Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • И вни́де па́ки въ со́нмище: и бѣ́ та́мо человѣ́къ, су́ху имы́й ру́ку.
 • И назира́ху его́, а́ще въ суббо́ты исцѣли́тъ его́, да на́нь воз­глаго́лютъ.
 • И глаго́ла человѣ́ку су́ху иму́щему ру́ку: ста́ни посредѣ́.
 • И глаго́ла и́мъ: досто́итъ ли въ суббо́ты добро́ твори́ти, или́ зло́ твори́ти? ду́шу спасти́, или́ погуби́ти? Они́ же молча́ху.
 • И воз­зрѣ́въ на ни́хъ со гнѣ́вомъ, скорбя́ о окамене́нiи серде́цъ и́хъ, глаго́ла человѣ́ку: простри́ ру́ку твою́. И простре́: и утверди́ся рука́ его́ цѣла́ я́ко друга́я.
 • [Зач. 11.] И изше́дше фарисе́е, а́бiе со Иродiа́ны совѣ́тъ творя́ху на́нь, ка́ко его́ погубя́тъ.
 • Иису́съ же отъи́де со ученики́ сво­и́ми къ мо́рю: и мно́гъ наро́дъ от­ Галиле́и по не́мъ и́де, и от­ Иуде́и,
 • и от­ Иерусали́ма, и от­ Идуме́и, и со о́наго по́лу Иорда́на. И от­ ти́ра и Сидо́на мно́же­с­т­во мно́гое, слы́шав­ше, ели́ка творя́ше, [и] прiидо́ша къ нему́.
 • И рече́ ученико́мъ сво­и́мъ, да кора́бль бу́детъ у него́ наро́да ра́ди, да не стужа́ютъ ему́.
 • Мно́ги бо исцѣли́, я́коже напада́ти на него́, да ему́ при­­ко́снут­ся, ели́цы имѣя́ху ра́ны.
 • И ду́си нечи́стiи, егда́ ви́дяху его́, при­­пада́ху къ нему́ и зва́ху, глаго́люще, я́ко ты́ еси́ Сы́нъ Бо́жiй.
 • И мно́го преща́­ше и́мъ, да не явле́на его́ сотворя́тъ.
 • [Зач. 12.] И взы́де на гору́ и при­­зва́, и́хже хотя́ше са́мъ: и прiидо́ша къ нему́.
 • И сотвори́ два­на́­де­ся­те, да бу́дутъ съ ни́мъ, и да посыла́етъ и́хъ проповѣ́дати,
 • и имѣ́ти вла́сть цѣли́ти неду́ги и изгони́ти бѣ́сы:
 • и нарече́ Си́мону и́мя пе́тръ:
 • и Иа́кова зеведе́ова и Иоа́н­на бра́та Иа́ковля: и нарече́ и́ма имена́ воанерге́съ, е́же е́сть сы́на гро́мова:
 • и Андре́а, и Фили́ппа, и Варѳоломе́а, и Матѳе́а, и Ѳому́, и Иа́кова алфе́ова, и Ѳадде́а, и Си́мона канани́та,
 • и Иу́ду Искарiо́тскаго, и́же и предаде́ его́.
 • [Зач. 13.] И прiидо́ша въ до́мъ: и собра́ся па́ки наро́дъ, я́ко не мощи́ и́мъ ни хлѣ́ба я́сти.
 • И слы́шав­ше и́же бя́ху у него́, изыдо́ша, да и́мутъ его́: глаго́лаху бо, я́ко неи́стовъ е́сть.
 • И кни́жницы, и́же от­ Иерусали́ма низше́дшiи, глаго́лаху, я́ко веельзеву́ла и́мать и я́ко о кня́зи бѣсо́встѣмъ изго́нитъ бѣ́сы.
 • И при­­зва́въ и́хъ, въ при́тчахъ глаго́лаше и́мъ: ка́ко мо́жетъ сатана́ сатану́ изгони́ти?
 • И а́ще ца́р­ст­во на ся́ раздѣли́т­ся, не мо́жетъ ста́ти ца́р­ст­во то́:
 • и а́ще до́мъ на ся́ раздѣли́т­ся, не мо́жетъ ста́ти до́мъ то́й:
 • и а́ще сата́на воста́ на ся́ са́мъ и раздѣли́ся, не мо́жетъ ста́ти, но коне́цъ и́мать.
 • Никто́же мо́жетъ сосу́ды крѣ́пкаго, в­ше́дъ въ до́мъ его́, расхи́тити, а́ще не пе́рвѣе крѣ́пкаго свя́жетъ: и тогда́ до́мъ его́ расхи́титъ.
 • [Зач. 14.] Ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко вся́ от­пу́стят­ся согрѣше́нiя сыно́мъ человѣ́ческимъ, и хуле́нiя, ели́ка а́ще восхуля́тъ:
 • а и́же восху́литъ на Ду́ха свята́го, не и́мать от­пуще́нiя во вѣ́ки, но пови́ненъ е́сть вѣ́чному суду́.
 • Зане́ глаго́лаху: ду́ха нечи́стаго и́мать.
 • Прiидо́ша у́бо Ма́ти и бра́тiя его́, и внѣ́ стоя́ще посла́ша къ нему́, зову́ще его́.
 • И сѣдя́ше наро́дъ о́крестъ его́. Рѣ́ша же ему́: се́, Ма́ти твоя́ и бра́тiя твоя́ [и сестры́ твоя́] внѣ́ и́щутъ тебе́.
 • И от­вѣща́ и́мъ, глаго́ля: кто́ е́сть Ма́ти моя́, или́ бра́тiя моя́?
 • И согля́давъ о́крестъ себе́ сѣдя́щыя, глаго́ла: се́, Ма́ти моя́ и бра́тiя моя́:
 • и́же бо а́ще сотвори́тъ во́лю Бо́жiю, се́й бра́тъ мо́й и сестра́ моя́ и Ма́ти [ми́] е́сть.
 • И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку.
 • И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его.
 • Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину.
 • А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали.
 • И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая.
 • [Зач. 11.] Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его.
 • Но Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи,
 • Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве.
 • И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его.
 • Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его.
 • И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын Божий.
 • Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным.
 • [Зач. 12.] Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему.
 • И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь,
 • и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов;
 • поставил Симона, нарекши ему имя Петр,
 • Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть «сыны громовы»,
 • Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита
 • и Иуду Искариотского, который и предал Его.
 • [Зач. 13.] Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть.
 • И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя.
 • А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя.
 • И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану?
 • Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то́;
 • и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот;
 • и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его.
 • Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его.
 • [Зач. 14.] Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили;
 • но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению.
 • Сие сказал Он, потому что говорили: в Нем нечистый дух.
 • И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его.
 • Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя.
 • И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои?
 • И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои;
 • ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь.
 • Іисусны айыблар öчöн, Ул бу кешене суббота кöннö тöзятмяс ме диб, Аны караб торганнар.
 • Ул кулы короган кешегя äйткян: уртага чыгыб тор, дигян.
 • Аннары аларга äйткян: суббота кöннö жакшылык кыларга тейеш ме, äлля усаллык кыларга мы? жанны сакларга тейеш ме, äлля арям итяргя ме? дигян. Äммя алар дяшмягянняр.
 • Ул аларнын кюҥелляре катыланганга кайгырыб, аларга ачыу белян караб, теге кешегя äйткян: кулынны суз, дигян. Ул сузган, сузгачук анын кулы икенчесе кюк сау булган.
 • Фарисейляр чыгыб, тизюк иродныкылар белян бергя, Іисусны ничек итеб бетерейек икян диб, Аҥар карышы киҥяш корганнар.
 • Äммя Іисусъ Ӱз öйрянеÿчеляре белян дингез жанына киткян.
 • Анын артыннан Галилеядан, Іудеядян, Іерусалимнян, Идумеядян, тагы Іорданнын ары жагыннан да кюб калык барган; Тиръ белян Сидонъ тирялярендя тороучы бик кюб кеше, Ул ней кылганны эшетеб, Анын жанына килгянняр.
 • Калык кюблектян, Ул Ӱзен тыгызламасыннар диб, öйрянеÿчеляреҥя Ӱзе öчöн кимя äзерляргя кушкан.
 • Кюб (кешене) тöзяткян, шуҥар кюря жаралылары Аҥар тейенер öчöн, Анын жанына тыгылышыб килгянняр.
 • Женняр дя Аны кюргяч, Анын алдында жыгылыб тороб, Син Алла Улы диб кычкырганнар.
 • Äммя Ул Ӱзен билгеле итмясенняр диб, аларга бик каты кисяткян.
 • Аннары тау öстöня менеб, Ӱзе телягяннярне чакырыб алган, алар Аҥар килгянняр.
 • Аларнын ун икесен Ӱзе белян бергя жöрöргя, сöйляргя жибярергя сайлаб куйган.
 • Аларга чирлярне тöзятергя, женнярне (кешедян) чыгарырга кыуат биргян.
 • Симонны Петръ диб атаб,
 • Зеведей улы Іаковны, анын энесе Іоанны Воанергесъ диб атаб куйган, Воанергесъ дигяне кюкряÿ уллары дигян сюз.
 • Андрейне, Филиппны, Варѳоломейне, Матѳейне, Ѳоманы, Алфей улы Іаковны, Ѳаддейне, Кананитъ (дигян) Симонны,
 • Искаріотъ Іудасын куйган, шушысы Іисусны тотоб биргян.
 • Аннары бер öйгя кергянняр: анда тагы калык кюб жыйылганныктан, аларга икмяк ашар хал дя булмаган.
 • Іисуснын жакыннары, Ул акылдан чыккан диб сöйляшкянне эшетеб, Аны алыб китейек диб килгянняр.
 • Іерусалимнян килгян княгячеляр äйткянняр: Анын эчендя веельзевулъ бар. Ул женнярне женняр башлыгынын кöчö белян чыгара, дигянняр.
 • Ул аларны дяшеб алган да, аларга мясялляр китереб äйткян: шайтан шайтанны ничек кыуалаб чыгарсын?
 • Äгяр падшалык ÿзе ÿз алдында айырылышса, ул падшалык тора алмас.
 • Жорт та ÿзе ÿз алдына айырылса, ул жорт тора алмас.
 • Äгяр шайтан да ÿзеня ÿзе карышылык итеб, айырылса, ул тора алмас, анын бетяр багыты житкян була.
 • Беряÿ дя кöчлöнöн öйöня кереб, элеке кöчлöнöн ÿзен бяйлямяся, анын нястялярен талаб китя алмас, шул чакта гна анын öйöн талаб китя алыр, дигян.
 • Чыннаб äйтямен сезгя: äдям улларына бар жазыклары да кичерелер, ничек итеб курласалар да, курлаганнары да (кичерелер).
 • Тик кем Святый Тынны курласа, Аҥар кичерелеÿ булмас гумергя, äммя ул мянгегя айыблы булыр, дигян.
 • (Мыны Ул) Анда жен бар дигянняреня кюря äйткян.
 • Шунда анасы белян агалары килгянняр; алар öйнöн тыш жагында тороб, Аны чакыртканнар.
 • Анын äйлянясендя калык утырган. Аҥар äйткянняр: мына анаҥ да, агаларыҥ да, туталарыҥ да тышта Сине чакыралар дигянняр.
 • Ул аларга äйткян: кем Минем Анам? кем Минем агаларым? дигян.
 • Аннары äйлянясендя утырыучыларга караныб äйткян: мына Минем анам, мына Минем агаларым да.
 • Кем дя кем Алла иркен кылыб торса, шул Миҥа ага-эне, тута- сеҥел, ана да, дигян.[Мк.4:1] Іисусъ тагы дингез жанында öйрятя башлаган. Анын жанына кюб калык жыйылган, шунныктан Ул кимягя кереб, дингез öстöндя утырган, äммя калык бар да дингез жанында, жир öстöндя торган.