Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 49.] И егда́ при­­бли́жи[ша]ся во Иерусали́мъ, въ Виѳсфагі́ю и Виѳа́нiю, къ горѣ́ Елео́нстѣй, посла́ два́ от­ учени́къ сво­и́хъ
 • и глаго́ла и́ма: иди́та въ ве́сь, я́же е́сть пря́мо ва́ма: и а́бiе входя́ща въ ню́, обря́щета жребя́ при­­вя́зано, на не́же никто́же от­ человѣ́къ всѣ́де: от­рѣ́шша е́, при­­веди́та:
 • и а́ще кто́ ва́ма рече́тъ: что́ твори́та сiе́? рцы́та, я́ко Госпо́дь тре́буетъ е́: и а́бiе по́слетъ е́ сѣ́мо.
 • Идо́ста же, и обрѣто́ста жребя́ при­­вя́зано при­­ две́рехъ внѣ́ на распу́тiи, и от­рѣши́ста е́.
 • И нѣ́цыи от­ стоя́щихъ ту́ глаго́лаху и́ма: что́ дѣ́ета от­рѣша́юща жребя́?
 • О́на же рѣ́ста и́мъ, я́коже заповѣ́да и́ма Иису́съ: и оста́виша я́.
 • И при­­ведо́ста жребя́ ко Иису́сови: и воз­ложи́ша на не́ ри́зы своя́, и всѣ́де на не́.
 • Мно́зи же ри́зы своя́ постла́ша по пути́: друзі́и же ва́iа рѣ́заху от­ дре́вiя и постила́ху по пути́.
 • И предходя́щiи и вслѣ́дъ гряду́щiи вопiя́ху, глаго́люще: оса́н­на, благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне,
 • благослове́но гряду́щее ца́р­ст­во во и́мя Го́спода отца́ на́­шего Дави́да: оса́н­на въ вы́шнихъ.
 • [Зач. 50.] И вни́де во Иерусали́мъ Иису́съ и въ це́рковь: и согля́давъ вся́, по́здѣ уже́ су́щу часу́, изы́де въ Виѳа́нiю со обѣма­на́­де­ся­те.
 • И нау́трiе изше́дшымъ и́мъ от­ Виѳа́нiи, взалка́:
 • и ви́дѣвъ смоко́вницу издале́ча, иму́щу ли́­ст­вiе, прiи́де, а́ще у́бо что́ обря́щетъ на не́й: и при­­ше́дъ къ не́й, ничесо́же обрѣ́те, то́кмо ли́­ст­вiе: не у́ бо бѣ́ вре́мя смо́квамъ.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ е́й: да не ктому́ от­ тебе́ во вѣ́ки никто́же плода́ снѣ́сть. И слы́шаху ученицы́ его́.
 • И прiидо́ша [па́ки] во Иерусали́мъ. И в­ше́дъ Иису́съ въ це́рковь, нача́тъ изгони́ти продаю́щыя и купу́ющыя въ це́ркви: и трапе́зы торжнико́мъ и сѣда́лища продаю́щихъ го́луби испрове́рже:
 • и не дая́ше, да кто́ мимонесе́тъ сосу́дъ сквоз­ѣ́ це́рковь.
 • И уча́­ше, глаго́ля и́мъ: нѣ́сть ли пи́сано, я́ко хра́мъ мо́й хра́мъ моли́твы нарече́т­ся всѣ́мъ язы́комъ? вы́ же сотвори́сте его́ верте́пъ разбо́йникомъ.
 • И слы́шаша кни́жницы и архiере́е, и иска́ху, ка́ко его́ погубя́тъ: боя́хубося его́, я́ко ве́сь наро́дъ дивля́шеся о уче́нiи его́.
 • И я́ко по́здѣ бы́сть, исхожда́­ше во́нъ изъ гра́да.
 • И у́тро мимоходя́ще, ви́дѣша смоко́вницу изсо́хшу изъ коре́нiя.
 • И воспомяну́въ пе́тръ глаго́ла ему́: равви́, ви́ждь, смоко́вница, ю́же прокля́лъ еси́, у́сше.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ глаго́ла и́мъ:
 • [Зач. 51.] имѣ́йте вѣ́ру Бо́жiю: ами́нь бо глаго́лю ва́мъ, я́ко, и́же а́ще рече́тъ горѣ́ се́й: дви́гнися и ве́рзися въ мо́ре: и не размы́слитъ въ се́рдцы сво­е́мъ, но вѣ́ру и́метъ, я́ко е́же глаго́летъ, быва́етъ: бу́детъ ему́, е́же а́ще рече́тъ:
 • сего́ ра́ди глаго́лю ва́мъ: вся́ ели́ка а́ще моля́щеся про́сите, вѣ́руйте, я́ко прiе́млете: и бу́детъ ва́мъ:
 • и егда́ сто­ите́ моля́щеся, от­пуща́йте, а́ще что́ и́мате на кого́, да и Оте́цъ ва́шъ, и́же е́сть на небесѣ́хъ, от­пу́ститъ ва́мъ согрѣше́нiя ва́ша:
 • а́ще ли же вы́ не от­пуща́ете, ни Оте́цъ ва́шъ, и́же е́сть на небесѣ́хъ, от­пу́ститъ ва́мъ согрѣше́нiй ва́шихъ.
 • [Зач. 52.] И прiидо́ша па́ки во Иерусали́мъ. И въ це́ркви ходя́щу ему́, прiидо́ша къ нему́ архiере́е и кни́жницы и ста́рцы
 • и глаго́лаша ему́: ко́­ею о́бластiю сiя́ твори́ши? и кто́ ти́ о́бласть сiю́ даде́, да сiя́ твори́ши?
 • Иису́съ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: вопрошу́ вы и а́зъ словесе́ еди́наго, и от­вѣща́йте ми́: и реку́ ва́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ творю́:
 • креще́нiе Иоа́н­ново съ небесе́ ли бѣ́, или́ от­ человѣ́къ? от­вѣща́йте ми́.
 • И мы́сляху въ себѣ́, глаго́люще: а́ще рече́мъ, съ небесе́, рече́тъ: почто́ у́бо не вѣ́ровасте ему́?
 • но а́ще рече́мъ, от­ человѣ́къ: боя́хуся люді́й: вси́ бо имѣ́яху Иоа́н­на, я́ко во­и́стин­ну проро́къ бѣ́.
 • И от­вѣща́в­ше глаго́лаша Иису́сови: не вѣ́мы. И от­вѣща́въ Иису́съ глаго́ла и́мъ: ни а́зъ глаго́лю ва́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ творю́.
 • [Зач. 49.] Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих
 • и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился; отвязав его, приведите.
 • И если кто скажет вам: что вы это делаете? – отвечайте, что он надобен Господу; и тотчас пошлет его сюда.
 • Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его.
 • И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете? зачем отвязываете осленка?
 • Они отвечали им, ка́к повелел Иисус; и те отпустили их.
 • И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои; Иисус сел на него.
 • Многие же постилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге.
 • И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя Господне!
 • благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних!
 • [Зач. 50.] И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев всё, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью.
 • На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал;
 • и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв.
 • И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И слышали то́ ученики Его.
 • Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул;
 • и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь.
 • И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников.
 • Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению Его.
 • Когда же стало поздно, Он вышел вон из города.
 • Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня.
 • И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви́! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла.
 • Иисус, отвечая, говорит им:
 • [Зач. 51.] имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет.
 • Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам.
 • И когда стоите на молитве, прощайте, если что́ имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши.
 • Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших.
 • [Зач. 52.] Пришли опять в Иерусалим. И когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники, и старейшины
 • и говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть делать это?
 • Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; тогда и Я скажу вам, какою властью это делаю.
 • Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте Мне.
 • Они рассуждали между собою: если скажем: с небес, – то Он скажет: почему же вы не поверили ему?
 • а сказать: от человеков – боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк.
 • И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу вам, какою властью это делаю.
 • 耶 稣 和 门 徒 将 近 耶 路 撒 冷 , 到 了 伯 法 其 和 伯 大 尼 , 在 橄 榄 山 那 里 。 耶 稣 就 打 发 两 个 门 徒 ,
 • 对 他 们 说 , 你 们 往 对 面 村 子 里 去 。 一 进 去 的 时 候 , 必 看 见 一 匹 驴 驹 拴 在 那 里 , 是 从 来 没 有 人 骑 过 的 。 可 以 解 开 牵 来 。
 • 若 有 人 对 你 们 说 , 为 什 么 作 这 事 。 你 们 就 说 , 主 要 用 他 。 那 人 必 立 时 让 你 们 牵 来 。
 • 他 们 去 了 , 便 看 见 一 匹 驴 驹 , 拴 在 门 外 街 道 上 , 就 把 他 解 开 。
 • 在 那 里 站 着 的 人 , 有 几 个 说 , 你 们 解 驴 驹 作 什 么 。
 • 门 徒 照 着 耶 稣 所 说 的 回 答 , 那 些 人 就 任 凭 他 们 牵 去 了 。
 • 他 们 把 驴 驹 牵 到 耶 稣 那 里 , 把 自 己 的 衣 服 搭 在 上 面 , 耶 稣 就 骑 上 。
 • 有 许 多 人 , 把 衣 服 铺 在 路 上 , 也 有 人 把 田 间 的 树 枝 砍 下 来 , 铺 在 路 上 。
 • 前 行 后 随 的 人 , 都 喊 着 说 , 和 散 那 , ( 和 散 那 原 有 求 救 的 意 思 , 在 此 乃 是 称 颂 的 话 ) 奉 主 名 来 的 , 是 应 当 称 颂 的 。
 • 那 将 要 来 的 我 祖 大 卫 之 国 , 是 应 当 称 颂 的 。 高 高 在 上 , 和 散 那 。
 • 耶 稣 进 了 耶 路 撒 冷 , 入 了 圣 殿 , 周 围 看 了 各 样 物 件 。 天 色 已 晚 , 就 和 十 二 个 门 徒 出 城 往 伯 大 尼 去 了 。
 • 第 二 天 , 他 们 从 伯 大 尼 出 来 。 耶 稣 饿 了 ,
 • 远 远 的 看 见 一 棵 无 花 果 树 , 树 上 有 叶 子 , 就 往 那 里 去 , 或 者 在 树 上 可 以 找 着 什 么 。 到 了 树 下 , 竟 找 不 着 什 么 , 不 过 有 叶 子 。 因 为 不 是 收 无 花 果 的 时 候 。
 • 耶 稣 就 树 说 , 从 今 以 后 , 永 没 有 人 吃 你 的 果 子 。 他 的 门 徒 也 听 见 了 。
 • 他 们 来 到 耶 路 撒 冷 , 耶 稣 进 入 圣 殿 , 赶 出 殿 里 作 买 卖 的 人 , 推 倒 兑 换 银 钱 之 人 的 桌 子 , 和 卖 鸽 子 之 人 的 凳 子 。
 • 也 不 许 人 拿 着 器 具 从 殿 里 经 过 。
 • 便 教 训 他 们 说 , 经 上 不 是 记 着 说 , 我 的 殿 必 称 为 万 国 祷 告 的 殿 麽 。 你 们 倒 使 他 成 为 贼 窝 了 。
 • 祭 司 长 和 文 士 听 见 这 话 就 想 法 子 要 除 灭 耶 稣 。 却 又 怕 他 , 因 为 众 人 都 希 奇 他 的 教 训 。
 • 每 天 晚 上 , 耶 稣 出 城 去 。
 • 早 晨 , 他 们 从 那 里 经 过 , 看 见 无 花 果 树 连 根 都 枯 乾 了 。
 • 彼 得 想 起 耶 稣 的 话 来 , 就 对 他 说 , 拉 比 , 请 看 , 你 所 咒 诅 的 无 花 果 树 , 已 经 枯 乾 了 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 你 们 当 信 服 神 。
 • 我 实 在 告 诉 你 们 , 无 论 何 人 对 这 座 山 说 , 你 挪 开 此 地 投 在 海 里 。 他 心 里 若 不 疑 惑 , 只 信 他 所 说 的 必 成 , 就 必 给 他 成 了 。
 • 所 以 我 告 诉 你 们 , 凡 你 们 祷 告 祈 求 的 , 无 论 是 什 么 , 只 要 信 是 得 着 的 , 就 必 得 着 。
 • 你 们 站 着 祷 告 的 时 候 , 若 想 起 有 人 得 罪 你 们 , 就 当 饶 恕 他 , 好 叫 你 们 在 天 上 的 父 , 也 饶 恕 你 们 的 过 犯 。
 • 你 们 若 不 饶 恕 人 , 你 们 在 天 上 的 父 , 也 不 饶 恕 你 们 的 过 犯 。 ( 有 古 卷 无 此 节 )
 • 他 们 又 来 到 耶 路 撒 冷 。 耶 稣 在 殿 里 行 走 的 时 候 , 祭 司 长 和 文 士 并 长 老 进 前 来 ,
 • 问 他 说 , 你 仗 着 什 么 权 柄 作 这 些 事 , 给 你 这 权 柄 的 是 谁 呢 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 我 要 问 你 们 一 句 话 , 你 们 回 答 我 , 我 就 告 诉 你 们 , 我 仗 着 什 么 权 柄 作 这 事 。
 • 约 翰 的 洗 礼 , 是 从 天 上 来 的 是 从 人 间 来 的 呢 。 你 们 可 以 回 答 我 。
 • 他 们 彼 此 商 论 说 , 我 们 若 说 从 天 上 来 , 他 必 说 , 这 样 , 你 们 为 什 么 不 信 他 呢 。
 • 若 说 从 人 间 来 , 却 又 怕 百 姓 。 因 为 众 人 真 以 约 翰 为 先 知 。
 • 于 是 回 答 耶 稣 说 , 我 们 不 知 道 。 耶 稣 说 , 我 也 不 告 诉 你 们 , 我 仗 着 什 么 权 柄 作 这 事 。

 • Қуддусга яқинлашиб, Зайтун тоғи этагидаги Байтфагия ва Байтания қишлоқларига келганларида, Исо шогирдларидан иккитасини жўната туриб деди:
 • - Қаршингиздаги қишлоққа боринглар. У ерга киришингиз биланоқ, ҳеч ким минмаган, боғлаб қўйилган хўтикни топинглар. Уни ечиб бу ерга олиб келинглар.
 • Агар ким сизлардан: “Нима қиляпсизлар?” деб сўраб қолса, “У Раббимизга керак, У уни дарҳол бу ерга қайтариб юборади”, деб жавоб беринглар.
 • Улар бориб, кўчада дарвоза ёнида боғлаб қўйилган хўтикни топиб, ечиб олишди.
 • У ерда турган бир неча киши уларга:- Нима қиляпсизлар? Нега хўтикни ечяпсизлар? – дейишди.
 • Шогирдлар Исо буюрганидек жавоб беришди, одамлар уларни қўйиб юборишди.
 • Хўтикни Исонинг олдига олиб келишди. Унинг устига кийимларини ёзиб қўйишди, Исо унга минди.
 • Кўпчилик ўз кийимларини йўлга пойандоз қилди. Бошқалар эса даштдаги дарахтлардан яшил новдаларни кесиб, йўлга тўшадилар.
 • Олдинда ва орқада юраётганлар:“Нажот бергин!Худованд номидан Келаётган муборак!
 • Отамиз Довуднинг яқинлашган шоҳлиги мангу бўлсин!Кўклардан нажот келсин!”- деб ҳайқиришар эдилар.
 • Исо Қуддусга кириб келиб, маъбадга борди. Ҳамма нарсани кўздан кечириб, вақт кеч бўлиб қолди, деб ўн икки шогирди билан Байтания қишлоғига кетди.
 • Эртаси кун Байтаниядан чиққанларида, Исо оч қолди.
 • У узоқдан барглар билан қопланган бир анжир дарахтини кўриб қолди, бирон нарса топилармикин, деб унга яқинлашди. Дарахтнинг ёнига келиб, баргдан бошқа ҳеч нарса тополмади; чунки анжир териш вақти эмас эди.
 • Исо дарахтга қараб:- Бундан кейин абадий сенинг мевангни егувчи бўлмасин! – деди.Шогирдлари ҳам бу гапни эшитишди.
 • Сўнг Қуддусга келишди. Исо маъбадга кириб, ичкарида олди-сотди қилаётганларни қувиб чиқара бошлади. Саррофларнинг хонтахталарини, кабутар сотувчиларнинг курсиларини ағдариб юборди.
 • Маъбад ичида бирон нарса кўтариб ўтишга ҳам рухсат бермади.
 • Исо халққа таълим бераётиб деди:- Тавротда*: “Менинг уйим барча халқлар ибодат қиладиган уй деб аталгай”, – деб ёзилмаганми? Сизлар эса Худонинг уйини қароқчилар уясига айлантириб юборибсизлар!
 • Уламолар ва олий руҳонийлар буни эшитганда, Исони ҳалок этиш чорасини топмоқ пайига тушдилар. Аммо бутун халқ Унинг таълимотига маҳлиё эди, шунинг учун Ундан ҳайиқар эдилар.
 • Кеч бўлгач, Исо шаҳардан ташқарига чиқиб кетди.
 • Эрта билан улар яна анжир дарахти ёнидан ўтиб қарашсаки, дарахт илдизигача қуриб қолган экан.
 • Бутрус бўлган ҳодисани эслаб, Исога:- Устоз! Қара, Сен лаънатлаган анжир дарахти қуриб қолибди, – деди.
 • Исо бунга жавобан айтди:
 • - Худога ишончингиз бўлсин. Сизларга гапим шуки, агар ким бу тоққа: “Қўпорилиб денгизга отил”, деса-ю, ўз қалбида шубҳаланмай, айтгани бажо келишига қаттиқ ишонса, айтгани бўлади.
 • Бинобарин, сизларга айтаман: сиз ибодатда нимаики сўрасангиз, олишингизга ишонинглар ва эришасизлар.
 • Ибодат қилиб турганингизда бировда гинангиз бўлса, уни кечириб юборинг, токи осмондаги Отангиз ҳам сизларнинг гуноҳларингизни кечирсин.
 • [Агар сизлар бошқаларнинг айб-гуноҳларини кечирмасангизлар, осмондаги Отангиз ҳам сизларни кечирмайди.]
 • Улар яна Қуддусга келдилар. Исо маъбадда айланиб юрган эди, олий руҳонийлар, уламолар ва оқсоқоллар Унинг олдига келиб
 • сўрадилар:- Сен бу мўъжизаларни қандай куч билан қиляпсан? Буларни қилиш учун Сенга ким ваколат берган?
 • Исо уларга шундай жавоб берди:- Мен сизларга бир савол берай. Менга жавоб берсангизлар, Мен ҳам бу ишларни қандай ваколат билан қилаётганимни сизларга айтаман.
 • Яҳё пайғамбар халқни сувда тавба қилдириш учун Худодан ваколат олганмиди, ёки инсонданми? Жавоб беринглар Менга.
 • Улар ўзларича мулоҳаза юрита бошлашди: “Агар Худодан десак, У: Нега Яҳёга ишонмадингизлар? – дейди.
 • Аммо инсондан десак-чи?”Ваҳоланки, улар халқдан қўрқардилар, чунки ҳаммалари Яҳёни ҳақиқий пайғамбар деб ҳисобларди.
 • Хуллас, улар Исога жавобан:- Билмаймиз, – дейишди. Исо уларга:- У ҳолда Мен ҳам қандай ваколат билан бу ишларни қилаётганимни сизларга айтмайман, – деб жавоб берди.