Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 7.] И вни́де па́ки въ капернау́мъ по дне́хъ: и слы́шано бы́сть, я́ко въ дому́ е́сть.
 • И а́бiе собра́шася мно́зи, я́коже ктому́ не вмеща́тися ни при­­ две́рехъ: и глаго́лаше и́мъ сло́во.
 • И прiидо́ша къ нему́ нося́ще разсла́блен­на [жи́лами], носи́ма четы́рьми:
 • и не могу́щымъ при­­бли́житися къ нему́ наро́да ра́ди, от­кры́ша покро́въ, идѣ́же бѣ́, и прокопа́в­ше свѣ́сиша о́дръ, на не́мже разсла́блен­ный лежа́­ше.
 • Ви́дѣвъ же Иису́съ вѣ́ру и́хъ, глаго́ла разсла́блен­ному: ча́до, от­пуща́ют­ся тебѣ́ грѣси́ тво­и́.
 • Бя́ху же нѣ́цыи от­ кни́жникъ ту́ седя́ще и помышля́юще въ сердца́хъ сво­и́хъ:
 • что́ се́й та́ко глаго́летъ хулы́? кто́ мо́жетъ оставля́ти грѣхи́, то́кмо еди́нъ Бо́гъ?
 • И а́бiе разумѣ́въ Иису́съ Ду́хомъ сво­и́мъ, я́ко та́ко ті́и помышля́ютъ въ себѣ́, рече́ и́мъ: что́ сiя́ помышля́ете въ сердца́хъ ва́шихъ?
 • что́ е́сть удо́бѣе? рещи́ разсла́блен­ному: от­пуща́ют­ся тебѣ́ грѣси́? или́ рещи́: воста́ни, и воз­ми́ о́дръ тво́й, и ходи́?
 • но да увѣ́сте, я́ко вла́сть и́мать Сы́нъ человѣ́ческiй на земли́ от­пуща́ти грѣхи́: глаго́ла разсла́блен­ному:
 • тебѣ́ глаго́лю: воста́ни, и воз­ми́ о́дръ тво́й, и иди́ въ до́мъ тво́й.
 • И воста́ а́бiе, и взе́мъ о́дръ, изы́де предъ всѣ́ми: я́ко диви́тися всѣ́мъ и сла́вити Бо́га, глаго́лющымъ, я́ко николи́же та́ко ви́дѣхомъ.
 • [Зач. 8.] И изы́де па́ки къ мо́рю: и ве́сь наро́дъ идя́ше къ нему́, и уча́­ше и́хъ.
 • И мимогря́дый ви́дѣ Леві́ю алфе́ова, сѣдя́ща на мы́тницѣ, и глаго́ла ему́: по мнѣ́ гряди́. И воста́въ вслѣ́дъ его́ и́де.
 • И бы́сть воз­лежа́щу ему́ въ дому́ его́, и мно́зи мытари́ и грѣ́шницы воз­лежа́ху со Иису́сомъ и со ученики́ его́: бя́ху бо мно́зи, и по не́мъ идо́ша.
 • И кни́жницы и фарисе́е, ви́дѣв­ше его́ яду́ща съ мытари́ и грѣ́шники, глаго́лаху ученико́мъ его́: что́ я́ко съ мытари́ и грѣ́шники я́стъ и пiе́тъ?
 • И слы́шавъ Иису́съ глаго́ла и́мъ: не тре́буютъ здра́вiи врача́, но боля́щiи: не прiидо́хъ при­­зва́ти пра́ведники, но грѣ́шники на покая́нiе.
 • [Зач. 9.] И бя́ху ученицы́ Иоа́н­новы и фарисе́йстiи постя́щеся. И прiидо́ша и глаго́лаша ему́: почто́ ученицы́ Иоа́н­новы и фарисе́йстiи постя́т­ся, а тво­и́ ученицы́ не постя́т­ся?
 • И рече́ и́мъ Иису́съ: еда́ мо́гутъ сы́нове бра́чнiи, до́ндеже жени́хъ съ ни́ми е́сть, пости́тися? ели́ко вре́мя съ собо́ю и́мутъ жениха́, не мо́гутъ пости́тися:
 • прiи́дутъ же дні́е, егда́ отъ­и́мет­ся от­ ни́хъ жени́хъ, и тогда́ постя́т­ся въ ты́я дни́:
 • и никто́же при­­ложе́нiя пла́та небѣ́лена при­­шива́етъ къ ри́зѣ ве́тсѣ: а́ще ли же ни́, во́зметъ коне́цъ его́ но́вое от­ ве́тхаго {от­то́ргнетъ при­­ставле́нiе его́ но́вое [нѣ́что] от­ ве́тхаго}, и го́рша дира́ бу́детъ:
 • и никто́же влива́етъ вина́ но́ва въ мѣ́хи ве́тхи: а́ще ли же ни́, просади́тъ вино́ но́вое мѣ́хи, и вино́ пролiе́т­ся, и мѣ́си поги́бнутъ: но вино́ но́вое въ мѣ́хи но́вы влiя́ти [подоба́етъ].
 • [Зач. 10.] И бы́сть мимоходи́ти ему́ въ суббо́ты сквоз­ѣ́ сѣ́янiя, и нача́ша ученицы́ его́ пу́ть твори́ти, востерза́юще кла́сы.
 • И фарисе́е глаго́лаху ему́: ви́ждь, что́ творя́тъ въ суббо́ты, его́же не досто́итъ?
 • И то́й глаго́лаше и́мъ: нѣ́сте ли николи́же чли́, что́ сотвори́ Дави́дъ, егда́ тре́бованiе имѣ́ и взалка́ са́мъ и и́же съ ни́мъ?
 • ка́ко вни́де въ до́мъ Бо́жiй при­­ Авiаѳа́рѣ архiере́и, и хлѣ́бы предложе́нiя снѣде́, и́хже не достоя́ше я́сти то́кмо иере́емъ, и даде́ и су́щымъ съ ни́мъ?
 • И глаго́лаше и́мъ: суббо́та человѣ́ка ра́ди бы́сть, а не человѣ́къ суббо́ты ра́ди:
 • тѣ́мже госпо́дь е́сть Сы́нъ человѣ́ческiй и суббо́тѣ.
 • [Зач. 7.] Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме.
 • Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово.
 • И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо;
 • и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный.
 • Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои.
 • Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
 • что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
 • Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?
 • Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?
 • Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – говорит расслабленному:
 • тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.
 • Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали.
 • [Зач. 8.] И вышел Иисус опять к морю; и весь народ пошел к Нему, и Он учил их.
 • Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, встав, последовал за Ним.
 • И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним.
 • Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?
 • Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
 • [Зач. 9.] Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?
 • И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься,
 • но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни.
 • Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани: иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже.
 • Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи новые.
 • [Зач. 10.] И случилось Ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики Его дорогою начали срывать колосья.
 • И фарисеи сказали Ему: смотри, что́ они делают в субботу, чего не должно делать?
 • Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что́ сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним?
 • как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?
 • И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы;
 • посему Сын Человеческий есть господин и субботы.
 • Бир неча кундан кейин Исо яна Кафарнаҳум шаҳрига келди. Унинг уйда эканлиги маълум бўлгач,
 • тезда кўп халойиқ тўпландики, ҳатто эшик олдида ҳам жой қолмади. Исо эса халққа Худонинг сўзини айтарди.
 • Шу орада тўрт киши кўтариб келаётган бир шол одамни Унинг олдига олиб келишди.
 • Халқ кўплигидан Исога яқинлашиш имконини тополмай, улар Исо ўтирган уйнинг томини тешиб туйнук очишди ва шолни тўшаги билан туширишди.
 • Исо уларнинг ишончини кўриб, шолга:- Болам, гуноҳларинг кечирилди, – деди.
 • Бу ерда баъзи уламолар ўтирган эдилар. Улар ўзларича:
 • “Нега У бундай шаккоклик қиляпти? Гуноҳларни ёлғиз Худодан бошқа ким ҳам кечира олади?” – деб ўйлар эдилар.
 • Исо шу онда уларнинг мулоҳазаларини руҳан пайқаб, уларга деди:- Нега сизлар дилларингизда бундай мулоҳаза қиляпсизлар?
 • Нима осонроқ? Шолга: “Гуноҳларинг кечирилди”, деб айтишми, ёки: “Ўрнингдан тур, тўшагингни олиб юр”, деб айтишми?
 • Лекин Инсон Ўғлининг ер юзида гуноҳларни кечириш қудрати борлигини ҳам билиб қўйинглар!У шундай деди-да, шолга қараб:
 • - Сенга айтаман, ўрнингдан тур, тўшагингни олу, уйингга кет! – деди.
 • Шол шу ондаёқ ўрнидан туриб кетди-ю, тўшагини кўтариб, ҳамманинг кўз олдида чиқиб кетди. Барча ҳайратга тушди.- Биз ҳеч қачон бундай ҳолни кўрмаган эдик! – деб Худони олқишлар эдилар.
 • Исо яна кўл бўйига чиқди. Тумонат халойиқ Унинг олдига тўпланди. Исо уларга таълим берди.
 • У ердан ўтаётиб, Исо солиқ йиғадиган жойда ўтирган Алфей ўғли Левийни кўриб қолди.- Менинг орқамдан юр! – деди унга Исо. Левий эса ўрнидан туриб, Исонинг орқасидан эргашди.
 • Кейин Исо Левийнинг уйида меҳмон бўлиб ўтирди. Исо ва шогирдларидан бошқа кўп солиқчилар ва ҳар хил гуноҳкор одамлар ҳам еб-ичиб ўтирарди. Булар сингари Исога эргашувчи одамлар кўп эди.
 • Исо солиқчилар ва гуноҳкорлар билан бирга еб-ичиб ўтирганини уламолар ва фарзийлар кўриб, Унинг шогирдларига:- Бу қандай гап? У солиқчилару гуноҳкорлар билан бирга еб-ичиб ўтирибди-ку! – дейишди.
 • Исо буни эшитиб, шундай жавоб берди:- Соғлар эмас, беморлар табибга муҳтождир. Мен тақводорларни эмас, гуноҳкорларни тавбага чақиргани келганман.
 • Яҳёнинг ҳам, фарзийларнинг ҳам шогирдлари рўза тутаётган эдилар. Улар Исонинг ёнига келиб:- Нега Яҳёнинг шогирдлари ва фарзийларнинг шогирдлари рўза тутади-ю, Сенинг шогирдларинг тутмайди? – деб сўрашди.
 • Исо уларга деди:- Куёв даврада бўлган вақтда тўй аҳли рўза тута олармикин? Йўқ, куёв улар билан бирга бўлгунча, рўза тута олмайдилар.
 • Бироқ куёв улардан жудо бўладиган кунлар келади, ана ўшанда рўза тутадилар.
 • Ҳеч ким янги матодан ямоқ қилиб, эски кийимга солмайди. Акс ҳолда, янги ямоқ эски кийимдан сўкилиб кетади ва йиртиқ баттар ёмон бўлади.
 • Шунингдек, ҳеч ким янги шаробни эски мешга қуймайди. Акс ҳолда, янги шароб мешни йиртади, шароб тўкилади ва меш ҳам нобуд бўлади. Илло, янги шаробни янги мешга қуймоқ даркор.
 • Бир шанба куни Исо ғалла даласидан ўтаётган эди. Унинг шогирдлари йўл-йўлакай бошоқларни уза бошлашди.
 • Буни кўрган фарзийлар Исога:- Қара, нега улар дам олиш кунида тақиқланган ишни қилишяпти? – дейишди.
 • Исо уларга деди:- Наҳотки сизлар Довуд билан ҳамроҳлари оч қолиб муҳтож бўлганда нималар қилишганини ҳеч қачон ўқимаган бўлсангиз?
 • Довуд олий руҳоний Авиатар замонида Худонинг уйига кириб, фақат руҳонийларгина ейиши мумкин бўлган бахшида нонларни еб, ҳамроҳларига ҳам берган эди.
 • Кейин Исо давом этди:- Инсон дам олиш куни учун эмас, балки дам олиш куни инсон учун яратилган.
 • Бинобарин, Инсон Ўғли дам олиш кунининг ҳам ҳокимидир.