Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 49.] И егда́ при­­бли́жи[ша]ся во Иерусали́мъ, въ Виѳсфагі́ю и Виѳа́нiю, къ горѣ́ Елео́нстѣй, посла́ два́ от­ учени́къ сво­и́хъ
 • и глаго́ла и́ма: иди́та въ ве́сь, я́же е́сть пря́мо ва́ма: и а́бiе входя́ща въ ню́, обря́щета жребя́ при­­вя́зано, на не́же никто́же от­ человѣ́къ всѣ́де: от­рѣ́шша е́, при­­веди́та:
 • и а́ще кто́ ва́ма рече́тъ: что́ твори́та сiе́? рцы́та, я́ко Госпо́дь тре́буетъ е́: и а́бiе по́слетъ е́ сѣ́мо.
 • Идо́ста же, и обрѣто́ста жребя́ при­­вя́зано при­­ две́рехъ внѣ́ на распу́тiи, и от­рѣши́ста е́.
 • И нѣ́цыи от­ стоя́щихъ ту́ глаго́лаху и́ма: что́ дѣ́ета от­рѣша́юща жребя́?
 • О́на же рѣ́ста и́мъ, я́коже заповѣ́да и́ма Иису́съ: и оста́виша я́.
 • И при­­ведо́ста жребя́ ко Иису́сови: и воз­ложи́ша на не́ ри́зы своя́, и всѣ́де на не́.
 • Мно́зи же ри́зы своя́ постла́ша по пути́: друзі́и же ва́iа рѣ́заху от­ дре́вiя и постила́ху по пути́.
 • И предходя́щiи и вслѣ́дъ гряду́щiи вопiя́ху, глаго́люще: оса́н­на, благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне,
 • благослове́но гряду́щее ца́р­ст­во во и́мя Го́спода отца́ на́­шего Дави́да: оса́н­на въ вы́шнихъ.
 • [Зач. 50.] И вни́де во Иерусали́мъ Иису́съ и въ це́рковь: и согля́давъ вся́, по́здѣ уже́ су́щу часу́, изы́де въ Виѳа́нiю со обѣма­на́­де­ся­те.
 • И нау́трiе изше́дшымъ и́мъ от­ Виѳа́нiи, взалка́:
 • и ви́дѣвъ смоко́вницу издале́ча, иму́щу ли́­ст­вiе, прiи́де, а́ще у́бо что́ обря́щетъ на не́й: и при­­ше́дъ къ не́й, ничесо́же обрѣ́те, то́кмо ли́­ст­вiе: не у́ бо бѣ́ вре́мя смо́квамъ.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ е́й: да не ктому́ от­ тебе́ во вѣ́ки никто́же плода́ снѣ́сть. И слы́шаху ученицы́ его́.
 • И прiидо́ша [па́ки] во Иерусали́мъ. И в­ше́дъ Иису́съ въ це́рковь, нача́тъ изгони́ти продаю́щыя и купу́ющыя въ це́ркви: и трапе́зы торжнико́мъ и сѣда́лища продаю́щихъ го́луби испрове́рже:
 • и не дая́ше, да кто́ мимонесе́тъ сосу́дъ сквоз­ѣ́ це́рковь.
 • И уча́­ше, глаго́ля и́мъ: нѣ́сть ли пи́сано, я́ко хра́мъ мо́й хра́мъ моли́твы нарече́т­ся всѣ́мъ язы́комъ? вы́ же сотвори́сте его́ верте́пъ разбо́йникомъ.
 • И слы́шаша кни́жницы и архiере́е, и иска́ху, ка́ко его́ погубя́тъ: боя́хубося его́, я́ко ве́сь наро́дъ дивля́шеся о уче́нiи его́.
 • И я́ко по́здѣ бы́сть, исхожда́­ше во́нъ изъ гра́да.
 • И у́тро мимоходя́ще, ви́дѣша смоко́вницу изсо́хшу изъ коре́нiя.
 • И воспомяну́въ пе́тръ глаго́ла ему́: равви́, ви́ждь, смоко́вница, ю́же прокля́лъ еси́, у́сше.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ глаго́ла и́мъ:
 • [Зач. 51.] имѣ́йте вѣ́ру Бо́жiю: ами́нь бо глаго́лю ва́мъ, я́ко, и́же а́ще рече́тъ горѣ́ се́й: дви́гнися и ве́рзися въ мо́ре: и не размы́слитъ въ се́рдцы сво­е́мъ, но вѣ́ру и́метъ, я́ко е́же глаго́летъ, быва́етъ: бу́детъ ему́, е́же а́ще рече́тъ:
 • сего́ ра́ди глаго́лю ва́мъ: вся́ ели́ка а́ще моля́щеся про́сите, вѣ́руйте, я́ко прiе́млете: и бу́детъ ва́мъ:
 • и егда́ сто­ите́ моля́щеся, от­пуща́йте, а́ще что́ и́мате на кого́, да и Оте́цъ ва́шъ, и́же е́сть на небесѣ́хъ, от­пу́ститъ ва́мъ согрѣше́нiя ва́ша:
 • а́ще ли же вы́ не от­пуща́ете, ни Оте́цъ ва́шъ, и́же е́сть на небесѣ́хъ, от­пу́ститъ ва́мъ согрѣше́нiй ва́шихъ.
 • [Зач. 52.] И прiидо́ша па́ки во Иерусали́мъ. И въ це́ркви ходя́щу ему́, прiидо́ша къ нему́ архiере́е и кни́жницы и ста́рцы
 • и глаго́лаша ему́: ко́­ею о́бластiю сiя́ твори́ши? и кто́ ти́ о́бласть сiю́ даде́, да сiя́ твори́ши?
 • Иису́съ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: вопрошу́ вы и а́зъ словесе́ еди́наго, и от­вѣща́йте ми́: и реку́ ва́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ творю́:
 • креще́нiе Иоа́н­ново съ небесе́ ли бѣ́, или́ от­ человѣ́къ? от­вѣща́йте ми́.
 • И мы́сляху въ себѣ́, глаго́люще: а́ще рече́мъ, съ небесе́, рече́тъ: почто́ у́бо не вѣ́ровасте ему́?
 • но а́ще рече́мъ, от­ человѣ́къ: боя́хуся люді́й: вси́ бо имѣ́яху Иоа́н­на, я́ко во­и́стин­ну проро́къ бѣ́.
 • И от­вѣща́в­ше глаго́лаша Иису́сови: не вѣ́мы. И от­вѣща́въ Иису́съ глаго́ла и́мъ: ни а́зъ глаго́лю ва́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ творю́.
 • [Зач. 49.] Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих
 • и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился; отвязав его, приведите.
 • И если кто скажет вам: что вы это делаете? – отвечайте, что он надобен Господу; и тотчас пошлет его сюда.
 • Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его.
 • И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете? зачем отвязываете осленка?
 • Они отвечали им, ка́к повелел Иисус; и те отпустили их.
 • И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои; Иисус сел на него.
 • Многие же постилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге.
 • И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя Господне!
 • благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних!
 • [Зач. 50.] И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев всё, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью.
 • На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал;
 • и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв.
 • И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И слышали то́ ученики Его.
 • Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул;
 • и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь.
 • И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников.
 • Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению Его.
 • Когда же стало поздно, Он вышел вон из города.
 • Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня.
 • И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви́! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла.
 • Иисус, отвечая, говорит им:
 • [Зач. 51.] имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет.
 • Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам.
 • И когда стоите на молитве, прощайте, если что́ имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши.
 • Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших.
 • [Зач. 52.] Пришли опять в Иерусалим. И когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники, и старейшины
 • и говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть делать это?
 • Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; тогда и Я скажу вам, какою властью это делаю.
 • Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте Мне.
 • Они рассуждали между собою: если скажем: с небес, – то Он скажет: почему же вы не поверили ему?
 • а сказать: от человеков – боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк.
 • И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу вам, какою властью это делаю.
 • Алар Иерусалимге жакындаганда, Зайтун тоосунун этегиндеги Бейтфагия жана Бетания кыштактарына жакындап калышканда, Ыйса эки шакиртин мындай деп жљнљттє:
 • «Мањдайыњардагы кыштакка баргыла. Кыштакка кирерињер менен, эч бир адам мине элек, байланып турган кодикти кљрљсєњљр. Аны чечип алып, бул жерге алып келгиле.
 • Эгерде кимдир бирљљ силерден: “Муну эмне кыласыњар?” – деп сураса, “Бул Тењирге керек”, – деп жооп бергиле. Ошондо ал кодикти дароо эле берет».
 • Алар барып, кљчљдљ, дарбазанын жанында байланып турган кодикти таап, чечип алышты.
 • Ошондо ал жерде тургандардын кээ бирљљлљрє аларга: «Эмне кылып жатасыњар? Силер кодикти эмне єчєн чечип алып жатасыњар?» – дешти.
 • Шакирттер болсо Ыйса айткандай жооп беришти. Ошондо тигилер аларды коё беришти.
 • Кодикти Ыйсага алып келип, анын єстєнљ љздљрєнєн кийимдерин салып беришти. Ыйса кодикке минди.
 • Ошондо элдин кљпчєлєгє љздљрєнєн кийимдерин, айрымдар болсо дарактардын бутактарын кесип алып, жолго тљшљп жатышты.
 • Ыйсанын алды-артында бара жаткандар: «Дљљттєн Уулуна дањк! Тењирдин атынан Келе Жатканга алкыш!
 • Атабыз Дљљттєн келе жаткан Падышачылыгы дањктуу болсун! Эњ Жогорудагыга дањк!» – деп, кыйкырып келе жатышты.
 • Ыйса Иерусалимге келип, ийбадатканага кирип, бардыгын карап чыкты. Кєн кечтеп калгандыктан, он эки шакирти менен бирге Бетанияга жљнљп кетти.
 • Эртеси кєнє алар Бетаниядан чыгышканда, Ыйса ачка болду.
 • Ал алыстан жалбырактуу анжыр дарагын кљрєп, бир нерсе табылар бекен деп, жакын басып барды. Бирок анжыр дарагынын жанына келип, жалбырактан башка эч нерсе таба алган жок. Анткени анжыр жыйнай турган убакыт келе элек эле.
 • Ошондо Ыйса анжыр дарагына: «Мындан ары тєбљлєккљ сенден эч ким мљмљ жебесин!» – деди. Муну шакирттери угушту.
 • Анан Иерусалимге келишти. Ыйса ийбадатканага кирип, ал жердеги сатуучулар менен сатып алуучуларды кууп чыгара баштады. Акча алмаштыруучулар менен кљгєчкљн саткандардын єстљлєн кљњтљрєп салды.
 • Ийбадаткана аркылуу бир нерсе алып љтєєгљ эч кимге уруксат берген жок.
 • Анан элге мындай деди: «Ыйык Жазууда: “Менин єйєм бєт элдердин сыйынуу єйє деп аталат”, – деп жазылган эмес беле? Силер болсо аны каракчылардын уюгуна айландырдыњар».
 • Муну уккан мыйзам окутуучулар менен башкы ыйык кызмат кылуучулар Аны љлтєрєєнєн жолун издей башташты. Алар Андан коркушчу, анткени бєт эл Анын окутуусуна тањ калар эле.
 • Кеч киргенде, Ал шаардан чыгып кетти.
 • Эртењ менен алар баягы анжыр дарагынын жанынан љтєп бара жатышып, дарактын тамырына чейин куурап калганын кљрєштє.
 • Ошондо Петир эстей калып, Ыйсага: «Устат, карачы! Сен каргаган анжыр жыгачы куурап калыптыр», – деди.
 • Ыйса аларга мындай деп жооп берди:
 • «Кудайга ишенгиле. Силерге чындыкты айтып коёюн, ким бул тоого: “Ордуњан кљтљрєлєп, дењизге тєш”, – десе жана ичинен шектенбей, айткан сљзє аткарыларына ишенсе, айтканындай болот.
 • Ошондуктан силерге айтып коёюн, Кудайдан эмнени сурасањар да, аларыњарга ишенгиле, ошондо силерге берилет.
 • Кимдир бирљљгљ каршы бир нерсењер бар болсо, сыйынып жатканыњарда, аны кечирип койгула. Ошондо асмандагы Атањар да силердин кєнљљлљрєњљрдє кечирип коёт.
 • Эгерде кечирбесењер, анда асмандагы Атањар да силердин кєнљљлљрєњљрдє кечирбейт».
 • Алар кайрадан Иерусалимге келишти. Ыйса ийбадатканада жєргљндљ, башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар келип:
 • «Сен муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатасыњ? Муну кылууга Сага ким бийлик берди?» – деп сурашты.
 • Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Мен да силерден бир нерсени сурайын, Мага жооп бергилечи. Ошондо Мен да силерге муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатканымды айтам.
 • Жакандын чљмєлдєрєєсє Кудайдан беле же адамдардан беле? Мага жооп бергилечи».
 • Алар болсо љз ара мындай деп талкуулашты: «Эгерде “Кудайдан”, – десек, анда Ал: “Анда эмне єчєн Жаканга ишенген жоксуњар?” – дейт».
 • «Адамдардан» деп айтуудан коркушту, анткени бєт баары Жаканды чын эле пайгамбар деп эсептешчє.
 • Алар Ыйсага: «Билбейбиз», – деп жооп беришти. Ошондо Ыйса аларга: «Муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатканымды Мен да силерге айтпайм», – деди.