Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 53.] И нача́тъ и́мъ въ при́тчахъ глаго́лати: виногра́дъ насади́ человѣ́къ, и огради́ опло́томъ, и ископа́ точи́ло, и созда́ сто́лпъ, и предаде́ его́ тяжа́телемъ {дѣ́лателемъ}, и отъи́де.
 • И посла́ къ тяжа́телемъ во вре́мя раба́, да от­ тяжа́тель прiи́метъ от­ плода́ виногра́да:
 • они́ же е́мше его́ би́ша и отосла́ша тща́.
 • И па́ки посла́ къ ни́мъ друга́го раба́: и того́ ка́менiемъ би́в­ше, проби́ша главу́ ему́ и посла́ша безче́стна.
 • И па́ки ино́го посла́: и того́ уби́ша: и мно́ги и́ны, о́вы у́бо бiю́ще, о́вы же убива́юще.
 • Еще́ у́бо еди́наго сы́на имѣ́ воз­лю́блен­наго сво­его́, посла́ и того́ къ ни́мъ послѣди́, глаго́ля, я́ко усрамя́т­ся сы́на мо­его́.
 • О́ни же тяжа́теле рѣ́ша къ себѣ́, я́ко се́й е́сть наслѣ́дникъ: прiиди́те, убiе́мъ его́, и на́­ше бу́детъ наслѣ́д­ст­вiе.
 • И е́мше его́ уби́ша и изверго́ша его́ во́нъ изъ виногра́да.
 • Что́ у́бо сотвори́тъ госпо́дь виногра́да? Прiи́детъ и погуби́тъ тяжа́тели и да́стъ виногра́дъ инѣ́мъ.
 • Ни писа́нiя ли сего́ чли́ есте́: ка́мень, его́же не въ ряду́ сотвори́ша зи́ждущiи, се́й бы́сть во главу́ у́гла:
 • от­ Го́спода бы́сть сiе́, и е́сть ди́вно во о́чiю на́шею?
 • И иска́ху его́ я́ти, и убоя́шася наро́да: разумѣ́ша бо, я́ко къ ни́мъ при́тчу рече́: и оста́вльше его́ от­идо́ша.
 • [Зач. 54.] И посла́ша къ нему́ нѣ́кiя от­ фарисе́й и Иродiа́нъ, да его́ обольстя́тъ сло́вомъ.
 • Они́ же при­­ше́дше глаго́лаша ему́: учи́телю, вѣ́мы, я́ко и́стиненъ еси́ и не ради́ши ни о ко́мже: не зри́ши бо на лице́ человѣ́ковъ, но во­и́стин­ну пути́ Бо́жiю учи́ши: досто́итъ ли кинсо́нъ ке́сареви да́ти, или́ ни́? да́мы ли, или́ не да́мы?
 • О́нъ же вѣ́дый и́хъ лицемѣ́рiе, рече́ и́мъ: что́ мя искуша́ете? при­­неси́те ми́ пѣ́нязь, да ви́жу.
 • Они́ же при­­несо́ша. И глаго́ла и́мъ: чі́й о́бразъ сі́й и написа́нiе? Они́ же рѣ́ша ему́: ке́саревъ.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ и́мъ: воз­дади́те ке́сарева ке́сареви и Бо́жiя богови. И чуди́шася о не́мъ.
 • [Зач. 55.] И прiидо́ша саддуке́е къ нему́, и́же глаго́лютъ воскресе́нiю не бы́ти: и вопроси́ша его́, глаго́люще:
 • учи́телю, Моисе́й написа́ на́мъ, я́ко а́ще кому́ бра́тъ у́мретъ и оста́витъ жену́, а ча́дъ не оста́витъ: да по́йметъ бра́тъ его́ жену́ его́ и воскреси́тъ сѣ́мя бра́ту сво­ему́.
 • Се́дмь бра́тiй бѣ́: и пе́рвый поя́тъ жену́ и умира́я не оста́ви сѣ́мене:
 • и вторы́й поя́тъ ю́ и у́мре, и ни то́й оста́ви сѣ́мене: и тре́тiй та́кожде:
 • и поя́ша ю́ се́дмь и не оста́виша сѣ́мене: послѣди́ же всѣ́хъ у́мре и жена́.
 • Въ воскресе́нiе у́бо, егда́ воскре́снутъ, кото́рому и́хъ бу́детъ жена́: се́дмь бо имѣ́ша ю́ жену́.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ и́мъ: не сего́ ли ра́ди прельща́етеся, не вѣ́дуще писа́нiя, ни си́лы Бо́жiя?
 • егда́ бо изъ ме́ртвыхъ воскре́снутъ, ни же́нят­ся, ни посяга́ютъ, но су́ть я́ко а́нгели на небесѣ́хъ:
 • о ме́ртвыхъ же, я́ко востаю́тъ, нѣ́сте ли чли́ въ кни́гахъ Моисе́овыхъ, при­­ купинѣ́ я́ко рече́ ему́ Бо́гъ, глаго́ля: а́зъ Бо́гъ Авраа́мовъ и Бо́гъ Исаа́ковъ и Бо́гъ Иа́ковль?
 • нѣ́сть Бо́гъ ме́ртвыхъ, но Бо́гъ живы́хъ: вы́ у́бо мно́го прельща́етеся.
 • [Зач. 56.] И при­­сту́пль еди́нъ от­ кни́жникъ, слы́шавъ и́хъ стяза́ющихся и ви́дѣвъ, я́ко до́брѣ от­вѣща́ и́мъ, вопроси́ его́: ка́я е́сть пе́рвая всѣ́хъ за́повѣдiй?
 • Иису́съ же от­вѣща́ ему́: я́ко пе́рвѣйши всѣ́хъ за́повѣдiй: слы́ши, Изра́илю, Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ Госпо́дь еди́нъ е́сть:
 • и воз­лю́биши Го́спода Бо́га тво­его́ всѣ́мъ се́рдцемъ тво­и́мъ, и все́ю душе́ю тво­е́ю, и всѣ́мъ умо́мъ тво­и́мъ, и все́ю крѣ́постiю тво­е́ю: сiя́ е́сть пе́рвая за́повѣдь.
 • И втора́я подо́бна е́й: воз­лю́биши бли́жняго сво­его́ я́ко са́мъ себе́. Бо́лшая сею́ и́на за́повѣдь нѣ́сть.
 • И рече́ ему́ кни́жникъ: до́брѣ, учи́телю, во­и́стин­ну ре́клъ еси́, я́ко еди́нъ е́сть Бо́гъ, и нѣ́сть и́нъ ра́звѣ его́:
 • и е́же люби́ти его́ всѣ́мъ се́рдцемъ, и всѣ́мъ ра́зумомъ, и все́ю душе́ю, и все́ю крѣ́постiю: и е́же люби́ти бли́жняго я́ко себе́, бо́лѣ е́сть всѣ́хъ всесожже́нiй и же́ртвъ.
 • Иису́съ же ви́дѣвъ, я́ко смы́слен­но от­вѣща́, рече́ ему́: не дале́че еси́ от­ ца́р­ст­вiя Бо́жiя. И никто́же смѣ́яше ктому́ его́ вопроси́ти.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ глаго́лаше, учя́ въ це́ркви: ка́ко глаго́лютъ кни́жницы, я́ко Христо́съ Сы́нъ е́сть Дави́довъ?
 • То́й бо Дави́дъ рече́ Ду́хомъ святы́мъ: глаго́ла Госпо́дь Го́сподеви мо­ему́: сѣди́ о десну́ю мене́, до́ндеже положу́ враги́ твоя́ подно́жiе нога́ма тво­и́ма.
 • Са́мъ у́бо Дави́дъ глаго́летъ его́ Го́спода: и от­ку́ду Сы́нъ ему́ е́сть? И мно́гъ наро́дъ послу́шаше его́ въ сла́дость.
 • [Зач. 57.] И глаго́лаше и́мъ во уче́нiи сво­е́мъ: блюди́теся от­ кни́жникъ, хотя́щихъ во одѣя́нiихъ ходи́ти, и цѣлова́нiя на то́ржищихъ,
 • и преждесѣда́нiя на со́нмищихъ, и первовоз­лежа́нiя на ве́черяхъ:
 • пояда́юще до́мы вдови́цъ и непщева́нiемъ надо́лзѣ моля́щеся, сі́и прiи́мутъ ли́шшее осужде́нiе.
 • И сѣ́дъ Иису́съ пря́мо сокро́вищному храни́лищу, зря́ше, ка́ко наро́дъ ме́щетъ мѣ́дь въ сокро́вищное храни́лище. И мно́зи бога́тiи вмета́ху мно́га.
 • И при­­ше́дши еди́на вдови́ца убо́га, вве́рже ле́птѣ двѣ́, е́же е́сть кодра́нтъ.
 • И при­­зва́въ ученики́ своя́, рече́ и́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко вдови́ца сiя́ убо́гая мно́жае всѣ́хъ вве́рже вмета́ющихъ въ сокро́вищное храни́лище:
 • вси́ бо от­ избы́тка сво­его́ вверго́ша: сiя́ же от­ лише́нiя сво­его́ вся́, ели́ка имѣ́яше, вве́рже, все́ житiе́ свое́.
 • [Зач. 53.] И начал говорить им притчами: некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился.
 • И послал в свое время к виноградарям слугу – принять от виноградарей плодов из виноградника.
 • Они же, схватив его, били, и отослали ни с чем.
 • Опять послал к ним другого слугу; и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем.
 • И опять иного послал: и того убили; и многих других то били, то убивали.
 • Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: постыдятся сына моего.
 • Но виноградари сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его, и наследство будет наше.
 • И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника.
 • Что же сделает хозяин виноградника? – Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим.
 • Неужели вы не читали сего в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла;
 • это от Господа, и есть дивно в очах наших.
 • И старались схватить Его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу; и, оставив Его, отошли.
 • [Зач. 54.] И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове.
 • Они же, придя, говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать по́дать кесарю или нет? давать ли нам или не давать?
 • Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что искушаете Меня? принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его.
 • Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы.
 • Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились Ему.
 • [Зач. 55.] Потом пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его, говоря:
 • Учитель! Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему.
 • Было семь братьев: первый взял жену и, умирая, не оставил детей.
 • Взял ее второй и умер, и он не оставил детей; также и третий.
 • Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена.
 • Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою.
 • Иисус сказал им в ответ: этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией?
 • Ибо, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на небесах.
 • А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова?
 • Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь.
 • [Зач. 56.] Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его: какая первая из всех заповедей?
 • Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый;
 • и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, – вот первая заповедь!
 • Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет.
 • Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его;
 • и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв.
 • Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия. После того никто уже не смел спрашивать Его.
 • Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов?
 • Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
 • Итак, сам Давид называет Его Господом: как же Он Сын ему? И множество народа слушало Его с услаждением.
 • [Зач. 57.] И говорил им в учении Своем: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях,
 • сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, –
 • сии, поядающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение.
 • И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много.
 • Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант.
 • Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу,
 • ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что имела, всё пропитание свое.
 • Ыйса аларга єлгє-насаат ањгемелер менен сєйлљй баштады: «Бир адам жєзєм багын отургузат. Анын тегерегине тосмо куруп, жєзєм сыгылуучу жай жасап, кєзљт мунарасын салат да, аны жєзємчєлљргљ тапшырып, љзє убактылуу бир жакка кетет.
 • Жєзєм багынын жемишинен алуу єчєн, љз убагы келгенде, жєзємчєлљргљ љзєнєн кулун жљнљтљт.
 • Алар болсо кулду кармап алып сабашат да, куру кол кетирип жиберишет.
 • Ошондо ал башка кулун жиберет. Жєзємчєлљр анын башын таш менен жарып, кордоп кетирип жиберишет.
 • Ошондо ал дагы бир кулун жљнљтљт. Жєзємчєлљр аны љлтєрєп салышат. Ал дагы кљптљгљн кулдарын жљнљтљт. Жєзємчєлљр алардын кээ бирин сабап, кээ бирин љлтєрєп салышат.
 • Акыры жєзємдєк ээси: “Уулумдан уялышар”, – деп, жєзємчєлљргљ љзєнєн сєйєктєє уулун жљнљтљт.
 • Бирок жєзємчєлљр бири-бирине: “Бул – мурасчы. Жєргєлљ, аны љлтєрєп салабыз, ошондо мурас биздики болот”, – дешет да,
 • аны кармап алып љлтєрєп, жєзєм багынын сыртына ыргытып жиберишет.
 • Эми жєзємдєк ээси эмне кылат? Ал келет да, жєзємчєлљрдє љлтєрєп, жєзємдєктє башкаларга тапшырат.
 • Силер Кудайдын китебиндеги: “Куруучулар жаратпай койгон таш бурчтун негизи болуп калды.
 • Бул Тењирден, бул биздин кљзєбєзгљ укмуштуу кљрєнљт” деген сљздљрдє окуган жок белењер?»
 • Ошондо алар Ыйсаны кармоого аракет кылышты. Анткени алар бул єлгє-насаат ањгемеде љздљрє жљнєндљ айтылганын тєшєнєшкљн эле. Бирок элден коркушкандыктан, ал жерден кетип калышты.
 • Алар Ыйсаны сљзєнљн кармоо єчєн, бир нече фарисейди жана Ироддун бир нече кишисин жљнљтєштє.
 • Алар Ыйсага келип: «Устат, Сенин адилеттєє экенињ бизге белгилєє. Эч кимге жагынбайсыњ, бет карамалык кылбайсыњ, Кудайдын мыйзамдарын туура окутасыњ. Рим падышасына салык тљлљљ туурабы же туура эмеспи? Беришибиз керекпи же бербей эле коюшубуз керекпи?» – дешти.
 • Бирок алардын эки жєздєєлєгєн билген Ыйса: «Мени эмне сынап жатасыњар? Мага динарий алып келип кљрсљткєлљчє», – деди.
 • Алар алып келип беришти. Ошондо Ыйса алардан: «Мына бул сєрљт менен жазуу кимдики?» – деп сурады. Алар Ага: «Падышаныкы», – деп жооп беришти.
 • Ыйса аларга: «Падышага тиешелєєнє падышага, Кудайга тиешелєєнє Кудайга бергиле», – деп жооп берди. Ошондо алар Ыйсага аябай тањ калышты.
 • Андан кийин «Љлгљндљр тирилбейт» деген садукейлер Ыйсага келип:
 • «Устат! Муса бизге: “Эгерде бирљљнєн бир тууганы љлєп, аялы калса жана андан бала калбаса, анда бир тууганы анын аялын алып, тукумун уласын”, – деп жазып калтырган.
 • Жети бир тууган бар эле. Биринчиси аял алып, артына тукум калтырбай кљз жумду.
 • Анан ал аялды экинчиси алды. Ал да дєйнљдљн баласыз љтєп кетти. Yчєнчєсє да ошондой болду.
 • Ал аялды жетљљ тењ алышты, бирок бала калтырышкан жок. Акырында аял да љлдє.
 • Тирилєє кєнє келгенде, љлгљндљр тирилгенден кийин, ал аял булардын кимисинин аялы болот? Анткени аны жетљљ тењ аялдыкка алган», – деп сурашты.
 • Ошондо Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Силер Ыйык Жазууну жана Кудайдын кєчєн билбегендиктен жањылып жатасыњар.
 • Љлгљндљр тирилгенден кийин, аял алуу, кєйљљгљ тийєє деген болбойт. Алар асмандагы периштелердей болуп калышат.
 • Љлгљндљрдєн тирилери жљнєндљ айта турган болсок, Мусанын китебиндеги жалындаган бадал жљнєндљгє ањгемеде Кудайдын Мусага: “Мен Ыбрайымдын, Ыскактын, Жакыптын Кудайымын”, – дегенин окуган жок белењер?”
 • Кудай – љлгљндљрдєн эмес, тирєєлљрдєн Кудайы. Демек, силер љлгљндљр тирилбейт деп, катуу жањылып жатасыњар».
 • Алардын талашын жана Ыйсанын аларга жакшы жооп бергенин уккан бир мыйзам окутуучу Анын жанына келип: «Эњ биринчи осуят кайсы?» – деп сурады.
 • Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Эњ биринчи осуят бул: “Кулак сал, Ысрайыл! Биздин Кудай-Тењирибиз – жалгыз Тењир.
 • Кудай-Тењирињди чын жєрљгєњ менен, бєт жан-дилињ менен, бєт тєшєнєгєњ менен жана бардык кєч-кубатыњ менен сєй!” Биринчи осуят ушул!
 • Экинчиси ушуга окшош: “Љзєњдє кандай сєйсљњ, жакыныњды да ошондой сєй”. Булардан башка улуу осуят жок».
 • Мыйзам окутуучу Ыйсага: «Туура айтасыњ, Устат! Кудай бирљљ, Андан башка Кудай жок.
 • Аны чын жєрљгєњ менен, бєт акылыњ менен, бєт жан-дилињ менен, бардык кєч-кубатыњ менен сєйєє жана љзєњдє кандай сєйсљњ, жакыныњды да ошондой сєйєє бардык бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктардан жана башка курмандыктардан да артык», – деди.
 • Ыйса анын туура жооп бергенин кљрєп, ага: «Сен Кудайдын Падышачылыгынан алыс эмессињ», – деди. Ушундан кийин эч ким Ага суроо берєєгљ батынган жок.
 • Ыйса ийбадатканада элди окутуп жатканда, мындай деди: «Мыйзам окутуучулар Машайакты Дљљттєн Уулу деп, эмненин негизинде айтып жєрєшљт?
 • Анткени Дљљт љзє Ыйык Рухтун жетеги менен: “Тењир менин Тењириме мындай деди: «Мен Сенин душмандарыњды бут алдыња жыкканга чейин, Менин оњ жагыма отур»”, – деген.
 • Демек, Дљљт љзє Машайакты “Тењирим” деп атаган болсо, анан кантип Ал Дљљттєн Уулу болсун?» Ошондо кљп эл Аны берилєє менен укту.
 • Анан Ыйса элди мындай деп окутту: «Узун кийим кийип жєрєєнє, элдик жыйындарда алик алууну,
 • синагогада алдыњкы орундарда, тойлордо болсо тљрдљ отурууну жакшы кљргљн мыйзам окутуучулардан сак болгула.
 • Алар жесир аялдардын мал-мєлкєн талап-тоношот, элге кљрєнєш єчєн, узакка сыйынышат. Алар оор жазага дуушар болушат».
 • Ыйса курмандыктар салына турган кутунун мањдайында элдин акча салганын карап отурду. Кљптљгљн бай адамдар кљп акча салып жатышты.
 • Бир жесир аял да келип, эки лепта салды.
 • Ошондо Ыйса шакирттерин жанына чакырып, аларга мындай деди: «Силерге чындыкты айтып коёюн, бул жарды жесир аял акча салгандардын бардыгынан кљп салды.
 • Анткени бардыгы љздљрєнљн артканды салышты, ал эми бул аял жардылыгына карабастан, колунда болгонун, тамакка деген акчасынын баарын салды».