Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 7.] И вни́де па́ки въ капернау́мъ по дне́хъ: и слы́шано бы́сть, я́ко въ дому́ е́сть.
 • И а́бiе собра́шася мно́зи, я́коже ктому́ не вмеща́тися ни при­­ две́рехъ: и глаго́лаше и́мъ сло́во.
 • И прiидо́ша къ нему́ нося́ще разсла́блен­на [жи́лами], носи́ма четы́рьми:
 • и не могу́щымъ при­­бли́житися къ нему́ наро́да ра́ди, от­кры́ша покро́въ, идѣ́же бѣ́, и прокопа́в­ше свѣ́сиша о́дръ, на не́мже разсла́блен­ный лежа́­ше.
 • Ви́дѣвъ же Иису́съ вѣ́ру и́хъ, глаго́ла разсла́блен­ному: ча́до, от­пуща́ют­ся тебѣ́ грѣси́ тво­и́.
 • Бя́ху же нѣ́цыи от­ кни́жникъ ту́ седя́ще и помышля́юще въ сердца́хъ сво­и́хъ:
 • что́ се́й та́ко глаго́летъ хулы́? кто́ мо́жетъ оставля́ти грѣхи́, то́кмо еди́нъ Бо́гъ?
 • И а́бiе разумѣ́въ Иису́съ Ду́хомъ сво­и́мъ, я́ко та́ко ті́и помышля́ютъ въ себѣ́, рече́ и́мъ: что́ сiя́ помышля́ете въ сердца́хъ ва́шихъ?
 • что́ е́сть удо́бѣе? рещи́ разсла́блен­ному: от­пуща́ют­ся тебѣ́ грѣси́? или́ рещи́: воста́ни, и воз­ми́ о́дръ тво́й, и ходи́?
 • но да увѣ́сте, я́ко вла́сть и́мать Сы́нъ человѣ́ческiй на земли́ от­пуща́ти грѣхи́: глаго́ла разсла́блен­ному:
 • тебѣ́ глаго́лю: воста́ни, и воз­ми́ о́дръ тво́й, и иди́ въ до́мъ тво́й.
 • И воста́ а́бiе, и взе́мъ о́дръ, изы́де предъ всѣ́ми: я́ко диви́тися всѣ́мъ и сла́вити Бо́га, глаго́лющымъ, я́ко николи́же та́ко ви́дѣхомъ.
 • [Зач. 8.] И изы́де па́ки къ мо́рю: и ве́сь наро́дъ идя́ше къ нему́, и уча́­ше и́хъ.
 • И мимогря́дый ви́дѣ Леві́ю алфе́ова, сѣдя́ща на мы́тницѣ, и глаго́ла ему́: по мнѣ́ гряди́. И воста́въ вслѣ́дъ его́ и́де.
 • И бы́сть воз­лежа́щу ему́ въ дому́ его́, и мно́зи мытари́ и грѣ́шницы воз­лежа́ху со Иису́сомъ и со ученики́ его́: бя́ху бо мно́зи, и по не́мъ идо́ша.
 • И кни́жницы и фарисе́е, ви́дѣв­ше его́ яду́ща съ мытари́ и грѣ́шники, глаго́лаху ученико́мъ его́: что́ я́ко съ мытари́ и грѣ́шники я́стъ и пiе́тъ?
 • И слы́шавъ Иису́съ глаго́ла и́мъ: не тре́буютъ здра́вiи врача́, но боля́щiи: не прiидо́хъ при­­зва́ти пра́ведники, но грѣ́шники на покая́нiе.
 • [Зач. 9.] И бя́ху ученицы́ Иоа́н­новы и фарисе́йстiи постя́щеся. И прiидо́ша и глаго́лаша ему́: почто́ ученицы́ Иоа́н­новы и фарисе́йстiи постя́т­ся, а тво­и́ ученицы́ не постя́т­ся?
 • И рече́ и́мъ Иису́съ: еда́ мо́гутъ сы́нове бра́чнiи, до́ндеже жени́хъ съ ни́ми е́сть, пости́тися? ели́ко вре́мя съ собо́ю и́мутъ жениха́, не мо́гутъ пости́тися:
 • прiи́дутъ же дні́е, егда́ отъ­и́мет­ся от­ ни́хъ жени́хъ, и тогда́ постя́т­ся въ ты́я дни́:
 • и никто́же при­­ложе́нiя пла́та небѣ́лена при­­шива́етъ къ ри́зѣ ве́тсѣ: а́ще ли же ни́, во́зметъ коне́цъ его́ но́вое от­ ве́тхаго {от­то́ргнетъ при­­ставле́нiе его́ но́вое [нѣ́что] от­ ве́тхаго}, и го́рша дира́ бу́детъ:
 • и никто́же влива́етъ вина́ но́ва въ мѣ́хи ве́тхи: а́ще ли же ни́, просади́тъ вино́ но́вое мѣ́хи, и вино́ пролiе́т­ся, и мѣ́си поги́бнутъ: но вино́ но́вое въ мѣ́хи но́вы влiя́ти [подоба́етъ].
 • [Зач. 10.] И бы́сть мимоходи́ти ему́ въ суббо́ты сквоз­ѣ́ сѣ́янiя, и нача́ша ученицы́ его́ пу́ть твори́ти, востерза́юще кла́сы.
 • И фарисе́е глаго́лаху ему́: ви́ждь, что́ творя́тъ въ суббо́ты, его́же не досто́итъ?
 • И то́й глаго́лаше и́мъ: нѣ́сте ли николи́же чли́, что́ сотвори́ Дави́дъ, егда́ тре́бованiе имѣ́ и взалка́ са́мъ и и́же съ ни́мъ?
 • ка́ко вни́де въ до́мъ Бо́жiй при­­ Авiаѳа́рѣ архiере́и, и хлѣ́бы предложе́нiя снѣде́, и́хже не достоя́ше я́сти то́кмо иере́емъ, и даде́ и су́щымъ съ ни́мъ?
 • И глаго́лаше и́мъ: суббо́та человѣ́ка ра́ди бы́сть, а не человѣ́къ суббо́ты ра́ди:
 • тѣ́мже госпо́дь е́сть Сы́нъ человѣ́ческiй и суббо́тѣ.
 • [Зач. 7.] Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме.
 • Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово.
 • И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо;
 • и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный.
 • Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои.
 • Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
 • что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
 • Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?
 • Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?
 • Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – говорит расслабленному:
 • тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.
 • Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали.
 • [Зач. 8.] И вышел Иисус опять к морю; и весь народ пошел к Нему, и Он учил их.
 • Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, встав, последовал за Ним.
 • И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним.
 • Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?
 • Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
 • [Зач. 9.] Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?
 • И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься,
 • но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни.
 • Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани: иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже.
 • Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи новые.
 • [Зач. 10.] И случилось Ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики Его дорогою начали срывать колосья.
 • И фарисеи сказали Ему: смотри, что́ они делают в субботу, чего не должно делать?
 • Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что́ сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним?
 • как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?
 • И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы;
 • посему Сын Человеческий есть господин и субботы.
 • 过 了 些 日 子 , 耶 稣 又 进 了 迦 百 农 。 人 听 见 他 在 房 子 里 ,
 • 就 有 许 多 人 聚 集 , 甚 至 连 进 门 前 都 没 有 空 地 , 耶 稣 就 对 他 们 讲 道 。
 • 有 人 带 着 一 个 瘫 子 来 见 耶 稣 , 是 用 四 个 人 抬 来 的 。
 • 因 为 人 多 , 不 得 进 前 , 就 把 耶 稣 所 在 的 房 子 , 拆 了 房 顶 , 既 拆 通 了 , 就 把 瘫 子 连 所 躺 卧 的 褥 子 都 缒 下 来 。
 • 耶 稣 见 他 们 的 信 心 , 就 对 瘫 子 说 , 小 子 , 你 的 罪 赦 了 。
 • 有 几 个 文 士 坐 在 那 里 , 心 里 议 论 说 ,
 • 这 个 人 为 什 么 这 样 说 呢 。 他 说 僭 妄 的 话 了 。 除 了 神 以 外 , 谁 能 赦 罪 呢 。
 • 耶 稣 心 中 知 道 他 们 的 心 里 这 样 议 论 , 就 说 , 你 们 心 里 为 什 么 这 样 议 论 呢 。
 • 或 对 瘫 子 说 , 你 的 罪 赦 了 , 或 说 , 起 来 拿 你 的 褥 子 行 走 , 那 一 样 容 易 呢 。
 • 但 要 叫 你 们 知 道 人 子 在 地 上 有 赦 罪 的 权 柄 , 就 对 瘫 子 说 ,
 • 我 吩 咐 你 起 来 , 拿 你 的 褥 子 回 家 去 吧 。
 • 那 人 就 起 来 , 立 刻 拿 着 褥 子 , 当 众 人 面 前 出 去 了 。 以 致 众 人 都 惊 奇 , 归 荣 耀 与 神 说 , 我 们 从 来 没 有 见 过 这 样 的 事 。
 • 耶 稣 又 出 到 海 边 去 , 众 人 都 就 了 他 来 , 他 便 教 训 他 们 。
 • 耶 稣 经 过 的 时 候 , 看 见 亚 勒 腓 的 儿 子 利 未 , 坐 在 税 关 上 , 就 对 他 说 , 你 跟 从 我 来 。 他 就 起 来 跟 从 了 耶 稣 。
 • 耶 稣 在 利 未 家 里 坐 席 的 时 候 , 有 好 些 税 吏 和 罪 人 , 与 耶 稣 并 门 徒 一 同 坐 席 。 因 为 这 样 的 人 多 , 他 们 也 跟 随 耶 稣 。
 • 法 利 赛 人 中 的 文 士 , ( 有 古 卷 作 文 士 和 法 利 赛 人 ) 看 见 耶 稣 和 罪 人 并 税 吏 一 同 吃 饭 , 就 对 他 的 门 徒 说 , 他 和 税 吏 并 罪 人 一 同 吃 喝 麽 。
 • 耶 稣 听 见 , 就 对 他 们 说 , 健 康 的 人 用 不 着 医 生 , 有 病 的 人 才 用 得 着 。 我 来 本 不 是 召 义 人 , 乃 是 召 罪 人 。
 • 当 下 , 约 翰 的 门 徒 和 法 利 赛 人 禁 食 。 他 们 来 问 耶 稣 说 , 约 翰 的 门 徒 和 法 利 赛 人 的 门 徒 禁 食 , 你 的 门 徒 倒 不 禁 食 , 这 是 为 什 么 呢 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 新 郎 和 陪 伴 之 人 同 在 的 时 候 , 倍 伴 之 人 岂 能 禁 食 呢 。 新 郎 还 同 在 , 他 们 不 能 禁 食 。
 • 但 日 子 将 到 , 新 郎 要 离 开 他 们 , 那 日 他 们 就 要 禁 食 。
 • 没 有 人 把 新 布 缝 在 旧 衣 服 上 。 恐 怕 所 补 上 的 新 布 , 带 坏 了 旧 衣 服 , 破 的 就 更 大 了 。
 • 也 每 有 人 把 新 酒 装 在 旧 皮 带 里 。 恐 怕 把 皮 袋 裂 开 , 酒 和 皮 袋 就 都 坏 了 。 惟 把 新 酒 装 在 新 皮 袋 里 。
 • 耶 稣 当 安 息 日 , 从 麦 地 经 过 。 他 的 门 徒 行 路 的 时 候 , 掐 了 麦 穗 。
 • 法 利 赛 人 对 耶 稣 说 , 看 哪 , 他 们 在 安 息 日 为 什 么 作 不 可 作 的 事 呢 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 经 上 记 着 大 卫 和 跟 从 他 的 人 , 缺 乏 肌 饿 之 时 所 作 的 事 , 你 们 没 有 念 过 麽 。
 • 他 当 亚 比 亚 他 作 大 祭 司 的 时 候 , 怎 样 进 了 神 的 殿 , 吃 了 陈 设 饼 , 又 给 跟 从 他 的 人 吃 。 这 饼 除 了 祭 司 以 外 , 人 都 不 可 吃 。
 • 又 对 他 们 说 , 安 息 日 是 为 人 设 立 的 , 人 不 是 为 安 息 日 设 立 的 。
 • 所 以 人 子 也 是 安 息 日 的 主