Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • Бѣ́ же па́сха и опрѣсно́цы по двою́ дні́ю: и иска́ху архiере́е и кни́жницы, ка́ко его́ ле́стiю е́мше убiю́тъ:
 • глаго́лаху же: [но] не въ пра́здникъ, еда́ {да не} ка́ко молва́ бу́детъ лю́дска.
 • [Зач. 63.] И су́щу ему́ въ Виѳа́нiи, въ дому́ Си́мона прокаже́н­наго, воз­лежа́щу ему́, прiи́де жена́, иму́щи алава́стръ ми́ра на́рднаго пистикі́а многоцѣ́н­на: и сокру́шши алава́стръ, воз­лива́­ше ему́ на главу́.
 • Бя́ху же нѣ́цыи негоду́юще въ себѣ́ и глаго́люще: почто́ ги́бель сiя́ ми́рная бы́сть?
 • можа́­ше бо сiе́ продано́ бы́ти вя́щше трiе́хъ со́тъ пѣ́нязь и да́тися ни́щымъ. И преща́ху е́й.
 • Иису́съ же рече́: оста́вите ю́: что́ е́й труды́ даете́? добро́ дѣ́ло содѣ́ла о мнѣ́.
 • Всегда́ бо ни́щыя и́мате съ собо́ю, и егда́ хо́щете, мо́жете и́мъ добро́ твори́ти: мене́ же не всегда́ и́мате.
 • Е́же имѣ́ {воз­мо́же} сiя́, сотвори́: предвари́ пома́зати мое́ тѣ́ло на погребе́нiе.
 • Ами́нь глаго́лю ва́мъ: идѣ́же а́ще проповѣ́ст­ся ева́нгелiе сiе́ во все́мъ мíрѣ, и е́же сотвори́ сiя́, глаго́лано бу́детъ въ па́мять ея́.
 • [Зач. 64.] И Иу́да Искарiо́тскiй, еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, и́де ко архiере́емъ, да преда́стъ его́ и́мъ.
 • Они́ же слы́шав­ше воз­ра́довашася и обѣща́ша ему́ сре́бреники да́ти. И иска́­ше, ка́ко его́ въ удо́бно вре́мя преда́стъ.
 • И въ пе́рвый де́нь опрѣсно́къ, егда́ па́сху жря́ху, глаго́лаша ему́ ученицы́ его́: гдѣ́ хо́щеши, ше́дше угото́ваемъ, да я́си па́сху?
 • И посла́ два́ от­ учени́къ сво­и́хъ и глаго́ла и́ма: иди́та во гра́дъ: и сря́щетъ ва́съ человѣ́къ въ скуде́льницѣ во́ду нося́: по не́мъ иди́та,
 • и идѣ́же а́ще вни́детъ, рцы́та господи́ну до́му, я́ко учи́тель глаго́летъ: гдѣ́ е́сть вита́лница, идѣ́же па́сху со ученики́ мо­и́ми снѣ́мъ?
 • и то́й ва́ма пока́жетъ го́рницу ве́лiю, по́стлану, гото́ву: ту́ угото́вайта на́мъ.
 • И изыдо́ста ученика́ его́, и прiидо́ста во гра́дъ, и обрѣто́ста, я́коже рече́ и́ма: и угото́васта па́сху.
 • И ве́черу бы́в­шу прiи́де со обѣма­на́­де­ся­те.
 • И воз­лежа́щымъ и́мъ и яду́щымъ, рече́ Иису́съ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко еди́нъ от­ ва́съ преда́стъ мя́, яды́й со мно́ю.
 • Они́ же нача́ша скорбѣ́ти и глаго́лати ему́ еди́нъ по еди́ному: еда́ а́зъ? И другі́й: еда́ а́зъ?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, омочи́вый со мно́ю въ соли́ло.
 • Сы́нъ у́бо человѣ́ческiй и́детъ, я́коже е́сть пи́сано о не́мъ: го́ре же человѣ́ку тому́, и́мже Сы́нъ человѣ́ческiй преда́ст­ся: до́брѣе бы́ло бы ему́, а́ще не бы́ роди́л­ся человѣ́къ то́й.
 • И яду́щымъ и́мъ, прiе́мь Иису́съ хлѣ́бъ, [и] благослови́въ, преломи́ и даде́ и́мъ, и рече́: прiими́те, яди́те: сiе́ е́сть тѣ́ло мое́.
 • И прiи́мъ ча́шу, хвалу́ воз­да́въ, даде́ и́мъ: и пи́ша от­ нея́ вси́.
 • И рече́ и́мъ: сiя́ е́сть кро́вь моя́ но́ваго завѣ́та, за мно́ги излива́ема:
 • ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко ктому́ не и́мамъ пи́ти от­ плода́ ло́знаго до дне́ того́, егда́ е́ пiю́ но́во во ца́р­ст­вiи Бо́жiи.
 • И воспѣ́в­ше изыдо́ша въ го́ру Елео́нскую.
 • И глаго́ла и́мъ Иису́съ, я́ко вси́ соблазните́ся о мнѣ́ въ но́щь сiю́: пи́сано бо е́сть: поражу́ па́стыря, и разы́дут­ся о́вцы.
 • Но пото́мъ, егда́ воскре́сну, варя́ю вы́ въ Галиле́и.
 • Пе́тръ же рече́ ему́: а́ще и вси́ соблазня́т­ся, но не а́зъ.
 • И глаго́ла ему́ Иису́съ: ами́нь глаго́лю тебѣ́, я́ко ты́ дне́сь въ но́щь сiю́, пре́жде да́же втори́цею пѣ́тель не воз­гласи́тъ, трикра́ты от­ве́ржешися мене́.
 • О́нъ же мно́жае глаго́лаше па́че: а́ще [же] ми́ е́сть съ тобо́ю и умре́ти, не от­ве́ргуся тебе́. Та́кожде и вси́ глаго́лаху.
 • И прiидо́ша въ ве́сь, е́йже и́мя геѳсима́нiа: и глаго́ла ученико́мъ сво­и́мъ: сѣди́те здѣ́, до́ндеже ше́дъ помолю́ся.
 • И поя́тъ Петра́ и Иа́кова и Иоа́н­на съ собо́ю: и нача́тъ ужаса́тися и тужи́ти.
 • И глаго́ла и́мъ: при­­ско́рбна е́сть душа́ моя́ до сме́рти: бу́дите здѣ́ и бди́те.
 • И преше́дъ ма́ло, паде́ на земли́ и моля́шеся, да, а́ще воз­мо́жно е́сть, ми́мо и́детъ от­ него́ ча́съ:
 • и глаго́лаше: а́вва о́тче, вся́ воз­мо́жна тебѣ́: ми́мо неси́ от­ мене́ ча́шу сiю́: но не е́же а́зъ хощу́, но е́же ты́.
 • И прiи́де, и обрѣ́те и́хъ спя́щихъ, и глаго́ла Петро́ви: Си́моне, спи́ши ли? не воз­мо́глъ еси́ еди́наго часа́ побдѣ́ти?
 • бди́те и моли́теся, да не вни́дете въ напа́сть: ду́хъ у́бо бо́дръ, пло́ть же немощна́.
 • И па́ки ше́дъ помоли́ся, то́жде сло́во ре́къ.
 • И воз­вра́щься обрѣ́те я́ па́ки спя́ща: бя́ху бо очеса́ и́мъ тя́готна: и не вѣ́дяху, что́ бы́ша ему́ от­вѣща́ли.
 • И прiи́де трети́цею и глаго́ла и́мъ: спи́те про́чее и почива́йте: при­­спѣ́ коне́цъ, прiи́де ча́съ: се́, предае́т­ся Сы́нъ человѣ́ческiй въ ру́ки грѣ́шникомъ:
 • воста́ните, и́демъ: се́, предая́й мя́ при­­бли́жися.
 • [Зач. 65.] И а́бiе, еще́ ему́ глаго́лющу, прiи́де Иу́да, еди́нъ сы́й от­ обою­на́­де­ся­те, и съ ни́мъ наро́дъ мно́гъ со ору́жiемъ и дреко́льми, от­ архiере́й и кни́жникъ и ста́рецъ.
 • Даде́ же предая́й его́ зна́менiе и́мъ, глаго́ля: его́же а́ще лобжу́, то́й е́сть: ими́те его́ и веди́те [его́] сохра́н­но.
 • И при­­ше́дъ, а́бiе при­­сту́пль къ нему́, глаго́ла [ему́]: равви́, равви́. И облобыза́ его́.
 • Они́ же воз­ложи́ша ру́цѣ сво­и́ на него́ и я́ша его́.
 • Еди́нъ же нѣ́кто от­ стоя́щихъ извле́къ но́жъ, уда́ри раба́ архiере́ова и урѣ́за ему́ у́хо.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ и́мъ: я́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жiемъ и дреко́льми я́ти мя́?
 • По вся́ дни́ бѣ́хъ при­­ ва́съ въ це́ркви учя́, и не я́сте мене́: но да сбу́дет­ся писа́нiе.
 • И оста́вльше его́, вси́ бѣжа́ша.
 • И еди́нъ нѣ́кто ю́ноша и́де по не́мъ, одѣ́янъ въ плащани́цу по на́гу: и я́ша того́ ю́ношу.
 • О́нъ же оста́вль плащани́цу, на́гъ бѣжа́ от­ ни́хъ.
 • И ведо́ша Иису́са ко архiере́ю: и снидо́шася къ нему́ вси́ архiере́е и кни́жницы и ста́рцы.
 • И пе́тръ издале́ча вслѣ́дъ его́ и́де до вну́трь во дво́ръ архiере́овъ: и бѣ́ сѣдя́ со слуга́ми и грѣ́яся при свѣщи́ {при огни́}.
 • Архiере́е же и ве́сь со́нмъ иска́ху на Иису́са свидѣ́тел­ст­ва, да умертвя́тъ его́: и не обрѣта́ху.
 • Мно́зи бо лжесвидѣ́тел­ст­воваху на него́, и ра́вна свидѣ́тел­ст­ва не бя́ху.
 • И нѣ́цыи воста́в­ше лжесвидѣ́тел­ст­воваху на него́, глаго́люще:
 • я́ко мы́ слы́шахомъ его́ глаго́люща, я́ко а́зъ разорю́ це́рковь сiю́ рукотворе́ную и треми́ де́нми и́ну нерукотворе́ну сози́жду.
 • И ни та́ко ра́вно бѣ́ свидѣ́тел­ст­во и́хъ.
 • И воста́въ архiере́й посредѣ́, вопроси́ Иису́са, глаго́ля: не от­вѣщава́еши ли ничесо́же? что́ сі́и на тя́ свидѣ́тел­ст­вуютъ?
 • О́нъ же молча́­ше и ничто́же от­вѣщава́­ше. Па́ки архiере́й вопроси́ его́ и глаго́ла ему́: ты́ ли еси́ Христо́съ, Сы́нъ благослове́н­наго?
 • Иису́съ же рече́: а́зъ е́смь: и у́зрите Сы́на человѣ́ческаго о десну́ю сѣдя́ща си́лы и гряду́ща со о́блаки небе́сными.
 • Архiере́й же растерза́въ ри́зы своя́, глаго́ла: что́ еще́ тре́буемъ свидѣ́телей?
 • слы́шасте хулу́: что́ ва́мъ мни́т­ся? Они́ же вси́ осуди́ша его́ бы́ти пови́н­на сме́рти.
 • И нача́ша нѣ́цыи плюва́ти на́нь, и при­­крыва́ти лице́ его́, и му́чити его́, и глаго́лати ему́: прорцы́. И слуги́ по лани́тома его́ бiя́ху.
 • И су́щу Петро́ви во дворѣ́ ни́зу, прiи́де еди́на от­ рабы́нь архiере́овыхъ,
 • и ви́дѣв­ши Петра́ грѣ́ющася, воз­зрѣ́в­ши на него́, глаго́ла: и ты́ съ назаряни́номъ Иису́сомъ бы́лъ еси́.
 • О́нъ же от­ве́ржеся, глаго́ля: не вѣ́мъ, ниже́ зна́ю, что́ ты́ глаго́леши. И изы́де во́нъ на преддво́рiе: и але́кторъ воз­гласи́.
 • И рабы́ня ви́дѣв­ши его́ па́ки, нача́тъ глаго́лати предстоя́щымъ, я́ко се́й от­ ни́хъ е́сть.
 • О́нъ же па́ки от­мета́­шеся. И пома́лѣ па́ки предстоя́щiи глаго́лаху Петро́ви: во­и́стин­ну от­ ни́хъ еси́: и́бо Галиле́анинъ еси́, и бесѣ́да твоя́ подо́бит­ся.
 • О́нъ же нача́ роти́тися и кля́тися, я́ко не вѣ́мъ человѣ́ка сего́, его́же вы́ глаго́лете.
 • И второ́е але́кторъ воз­гласи́. И помяну́ пе́тръ глаго́лъ, его́же рече́ ему́ Иису́съ, я́ко пре́жде да́же пѣ́тель не воз­гласи́тъ двакра́ты, от­ве́ржешися мене́ трикра́ты. И наче́нъ пла́кашеся.
 • Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить;
 • но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе.
 • [Зач. 63.] И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, – пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову.
 • Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира?
 • Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее.
 • Но Иисус сказал: оставьте ее; что́ ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня.
 • Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете.
 • Она сделала, что́ могла: предварила помазать тело Мое к погребению.
 • Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что́ она сделала.
 • [Зач. 64.] И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им.
 • Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать Его.
 • В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим.
 • И посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним
 • и куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?
 • И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую: там приготовьте нам.
 • И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху.
 • Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью.
 • И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня.
 • Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? и другой: не я ли?
 • Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо.
 • Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться.
 • И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое.
 • И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все.
 • И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая.
 • Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием.
 • И, воспев, пошли на гору Елеонскую.
 • И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы.
 • По воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее.
 • Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я.
 • И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня.
 • Но он еще с бо́льшим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. То́ же и все говорили.
 • Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь.
 • И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать.
 • И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте.
 • И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей;
 • и говорил: Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты.
 • Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час?
 • Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
 • И, опять отойдя, молился, сказав то же слово.
 • И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что́ Ему отвечать.
 • И приходит в третий раз и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников.
 • Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня.
 • [Зач. 65.] И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин.
 • Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите осторожно.
 • И, придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви́! Равви́! и поцеловал Его.
 • А они возложили на Него руки свои и взяли Его.
 • Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо.
 • Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня.
 • Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да сбудутся Писания.
 • Тогда, оставив Его, все бежали.
 • Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его.
 • Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них.
 • И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники.
 • Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня.
 • Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили.
 • Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны.
 • И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили:
 • мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный.
 • Но и такое свидетельство их не было достаточно.
 • Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что́ Ты ничего не отвечаешь? что́ они против Тебя свидетельствуют?
 • Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного?
 • Иисус сказал: Я; и вы у́зрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.
 • Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей?
 • Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным смерти.
 • И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лице, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам.
 • Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника
 • и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом Назарянином.
 • Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор; и запел петух.
 • Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из них.
 • Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно.
 • Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите.
 • Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня; и начал плакать.
 • 过 两 天 是 逾 越 节 , 又 是 除 酵 节 。 祭 司 长 和 文 士 , 想 法 子 怎 麽 用 诡 计 捉 拿 耶 稣 杀 他 。
 • 只 是 说 , 当 节 的 日 子 不 可 , 恐 怕 百 姓 生 乱 。
 • 耶 稣 在 伯 大 尼 长 大 麻 疯 的 西 门 家 里 坐 席 的 时 候 , 有 一 个 女 人 , 拿 着 一 玉 瓶 至 贵 的 真 哪 哒 香 膏 来 , 打 破 玉 瓶 , 把 香 膏 浇 在 耶 稣 的 头 上 。
 • 有 几 个 人 心 中 很 不 喜 悦 , 说 , 何 用 这 样 枉 费 香 膏 呢 。
 • 这 香 膏 可 以 卖 三 十 多 两 银 子 周 济 穷 人 。 他 们 就 向 那 女 人 生 气 。
 • 耶 稣 说 , 由 他 吧 。 为 什 么 难 为 他 呢 。 他 在 我 身 上 作 的 是 一 件 美 事 。
 • 因 为 常 有 穷 人 和 你 们 同 在 , 要 向 他 们 行 善 , 随 时 都 可 以 。 只 是 你 们 不 常 有 我 。
 • 他 所 作 的 , 是 尽 他 所 能 的 。 他 是 为 我 安 葬 的 事 , 把 香 膏 豫 先 浇 在 我 身 上 。
 • 我 实 在 告 诉 你 们 , 普 天 之 下 , 无 论 在 什 么 地 方 传 这 福 音 , 也 要 述 说 这 女 人 所 作 的 以 为 记 念 。
 • 十 二 门 徒 之 中 有 一 个 加 略 人 犹 大 , 去 见 祭 司 长 , 要 把 耶 稣 交 给 他 们 。
 • 他 们 听 见 就 欢 喜 , 又 应 许 给 他 银 子 。 他 就 寻 思 如 何 得 便 , 把 耶 稣 交 给 他 们 。
 • 除 酵 节 的 第 一 天 , 就 是 宰 逾 越 节 羊 羔 的 那 一 天 , 门 徒 对 耶 稣 说 , 你 吃 逾 越 节 的 筵 席 , 要 我 们 往 那 里 去 豫 备 呢 。
 • 耶 稣 就 打 发 两 个 门 徒 , 对 他 们 说 , 你 们 进 城 去 , 必 有 人 拿 着 一 瓶 水 , 迎 面 而 来 。 你 们 就 跟 着 他 。
 • 他 进 那 家 去 , 你 们 就 对 那 家 的 主 人 说 , 夫 子 说 , 客 房 在 那 里 , 我 与 门 徒 好 在 那 里 吃 逾 越 节 的 筵 席 。
 • 他 必 指 给 你 们 摆 设 整 齐 的 一 间 大 楼 , 你 们 就 在 那 里 为 我 们 豫 备 。
 • 门 徒 出 去 , 进 了 城 , 所 遇 见 的 , 正 如 耶 稣 所 说 的 。 他 们 就 豫 备 了 逾 越 节 的 筵 席
 • 到 了 晚 上 , 耶 稣 和 十 二 个 门 徒 都 来 了 。
 • 他 们 坐 席 正 吃 的 时 候 , 耶 稣 说 , 我 实 在 告 诉 你 们 , 你 们 中 间 有 一 个 与 我 同 吃 的 人 要 卖 我 了 。
 • 他 们 就 忧 愁 起 来 , 一 个 一 个 的 问 他 说 , 是 我 麽 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 是 十 二 个 门 徒 同 我 蘸 手 在 盘 子 里 的 那 个 人 。
 • 人 子 必 要 去 世 , 正 如 经 上 指 着 他 所 写 的 。 但 卖 人 子 的 人 有 祸 了 , 那 人 不 生 在 世 上 倒 好 。
 • 他 们 吃 的 时 候 , 耶 稣 拿 起 饼 来 , 祝 了 福 , 就 擘 开 递 给 他 们 说 , 你 们 拿 着 吃 。 这 是 我 的 身 体 。
 • 又 拿 起 杯 来 , 祝 谢 了 , 递 给 他 们 。 他 们 都 喝 了 。
 • 耶 稣 说 , 这 是 我 立 约 的 血 , 为 多 人 流 出 来 的 。
 • 我 实 在 告 诉 你 们 , 我 不 再 喝 这 葡 萄 汁 , 直 到 我 在 神 的 国 里 , 喝 新 的 那 日 子 。
 • 他 们 唱 了 诗 , 就 出 来 , 往 橄 榄 山 去 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 你 们 都 要 跌 倒 了 。 因 为 经 上 记 着 说 , 我 要 击 打 牧 人 , 羊 就 分 散 了 。
 • 但 我 复 活 以 后 , 要 在 你 们 以 先 往 加 利 利 去 。
 • 彼 得 说 , 众 人 随 然 跌 倒 , 我 总 不 能 。
 • 耶 稣 对 他 说 , 我 实 在 告 诉 你 , 就 在 今 天 夜 里 , 鸡 叫 两 遍 以 先 , 你 要 三 次 不 认 我 。
 • 彼 得 却 极 力 的 说 , 我 就 是 必 须 和 你 同 死 , 也 总 不 能 不 认 你 。 众 门 徒 都 是 这 样 说 。
 • 他 们 来 到 一 个 地 方 , 名 叫 客 西 马 尼 。 耶 稣 对 门 徒 说 , 你 们 坐 在 这 里 , 等 我 祷 告 。
 • 于 是 带 着 彼 得 , 雅 各 , 约 翰 同 去 , 就 惊 恐 起 来 , 极 其 难 过 。
 • 对 他 们 说 , 我 心 里 甚 是 忧 伤 , 几 乎 要 死 。 你 们 在 这 里 , 等 候 儆 醒 。
 • 他 就 稍 往 前 走 , 俯 伏 在 地 祷 告 说 , 倘 若 可 行 , 便 叫 那 时 候 过 去 。
 • 他 说 , 阿 爸 , 父 阿 , 在 你 凡 事 都 能 。 求 你 将 这 杯 撤 去 。 然 而 不 要 从 我 的 意 思 , 只 要 从 你 的 意 思 。
 • 耶 稣 回 来 , 见 他 们 睡 着 了 , 就 对 彼 得 说 , 西 门 , 你 睡 觉 麽 , 不 能 儆 醒 片 时 麽 。
 • 总 要 儆 醒 祷 告 , 免 得 入 了 迷 惑 。 你 们 心 灵 固 然 愿 意 , 肉 体 却 软 弱 了 。
 • 耶 稣 又 去 祷 告 , 说 的 话 还 是 与 先 前 一 样 。
 • 又 来 见 他 们 睡 着 了 , 因 为 他 们 的 眼 睛 甚 是 困 倦 。 他 们 也 不 知 道 怎 麽 回 答 。
 • 第 三 次 来 , 对 他 们 说 , 现 在 你 们 仍 然 睡 觉 安 歇 吧 。 ( 吧 或 作 麽 ) 够 了 , 时 候 到 了 。 看 哪 , 人 子 被 卖 在 罪 人 手 里 了 。
 • 起 来 , 我 们 走 吧 。 看 哪 , 那 卖 我 的 人 近 了 。
 • 说 话 之 间 , 忽 然 那 十 二 个 门 徒 里 的 犹 大 来 了 , 并 有 许 多 人 带 着 刀 棒 , 从 祭 司 长 和 文 士 并 长 老 那 里 与 他 同 来 。
 • 卖 耶 稣 的 人 曾 给 他 们 一 个 暗 号 , 说 , 我 与 谁 亲 嘴 , 谁 就 是 他 。 你 们 把 他 拿 住 , 牢 牢 靠 靠 的 带 去 。
 • 犹 大 来 了 , 随 既 到 耶 稣 跟 前 说 , 拉 比 , 便 与 他 亲 嘴 。
 • 他 们 就 下 手 拿 住 他 。
 • 旁 边 站 着 的 人 , 有 一 个 拔 出 刀 来 , 将 大 祭 司 的 仆 人 砍 了 一 刀 , 削 掉 了 他 一 个 耳 朵 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 你 们 带 着 刀 棒 , 出 来 拿 我 , 如 同 拿 强 盗 麽 。
 • 我 天 天 教 训 人 , 同 你 们 在 殿 里 , 你 们 并 没 有 拿 我 。 但 这 事 成 就 , 为 要 应 验 经 上 的 话 。
 • 门 徒 都 离 开 他 逃 走 了 。
 • 有 一 个 少 年 人 , 赤 身 披 着 一 块 麻 布 , 跟 随 耶 稣 , 众 人 就 捉 拿 他 。
 • 他 却 丢 了 麻 布 , 赤 身 逃 走 了 。
 • 他 们 把 耶 稣 带 到 大 祭 司 那 里 。 又 有 众 祭 司 长 和 长 老 并 文 士 , 都 来 和 大 祭 司 一 同 聚 集 。
 • 彼 得 远 远 的 跟 着 耶 稣 , 一 直 进 入 大 祭 司 的 院 里 , 和 差 役 一 同 坐 在 火 光 里 烤 火 。
 • 祭 司 和 全 公 会 寻 梢 见 证 控 告 耶 稣 , 要 治 死 他 。 却 寻 不 着 。
 • 因 为 有 好 些 人 作 假 见 证 告 他 , 只 是 他 们 的 见 证 , 各 不 相 和 。
 • 又 有 几 个 人 站 起 来 , 作 假 见 证 告 他 说 ,
 • 我 们 听 见 他 说 , 我 要 拆 毁 这 人 手 所 造 的 殿 , 三 日 内 就 另 造 一 座 不 是 人 手 所 造 的 。
 • 他 们 就 这 样 作 见 证 , 也 是 各 不 相 合 。
 • 大 祭 司 起 来 , 站 在 中 间 , 问 耶 稣 说 , 你 什 么 都 不 回 答 麽 。 这 些 人 作 见 证 告 你 的 是 什 么 呢 。
 • 耶 稣 却 不 言 语 , 一 句 也 不 回 答 。 大 祭 司 又 问 他 说 , 你 是 那 当 称 颂 者 的 儿 子 基 督 不 是 。
 • 耶 稣 说 , 我 是 。 你 们 必 看 见 人 子 , 坐 在 那 权 能 者 的 右 边 , 驾 着 天 上 的 云 降 临 。
 • 大 祭 司 就 撕 开 衣 服 , 说 , 我 们 何 必 再 用 见 证 人 呢 。
 • 你 们 已 经 听 见 他 这 僭 妄 的 话 了 。 你 们 的 意 见 如 何 。 他 们 都 定 他 该 死 的 罪 。
 • 就 有 人 吐 唾 沫 在 他 脸 上 , 又 蒙 着 他 的 脸 , 用 拳 头 打 他 , 对 他 说 , 你 说 豫 言 吧 。 差 役 接 过 他 来 用 手 掌 打 他 。
 • 彼 得 在 下 边 , 院 子 里 , 来 了 大 祭 司 的 一 个 使 女 。
 • 见 彼 得 烤 火 , 就 看 着 他 说 , 你 素 来 也 是 同 拿 撒 勒 人 耶 稣 一 夥 的 。
 • 彼 得 却 不 承 认 , 说 , 我 不 知 道 , 也 不 明 白 你 说 的 是 什 么 。 于 是 出 来 , 到 了 前 院 。 鸡 就 叫 了 。
 • 那 使 女 看 见 他 , 又 对 旁 边 站 着 的 人 说 , 这 也 是 他 们 一 党 的 。
 • 彼 得 又 不 承 认 。 过 了 不 多 的 时 候 , 旁 边 站 着 的 人 又 对 彼 得 说 , 你 真 是 他 们 一 党 的 。 因 为 你 是 加 利 利 人 。
 • 彼 得 就 发 咒 起 誓 的 说 , 我 不 认 得 你 们 说 的 这 个 人 。
 • 立 时 鸡 叫 了 第 二 遍 。 彼 得 想 起 耶 稣 对 他 所 说 的 话 , 鸡 叫 两 遍 以 先 , 你 要 三 次 不 认 我 。 思 想 起 来 , 就 哭 了 。

 • За два ж дні була Пасха й Опрісноки.
  А первосвященики й книжники стали шукати, як би підступом взяти Його та забити.
 • Вони говорили: Та не в свято, щоб бува колотнеча в народі не сталась.
 • Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона, на проказу слабого, і сидів при столі, підійшла одна жінка, алябастрову пляшечку маючи щирого нардового дуже цінного мира.
  І розбила вона алябастрову пляшечку, і вилила миро на голову Йому!
 • А дехто обурювались між собою й казали: Нащо таке марнотратство на миро?
 • Бо можна було б це миро продати більше, як за три сотні динаріїв, і вбогим роздати.
  І нарікали на неї.
 • Ісус же сказав: Залишіть її!
  Чого прикрість їй робите?
  Вона добрий учинок зробила Мені.
 • Бо вбогих ви маєте завжди з собою, і коли схочете, можете їм робити добро, Мене ж не постійно ви маєте.
 • Що могла, те зробила вона: заздалегідь намастила Моє тіло на похорон…
 • Поправді кажу вам: де тільки ця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам́ятку їй буде сказане й те, що зробила вона!
 • Юда ж Іскаріотський, один із Дванадцятьох, подався до первосвящеників, щоб їм Його видати.
 • А вони, як почули, зраділи, і обіцяли йому срібняків за те дати.
  І він став вишукувати, як би слушного часу їм видати Його.
 • А першого дня Опрісноків, коли пасху приношено в жертву, сказали Йому Його учні: Куди хочеш, щоб пішли й приготували ми Тобі пасху спожити?
 • І посилає Він двох із Своїх учнів, і каже до них: Підіть до міста, і стріне вас чоловік, що нестиме в глекові воду, то йдіть за ним.
 • І там, куди він увійде, скажіть до господаря дому: Учитель питає: Де кімната Моя, в якій Я споживу зо Своїми учнями пасху?
 • І він вам покаже великую горницю, вистелену та готову: там приготуйте для нас.
 • І учні пішли, і до міста прийшли, і знайшли, як Він їм сказав, і зачали вони пасху готувати.
 • А коли настав вечір, Він приходить із Дванадцятьма.
 • І як сиділи вони при столі й споживали, промовив Ісус: Поправді кажу вам, що один з-поміж вас, який споживає зо Мною, видасть Мене…
 • Вони зачали сумувати, і один по одному питати Його: Чи не я?
 • А Він їм сказав: Один із Дванадцятьох, що в миску мачає зо Мною…
 • Людський Син справді йде, як про Нього написано;
  та горе тому чоловікові, що видасть він Людського Сина!
  Було б краще тому чоловікові, коли б він не родився!…
 • Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і дав їм, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло Моє!
 • І взяв Він чашу, і, вчинивши подяку, подав їм, і пили з неї всі.
 • І промовив до них: Це кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох проливається.
 • Поправді кажу вам, що віднині не питиму Я від плоду виноградного до того дня, як новим буду пити його в Царстві Божім!
 • А коли відспівали вони, на гору Оливну пішли.
 • Промовляє тоді їм Ісус: Усі ви спокуситесь ночі цієї, як написано: Уражу пастиря, і розпорошаться вівці!
 • По воскресенні ж Своїм Я вас випереджу в Галілеї.
 • І відізвався до Нього Петро: Хоч спокусяться й усі, та не я!
 • Ісус же йому відказав: Поправді кажу тобі, що сьогодні, цієї ось ночі, перше ніж заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від Мене!
 • А він ще сильніш запевняв: Коли б мені й умерти з Тобою, я не відречуся Тебе!
  Так же само сказали й усі…
 • І приходять вони до місцевости, на ім́я Гефсиманія, і каже Він учням Своїм: Посидьте ви тут, поки Я помолюся.
 • І, взявши з Собою Петра, і Якова та Івана, Він зачав сумувати й тужити…
 • І сказав Він до них: Обгорнена сумом смертельним душа Моя!
  Залишіться тут і пильнуйте!
 • І Він відійшов трохи далі, припав до землі, та й благав, щоб, як можна, минула Його ця година.
 • І благав Він: Авва-Отче, Тобі все можливе: пронеси мимо Мене цю чашу!…
  А проте, не чого хочу Я, але чого Ти…
 • І вернувся, і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові: Симоне, спиш ти?
  Однієї години не зміг попильнувати?
 • Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу, бадьорий бо дух, але немічне тіло!
 • І знову пішов і молився, те саме промовивши слово.
 • А вернувшись, ізнову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були.
  І не знали вони, що Йому відказати…
 • І вернувсь Він утретє, та й каже до них: Ви ще далі спите й спочиваєте?
  Скінчено, надійшла та година: у руки грішникам ось видається Син Людський!…
 • Уставайте, ходім, ось наблизивсь Мій зрадник…
 • І зараз, як Він ще говорив, прийшов Юда, один із Дванадцятьох, а з ним люди з мечами та киями від первосвящеників, і книжників, і старших.
 • А зрадник Його дав був знака їм, кажучи: Кого я поцілую, то Він, беріть Його, і обережно ведіть.
 • І, прийшовши, підійшов він негайно та й каже: Учителю!
  І поцілував Його…
 • Вони ж руки свої наклали на Нього, і схопили Його.
 • А один із тих, що стояли навколо, меча вихопив та й рубонув раба первосвященика, і відтяв йому вухо.
 • А Ісус їм промовив у відповідь: Немов на розбійника вийшли з мечами та киями, щоб узяти Мене.
 • Я щодня був із вами у храмі, навчаючи, і Мене не взяли ви.
  Але, щоб збулися Писання.
 • Тоді всі полишили Його й повтікали…
 • Один же юнак, по нагому загорнений у покривало, ішов услід за Ним.
  І хапають його.
 • Але він, покривало покинувши, утік нагий.
 • А Ісуса вони повели до первосвященика.
  І зійшлися всі первосвященики й старші та книжники.
 • Петро ж здалека йшов услід за Ним до середини двору первосвященика;
  і сидів він із службою, і грівсь при огні.
 • А первосвященики та ввесь синедріон шукали посвідчення на Ісуса, щоб Йому заподіяти смерть, і не знаходили.
 • Бо багато-хто свідчив фальшиво на Нього, але не було згідних свідчень.
 • Тоді деякі встали, і кривосвідчили супроти Нього й казали:
 • Ми чули, як Він говорив: Я зруйную цей храм рукотворний, і за три дні збудую інший, нерукотворний.
 • Але й так не було їхнє свідчення згідне.
 • Тоді встав насередині первосвященик, та й Ісуса спитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш, що свідчать вони проти Тебе?
 • Він же мовчав, і нічого не відповідав.
  Первосвященик ізнову спитав Його, до Нього говорячи: Чи Христос Ти, Син Благословенного?
 • А Ісус відказав: Я!
  І побачите ви Сина Людського, що сидітиме по правиці сили Божої, і на хмарах небесних приходитиме!
 • Роздер тоді первосвященик одежу свою та й сказав: На що нам ще свідки потрібні?
 • Ви чули цю богозневагу.
  Як вам здається?
  Вони ж усі присудили, що Він умерти повинен…
 • Тоді деякі стали плювати на Нього, і закривати обличчя Йому, і бити Його та казати Йому: Пророкуй!
  Служба теж Його била по щоках…
 • А коли Петро був на подвір́ї надолі, приходить одна із служниць первосвященика,
 • і як Петра вона вгледіла, що грівся, подивилась на нього та й каже: І ти був із Ісусом Назарянином!
 • Він же відрікся, говорячи: Не відаю, і не розумію, що кажеш…
  І вийшов назовні, на переддвір́я.
  І заспівав тоді півень.
 • Служниця ж, коли його вгледіла, стала знов говорити приявним: Цей із них!
 • І він знову відрікся.
  Незабаром же знов говорили приявні Петрові: Поправді, ти з них, бо ти галілеянин.
  Та й мова твоя така сама.
 • А він став клястись та божитись: Не знаю Цього Чоловіка, про Якого говорите ви!
 • І заспівав півень хвилі тієї подруге.
  І згадав Петро слово, що Ісус був промовив йому: Перше ніж заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від Мене.
  І кинувся він, та й плакати став…