Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 58.] И исходя́щу ему́ от­ це́ркве, глаго́ла ему́ еди́нъ от­ учени́къ его́: учи́телю, ви́ждь, каково́ ка́менiе и какова́ зда́нiя.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ ему́: ви́диши ли сiя́ вели́кая зда́нiя? не и́мать оста́ти здѣ́ ка́мень на ка́мени, и́же не разори́т­ся.
 • И сѣдя́щу ему́ на горѣ́ Елео́нстѣй пря́мо це́ркве, вопроша́ху его́ еди́наго пе́тръ и Иа́ковъ, и Иоа́н­нъ и Андре́й:
 • рцы́ на́мъ, когда́ сiя́ бу́дутъ? и ко́е [бу́детъ] зна́менiе, егда́ и́мутъ вся́ сiя́ сконча́тися?
 • Иису́съ же от­вѣща́въ и́мъ, нача́тъ глаго́лати: блюди́теся, да не кто́ ва́съ прельсти́тъ.
 • Мно́зи бо прiи́дутъ во и́мя мое́, глаго́люще, я́ко а́зъ е́смь: и мно́ги прельстя́тъ.
 • Егда́ же услы́шите бра́ни и слы́шанiя бра́немъ, не ужаса́йтеся: подоба́етъ бо бы́ти: но не у́ кончи́на.
 • Воста́нетъ бо язы́къ на язы́къ, и ца́р­ст­во на ца́р­ст­во: и бу́дутъ тру́си по мѣ́стомъ, и бу́дутъ гла́ди и мяте́жи. Нача́ло болѣ́знемъ сiя́.
 • [Зач. 59.] Блюди́теся же вы́ са́ми: предадя́тъ бо вы́ въ со́нмища, и на собо́рищихъ бiе́ни бу́дете: и предъ во­ево́ды и цари́ веде́ни бу́дете мене́ ра́ди, во свидѣ́тел­ст­во и́мъ.
 • И во всѣ́хъ язы́цѣхъ подоба́етъ пре́жде проповѣ́датися ева́нгелiю.
 • Егда́ же поведу́тъ вы́ предаю́ще, не пре́жде пецы́теся, что́ воз­глаго́лете, ни по­уча́йтеся: но е́же а́ще да́ст­ся ва́мъ въ то́й ча́съ, се́ глаго́лите: не вы́ бо бу́дете глаго́лющiи, но Ду́хъ святы́й.
 • Преда́стъ же бра́тъ бра́та на сме́рть, и оте́цъ ча́до: и воста́нутъ ча́да на роди́тели и убiю́тъ и́хъ.
 • И бу́дете ненави́дими всѣ́ми и́мене мо­его́ ра́ди: претерпѣ́вый же до конца́, то́й спасе́нъ бу́детъ.
 • [Зач. 60.] Егда́ же у́зрите ме́рзость запустѣ́нiя, рече́н­ную данiи́ломъ проро́комъ, стоя́щу, идѣ́же не подоба́етъ: чты́й да разумѣ́етъ: тогда́ су́щiи во Иуде́и да бѣжа́тъ на го́ры:
 • и и́же на кро́вѣ, да не сла́зитъ въ до́мъ, ни да вни́детъ взя́ти чесо́ от­ до́му сво­его́:
 • и и́же на селѣ́ сы́й, да не воз­врати́т­ся вспя́ть взя́ти ри́зу свою́.
 • Го́ре же непра́зднымъ и доя́щымъ въ ты́я дни́.
 • Моли́теся же, да не бу́детъ бѣ́г­ст­во ва́­ше въ зимѣ́.
 • Бу́дутъ бо дні́е ті́и ско́рбь, якова́ не бы́сть такова́ от­ нача́ла созда́нiя, е́же созда́ Бо́гъ, доны́нѣ, и не бу́детъ.
 • И а́ще не бы́ Госпо́дь прекрати́лъ дні́й, не бы́ у́бо спасла́ся вся́ка пло́ть: но избра́н­ныхъ ра́ди, и́хже избра́, прекрати́тъ дни́.
 • Тогда́ а́ще кто́ рече́тъ ва́мъ: се́, здѣ́ Христо́съ, или́: се́, о́ндѣ: не ими́те вѣ́ры.
 • Воста́нутъ бо лжехри́сти и лжепроро́цы и дадя́тъ зна́менiя и чудеса́, е́же прельсти́ти, а́ще воз­мо́жно, и избра́н­ныя.
 • Вы́ же блюди́теся: се́, пре́жде рѣ́хъ ва́мъ вся́.
 • [Зач. 61.] Но въ ты́я дни́, по ско́рби то́й, со́лнце поме́ркнетъ, и луна́ не да́стъ свѣ́та сво­его́,
 • и звѣ́зды бу́дутъ съ небесе́ спа́да­ю­щя, и си́лы, я́же на небесѣ́хъ, подви́жут­ся.
 • И тогда́ у́зрятъ Сы́на человѣ́ческаго гряду́ща на о́блацѣхъ съ си́лою и сла́вою мно́гою.
 • И тогда́ по́слетъ а́нгелы своя́ и собере́тъ избра́н­ныя своя́ от­ четы́рехъ вѣ́тръ, от­ конца́ земли́ до конца́ не́ба.
 • От смоко́вницы же научи́теся при́тчи: егда́ уже́ вѣ́твiе ея́ бу́детъ мла́до и израща́етъ ли́­ст­вiе, вѣ́дите, я́ко бли́зъ е́сть жа́тва:
 • та́ко и вы́, егда́ сiя́ ви́дите быва́юща, вѣ́дите, я́ко бли́зъ е́сть, при­­ две́рехъ.
 • Ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко не и́мать прейти́ ро́дъ се́й, до́ндеже вся́ сiя́ бу́дутъ.
 • [Зач. 62.] Не́бо и земля́ пре́йдутъ, словеса́ же моя́ не пре́йдутъ.
 • О дни́ же то́мъ или́ о часѣ́ никто́же вѣ́сть, ни а́нгели, и́же су́ть на небесѣ́хъ, ни Сы́нъ, то́кмо Оте́цъ.
 • Блюди́те, бди́те и моли́теся: не вѣ́сте бо, когда́ вре́мя бу́детъ.
 • Я́коже человѣ́къ от­ходя́ оста́вль до́мъ сво́й, и да́въ рабо́мъ сво­и́мъ вла́сть, и кому́ждо дѣ́ло свое́, и вратарю́ повелѣ́, да бди́тъ.
 • Бди́те у́бо: не вѣ́сте бо, когда́ госпо́дь до́му прiи́детъ, ве́черъ, или́ полу́нощи, или́ въ пѣтлоглаше́нiе, или́ у́тро:
 • да не при­­ше́дъ внеза́пу, обря́щетъ вы́ спя́щя.
 • А я́же ва́мъ глаго́лю, всѣ́мъ глаго́лю: бди́те.
 • [Зач. 58.] И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников Его: Учитель! посмотри, какие камни и какие здания!
 • Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? всё это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне.
 • И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей:
 • скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда всё сие должно совершиться?
 • Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,
 • ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят.
 • Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, – но это еще не конец.
 • Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это – начало болезней.
 • [Зач. 59.] Но вы смотри́те за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними.
 • И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие.
 • Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что́ вам говорить, и не обдумывайте; но что́ дано будет вам в тот час, то́ и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый.
 • Предаст же брат брата на смерть, и отец – детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их.
 • И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.
 • [Зач. 60.] Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, – читающий да разумеет, – тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;
 • а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего;
 • и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою.
 • Горе беременным и питающим сосцами в те дни.
 • Моли́тесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою.
 • Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет.
 • И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни.
 • Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, – не верьте.
 • Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.
 • Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам всё.
 • [Зач. 61.] Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего,
 • и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются.
 • Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою.
 • И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба.
 • От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето.
 • Так и когда вы увидите то́ сбывающимся, знайте, что близко, при дверях.
 • Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё это будет.
 • [Зач. 62.] Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
 • О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец.
 • Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время.
 • Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать.
 • Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру;
 • чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими.
 • А что́ вам говорю, говорю всем: бодрствуйте.
 • Исо маъбаддан чиқиб кетаётганда, шогирдларидан бири:- Устоз, қара, нақадар чиройли тошлар, нақадар ҳашаматли бинолар! – деди.
 • Исо унга жавоб бериб:- Бу ҳашаматли биноларни кўряпсанми? Бу ерда бирор-бир ғишт бутун қолмайди, ҳаммаси вайрон бўлади, – деди.
 • Исо Зайтун тоғида, маъбаднинг рўпарасида ўтирган вақтда Бутрус, Ёқуб, Юҳанно ва Идрис Ундан алоҳида сўрадилар:
 • - Бизга айт-чи, бу айтганларинг қачон юз беради? Буларнинг амалга ошишини кўрсатадиган белги қандай бўлади?
 • Исо шогирдларига қараб сўз бошлади:“Ҳеч ким сизларни йўлдан оздирмаслиги учун эҳтиёт бўлинглар!
 • Чунки кўп кишилар Менинг номим билан келиб: “Мен У бўламан”, – деб кўпларни йўлдан оздирадилар.
 • Сиз йироқ-яқиндан уруш хабарларини эшитганда, чўчиманглар. Гарчи булар содир бўлиши керак бўлса-да, бу ҳали сўнгги ниҳоя эмас.
 • Халқ халққа қарши, подшоҳлик подшоҳликка қарши кўтарилади. Айрим жойларда зилзилалар, қаҳатчиликлар, қўзғолонлар бўлади. Бу ҳодисалар эса бамисли тўлғоқнинг бошидир.
 • Сизлар эса ўзингизга эҳтиёт бўлинглар. Чунки сизларни адлияга топшириб, ибодатхоналарда урадилар. Мен туфайли сизларни ҳокимлар ва подшоҳлар ҳузурида турғизиб қўядилар, сизлар эса Менинг гувоҳларим бўласизлар.
 • Чунки аввало барча халқларга Инжил Хушхабари тарғиб қилиниши лозим.
 • Сизларни топшириш учун олиб бораётганларида, нима айтамиз, деб олдиндан ўйламанглар, қайғурманглар. Ўша соатда нима насиб этса, уни айтинглар. Чунки ўшанда сизлар эмас, балки Муқаддас Руҳ гапиради.
 • Ака укасини, ота боласини ўлимга топширади. Болалар ўз ота-оналарига қарши чиқиб, уларни ўлдирадилар.
 • Менинг номим туфайли ҳамма сизлардан нафратланади. Лекин охиригача чидаган қутулади”.
 • “Дониэл пайғамбар каромат қилиб айтган “даҳшатли разолат” номуносиб жойда турганини кўрганингизда (ўқиган ўзи тушунсин!) Яҳудияда бўлганлар тоғларга қочишсин.
 • Томнинг устида бўлганлар пастга тушиб уйидан бирон нарса олиб келиш учун уйига киришмасин.
 • Далада бўлганлар чопонини олгани орқасига қайтишмасин.
 • У кунларда ҳомиладор ва эмизикли аёлларнинг ҳолига вой!
 • Қочишингиз қишга тўғри келмаслиги учун ибодат қилинглар.
 • Чунки ўша кунларда шундай мусибат бўладики, Худо дунёни яратганидан то ҳозиргача бундай бўлмаган ва қайтиб содир бўлмайди.
 • Агар Раббимиз ўша кунларни қисқартирмаганда эди, ҳеч бир жонзод омон қололмас эди. Лекин У танлаган кишилар учунгина ўша кунларни қисқартиради.
 • Агар ўшанда кимдир сизларга: “Масиҳ мана бу ерда”, ёки: “Мана у ерда”, – деб айтса, ишонманглар.
 • Чунки сохта масиҳлар ва сохта пайғамбарлар пайдо бўлиб, иложи бўлса, танланганларни ҳам йўлдан оздириш учун ғаройиботлар ва мўъжизалар кўрсатадилар.
 • Сизлар эса эҳтиёт бўлинглар. Мана, Мен ҳаммасини сизларга олдиндан айтиб қўйдим.
 • Аммо ўша кунларда, ўша мусибатдан кейин қуёш тутилиб, ой хираланади.
 • Юлдузлар осмондан тушиб, самовий кучлар ларзага келади.
 • У вақт Инсон Ўғли булутлар ичида, буюк қудрат ва шон-шуҳрат билан келаётганини кўрадилар.
 • Ўшанда У фаришталарини юбориб, осмоннинг бир бурчидан бошқа бурчигача, ернинг тўрт томонидан Ўзининг танлаган кишиларини тўплаб олади”.
 • “Анжир дарахтидан ибрат олинглар: унинг шохлари кўкариб барглар чиқараётганда, ёз яқинлашганини биласизлар.
 • Шунга ўхшаб, бу ишларнинг содир бўлаётганини кўрганда билингларки, У яқиндир, бўсағада турибди.
 • Сизларга чинини айтайин: бу насл ўтмасданоқ, буларнинг ҳаммаси содир бўлади.
 • Еру осмон битар, лекин Менинг сўзларим битмас.
 • Ўша кун ёки соат ҳақида биргина Отамдан бошқа ҳеч ким билмайди; Ўғил ҳам, осмондаги фаришталар ҳам билмайдилар.
 • Кўз-қулоқ бўлиб туринглар, ҳушёр бўлиб ибодат қилинглар; чунки ўша вақт-соат қачон келишини билмайсизлар.
 • Бу худди сафарга жўнаган уй эгасига ўхшайди. У ўз уй-рўзғорини хизматкорларига топшириб, ҳар бирига бирон вазифа бериб, дарвозабонга эса ҳушёр бўлиб туришни буюриб, жўнаб кетибди.
 • Худди шундай, сизлар ҳам ҳушёр бўлиб туринглар. Чунки уй Эгаси қачон келишини – кечқурунми, ярим тундами, хўрозлар қичқиргандами, ёки эрталабми – билмайсизлар.
 • Мабодо У ногаҳон келиб, сизларни ғафлат уйқусида кўрмасин!
 • Сизларга нима айтаётган бўлсам, ҳаммага айтганимдир: ҳушёр бўлиб туринглар!”