Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку
 

 
 • [Зач. 70.] И мину́в­шей суббо́тѣ, Марі́а Магдали́на и Марі́а Иа́ковля и Саломі́а купи́ша арома́ты, да при­­ше́дшя пома́жутъ Иису́са.
 • И зѣло́ зау́тра во еди́ну от­ суббо́тъ прiидо́ша на гро́бъ, воз­сiя́в­шу со́лнцу,
 • и глаго́лаху къ себѣ́: кто́ от­вали́тъ на́мъ ка́мень от­ две́рiй гро́ба?
 • И воз­зрѣ́в­шя ви́дѣша, я́ко от­вале́нъ бѣ́ ка́мень: бѣ́ бо ве́лiй зѣло́.
 • И в­ше́дшя во гро́бъ, ви́дѣша ю́ношу сѣдя́ща въ десны́хъ, одѣ́яна во оде́жду бѣлу́: и ужасо́шася.
 • О́нъ же глаго́ла и́мъ: не ужаса́йтеся: Иису́са и́щете назаряни́на распя́таго: воста́, нѣ́сть здѣ́: се́, мѣ́сто, идѣ́же положи́ша его́:
 • но иди́те, рцы́те ученико́мъ его́ и Петро́ви, я́ко варя́етъ вы́ въ Галиле́и: та́мо его́ ви́дите, я́коже рече́ ва́мъ.
 • И изше́дшя бѣжа́ша от­ гро́ба: имя́ше {одержа́­ше} же и́хъ тре́петъ и у́жасъ: и ни кому́же ничто́же рѣ́ша: боя́хубося.
 • [Зач. 71.] Воскре́съ же [Иису́съ] зау́тра въ пе́рвую суббо́ту, яви́ся пре́жде Марі́и Магдали́ни, изъ нея́же изгна́ се́дмь бѣсо́въ.
 • Она́ [же] ше́дши воз­вѣсти́ съ ни́мъ бы́в­шымъ, пла́чущымся и рыда́ющымъ:
 • и они́ слы́шав­ше, я́ко жи́въ е́сть и ви́дѣнъ бы́сть от­ нея́, не я́ша вѣ́ры.
 • По си́хъ же двѣма́ от­ ни́хъ гряду́щема яви́ся инѣ́мъ о́бразомъ, иду́щема на село́.
 • И та́ ше́дша воз­вѣсти́ста про́чымъ: и ни тѣ́ма вѣ́ры я́ша.
 • Послѣди́ [же] воз­лежа́щымъ и́мъ единому­на́­де­ся­те яви́ся, и поноси́ невѣ́р­ст­вiю и́хъ и жестосе́рдiю, я́ко ви́дѣв­шымъ его́ воста́в­ша не я́ша вѣ́ры.
 • И рече́ и́мъ: ше́дше въ мíръ ве́сь, проповѣ́дите ева́нгелiе все́й тва́ри.
 • И́же вѣ́ру и́метъ и крести́т­ся, спасе́нъ бу́детъ: а и́же не и́метъ вѣ́ры, осужде́нъ бу́детъ.
 • Зна́менiя же вѣ́ровав­шымъ сiя́ послѣ́дуютъ: и́менемъ мо­и́мъ бѣ́сы иждену́тъ: язы́ки воз­глаго́лютъ но́вы:
 • змiя́ во́змутъ: а́ще и что́ сме́ртно испiю́тъ, не вреди́тъ и́хъ: на неду́жыя ру́ки воз­ложа́тъ, и здра́ви бу́дутъ.
 • Госпо́дь же у́бо, по глаго́ланiи [его́] къ ни́мъ, воз­несе́ся на небо и сѣ́де о десну́ю Бо́га.
 • Они́ же изше́дше проповѣ́даша всю́ду, Го́споду поспѣ́ш­ст­ву­ю­щу и сло́во утвержда́ющу послѣ́д­ст­ву­ю­щими зна́меньми. Ами́нь.

  Коне́цъ е́же от­ ма́рка свята́го ева́нгелiа: и́мать въ себѣ́ гла́въ 16, зача́лъ же церко́вныхъ 71.
 • [Зач. 70.] По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его.
 • И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца,
 • и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба?
 • И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик.
 • И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись.
 • Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен.
 • Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам.
 • И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.
 • [Зач. 71.] Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов.
 • Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим;
 • но они, услышав, что Он жив и она видела Его, – не поверили.
 • После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение.
 • И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили.
 • Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили.
 • И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
 • Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.
 • Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками;
 • будут брать змей; и если что́ смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.
 • И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога.
 • А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
 • Шанба кунги дам олиш вақти тугагач, магдалалик Марям, Ёқубнинг онаси Марям ва Саломия бориб Исога суртиш учун атирлар сотиб олдилар.
 • Якшанба куни жуда барвақт туриб, тонг отарда қабрга бордилар.
 • Улар бир-бирига:- Қабр оғзидаги тошни биз учун ким ағдариб беради? – дейишди.
 • Бошларини кўтариб қарашсаки, тош аллақачон ағдарилган экан; у жуда ҳам катта эди.
 • Қабр ичига кириб, ўнг томонда ўтирган оқ кийимли бир йигитни кўрдилару, чўчидилар.
 • Йигит уларга:- Қўрқманглар! – деди. – Сизлар хочга михланган носиралик Исони изламоқдасизлар. У тирилди, У бу ерда йўқ. Мана Унинг қўйилган жойи!
 • Энди сизлар бориб Унинг шогирдларига, айниқса Бутрусга: “У сизларни Жалилада кутяпти; сизларга айтганидек, Уни ўша ерда кўрасизлар”, – деб айтинглар.
 • Аёллар қабрдан чиқиб, югуриб қочиб кетдилар. Уларни қалтироқ ва даҳшат босган эди. Қўрққанларидан ҳеч кимга бирон нарса айтмадилар.
 • Якшанба куни эрта саҳарда тирилган Исо биринчи бўлиб етти жиндан қутқарган магдалалик Марямга кўринди.
 • Марям бориб, илгари Исо билан бирга бўлган, энди эса мотам тутиб йиғлаётган кишиларга хабар етказди.
 • Бироқ улар Исонинг тирик эканлигини ва Марям Уни кўрганлигини эшитсалар ҳам, ишонмадилар.
 • Шундан кейин Исо йўлда бир қишлоқ томон кетаётган иккита шогирдига бошқачароқ қиёфада кўринди.
 • Улар эса қайтиб келиб, бошқаларга хабар етказишди, лекин уларга ҳам ишонмадилар.
 • Ниҳоят, Исо Ўзининг еб-ичиб ўтирган ўн бир шогирдига зоҳир бўлди. Уни тирилган ҳолда кўрган одамларга ишонмай, имонсиз қолганлари, дийдасини қотиргани учун уларга таъна қилди.
 • Исо шогирдларига деди: “Бутун жаҳон бўйлаб юринглар ва ҳамма тирик жонга Инжил Хушхабарини тарғиб қилинглар.
 • Ким ишониб, сувда имон келтирса, нажот топади. Ишонмаган эса маҳкум бўлади.
 • Қуйидаги аломатлар имонлиларга ҳамроҳ бўлади: Менинг номим билан жинларни қувиб чиқарадилар. Янги тилларда сўзлайдилар.
 • Қўлларига илон олиб кўтарсалар ёки ҳалокатли бирон нарса ичсалар ҳам, уларга зарар етмайди. Беморларга қўлларини қўйганда, улар соғайиб кетадилар”.
 • Раббимиз Исо шогирдларига ушбуларни тайинлаб бўлгач, осмонга кўтарилди ва Худонинг ўнг томонига ўтирди.
 • Шогирдлар эса кетиб, ҳамма ёқда воизлик қилиб юрдилар. Раббимиз уларга кўмаклашар ва пайдо қилган мўъжизалар орқали Ўз каломини тасдиқлар эди.Омин.