Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • Бѣ́ же па́сха и опрѣсно́цы по двою́ дні́ю: и иска́ху архiере́е и кни́жницы, ка́ко его́ ле́стiю е́мше убiю́тъ:
 • глаго́лаху же: [но] не въ пра́здникъ, еда́ {да не} ка́ко молва́ бу́детъ лю́дска.
 • [Зач. 63.] И су́щу ему́ въ Виѳа́нiи, въ дому́ Си́мона прокаже́н­наго, воз­лежа́щу ему́, прiи́де жена́, иму́щи алава́стръ ми́ра на́рднаго пистикі́а многоцѣ́н­на: и сокру́шши алава́стръ, воз­лива́­ше ему́ на главу́.
 • Бя́ху же нѣ́цыи негоду́юще въ себѣ́ и глаго́люще: почто́ ги́бель сiя́ ми́рная бы́сть?
 • можа́­ше бо сiе́ продано́ бы́ти вя́щше трiе́хъ со́тъ пѣ́нязь и да́тися ни́щымъ. И преща́ху е́й.
 • Иису́съ же рече́: оста́вите ю́: что́ е́й труды́ даете́? добро́ дѣ́ло содѣ́ла о мнѣ́.
 • Всегда́ бо ни́щыя и́мате съ собо́ю, и егда́ хо́щете, мо́жете и́мъ добро́ твори́ти: мене́ же не всегда́ и́мате.
 • Е́же имѣ́ {воз­мо́же} сiя́, сотвори́: предвари́ пома́зати мое́ тѣ́ло на погребе́нiе.
 • Ами́нь глаго́лю ва́мъ: идѣ́же а́ще проповѣ́ст­ся ева́нгелiе сiе́ во все́мъ мíрѣ, и е́же сотвори́ сiя́, глаго́лано бу́детъ въ па́мять ея́.
 • [Зач. 64.] И Иу́да Искарiо́тскiй, еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, и́де ко архiере́емъ, да преда́стъ его́ и́мъ.
 • Они́ же слы́шав­ше воз­ра́довашася и обѣща́ша ему́ сре́бреники да́ти. И иска́­ше, ка́ко его́ въ удо́бно вре́мя преда́стъ.
 • И въ пе́рвый де́нь опрѣсно́къ, егда́ па́сху жря́ху, глаго́лаша ему́ ученицы́ его́: гдѣ́ хо́щеши, ше́дше угото́ваемъ, да я́си па́сху?
 • И посла́ два́ от­ учени́къ сво­и́хъ и глаго́ла и́ма: иди́та во гра́дъ: и сря́щетъ ва́съ человѣ́къ въ скуде́льницѣ во́ду нося́: по не́мъ иди́та,
 • и идѣ́же а́ще вни́детъ, рцы́та господи́ну до́му, я́ко учи́тель глаго́летъ: гдѣ́ е́сть вита́лница, идѣ́же па́сху со ученики́ мо­и́ми снѣ́мъ?
 • и то́й ва́ма пока́жетъ го́рницу ве́лiю, по́стлану, гото́ву: ту́ угото́вайта на́мъ.
 • И изыдо́ста ученика́ его́, и прiидо́ста во гра́дъ, и обрѣто́ста, я́коже рече́ и́ма: и угото́васта па́сху.
 • И ве́черу бы́в­шу прiи́де со обѣма­на́­де­ся­те.
 • И воз­лежа́щымъ и́мъ и яду́щымъ, рече́ Иису́съ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко еди́нъ от­ ва́съ преда́стъ мя́, яды́й со мно́ю.
 • Они́ же нача́ша скорбѣ́ти и глаго́лати ему́ еди́нъ по еди́ному: еда́ а́зъ? И другі́й: еда́ а́зъ?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, омочи́вый со мно́ю въ соли́ло.
 • Сы́нъ у́бо человѣ́ческiй и́детъ, я́коже е́сть пи́сано о не́мъ: го́ре же человѣ́ку тому́, и́мже Сы́нъ человѣ́ческiй преда́ст­ся: до́брѣе бы́ло бы ему́, а́ще не бы́ роди́л­ся человѣ́къ то́й.
 • И яду́щымъ и́мъ, прiе́мь Иису́съ хлѣ́бъ, [и] благослови́въ, преломи́ и даде́ и́мъ, и рече́: прiими́те, яди́те: сiе́ е́сть тѣ́ло мое́.
 • И прiи́мъ ча́шу, хвалу́ воз­да́въ, даде́ и́мъ: и пи́ша от­ нея́ вси́.
 • И рече́ и́мъ: сiя́ е́сть кро́вь моя́ но́ваго завѣ́та, за мно́ги излива́ема:
 • ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко ктому́ не и́мамъ пи́ти от­ плода́ ло́знаго до дне́ того́, егда́ е́ пiю́ но́во во ца́р­ст­вiи Бо́жiи.
 • И воспѣ́в­ше изыдо́ша въ го́ру Елео́нскую.
 • И глаго́ла и́мъ Иису́съ, я́ко вси́ соблазните́ся о мнѣ́ въ но́щь сiю́: пи́сано бо е́сть: поражу́ па́стыря, и разы́дут­ся о́вцы.
 • Но пото́мъ, егда́ воскре́сну, варя́ю вы́ въ Галиле́и.
 • Пе́тръ же рече́ ему́: а́ще и вси́ соблазня́т­ся, но не а́зъ.
 • И глаго́ла ему́ Иису́съ: ами́нь глаго́лю тебѣ́, я́ко ты́ дне́сь въ но́щь сiю́, пре́жде да́же втори́цею пѣ́тель не воз­гласи́тъ, трикра́ты от­ве́ржешися мене́.
 • О́нъ же мно́жае глаго́лаше па́че: а́ще [же] ми́ е́сть съ тобо́ю и умре́ти, не от­ве́ргуся тебе́. Та́кожде и вси́ глаго́лаху.
 • И прiидо́ша въ ве́сь, е́йже и́мя геѳсима́нiа: и глаго́ла ученико́мъ сво­и́мъ: сѣди́те здѣ́, до́ндеже ше́дъ помолю́ся.
 • И поя́тъ Петра́ и Иа́кова и Иоа́н­на съ собо́ю: и нача́тъ ужаса́тися и тужи́ти.
 • И глаго́ла и́мъ: при­­ско́рбна е́сть душа́ моя́ до сме́рти: бу́дите здѣ́ и бди́те.
 • И преше́дъ ма́ло, паде́ на земли́ и моля́шеся, да, а́ще воз­мо́жно е́сть, ми́мо и́детъ от­ него́ ча́съ:
 • и глаго́лаше: а́вва о́тче, вся́ воз­мо́жна тебѣ́: ми́мо неси́ от­ мене́ ча́шу сiю́: но не е́же а́зъ хощу́, но е́же ты́.
 • И прiи́де, и обрѣ́те и́хъ спя́щихъ, и глаго́ла Петро́ви: Си́моне, спи́ши ли? не воз­мо́глъ еси́ еди́наго часа́ побдѣ́ти?
 • бди́те и моли́теся, да не вни́дете въ напа́сть: ду́хъ у́бо бо́дръ, пло́ть же немощна́.
 • И па́ки ше́дъ помоли́ся, то́жде сло́во ре́къ.
 • И воз­вра́щься обрѣ́те я́ па́ки спя́ща: бя́ху бо очеса́ и́мъ тя́готна: и не вѣ́дяху, что́ бы́ша ему́ от­вѣща́ли.
 • И прiи́де трети́цею и глаго́ла и́мъ: спи́те про́чее и почива́йте: при­­спѣ́ коне́цъ, прiи́де ча́съ: се́, предае́т­ся Сы́нъ человѣ́ческiй въ ру́ки грѣ́шникомъ:
 • воста́ните, и́демъ: се́, предая́й мя́ при­­бли́жися.
 • [Зач. 65.] И а́бiе, еще́ ему́ глаго́лющу, прiи́де Иу́да, еди́нъ сы́й от­ обою­на́­де­ся­те, и съ ни́мъ наро́дъ мно́гъ со ору́жiемъ и дреко́льми, от­ архiере́й и кни́жникъ и ста́рецъ.
 • Даде́ же предая́й его́ зна́менiе и́мъ, глаго́ля: его́же а́ще лобжу́, то́й е́сть: ими́те его́ и веди́те [его́] сохра́н­но.
 • И при­­ше́дъ, а́бiе при­­сту́пль къ нему́, глаго́ла [ему́]: равви́, равви́. И облобыза́ его́.
 • Они́ же воз­ложи́ша ру́цѣ сво­и́ на него́ и я́ша его́.
 • Еди́нъ же нѣ́кто от­ стоя́щихъ извле́къ но́жъ, уда́ри раба́ архiере́ова и урѣ́за ему́ у́хо.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ и́мъ: я́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жiемъ и дреко́льми я́ти мя́?
 • По вся́ дни́ бѣ́хъ при­­ ва́съ въ це́ркви учя́, и не я́сте мене́: но да сбу́дет­ся писа́нiе.
 • И оста́вльше его́, вси́ бѣжа́ша.
 • И еди́нъ нѣ́кто ю́ноша и́де по не́мъ, одѣ́янъ въ плащани́цу по на́гу: и я́ша того́ ю́ношу.
 • О́нъ же оста́вль плащани́цу, на́гъ бѣжа́ от­ ни́хъ.
 • И ведо́ша Иису́са ко архiере́ю: и снидо́шася къ нему́ вси́ архiере́е и кни́жницы и ста́рцы.
 • И пе́тръ издале́ча вслѣ́дъ его́ и́де до вну́трь во дво́ръ архiере́овъ: и бѣ́ сѣдя́ со слуга́ми и грѣ́яся при свѣщи́ {при огни́}.
 • Архiере́е же и ве́сь со́нмъ иска́ху на Иису́са свидѣ́тел­ст­ва, да умертвя́тъ его́: и не обрѣта́ху.
 • Мно́зи бо лжесвидѣ́тел­ст­воваху на него́, и ра́вна свидѣ́тел­ст­ва не бя́ху.
 • И нѣ́цыи воста́в­ше лжесвидѣ́тел­ст­воваху на него́, глаго́люще:
 • я́ко мы́ слы́шахомъ его́ глаго́люща, я́ко а́зъ разорю́ це́рковь сiю́ рукотворе́ную и треми́ де́нми и́ну нерукотворе́ну сози́жду.
 • И ни та́ко ра́вно бѣ́ свидѣ́тел­ст­во и́хъ.
 • И воста́въ архiере́й посредѣ́, вопроси́ Иису́са, глаго́ля: не от­вѣщава́еши ли ничесо́же? что́ сі́и на тя́ свидѣ́тел­ст­вуютъ?
 • О́нъ же молча́­ше и ничто́же от­вѣщава́­ше. Па́ки архiере́й вопроси́ его́ и глаго́ла ему́: ты́ ли еси́ Христо́съ, Сы́нъ благослове́н­наго?
 • Иису́съ же рече́: а́зъ е́смь: и у́зрите Сы́на человѣ́ческаго о десну́ю сѣдя́ща си́лы и гряду́ща со о́блаки небе́сными.
 • Архiере́й же растерза́въ ри́зы своя́, глаго́ла: что́ еще́ тре́буемъ свидѣ́телей?
 • слы́шасте хулу́: что́ ва́мъ мни́т­ся? Они́ же вси́ осуди́ша его́ бы́ти пови́н­на сме́рти.
 • И нача́ша нѣ́цыи плюва́ти на́нь, и при­­крыва́ти лице́ его́, и му́чити его́, и глаго́лати ему́: прорцы́. И слуги́ по лани́тома его́ бiя́ху.
 • И су́щу Петро́ви во дворѣ́ ни́зу, прiи́де еди́на от­ рабы́нь архiере́овыхъ,
 • и ви́дѣв­ши Петра́ грѣ́ющася, воз­зрѣ́в­ши на него́, глаго́ла: и ты́ съ назаряни́номъ Иису́сомъ бы́лъ еси́.
 • О́нъ же от­ве́ржеся, глаго́ля: не вѣ́мъ, ниже́ зна́ю, что́ ты́ глаго́леши. И изы́де во́нъ на преддво́рiе: и але́кторъ воз­гласи́.
 • И рабы́ня ви́дѣв­ши его́ па́ки, нача́тъ глаго́лати предстоя́щымъ, я́ко се́й от­ ни́хъ е́сть.
 • О́нъ же па́ки от­мета́­шеся. И пома́лѣ па́ки предстоя́щiи глаго́лаху Петро́ви: во­и́стин­ну от­ ни́хъ еси́: и́бо Галиле́анинъ еси́, и бесѣ́да твоя́ подо́бит­ся.
 • О́нъ же нача́ роти́тися и кля́тися, я́ко не вѣ́мъ человѣ́ка сего́, его́же вы́ глаго́лете.
 • И второ́е але́кторъ воз­гласи́. И помяну́ пе́тръ глаго́лъ, его́же рече́ ему́ Иису́съ, я́ко пре́жде да́же пѣ́тель не воз­гласи́тъ двакра́ты, от­ве́ржешися мене́ трикра́ты. И наче́нъ пла́кашеся.
 • Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить;
 • но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе.
 • [Зач. 63.] И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, – пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову.
 • Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира?
 • Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее.
 • Но Иисус сказал: оставьте ее; что́ ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня.
 • Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете.
 • Она сделала, что́ могла: предварила помазать тело Мое к погребению.
 • Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что́ она сделала.
 • [Зач. 64.] И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им.
 • Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать Его.
 • В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим.
 • И посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним
 • и куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?
 • И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую: там приготовьте нам.
 • И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху.
 • Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью.
 • И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня.
 • Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? и другой: не я ли?
 • Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо.
 • Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться.
 • И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое.
 • И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все.
 • И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая.
 • Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием.
 • И, воспев, пошли на гору Елеонскую.
 • И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы.
 • По воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее.
 • Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я.
 • И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня.
 • Но он еще с бо́льшим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. То́ же и все говорили.
 • Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь.
 • И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать.
 • И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте.
 • И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей;
 • и говорил: Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты.
 • Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час?
 • Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
 • И, опять отойдя, молился, сказав то же слово.
 • И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что́ Ему отвечать.
 • И приходит в третий раз и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников.
 • Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня.
 • [Зач. 65.] И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин.
 • Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите осторожно.
 • И, придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви́! Равви́! и поцеловал Его.
 • А они возложили на Него руки свои и взяли Его.
 • Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо.
 • Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня.
 • Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да сбудутся Писания.
 • Тогда, оставив Его, все бежали.
 • Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его.
 • Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них.
 • И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники.
 • Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня.
 • Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили.
 • Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны.
 • И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили:
 • мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный.
 • Но и такое свидетельство их не было достаточно.
 • Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что́ Ты ничего не отвечаешь? что́ они против Тебя свидетельствуют?
 • Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного?
 • Иисус сказал: Я; и вы у́зрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.
 • Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей?
 • Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным смерти.
 • И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лице, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам.
 • Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника
 • и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом Назарянином.
 • Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор; и запел петух.
 • Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из них.
 • Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно.
 • Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите.
 • Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня; и начал плакать.
 • Оставалось два дня до Пасхи и до Праздника Опресноков, и стали первосвященники и книжники искать, какой бы хитростью схватить Его и убить.
 • Они говорили:
  »Только не в праздник! Пусть не будет смуты в народе».
 • А когда был Он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приблизилась к Нему, возлежащему за трапезой, женщина с алебастровым сосудом, полным чистого, драгоценного нарда; разбив сосуд, она стала возливать нард на Его голову.
 • А некоторые с возмущением переговаривались:
  »К чему такая трата благовоний?
 • Ведь благовония эти можно было продать больше чем за триста динариев и раздать нищим!»
  И ее сурово корили.
 • Но Иисус сказал:
  »Оставьте ее в покое, что вы ее огорчаете? Доброе дело она сделала для Меня.
 • Ведь нищие всегда будут с вами, и вы сможете сделать им добро, когда захотите; а Я не всегда буду с вами.
 • Она сделала, что могла: заранее умастила тело Мое для погребения.
 • Аминь, Я говорю вам, повсюду, где будет проповедано Благовестие сие во всем мире, будет сказано и о том, что сделала она, в память о ней».
 • Тогда Иуда Искариот, один из Двенадцати, пошел к первосвященникам, чтобы предать им Его.
 • А они, услышав, обрадовались и обещали дать ему денег. И он стал искать случая Его предать.
 • И в первый день Праздника Опресноков, когда принято закалывать пасхального агнца, Его ученики говорят Ему:
  »Где Ты велишь нам приготовить Тебе пасхальную трапезу?»
 • И Он посылает двоих из числа учеников Своих и говорит им:
  »Ступайте в город, и там встретится вам человек с кувшином воды. Идите за ним следом,
 • и хозяину того дома, куда он войдет, скажите, что Учитель спрашивает: «Где покой для Меня, в котором Я буду вкушать пасхальную трапезу с учениками Моими?»
 • И он покажет вам просторный верхний покой, устланный и прибранный; там и приготовьте для нас».
 • И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли все, как было им сказано; и приготовили они пасхальную трапезу.
 • При наступлении вечера приходит Он вместе с Двенадцатью;
 • и когда они возлежали за столом и ели, Иисус сказал:
  »Аминь, Я говорю вам, что один из вас предаст Меня, из числа тех, что едят со Мною».
 • Они опечалились и стали один за другим спрашивать:
  »Уж не я ли?»
 • Он же сказал им в ответ:
  »Один из Двенадцати, тот, кто макает в одно блюдо со Мною.
 • Да, Сын Человеческий идет Своим путем, как предречено о Нем в Писании; но горе тому человеку, через которого Сын Человеческий будет предан! Лучше бы человеку тому не родиться».
 • И когда они ели, Он, взяв в руки хлеб и произнеся над ним благословение, разломил, и раздал ученикам Своим, и сказал:
  »Возьмите! Это есть Тело Мое».
 • И взяв чашу и произнеся благодарение, Он дал ее им, и пили из нее все;
 • и Он сказал им:
  »Это Кровь Моя, Кровь Завета, за многих изливаемая.
 • Аминь, Я говорю вам: не пить Мне отныне от плода виноградной лозы, пока не буду пить вино новое в Царстве Божьем».
 • И воспев <пасхальное славословие>, вышли они к Масличной горе.
 • И говорит им Иисус:
  »Все вы впадете в соблазн, ибо сказано в Писании:
  »Я поражу пастуха,
  и овцы стада рассеются».
 • Но Я восстану от смерти и буду ждать вас в Галилее».
 • А Петр сказал Ему:
  »Даже если все впадут в соблазн, только не я!»
 • И говорит ему Иисус:
  »Аминь, Я говорю тебе, что нынче, этой же ночью, прежде, чем дважды пропоет петух, ты трижды отречешься от Меня!»
 • А тот с еще большей силой заверял: «Хотя бы мне умереть пришлось с Тобою, не отрекусь». Так же говорили и все.
 • И пришли они в местность, название которой Гефсимания. И говорит Он ученикам Своим:
  »Посидите здесь, пока Я буду молиться».
 • И Он берет с Собой Петра, Иакова и Иоанна. И начал Он чувствовать ужас и томление,
 • и говорит им:
  »В смертной муке душа Моя; побудьте здесь и бодрствуйте».
 • И пройдя немного вперед, Он пал на землю и молился, чтобы, если только возможно, миновал его час этот,
 • и говорил:
  »Авва, Отче! Для Тебя все возможно. Пронеси чашу эту мимо Меня! Однако не как Я хочу, но как Ты».
 • И возвращается, и застает их спящими, и говорит Петру:
  »Симон! Ты спишь? Одного часа, и то не смог ты пободрствовать?
 • Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение; дух ревностен, но плоть слаба».
 • И снова отошел и стал молиться, говоря те же слова.
 • И снова, вернувшись, застал их спящими, потому что глаза их отяжелели; и они не знали, что Ему ответить.
 • И в третий раз приходит Он и говорит:
  »Так вы все дремлете и почиваете? Кончено, час настал! Вот, Сын Человеческий предается в руки грешников.
 • Вставайте, пойдем; вот, близко тот, кто предает Меня».
 • И тотчас, пока Он еще говорил, приходит Иуда, один из Двенадцати, и с ним большая толпа с мечами и дрекольем, посланная от первосвященников, книжников и старейшин.
 • А предатель заранее условился с ними, что подаст знак:
  »Кого я поцелую, это Он и есть; берите его и уводите под надежной охраной!»[Мк.14:45] И он, явившись на место, тотчас подошел к Нему и говорит Ему:
  »Равви!» – и поцеловал Его.[Мк.14:46] A они наложили на Него руки и схватили Его.[Мк.14:47] А один из тех, что стояли там, выхватив меч, поразил первосвященничьего раба и отсек ему ухо. [Мк.14:48] И заговорил Иисус, молвив:
  »Словно на разбойника, вышли вы с мечами и дрекольем, чтобы взять Меня! [Мк.14:49] Каждый день был Я у вас в Храме и учил, и вы не схватили Меня. Но да сбудутся Писания».[Мк.14:50] И все, покинув Его, бежали.[Мк.14:51] А один юноша, который тоже шел за Ним, был закутан в покрывало по нагому телу; и вот его хватают,[Мк.14:52] а он, скинув с себя покрывало, нагим убежал. [Мк.14:53] И отвели Иисуса к первосвященнику; и собираются <там> все первосвященники, старейшины и книжники.[Мк.14:54] И Петр шел за Ним поодаль, и вошел во двор первосвященника, и там, сидя со слугами, грелся у огня.[Мк.14:55] А первосвященники и весь синедрион добивались свидетельств против Иисуса, чтобы предать Его смерти, однако не имели успеха.[Мк.14:56] Хотя и многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства их не сходились.[Мк.14:57] И вызвались некоторые принести против Него такое лжесвидетельство:[Мк.14:58] «Мы <сами> слышали, как Он говорил, что, мол, Я разрушу этот рукотворный Храм и в три дня воздвигну другой, нерукотворный».[Мк.14:59] Но их свидетельство тоже не сходилось само с собой.[Мк.14:60] И первосвященник, встав в середину, спросил Иисуса:
  »Ты ничего не имеешь ответить на то, что они против Тебя свидетельствуют?» [Мк.14:61] Но Он молчал и не давал никакого ответа. Снова спрашивал Его первосвященник, и говорит Ему:
  »Ты ли Христос, Сын Благословенного?» [Мк.14:62] Иисус же сказал:
  »Я есмь; и вы узрите
  Сына Человеческого,
  воссевшего по правую руку Силы
  и шествующего с облаками небесными». [Мк.14:63] Но первосвященник, разорвав на себе одежды, говорит:
  »Для чего нам еще свидетели? [Мк.14:64] Вы <сами> слышали богохульство; что вы решите?»
  Тут все они осудили Его, вынеся смертный приговор;[Мк.14:65] а некоторые начали плевать в Него, и, закрывши Ему лицо, ударяли Его по щекам и говорили Ему;
  »Изреки пророчество, <кто Тебя ударил>?»
  И <после еще> слуги избивали Его.[Мк.14:66] A Петр был внизу, на дворе; и подходит одна из служанок первосвященника,[Мк.14:67] и когда увидела Петра, как он греется, и пригляделась к нему, говорит:
  »Ты тоже был с этим Назарянином, с Иисусом!»[Мк.14:68] Но тот отрекся, говоря:
  »Не знаю и не понимаю, что такое ты говоришь».
  И вышел он наружу, на передний двор; [и запел петух].[Мк.14:69] И <там> служанка, увидев его, снова принялась говорить тем, кто там стояли, что, мол, и этот тоже из них.[Мк.14:70] А он снова отрекся. А немного спустя стоявшие снова говорят Петру:
  »Вправду ты из них, ты же галилеянин!»[Мк.14:71] А он принялся клясться страшными клятвами, что не знаю, мол, Того, о Ком вы говорите. И тотчас вторично запел петух. И вспомнил Петр слово, которое сказал ему Иисус: что прежде, чем дважды пропоет петух, ты троекратно от Меня отречешься; и заплакал.[Мк.15:1] И тотчас же, едва рассвело, первосвященники, после совещания совместно со старейшинами и книжниками и всем синедрионом, связав Иисусу руки, отвели его и выдали Пилату. [Мк.15:2] И спросил Его Пилат:
  »Ты ли – Царь Иудейский?»
  А Иисус молвит ему в ответ:
  »<Это> ты говоришь!»[Мк.15:3] И первосвященники выставляли против Него много обвинений.[Мк.15:4] А Пилат снова спросил Его:
  »Ты ничего не скажешь в ответ? Смотри, сколько против Тебя обвинений!»[Мк.15:5] Но Иисус не ответил больше ничего, так что Пилат был в недоумении.[Мк.15:6] А было так, что на праздник он отпускал одного узника, за которого просили иудеи. [Мк.15:7] А в заключении был тогда вместе со своими сообщниками, во время смуты совершившими убийство, один человек, по прозвищу Варавва. [Мк.15:8] И вот толпа, поднявшись <к наместнику >, стала просить его о том, что обычно от него получала.[Мк.15:9] А Пилат обратился к ним:
  »Хотите, отпущу вам вашего «Царя Иудейского»?»[Мк.15:10] Ведь он знал, что первосвященники выдали Его из зависти.[Мк.15:11] Но первосвященники стали наущать народ, чтобы просили лучше отпустить Варавву.[Мк.15:12] А Пилат снова к ним обратился:
  »Что же вы хотите, чтобы я сделал с тем, кого вы зовете «Царем Иудейским»?»[Мк.15:13] А они закричали:
  »Распни Его!»[Мк.15:14] А Пилат спросил их:
  »Что же дурного Он сделал?»
  А они еще пуще закричали:
  »Распни Его!»[Мк.15:15] Тогда Пилат, чтобы успокоить народ, отпустил им Варавву, а Иисуса отдал после бичевания распять на кресте.[Мк.15:16] Воины же отвели его во двор присутственного места, называемого Преторией, и созывают всю когорту, [Мк.15:17] и накидывают на Него пурпурный плащ; и сплетя венок из терния, надевают на Него. [Мк.15:18] И принялись кричать Ему:
  »Привет Тебе, о Царь Иудейский!» [Мк.15:19] И били Его по голове тростником, и плевали в Него, и, преклоняя перед Ним колени, простирались перед Ним ниц. [Мк.15:20] А когда натешились над Ним, сняли с Него пурпурный плащ и надели на Него Его одежды. И выводят Его на распятие;[Мк.15:21] и заставляют некоего Симона из Кирены, отца Александра и Руфа, проходившего мимо с поля, нести Его крест. [Мк.15:22] И приводят его на место, <которое называется > Голгофа, а в переводе Лобное Место. [Мк.15:23] И давали Ему <дурманящую > смесь вина со смирной; но Он не стал пить. [Мк.15:24] И распинают Его, и делят одежды Его, бросая о них жребий, кому что выпадет.[Мк.15:25] А когда распяли Его, был час третий. [Мк.15:26] И в надписи была обозначена вина:
  »Царь Иудейский».[Мк.15:27] И вместе с Ним распинают двоих разбойников, одного по правую руку от Него, другого по левую. [Мк.15:28] {И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен».}[Мк.15:29] А кто проходили мимо, хулили Его, качая своими головами и приговаривая:
  »И Ты берешься разрушить Храм и в три дня вновь воздвигнуть его?[Мк.15:30] Спаси Самого Себя, сойди с креста!»[Мк.15:31] Подобным же образом и первосвященники, глумливо переговариваясь с книжниками, говорили друг другу:
  »Других спасал, Себя Самого спасти не может![Мк.15:32] Пусть Христос, Царь Израиля, сойдет ныне с креста, чтобы мы увидели и уверовали!»
  Также и распятые вместе с Ним поносили Его. [Мк.15:33] А когда настал час шестой, сделалась тьма по всей земле до часа девятого. [Мк.15:34] И в час девятый возопил Иисус громким голосом:
  »Элои, Элои, лема сабахтани!» – что в переводе значит:
  »Боже Мой, Боже Мой! Зачем Ты оставил Меня?» [Мк.15:35] A некоторые из тех, что там стояли, услышав это, говорили:
  »Слышите, Он Илию зовет!» [Мк.15:36] И один, сбегав за губкой и окунув ее в уксус, насадил ее на тростник и дал Ему пить, говоря:
  »Что же, посмотрим, придет ли Илия спасать Его!» [Мк.15:37] Но Иисус, возопив громким голосом, испустил последний вздох.[Мк.15:38] И завеса в Храме разодралась надвое, сверху донизу. [Мк.15:39] А центурион, который стоял прямо перед Ним, увидев, как Он испустил последний вздох, сказал:
  »Воистину человек этот был Сын Божий!»[Мк.15:40] Были там и женщины, которые смотрели издали, в числе их Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Младшего и Иосии, и Саломия,[Мк.15:41] которые сопровождали Его и служили Ему, когда Он бывал в Галилее, и многие другие женщины, вместе с Ним восшедшие в Иерусалим.[Мк.15:42] И уже настал вечер, а так как была это пятница, канун субботнего дня,[Мк.15:43] то пришедший Иосиф из Аримафеи, уважаемый член совета, который и сам был их числа чающих Царства Божия, отважился пройти к Пилату и попросил тело Иисуса. [Мк.15:44] Пилат выразил удивление, вправду ли Иисус уже мертв, и, вызвав центуриона, спросил, давно ли Он умер? [Мк.15:45] Выслушав ответ центуриона, он дозволил Иосифу забрать мертвое тело;[Мк.15:46] и тот, купив саван, снял Его <с креста>, завернул в саван и положил Его в гробнице, которая была высечена в скале, и привалил ко входу в гробницу камень.[Мк.15:47] И видели Мария Магдалина и Мария, мать Иосии, где погребли Его. [Мк.16:1] Когда же миновала суббота, Мария Магдалина, Мария, мать Иакова, и Саломия купили благовоний, чтобы пойти умастить Его.[Мк.16:2] И рано поутру, в первый день недели, подходят они к гробнице; а солнце взошло.[Мк.16:3] И переговаривались они между собой:
  »Кто же отвалит нам камень от входа в гробницу?»[Мк.16:4] И, подняв глаза, видят они, что камень отвален; а был он очень велик.[Мк.16:5] И когда вошли они в гробницу, то увидели, что с правой стороны сидит юноша, облаченный в белую одежду; и они ужаснулись.[Мк.16:6] Но он говорит им:
  »Не ужасайтесь! Вы ищете Иисуса Назарянина, распятого; Он восстал, Его нет здесь. Вот место, где был Он положен.[Мк.16:7] А вы идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он ожидает вас в Галилее. Там увидите вы Его, как Он сказал вам».[Мк.16:8] И они, выйдя наружу, побежали прочь от гробницы, потому что были вне себя от трепета; и не сказали они никому ничего, так им было страшно. [Мк.16:9] [Воскресши рано поутру в первый день недели, Иисус явился сначала Марии Магдалине, той, из которой изгнал семь бесов.[Мк.16:10] Она пошла и возвестила это тем, кто прежде были с Иисусом, а теперь скорбели и плакали;[Мк.16:11] и они, услышав, что Он жив и что она Его видела, не поверили.[Мк.16:12] А после этого Он явился в другом обличии двум из них, когда те шли в поля;[Мк.16:13] и они вернулись и рассказали остальным, но им тоже не поверили.[Мк.16:14] Наконец, явился Он и самим Одиннадцати, когда те возлежали <за столом >, и укорял их за их неверие и упрямство их сердец, что не поверили они тем, которые видели Его восставшим из гроба.[Мк.16:15] И сказал Он им:
  »Идите по всему миру и проповедайте благовестие всему творению.[Мк.16:16] Кто уверует и крестится, будет спасен, а кто не будет веровать, будет осужден.[Мк.16:17] И с теми, кто уверует, будут такие знамения: именем Моим они будут изгонять бесов, будут говорить на неведомых языках,[Мк.16:18] и в руки будут брать змей, и если выпьют что смертоносное, это им не повредит, и на больных будут возлагать руки, и те будут в добром здравии». [Мк.16:19] Итак, Господь Иисус после того, как молвил им это, вознесся на небо и воссел по правую руку Бога;[Мк.16:20] а они, выйдя в путь, повсюду проповедовали, и Господь действовал вместе с ними и подкреплял слово сопутствующими знамениями.]