Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 1.] Зача́ло ева́нгелiа Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жiя,
 • я́коже е́сть пи́сано во проро́цѣхъ: се́, а́зъ посыла́ю а́нгела мо­его́ предъ лице́мъ тво­и́мъ, и́же угото́витъ пу́ть тво́й предъ тобо́ю.
 • Гла́съ вопiю́щаго въ пусты́ни: угото́вайте пу́ть Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ его́.
 • Бы́сть Иоа́н­нъ крестя́й въ пусты́ни и проповѣ́дая креще́нiе покая́нiя во от­пуще́нiе грѣхо́въ.
 • И исхожда́­ше къ нему́ вся́ Иуде́йская страна́ и Иерусали́мляне: и креща́хуся вси́ во Иорда́нѣ рѣцѣ́ от­ него́, исповѣ́да­ю­ще грѣхи́ своя́.
 • Бѣ́ же Иоа́н­нъ оболче́нъ власы́ велблу́жди, и по́ясъ усме́нъ о чреслѣ́хъ его́, и яды́й акри́ды и ме́дъ ди́вiй.
 • И проповѣ́даше, глаго́ля: гряде́тъ крѣ́плiй мене́ вслѣ́дъ мене́, ему́же нѣ́смь досто́инъ прекло́нься разрѣши́ти реме́нь сапо́гъ его́:
 • а́зъ у́бо крести́хъ вы́ водо́ю: то́й же крести́тъ вы́ Ду́хомъ святы́мъ.
 • [Зач. 2.] И бы́сть во о́нѣхъ дне́хъ, прiи́де Иису́съ от­ назаре́та Галиле́йскаго и крести́ся от­ Иоа́н­на во Иорда́нѣ.
 • И а́бiе восходя́ от­ воды́, ви́дѣ разводя́щася небеса́ и Ду́ха я́ко го́лубя, сходя́ща на́нь.
 • И гла́съ бы́сть съ небесе́: ты́ еси́ Сы́нъ мо́й воз­лю́блен­ный, о не́мже благоволи́хъ.
 • И а́бiе Ду́хъ изведе́ его́ въ пусты́ню.
 • И бѣ́ ту́ въ пусты́ни дні́й четы́редесять, искуша́емь сатано́ю, и бѣ́ со звѣрьми́: и а́нгели служа́ху ему́.
 • По преда́нiи же Иоа́н­новѣ, прiи́де Иису́съ въ Галиле́ю, проповѣ́дая ева́нгелiе ца́р­ст­вiя Бо́жiя
 • и глаго́ля, я́ко испо́лнися вре́мя и при­­бли́жися ца́р­ст­вiе Бо́жiе: пока́йтеся и вѣ́руйте во ева́нгелiе.
 • [Зач. 3.] Ходя́ же при­­ мо́ри Галиле́йстѣмъ, ви́дѣ Си́мона и Андре́а бра́та [того́] Си́мона, вмета́юща мре́жи въ мо́ре: бѣ́ста бо ры́баря.
 • И рече́ и́ма Иису́съ: прiиди́та вслѣ́дъ мене́, и сотворю́ ва́съ бы́ти ловца́ человѣ́комъ.
 • И а́бiе оста́вльша мре́жи своя́, по не́мъ идо́ста.
 • И преше́дъ ма́ло от­ту́ду, узрѣ́ Иа́кова зеведе́ова и Иоа́н­на бра́та его́, и та́ въ корабли́ стро́яща мре́жа:
 • и а́бiе воз­зва́ я́. И оста́вльша отца́ сво­его́ зеведе́а въ корабли́ съ нае́мники, по не́мъ идо́ста.
 • И внидо́ша въ капернау́мъ: и а́бiе въ суббо́ты в­ше́дъ въ со́нмище, уча́­ше.
 • И дивля́хуся о уче́нiи его́: бѣ́ бо учя́ и́хъ я́ко вла́сть имы́й, и не я́ко кни́жницы.
 • [Зач. 4.] И бѣ́ въ со́нмищи и́хъ человѣ́къ въ ду́сѣ нечи́сте, и воз­зва́,
 • глаго́ля: оста́ви, что́ на́мъ и тебѣ́, Иису́се назаряни́не? при­­ше́лъ еси́ погуби́ти на́съ: вѣ́мъ тя́, кто́ еси́, святы́й Бо́жiй.
 • И запрети́ ему́ Иису́съ, глаго́ля: умолчи́ и изы́ди изъ него́.
 • И стрясе́ его́ ду́хъ нечи́стый, и возопи́ гла́сомъ вели́кимъ, и изы́де изъ него́.
 • И ужасо́шася вси́, я́коже стяза́тися и́мъ къ себѣ́, глаго́лющымъ: что́ е́сть сiе́? [и] что́ уче́нiе но́вое сiе́, я́ко по о́бласти и духово́мъ нечи́стымъ вели́тъ, и послу́шаютъ его́?
 • Изы́де же слу́хъ его́ а́бiе во всю́ страну́ Галиле́йску.
 • [Зач. 5.] И а́бiе изъ со́нмища изше́дше, прiидо́ша въ до́мъ Си́моновъ и Андре́овъ, со Иа́ковомъ и Иоа́н­номъ.
 • Те́ща же Си́монова лежа́­ше огне́мъ жего́ма: и а́бiе глаго́лаша ему́ о не́й.
 • И при­­сту́пль воз­дви́же ю́, е́мь за ру́ку ея́: и оста́ви ю́ о́гнь а́бiе, и служа́­ше и́мъ.
 • По́здѣ же бы́в­шу, егда́ захожда́­ше со́лнце, при­­ноша́ху къ нему́ вся́ неду́жныя и бѣсны́я.
 • И бѣ́ ве́сь гра́дъ собра́л­ся къ две́ремъ.
 • И исцѣли́ мно́ги злѣ́ стра́ждущыя разли́чными неду́ги: и бѣ́сы мно́ги изгна́, и не оставля́ше глаго́лати бѣ́сы, я́ко вѣ́дяху его́ Христа́ су́ща.
 • [Зач. 6.] И у́тро, но́щи су́щей зѣло́, воста́въ изы́де, и и́де въ пу́сто мѣ́сто, и ту́ моли́тву дѣ́яше.
 • И гна́ша его́ Си́монъ и и́же съ ни́мъ:
 • и обрѣ́тше его́, глаго́лаша ему́, я́ко вси́ тебе́ и́щутъ.
 • И глаго́ла и́мъ: и́демъ въ бли́жнiя ве́си и гра́ды, да и та́мо проповѣ́мъ: на сiе́ бо изыдо́хъ.
 • И бѣ́ проповѣ́дая на со́нмищихъ и́хъ, во все́й Галиле́и, и бѣ́сы изгоня́.
 • И прiи́де къ нему́ прокаже́нъ, моля́ его́ и на колѣ́ну при­­пада́я предъ ни́мъ, и глаго́ля ему́, я́ко, а́ще хо́щеши, мо́жеши мя́ очи́стити.
 • Иису́съ же милосе́рдовавъ, просте́ръ ру́ку, косну́ся его́, и глаго́ла ему́: хощу́, очи́стися.
 • И ре́кшу ему́, а́бiе отъи́де от­ него́ прокаже́нiе, и чи́стъ бы́сть.
 • И запре́щь ему́, а́бiе изгна́ его́:
 • и глаго́ла ему́: блюди́, никому́же ничесо́же рцы́: но ше́дъ покажи́ся иере́еви и при­­неси́ за очище́нiе твое́, я́же повелѣ́ Моисе́й, во свидѣ́тел­ст­во и́мъ.
 • О́нъ же изше́дъ нача́тъ проповѣ́дати мно́го и проноси́ти сло́во, я́коже ктому́ не мощи́ ему́ я́вѣ во гра́дъ вни́ти: но внѣ́ въ пусты́хъ мѣ́стѣхъ бѣ́. И при­­хожда́ху къ нему́ от­всю́ду.
 • [Зач. 1.] Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия,
 • как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.
 • Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.
 • Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов.
 • И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои.
 • Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед.
 • И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его;
 • я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым.
 • [Зач. 2.] И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане.
 • И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него.
 • И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
 • Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню.
 • И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему.
 • После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия
 • и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие.
 • [Зач. 3.] Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы.
 • И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков.
 • И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним.
 • И, пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети;
 • и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним.
 • И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил.
 • И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники.
 • [Зач. 4.] В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
 • оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий.
 • Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него.
 • Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него.
 • И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?
 • И скоро разошлась о Нем молва по всей окрестности в Галилее.
 • [Зач. 5.] Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном.
 • Теща же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней.
 • Подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку; и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им.
 • При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых.
 • И весь город собрался к дверям.
 • И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос.
 • [Зач. 6.] А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
 • Симон и бывшие с ним пошли за Ним
 • и, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя.
 • Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедовать, ибо Я для того пришел.
 • И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов.
 • Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь меня очистить.
 • Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистись.
 • После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист.
 • И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его
 • и сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им.
 • А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И приходили к Нему отовсюду.
 • Алла Улы Іисусъ Христоснын Евангеліесенен башы.
 • Пагамбярляр жазганча:мынаМин Синеҥ алдыҥнан Ӱз пяриштямне жибярем, ул Синеҥ алдыҥнан жулыҥны äзерляб куяр;
 • Ходайга жул äзерлягез, Аҥар туры сукмаклар жасагыз диб буш кырда кычкырыучынын ауазы дигянчя,
 • Буш кырда чумылдырыучы Іоаннъ булган, ул жазыклар кичелер öчöн тяÿбя итеÿ чумылдырыуын сöйлягян.
 • Шунда аҥар бöтöн Іудея жагындагылар, Іерусалимдягеляр чыгыб, барысыда жазыкларыҥ äйтеб, аннан Іорданъ сыуында чумылдырылганнар.
 • Іоаннын öстöндяге кейеме дöя жононнан, билендяге эзяре тиредян булган, ашамныгы сикерткя белян кыр балы булган.
 • Ул былай äйтеб сöйлягян: минем артымнан миннян Кыуатлы киля, мин Анын башмагынын кайышын эйелеб чишяргя дя тормоймын.
 • Мин сезне сыу белян чумылдырдым, äммя Ул сезне Святый Тын белян чумылдырыр, дигян.
 • Шул кöннярдя Іисусъ Галилея Назаретыннан килеб, Іоаннан Іорданда чумылдырылган.
 • Іисусъ сыудан чыккан сяттюк, (Іоаннъ) кюк ачылыб, Іисусъ öстöня кюгярчен ряÿешле булыб иҥгян Тынны кюргян.
 • Шунда кюктян ауаз килгян: Син Минем сöйöкло Улым, Синдя Минем ризалыгым, диб.
 • Шуннан суҥ тизюк Тын Аны буш кырга алыб барган.
 • Буш кырда Ул кырык кöн торган, шайтаннан сыналган, кейекляр белян булган; анда Аҥар пяриштяляр кызмят иткянняр.
 • Іоаннъ тотоб бирелгяч, Іисусъ Алла падшалыгынын Евангеліесен сöйляб, Галилеяга килгян.
 • Ул äйткян: инде багыт житте, Алла падшалыгы жакыннашты, тяÿбя итегез, Евангеліегя ышаныгыз, дигян.
 • Галилея дингезе жаныннан ÿтеб барганда, Іисусъ дингезгя ау салыб торган Симонны, анын энесе Андрейне кюргян; алар балыкчылар икян.
 • Іисусъ аларга äйткян: Минем артымнан барыгыз, Мин сезне кешелярне тотоучы итярмен, дигян.
 • Алар шундук ауларын калдырыб, Анын артыннан киткянняр.
 • Аннан бер-аз киткяч, Зеведей Іаковын, анын энесе Іоанны кюргян, алар да кимядя ауларын тöзятяляр икян.
 • Шул сяттюк Ул аларны чакырган; алар аталары Зеведейне жалчылары белян бергя кимядя калдырыб, Анын артыннан киткянняр.
 • Капернаумга килгянняр; килгяч суббота кöннö Іисусъ синагогага кереб, öйрятеб утырган.
 • Анын öйрятеÿеня исляре киткян, Ул аларны кодряте барын тойдороб öйряткян шул, äммя княгячеляр кюк тöгöл.
 • Аларнын синагогаларында бер женнянгян кеше бар икян, ул кычкырыб,
 • Äйткян: эй Іисусъ Назарянинъ! безгя теймя, бездя Синеҥ ней эшеҥ бар? Син безне бетерергя килгян, Син Кем икянне белямен, Син Алланын Изгесе, дигян.
 • Іисусъ Аҥар кисятеб äйткян: дяшмя, анын эченнян чык, дигян.
 • Шул сяттюк жен аны калтратыб, бик каты тауыш белян кычкырыб, анын эченнян чыккан.
 • Шуннан суҥ барысы да куркышыб, бер берсеннян сорашканнар: бу ней хал? бу нейдей жана öйрятеу? Ул шакшы тыннарга да кодрят белян кисятя, алар Аны тыҥныйлар, дигянняр.
 • Аннары тизюк Анын хабяре бöтöн Галилея тиряляреня жяйелгян.
 • Синагогадан чыккач, (Іисусъ) тизюк Іаковъ белян Іоанны алыб, Симонъ белян Андрей öйöня килгян.
 • Симонъ катынынын анасы тир кастасы белян жата икян; аны шундук Іисуска äйткянняр.
 • Ул анын жанына барыб, кулыннан тотоб торгозган, шул сяттюк тир кастасы беткян; аннары ул аларга кызмят итя башлаган.
 • Кич булгач, кояш байыган чакта, Анын жанына бар чирлелярне, женнелярне китергянняр.
 • Бöтöн кала ишек тОбОня жыйылган.
 • Шунда Ул тöрлö чир белян азабланган кюб кешене сауыктырган, кюб женнярне (кешелярдян) кыуалаб чыгарган, женняргя Ул Христосъ икянне белгяннярен äйтергя бойормаган.
 • Иртягесен бик иртя тороб чыккан да буш жиргя китеб, анда теляк иткян.
 • Симонъ да, анын белян булганнар да Іисусъ артыннан жОгОргянняр.
 • Аны табкач, Анар: Сине барда эзлейляр, дигянняр.
 • Ул аларга äйткян: äйдягез жакындагы ауылларга, калаларга барыйык, Мин анда да сОйляргя тейеш, Мин шунын öчöн килдем шул, дигян.
 • Ул бöтöн Галилеядя синагогаларда öйрятеб жöргян, женнярне дя кыуалаб чыгарган.
 • Шунда Аҥар тяне кутырлаган бер кеше килеб, инялеб, Анын алдында тезлянеб тороб äйткян: телясяҥ, Син мине тазарта алыр ыйыҥ дигян.
 • Іисусъ аны кызганыб, кулын сузыб, аҥар тейенеб äйткян: телеймен, тазарын, дигян.
 • Іисусъ шул сюзне äйткяч тя, анын кутыры койолган, ул аннары тазарыб калган.
 • Іисусъ аны жибяргян чакта, аҥар кисятеб,
 • Äйткян: аҥ бул, беряÿгя дя бер сюз дя äйтмя, тик барыб, ÿзеҥне священниккя кюрсятеб, тазарганыҥа, Моисей кушканча, аларга таныклыкка бюляк китер, дигян.
 • Äммя ул чыгыу белян, ней булганны сöйляб жяйелдеря башлаган, шунныктан аннары Іисусъ калага кюренеб керя алмаган, тик каладан тышта, буш жирлярдя гня торган. Шунда Аҥар тöрлö жирдян килгянняр.[Мк.2:1] Бер-ауык кöннярдян сун, Іисусъ тагы Капернаумга килгян; анда Анын бер öйдя икянен эшеткянняр.