Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • Бѣ́ же па́сха и опрѣсно́цы по двою́ дні́ю: и иска́ху архiере́е и кни́жницы, ка́ко его́ ле́стiю е́мше убiю́тъ:
 • глаго́лаху же: [но] не въ пра́здникъ, еда́ {да не} ка́ко молва́ бу́детъ лю́дска.
 • [Зач. 63.] И су́щу ему́ въ Виѳа́нiи, въ дому́ Си́мона прокаже́н­наго, воз­лежа́щу ему́, прiи́де жена́, иму́щи алава́стръ ми́ра на́рднаго пистикі́а многоцѣ́н­на: и сокру́шши алава́стръ, воз­лива́­ше ему́ на главу́.
 • Бя́ху же нѣ́цыи негоду́юще въ себѣ́ и глаго́люще: почто́ ги́бель сiя́ ми́рная бы́сть?
 • можа́­ше бо сiе́ продано́ бы́ти вя́щше трiе́хъ со́тъ пѣ́нязь и да́тися ни́щымъ. И преща́ху е́й.
 • Иису́съ же рече́: оста́вите ю́: что́ е́й труды́ даете́? добро́ дѣ́ло содѣ́ла о мнѣ́.
 • Всегда́ бо ни́щыя и́мате съ собо́ю, и егда́ хо́щете, мо́жете и́мъ добро́ твори́ти: мене́ же не всегда́ и́мате.
 • Е́же имѣ́ {воз­мо́же} сiя́, сотвори́: предвари́ пома́зати мое́ тѣ́ло на погребе́нiе.
 • Ами́нь глаго́лю ва́мъ: идѣ́же а́ще проповѣ́ст­ся ева́нгелiе сiе́ во все́мъ мíрѣ, и е́же сотвори́ сiя́, глаго́лано бу́детъ въ па́мять ея́.
 • [Зач. 64.] И Иу́да Искарiо́тскiй, еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, и́де ко архiере́емъ, да преда́стъ его́ и́мъ.
 • Они́ же слы́шав­ше воз­ра́довашася и обѣща́ша ему́ сре́бреники да́ти. И иска́­ше, ка́ко его́ въ удо́бно вре́мя преда́стъ.
 • И въ пе́рвый де́нь опрѣсно́къ, егда́ па́сху жря́ху, глаго́лаша ему́ ученицы́ его́: гдѣ́ хо́щеши, ше́дше угото́ваемъ, да я́си па́сху?
 • И посла́ два́ от­ учени́къ сво­и́хъ и глаго́ла и́ма: иди́та во гра́дъ: и сря́щетъ ва́съ человѣ́къ въ скуде́льницѣ во́ду нося́: по не́мъ иди́та,
 • и идѣ́же а́ще вни́детъ, рцы́та господи́ну до́му, я́ко учи́тель глаго́летъ: гдѣ́ е́сть вита́лница, идѣ́же па́сху со ученики́ мо­и́ми снѣ́мъ?
 • и то́й ва́ма пока́жетъ го́рницу ве́лiю, по́стлану, гото́ву: ту́ угото́вайта на́мъ.
 • И изыдо́ста ученика́ его́, и прiидо́ста во гра́дъ, и обрѣто́ста, я́коже рече́ и́ма: и угото́васта па́сху.
 • И ве́черу бы́в­шу прiи́де со обѣма­на́­де­ся­те.
 • И воз­лежа́щымъ и́мъ и яду́щымъ, рече́ Иису́съ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко еди́нъ от­ ва́съ преда́стъ мя́, яды́й со мно́ю.
 • Они́ же нача́ша скорбѣ́ти и глаго́лати ему́ еди́нъ по еди́ному: еда́ а́зъ? И другі́й: еда́ а́зъ?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, омочи́вый со мно́ю въ соли́ло.
 • Сы́нъ у́бо человѣ́ческiй и́детъ, я́коже е́сть пи́сано о не́мъ: го́ре же человѣ́ку тому́, и́мже Сы́нъ человѣ́ческiй преда́ст­ся: до́брѣе бы́ло бы ему́, а́ще не бы́ роди́л­ся человѣ́къ то́й.
 • И яду́щымъ и́мъ, прiе́мь Иису́съ хлѣ́бъ, [и] благослови́въ, преломи́ и даде́ и́мъ, и рече́: прiими́те, яди́те: сiе́ е́сть тѣ́ло мое́.
 • И прiи́мъ ча́шу, хвалу́ воз­да́въ, даде́ и́мъ: и пи́ша от­ нея́ вси́.
 • И рече́ и́мъ: сiя́ е́сть кро́вь моя́ но́ваго завѣ́та, за мно́ги излива́ема:
 • ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко ктому́ не и́мамъ пи́ти от­ плода́ ло́знаго до дне́ того́, егда́ е́ пiю́ но́во во ца́р­ст­вiи Бо́жiи.
 • И воспѣ́в­ше изыдо́ша въ го́ру Елео́нскую.
 • И глаго́ла и́мъ Иису́съ, я́ко вси́ соблазните́ся о мнѣ́ въ но́щь сiю́: пи́сано бо е́сть: поражу́ па́стыря, и разы́дут­ся о́вцы.
 • Но пото́мъ, егда́ воскре́сну, варя́ю вы́ въ Галиле́и.
 • Пе́тръ же рече́ ему́: а́ще и вси́ соблазня́т­ся, но не а́зъ.
 • И глаго́ла ему́ Иису́съ: ами́нь глаго́лю тебѣ́, я́ко ты́ дне́сь въ но́щь сiю́, пре́жде да́же втори́цею пѣ́тель не воз­гласи́тъ, трикра́ты от­ве́ржешися мене́.
 • О́нъ же мно́жае глаго́лаше па́че: а́ще [же] ми́ е́сть съ тобо́ю и умре́ти, не от­ве́ргуся тебе́. Та́кожде и вси́ глаго́лаху.
 • И прiидо́ша въ ве́сь, е́йже и́мя геѳсима́нiа: и глаго́ла ученико́мъ сво­и́мъ: сѣди́те здѣ́, до́ндеже ше́дъ помолю́ся.
 • И поя́тъ Петра́ и Иа́кова и Иоа́н­на съ собо́ю: и нача́тъ ужаса́тися и тужи́ти.
 • И глаго́ла и́мъ: при­­ско́рбна е́сть душа́ моя́ до сме́рти: бу́дите здѣ́ и бди́те.
 • И преше́дъ ма́ло, паде́ на земли́ и моля́шеся, да, а́ще воз­мо́жно е́сть, ми́мо и́детъ от­ него́ ча́съ:
 • и глаго́лаше: а́вва о́тче, вся́ воз­мо́жна тебѣ́: ми́мо неси́ от­ мене́ ча́шу сiю́: но не е́же а́зъ хощу́, но е́же ты́.
 • И прiи́де, и обрѣ́те и́хъ спя́щихъ, и глаго́ла Петро́ви: Си́моне, спи́ши ли? не воз­мо́глъ еси́ еди́наго часа́ побдѣ́ти?
 • бди́те и моли́теся, да не вни́дете въ напа́сть: ду́хъ у́бо бо́дръ, пло́ть же немощна́.
 • И па́ки ше́дъ помоли́ся, то́жде сло́во ре́къ.
 • И воз­вра́щься обрѣ́те я́ па́ки спя́ща: бя́ху бо очеса́ и́мъ тя́готна: и не вѣ́дяху, что́ бы́ша ему́ от­вѣща́ли.
 • И прiи́де трети́цею и глаго́ла и́мъ: спи́те про́чее и почива́йте: при­­спѣ́ коне́цъ, прiи́де ча́съ: се́, предае́т­ся Сы́нъ человѣ́ческiй въ ру́ки грѣ́шникомъ:
 • воста́ните, и́демъ: се́, предая́й мя́ при­­бли́жися.
 • [Зач. 65.] И а́бiе, еще́ ему́ глаго́лющу, прiи́де Иу́да, еди́нъ сы́й от­ обою­на́­де­ся­те, и съ ни́мъ наро́дъ мно́гъ со ору́жiемъ и дреко́льми, от­ архiере́й и кни́жникъ и ста́рецъ.
 • Даде́ же предая́й его́ зна́менiе и́мъ, глаго́ля: его́же а́ще лобжу́, то́й е́сть: ими́те его́ и веди́те [его́] сохра́н­но.
 • И при­­ше́дъ, а́бiе при­­сту́пль къ нему́, глаго́ла [ему́]: равви́, равви́. И облобыза́ его́.
 • Они́ же воз­ложи́ша ру́цѣ сво­и́ на него́ и я́ша его́.
 • Еди́нъ же нѣ́кто от­ стоя́щихъ извле́къ но́жъ, уда́ри раба́ архiере́ова и урѣ́за ему́ у́хо.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ и́мъ: я́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жiемъ и дреко́льми я́ти мя́?
 • По вся́ дни́ бѣ́хъ при­­ ва́съ въ це́ркви учя́, и не я́сте мене́: но да сбу́дет­ся писа́нiе.
 • И оста́вльше его́, вси́ бѣжа́ша.
 • И еди́нъ нѣ́кто ю́ноша и́де по не́мъ, одѣ́янъ въ плащани́цу по на́гу: и я́ша того́ ю́ношу.
 • О́нъ же оста́вль плащани́цу, на́гъ бѣжа́ от­ ни́хъ.
 • И ведо́ша Иису́са ко архiере́ю: и снидо́шася къ нему́ вси́ архiере́е и кни́жницы и ста́рцы.
 • И пе́тръ издале́ча вслѣ́дъ его́ и́де до вну́трь во дво́ръ архiере́овъ: и бѣ́ сѣдя́ со слуга́ми и грѣ́яся при свѣщи́ {при огни́}.
 • Архiере́е же и ве́сь со́нмъ иска́ху на Иису́са свидѣ́тел­ст­ва, да умертвя́тъ его́: и не обрѣта́ху.
 • Мно́зи бо лжесвидѣ́тел­ст­воваху на него́, и ра́вна свидѣ́тел­ст­ва не бя́ху.
 • И нѣ́цыи воста́в­ше лжесвидѣ́тел­ст­воваху на него́, глаго́люще:
 • я́ко мы́ слы́шахомъ его́ глаго́люща, я́ко а́зъ разорю́ це́рковь сiю́ рукотворе́ную и треми́ де́нми и́ну нерукотворе́ну сози́жду.
 • И ни та́ко ра́вно бѣ́ свидѣ́тел­ст­во и́хъ.
 • И воста́въ архiере́й посредѣ́, вопроси́ Иису́са, глаго́ля: не от­вѣщава́еши ли ничесо́же? что́ сі́и на тя́ свидѣ́тел­ст­вуютъ?
 • О́нъ же молча́­ше и ничто́же от­вѣщава́­ше. Па́ки архiере́й вопроси́ его́ и глаго́ла ему́: ты́ ли еси́ Христо́съ, Сы́нъ благослове́н­наго?
 • Иису́съ же рече́: а́зъ е́смь: и у́зрите Сы́на человѣ́ческаго о десну́ю сѣдя́ща си́лы и гряду́ща со о́блаки небе́сными.
 • Архiере́й же растерза́въ ри́зы своя́, глаго́ла: что́ еще́ тре́буемъ свидѣ́телей?
 • слы́шасте хулу́: что́ ва́мъ мни́т­ся? Они́ же вси́ осуди́ша его́ бы́ти пови́н­на сме́рти.
 • И нача́ша нѣ́цыи плюва́ти на́нь, и при­­крыва́ти лице́ его́, и му́чити его́, и глаго́лати ему́: прорцы́. И слуги́ по лани́тома его́ бiя́ху.
 • И су́щу Петро́ви во дворѣ́ ни́зу, прiи́де еди́на от­ рабы́нь архiере́овыхъ,
 • и ви́дѣв­ши Петра́ грѣ́ющася, воз­зрѣ́в­ши на него́, глаго́ла: и ты́ съ назаряни́номъ Иису́сомъ бы́лъ еси́.
 • О́нъ же от­ве́ржеся, глаго́ля: не вѣ́мъ, ниже́ зна́ю, что́ ты́ глаго́леши. И изы́де во́нъ на преддво́рiе: и але́кторъ воз­гласи́.
 • И рабы́ня ви́дѣв­ши его́ па́ки, нача́тъ глаго́лати предстоя́щымъ, я́ко се́й от­ ни́хъ е́сть.
 • О́нъ же па́ки от­мета́­шеся. И пома́лѣ па́ки предстоя́щiи глаго́лаху Петро́ви: во­и́стин­ну от­ ни́хъ еси́: и́бо Галиле́анинъ еси́, и бесѣ́да твоя́ подо́бит­ся.
 • О́нъ же нача́ роти́тися и кля́тися, я́ко не вѣ́мъ человѣ́ка сего́, его́же вы́ глаго́лете.
 • И второ́е але́кторъ воз­гласи́. И помяну́ пе́тръ глаго́лъ, его́же рече́ ему́ Иису́съ, я́ко пре́жде да́же пѣ́тель не воз­гласи́тъ двакра́ты, от­ве́ржешися мене́ трикра́ты. И наче́нъ пла́кашеся.
 • Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить;
 • но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе.
 • [Зач. 63.] И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, – пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову.
 • Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира?
 • Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее.
 • Но Иисус сказал: оставьте ее; что́ ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня.
 • Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете.
 • Она сделала, что́ могла: предварила помазать тело Мое к погребению.
 • Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что́ она сделала.
 • [Зач. 64.] И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им.
 • Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать Его.
 • В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим.
 • И посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним
 • и куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?
 • И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую: там приготовьте нам.
 • И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху.
 • Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью.
 • И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня.
 • Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? и другой: не я ли?
 • Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо.
 • Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться.
 • И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое.
 • И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все.
 • И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая.
 • Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием.
 • И, воспев, пошли на гору Елеонскую.
 • И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы.
 • По воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее.
 • Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я.
 • И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня.
 • Но он еще с бо́льшим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. То́ же и все говорили.
 • Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь.
 • И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать.
 • И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте.
 • И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей;
 • и говорил: Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты.
 • Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час?
 • Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
 • И, опять отойдя, молился, сказав то же слово.
 • И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что́ Ему отвечать.
 • И приходит в третий раз и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников.
 • Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня.
 • [Зач. 65.] И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин.
 • Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите осторожно.
 • И, придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви́! Равви́! и поцеловал Его.
 • А они возложили на Него руки свои и взяли Его.
 • Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо.
 • Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня.
 • Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да сбудутся Писания.
 • Тогда, оставив Его, все бежали.
 • Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его.
 • Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них.
 • И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники.
 • Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня.
 • Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили.
 • Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны.
 • И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили:
 • мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный.
 • Но и такое свидетельство их не было достаточно.
 • Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что́ Ты ничего не отвечаешь? что́ они против Тебя свидетельствуют?
 • Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного?
 • Иисус сказал: Я; и вы у́зрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.
 • Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей?
 • Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным смерти.
 • И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лице, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам.
 • Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника
 • и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом Назарянином.
 • Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор; и запел петух.
 • Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из них.
 • Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно.
 • Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите.
 • Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня; и начал плакать.
 • Пасах жана Ачыткысыз нан майрамына эки кєн калган эле. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Ыйсаны куулук менен кармап алуунун, љлтєрєєнєн жолун издеп жатышты.
 • Бирок алар: «Майрам кєндљрє болбойт, болбосо эл арасында козголоњ чыгып кетет», – деп сєйлљшєштє.
 • Ыйса Бетанияда, пес оорулуу Шымондун єйєндљ, дасторкондо отурганда, айнек идишке куюлган, кымбат баалуу, нарддан жасалган жыпар жыттуу, таза май алып, бир аял келди. Ал идиштин оозун сындырып, майды Ыйсанын башына куйду.
 • Ошондо кээ бирљљлљр ачууланышып, љз ара: «Жыпар жыттуу майды мынча ысырап кылуунун эмне кереги бар эле?
 • Аны єч жєздљн ашык динарийге сатып, жакырларга таратып берсе болмок да», – дешти. Ошентип, алар аялга нааразы болушту.
 • Бирок Ыйса аларга мындай деди: «Аны жайына койгула, эмнеге аны оњтойсуздандырып жатасыњар? Ал Мен єчєн жакшы иш кылды.
 • Анткени жакырлар ар дайым жаныњарда болот, аларга каалаган убагыњарда жакшылык кыла аласыњар. Мен болсо силер менен дайыма эле боло бербейм.
 • Бул аял колунан келгенин кылды. Мени кљргљ коюуга даярдаш єчєн, алдын ала денемди майлады.
 • Силерге чындыкты айтып коёюн, бул Жакшы Кабар дєйнљнєн кайсы гана жеринде таратылбасын, бул аял эске алынып, анын кылганы жљнєндљ да айтылат».
 • Он эки шакирттин бири Жєйєт Искариот Ыйсаны кармап берєє єчєн, башкы ыйык кызмат кылуучуларга барды.
 • Алар болсо муну укканда кубанышып, ага акча берєєнє убада кылышты. Ошондо Жєйєт Ыйсаны алардын колуна салып берєє єчєн, ыњгайлуу учурду издей баштады.
 • Ачыткысыз нан майрамынын биринчи кєнєндљ, Пасах козусу союлганда, шакирттери Ыйсага: «Пасах тамагын кайсы жерде жегињ келет? Биз барып, даярдап берели», – дешти.
 • Ошондо Ыйса эки шакиртин мындай деп жиберди: «Шаарга барсањар, кумура менен суу кљтљрєп бара жаткан адамга жолугасыњар. Анын артынан ээрчип,
 • ал кайсы єйгљ кирсе, ошол єйгљ киргиле да, ошол єйдєн ээсине: “Устат сенден: «Шакирттерим менен Пасах тамагын жей турган бљлмљ кайсы?» – деп сурап жатат” дегиле.
 • Ошондо ал силерге тљшљнчєлљр тљшљлєп даярдалган, єстєнкє кабаттагы чоњ бљлмљнє кљрсљтљт».
 • Анын шакирттери жолго чыгып, шаарга келишкенде, бардыгы Ыйса айткандай болуп чыкты. Ошентип, алар Пасах тамагын даярдашты.
 • Кеч киргенде, Ыйса он эки шакирти менен келди.
 • Дасторкондо тамак жеп отурушканда, Ыйса аларга: «Силерге чындыкты айтып коёюн, Мени менен бирге тамак ичип отурган арањардагы бирљљ Мага чыккынчылык кылат», – деди.
 • Алар бул сљзгљ капа болушуп, биринин артынан бири: «Мен эмеспи?» – деп сурай башташты.
 • Ыйса аларга: «Ал – он экинин бири. Ал Мени менен бирге табактагы ашка нанын малып жатат.
 • Дегинкиси, Адам Уулу жљнєндљ Ыйык Жазууда кандай жазылса, ошондой аткарылып жатат. Бирок Адам Уулуна чыккынчылык кылган адамга кайгы! Ал адам тљрљлбљй эле койсо жакшы болмок», – деп жооп берди.
 • Алар тамак жеп жатканда, Ыйса нанды алды да, Кудайга ыраазычылык билдирип сындырды. Анан шакирттерине берип: «Алгыла, жегиле, бул нан Менин Денем», – деди.
 • Чљйчљктє да алып, Кудайга ыраазычылык билдирди да, аларга берди. Бардыгы ошол чљйчљктљгєдљн ичишти.
 • Ошондо Ыйса аларга: «Бул – кљптљр єчєн тљгєлєп, жањы келишимди беките турган Менин каным.
 • Силерге чындыкты айтып коёюн, Кудайдын Падышачылыгында жањы шарап иче турган кєн келгенге чейин, Мен мындан ары жєзєм ширесинен ичпейм», – деди.
 • Кудайды дањктап ырдашкандан кийин, алар Зайтун тоосуна жљнљштє.
 • Ошондо Ыйса аларга: «Ушул тєнє баарыњар Менден шектенесињер. Анткени Ыйык Жазууда: “Койчуну жок кылам, ошондо койлор туш-тушка чачырап кетет”, – деп жазылган.
 • Бирок Мен тирилгенден кийин, силерди Галилеядан тосуп алам», – деди.
 • Ошондо Петир Ыйсага: «Бардыгы шектенишсе да, мен шектенбейм», – деди.
 • Ыйса ага: «Сага чындыкты айтып коёюн, бєгєн, ушул тєнє, короз эки жолу кыйкырганга чейин, cен Менден єч жолу баш тартасыњ», – деди.
 • Бирок ал ого бетер кєчљп: «Сени менен бирге љлєшєм керек болсо да, мен Сенден баш тартпайм», – деди. Ушундай сљздљрдє башка шакирттер да айтышты.
 • Алар Гетсемани деген жерге келишти. Ошондо Ыйса шакирттерине: «Мен сыйынып келгенче, силер бул жерде отуруп тургула», – деди да,
 • Петирди, Жакыпты, Жаканды ала кетти. Анын тынчы кетип, жаны кыйнала баштады.
 • Анан аларга: «Жаным аябай кейип турат. Бул жерде калгыла да, сергек болгула», – деди.
 • Љзє четкерээк барып, жєзтљмљндљп жыгылды да, мындай деп сыйына баштады: «Эгерде мємкєн болсо, ушул саат Менден кыя љтєп кетсинчи».
 • Анан мындай деп сыйынды: «Ата! Сенин колуњдан келбеген нерсе жок. Бул чљйчљктє Менден кыя љткљрєп жиберчи. Бирок Мен каалагандай эмес, Сен каалагандай болсун».
 • Ал шакирттерине кайтып келгенде, алардын уктап жатканын кљрєп, Петирге: «Шымон, уктап жатасыњбы? Бир саат сергек боло алган жоксуњбу?
 • Азгырылып кетпес єчєн, сергек болгула, сыйынгыла. Рух сергек, дене алсыз», – деди.
 • Анан дагы четкерээк барып, ошол эле сљздљрдє айтып сыйынды.
 • Ал кайтып келгенде, алардын кайрадан уктап калганын кљрдє. Анткени аларды уйку басып жаткан эле. Алар Ыйсага эмне деп жооп беришерин билишкен жок.
 • Yчєнчє жолу келгенде, Ыйса аларга: «Силер дагы эле уктап, эс алып жатасыњарбы? Бєттє, убакыт-сааты келди. Мына, Адам Уулу кєнљљкљрлљрдєн колуна салынып берилет.
 • Тургула, кеттик. Мына, Мага чыккынчылык кылуучу жакындап калды», – деди.
 • Ыйса муну айтып бєтљ электе эле, он экинин бири Жєйєт жана кылыч, союл кљтљргљн бир топ адам келип калды. Аларды башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар жиберишкен эле.
 • Ыйсага чыккынчылык кылуучу аларга: «Мен кимди љпсљм, Ал – Ошол. Аны кармап, сактык менен алып кеткиле», – деген эле.
 • Жєйєт келери менен, Ыйсанын жанына барып: «Устат! Устат!» – деп, Аны љптє.
 • Ошондо алар Аны кармап алышты.
 • Ыйсанын жанында тургандардын бири кылычын сууруп чыгып, башкы ыйык кызмат кылуучунун кулунун бир кулагын шылый чапты.
 • Ыйса аларга: «Мени кармаш єчєн, каракчыны кармачудай болуп, кылыч, союл алып чыктыњарбы?
 • Кєн сайын ийбадатканада элди окутуп, силер менен болгонумда, Мени кармаган жок элењер. Бирок Кудай сљзє орундалууга тийиш», – деди.
 • Ошондо шакирттеринин баары Ыйсаны таштап, качып кетишти.
 • Жылањач денесине жабуу жамынган бир жаш жигит Ыйсанын артынан ээрчип бара жатты. Ал жигитти аскерлер кармап алышканда,
 • ал єстєндљгє жабуусун таштай салып, жылањач бойдон качып кетти.
 • Ыйсаны башкы ыйык кызмат кылуучунун алдына алып келишти. Бардык ыйык кызмат кылуучулар, аксакалдар жана мыйзам окутуучулар Анын жанына чогулушту.
 • Петир Аны алыстан ээрчип, ыйык кызмат кылуучунун короосуна кирди. Ал жерде сакчылар менен бирге отуруп, отко жылынды.
 • Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен синедриондогулардын баары Ыйсага љлєм жазасын љкєм кылуу єчєн, жалган кєбљлљндєрєє издешти, бирок таба алышкан жок.
 • Анткени кљп адамдар Ага каршы жалган кєбљлљндєрєшсљ да, ал кєбљлљндєрєєлљр бири-бирине карама-каршы эле.
 • Кээ бирљљлљр орундарынан туруп, Ага каршы мындай деп жалган кєбљлљндєрєштє:
 • «Биз Анын: “Кол менен салынган бул ийбадаткананы бузуп, єч кєндєн ичинде кол менен салынбаган башка ийбадаткана тургузам”, – дегенин укканбыз».
 • Бирок алардын мындай кєбљлљндєрєєлљрє да бири-бирине дал келген жок.
 • Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ортого чыгып, Ыйсадан: «Сен эмне такыр жооп бербейсињ? Сага каршы булар эмне деп кєбљлљндєрєп жатышат?» – деп сурады.
 • Бирок Ыйса унчуккан жок, эч кандай жооп да берген жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу Ыйсага дагы мындай суроо берди: «Дањктуу Кудайдын Уулу, Машайак Сенсињби?»
 • «Менмин! Силер Адам Уулунун кудуреттєє Кудайдын оњ жагында отурганын жана асмандагы булуттар єстєндљ келе жатканын кљрљсєњљр», – деп жооп берди Ыйса.
 • Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу љзєнєн кийимин айрып жиберип: «Бизге дагы кандай кєбљлљр керек?
 • Кудайга акарат келтиргенин љзєњљр уктуњар. Силер буга эмне дейсињер?» – деди. Алардын баары Ыйсаны љлєм жазасына татыктуу деп чечишти.
 • Кээ бирљљлљр Ага тєкєрљ башташты. Анын кљзєн тањып коюп сабап: «Кана, пайгамбарчылык кылчы!» – дешти. Сакчылар да Аны жаакка чапкылашты.
 • Петир ылдыйкы короодо турганда, башкы ыйык кызмат кылуучунун кєњдљрєнєн бири келди.
 • Ал отко жылынып отурган Петирди кљрєп, тигиле карап: «Сен да назареттик Ыйса менен чогуу жєрбљдєњ беле», – деди.
 • Бирок ал: «Сенин эмнени айтып жатканыњды билбейм, тєшєнгљн да жокмун», – деп, танып койду. Анан ал сыртка, сырткы короого чыкты. Ошондо короз кыйкырды.
 • Петирди кайрадан кљргљн кєњ љзєнєн жанында тургандарга: «Бул да ошолордон», – деп айта баштады.
 • Ал болсо дагы танып койду. Ошол жерде тургандар бир аздан кийин Петирге кайрадан: «Сен, чын эле, ошолордонсуњ. Анткени сен галилеялыксыњ да», – дешти.
 • Петир болсо аябай карганып: «Силер айтып жаткан Адамды мен тааныбайм», – деди.
 • Ошондо короз экинчи жолу кыйкырды. Петир Ыйсанын: «Короз эки жолу кыйкырганга чейин, сен Менден єч жолу баш тартасыњ», – деп айткан сљзєн эстеп, ыйлай баштады.