који ће приправити пут Твој пред Тобом.
Глас је оног што виче у пустињи: Приправите пут Господњи, поравните стазе Његове.
Појави се Јован крстећи у пустињи, и проповедајући крштење покајања за опроштење греха.
И излажаше к њему сва јудејска земља и Јерусалимљани; и крштаваше их све у Јордану реци, и исповедаху грехе своје.
А Јован беше обучен у камиљу длаку, и имаше појас кожан око себе; и јеђаше скакавце и мед дивљи.
И проповедаше говорећи: Иде за мном јачи од мене, пред ким ја нисам достојан сагнути се и одрешити ремен на обући Његовој.
Ја вас крштавам водом, а Он ће вас крстити Духом Светим.
И у то време дође Исус из Назарета галилејског, и крсти Га Јован у Јордану,
И одмах излазећи из воде виде небо где се отвори, и Дух као голуб сиђе на Њега.
И глас дође с неба: Ти си Син мој љубазни који је по мојој вољи.
И одмах Дух изведе Га у пустињу.
И би онде у пустињи дана четрдесет, и куша Га сотона, и би са зверињем, и анђели служаху Му.
А пошто предадоше Јована, дође Исус у Галилеју проповедајући јеванђеље о царству Божјем
И говорећи: Изађе време и приближи се царство Божје; покајте се и верујте јеванђеље.
И ходећи покрај мора виде Симона и Андрију, брата његовог, где бацају мреже у море; јер беху рибари.
И рече им Исус: Хајдете за мном, и учинићу вас ловцима људским.
И одмах оставивши мреже своје пођоше за Њим.
И отишавши мало оданде угледа Јакова Зеведејевог, и Јована брата његовог како у лађи крпљаху мреже;
И одмах позва их; и оставивши оца свог Зеведеја у лађи с најамницима, пођоше за Њим.
И дођоше у Капернаум; и одмах у суботу ушавши у зборницу учаше.
И дивише се науци Његовој; јер их учаше као Онај који власт има, а не као књижевници.
И беше у зборници њиховој човек с духом нечистим, и повика
Говорећи: Прођи се, шта је Теби до нас, Исусе Назарећанине? Дошао си да нас погубиш? Знам Те ко си, Светац Божји.
И запрети му Исус говорећи: Умукни, и изађи из њега.
И стресе га дух нечисти, и повика гласно, и изађе из њега.
И уплашише се сви тако да питаху један другог говорећи: Шта је ово? И каква је ово наука нова, да има власт да духовима нечистим заповеда, и слушају Га?
И оде глас о Њему, одмах, по свој околини галилејској.
И одмах, изашавши из зборнице, дођоше у дом Симонов и Андријин с Јаковом и Јованом.
А ташта Симонова лежаше од грознице; и одмах казаше Му за њу.
И приступивши подиже је узевши је за руку и пусти је грозница одмах, и служаше им.
А кад би пред вече, пошто сунце зађе, доношаху к Њему све болеснике и бесне.
И сав град беше се сабрао к вратима.
И исцели многе болеснике од различних болести, и ђаволе многе истера, и не даде ђаволима да казују да Га познају.
А ујутру, врло рано уставши, изађе и оде насамо, и онде се мољаше Богу.
И за Њим потрчаше Симон и који беху с њим.
И нашавши Га рекоше Му: Траже Те сви.
И рече им: Хајдемо у оближња села и градове да и тамо проповедим: јер сам ја на то дошао.
И проповеда по зборницама њиховим по свој Галилеји, и ђаволе изгони.
И дође к Њему губавац молећи Га и на коленима клечећи пред Њим и рече Му: Ако хоћеш, можеш ме очистити.
А Исус, пошто се смиловао, пружи руку, и дохвативши га се рече му: Хоћу, очисти се.
И тек што му то рече, а губа оде с њега, и оста чист.
И запретивши му одмах истера га,
И рече му: Гледај да никоме ништа не кажеш, него иди те се покажи свештенику, и принеси за очишћење своје шта је заповедио Мојсије за сведочанство њима.
А он изашавши поче много проповедати и казивати шта је било тако да Исус не може јавно у град ући, него беше напољу у пустим местима, и долажаху к Њему са свих страна.
神的儿子,耶稣基督福音的起头,
正如先知以赛亚书上记着说,(有古卷无以赛亚三字)看哪,我要差遣我的使者在你面前,豫备道路。
在旷野有人声喊着说,豫备主的道,修直他的路。
照这话,约翰来了,在旷野施洗,传悔改的洗礼,使罪得赦。
犹太全地,和耶路撒冷的人,都出去到约翰那里,承认他们的罪,在约但河里受他的洗。
约翰穿骆驼毛的衣服,腰束皮带,吃的是蝗虫野蜜。
他传道说,有一位在我以后来的,能力比我更大,我就是弯腰给他解鞋带,也是不配的。
我是用水给你们施洗,他却要用圣灵给你们施洗。
那时,耶稣从加利利的拿撒勒来,在约但河里受了约翰的洗。
他从水里一上来,就看见天裂开了,圣灵彷佛鸽子,降在他身上。
又有声音从天上来说,你是我的爱子,我喜悦你。
圣灵就把耶稣催到旷野里去。
他在旷野四十天受撒但的试探。并与野兽同在一处。且有天使来伺候他。
约翰下监以后,耶稣来到加利利,宣传神的福音,
说,日期满了,神的国近了。你们当悔改,信福音。
耶稣顺着加利利的海边走,看见西门,和西门的兄弟安得烈,在海边撒网。他们本是打鱼的。
耶稣对他们说,来跟从我,我要叫你们得人如得鱼一样。
他们就立刻舍了网,跟从了他。
耶稣稍往前走,又见西庇太的儿子雅各,和雅各的兄弟约翰,在船上补网。
耶稣随既招呼他们。他们就把父亲西庇太,和雇工人留在船上,跟从耶稣去了。
到了迦百农,耶稣就在安息日进了会堂教训人。
众人很希奇他的教训。因为他教训他们,正像有权柄的人,不像文士。
在会堂里有一个人,被污鬼附着。他喊叫说,
拿撒勒人耶稣,我们与你有什么相干,你来灭我们麽。我知道你是谁,乃是神的圣者。
耶稣责备他说,不要作声,从这人身上出来吧。
污鬼叫那人抽了一阵疯,大声喊叫,就出来了。
众人都惊讶,以致彼此对问说,这是什么事,是个新道理阿。他用权柄吩咐污鬼,连污鬼也听从了他。
耶稣的名声,就传遍了加利利的四方。
他们一出会堂,就同着雅各约翰,进了西门和安得烈的家。
西门的岳母,正害热病躺着。就有人告诉耶稣。
耶稣进前拉着他的手,扶他起来,热就退了,他就服事他们。
天晚日落的时候,有人带着一切害病的,和被鬼附的,来到耶稣跟前。
合城的人都聚集在门前。
耶稣治好了许多害各样病的人,又赶出许多鬼,不许鬼说话,因为鬼认识他。
次日早晨,天未亮的时候,耶稣起来,到旷野地方去,在那里祷告。
西门和同伴追了他去。
遇见了就对他说,众人都找你。
耶稣对他们说,我们可以往别处去,到邻近的乡村,我也好在那里传道。因为我是为这事出来的。
于是在加利利全地,进了会堂,传道赶鬼。
有一个长大麻疯的,来求耶稣,向他跪下说,你若肯,必能叫我洁净了。
耶稣动了慈心,就伸手摸他,说,我肯,你洁净了吧。
大麻疯既时离开他,他就洁净了。
耶稣严严的嘱咐他,就打发他走,
对他说,你要谨慎,什么话都不可告诉人。只要去把身体给祭司察看,又因为你洁净了,献上摩西所吩咐的礼物,对众人作证据。
那人出去,倒说许多的话,把这件事传扬开了,叫耶稣以后不得再明明的进城,只好在外边旷野地方。人从各处都就了他来。
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки