Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • Бѣ́ же па́сха и опрѣсно́цы по двою́ дні́ю: и иска́ху архiере́е и кни́жницы, ка́ко его́ ле́стiю е́мше убiю́тъ:
 • глаго́лаху же: [но] не въ пра́здникъ, еда́ {да не} ка́ко молва́ бу́детъ лю́дска.
 • [Зач. 63.] И су́щу ему́ въ Виѳа́нiи, въ дому́ Си́мона прокаже́н­наго, воз­лежа́щу ему́, прiи́де жена́, иму́щи алава́стръ ми́ра на́рднаго пистикі́а многоцѣ́н­на: и сокру́шши алава́стръ, воз­лива́­ше ему́ на главу́.
 • Бя́ху же нѣ́цыи негоду́юще въ себѣ́ и глаго́люще: почто́ ги́бель сiя́ ми́рная бы́сть?
 • можа́­ше бо сiе́ продано́ бы́ти вя́щше трiе́хъ со́тъ пѣ́нязь и да́тися ни́щымъ. И преща́ху е́й.
 • Иису́съ же рече́: оста́вите ю́: что́ е́й труды́ даете́? добро́ дѣ́ло содѣ́ла о мнѣ́.
 • Всегда́ бо ни́щыя и́мате съ собо́ю, и егда́ хо́щете, мо́жете и́мъ добро́ твори́ти: мене́ же не всегда́ и́мате.
 • Е́же имѣ́ {воз­мо́же} сiя́, сотвори́: предвари́ пома́зати мое́ тѣ́ло на погребе́нiе.
 • Ами́нь глаго́лю ва́мъ: идѣ́же а́ще проповѣ́ст­ся ева́нгелiе сiе́ во все́мъ мíрѣ, и е́же сотвори́ сiя́, глаго́лано бу́детъ въ па́мять ея́.
 • [Зач. 64.] И Иу́да Искарiо́тскiй, еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, и́де ко архiере́емъ, да преда́стъ его́ и́мъ.
 • Они́ же слы́шав­ше воз­ра́довашася и обѣща́ша ему́ сре́бреники да́ти. И иска́­ше, ка́ко его́ въ удо́бно вре́мя преда́стъ.
 • И въ пе́рвый де́нь опрѣсно́къ, егда́ па́сху жря́ху, глаго́лаша ему́ ученицы́ его́: гдѣ́ хо́щеши, ше́дше угото́ваемъ, да я́си па́сху?
 • И посла́ два́ от­ учени́къ сво­и́хъ и глаго́ла и́ма: иди́та во гра́дъ: и сря́щетъ ва́съ человѣ́къ въ скуде́льницѣ во́ду нося́: по не́мъ иди́та,
 • и идѣ́же а́ще вни́детъ, рцы́та господи́ну до́му, я́ко учи́тель глаго́летъ: гдѣ́ е́сть вита́лница, идѣ́же па́сху со ученики́ мо­и́ми снѣ́мъ?
 • и то́й ва́ма пока́жетъ го́рницу ве́лiю, по́стлану, гото́ву: ту́ угото́вайта на́мъ.
 • И изыдо́ста ученика́ его́, и прiидо́ста во гра́дъ, и обрѣто́ста, я́коже рече́ и́ма: и угото́васта па́сху.
 • И ве́черу бы́в­шу прiи́де со обѣма­на́­де­ся­те.
 • И воз­лежа́щымъ и́мъ и яду́щымъ, рече́ Иису́съ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко еди́нъ от­ ва́съ преда́стъ мя́, яды́й со мно́ю.
 • Они́ же нача́ша скорбѣ́ти и глаго́лати ему́ еди́нъ по еди́ному: еда́ а́зъ? И другі́й: еда́ а́зъ?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, омочи́вый со мно́ю въ соли́ло.
 • Сы́нъ у́бо человѣ́ческiй и́детъ, я́коже е́сть пи́сано о не́мъ: го́ре же человѣ́ку тому́, и́мже Сы́нъ человѣ́ческiй преда́ст­ся: до́брѣе бы́ло бы ему́, а́ще не бы́ роди́л­ся человѣ́къ то́й.
 • И яду́щымъ и́мъ, прiе́мь Иису́съ хлѣ́бъ, [и] благослови́въ, преломи́ и даде́ и́мъ, и рече́: прiими́те, яди́те: сiе́ е́сть тѣ́ло мое́.
 • И прiи́мъ ча́шу, хвалу́ воз­да́въ, даде́ и́мъ: и пи́ша от­ нея́ вси́.
 • И рече́ и́мъ: сiя́ е́сть кро́вь моя́ но́ваго завѣ́та, за мно́ги излива́ема:
 • ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко ктому́ не и́мамъ пи́ти от­ плода́ ло́знаго до дне́ того́, егда́ е́ пiю́ но́во во ца́р­ст­вiи Бо́жiи.
 • И воспѣ́в­ше изыдо́ша въ го́ру Елео́нскую.
 • И глаго́ла и́мъ Иису́съ, я́ко вси́ соблазните́ся о мнѣ́ въ но́щь сiю́: пи́сано бо е́сть: поражу́ па́стыря, и разы́дут­ся о́вцы.
 • Но пото́мъ, егда́ воскре́сну, варя́ю вы́ въ Галиле́и.
 • Пе́тръ же рече́ ему́: а́ще и вси́ соблазня́т­ся, но не а́зъ.
 • И глаго́ла ему́ Иису́съ: ами́нь глаго́лю тебѣ́, я́ко ты́ дне́сь въ но́щь сiю́, пре́жде да́же втори́цею пѣ́тель не воз­гласи́тъ, трикра́ты от­ве́ржешися мене́.
 • О́нъ же мно́жае глаго́лаше па́че: а́ще [же] ми́ е́сть съ тобо́ю и умре́ти, не от­ве́ргуся тебе́. Та́кожде и вси́ глаго́лаху.
 • И прiидо́ша въ ве́сь, е́йже и́мя геѳсима́нiа: и глаго́ла ученико́мъ сво­и́мъ: сѣди́те здѣ́, до́ндеже ше́дъ помолю́ся.
 • И поя́тъ Петра́ и Иа́кова и Иоа́н­на съ собо́ю: и нача́тъ ужаса́тися и тужи́ти.
 • И глаго́ла и́мъ: при­­ско́рбна е́сть душа́ моя́ до сме́рти: бу́дите здѣ́ и бди́те.
 • И преше́дъ ма́ло, паде́ на земли́ и моля́шеся, да, а́ще воз­мо́жно е́сть, ми́мо и́детъ от­ него́ ча́съ:
 • и глаго́лаше: а́вва о́тче, вся́ воз­мо́жна тебѣ́: ми́мо неси́ от­ мене́ ча́шу сiю́: но не е́же а́зъ хощу́, но е́же ты́.
 • И прiи́де, и обрѣ́те и́хъ спя́щихъ, и глаго́ла Петро́ви: Си́моне, спи́ши ли? не воз­мо́глъ еси́ еди́наго часа́ побдѣ́ти?
 • бди́те и моли́теся, да не вни́дете въ напа́сть: ду́хъ у́бо бо́дръ, пло́ть же немощна́.
 • И па́ки ше́дъ помоли́ся, то́жде сло́во ре́къ.
 • И воз­вра́щься обрѣ́те я́ па́ки спя́ща: бя́ху бо очеса́ и́мъ тя́готна: и не вѣ́дяху, что́ бы́ша ему́ от­вѣща́ли.
 • И прiи́де трети́цею и глаго́ла и́мъ: спи́те про́чее и почива́йте: при­­спѣ́ коне́цъ, прiи́де ча́съ: се́, предае́т­ся Сы́нъ человѣ́ческiй въ ру́ки грѣ́шникомъ:
 • воста́ните, и́демъ: се́, предая́й мя́ при­­бли́жися.
 • [Зач. 65.] И а́бiе, еще́ ему́ глаго́лющу, прiи́де Иу́да, еди́нъ сы́й от­ обою­на́­де­ся­те, и съ ни́мъ наро́дъ мно́гъ со ору́жiемъ и дреко́льми, от­ архiере́й и кни́жникъ и ста́рецъ.
 • Даде́ же предая́й его́ зна́менiе и́мъ, глаго́ля: его́же а́ще лобжу́, то́й е́сть: ими́те его́ и веди́те [его́] сохра́н­но.
 • И при­­ше́дъ, а́бiе при­­сту́пль къ нему́, глаго́ла [ему́]: равви́, равви́. И облобыза́ его́.
 • Они́ же воз­ложи́ша ру́цѣ сво­и́ на него́ и я́ша его́.
 • Еди́нъ же нѣ́кто от­ стоя́щихъ извле́къ но́жъ, уда́ри раба́ архiере́ова и урѣ́за ему́ у́хо.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ и́мъ: я́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жiемъ и дреко́льми я́ти мя́?
 • По вся́ дни́ бѣ́хъ при­­ ва́съ въ це́ркви учя́, и не я́сте мене́: но да сбу́дет­ся писа́нiе.
 • И оста́вльше его́, вси́ бѣжа́ша.
 • И еди́нъ нѣ́кто ю́ноша и́де по не́мъ, одѣ́янъ въ плащани́цу по на́гу: и я́ша того́ ю́ношу.
 • О́нъ же оста́вль плащани́цу, на́гъ бѣжа́ от­ ни́хъ.
 • И ведо́ша Иису́са ко архiере́ю: и снидо́шася къ нему́ вси́ архiере́е и кни́жницы и ста́рцы.
 • И пе́тръ издале́ча вслѣ́дъ его́ и́де до вну́трь во дво́ръ архiере́овъ: и бѣ́ сѣдя́ со слуга́ми и грѣ́яся при свѣщи́ {при огни́}.
 • Архiере́е же и ве́сь со́нмъ иска́ху на Иису́са свидѣ́тел­ст­ва, да умертвя́тъ его́: и не обрѣта́ху.
 • Мно́зи бо лжесвидѣ́тел­ст­воваху на него́, и ра́вна свидѣ́тел­ст­ва не бя́ху.
 • И нѣ́цыи воста́в­ше лжесвидѣ́тел­ст­воваху на него́, глаго́люще:
 • я́ко мы́ слы́шахомъ его́ глаго́люща, я́ко а́зъ разорю́ це́рковь сiю́ рукотворе́ную и треми́ де́нми и́ну нерукотворе́ну сози́жду.
 • И ни та́ко ра́вно бѣ́ свидѣ́тел­ст­во и́хъ.
 • И воста́въ архiере́й посредѣ́, вопроси́ Иису́са, глаго́ля: не от­вѣщава́еши ли ничесо́же? что́ сі́и на тя́ свидѣ́тел­ст­вуютъ?
 • О́нъ же молча́­ше и ничто́же от­вѣщава́­ше. Па́ки архiере́й вопроси́ его́ и глаго́ла ему́: ты́ ли еси́ Христо́съ, Сы́нъ благослове́н­наго?
 • Иису́съ же рече́: а́зъ е́смь: и у́зрите Сы́на человѣ́ческаго о десну́ю сѣдя́ща си́лы и гряду́ща со о́блаки небе́сными.
 • Архiере́й же растерза́въ ри́зы своя́, глаго́ла: что́ еще́ тре́буемъ свидѣ́телей?
 • слы́шасте хулу́: что́ ва́мъ мни́т­ся? Они́ же вси́ осуди́ша его́ бы́ти пови́н­на сме́рти.
 • И нача́ша нѣ́цыи плюва́ти на́нь, и при­­крыва́ти лице́ его́, и му́чити его́, и глаго́лати ему́: прорцы́. И слуги́ по лани́тома его́ бiя́ху.
 • И су́щу Петро́ви во дворѣ́ ни́зу, прiи́де еди́на от­ рабы́нь архiере́овыхъ,
 • и ви́дѣв­ши Петра́ грѣ́ющася, воз­зрѣ́в­ши на него́, глаго́ла: и ты́ съ назаряни́номъ Иису́сомъ бы́лъ еси́.
 • О́нъ же от­ве́ржеся, глаго́ля: не вѣ́мъ, ниже́ зна́ю, что́ ты́ глаго́леши. И изы́де во́нъ на преддво́рiе: и але́кторъ воз­гласи́.
 • И рабы́ня ви́дѣв­ши его́ па́ки, нача́тъ глаго́лати предстоя́щымъ, я́ко се́й от­ ни́хъ е́сть.
 • О́нъ же па́ки от­мета́­шеся. И пома́лѣ па́ки предстоя́щiи глаго́лаху Петро́ви: во­и́стин­ну от­ ни́хъ еси́: и́бо Галиле́анинъ еси́, и бесѣ́да твоя́ подо́бит­ся.
 • О́нъ же нача́ роти́тися и кля́тися, я́ко не вѣ́мъ человѣ́ка сего́, его́же вы́ глаго́лете.
 • И второ́е але́кторъ воз­гласи́. И помяну́ пе́тръ глаго́лъ, его́же рече́ ему́ Иису́съ, я́ко пре́жде да́же пѣ́тель не воз­гласи́тъ двакра́ты, от­ве́ржешися мене́ трикра́ты. И наче́нъ пла́кашеся.
 • Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить;
 • но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе.
 • [Зач. 63.] И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, – пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову.
 • Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира?
 • Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее.
 • Но Иисус сказал: оставьте ее; что́ ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня.
 • Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете.
 • Она сделала, что́ могла: предварила помазать тело Мое к погребению.
 • Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что́ она сделала.
 • [Зач. 64.] И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им.
 • Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать Его.
 • В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим.
 • И посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним
 • и куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?
 • И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую: там приготовьте нам.
 • И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху.
 • Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью.
 • И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня.
 • Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? и другой: не я ли?
 • Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо.
 • Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться.
 • И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое.
 • И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все.
 • И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая.
 • Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием.
 • И, воспев, пошли на гору Елеонскую.
 • И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы.
 • По воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее.
 • Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я.
 • И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня.
 • Но он еще с бо́льшим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. То́ же и все говорили.
 • Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь.
 • И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать.
 • И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте.
 • И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей;
 • и говорил: Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты.
 • Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час?
 • Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
 • И, опять отойдя, молился, сказав то же слово.
 • И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что́ Ему отвечать.
 • И приходит в третий раз и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников.
 • Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня.
 • [Зач. 65.] И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин.
 • Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите осторожно.
 • И, придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви́! Равви́! и поцеловал Его.
 • А они возложили на Него руки свои и взяли Его.
 • Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо.
 • Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня.
 • Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да сбудутся Писания.
 • Тогда, оставив Его, все бежали.
 • Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его.
 • Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них.
 • И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники.
 • Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня.
 • Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили.
 • Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны.
 • И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили:
 • мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный.
 • Но и такое свидетельство их не было достаточно.
 • Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что́ Ты ничего не отвечаешь? что́ они против Тебя свидетельствуют?
 • Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного?
 • Иисус сказал: Я; и вы у́зрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.
 • Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей?
 • Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным смерти.
 • И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лице, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам.
 • Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника
 • и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом Назарянином.
 • Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор; и запел петух.
 • Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из них.
 • Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно.
 • Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите.
 • Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня; и начал плакать.
 • Алайда калык болганышмасын диб, мыны бяйрям кöннö (кылмыйык) дигянняр.
 • Ул Виѳаніядя кутырлы тянне Симоннын öйöндя утырган чакта, бер катын алавастръ сауыт белян кыйбатлы нардъ майы, катыштырмаган мѵро алыб килеб, сауытын ачыб, Анын башына койган.
 • Кайсылары мыны жаратмыйчы уз-аралый äйткянняр: ник бу мѵроны äрям итте?
 • Мыны öч жöз динарійдян дя кыйбатырак сатыб, (акчасын) сораныучыларга öляшергя мöҥким эйе ич, дигянняр. Катынга зарланганнар.
 • Äммя Іисусъ äйткян: теймягез аҥар, ник сез аны жöдятясез? ул Миҥа жакшы эш кылды.
 • Сораныучылар жалан сезнен белян ич, телягян чагыгызда аларга жакшылык кыла алырсыз, äммя Мин жалан сезнен белян тöгöл.
 • Ул булдыра алганын кылды, тянемне алдан майлаб, кюмяргя äзерляде.
 • Чыннаб äйтямен сезгя: бöтöн дöньядя кайда гна булса да шушы Евангеліе сöйлянелся, ул катынны искя тöшöрöргя, анын ней кылганы да äйтелер, дигян.
 • Ун икенен берсе, Искаріотъ Іуда дигяне Іисусны архіерейляргя тотоб бирергя диб, алар катына барган.
 • Алар мыны эшеткяч, сöйöнöшкянняр, аҥар кöмöш тянкяляр бирмякче булганнар; аннары ул Аны тотоб бирергя кöйлö багыт эзлягян.
 • Тöчö кюмяч кöнняренен элеке кöнöндя, пасха бярянен чалыр багытта, öйрянеÿчеляре Аҥар äйткянняр: пасханы кайда ашасы итясен? без барыб äзерлярбез, дигянняр.
 • Öйрянеÿчеляреҥен икесен жибяреб, аларга äйткян: калага барыгыз, анда сезгя кувшинъ белян сыу кютяреб барыучы кеше очорар, анын артыннан барыгыз;
 • Ул кергян öйнöн эясеня äйтегез: Öйрятеÿче: Мин öйрянеÿчелярем белян пасха ашасы бюлмя кайда? диб äйтя дигез.
 • Ул сезгя идяненя жяйгян, äзерляб куйган зур бюлмя кюрсятер, безгя шунда äзерлягез, дигян.
 • Öйрянеÿчеляре киткянняр. Калага килгяч, Ул аларга äйткянчя, туры китереб, шунда пасха äзерлягянняр.
 • Кич булгач, Ул ун ике (öйрянеучесе) белян килгян.
 • Ашаб утырган чакта, Іисусъ äйткян: чыннаб äйтямен сезгя: Минем белян бергя ашаучы, сезнен арадан беряÿ Мине тотоб бирер, дигян.
 • Алар кайгыга тöшöб, берсе артыннан берсе Аҥар: мин тöгöл ме, мин тöгöл ме? диб äйтя башлаганнар.
 • Ул аларга жауаб биреб äйткян: ун икегезнен берсе, Минем белян бергя тозлокка мана торганы;
 • Алайда Äдям Улы Ӱз турында жазылганча бара, тик Äдям Улын тотоб биреÿчегя жаман булыр, ул кешегя тыумаганы жакшырак булыр ыйы, дигян.
 • Ашаган чакларында Іисусъ икмяк алыб, бахиллягян дя сындырыб, аларга биреб äйткян: алыгыз, ашагыз, бу Минем Тянем, дигян.
 • Аннары сауытны алыб, тау итеб, аларга биргян; аннан барысыда эчкянняр.
 • Шунда Ул аларга äйткян: бу Минем кюб кешеляр öчöн агыза торган жаҥа законъ Каным.
 • Чыннаб äйтямен сезгя: инде Мин жимеш сыуын Алла Падшалыгында жана эчемнек эчяр кöнöмя чаклы эчмямен, дигян.
 • Аннары иман жырлагач, Елеонъ тауына киткянняр.
 • Шунда Іисусъ аларга äйткян: бу тöннö сез барыгызда Минем турда шиклянерсез, жазылган шул:кöтöÿчесен уатыб бетерем, сарыклары таралыб бетярляр диб.
 • Аннары терелеб торгач, Мин сезне Галилеядя карышы алырым, дигян.
 • Петръ Аҥар äйткян: барысыда шиклянсяляр дя, мин шиклянмям, дигян.
 • Іисусъ аҥар äйткян: чыннаб äйтямен сина: син бöгöн шушы тöндя, äтяч ике табкыр кычкыргынчы, Мине öч табкыр танарсын, дигян.
 • Петръ тагы бигеряк ныклаб äйткян: äгяр мина Синен белян бергя уляргя туры кился дя, мин Сине танмам, дигян; барысыда шулай диб äйткянняр.
 • Аннары алар Геѳсиманія дигян урынга килгянняр, килгяч öйрянеÿчеляреҥя äйткян: Мин барыб теляк итеб килгенче, сез мында утырыб торогоз, дигян.
 • Аннары Ӱзе белян бергя Петрны, Іаковны, Іоанны алыб киткян дя куркыныб кöйöня башлаган.
 • Аларга äйткян: Минем жаным ÿлярлек булыб кöя, сез мында тора тороб, уяу торогоз, дигян.
 • Аннары бер аз китеб, жиргя жыгылыб, мöҥким булса, бу сят Миннян узсын ыйы диб, инялеб
 • Äйткян: эй Авва Äтей! Сиҥа барда мöҥким, бу сауытны Миннян уздыр, алайда Мин телягянчя тöгöл, äммя Син телягянчя (булсын), дигян.
 • Аннары кайтыб, öйрянеÿчеляреҥен жоклаб жатканнарын очратыб, Петрга äйткян: Симонъ! жоклойсын меней? син бер гня сагат тя уяу тора алмадыҥ меней?
 • Алданмас öчöн, уяу торогоз, теляк итегез, тын уяу, äммя тян халсез, дигян.
 • Тагы китеб, шул сюзне äйтеб инялгян.
 • Кайтыб, аларны тагы жоклаган кöйö очраткан, аларнын кюзлярен жоко баскан икян шул; алар Аҥар ней жауаб бирергя дя белмягянняр.
 • Аннары öчöнчö табкыр килеб, аларга äйткян: сез äле гел жоклаб жатасыз икян; бетте инде, сагат житте; мына Äдям Улы жазыклылар кулына тотоб биреля.
 • Торогоз, äйдягез, мына Мине тотоб биреÿче жакыннашты, дигян.
 • Ул мыны äйткян сяттюк, ун икенен берсе Іуда килеб житкян; анын белян бергя архіерейлярдян, княгячелярдян, калык башлыкларыннан жибярелгян кюб калык кылычлар, казыклар алыб (килгянняр).
 • Аны тотоб биреÿче аларга былай äйтеб билге куйган: мин Кемне убсям, шул Ӱзе, Аны тотоб алыгыз да саклаб кна алыб китегез, дигян.
 • Килеÿ белян Аҥар жакыннашыб, эй Равви, Равви! диб Аны ÿбкян.
 • Аннары Аны куллары белян тотоб алганнар.
 • Шунда тороучыларнын берсе кылычын сыуырыб алыб, архіерей колонон колагын чабыб öзгян.
 • Шунда Іисусъ аларга äйткян: талаучыга чыккандый, кылычлар, казыклар алыб, сез Мине тотоб алырга чыккан.
 • Чиркяÿдя öйряткян чагымда, Мин кöндя сезнен белян булдым, äммя сез Мине тотоб алмадыгыз; жазылганы жиреня килсен инде, дигян.
 • Ул чакта (öйрянеÿчеляре) барда Аны калдырыб качканнар.
 • Бер жегет жалангач тян öстöннян жабынгыч бöркянеб, Анын артыннан барган; салдатлар ул жегетне тотканнар,
 • Тик ул жабынгычын калдырыб, алардан жалангач кöйö качкан.
 • Іисусны архіерей катына алыб килгянняр; Аҥар бар архіерейляр, княгячеляр, калык башлыклары жыйылганнар.
 • Петръ жырактын Анын артыннан архіерей жортона кергенче барган; анда кызмятчеляр белян бергя ут жанында жылыныб утырган.
 • Архіерейляр белян Бöтöн синедріонъ Іисусны ÿтерер öчöн, Аҥар карышы таныклык эзлягянняр, тик таба алмаганнар.
 • Кюбесе Анын öстöннян жалган таныклык иткянняр, тик бу таныклыклары житярлек булмаган.
 • Кайсылары тороб, Анын öстöннян жалган таныклык итеб äйткянняр:
 • Без Анын: шушы кул белян торгозган чиркяÿне жимерем дя öч кöннян суҥ кул белян торгозмаган бютян чиркяÿ торгозормын диб äйткянен эшеттек, дигянняр.
 • Андый таныклыклары да житярлек булмаган.
 • Аннары архіерей уртага тороб, Іисустан сораган: быларнын Сина карышы таныклауларына Син ник бер жауаб та бирмейсен? дигян.
 • Äммя Ул дяшмягян, бер жауаб та бирмягян. Архіерей тагы сораб äйткян: Даннаулынын Улы Христосъ Син ме? дигян.
 • Іисусъ äйткян: Мин диб, мына Кодрятленен уҥ жагында утырыучы Äдям Улынын кюк болотлары öстöндя килгянен кюрерсез, дигян.
 • Шул чакта архіерей ÿз кейемнярен жыртыб äйткян: тагы безгя нейгя таныкчылар?
 • Алланы курлаганны эшеттегез, сезгя ничек тея? дигян; алар барысыда: Аны ÿтерергя тейеш дигянняр.
 • Аннары кайсылары Аҥар тöкöря башлаганнар, жöзöн бöркяб, Аҥар сугыб, белеб äйт! дигянняр. Кызмятчеляр дя Анын жанакларына сукканнар.
 • Петръ тюбян, ишек алдында утырган чакта, архіерейнен бер катын кызмятчесе килгян дя,
 • Жылыныб торган Петрны кюреб, Аҥар тегяляб караб айткан: син дя Іисусъ Назарянинъ белян эйеҥ, дигян.
 • Ул таҥыб, син ней äйткянне белмейем, аннамыйым дигян дя алдагы ишек алдына чыккан: шул сяттюк äтяч кычкырган.
 • Кызмятче катын аны тагы кюреб, шунда тороучыларга äйтя башлаган; бу алар арасыннан диб. Ул тагы таҥган.
 • Бер-ауыктан суҥ, шунда тороучылар Петрга тагы äйткянняр: чыннаб син алар арасыннан, син Галилеянеке, сöйляшеуеҥ дя шулай, дигянняр.
 • Äммя ул: сез äйтя торган кешене белмейем диб карганыб тана башлаган.
 • Шундук äтяч икенче табкыр кычкырган. Петръ Іисуснын аҥар: äтяч ике табкыр кычкыргынчы, син Мине öч табкыр танарсын диб äйткян сюзен исеня тöшöргян дя жылый башлаган.[Мк.15:1] Шундук иртя белян архіерейляр, калык башлыклары, княгячеляр, бöтöн синедріонъ киняш иткянняр дя, Іисусны бяйляб, Пилатка итеб биргянняр.