Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • Бѣ́ же па́сха и опрѣсно́цы по двою́ дні́ю: и иска́ху архiере́е и кни́жницы, ка́ко его́ ле́стiю е́мше убiю́тъ:
 • глаго́лаху же: [но] не въ пра́здникъ, еда́ {да не} ка́ко молва́ бу́детъ лю́дска.
 • [Зач. 63.] И су́щу ему́ въ Виѳа́нiи, въ дому́ Си́мона прокаже́н­наго, воз­лежа́щу ему́, прiи́де жена́, иму́щи алава́стръ ми́ра на́рднаго пистикі́а многоцѣ́н­на: и сокру́шши алава́стръ, воз­лива́­ше ему́ на главу́.
 • Бя́ху же нѣ́цыи негоду́юще въ себѣ́ и глаго́люще: почто́ ги́бель сiя́ ми́рная бы́сть?
 • можа́­ше бо сiе́ продано́ бы́ти вя́щше трiе́хъ со́тъ пѣ́нязь и да́тися ни́щымъ. И преща́ху е́й.
 • Иису́съ же рече́: оста́вите ю́: что́ е́й труды́ даете́? добро́ дѣ́ло содѣ́ла о мнѣ́.
 • Всегда́ бо ни́щыя и́мате съ собо́ю, и егда́ хо́щете, мо́жете и́мъ добро́ твори́ти: мене́ же не всегда́ и́мате.
 • Е́же имѣ́ {воз­мо́же} сiя́, сотвори́: предвари́ пома́зати мое́ тѣ́ло на погребе́нiе.
 • Ами́нь глаго́лю ва́мъ: идѣ́же а́ще проповѣ́ст­ся ева́нгелiе сiе́ во все́мъ мíрѣ, и е́же сотвори́ сiя́, глаго́лано бу́детъ въ па́мять ея́.
 • [Зач. 64.] И Иу́да Искарiо́тскiй, еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, и́де ко архiере́емъ, да преда́стъ его́ и́мъ.
 • Они́ же слы́шав­ше воз­ра́довашася и обѣща́ша ему́ сре́бреники да́ти. И иска́­ше, ка́ко его́ въ удо́бно вре́мя преда́стъ.
 • И въ пе́рвый де́нь опрѣсно́къ, егда́ па́сху жря́ху, глаго́лаша ему́ ученицы́ его́: гдѣ́ хо́щеши, ше́дше угото́ваемъ, да я́си па́сху?
 • И посла́ два́ от­ учени́къ сво­и́хъ и глаго́ла и́ма: иди́та во гра́дъ: и сря́щетъ ва́съ человѣ́къ въ скуде́льницѣ во́ду нося́: по не́мъ иди́та,
 • и идѣ́же а́ще вни́детъ, рцы́та господи́ну до́му, я́ко учи́тель глаго́летъ: гдѣ́ е́сть вита́лница, идѣ́же па́сху со ученики́ мо­и́ми снѣ́мъ?
 • и то́й ва́ма пока́жетъ го́рницу ве́лiю, по́стлану, гото́ву: ту́ угото́вайта на́мъ.
 • И изыдо́ста ученика́ его́, и прiидо́ста во гра́дъ, и обрѣто́ста, я́коже рече́ и́ма: и угото́васта па́сху.
 • И ве́черу бы́в­шу прiи́де со обѣма­на́­де­ся­те.
 • И воз­лежа́щымъ и́мъ и яду́щымъ, рече́ Иису́съ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко еди́нъ от­ ва́съ преда́стъ мя́, яды́й со мно́ю.
 • Они́ же нача́ша скорбѣ́ти и глаго́лати ему́ еди́нъ по еди́ному: еда́ а́зъ? И другі́й: еда́ а́зъ?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, омочи́вый со мно́ю въ соли́ло.
 • Сы́нъ у́бо человѣ́ческiй и́детъ, я́коже е́сть пи́сано о не́мъ: го́ре же человѣ́ку тому́, и́мже Сы́нъ человѣ́ческiй преда́ст­ся: до́брѣе бы́ло бы ему́, а́ще не бы́ роди́л­ся человѣ́къ то́й.
 • И яду́щымъ и́мъ, прiе́мь Иису́съ хлѣ́бъ, [и] благослови́въ, преломи́ и даде́ и́мъ, и рече́: прiими́те, яди́те: сiе́ е́сть тѣ́ло мое́.
 • И прiи́мъ ча́шу, хвалу́ воз­да́въ, даде́ и́мъ: и пи́ша от­ нея́ вси́.
 • И рече́ и́мъ: сiя́ е́сть кро́вь моя́ но́ваго завѣ́та, за мно́ги излива́ема:
 • ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко ктому́ не и́мамъ пи́ти от­ плода́ ло́знаго до дне́ того́, егда́ е́ пiю́ но́во во ца́р­ст­вiи Бо́жiи.
 • И воспѣ́в­ше изыдо́ша въ го́ру Елео́нскую.
 • И глаго́ла и́мъ Иису́съ, я́ко вси́ соблазните́ся о мнѣ́ въ но́щь сiю́: пи́сано бо е́сть: поражу́ па́стыря, и разы́дут­ся о́вцы.
 • Но пото́мъ, егда́ воскре́сну, варя́ю вы́ въ Галиле́и.
 • Пе́тръ же рече́ ему́: а́ще и вси́ соблазня́т­ся, но не а́зъ.
 • И глаго́ла ему́ Иису́съ: ами́нь глаго́лю тебѣ́, я́ко ты́ дне́сь въ но́щь сiю́, пре́жде да́же втори́цею пѣ́тель не воз­гласи́тъ, трикра́ты от­ве́ржешися мене́.
 • О́нъ же мно́жае глаго́лаше па́че: а́ще [же] ми́ е́сть съ тобо́ю и умре́ти, не от­ве́ргуся тебе́. Та́кожде и вси́ глаго́лаху.
 • И прiидо́ша въ ве́сь, е́йже и́мя геѳсима́нiа: и глаго́ла ученико́мъ сво­и́мъ: сѣди́те здѣ́, до́ндеже ше́дъ помолю́ся.
 • И поя́тъ Петра́ и Иа́кова и Иоа́н­на съ собо́ю: и нача́тъ ужаса́тися и тужи́ти.
 • И глаго́ла и́мъ: при­­ско́рбна е́сть душа́ моя́ до сме́рти: бу́дите здѣ́ и бди́те.
 • И преше́дъ ма́ло, паде́ на земли́ и моля́шеся, да, а́ще воз­мо́жно е́сть, ми́мо и́детъ от­ него́ ча́съ:
 • и глаго́лаше: а́вва о́тче, вся́ воз­мо́жна тебѣ́: ми́мо неси́ от­ мене́ ча́шу сiю́: но не е́же а́зъ хощу́, но е́же ты́.
 • И прiи́де, и обрѣ́те и́хъ спя́щихъ, и глаго́ла Петро́ви: Си́моне, спи́ши ли? не воз­мо́глъ еси́ еди́наго часа́ побдѣ́ти?
 • бди́те и моли́теся, да не вни́дете въ напа́сть: ду́хъ у́бо бо́дръ, пло́ть же немощна́.
 • И па́ки ше́дъ помоли́ся, то́жде сло́во ре́къ.
 • И воз­вра́щься обрѣ́те я́ па́ки спя́ща: бя́ху бо очеса́ и́мъ тя́готна: и не вѣ́дяху, что́ бы́ша ему́ от­вѣща́ли.
 • И прiи́де трети́цею и глаго́ла и́мъ: спи́те про́чее и почива́йте: при­­спѣ́ коне́цъ, прiи́де ча́съ: се́, предае́т­ся Сы́нъ человѣ́ческiй въ ру́ки грѣ́шникомъ:
 • воста́ните, и́демъ: се́, предая́й мя́ при­­бли́жися.
 • [Зач. 65.] И а́бiе, еще́ ему́ глаго́лющу, прiи́де Иу́да, еди́нъ сы́й от­ обою­на́­де­ся­те, и съ ни́мъ наро́дъ мно́гъ со ору́жiемъ и дреко́льми, от­ архiере́й и кни́жникъ и ста́рецъ.
 • Даде́ же предая́й его́ зна́менiе и́мъ, глаго́ля: его́же а́ще лобжу́, то́й е́сть: ими́те его́ и веди́те [его́] сохра́н­но.
 • И при­­ше́дъ, а́бiе при­­сту́пль къ нему́, глаго́ла [ему́]: равви́, равви́. И облобыза́ его́.
 • Они́ же воз­ложи́ша ру́цѣ сво­и́ на него́ и я́ша его́.
 • Еди́нъ же нѣ́кто от­ стоя́щихъ извле́къ но́жъ, уда́ри раба́ архiере́ова и урѣ́за ему́ у́хо.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ и́мъ: я́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жiемъ и дреко́льми я́ти мя́?
 • По вся́ дни́ бѣ́хъ при­­ ва́съ въ це́ркви учя́, и не я́сте мене́: но да сбу́дет­ся писа́нiе.
 • И оста́вльше его́, вси́ бѣжа́ша.
 • И еди́нъ нѣ́кто ю́ноша и́де по не́мъ, одѣ́янъ въ плащани́цу по на́гу: и я́ша того́ ю́ношу.
 • О́нъ же оста́вль плащани́цу, на́гъ бѣжа́ от­ ни́хъ.
 • И ведо́ша Иису́са ко архiере́ю: и снидо́шася къ нему́ вси́ архiере́е и кни́жницы и ста́рцы.
 • И пе́тръ издале́ча вслѣ́дъ его́ и́де до вну́трь во дво́ръ архiере́овъ: и бѣ́ сѣдя́ со слуга́ми и грѣ́яся при свѣщи́ {при огни́}.
 • Архiере́е же и ве́сь со́нмъ иска́ху на Иису́са свидѣ́тел­ст­ва, да умертвя́тъ его́: и не обрѣта́ху.
 • Мно́зи бо лжесвидѣ́тел­ст­воваху на него́, и ра́вна свидѣ́тел­ст­ва не бя́ху.
 • И нѣ́цыи воста́в­ше лжесвидѣ́тел­ст­воваху на него́, глаго́люще:
 • я́ко мы́ слы́шахомъ его́ глаго́люща, я́ко а́зъ разорю́ це́рковь сiю́ рукотворе́ную и треми́ де́нми и́ну нерукотворе́ну сози́жду.
 • И ни та́ко ра́вно бѣ́ свидѣ́тел­ст­во и́хъ.
 • И воста́въ архiере́й посредѣ́, вопроси́ Иису́са, глаго́ля: не от­вѣщава́еши ли ничесо́же? что́ сі́и на тя́ свидѣ́тел­ст­вуютъ?
 • О́нъ же молча́­ше и ничто́же от­вѣщава́­ше. Па́ки архiере́й вопроси́ его́ и глаго́ла ему́: ты́ ли еси́ Христо́съ, Сы́нъ благослове́н­наго?
 • Иису́съ же рече́: а́зъ е́смь: и у́зрите Сы́на человѣ́ческаго о десну́ю сѣдя́ща си́лы и гряду́ща со о́блаки небе́сными.
 • Архiере́й же растерза́въ ри́зы своя́, глаго́ла: что́ еще́ тре́буемъ свидѣ́телей?
 • слы́шасте хулу́: что́ ва́мъ мни́т­ся? Они́ же вси́ осуди́ша его́ бы́ти пови́н­на сме́рти.
 • И нача́ша нѣ́цыи плюва́ти на́нь, и при­­крыва́ти лице́ его́, и му́чити его́, и глаго́лати ему́: прорцы́. И слуги́ по лани́тома его́ бiя́ху.
 • И су́щу Петро́ви во дворѣ́ ни́зу, прiи́де еди́на от­ рабы́нь архiере́овыхъ,
 • и ви́дѣв­ши Петра́ грѣ́ющася, воз­зрѣ́в­ши на него́, глаго́ла: и ты́ съ назаряни́номъ Иису́сомъ бы́лъ еси́.
 • О́нъ же от­ве́ржеся, глаго́ля: не вѣ́мъ, ниже́ зна́ю, что́ ты́ глаго́леши. И изы́де во́нъ на преддво́рiе: и але́кторъ воз­гласи́.
 • И рабы́ня ви́дѣв­ши его́ па́ки, нача́тъ глаго́лати предстоя́щымъ, я́ко се́й от­ ни́хъ е́сть.
 • О́нъ же па́ки от­мета́­шеся. И пома́лѣ па́ки предстоя́щiи глаго́лаху Петро́ви: во­и́стин­ну от­ ни́хъ еси́: и́бо Галиле́анинъ еси́, и бесѣ́да твоя́ подо́бит­ся.
 • О́нъ же нача́ роти́тися и кля́тися, я́ко не вѣ́мъ человѣ́ка сего́, его́же вы́ глаго́лете.
 • И второ́е але́кторъ воз­гласи́. И помяну́ пе́тръ глаго́лъ, его́же рече́ ему́ Иису́съ, я́ко пре́жде да́же пѣ́тель не воз­гласи́тъ двакра́ты, от­ве́ржешися мене́ трикра́ты. И наче́нъ пла́кашеся.
 • Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить;
 • но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе.
 • [Зач. 63.] И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, – пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову.
 • Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира?
 • Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее.
 • Но Иисус сказал: оставьте ее; что́ ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня.
 • Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете.
 • Она сделала, что́ могла: предварила помазать тело Мое к погребению.
 • Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что́ она сделала.
 • [Зач. 64.] И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им.
 • Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать Его.
 • В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим.
 • И посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним
 • и куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?
 • И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую: там приготовьте нам.
 • И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху.
 • Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью.
 • И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня.
 • Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? и другой: не я ли?
 • Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо.
 • Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться.
 • И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое.
 • И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все.
 • И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая.
 • Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием.
 • И, воспев, пошли на гору Елеонскую.
 • И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы.
 • По воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее.
 • Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я.
 • И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня.
 • Но он еще с бо́льшим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. То́ же и все говорили.
 • Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь.
 • И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать.
 • И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте.
 • И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей;
 • и говорил: Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты.
 • Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час?
 • Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
 • И, опять отойдя, молился, сказав то же слово.
 • И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что́ Ему отвечать.
 • И приходит в третий раз и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников.
 • Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня.
 • [Зач. 65.] И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин.
 • Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите осторожно.
 • И, придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви́! Равви́! и поцеловал Его.
 • А они возложили на Него руки свои и взяли Его.
 • Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо.
 • Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня.
 • Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да сбудутся Писания.
 • Тогда, оставив Его, все бежали.
 • Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его.
 • Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них.
 • И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники.
 • Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня.
 • Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили.
 • Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны.
 • И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили:
 • мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный.
 • Но и такое свидетельство их не было достаточно.
 • Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что́ Ты ничего не отвечаешь? что́ они против Тебя свидетельствуют?
 • Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного?
 • Иисус сказал: Я; и вы у́зрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.
 • Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей?
 • Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным смерти.
 • И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лице, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам.
 • Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника
 • и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом Назарянином.
 • Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор; и запел петух.
 • Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из них.
 • Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно.
 • Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите.
 • Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня; и начал плакать.
 • ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαν­τες ἀπο­κτείνωσιν
 • ἔλεγον γάρ μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ μήποτε ἔσται θόρυβος τοῦ λαοῦ
 • καὶ ὄν­τος αὐτοῦ ἐν βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπρο­ῦ κατα­κει­μέ­νου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς συν­τρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς
 • ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦν­τες προ­̀ς ἑαυτούς εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν
 • ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς καὶ ἐνεβριμῶν­το αὐτῇ
 • ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν ἄφετε αὐτήν τί αὐτῇ κόπους παρέχετε καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί
 • πάν­τοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾿ ἑαυτῶν καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι ἐμὲ δὲ οὐ πάν­τοτε ἔχετε
 • ὃ ἔσχεν ἐποίησεν προ­έλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς τὸν ἐν­ταφιασμόν
 • ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθή­σε­ται εἰς μνημόσυν­ον αὐτῆς
 • καὶ Ἰούδας Ἰσκαριὼθ ὁ εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν προ­̀ς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παρα­δοῖ αὐτοῖς
 • οἱ δὲ ἀκούσαν­τες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαν­το αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι καὶ ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παρα­δοῖ
 • καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ποῦ θέλεις ἀπελθόν­τες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα
 • καὶ ἀπο­στέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀπαν­τήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδα­τος βαστάζων ἀκολουθήσατε αὐτῷ
 • καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι ὁ διδάσκαλος λέγει ποῦ ἐστιν τὸ κατα­́λυμά μου ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω
 • καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν
 • καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
 • καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα
 • καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόν­των ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παρα­δώσει με ὁ ἐσθίων μετ᾿ ἐμοῦ
 • ἤρξαν­το λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς κατα­̀ εἷς μήτι ἐγώ
 • ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς εἷς τῶν δώδεκα ὁ ἐμβαπτό­με­νος μετ᾿ ἐμοῦ εἰς τὸ τρύβλιον
 • ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παρα­δίδοται καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος
 • καὶ ἐσθιόν­των αὐτῶν λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν λάβετε τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου
 • καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάν­τες
 • καὶ εἶπεν αὐτοῖς τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς δια­θήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν
 • ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήμα­τος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
 • καὶ ὑμνήσαν­τες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν
 • καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάν­τες σκανδαλισθήσεσθε ὅτι γέγραπται πατάξω τὸν ποιμένα καὶ τὰ προ­́βατα δια­σκορπισθήσον­ται
 • ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προ­άξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν
 • ὁ δὲ Пέτρος ἔφη αὐτῷ εἰ καὶ πάν­τες σκανδαλισθήσον­ται ἀλλ᾿ οὐκ ἐγώ
 • καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ
 • ὁ δὲ ἐκπερισ­σῶς ἐλάλει ἐὰν δέῃ με συν­αποθανεῖν σοι οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι ὡσαύτως δὲ καὶ πάν­τες ἔλεγον
 • καὶ ἔρχον­ται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανί καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καθίσατε ὧδε ἕως προ­σεύξωμαι
 • καὶ παρα­λαμβάνει τὸν Пέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν Ἰωάννην μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν
 • καὶ λέγει αὐτοῖς περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε
 • καὶ προ­ελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπι­̀ τῆς γῆς καὶ προ­σηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ ὥρα
 • καὶ ἔλεγεν αββα ὁ πατήρ πάν­τα δυνατά σοι παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾿ ἐμοῦ ἀλλ᾿ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ
 • καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύ­δον­τας καὶ λέγει τῷ Пέτρῳ Σίμων καθεύ­δεις οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι
 • γρηγορεῖτε καὶ προ­σεύ­χεσθε ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν τὸ μὲν πνεῦμα προ­́θυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής
 • καὶ πάλιν ἀπελθὼν προ­σηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών
 • καὶ πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύ­δον­τας ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ κατα­βαρυνόμενοι καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ἀπο­κριθῶσιν αὐτῷ
 • καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς καθεύ­δετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε ἀπέχει ἦλθεν ἡ ὥρα ἰδοὺ παρα­δίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν
 • ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἰδοὺ ὁ παρα­διδούς με ἤγγικεν
 • καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦν­τος παρα­γίνεται Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρα­̀ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων
 • δεδώκει δὲ ὁ παρα­διδοὺς αὐτὸν σύσ­σημον αὐτοῖς λέγων ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν κρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶς
 • καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προ­σελθὼν αὐτῷ λέγει ῥαββί καὶ κατεφίλησεν αὐτόν
 • οἱ δὲ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῷ καὶ ἐκράτησαν αὐτόν
 • εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων σπασά­με­νος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον
 • καὶ ἀπο­κριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ὡς ἐπι­̀ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με
 • καθ᾿ ἡμέραν ἤμην προ­̀ς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με ἀλλ᾿ ἵνα πλη­ρωθῶσιν αἱ γραφαί
 • καὶ ἀφέν­τες αὐτὸν ἔφυγον πάν­τες
 • καὶ νεανίσκος τις συν­ηκολούθει αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπι­̀ γυμνοῦ καὶ κρατοῦσιν αὐτόν
 • ὁ δὲ κατα­λιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν
 • καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν προ­̀ς τὸν ἀρχιερέα καὶ συν­έρχον­ται πάν­τες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς
 • καὶ ὁ Пέτρος ἀπο­̀ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἦν συγκαθή­με­νος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινό­με­νος προ­̀ς τὸ φῶς
 • οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συν­έδριον ἐζήτουν κατα­̀ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν καὶ οὐχ ηὕρισκον
 • πολλοὶ γὰρ ἐψευδο­μαρτύρουν κατ᾿ αὐτοῦ καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν
 • καί τινες ἀναστάν­τες ἐψευδο­μαρτύρουν κατ᾿ αὐτοῦ λέγον­τες
 • ὅτι ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγον­τος ὅτι ἐγὼ κατα­λύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ δια­̀ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω
 • καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν
 • καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων οὐκ ἀπο­κρίνῃ οὐδέν τί οὗτοί σου κατα­μαρτυροῦσιν
 • ὁ δὲ ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ
 • ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν ἐγώ εἰμι καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ
 • ὁ δὲ ἀρχιερεὺς δια­ρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων
 • ἠκούσατε τῆς βλασφημίας τί ὑμῖν φαίνεται οἱ δὲ πάν­τες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον εἶναι θανάτου
 • καὶ ἤρξαν­τό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ προ­́σωπον καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ προ­φήτευσον καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον
 • καὶ ὄν­τος τοῦ Пέτρου κάτω ἐν τῇ αὐλῇ ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως
 • καὶ ἰδοῦσα τὸν Пέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ
 • ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων οὔτε οἶδα οὔτε ἐπι­́σταμαι σὺ τί λέγεις καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προ­αύλιον καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
 • καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ἤρξατο πάλιν λέγειν τοῖς παρεστῶσιν ὅτι οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν
 • ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Пέτρῳ ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ
 • ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε
 • καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Пέτρος τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δὶς τρίς με ἀπαρνήσῃ καὶ ἐπι­βαλὼν ἔκλαιεν
 • За два ж дні була Пасха й Опрісноки.
  А первосвященики й книжники стали шукати, як би підступом взяти Його та забити.
 • Вони говорили: Та не в свято, щоб бува колотнеча в народі не сталась.
 • Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона, на проказу слабого, і сидів при столі, підійшла одна жінка, алябастрову пляшечку маючи щирого нардового дуже цінного мира.
  І розбила вона алябастрову пляшечку, і вилила миро на голову Йому!
 • А дехто обурювались між собою й казали: Нащо таке марнотратство на миро?
 • Бо можна було б це миро продати більше, як за три сотні динаріїв, і вбогим роздати.
  І нарікали на неї.
 • Ісус же сказав: Залишіть її!
  Чого прикрість їй робите?
  Вона добрий учинок зробила Мені.
 • Бо вбогих ви маєте завжди з собою, і коли схочете, можете їм робити добро, Мене ж не постійно ви маєте.
 • Що могла, те зробила вона: заздалегідь намастила Моє тіло на похорон…
 • Поправді кажу вам: де тільки ця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам́ятку їй буде сказане й те, що зробила вона!
 • Юда ж Іскаріотський, один із Дванадцятьох, подався до первосвящеників, щоб їм Його видати.
 • А вони, як почули, зраділи, і обіцяли йому срібняків за те дати.
  І він став вишукувати, як би слушного часу їм видати Його.
 • А першого дня Опрісноків, коли пасху приношено в жертву, сказали Йому Його учні: Куди хочеш, щоб пішли й приготували ми Тобі пасху спожити?
 • І посилає Він двох із Своїх учнів, і каже до них: Підіть до міста, і стріне вас чоловік, що нестиме в глекові воду, то йдіть за ним.
 • І там, куди він увійде, скажіть до господаря дому: Учитель питає: Де кімната Моя, в якій Я споживу зо Своїми учнями пасху?
 • І він вам покаже великую горницю, вистелену та готову: там приготуйте для нас.
 • І учні пішли, і до міста прийшли, і знайшли, як Він їм сказав, і зачали вони пасху готувати.
 • А коли настав вечір, Він приходить із Дванадцятьма.
 • І як сиділи вони при столі й споживали, промовив Ісус: Поправді кажу вам, що один з-поміж вас, який споживає зо Мною, видасть Мене…
 • Вони зачали сумувати, і один по одному питати Його: Чи не я?
 • А Він їм сказав: Один із Дванадцятьох, що в миску мачає зо Мною…
 • Людський Син справді йде, як про Нього написано;
  та горе тому чоловікові, що видасть він Людського Сина!
  Було б краще тому чоловікові, коли б він не родився!…
 • Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і дав їм, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло Моє!
 • І взяв Він чашу, і, вчинивши подяку, подав їм, і пили з неї всі.
 • І промовив до них: Це кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох проливається.
 • Поправді кажу вам, що віднині не питиму Я від плоду виноградного до того дня, як новим буду пити його в Царстві Божім!
 • А коли відспівали вони, на гору Оливну пішли.
 • Промовляє тоді їм Ісус: Усі ви спокуситесь ночі цієї, як написано: Уражу пастиря, і розпорошаться вівці!
 • По воскресенні ж Своїм Я вас випереджу в Галілеї.
 • І відізвався до Нього Петро: Хоч спокусяться й усі, та не я!
 • Ісус же йому відказав: Поправді кажу тобі, що сьогодні, цієї ось ночі, перше ніж заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від Мене!
 • А він ще сильніш запевняв: Коли б мені й умерти з Тобою, я не відречуся Тебе!
  Так же само сказали й усі…
 • І приходять вони до місцевости, на ім́я Гефсиманія, і каже Він учням Своїм: Посидьте ви тут, поки Я помолюся.
 • І, взявши з Собою Петра, і Якова та Івана, Він зачав сумувати й тужити…
 • І сказав Він до них: Обгорнена сумом смертельним душа Моя!
  Залишіться тут і пильнуйте!
 • І Він відійшов трохи далі, припав до землі, та й благав, щоб, як можна, минула Його ця година.
 • І благав Він: Авва-Отче, Тобі все можливе: пронеси мимо Мене цю чашу!…
  А проте, не чого хочу Я, але чого Ти…
 • І вернувся, і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові: Симоне, спиш ти?
  Однієї години не зміг попильнувати?
 • Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу, бадьорий бо дух, але немічне тіло!
 • І знову пішов і молився, те саме промовивши слово.
 • А вернувшись, ізнову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були.
  І не знали вони, що Йому відказати…
 • І вернувсь Він утретє, та й каже до них: Ви ще далі спите й спочиваєте?
  Скінчено, надійшла та година: у руки грішникам ось видається Син Людський!…
 • Уставайте, ходім, ось наблизивсь Мій зрадник…
 • І зараз, як Він ще говорив, прийшов Юда, один із Дванадцятьох, а з ним люди з мечами та киями від первосвящеників, і книжників, і старших.
 • А зрадник Його дав був знака їм, кажучи: Кого я поцілую, то Він, беріть Його, і обережно ведіть.
 • І, прийшовши, підійшов він негайно та й каже: Учителю!
  І поцілував Його…
 • Вони ж руки свої наклали на Нього, і схопили Його.
 • А один із тих, що стояли навколо, меча вихопив та й рубонув раба первосвященика, і відтяв йому вухо.
 • А Ісус їм промовив у відповідь: Немов на розбійника вийшли з мечами та киями, щоб узяти Мене.
 • Я щодня був із вами у храмі, навчаючи, і Мене не взяли ви.
  Але, щоб збулися Писання.
 • Тоді всі полишили Його й повтікали…
 • Один же юнак, по нагому загорнений у покривало, ішов услід за Ним.
  І хапають його.
 • Але він, покривало покинувши, утік нагий.
 • А Ісуса вони повели до первосвященика.
  І зійшлися всі первосвященики й старші та книжники.
 • Петро ж здалека йшов услід за Ним до середини двору первосвященика;
  і сидів він із службою, і грівсь при огні.
 • А первосвященики та ввесь синедріон шукали посвідчення на Ісуса, щоб Йому заподіяти смерть, і не знаходили.
 • Бо багато-хто свідчив фальшиво на Нього, але не було згідних свідчень.
 • Тоді деякі встали, і кривосвідчили супроти Нього й казали:
 • Ми чули, як Він говорив: Я зруйную цей храм рукотворний, і за три дні збудую інший, нерукотворний.
 • Але й так не було їхнє свідчення згідне.
 • Тоді встав насередині первосвященик, та й Ісуса спитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш, що свідчать вони проти Тебе?
 • Він же мовчав, і нічого не відповідав.
  Первосвященик ізнову спитав Його, до Нього говорячи: Чи Христос Ти, Син Благословенного?
 • А Ісус відказав: Я!
  І побачите ви Сина Людського, що сидітиме по правиці сили Божої, і на хмарах небесних приходитиме!
 • Роздер тоді первосвященик одежу свою та й сказав: На що нам ще свідки потрібні?
 • Ви чули цю богозневагу.
  Як вам здається?
  Вони ж усі присудили, що Він умерти повинен…
 • Тоді деякі стали плювати на Нього, і закривати обличчя Йому, і бити Його та казати Йому: Пророкуй!
  Служба теж Його била по щоках…
 • А коли Петро був на подвір́ї надолі, приходить одна із служниць первосвященика,
 • і як Петра вона вгледіла, що грівся, подивилась на нього та й каже: І ти був із Ісусом Назарянином!
 • Він же відрікся, говорячи: Не відаю, і не розумію, що кажеш…
  І вийшов назовні, на переддвір́я.
  І заспівав тоді півень.
 • Служниця ж, коли його вгледіла, стала знов говорити приявним: Цей із них!
 • І він знову відрікся.
  Незабаром же знов говорили приявні Петрові: Поправді, ти з них, бо ти галілеянин.
  Та й мова твоя така сама.
 • А він став клястись та божитись: Не знаю Цього Чоловіка, про Якого говорите ви!
 • І заспівав півень хвилі тієї подруге.
  І згадав Петро слово, що Ісус був промовив йому: Перше ніж заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від Мене.
  І кинувся він, та й плакати став…