Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 49.] И егда́ при­­бли́жи[ша]ся во Иерусали́мъ, въ Виѳсфагі́ю и Виѳа́нiю, къ горѣ́ Елео́нстѣй, посла́ два́ от­ учени́къ сво­и́хъ
 • и глаго́ла и́ма: иди́та въ ве́сь, я́же е́сть пря́мо ва́ма: и а́бiе входя́ща въ ню́, обря́щета жребя́ при­­вя́зано, на не́же никто́же от­ человѣ́къ всѣ́де: от­рѣ́шша е́, при­­веди́та:
 • и а́ще кто́ ва́ма рече́тъ: что́ твори́та сiе́? рцы́та, я́ко Госпо́дь тре́буетъ е́: и а́бiе по́слетъ е́ сѣ́мо.
 • Идо́ста же, и обрѣто́ста жребя́ при­­вя́зано при­­ две́рехъ внѣ́ на распу́тiи, и от­рѣши́ста е́.
 • И нѣ́цыи от­ стоя́щихъ ту́ глаго́лаху и́ма: что́ дѣ́ета от­рѣша́юща жребя́?
 • О́на же рѣ́ста и́мъ, я́коже заповѣ́да и́ма Иису́съ: и оста́виша я́.
 • И при­­ведо́ста жребя́ ко Иису́сови: и воз­ложи́ша на не́ ри́зы своя́, и всѣ́де на не́.
 • Мно́зи же ри́зы своя́ постла́ша по пути́: друзі́и же ва́iа рѣ́заху от­ дре́вiя и постила́ху по пути́.
 • И предходя́щiи и вслѣ́дъ гряду́щiи вопiя́ху, глаго́люще: оса́н­на, благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне,
 • благослове́но гряду́щее ца́р­ст­во во и́мя Го́спода отца́ на́­шего Дави́да: оса́н­на въ вы́шнихъ.
 • [Зач. 50.] И вни́де во Иерусали́мъ Иису́съ и въ це́рковь: и согля́давъ вся́, по́здѣ уже́ су́щу часу́, изы́де въ Виѳа́нiю со обѣма­на́­де­ся­те.
 • И нау́трiе изше́дшымъ и́мъ от­ Виѳа́нiи, взалка́:
 • и ви́дѣвъ смоко́вницу издале́ча, иму́щу ли́­ст­вiе, прiи́де, а́ще у́бо что́ обря́щетъ на не́й: и при­­ше́дъ къ не́й, ничесо́же обрѣ́те, то́кмо ли́­ст­вiе: не у́ бо бѣ́ вре́мя смо́квамъ.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ е́й: да не ктому́ от­ тебе́ во вѣ́ки никто́же плода́ снѣ́сть. И слы́шаху ученицы́ его́.
 • И прiидо́ша [па́ки] во Иерусали́мъ. И в­ше́дъ Иису́съ въ це́рковь, нача́тъ изгони́ти продаю́щыя и купу́ющыя въ це́ркви: и трапе́зы торжнико́мъ и сѣда́лища продаю́щихъ го́луби испрове́рже:
 • и не дая́ше, да кто́ мимонесе́тъ сосу́дъ сквоз­ѣ́ це́рковь.
 • И уча́­ше, глаго́ля и́мъ: нѣ́сть ли пи́сано, я́ко хра́мъ мо́й хра́мъ моли́твы нарече́т­ся всѣ́мъ язы́комъ? вы́ же сотвори́сте его́ верте́пъ разбо́йникомъ.
 • И слы́шаша кни́жницы и архiере́е, и иска́ху, ка́ко его́ погубя́тъ: боя́хубося его́, я́ко ве́сь наро́дъ дивля́шеся о уче́нiи его́.
 • И я́ко по́здѣ бы́сть, исхожда́­ше во́нъ изъ гра́да.
 • И у́тро мимоходя́ще, ви́дѣша смоко́вницу изсо́хшу изъ коре́нiя.
 • И воспомяну́въ пе́тръ глаго́ла ему́: равви́, ви́ждь, смоко́вница, ю́же прокля́лъ еси́, у́сше.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ глаго́ла и́мъ:
 • [Зач. 51.] имѣ́йте вѣ́ру Бо́жiю: ами́нь бо глаго́лю ва́мъ, я́ко, и́же а́ще рече́тъ горѣ́ се́й: дви́гнися и ве́рзися въ мо́ре: и не размы́слитъ въ се́рдцы сво­е́мъ, но вѣ́ру и́метъ, я́ко е́же глаго́летъ, быва́етъ: бу́детъ ему́, е́же а́ще рече́тъ:
 • сего́ ра́ди глаго́лю ва́мъ: вся́ ели́ка а́ще моля́щеся про́сите, вѣ́руйте, я́ко прiе́млете: и бу́детъ ва́мъ:
 • и егда́ сто­ите́ моля́щеся, от­пуща́йте, а́ще что́ и́мате на кого́, да и Оте́цъ ва́шъ, и́же е́сть на небесѣ́хъ, от­пу́ститъ ва́мъ согрѣше́нiя ва́ша:
 • а́ще ли же вы́ не от­пуща́ете, ни Оте́цъ ва́шъ, и́же е́сть на небесѣ́хъ, от­пу́ститъ ва́мъ согрѣше́нiй ва́шихъ.
 • [Зач. 52.] И прiидо́ша па́ки во Иерусали́мъ. И въ це́ркви ходя́щу ему́, прiидо́ша къ нему́ архiере́е и кни́жницы и ста́рцы
 • и глаго́лаша ему́: ко́­ею о́бластiю сiя́ твори́ши? и кто́ ти́ о́бласть сiю́ даде́, да сiя́ твори́ши?
 • Иису́съ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: вопрошу́ вы и а́зъ словесе́ еди́наго, и от­вѣща́йте ми́: и реку́ ва́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ творю́:
 • креще́нiе Иоа́н­ново съ небесе́ ли бѣ́, или́ от­ человѣ́къ? от­вѣща́йте ми́.
 • И мы́сляху въ себѣ́, глаго́люще: а́ще рече́мъ, съ небесе́, рече́тъ: почто́ у́бо не вѣ́ровасте ему́?
 • но а́ще рече́мъ, от­ человѣ́къ: боя́хуся люді́й: вси́ бо имѣ́яху Иоа́н­на, я́ко во­и́стин­ну проро́къ бѣ́.
 • И от­вѣща́в­ше глаго́лаша Иису́сови: не вѣ́мы. И от­вѣща́въ Иису́съ глаго́ла и́мъ: ни а́зъ глаго́лю ва́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ творю́.
 • [Зач. 49.] Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих
 • и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился; отвязав его, приведите.
 • И если кто скажет вам: что вы это делаете? – отвечайте, что он надобен Господу; и тотчас пошлет его сюда.
 • Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его.
 • И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете? зачем отвязываете осленка?
 • Они отвечали им, ка́к повелел Иисус; и те отпустили их.
 • И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои; Иисус сел на него.
 • Многие же постилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге.
 • И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя Господне!
 • благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних!
 • [Зач. 50.] И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев всё, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью.
 • На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал;
 • и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв.
 • И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И слышали то́ ученики Его.
 • Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул;
 • и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь.
 • И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников.
 • Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению Его.
 • Когда же стало поздно, Он вышел вон из города.
 • Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня.
 • И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви́! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла.
 • Иисус, отвечая, говорит им:
 • [Зач. 51.] имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет.
 • Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам.
 • И когда стоите на молитве, прощайте, если что́ имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши.
 • Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших.
 • [Зач. 52.] Пришли опять в Иерусалим. И когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники, и старейшины
 • и говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть делать это?
 • Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; тогда и Я скажу вам, какою властью это делаю.
 • Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте Мне.
 • Они рассуждали между собою: если скажем: с небес, – то Он скажет: почему же вы не поверили ему?
 • а сказать: от человеков – боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк.
 • И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу вам, какою властью это делаю.
 • І калі наблізіліся да Іерусаліма, да Віфагíі і Віфа́ніі, да гары Елеонскай, Іісус пасылае двух з вучняў Сваіх
 • і кажа ім: ідзіце ў се́лішча, што перад вамі, і, уваходзячы ў яго, адразу зно́йдзеце прывя́занае асляня́, на якое ніхто з людзей не сядаў; адвяза́ўшы яго, прывядзíце.
 • І калі хто скажа вам: “што́ вы гэта робіце?”, скажы́це, што яно патрэбна Госпаду, і адразу пашле яго сюды.
 • Яны пайшлі і знайшлі асляня́, прывя́занае каля варот на вуліцы, і адвязалі яго.
 • І некаторыя з тых, што стаялі там, гаварылі: што вы робіце? навошта адвя́зваеце асляня́?
 • Яны ж адказвалі ім, як загадаў Іісус, і тыя адпусцілі іх.
 • І прывялі асляня́ да Іісуса, і пакла́лі на яго во́пратку сваю; і сеў Іісус на яго.
 • Многія ж во́пратку сваю пасціла́лі на дарогу, а іншыя зраза́лі галíны з дрэў і пасціла́лі на дарогу.
 • І тыя, што ішлі папе́радзе і следам, ускліка́лі: Аса́нна! благаславёны Той, Хто прыхо́дзіць у імя́ Гасподняе!
 • Благаславёна царства айца нашага Давіда, якое надыхо́дзіць у імя́ Гасподняе! Аса́нна ў вышніх!
 • І ўвайшоў Іісус у Іерусалім і ў храм; і, агле́дзеўшы ўсё, паколькі час быў ужо позні, пайшоў у Віфа́нію з двана́ццаццю.
 • І на другі дзень, калі яны выйшлі з Віфа́ніі, Ён захацеў есці;
 • і, уба́чыўшы здалёк смакоўніцу, пакрытую лíсцем, падышоў, ці не знойдзе чаго на ёй; і, прыйшоўшы да яе, нічога не знайшоў, акрамя лíсця, бо не пара́ была́ на смо́квы.
 • І, прамовіўшы, Іісус сказаў ёй: няхай больш ніхто не есць ад цябе плоду даве́ку! І чулі гэта вучні Яго.
 • І прыходзяць у Іерусалім. І, увайшоўшы ў храм, Іісус пачаў выганя́ць тых, якія прадавалі і куплялі ў храме, і перакулíў сталы́ мяня́лаў і ўсло́ны тых, што прадавалі галубоў;
 • і не дазваляў, каб хто пранёс якую-небудзь рэч праз храм.
 • І вучыў іх, ка́жучы: ці не напíсана: “дом Мой домам малітвы назаве́цца для ўсіх народаў”? а вы зрабілі з яго логава разбойнікаў.
 • І пачулі гэта кніжнікі і першасвятары́, і шукалі, як бы Яго загубíць, бо баяліся Яго, таму што ўвесь народ здзіўля́ўся вучэ́нню Яго.
 • І калі звечарэ́ла, Ён выйшаў за горад.
 • І ра́ніцаю, праходзячы міма, убачылі, што смакоўніца засохла да ко́раня.
 • І, успомніўшы, Пётр кажа Яму: Раввí! паглядзí, смакоўніца, якую Ты пракля́ў, усохла.
 • І, адказваючы, Іісус кажа ім:
 • ма́йце веру Божую. Бо праўду кажу вам: калі хто скажа гары́ гэтай: “падымíся і ўве́ргніся ў мора”, і не засумнява́ецца ў сэ́рцы сваім, а верыць будзе, што збу́дзецца па сло́вах яго, — будзе яму, што́ б ні сказаў.
 • Таму кажу вам: усё, чаго ў малітве ні папро́сіце, верце, што атрыма́еце, і будзе вам.
 • І калі стаіце́ на малітве, дару́йце, як што ма́еце су́праць каго, каб і Айцец ваш, Які ў нябёсах, дарава́ў вам правíны вашы.
 • Калі ж вы не дару́еце, то і Айцец ваш, Які ў нябёсах, не дару́е вам правíнаў вашых.
 • І прыходзяць зноў у Іерусалім. І калі Ён хадзіў у храме, падыходзяць да Яго першасвятары́ і кніжнікі, і старэйшыны
 • і кажуць Яму: якою ўла́даю Ты гэта робіш? і хто Табе ўла́ду гэтую даў, каб Ты рабіў гэта?
 • Іісус жа ў адказ сказаў ім: спытаю ў вас і Я адну рэч, і адкажы́це Мне; і Я скажу вам, якою ўла́даю гэта раблю.
 • Хрышчэнне Іаанава з неба было́ ці ад людзей? адкажы́це Мне.
 • І разважа́лі яны між сабою, гаворачы: калі скажам: “з неба”, — Ён скажа: “чаму ж вы не паверылі яму?”
 • А сказаць: “ад людзей” — баяліся народа, бо ўсе лічылі, што Іаан сапраўды́ быў прарок.
 • І кажуць у адказ Іісусу: не ведаем. Тады Іісус, адказваючы, гаворыць ім: і Я не скажу вам, якою ўла́даю гэта раблю.
 • Қуддусга яқинлашиб, Зайтун тоғи этагидаги Байтфагия ва Байтания қишлоқларига келганларида, Исо шогирдларидан иккитасини жўната туриб деди:
 • - Қаршингиздаги қишлоққа боринглар. У ерга киришингиз биланоқ, ҳеч ким минмаган, боғлаб қўйилган хўтикни топинглар. Уни ечиб бу ерга олиб келинглар.
 • Агар ким сизлардан: “Нима қиляпсизлар?” деб сўраб қолса, “У Раббимизга керак, У уни дарҳол бу ерга қайтариб юборади”, деб жавоб беринглар.
 • Улар бориб, кўчада дарвоза ёнида боғлаб қўйилган хўтикни топиб, ечиб олишди.
 • У ерда турган бир неча киши уларга:- Нима қиляпсизлар? Нега хўтикни ечяпсизлар? – дейишди.
 • Шогирдлар Исо буюрганидек жавоб беришди, одамлар уларни қўйиб юборишди.
 • Хўтикни Исонинг олдига олиб келишди. Унинг устига кийимларини ёзиб қўйишди, Исо унга минди.
 • Кўпчилик ўз кийимларини йўлга пойандоз қилди. Бошқалар эса даштдаги дарахтлардан яшил новдаларни кесиб, йўлга тўшадилар.
 • Олдинда ва орқада юраётганлар:“Нажот бергин!Худованд номидан Келаётган муборак!
 • Отамиз Довуднинг яқинлашган шоҳлиги мангу бўлсин!Кўклардан нажот келсин!”- деб ҳайқиришар эдилар.
 • Исо Қуддусга кириб келиб, маъбадга борди. Ҳамма нарсани кўздан кечириб, вақт кеч бўлиб қолди, деб ўн икки шогирди билан Байтания қишлоғига кетди.
 • Эртаси кун Байтаниядан чиққанларида, Исо оч қолди.
 • У узоқдан барглар билан қопланган бир анжир дарахтини кўриб қолди, бирон нарса топилармикин, деб унга яқинлашди. Дарахтнинг ёнига келиб, баргдан бошқа ҳеч нарса тополмади; чунки анжир териш вақти эмас эди.
 • Исо дарахтга қараб:- Бундан кейин абадий сенинг мевангни егувчи бўлмасин! – деди.Шогирдлари ҳам бу гапни эшитишди.
 • Сўнг Қуддусга келишди. Исо маъбадга кириб, ичкарида олди-сотди қилаётганларни қувиб чиқара бошлади. Саррофларнинг хонтахталарини, кабутар сотувчиларнинг курсиларини ағдариб юборди.
 • Маъбад ичида бирон нарса кўтариб ўтишга ҳам рухсат бермади.
 • Исо халққа таълим бераётиб деди:- Тавротда*: “Менинг уйим барча халқлар ибодат қиладиган уй деб аталгай”, – деб ёзилмаганми? Сизлар эса Худонинг уйини қароқчилар уясига айлантириб юборибсизлар!
 • Уламолар ва олий руҳонийлар буни эшитганда, Исони ҳалок этиш чорасини топмоқ пайига тушдилар. Аммо бутун халқ Унинг таълимотига маҳлиё эди, шунинг учун Ундан ҳайиқар эдилар.
 • Кеч бўлгач, Исо шаҳардан ташқарига чиқиб кетди.
 • Эрта билан улар яна анжир дарахти ёнидан ўтиб қарашсаки, дарахт илдизигача қуриб қолган экан.
 • Бутрус бўлган ҳодисани эслаб, Исога:- Устоз! Қара, Сен лаънатлаган анжир дарахти қуриб қолибди, – деди.
 • Исо бунга жавобан айтди:
 • - Худога ишончингиз бўлсин. Сизларга гапим шуки, агар ким бу тоққа: “Қўпорилиб денгизга отил”, деса-ю, ўз қалбида шубҳаланмай, айтгани бажо келишига қаттиқ ишонса, айтгани бўлади.
 • Бинобарин, сизларга айтаман: сиз ибодатда нимаики сўрасангиз, олишингизга ишонинглар ва эришасизлар.
 • Ибодат қилиб турганингизда бировда гинангиз бўлса, уни кечириб юборинг, токи осмондаги Отангиз ҳам сизларнинг гуноҳларингизни кечирсин.
 • [Агар сизлар бошқаларнинг айб-гуноҳларини кечирмасангизлар, осмондаги Отангиз ҳам сизларни кечирмайди.]
 • Улар яна Қуддусга келдилар. Исо маъбадда айланиб юрган эди, олий руҳонийлар, уламолар ва оқсоқоллар Унинг олдига келиб
 • сўрадилар:- Сен бу мўъжизаларни қандай куч билан қиляпсан? Буларни қилиш учун Сенга ким ваколат берган?
 • Исо уларга шундай жавоб берди:- Мен сизларга бир савол берай. Менга жавоб берсангизлар, Мен ҳам бу ишларни қандай ваколат билан қилаётганимни сизларга айтаман.
 • Яҳё пайғамбар халқни сувда тавба қилдириш учун Худодан ваколат олганмиди, ёки инсонданми? Жавоб беринглар Менга.
 • Улар ўзларича мулоҳаза юрита бошлашди: “Агар Худодан десак, У: Нега Яҳёга ишонмадингизлар? – дейди.
 • Аммо инсондан десак-чи?”Ваҳоланки, улар халқдан қўрқардилар, чунки ҳаммалари Яҳёни ҳақиқий пайғамбар деб ҳисобларди.
 • Хуллас, улар Исога жавобан:- Билмаймиз, – дейишди. Исо уларга:- У ҳолда Мен ҳам қандай ваколат билан бу ишларни қилаётганимни сизларга айтмайман, – деб жавоб берди.
 • І коли вони наблизились до Єрусалиму, до Вітфагії й Віфанії, на Оливній горі, тоді Він посилає двох учнів Своїх,
 • і каже до них: Ідіть у село, яке перед вами, і, входячи в нього, ви знайдете зараз прив́язане осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав.
  Відв́яжіть його, і приведіть.
 • Коли ж скаже хто вам: Що це ви робите?
  відкажіть: Господь потребує його, і відішле його сюди зараз.
 • І вони відійшли, і знайшли те осля, що прив́язане коло воріт ізнадвору було при дорозі, і відв́язали його.
 • А деякі з тих, що стояли там, сказали до них: Що ви робите?
  Пощо осля ви відв́язуєте?
 • Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх.
 • І вони привели до Ісуса осля, і поклали на нього плащі свої, а Він сів на нього.
 • Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, натяту в полях.
 • А ті, що йшли перед Ним і позаду, викрикували: Осанна!
  Благословенний, хто йде у Господнє Ім́я!
 • Благословенне Царство, що надходить, Отця нашого Давида!
  Осанна на висоті!
 • Потому ввійшов Він до Єрусалиму, і в храм.
  А оглянувши все, як година вже пізня була, Він пішов у Віфанію з Дванадцятьма.
 • А назавтра, коли вони вийшли з Віфанії, Він зголоднів був.
 • І, побачивши здалека фіґове дерево, вкрите листями, Він підійшов, чи не знайде на ньому чого.
  І, прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого, не пора бо на фіґи була.
 • І озвався Ісус і промовив до нього: Щоб більше ніхто твого плоду не з́їв аж повіки!
  А учні Його все те чули.
 • І прийшли вони в Єрусалим.
  А як Він у храм увійшов, то став виганяти продавців і покупців у храмі, і поперевертав столи грошомінам та ослони продавцям голубів.
 • І Він не дозволяв, щоб хто річ яку носив через храм.
 • І Він їх навчав і казав їм: Хіба не написано: Дім Мій буде домом молитви в народів усіх, ви ж із нього зробили печеру розбійників!
 • І почули це первосвященики й книжники, і шукали, як Його погубити, бо боялись Його, увесь бо народ дивувався науці Його.
 • А як пізно ставало, вони поза місто виходили.
 • А проходячи вранці, побачили фіґове дерево, усохле від кореня.
 • І, згадавши Петро, говорить Йому: Учителю, глянь фіґове дерево, що прокляв Ти, усохло!
 • А Ісус їм у відповідь каже: Майте віру Божу!
 • Поправді кажу вам: Як хто скаже горі цій: Порушся та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому!
 • Через це говорю вам: Усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам.
 • І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші.
 • Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших.
 • І знову прийшли вони в Єрусалим.
  Коли ж Він у храмі ходив, поприходили первосвященики й книжники, і старшини до Нього,
 • і сказали Йому: Якою Ти владою все оце чиниш?
  І хто Тобі владу цю дав, щоб Ти це робив?
 • А Ісус відказав їм: Запитаю й Я вас одне слово, і відповідайте Мені, то й Я відкажу вам, якою Я владою це все чиню.
 • Іванове хрищення з неба було, чи від людей?
  Відповідайте Мені!
 • Вони ж міркували собі й говорили: Коли скажемо: Із неба, відкаже: Чого ж ви йому не повірили?
 • А як скажемо: Від людей, то боялись народу, бо всі вважали, що Іван був поправді пророк.
 • І сказали Ісусові в відповідь: Не знаємо…
  А Ісус їм відказує: То й Я не скажу вам, якою Я владою це все чиню.