Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 7.] И вни́де па́ки въ капернау́мъ по дне́хъ: и слы́шано бы́сть, я́ко въ дому́ е́сть.
 • И а́бiе собра́шася мно́зи, я́коже ктому́ не вмеща́тися ни при­­ две́рехъ: и глаго́лаше и́мъ сло́во.
 • И прiидо́ша къ нему́ нося́ще разсла́блен­на [жи́лами], носи́ма четы́рьми:
 • и не могу́щымъ при­­бли́житися къ нему́ наро́да ра́ди, от­кры́ша покро́въ, идѣ́же бѣ́, и прокопа́в­ше свѣ́сиша о́дръ, на не́мже разсла́блен­ный лежа́­ше.
 • Ви́дѣвъ же Иису́съ вѣ́ру и́хъ, глаго́ла разсла́блен­ному: ча́до, от­пуща́ют­ся тебѣ́ грѣси́ тво­и́.
 • Бя́ху же нѣ́цыи от­ кни́жникъ ту́ седя́ще и помышля́юще въ сердца́хъ сво­и́хъ:
 • что́ се́й та́ко глаго́летъ хулы́? кто́ мо́жетъ оставля́ти грѣхи́, то́кмо еди́нъ Бо́гъ?
 • И а́бiе разумѣ́въ Иису́съ Ду́хомъ сво­и́мъ, я́ко та́ко ті́и помышля́ютъ въ себѣ́, рече́ и́мъ: что́ сiя́ помышля́ете въ сердца́хъ ва́шихъ?
 • что́ е́сть удо́бѣе? рещи́ разсла́блен­ному: от­пуща́ют­ся тебѣ́ грѣси́? или́ рещи́: воста́ни, и воз­ми́ о́дръ тво́й, и ходи́?
 • но да увѣ́сте, я́ко вла́сть и́мать Сы́нъ человѣ́ческiй на земли́ от­пуща́ти грѣхи́: глаго́ла разсла́блен­ному:
 • тебѣ́ глаго́лю: воста́ни, и воз­ми́ о́дръ тво́й, и иди́ въ до́мъ тво́й.
 • И воста́ а́бiе, и взе́мъ о́дръ, изы́де предъ всѣ́ми: я́ко диви́тися всѣ́мъ и сла́вити Бо́га, глаго́лющымъ, я́ко николи́же та́ко ви́дѣхомъ.
 • [Зач. 8.] И изы́де па́ки къ мо́рю: и ве́сь наро́дъ идя́ше къ нему́, и уча́­ше и́хъ.
 • И мимогря́дый ви́дѣ Леві́ю алфе́ова, сѣдя́ща на мы́тницѣ, и глаго́ла ему́: по мнѣ́ гряди́. И воста́въ вслѣ́дъ его́ и́де.
 • И бы́сть воз­лежа́щу ему́ въ дому́ его́, и мно́зи мытари́ и грѣ́шницы воз­лежа́ху со Иису́сомъ и со ученики́ его́: бя́ху бо мно́зи, и по не́мъ идо́ша.
 • И кни́жницы и фарисе́е, ви́дѣв­ше его́ яду́ща съ мытари́ и грѣ́шники, глаго́лаху ученико́мъ его́: что́ я́ко съ мытари́ и грѣ́шники я́стъ и пiе́тъ?
 • И слы́шавъ Иису́съ глаго́ла и́мъ: не тре́буютъ здра́вiи врача́, но боля́щiи: не прiидо́хъ при­­зва́ти пра́ведники, но грѣ́шники на покая́нiе.
 • [Зач. 9.] И бя́ху ученицы́ Иоа́н­новы и фарисе́йстiи постя́щеся. И прiидо́ша и глаго́лаша ему́: почто́ ученицы́ Иоа́н­новы и фарисе́йстiи постя́т­ся, а тво­и́ ученицы́ не постя́т­ся?
 • И рече́ и́мъ Иису́съ: еда́ мо́гутъ сы́нове бра́чнiи, до́ндеже жени́хъ съ ни́ми е́сть, пости́тися? ели́ко вре́мя съ собо́ю и́мутъ жениха́, не мо́гутъ пости́тися:
 • прiи́дутъ же дні́е, егда́ отъ­и́мет­ся от­ ни́хъ жени́хъ, и тогда́ постя́т­ся въ ты́я дни́:
 • и никто́же при­­ложе́нiя пла́та небѣ́лена при­­шива́етъ къ ри́зѣ ве́тсѣ: а́ще ли же ни́, во́зметъ коне́цъ его́ но́вое от­ ве́тхаго {от­то́ргнетъ при­­ставле́нiе его́ но́вое [нѣ́что] от­ ве́тхаго}, и го́рша дира́ бу́детъ:
 • и никто́же влива́етъ вина́ но́ва въ мѣ́хи ве́тхи: а́ще ли же ни́, просади́тъ вино́ но́вое мѣ́хи, и вино́ пролiе́т­ся, и мѣ́си поги́бнутъ: но вино́ но́вое въ мѣ́хи но́вы влiя́ти [подоба́етъ].
 • [Зач. 10.] И бы́сть мимоходи́ти ему́ въ суббо́ты сквоз­ѣ́ сѣ́янiя, и нача́ша ученицы́ его́ пу́ть твори́ти, востерза́юще кла́сы.
 • И фарисе́е глаго́лаху ему́: ви́ждь, что́ творя́тъ въ суббо́ты, его́же не досто́итъ?
 • И то́й глаго́лаше и́мъ: нѣ́сте ли николи́же чли́, что́ сотвори́ Дави́дъ, егда́ тре́бованiе имѣ́ и взалка́ са́мъ и и́же съ ни́мъ?
 • ка́ко вни́де въ до́мъ Бо́жiй при­­ Авiаѳа́рѣ архiере́и, и хлѣ́бы предложе́нiя снѣде́, и́хже не достоя́ше я́сти то́кмо иере́емъ, и даде́ и су́щымъ съ ни́мъ?
 • И глаго́лаше и́мъ: суббо́та человѣ́ка ра́ди бы́сть, а не человѣ́къ суббо́ты ра́ди:
 • тѣ́мже госпо́дь е́сть Сы́нъ человѣ́ческiй и суббо́тѣ.
 • [Зач. 7.] Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме.
 • Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово.
 • И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо;
 • и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный.
 • Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои.
 • Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
 • что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
 • Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?
 • Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?
 • Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – говорит расслабленному:
 • тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.
 • Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали.
 • [Зач. 8.] И вышел Иисус опять к морю; и весь народ пошел к Нему, и Он учил их.
 • Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, встав, последовал за Ним.
 • И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним.
 • Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?
 • Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
 • [Зач. 9.] Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?
 • И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься,
 • но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни.
 • Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани: иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже.
 • Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи новые.
 • [Зач. 10.] И случилось Ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики Его дорогою начали срывать колосья.
 • И фарисеи сказали Ему: смотри, что́ они делают в субботу, чего не должно делать?
 • Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что́ сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним?
 • как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?
 • И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы;
 • посему Сын Человеческий есть господин и субботы.
 • [Заⷱ҇ 7] И҆ вни́де па́ки въ капернаꙋ́мъ по дне́хъ: и҆ слы́шано бы́сть, ꙗ҆́кѡ въ домꙋ̀ є҆́сть.
 • И҆ а҆́бїе собра́шасѧ мно́зи, ꙗ҆́коже ктомꙋ̀ не вмѣща́тисѧ ни при две́рехъ: и҆ гл҃аше и҆̀мъ сло́во.
 • И҆ прїидо́ша къ немꙋ̀ носѧ́ще разсла́бленна (жи́лами), носи́ма четы́рьми:
 • и҆ не могꙋ́щымъ прибли́житисѧ къ немꙋ̀ наро́да ра́ди, ѿкры́ша покро́въ, и҆дѣ́же бѣ̀, и҆ прокопа́вше свѣ́сиша ѻ҆́дръ, на не́мже разсла́бленный лежа́ше.
 • Ви́дѣвъ же і҆и҃съ вѣ́рꙋ и҆́хъ, гл҃а разсла́бленномꙋ: ча́до, ѿпꙋща́ютсѧ тебѣ̀ грѣсѝ твоѝ.
 • Бѧ́хꙋ же нѣ́цыи ѿ кни̑жникъ тꙋ̀ сѣдѧ́ще и҆ помышлѧ́юще въ сердца́хъ свои́хъ:
 • что̀ се́й та́кѡ гл҃етъ хꙋлы̑; кто̀ мо́жетъ ѡ҆ставлѧ́ти грѣхѝ, то́кмѡ є҆ди́нъ бг҃ъ;
 • И҆ а҆́бїе разꙋмѣ́въ і҆и҃съ дх҃омъ свои́мъ, ꙗ҆́кѡ та́кѡ ті́и помышлѧ́ютъ въ себѣ̀, речѐ и҆̀мъ: что̀ сїѧ̑ помышлѧ́ете въ сердца́хъ ва́шихъ;
 • что̀ є҆́сть ᲂу҆до́бѣе; рещѝ разсла́бленномꙋ: ѿпꙋща́ютсѧ тебѣ̀ грѣсѝ; и҆лѝ рещѝ: воста́ни, и҆ возмѝ ѻ҆́дръ тво́й, и҆ ходѝ;
 • но да ᲂу҆вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ вла́сть и҆́мать сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй на землѝ ѿпꙋща́ти грѣхѝ: гл҃а разсла́бленномꙋ:
 • тебѣ̀ гл҃ю: воста́ни, и҆ возмѝ ѻ҆́дръ тво́й, и҆ и҆дѝ въ до́мъ тво́й.
 • И҆ воста̀ а҆́бїе, и҆ взе́мъ ѻ҆́дръ, и҆зы́де пред̾ всѣ́ми: ꙗ҆́кѡ диви́тисѧ всѣ̑мъ и҆ сла́вити бг҃а, глаго́лющымъ, ꙗ҆́кѡ николи́же та́кѡ ви́дѣхомъ.
 • [Заⷱ҇ 8] И҆ и҆зы́де па́ки къ мо́рю: и҆ ве́сь наро́дъ и҆дѧ́ше къ немꙋ̀, и҆ ᲂу҆ча́ше и҆̀хъ.
 • И҆ мимогрѧды́й ви́дѣ леѵі́ю а҆лфе́ова, сѣдѧ́ща на мы́тницѣ, и҆ гл҃а є҆мꙋ̀: по мнѣ̀ грѧдѝ. И҆ воста́въ в̾слѣ́дъ є҆гѡ̀ и҆́де.
 • И҆ бы́сть возлежа́щꙋ є҆мꙋ̀ въ домꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ мно́зи мытари̑ и҆ грѣ̑шницы возлежа́хꙋ со і҆и҃сомъ и҆ со ᲂу҆чн҃ки̑ є҆гѡ̀: бѧ́хꙋ бо мно́зи, и҆ по не́мъ и҆до́ша.
 • И҆ кни́жницы и҆ фарїсе́є, ви́дѣвше є҆го̀ ꙗ҆дꙋ́ща съ мытари̑ и҆ грѣ̑шники, глаго́лахꙋ ᲂу҆чн҃кѡ́мъ є҆гѡ̀: что̀ ꙗ҆́кѡ съ мытари̑ и҆ грѣ̑шники ꙗ҆́стъ и҆ пїе́тъ;
 • И҆ слы́шавъ і҆и҃съ гл҃а и҆̀мъ: не тре́бꙋютъ здра̑вїи врача̀, но болѧ́щїи: не прїидо́хъ призва́ти првⷣники, но грѣ́шники на покаѧ́нїе.
 • [Заⷱ҇ 9] И҆ бѧ́хꙋ ᲂу҆ченицы̀ і҆ѡа́ннѡвы и҆ фарїсе́йстїи постѧ́щесѧ. И҆ прїидо́ша и҆ глаго́лаша є҆мꙋ̀: почто̀ ᲂу҆ченицы̀ і҆ѡа́ннѡвы и҆ фарїсе́йстїи постѧ́тсѧ, а҆ твоѝ ᲂу҆чн҃цы̀ не постѧ́тсѧ;
 • И҆ речѐ и҆̀мъ і҆и҃съ: є҆да̀ мо́гꙋтъ сы́нове бра́чнїи, до́ндеже жени́хъ съ ни́ми є҆́сть, пости́тисѧ; є҆ли́ко вре́мѧ съ собо́ю и҆́мꙋтъ жениха̀, не мо́гꙋтъ пости́тисѧ:
 • прїи́дꙋтъ же дні́е, є҆гда̀ ѿи́метсѧ ѿ ни́хъ жени́хъ, и҆ тогда̀ постѧ́тсѧ въ ты̑ѧ дни̑:
 • и҆ никто́же приложе́нїѧ пла́та небѣ́лена пришива́етъ къ ри́зѣ ве́тсѣ: а҆́ще ли же нѝ, во́зметъ коне́цъ є҆гѡ̀ но́вое ѿ ве́тхагѡ {ѿто́ргнетъ приставле́нїе є҆гѡ̀ но́вое (нѣ́что) ѿ ве́тхагѡ}, и҆ го́рша дира̀ бꙋ́детъ:
 • и҆ никто́же влива́етъ вїна̀ но́ва въ мѣ́хи вє́тхи: а҆́ще ли же нѝ, просади́тъ вїно̀ но́вое мѣ́хи, и҆ вїно̀ пролїе́тсѧ, и҆ мѣ́си поги́бнꙋтъ: но вїно̀ но́вое въ мѣ́хи нѡ́вы влїѧ́ти {подоба́етъ}.
 • [Заⷱ҇ 10] И҆ бы́сть мимоходи́ти є҆мꙋ̀ въ сꙋббѡ̑ты сквозѣ̀ сѣ̑ѧнїѧ, и҆ нача́ша ᲂу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀ пꙋ́ть твори́ти, востерза́юще кла́сы.
 • И҆ фарїсе́є глаго́лахꙋ є҆мꙋ̀: ви́ждь, что̀ творѧ́тъ въ сꙋббѡ̑ты, є҆гѡ́же не досто́итъ;
 • И҆ то́й гл҃аше и҆̀мъ: нѣ́сте ли николи́же члѝ, что̀ сотворѝ дв҃дъ, є҆гда̀ тре́бованїе и҆мѣ̀ и҆ взалка̀ са́мъ и҆ и҆̀же съ ни́мъ;
 • ка́кѡ вни́де въ до́мъ бж҃їй при а҆вїаѳа́рѣ а҆рхїере́и, и҆ хлѣ́бы предложе́нїѧ снѣдѐ, и҆́хже не досто́ѧше ꙗ҆́сти то́кмѡ і҆ере́ємъ, и҆ дадѐ и҆ сꙋ́щымъ съ ни́мъ;
 • И҆ гл҃аше и҆̀мъ: сꙋббѡ́та человѣ́ка ра́ди бы́сть, а҆ не человѣ́къ сꙋббѡ́ты ра́ди:
 • тѣ́мже госпо́дь є҆́сть сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй и҆ сꙋббѡ́тѣ.