Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 49.] И егда́ при­­бли́жи[ша]ся во Иерусали́мъ, въ Виѳсфагі́ю и Виѳа́нiю, къ горѣ́ Елео́нстѣй, посла́ два́ от­ учени́къ сво­и́хъ
 • и глаго́ла и́ма: иди́та въ ве́сь, я́же е́сть пря́мо ва́ма: и а́бiе входя́ща въ ню́, обря́щета жребя́ при­­вя́зано, на не́же никто́же от­ человѣ́къ всѣ́де: от­рѣ́шша е́, при­­веди́та:
 • и а́ще кто́ ва́ма рече́тъ: что́ твори́та сiе́? рцы́та, я́ко Госпо́дь тре́буетъ е́: и а́бiе по́слетъ е́ сѣ́мо.
 • Идо́ста же, и обрѣто́ста жребя́ при­­вя́зано при­­ две́рехъ внѣ́ на распу́тiи, и от­рѣши́ста е́.
 • И нѣ́цыи от­ стоя́щихъ ту́ глаго́лаху и́ма: что́ дѣ́ета от­рѣша́юща жребя́?
 • О́на же рѣ́ста и́мъ, я́коже заповѣ́да и́ма Иису́съ: и оста́виша я́.
 • И при­­ведо́ста жребя́ ко Иису́сови: и воз­ложи́ша на не́ ри́зы своя́, и всѣ́де на не́.
 • Мно́зи же ри́зы своя́ постла́ша по пути́: друзі́и же ва́iа рѣ́заху от­ дре́вiя и постила́ху по пути́.
 • И предходя́щiи и вслѣ́дъ гряду́щiи вопiя́ху, глаго́люще: оса́н­на, благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне,
 • благослове́но гряду́щее ца́р­ст­во во и́мя Го́спода отца́ на́­шего Дави́да: оса́н­на въ вы́шнихъ.
 • [Зач. 50.] И вни́де во Иерусали́мъ Иису́съ и въ це́рковь: и согля́давъ вся́, по́здѣ уже́ су́щу часу́, изы́де въ Виѳа́нiю со обѣма­на́­де­ся­те.
 • И нау́трiе изше́дшымъ и́мъ от­ Виѳа́нiи, взалка́:
 • и ви́дѣвъ смоко́вницу издале́ча, иму́щу ли́­ст­вiе, прiи́де, а́ще у́бо что́ обря́щетъ на не́й: и при­­ше́дъ къ не́й, ничесо́же обрѣ́те, то́кмо ли́­ст­вiе: не у́ бо бѣ́ вре́мя смо́квамъ.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ е́й: да не ктому́ от­ тебе́ во вѣ́ки никто́же плода́ снѣ́сть. И слы́шаху ученицы́ его́.
 • И прiидо́ша [па́ки] во Иерусали́мъ. И в­ше́дъ Иису́съ въ це́рковь, нача́тъ изгони́ти продаю́щыя и купу́ющыя въ це́ркви: и трапе́зы торжнико́мъ и сѣда́лища продаю́щихъ го́луби испрове́рже:
 • и не дая́ше, да кто́ мимонесе́тъ сосу́дъ сквоз­ѣ́ це́рковь.
 • И уча́­ше, глаго́ля и́мъ: нѣ́сть ли пи́сано, я́ко хра́мъ мо́й хра́мъ моли́твы нарече́т­ся всѣ́мъ язы́комъ? вы́ же сотвори́сте его́ верте́пъ разбо́йникомъ.
 • И слы́шаша кни́жницы и архiере́е, и иска́ху, ка́ко его́ погубя́тъ: боя́хубося его́, я́ко ве́сь наро́дъ дивля́шеся о уче́нiи его́.
 • И я́ко по́здѣ бы́сть, исхожда́­ше во́нъ изъ гра́да.
 • И у́тро мимоходя́ще, ви́дѣша смоко́вницу изсо́хшу изъ коре́нiя.
 • И воспомяну́въ пе́тръ глаго́ла ему́: равви́, ви́ждь, смоко́вница, ю́же прокля́лъ еси́, у́сше.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ глаго́ла и́мъ:
 • [Зач. 51.] имѣ́йте вѣ́ру Бо́жiю: ами́нь бо глаго́лю ва́мъ, я́ко, и́же а́ще рече́тъ горѣ́ се́й: дви́гнися и ве́рзися въ мо́ре: и не размы́слитъ въ се́рдцы сво­е́мъ, но вѣ́ру и́метъ, я́ко е́же глаго́летъ, быва́етъ: бу́детъ ему́, е́же а́ще рече́тъ:
 • сего́ ра́ди глаго́лю ва́мъ: вся́ ели́ка а́ще моля́щеся про́сите, вѣ́руйте, я́ко прiе́млете: и бу́детъ ва́мъ:
 • и егда́ сто­ите́ моля́щеся, от­пуща́йте, а́ще что́ и́мате на кого́, да и Оте́цъ ва́шъ, и́же е́сть на небесѣ́хъ, от­пу́ститъ ва́мъ согрѣше́нiя ва́ша:
 • а́ще ли же вы́ не от­пуща́ете, ни Оте́цъ ва́шъ, и́же е́сть на небесѣ́хъ, от­пу́ститъ ва́мъ согрѣше́нiй ва́шихъ.
 • [Зач. 52.] И прiидо́ша па́ки во Иерусали́мъ. И въ це́ркви ходя́щу ему́, прiидо́ша къ нему́ архiере́е и кни́жницы и ста́рцы
 • и глаго́лаша ему́: ко́­ею о́бластiю сiя́ твори́ши? и кто́ ти́ о́бласть сiю́ даде́, да сiя́ твори́ши?
 • Иису́съ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: вопрошу́ вы и а́зъ словесе́ еди́наго, и от­вѣща́йте ми́: и реку́ ва́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ творю́:
 • креще́нiе Иоа́н­ново съ небесе́ ли бѣ́, или́ от­ человѣ́къ? от­вѣща́йте ми́.
 • И мы́сляху въ себѣ́, глаго́люще: а́ще рече́мъ, съ небесе́, рече́тъ: почто́ у́бо не вѣ́ровасте ему́?
 • но а́ще рече́мъ, от­ человѣ́къ: боя́хуся люді́й: вси́ бо имѣ́яху Иоа́н­на, я́ко во­и́стин­ну проро́къ бѣ́.
 • И от­вѣща́в­ше глаго́лаша Иису́сови: не вѣ́мы. И от­вѣща́въ Иису́съ глаго́ла и́мъ: ни а́зъ глаго́лю ва́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ творю́.
 • [Зач. 49.] Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих
 • и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился; отвязав его, приведите.
 • И если кто скажет вам: что вы это делаете? – отвечайте, что он надобен Господу; и тотчас пошлет его сюда.
 • Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его.
 • И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете? зачем отвязываете осленка?
 • Они отвечали им, ка́к повелел Иисус; и те отпустили их.
 • И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои; Иисус сел на него.
 • Многие же постилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге.
 • И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя Господне!
 • благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних!
 • [Зач. 50.] И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев всё, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью.
 • На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал;
 • и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв.
 • И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И слышали то́ ученики Его.
 • Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул;
 • и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь.
 • И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников.
 • Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению Его.
 • Когда же стало поздно, Он вышел вон из города.
 • Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня.
 • И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви́! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла.
 • Иисус, отвечая, говорит им:
 • [Зач. 51.] имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет.
 • Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам.
 • И когда стоите на молитве, прощайте, если что́ имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши.
 • Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших.
 • [Зач. 52.] Пришли опять в Иерусалим. И когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники, и старейшины
 • и говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть делать это?
 • Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; тогда и Я скажу вам, какою властью это делаю.
 • Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте Мне.
 • Они рассуждали между собою: если скажем: с небес, – то Он скажет: почему же вы не поверили ему?
 • а сказать: от человеков – боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк.
 • И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу вам, какою властью это делаю.
 • καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς βηθφαγὴ καὶ βηθανίαν προ­̀ς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν ἀπο­στέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
 • καὶ λέγει αὐτοῖς ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναν­τι ὑμῶν καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ᾿ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε
 • καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τί ποιεῖτε τοῦτο εἴπατε ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀπο­στέλλει πάλιν ὧδε
 • καὶ ἀπῆλθον καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον προ­̀ς θύραν ἔξω ἐπι­̀ τοῦ ἀμφόδου καὶ λύουσιν αὐτόν
 • καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς τί ποιεῖτε λύον­τες τὸν πῶλον
 • οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖς καθὼς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀφῆκαν αὐτούς
 • καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον προ­̀ς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐπι­βάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾿ αὐτόν
 • καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν ἄλλοι δὲ στιβάδας κόψαν­τες ἐκ τῶν ἀγρῶν
 • καὶ οἱ προ­άγον­τες καὶ οἱ ἀκολουθοῦν­τες ἔκραζον ὡσαννά εὐλογημένος ὁ ἐρχό­με­νος ἐν ὀνόματι κυρίου
 • εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυίδ ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις
 • καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν καὶ περιβλεψά­με­νος πάν­τα ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας ἐξῆλθεν εἰς βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα
 • καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόν­των αὐτῶν ἀπο­̀ βηθανίας ἐπείνασεν
 • καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπο­̀ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ καὶ ἐλθὼν ἐπ᾿ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων
 • καὶ ἀπο­κριθεὶς εἶπεν αὐτῇ μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
 • καὶ ἔρχον­ται εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦν­τας καὶ τοὺς ἀγοράζον­τας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούν­των τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν
 • καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος δια­̀ τοῦ ἱεροῦ
 • καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς οὐ γέγραπται ὅτι ὁ οἶκός μου οἶκος προ­σευχῆς κληθή­σε­ται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν
 • καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπο­λέσωσιν ἐφοβοῦν­το γὰρ αὐτόν πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος ἐξεπλή­σ­σετο ἐπι­̀ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
 • καὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένετο ἐξεπορεύ­ον­το ἔξω τῆς πόλεως
 • καὶ παρα­πορευόμενοι πρωιῒ εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν
 • καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Пέτρος λέγει αὐτῷ ῥαββί ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήραν­ται
 • καὶ ἀπο­κριθεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς ἔχετε πίστιν θεοῦ
 • ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασ­σαν καὶ μὴ δια­κριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύ­ῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται ἔσται αὐτῷ
 • δια­̀ τοῦτο λέγω ὑμῖν πάν­τα ὅσα προ­σεύ­χεσθε καὶ αἰτεῖσθε πιστεύ­ετε ὅτι ἐλάβετε καὶ ἔσται ὑμῖν
 • καὶ ὅταν στήκετε προ­σευχόμενοι ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατα­́ τινος ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παρα­πτώματα ὑμῶν
 • καὶ ἔρχον­ται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦν­τος αὐτοῦ ἔρχον­ται προ­̀ς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι
 • καὶ ἔλεγον αὐτῷ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ἢ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς
 • ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον καὶ ἀπο­κρίθητέ μοι καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
 • τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων ἀπο­κρίθητέ μοι
 • καὶ διελογίζον­το προ­̀ς ἑαυτοὺς λέγον­τες ἐὰν εἴπωμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ δια­̀ τί οὖν οὐκ ἐπι­στεύ­σατε αὐτῷ
 • ἀλλὰ εἴπωμεν ἐξ ἀνθρώπων ἐφοβοῦν­το τὸν ὄχλον ἅπαν­τες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην ὄν­τως ὅτι προ­φήτης ἦν
 • καὶ ἀπο­κριθέν­τες τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν οὐκ οἴδαμεν καὶ ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ