Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 66.] И а́бiе нау́трiе совѣ́тъ сотвори́ша архiере́е со ста́рцы и кни́жники, и ве́сь со́нмъ, связа́в­ше Иису́са ведо́ша и преда́ша [его́] пила́ту.
 • И вопроси́ его́ пила́тъ: ты́ ли еси́ Ца́рь Иуде́йскiй? О́нъ же от­вѣща́въ рече́ ему́: ты́ глаго́леши.
 • И глаго́лаху на него́ архiере́е мно́го.
 • Пила́тъ же па́ки вопроси́ его́, глаго́ля: не от­вѣщава́еши ли ничто́же? ви́ждь, коли́ка на тя́ свидѣ́тел­ст­вуютъ.
 • Иису́съ же ктому́ ничто́же от­вѣща́, я́ко диви́тися пила́ту.
 • На [вся́къ] же пра́здникъ от­пуща́­ше и́мъ еди́наго свя́зня, его́же проша́ху.
 • Бѣ́ же нарица́емый Вара́вва со ско́вники сво­и́ми свя́занъ, и́же въ ко́вѣ убі́й­ст­во сотвори́ша.
 • И возопи́въ наро́дъ нача́ проси́ти, я́коже всегда́ творя́ше и́мъ.
 • Пила́тъ же от­вѣща́ и́мъ, глаго́ля: хо́щете ли, пущу́ ва́мъ Царя́ Иуде́йска?
 • Вѣ́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша его́ архiере́е.
 • Архiере́е же поману́ша наро́ду, да па́че Вара́вву пу́ститъ и́мъ.
 • Пила́тъ же от­вѣща́въ па́ки рече́ и́мъ: что́ у́бо хо́щете сотворю́, его́же глаго́лете Царя́ Иуде́йска?
 • Они́ же па́ки возопи́ша [глаго́люще]: пропни́ его́.
 • Пила́тъ же глаго́лаше и́мъ: что́ бо зло́ сотвори́? Они́ же и́злиха вопiя́ху: пропни́ его́.
 • Пила́тъ же хотя́ наро́ду хотѣ́нiе сотвори́ти, пусти́ и́мъ Вара́вву: и предаде́ Иису́са, би́въ, да про́пнутъ его́.
 • [Зач. 67.] Во́ини же ведо́ша его́ вну́трь двора́, е́же е́сть прето́ръ: и созва́ша всю́ спи́ру,
 • и облеко́ша его́ въ препря́ду, и воз­ложи́ша на него́ спле́тше терно́въ вѣне́цъ,
 • и нача́ша цѣлова́ти его́ [и глаго́лати]: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йскiй.
 • И бiя́ху его́ по главѣ́ тро́стiю, и плюва́ху на него́, и прегиба́юще колѣ́на покланя́хуся ему́.
 • И егда́ поруга́шася ему́, совлеко́ша съ него́ препря́ду и облеко́ша его́ въ ри́зы своя́: и изведо́ша его́, да про́пнутъ его́.
 • И задѣ́ша мимоходя́щу нѣ́ко­ему Си́мону кирине́ю, гряду́щу съ села́, отцу́ Алекса́ндрову и ру́фову, да во́зметъ кре́стъ его́.
 • [Зач. 68.] И при­­ведо́ша его́ на голго́ѳу мѣ́сто, е́же е́сть сказа́емо ло́бное мѣ́сто.
 • И дая́ху ему́ пи́ти есмирнисме́но вино́: о́нъ же не прiя́тъ.
 • И распе́ншiи его́ раздѣли́ша ри́зы его́, мета́юще жре́бiй о ни́хъ, кто́ что́ во́зметъ.
 • Бѣ́ же ча́съ тре́тiй, и распя́ша его́.
 • И бѣ́ написа́нiе вины́ его́ напи́сано: Ца́рь Иуде́йскъ.
 • И съ ни́мъ распя́ша два́ разбо́йника, еди́наго о десну́ю и еди́наго о шу́юю его́.
 • И сбы́ст­ся писа́нiе, е́же глаго́летъ: и со беззако́н­ными вмѣни́ся.
 • И мимоходя́щiи ху́ляху его́, покива́юще глава́ми сво­и́ми и глаго́люще: уа́, разоря́яй це́рковь и треми́ де́нми созида́яй,
 • спаси́ся са́мъ и сни́ди со кре́ста́.
 • Та́кожде и архiере́е руга́ющеся, дру́гъ ко дру́гу съ кни́жники глаго́лаху: и́ны спасе́, себе́ ли не мо́жетъ спасти́?
 • Христо́съ, Ца́рь Изра́илевъ, да сни́детъ ны́нѣ со кре́ста́, да ви́димъ и вѣ́ру и́мемъ ему́. И распя́тая съ ни́мъ поноша́ста ему́.
 • Бы́в­шу же часу́ шесто́му, тма́ бы́сть по все́й земли́ до часа́ девя́таго.
 • И въ ча́съ девя́тый возопи́ Иису́съ гла́сомъ ве́лiимъ, глаго́ля: Елои́, Елои́, лама́ Савахѳани́? е́же е́сть сказа́емо: Бо́же мо́й, Бо́же мо́й, почто́ мя́ оста́вилъ еси́?
 • И нѣ́цыи от­ предстоя́щихъ слы́шав­ше, глаго́лаху: се́, илiю́ гласи́тъ.
 • Те́къ же еди́нъ, и напо́лнивъ гу́бу о́цта, и воз­ло́жь на тро́сть, напая́ше его́, глаго́ля: оста́вите, да ви́димъ, а́ще прiи́детъ илiа́ сня́ти его́.
 • Иису́съ же пу́щь гла́съ ве́лiй, и́здше.
 • И завѣ́са церко́вная раздра́ся на дво́е, свы́ше до ни́зу.
 • Ви́дѣвъ же со́тникъ стоя́й пря́мо ему́, я́ко та́ко возопи́въ и́здше, рече́: во­и́стин­ну человѣ́къ се́й Сы́нъ бѣ́ Бо́жiй.
 • Бя́ху же и жены́ издале́ча зря́щя, въ ни́хже бѣ́ Марі́а Магдали́на, и Марі́а Иа́кова ма́лаго и Иосі́и ма́ти, и Саломі́а,
 • я́же, и егда́ бѣ́ въ Галиле́и, хожда́ху по не́мъ и служа́ху ему́: и и́ны мно́гiя, я́же взыдо́ша съ ни́мъ во Иерусали́мъ.
 • И уже́ по́здѣ бы́в­шу, поне́же бѣ́ пято́къ, е́же е́сть къ суббо́тѣ,
 • [Зач. 69.] прiи́де Ио́сифъ, и́же от­ Аримаѳе́а, благообра́зенъ совѣ́тникъ, и́же и то́й бѣ́ ча́я ца́р­ст­вiя Бо́жiя, дерзну́въ вни́де къ пила́ту, и проси́ тѣлесе́ Иису́сова.
 • Пила́тъ же диви́ся, а́ще уже́ у́мре: и при­­зва́въ со́тника, вопроси́ его́: а́ще уже́ у́мре?
 • И увѣ́дѣвъ от­ со́тника, даде́ тѣ́ло Ио́сифови.
 • И купи́въ плащани́цу и сне́мь его́, обви́тъ плащани́цею: и положи́ его́ во гро́бъ, и́же бѣ́ изсѣ́ченъ от­ ка́мене: и при­­вали́ ка́мень надъ две́ри гро́ба.
 • Марі́а же Магдали́на и Марі́а Иосі́ева зря́стѣ, гдѣ́ его́ полага́ху.
 • [Зач. 66.] Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату.
 • Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты говоришь.
 • И первосвященники обвиняли Его во многом.
 • Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много против Тебя обвинений.
 • Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился.
 • На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили.
 • Тогда был в узах некто, по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство.
 • И народ начал кричать и просить Пилата о том, что́ он всегда делал для них.
 • Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?
 • Ибо знал, что первосвященники предали Его из зависти.
 • Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву.
 • Пилат, отвечая, опять сказал им: что же хотите, чтобы я сделал с Тем, Которого вы называете Царем Иудейским?
 • Они опять закричали: распни Его.
 • Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее закричали: распни Его.
 • Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие.
 • [Зач. 67.] А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк,
 • и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него;
 • и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский!
 • И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему.
 • Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его.
 • И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его.
 • [Зач. 68.] И привели Его на место Голгофу, что́ значит: Лобное место.
 • И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял.
 • Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что́ взять.
 • Был час третий, и распяли Его.
 • И была надпись вины Его: Царь Иудейский.
 • С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону Его.
 • И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен.
 • Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня созидающий!
 • спаси Себя Самого и сойди со креста.
 • Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя не может спасти.
 • Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним поносили Его.
 • В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого.
 • В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои́! Элои́! ламма́ савахфани́? – что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?
 • Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет.
 • А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его.
 • Иисус же, возгласив громко, испустил дух.
 • И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу.
 • Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, та́к возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын Божий.
 • Были тут и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия,
 • которые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в Иерусалим.
 • И как уже настал вечер, – потому что была пятница, то есть день перед субботою, –
 • [Зач. 69.] пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова.
 • Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер?
 • И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.
 • Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба.
 • Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.
 • وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله فأوثقوا يسوع ومضوا به واسلموه الى بيلاطس

 • فسأله بيلاطس انت ملك اليهود فاجاب وقال له انت تقول

 • وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا

 • فسأله بيلاطس ايضا قائلا أما تجيب بشيء انظر كم يشهدون عليك

 • فلم يجب يسوع ايضا بشيء حتى تعجب بيلاطس

 • وكان يطلق لهم في كل عيد اسيرا واحدا من طلبوه

 • وكان المسمى باراباس موثقا مع رفقائه في الفتنة الذين في الفتنة فعلوا قتلا

 • فصرخ الجمع وابتدأوا يطلبون ان يفعل كما كان دائما يفعل لهم

 • فاجابهم بيلاطس قائلا أتريدون ان اطلق لكم ملك اليهود

 • لانه عرف ان رؤساء الكهنة كانوا قد اسلموه حسدا

 • فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري باراباس

 • فاجاب بيلاطس ايضا وقال لهم فماذا تريدون ان افعل بالذي تدعونه ملك اليهود

 • فصرخوا ايضا اصلبه

 • فقال لهم بيلاطس واي شر عمل فازدادوا جدا صراخا اصلبه

 • فبيلاطس اذ كان يريد ان يعمل للجمع ما يرضيهم اطلق لهم باراباس واسلم يسوع بعدما جلده ليصلب

 • فمضى به العسكر الى داخل الدار التي هي دار الولاية وجمعوا كل الكتيبة

 • وألبسوه ارجوانا وضفروا اكليلا من شوك ووضعوه عليه

 • وابتدأوا يسلمون عليه قائلين السلام يا ملك اليهود

 • وكانوا يضربونه على راسه بقصبة ويبصقون عليه ثم يسجدون له جاثين على ركبهم

 • وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الارجوان والبسوه ثيابه ثم خرجوا به ليصلبوه

 • فسخّروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل وهو سمعان القيرواني ابو ألكسندرس وروفس ليحمل صليبه

 • وجاءوا به الى موضع جلجثة الذي تفسيره موضع جمجمة

 • واعطوه خمرا ممزوجة بمرّ ليشرب فلم يقبل

 • ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد

 • وكانت الساعة الثالثة فصلبوه

 • وكان عنوان علّته مكتوبا ملك اليهود

 • وصلبوا معه لصين واحد عن يمينه وآخر عن يساره

 • فتم الكتاب القائل واحصي مع اثمة

 • وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين آه يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة ايام

 • خلّص نفسك وانزل عن الصليب

 • وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا خلّص آخرين واما نفسه فما يقدر ان يخلّصها

 • لينزل الآن المسيح ملك اسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن واللذان صلبا معه كانا يعيّرانه

 • ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الارض كلها الى الساعة التاسعة

 • وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ألوي ألوي لما شبقتني الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركتني

 • فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا هوذا ينادي ايليا

 • فركض واحد وملأ اسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا اتركوا لنر هل يأتي ايليا لينزله

 • فصرخ يسوع بصوت عظيم واسلم الروح

 • فانشق حجاب الهيكل الى اثنين من فوق الى اسفل

 • ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله انه صرخ هكذا واسلم الروح قال حقا كان هذا الانسان ابن الله

 • وكانت ايضا نساء ينظرن من بعيد بينهنّ مريم المجدلية ومريم ام يعقوب الصغير ويوسي وسالومة

 • اللواتي ايضا تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل وأخر كثيرات اللواتي صعدن معه الى اورشليم

 • ولما كان المساء اذ كان الاستعداد اي ما قبل السبت

 • جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف وكان هو ايضا منتظرا ملكوت الله فتجاسر ودخل الى بيلاطس وطلب جسد يسوع

 • فتعجب بيلاطس انه مات كذا سريعا فدعا قائد المئة وسأله هل له زمان قد مات

 • ولما عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف

 • فاشترى كتانا فانزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة ودحرج حجرا على باب القبر

 • وكانت مريم المجدلية ومريم ام يوسي تنظران اين وضع

 • 一 到 早 晨 , 祭 司 长 和 长 老 文 士 全 公 会 的 人 大 家 商 议 , 就 把 耶 稣 捆 绑 解 去 , 交 给 彼 拉 多 。
 • 彼 拉 多 问 他 说 , 你 是 犹 太 人 的 王 麽 。 耶 稣 回 答 说 , 你 说 的 是 。
 • 祭 司 长 告 他 许 多 的 事 。
 • 彼 拉 多 又 问 他 说 , 你 看 , 他 们 告 你 这 麽 多 的 事 , 你 什 么 都 不 回 答 麽 。
 • 耶 稣 仍 不 回 答 , 以 致 彼 拉 多 觉 得 希 奇 。
 • 每 逢 这 节 期 , 巡 抚 照 众 人 所 求 的 , 释 放 一 个 囚 犯 给 他 们 。
 • 有 一 个 人 名 叫 巴 拉 巴 , 和 作 乱 的 人 一 同 捆 绑 。 他 们 作 乱 的 时 后 , 曾 杀 过 人 。
 • 众 人 上 去 求 巡 抚 , 照 常 例 给 他 们 办 。
 • 彼 拉 多 说 , 你 们 要 我 释 放 犹 太 人 的 王 给 你 们 麽 。
 • 他 原 晓 得 祭 司 长 是 因 为 嫉 妒 才 把 耶 稣 解 了 来 。
 • 只 是 祭 司 长 挑 唆 众 人 , 宁 可 释 放 巴 拉 巴 给 他 们 。
 • 彼 拉 多 又 说 , 那 麽 样 你 们 所 称 为 犹 太 人 的 王 , 我 怎 麽 办 他 呢 。
 • 他 们 又 喊 着 说 , 把 他 钉 十 字 架 。
 • 彼 拉 多 说 , 为 什 么 呢 , 他 作 了 什 么 恶 事 呢 。 他 们 便 极 力 的 喊 着 说 , 把 他 钉 十 字 架 。
 • 彼 拉 多 要 叫 众 人 喜 悦 , 就 释 放 巴 拉 巴 给 他 们 , 将 耶 稣 鞭 打 了 , 交 给 人 钉 十 字 架 。
 • 兵 丁 把 耶 稣 带 进 衙 门 院 里 。 叫 齐 了 全 营 的 兵 。
 • 他 们 给 他 穿 上 紫 袍 , 又 用 荆 棘 编 作 冠 冕 给 他 戴 上 。
 • 就 厌 贺 他 说 , 恭 喜 犹 太 人 的 王 阿 。
 • 又 拿 一 根 苇 子 , 打 他 的 头 , 吐 唾 沫 在 他 脸 上 屈 膝 拜 他 。
 • 戏 弄 完 了 , 就 给 他 脱 了 紫 袍 , 仍 穿 上 他 自 己 的 衣 服 , 带 他 出 去 , 要 钉 十 字 架 。
 • 有 一 个 古 利 奈 人 西 门 , 就 是 亚 力 山 大 和 鲁 孚 的 父 亲 , 从 乡 下 来 , 经 过 那 地 方 。 他 们 就 勉 强 他 同 去 , 好 背 着 耶 稣 的 十 字 架 。
 • 他 们 带 耶 稣 到 了 各 各 他 地 方 , ( 各 各 他 翻 出 来 , 就 是 髑 髅 地 )
 • 拿 没 药 调 和 的 酒 给 耶 稣 , 他 却 不 受 。
 • 于 是 将 他 钉 在 十 字 架 上 , 拈 阄 分 他 的 衣 服 , 看 是 谁 得 什 么 。
 • 他 在 十 字 架 上 , 是 巳 初 的 时 候 。
 • 在 上 面 有 他 的 罪 状 , 写 的 是 犹 太 人 的 王 。
 • 他 们 又 把 两 个 强 盗 , 和 他 同 钉 十 字 架 。 一 个 在 右 边 , 一 个 在 左 边 。 ( 有 古 卷 在 此 有
 • 这 就 应 了 经 上 的 话 说 , 他 被 列 在 罪 犯 之 中 )
 • 从 那 里 经 过 的 人 辱 骂 他 , 摇 着 头 说 , 咳 , 你 这 拆 毁 圣 殿 , 三 日 又 建 造 起 来 的 。
 • 可 以 救 自 己 从 十 字 架 上 下 来 吧 。
 • 祭 司 长 和 文 士 也 是 这 样 戏 弄 他 , 彼 此 说 , 他 就 了 别 人 , 不 能 救 自 己 。
 • 以 色 列 的 王 基 督 , 现 在 可 以 从 十 字 架 上 下 来 , 叫 我 们 看 见 , 就 信 了 。 那 和 他 同 钉 的 人 也 是 讥 诮 他 。
 • 从 午 正 到 申 初 遍 地 都 黑 暗 了 。
 • 申 初 的 时 候 , 耶 稣 大 声 喊 着 说 , 以 罗 伊 , 以 罗 伊 , 拉 马 撒 巴 各 大 尼 。 翻 出 来 , 就 是 , 我 的 神 , 我 的 神 , 为 什 么 离 弃 我 。
 • 旁 边 站 着 的 人 , 有 的 听 见 就 说 , 看 哪 , 他 叫 以 利 亚 呢 。
 • 有 一 个 人 跑 去 , 把 海 绒 蘸 满 了 醋 , 绑 在 苇 子 上 , 送 给 他 喝 , 说 , 且 等 着 , 看 以 利 亚 来 不 来 把 他 取 下 。
 • 耶 稣 大 声 喊 叫 , 气 就 断 了 。
 • 殿 里 的 幔 子 , 从 上 到 下 裂 为 两 半 。
 • 对 面 站 着 的 百 夫 长 , 看 见 耶 稣 这 样 喊 叫 断 气 , ( 有 古 卷 无 喊 叫 二 字 ) 就 说 , 这 人 真 是 神 的 儿 子 。
 • 还 有 些 妇 女 , 远 远 的 观 看 。 内 中 有 抹 大 拉 的 马 利 亚 , 又 有 小 雅 各 和 约 西 的 母 亲 马 利 亚 , 并 有 撒 罗 米 。
 • 就 是 耶 稣 在 加 利 利 的 时 候 , 跟 随 他 , 服 事 他 的 那 些 人 , 还 有 同 耶 稣 上 耶 路 撒 冷 的 好 些 妇 女 在 那 里 观 看 。
 • 到 了 晚 上 , 因 为 这 是 豫 备 日 , 就 是 安 息 日 的 前 一 日 ,
 • 有 亚 利 马 太 的 约 瑟 前 来 , 他 是 尊 贵 的 议 士 , 也 是 等 候 神 国 的 。 他 放 胆 进 去 见 彼 拉 多 , 求 耶 稣 的 身 礼 。
 • 彼 拉 多 诧 异 耶 稣 已 经 死 了 。 便 叫 百 夫 长 来 , 问 他 耶 稣 死 了 久 不 久 。
 • 既 从 百 夫 长 得 知 实 情 , 就 把 耶 稣 的 尸 首 赐 给 约 瑟 。
 • 约 瑟 买 了 细 麻 布 , 把 耶 稣 取 下 来 , 用 细 麻 布 裹 好 , 安 放 在 磐 石 凿 出 来 的 坟 墓 里 。 又 辊 过 一 个 石 头 来 挡 住 墓 门 。
 • 抹 大 拉 的 马 利 亚 , 和 约 西 的 母 亲 马 利 亚 。 都 看 见 安 放 他 的 地 方 。