Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • Бѣ́ же па́сха и опрѣсно́цы по двою́ дні́ю: и иска́ху архiере́е и кни́жницы, ка́ко его́ ле́стiю е́мше убiю́тъ:
 • глаго́лаху же: [но] не въ пра́здникъ, еда́ {да не} ка́ко молва́ бу́детъ лю́дска.
 • [Зач. 63.] И су́щу ему́ въ Виѳа́нiи, въ дому́ Си́мона прокаже́н­наго, воз­лежа́щу ему́, прiи́де жена́, иму́щи алава́стръ ми́ра на́рднаго пистикі́а многоцѣ́н­на: и сокру́шши алава́стръ, воз­лива́­ше ему́ на главу́.
 • Бя́ху же нѣ́цыи негоду́юще въ себѣ́ и глаго́люще: почто́ ги́бель сiя́ ми́рная бы́сть?
 • можа́­ше бо сiе́ продано́ бы́ти вя́щше трiе́хъ со́тъ пѣ́нязь и да́тися ни́щымъ. И преща́ху е́й.
 • Иису́съ же рече́: оста́вите ю́: что́ е́й труды́ даете́? добро́ дѣ́ло содѣ́ла о мнѣ́.
 • Всегда́ бо ни́щыя и́мате съ собо́ю, и егда́ хо́щете, мо́жете и́мъ добро́ твори́ти: мене́ же не всегда́ и́мате.
 • Е́же имѣ́ {воз­мо́же} сiя́, сотвори́: предвари́ пома́зати мое́ тѣ́ло на погребе́нiе.
 • Ами́нь глаго́лю ва́мъ: идѣ́же а́ще проповѣ́ст­ся ева́нгелiе сiе́ во все́мъ мíрѣ, и е́же сотвори́ сiя́, глаго́лано бу́детъ въ па́мять ея́.
 • [Зач. 64.] И Иу́да Искарiо́тскiй, еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, и́де ко архiере́емъ, да преда́стъ его́ и́мъ.
 • Они́ же слы́шав­ше воз­ра́довашася и обѣща́ша ему́ сре́бреники да́ти. И иска́­ше, ка́ко его́ въ удо́бно вре́мя преда́стъ.
 • И въ пе́рвый де́нь опрѣсно́къ, егда́ па́сху жря́ху, глаго́лаша ему́ ученицы́ его́: гдѣ́ хо́щеши, ше́дше угото́ваемъ, да я́си па́сху?
 • И посла́ два́ от­ учени́къ сво­и́хъ и глаго́ла и́ма: иди́та во гра́дъ: и сря́щетъ ва́съ человѣ́къ въ скуде́льницѣ во́ду нося́: по не́мъ иди́та,
 • и идѣ́же а́ще вни́детъ, рцы́та господи́ну до́му, я́ко учи́тель глаго́летъ: гдѣ́ е́сть вита́лница, идѣ́же па́сху со ученики́ мо­и́ми снѣ́мъ?
 • и то́й ва́ма пока́жетъ го́рницу ве́лiю, по́стлану, гото́ву: ту́ угото́вайта на́мъ.
 • И изыдо́ста ученика́ его́, и прiидо́ста во гра́дъ, и обрѣто́ста, я́коже рече́ и́ма: и угото́васта па́сху.
 • И ве́черу бы́в­шу прiи́де со обѣма­на́­де­ся­те.
 • И воз­лежа́щымъ и́мъ и яду́щымъ, рече́ Иису́съ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко еди́нъ от­ ва́съ преда́стъ мя́, яды́й со мно́ю.
 • Они́ же нача́ша скорбѣ́ти и глаго́лати ему́ еди́нъ по еди́ному: еда́ а́зъ? И другі́й: еда́ а́зъ?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, омочи́вый со мно́ю въ соли́ло.
 • Сы́нъ у́бо человѣ́ческiй и́детъ, я́коже е́сть пи́сано о не́мъ: го́ре же человѣ́ку тому́, и́мже Сы́нъ человѣ́ческiй преда́ст­ся: до́брѣе бы́ло бы ему́, а́ще не бы́ роди́л­ся человѣ́къ то́й.
 • И яду́щымъ и́мъ, прiе́мь Иису́съ хлѣ́бъ, [и] благослови́въ, преломи́ и даде́ и́мъ, и рече́: прiими́те, яди́те: сiе́ е́сть тѣ́ло мое́.
 • И прiи́мъ ча́шу, хвалу́ воз­да́въ, даде́ и́мъ: и пи́ша от­ нея́ вси́.
 • И рече́ и́мъ: сiя́ е́сть кро́вь моя́ но́ваго завѣ́та, за мно́ги излива́ема:
 • ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко ктому́ не и́мамъ пи́ти от­ плода́ ло́знаго до дне́ того́, егда́ е́ пiю́ но́во во ца́р­ст­вiи Бо́жiи.
 • И воспѣ́в­ше изыдо́ша въ го́ру Елео́нскую.
 • И глаго́ла и́мъ Иису́съ, я́ко вси́ соблазните́ся о мнѣ́ въ но́щь сiю́: пи́сано бо е́сть: поражу́ па́стыря, и разы́дут­ся о́вцы.
 • Но пото́мъ, егда́ воскре́сну, варя́ю вы́ въ Галиле́и.
 • Пе́тръ же рече́ ему́: а́ще и вси́ соблазня́т­ся, но не а́зъ.
 • И глаго́ла ему́ Иису́съ: ами́нь глаго́лю тебѣ́, я́ко ты́ дне́сь въ но́щь сiю́, пре́жде да́же втори́цею пѣ́тель не воз­гласи́тъ, трикра́ты от­ве́ржешися мене́.
 • О́нъ же мно́жае глаго́лаше па́че: а́ще [же] ми́ е́сть съ тобо́ю и умре́ти, не от­ве́ргуся тебе́. Та́кожде и вси́ глаго́лаху.
 • И прiидо́ша въ ве́сь, е́йже и́мя геѳсима́нiа: и глаго́ла ученико́мъ сво­и́мъ: сѣди́те здѣ́, до́ндеже ше́дъ помолю́ся.
 • И поя́тъ Петра́ и Иа́кова и Иоа́н­на съ собо́ю: и нача́тъ ужаса́тися и тужи́ти.
 • И глаго́ла и́мъ: при­­ско́рбна е́сть душа́ моя́ до сме́рти: бу́дите здѣ́ и бди́те.
 • И преше́дъ ма́ло, паде́ на земли́ и моля́шеся, да, а́ще воз­мо́жно е́сть, ми́мо и́детъ от­ него́ ча́съ:
 • и глаго́лаше: а́вва о́тче, вся́ воз­мо́жна тебѣ́: ми́мо неси́ от­ мене́ ча́шу сiю́: но не е́же а́зъ хощу́, но е́же ты́.
 • И прiи́де, и обрѣ́те и́хъ спя́щихъ, и глаго́ла Петро́ви: Си́моне, спи́ши ли? не воз­мо́глъ еси́ еди́наго часа́ побдѣ́ти?
 • бди́те и моли́теся, да не вни́дете въ напа́сть: ду́хъ у́бо бо́дръ, пло́ть же немощна́.
 • И па́ки ше́дъ помоли́ся, то́жде сло́во ре́къ.
 • И воз­вра́щься обрѣ́те я́ па́ки спя́ща: бя́ху бо очеса́ и́мъ тя́готна: и не вѣ́дяху, что́ бы́ша ему́ от­вѣща́ли.
 • И прiи́де трети́цею и глаго́ла и́мъ: спи́те про́чее и почива́йте: при­­спѣ́ коне́цъ, прiи́де ча́съ: се́, предае́т­ся Сы́нъ человѣ́ческiй въ ру́ки грѣ́шникомъ:
 • воста́ните, и́демъ: се́, предая́й мя́ при­­бли́жися.
 • [Зач. 65.] И а́бiе, еще́ ему́ глаго́лющу, прiи́де Иу́да, еди́нъ сы́й от­ обою­на́­де­ся­те, и съ ни́мъ наро́дъ мно́гъ со ору́жiемъ и дреко́льми, от­ архiере́й и кни́жникъ и ста́рецъ.
 • Даде́ же предая́й его́ зна́менiе и́мъ, глаго́ля: его́же а́ще лобжу́, то́й е́сть: ими́те его́ и веди́те [его́] сохра́н­но.
 • И при­­ше́дъ, а́бiе при­­сту́пль къ нему́, глаго́ла [ему́]: равви́, равви́. И облобыза́ его́.
 • Они́ же воз­ложи́ша ру́цѣ сво­и́ на него́ и я́ша его́.
 • Еди́нъ же нѣ́кто от­ стоя́щихъ извле́къ но́жъ, уда́ри раба́ архiере́ова и урѣ́за ему́ у́хо.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ и́мъ: я́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жiемъ и дреко́льми я́ти мя́?
 • По вся́ дни́ бѣ́хъ при­­ ва́съ въ це́ркви учя́, и не я́сте мене́: но да сбу́дет­ся писа́нiе.
 • И оста́вльше его́, вси́ бѣжа́ша.
 • И еди́нъ нѣ́кто ю́ноша и́де по не́мъ, одѣ́янъ въ плащани́цу по на́гу: и я́ша того́ ю́ношу.
 • О́нъ же оста́вль плащани́цу, на́гъ бѣжа́ от­ ни́хъ.
 • И ведо́ша Иису́са ко архiере́ю: и снидо́шася къ нему́ вси́ архiере́е и кни́жницы и ста́рцы.
 • И пе́тръ издале́ча вслѣ́дъ его́ и́де до вну́трь во дво́ръ архiере́овъ: и бѣ́ сѣдя́ со слуга́ми и грѣ́яся при свѣщи́ {при огни́}.
 • Архiере́е же и ве́сь со́нмъ иска́ху на Иису́са свидѣ́тел­ст­ва, да умертвя́тъ его́: и не обрѣта́ху.
 • Мно́зи бо лжесвидѣ́тел­ст­воваху на него́, и ра́вна свидѣ́тел­ст­ва не бя́ху.
 • И нѣ́цыи воста́в­ше лжесвидѣ́тел­ст­воваху на него́, глаго́люще:
 • я́ко мы́ слы́шахомъ его́ глаго́люща, я́ко а́зъ разорю́ це́рковь сiю́ рукотворе́ную и треми́ де́нми и́ну нерукотворе́ну сози́жду.
 • И ни та́ко ра́вно бѣ́ свидѣ́тел­ст­во и́хъ.
 • И воста́въ архiере́й посредѣ́, вопроси́ Иису́са, глаго́ля: не от­вѣщава́еши ли ничесо́же? что́ сі́и на тя́ свидѣ́тел­ст­вуютъ?
 • О́нъ же молча́­ше и ничто́же от­вѣщава́­ше. Па́ки архiере́й вопроси́ его́ и глаго́ла ему́: ты́ ли еси́ Христо́съ, Сы́нъ благослове́н­наго?
 • Иису́съ же рече́: а́зъ е́смь: и у́зрите Сы́на человѣ́ческаго о десну́ю сѣдя́ща си́лы и гряду́ща со о́блаки небе́сными.
 • Архiере́й же растерза́въ ри́зы своя́, глаго́ла: что́ еще́ тре́буемъ свидѣ́телей?
 • слы́шасте хулу́: что́ ва́мъ мни́т­ся? Они́ же вси́ осуди́ша его́ бы́ти пови́н­на сме́рти.
 • И нача́ша нѣ́цыи плюва́ти на́нь, и при­­крыва́ти лице́ его́, и му́чити его́, и глаго́лати ему́: прорцы́. И слуги́ по лани́тома его́ бiя́ху.
 • И су́щу Петро́ви во дворѣ́ ни́зу, прiи́де еди́на от­ рабы́нь архiере́овыхъ,
 • и ви́дѣв­ши Петра́ грѣ́ющася, воз­зрѣ́в­ши на него́, глаго́ла: и ты́ съ назаряни́номъ Иису́сомъ бы́лъ еси́.
 • О́нъ же от­ве́ржеся, глаго́ля: не вѣ́мъ, ниже́ зна́ю, что́ ты́ глаго́леши. И изы́де во́нъ на преддво́рiе: и але́кторъ воз­гласи́.
 • И рабы́ня ви́дѣв­ши его́ па́ки, нача́тъ глаго́лати предстоя́щымъ, я́ко се́й от­ ни́хъ е́сть.
 • О́нъ же па́ки от­мета́­шеся. И пома́лѣ па́ки предстоя́щiи глаго́лаху Петро́ви: во­и́стин­ну от­ ни́хъ еси́: и́бо Галиле́анинъ еси́, и бесѣ́да твоя́ подо́бит­ся.
 • О́нъ же нача́ роти́тися и кля́тися, я́ко не вѣ́мъ человѣ́ка сего́, его́же вы́ глаго́лете.
 • И второ́е але́кторъ воз­гласи́. И помяну́ пе́тръ глаго́лъ, его́же рече́ ему́ Иису́съ, я́ко пре́жде да́же пѣ́тель не воз­гласи́тъ двакра́ты, от­ве́ржешися мене́ трикра́ты. И наче́нъ пла́кашеся.
 • Яҳудийлар хамиртурушсиз нон ейдиган Фисиҳ байрамига икки кун қолган эди. Олий руҳонийлар ва уламолар Исони ҳийла билан тутиб, ўлдириш учун фурсат пойлаб турган эдилар.
 • Улар:- Бу иш фақат байрам кунларида бўлмаслиги керак, яна халқ ғалаён қилмасин, – дейишди.
 • Исо Байтания қишлоғида мохов Симуннинг уйида меҳмон бўлиб ўтирган эди, бир аёл ганчдан ясалган идишда соф, қимматбаҳо сунбул мойи олиб келди. Идишни синдириб, мойни Исонинг бошига қуйди.
 • Баъзилар бундан ғазабланиб, бир-бирига:- Бу мойни бундай исроф этишнинг нима кераги бор эди?
 • Мана, бу мойни уч юз кумуш тангадан ҳам кўпроққа сотиб камбағалларга тақсимлаб бериш мумкин эди-ку! – деб аёлни қаттиқ койишди.
 • - Қўйинглар уни! – деди Исо. – Нега аёлни хижолатда қолдиряпсизлар? У Мен учун эзгу иш қилди.
 • Камбағаллар ҳар доим сизлар билан бирга бўладилар. Истаган вақтингизда уларга эзгулик қила оласизлар. Лекин Мен доим сизлар билан бирга бўлмайман.
 • Аёл қўлида борини берди. У Менинг танамга хушбўй мой суртиб, ҳозирдан дафнга тайёрлади.
 • Сизларга чинини айтайин: Инжил Хушхабари дунёнинг қайси ерида тарғиб қилинса, бу аёл ҳам эсланиб, унинг қилган иши ёдга олинади.
 • Шунда ўн икки шогирддан бири бўлган Ишқариёт Яҳудо чиқиб, Исони тутиб бериш учун олий руҳонийларнинг олдига борди.
 • Улар буни эшитиб, севиндилар ва Яҳудога пул беришга аҳд қилдилар. У эса Исога хиёнат қилиш учун қулай пайт излай бошлади.
 • Яҳудийлар хамиртурушсиз нон ейдиган Фисиҳ байрамининг биринчи кунида қурбон қўзисини сўйиш керак эди. Бу кунда шогирдлар Исога:- Фисиҳ байрам таомини қаерда емоқчисан? Биз бориб тайёргарчилик қилайлик, – дейишди.
 • Исо шогирдларидан иккитасини юбораётиб, уларга деди:- Шаҳарга боринглар, сизларга кўзада сув кўтариб кетаётган одам учрайди; унинг орқасидан боринглар.
 • У кирадиган уйнинг эгасига: “Устозимиз: Шогирдларим билан Фисиҳ байрам таомини ейдиган хона қаерда, деб сўраяпти”, деб айтинглар.
 • У киши сизларга шинам, тайёрлаб қўйилган катта болохонани кўрсатади. У ерда биз учун ҳозирлик кўринглар.
 • Шогирдлар жўнашди. Шаҳарга кирганларида, худди Исонинг айтганини топдилар ва Фисиҳ байрам таомини тайёрладилар.
 • Оқшом бўлгач, Исо ўн икки шогирди билан бирга у ерга келди.
 • Улар еб ўтирганларида Исо:- Сизларга чинини айтайин, Мен билан таом еяётган сизлардан бир киши Мени тутиб беради, – деди.
 • Шогирдлар хафа бўлиб, бирин-кетин:- Ўша мен эмасми? – деб Ундан сўрай бошладилар. [Ва шогирдлардан бири яна:- Ўша мен эмасми? – деди.]
 • Исо уларга жавобан деди:- Ўн икки шогирдимдан бири-да, ким Мен билан бирга косага нон ивитиб еса, ўшадир.
 • Тўғри, Инсон Ўғлининг тақдири оятда ёзилганидай кетяпти. Лекин Инсон Ўғлини тутиб берадиган ўша одамнинг ҳолига вой! У одамнинг туғилмагани ўзи учун яхшироқ бўлар эди.
 • Улар овқатланаётганда, Исо нонни олди, дуо ўқиб синдирди ва шогирдларига бериб:- Олинглар, енглар, бу Менинг танамдир, – деди.
 • Косани ҳам олди ва шукрона дуосини ўқиб уларга узатди. Ҳаммалари ундан ичдилар.
 • Исо уларга деди:- Бу кўплар учун тўкиладиган, Янги Аҳдни кучга киритадиган Менинг қонимдир.
 • Сизларга чинини айтайин: Худонинг Шоҳлигида Мен янги шароб ичадиган кунгача узум неъматини бошқа ичмайман.
 • Сўнг улар куйлаб, Зайтун тоғи томон кетдилар.
 • Исо шогирдларига деди:- Бу тунда ҳаммангиз Мендан юз ўгирасизлар. Чунки Тавротда* шундай ёзилган:“Мен чўпонни жароҳатлайман,Қўйлар ўзи тарқаб кетади”.
 • Бироқ Мен ўлиб тирилганимдан кейин, сизларни Жалилада кутаман.
 • Бутрус Исога:- Агар ҳамма Сендан юз ўгирса ҳам, мен ўгирмайман! – деди.
 • Исо унга:- Сенга ростини айтсам, бугун, шу кечасиёқ, хўроз икки марта қичқирмасданоқ, сен Мендан уч марта тонасан, – деди.
 • Лекин Бутрус яна таъкид билан ўзиникини тасдиқлаб:- Мен Сен билан бирга ўлишим керак бўлса ҳам, Сендан асло тонмайман, – деди. Бошқа ҳамма шогирдлар ҳам шундай дейишди.
 • Сўнгра Гетсемания деган бир жойга келдилар. Исо шогирдларига:- Мен ибодат қилгунимча, сизлар бу ерда ўтириб туринглар, – деди.
 • Бутрус, Ёқуб ва Юҳаннони Ўзи билан бирга олган Исо ваҳимага тушди ва қаттиқ қайғура бошлади.
 • Шогирдларига:- Менинг жоним ўлим олдидалигини сезиб, жуда қийналмоқда. Шу ерда қолинглар-да, сергак туринглар, – деди.
 • Бир оз нари кетиб ерга йиқилди, агар иложи бўлса, бу соатнинг алами мени четлаб ўтсин, деб ибодат қилди.
 • - Эй азиз Отам! – деди. – Сен ҳамма нарсага қодирсан, бу заққум* косани Менинг ёнимдан ўтказиб юборгин. Лекин Менинг истаганим эмас, Сенинг истаганинг бўлсин.
 • Шогирдлари олдига қайтиб келгач, уларни ухлаб ётган ҳолда кўрди. Бутрусга деди:- Симун! Ухлаяпсанми? Бир соатгина ҳам уйғоқ ўтира олмадингми?
 • Васвасага тушмаслик учун ҳушёр бўлиб, ибодат қилиб туринглар. Руҳ тетик, тана эса заифдир.
 • Исо яна бориб, ўша сўзларни айтиб ибодат қилди.
 • У қайтиб келиб, шогирдларини яна ухлаб ётган ҳолда кўрди. Уларнинг кўзларини ғафлат босган эди. Унга нима деб жавоб беришларини билмас эдилар.
 • Учинчи марта бориб келиб, Исо шогирдларига деди:- Сизлар ҳали ҳам бепарво ухлаб, роҳатланиб ётибсизларми? Бас энди, мана вақт-соати келди, Инсон Ўғли гуноҳкорлар қўлига тутиб бериляпти.
 • Туринглар, кетайлик! Мана, Менга хиёнат қилувчи яқинлашиб қолди.
 • Исо ҳали гапириб турганда, ўн икки шогирдидан бири Яҳудо қўққисдан келиб қолди. Унинг ёнида олий руҳонийлар, уламолар ва оқсоқоллар томонидан юборилган, қилич ва таёқ ушлаган оломон бор эди.
 • Хоин Яҳудо: “Мен кимни ўпсам, у Ўша Кишидир. Уни ушланглар ва эҳтиёт қилиб олиб кетинглар”, – деб улар билан тил бириктирган эди.
 • Яҳудо келибоқ, Исога яқинлашди-да:- Устоз! Устоз! – деб Уни ўпди.
 • Шу онда одамлар Исога даст солиб, Уни ушлаб олишди.
 • Исонинг ёнида турганлардан бири қиличини қинидан суғурди-да, олий руҳоний қаролига бир уриб қулоғини кесиб ташлади.
 • Исо уларга деди:- Сизлар Мени қўлга олиш учун қароқчига қарши чиққандек қиличу таёқлар билан қуролланиб келибсизлар.
 • Мен эса ҳар куни маъбадда сизнинг орангизда эдим, таълим берардим, сизлар-чи, Мени қўлга олмадингизлар. Аммо зотан оятлар бажо келиши лозим.
 • Ўшанда ҳамма шогирдлари Исони ташлаб, қочиб кетишди.
 • Яланғоч танасини чойшабга ўраган бир йигит ҳам Исога эргашиб бораётган эди. Аскарлар уни ушлаб олганда,
 • у чойшабни ташлаб, улардан яланғоч ҳолда қочиб қутулди.
 • Исони бош олий руҳонийнинг олдига олиб келдилар. Унинг ёнига ҳамма олий руҳонийлар, оқсоқоллар ва уламолар йиғилдилар.
 • Бутрус эса Исога узоқдан, то олий руҳонийнинг ҳовлиси ичигача эргашиб келганди. Хизматкорлар билан бирга олов ёнида ўтириб, исинди.
 • Олий руҳонийлар ва Олий Кенгашнинг барча аъзоси Исога ўлим жазоси бериш учун Унга қарши гувоҳ излар эдилар, лекин тополмас эдилар.
 • Кўп одамлар Унга қарши сохта гувоҳлик бераётган бўлсалар-да, аммо берган гувоҳликлари бир-бирига мос келмас эди.
 • Сохта гувоҳлардан баъзилари сўзга чиқиб шундай дер эдилар:
 • - У: “Инсон қўли билан қурилган бу маъбадни Мен бузиб ташлайман-у, уч кунда инсон қўлларисиз, бошқа бир маъбадни тиклайман”, – деганини эшитган эдик.
 • Лекин бу хусусда ҳам гувоҳларнинг берган маълумотлари бир-бирига зид эди.
 • Бундан кейин бош олий руҳоний ўртага чиқиб Исодан сўради:- Сен нега ҳеч жавоб қайтармайсан? Уларнинг Сенга қўйган айбларига нима дейсан?
 • Исо эса индамади, ҳеч жавоб қайтармади. Бош олий руҳоний яна Ундан сўради:- Муборак Худонинг Ўғли – Масиҳ Сенмисан?
 • Исо:- Мен Ўшаман ва сиз Инсон Ўғлини қодир Тангрининг ўнг томонида ўтириб, осмон булутлари билан келаётганини кўрасизлар, – деди.
 • Шундан кейин бош олий руҳоний ўз кийимларини йиртиб:- Бизларга яна гувоҳларнинг нима кераги бор?
 • Куфр кетганини ўзларингиз эшитдингизлар. Бунга нима дейсизлар? – деди.Ҳаммалари Уни ўлимга лойиқ деб топишди.
 • Баъзилар Унга тупура бошлашди. Унинг юз-кўзини боғлаб, муштлаганларича:- Пайғамбарлигингни кўрсат-чи! – дейишарди. Хизматкорлар ҳам Уни шапалоқлашарди.
 • Бутрус пастдаги ҳовлида экан, олий руҳонийнинг хизматкор аёлларидан бири келиб қолди.
 • Исиниб турган Бутрусни кўриб, унга тикилиб қаради-да:- Сен ҳам носиралик Исо билан бирга эдинг-ку! – деди.
 • Лекин Бутрус инкор этди:- Сен нима деяпсан ўзи, тушунмаяпман, англамаяпман, – деди-ю, бошқа ёққа, ташқи ҳовлига чиқиб кетди. Шу пайт хўроз қичқирди.
 • Хизматкор аёл уни яна учратиб, у ерда турганларга:- Бу улардан бири-ку! – деб сўзлай бошлади.
 • Бутрус яна инкор этди.Бир оздан кейин у ерда турганлар яна Бутрусга гапира бошлашди:- Ҳақиқатан сен улардан бирисан, жалилаликсан, [лаҳжанг жуда ўхшайди].
 • - Сизлар айтаётган бу Одамни мен танимайман! – деб Бутрус лаънат ўқиб, қасам ича бошлади.
 • Нақ шу пайт хўроз иккинчи марта қичқирди. Исонинг: “Хўроз икки марта қичқирмасданоқ, сен Мендан уч марта тонасан”, – деган сўзи Бутруснинг эсига тушиб, йиғлай бошлади.
 • Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить;
 • но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе.
 • [Зач. 63.] И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, – пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову.
 • Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира?
 • Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее.
 • Но Иисус сказал: оставьте ее; что́ ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня.
 • Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете.
 • Она сделала, что́ могла: предварила помазать тело Мое к погребению.
 • Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что́ она сделала.
 • [Зач. 64.] И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им.
 • Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать Его.
 • В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим.
 • И посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним
 • и куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?
 • И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую: там приготовьте нам.
 • И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху.
 • Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью.
 • И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня.
 • Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? и другой: не я ли?
 • Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо.
 • Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться.
 • И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое.
 • И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все.
 • И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая.
 • Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием.
 • И, воспев, пошли на гору Елеонскую.
 • И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы.
 • По воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее.
 • Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я.
 • И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня.
 • Но он еще с бо́льшим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. То́ же и все говорили.
 • Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь.
 • И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать.
 • И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте.
 • И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей;
 • и говорил: Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты.
 • Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час?
 • Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
 • И, опять отойдя, молился, сказав то же слово.
 • И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что́ Ему отвечать.
 • И приходит в третий раз и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников.
 • Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня.
 • [Зач. 65.] И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин.
 • Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите осторожно.
 • И, придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви́! Равви́! и поцеловал Его.
 • А они возложили на Него руки свои и взяли Его.
 • Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо.
 • Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня.
 • Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да сбудутся Писания.
 • Тогда, оставив Его, все бежали.
 • Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его.
 • Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них.
 • И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники.
 • Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня.
 • Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили.
 • Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны.
 • И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили:
 • мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный.
 • Но и такое свидетельство их не было достаточно.
 • Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что́ Ты ничего не отвечаешь? что́ они против Тебя свидетельствуют?
 • Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного?
 • Иисус сказал: Я; и вы у́зрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.
 • Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей?
 • Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным смерти.
 • И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лице, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам.
 • Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника
 • и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом Назарянином.
 • Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор; и запел петух.
 • Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из них.
 • Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно.
 • Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите.
 • Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня; и начал плакать.